Tutors/Teachers in Yerevan

Find Tutors/Teachers in Yerevan. Listings include English lessons, Speak English, Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն, Art Discovery, Universe Language and Training Centre / «Յունիվերս» լեզվի կենտրոն and UFAR - Université française en Arménie. Click on each in the list below the map for more information.


Want your school to be the top-listed Tutor/Teacher in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.
English lessons A English lessons
Yerevan

English Lessons

Speak English B Speak English
Komitas
Yerevan, 0001

Speak English offers the best possible English language programs with friendly and qualified teachers in a positive, learner-centered environment giving the students the best experience in every aspect of training.

Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն C Հաշվապահների Պատրաստման Պրակտիկայի Կենտրոն
Վարդանանց 5
Yerevan, 0028

Մասնագիտացված և պրոֆեսիոնալ սեմինարներ, թրեյնինգներ ու դասընթացներ: Հաշվապահների պատրաստման բացառիկ պրակտիկայի կենտրոն։

Art Discovery D Art Discovery
Nairi Zaryan 4/1
Yerevan

Art Discovery

Universe Language and Training Centre / «Յունիվերս» լեզվի կենտրոն E Universe Language and Training Centre / «Յունիվերս» լեզվի կենտրոն
Komitas 49/2
Yerevan, 0051

Կենտրոնն առաջարկում է անգլերենի և գերմաներենի անհատական և խմբային պարապմունքներ

UFAR  - Université française en Arménie F UFAR - Université française en Arménie
Davit Anhaght 10
Yerevan, 0037

French University in Armenia (UFAR) is a higher educational establishment which was created by the governments of Armenia and France in 2000

VVS Educational Center G VVS Educational Center
5th Apartment, 8 Azatutyan Avenue
Yerevan, 0037

VVS-ը հիմնադրվել է 2015թ, հոկտեմբերին: Զբաղվում է լեզուների ուսուցմամբ, մասնավորապես, անգլերեն, general english, business english, IELTS, TOEFL,ռուսերեն

Ani Sargsyan-English Trainer H Ani Sargsyan-English Trainer
13 Mashtots
Yerevan, 0010

-Բիզնես անգլերեն -Ընդհանուր անգլերեն --Անգլերեն հատուկ նպատակների համար -Business English -General English -English for Specific Purposes(ESP)

A&WW virtual school I A&WW virtual school
Komitas
Yerevan

New concept of learning! Online interactive classes in virtual classroom with ebooks, ecopybooks, whiteboard... Learn English (TOEFL,IELTS, business, general), French, Russian, German, computer programs by individual specific curriculum. JOIN & ENJOY!

Ani Sargsyan English Centre J Ani Sargsyan English Centre
13 Mashtots
Yerevan, 0010

Achieve Language by Ani Sargsyan անգլերեն լեզվի թրեյնինգ կենտրոնը առաջարկում է դասընթացներ,որոնց հիմքում ընկած են գործնական, նորարարական մեթոդներ:

In-Quarto K In-Quarto
Str. Leningradian 6, Apt. 16, Ajapniak
Yerevan, 0038

"In-Quarto" Facebook Business Page offers my services as an interpreter, teacher, linguist. I am Naira Gevorgyan, a resident of Yerevan. The languages are Armenian, Russian, English and Italian. The trade mark of the company is "IN-QUARTO".