STEMLab

Qendra për Edukim dhe Mësim Inovativ - STEMLab. Center for Education and Innovative Learning - STEMLab. “Fëmijët tanë banojnë në një botë të paparashikueshme që është plot me pritje gjithnjë në ndryshim.

Nëse ne nuk mund të parashikojmë të ardhmen, ne duhet të jemi gati për ta ndërtuar atë.”
Esben S. Joergensen

STEMLab është e fokusuar në edukimin e gjeneratava të reja dhe në krijimin e profesionistëve në STEM edukim (Science, Technology, Engineering, Math), të cilët do të jenë ndërveprues me ambientin ku jetojnë, me kreativitet të lartë në punën e tyre dhe të gatshëm për edukim që zgjatë gjatë gjithë jetës.

Operating as usual

19/07/2021

Neil deGrasse Tyson - How NOT To Raise Your Children

Edukimi i fëmijëve!

Photos from STEMLab's post 17/07/2021

Me ligjëratën e 5-të të regjisorit Arben Thaçi,
📽🎵Fotografia, lëvizja dhe zëri u finalizua pjesa e parë e projektit "DA VINCI". Në pjesën e dytë të projektit nëpërmjet puntorive dhe instruksioneve profesionale, nxënësit dhe studentët do të realizojnë veprat e tyre artistike+

Photos from STEMLab's post 16/07/2021

...edukojmë mendjet, zemrat dhe duart e inovatorëve të së nesërmes!

STEM edukimi është mekanizmi më i mirë për edukimim e fëmijëve në përballjen e tyre me sfidat e së ardhmes.
Fotografia sipër paraqet vërshimet dhe përmbytjet në Gjermani, ndërsa më poshtë shihet projekti i #STEMLab, PREVENT FLOODING (parandalimi i përmbytjeve) që realizohet nga nxënësit e klasës së 4 dhe 5!

Photos from STEMLab's post 16/07/2021

Sesioni i dytë i ligjëratave orientuese në kuadër të projektit "DA VINCI", temat e trajtuara:

🛰🧠Shkencëtarë dhe ekuacione të famshme – Prof. Dr. Bashkim Ziberi
📈🔬Grafe, struktura dhe fotografi– Prof. Dr. Arianit Reka.

...art i inspiruar nga shkenca dhe dukuritë natyrore!
Përkrahur nga Министерство за култура / Ministria e Kulturës

Photos from STEMLab's post 14/07/2021

Momente nga realizimi i dy ligjëratave të para të projektit "DA VINCI"!

🌏⚡Dukuri natyrore – Prof. Dr. Hamdije Memedi
✏🖌Vijat, ngjyrat dhe hijet – Prof. Dr. Lulzime Leka - Mulaku

Përkrahur nga Министерство за култура / Ministria e Kulturës

12/07/2021

PROJEKTI "DA VINCI"
#art, #science, #stem, #davinci, #education

PROJEKTI "DA VINCI"
#art, #science, #stem, #davinci, #education

09/07/2021

#MINDSTORMS TEAM at #STEMLab

07/07/2021

APLIKIMET PËR PROJEKTIN "DA VINCI"
për NXËNËS dhe STUDENTË që e duan ARTIN dhe SHKENCËN!

DERI MË: 10 KORRIK 2021
LINKU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpdhnTfLNYC2PfU5ZzyRjWFVKxKwmYNCbUIh58r2jMJ5UYUA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2vjUuHnKp4PXh4OAtkgbapTtVN7ZdBuowEBfWNzicszovMJrO_MLrtwV8

APLIKIMET PËR PROJEKTIN "DA VINCI"
për NXËNËS dhe STUDENTË që e duan ARTIN dhe SHKENCËN!

DERI MË: 10 KORRIK 2021
LINKU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpdhnTfLNYC2PfU5ZzyRjWFVKxKwmYNCbUIh58r2jMJ5UYUA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2vjUuHnKp4PXh4OAtkgbapTtVN7ZdBuowEBfWNzicszovMJrO_MLrtwV8

05/07/2021

📜APLIKIME për PROJEKTIN "DA VINCI"

Të nderuar nxënës të shkollave të mesme dhe studentë,

Qendra për Edukim dhe Mësim Inovativ – STEMLab ju fton që të APLIKONI për të qenë pjesë e projektit DA VINCI të financuar nga Ministria e Kulturës, i cili ka për qëllim inspirimin e veprave artistike nga fushat e shkencave natyrore. Në fazën e parë të projektit do të mbahen 3 ligjërata orientuese dhe 2 puntori, ndërsa faza e dytë përfshinë punimin e veprave dhe realizimin e ekspozitës.

🛰🧠Shkencëtarë dhe ekuacione të famshme – Prof. Bashkim Ziberi
📈🔬Grafe, struktura dhe fotografi– Prof. Arianit Reka
🌏⚡Dukuri natyrore – Prof. Hamdije Memedi
📽🎵Fotografia, lëvizja dhe zëri – Prof. Arben Thaci
✏🖌Vijat, ngjyrat dhe hijet – Prof. Lulzime Leka

Veprat artistike mund të jenë: pikturë, skulpturë, instalacion, poezi, video, fotografi apo formë tjetër e të shprehurit kreativ.
Në projekt do të pranohen 10 aplikantët e parë të regjistruar në linkun përkatës!
*APLIKANTËT nuk kanë asnjë obligim financiar ndaj organizatorit.
**PAJISJET e nevojshme për punë do të sigurohen nga organizatori, konform planit financiar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpdhnTfLNYC2PfU5ZzyRjWFVKxKwmYNCbUIh58r2jMJ5UYUA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

04/07/2021

...projekti Da Vinci!

...projekti Da Vinci!

29/06/2021

... edhe një projekt për nxënës të shkollave të mesme dhe studentë të shkencave natyrore dhe artit!
#stem, #art, #science, #project

... edhe një projekt për nxënës të shkollave të mesme dhe studentë të shkencave natyrore dhe artit!
#stem, #art, #science, #project

Photos from STEMLab's post 27/06/2021

"Quality in education is about teaching students develop a reliable compass to navigating a world we that cannot predict"
Andreas Schleicher
#STEMLab, #STEM, #ROBOTIKË, #ROBOTICS, #CODING

Photos from STEMLab's post 23/06/2021

#STEMLab

Photos from STEMLab's post 15/06/2021

#STEMLab pjesë e dy eventeve me rëndësi:

📌10 Qershor 2021
në Ministrinë e Punëve të Jashtme, në kuadër të diskutimeve tematike për #reflektime2030 (#refleksija2030)
📌14 Qershor 202
pjesë e organizimit Youth Research Symposium të organizuar nga Macedonian American Alumni Association - MAAA.

14/06/2021

UX-UI, një nga profesionet më të kërkuara aktualisht!

UX-UI, një nga profesionet më të kërkuara aktualisht!

12/06/2021
08/06/2021

🎢💡PROJECT-BASED LEARNING (Robotics, Arduino, Microbit) - Kl. 7 dhe 8 – Mësim i bazuar në projekte.
REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1uTKNXvOzQdTSRLvEyw_4QBOnlxYgX2c--qMtdkw5NFp0qd8Vum2kd62o

🎢💡PROJECT-BASED LEARNING (Robotics, Arduino, Microbit) - Kl. 7 dhe 8 – Mësim i bazuar në projekte.
REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1uTKNXvOzQdTSRLvEyw_4QBOnlxYgX2c--qMtdkw5NFp0qd8Vum2kd62o

07/06/2021

#Workshop në #STEMLab!
Empati, angazhim, koordinim, sfidë, ndihmë të ndërsjellë,... ndërtova, realizova, testova!

07/06/2021

REGJISTRIMET PËR SHKOLLËN VERORE NË #STEMLab

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0Xs90Dlcm4JGgE20uOKMMr8mR4wtl4xAGLvTSTVqqbFBOuwXdhuWDkp-M

REGJISTRIMET PËR SHKOLLËN VERORE NË #STEMLab

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0Xs90Dlcm4JGgE20uOKMMr8mR4wtl4xAGLvTSTVqqbFBOuwXdhuWDkp-M

06/06/2021

Punëtori në #STEMLab!
Kyçja e familjeve në procesin e STEM edukimit është esenciale për performansë të lartë të nxënësve. Ky aktivitet është kriter me rëndësi për #stemschoollabel, ku STEMLab ka të brenduara projektet e veta!
#STEMwomen, #STEMWorkshop, #mothersinSTEM, #stemmom, #stemeducation

Punëtori në #STEMLab!
Kyçja e familjeve në procesin e STEM edukimit është esenciale për performansë të lartë të nxënësve. Ky aktivitet është kriter me rëndësi për #stemschoollabel, ku STEMLab ka të brenduara projektet e veta!
#STEMwomen, #STEMWorkshop, #mothersinSTEM, #stemmom, #stemeducation

05/06/2021
04/06/2021

Do Na, Fulbrighter-e e dytë e cila ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në STEMLab, si trajnere dhe përgjegjëse e komunikimit me jashtë!
Së shpejti, edhe me një risi tjetër...

Do Na, Fulbrighter-e e dytë e cila ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në STEMLab, si trajnere dhe përgjegjëse e komunikimit me jashtë!
Së shpejti, edhe me një risi tjetër...

04/06/2021

Prof. Bashkim Ziberi, model dhe udhërrëfyes i punës së STEMLab.

Prof. Bashkim Ziberi, model dhe udhërrëfyes i punës së STEMLab.

03/06/2021

🤖💻ROBOTICS – Kl. 5 dhe 6 - Zhvillim të shkathtësive inxhinierike, digjitale dhe të menduarit kompjuterik.

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3XhGauTEo3nov4MamiqaPOlr-WjphEIR935P8OXA9Zp9nxYopmcmVRV48

🤖💻ROBOTICS – Kl. 5 dhe 6 - Zhvillim të shkathtësive inxhinierike, digjitale dhe të menduarit kompjuterik.

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3XhGauTEo3nov4MamiqaPOlr-WjphEIR935P8OXA9Zp9nxYopmcmVRV48

02/06/2021

SCREEN-FREE ZONE (ESM+SM) - Kl. 1 dhe 2 - Le të mësojmë pa ekrane

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0PAnseteyzepXV9U3LnRmRuaxw0XBL95o9_B4uUVz20p2GZHz71ieZC90

PËRSHKRIM:
Qendrat eukative më me famë në botë kanë filluar të aplikojnë strategjinë "Screen-Free Day", e cila ka për qëllim largimin e fëmijëve nga #ekranet. Çdo prind, gjithnjë e më tepër shqetësohet nga "përgjigjet e vonuara", "mos-shikimi kundrejt thirrjeve të prindërve", "futja e fëmijës në rolin e personazheve virtuale", etj. Andaj kursi #SCREENFREEZONE ka një rol të jashtëzakonshëm në këtë drejtim, është një INTRO për botën reale të fëmijëve së bashku me konceptet kryesore të #STEM edukimit.

SCREEN-FREE ZONE (ESM+SM) - Kl. 1 dhe 2 - Le të mësojmë pa ekrane

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0PAnseteyzepXV9U3LnRmRuaxw0XBL95o9_B4uUVz20p2GZHz71ieZC90

PËRSHKRIM:
Qendrat eukative më me famë në botë kanë filluar të aplikojnë strategjinë "Screen-Free Day", e cila ka për qëllim largimin e fëmijëve nga #ekranet. Çdo prind, gjithnjë e më tepër shqetësohet nga "përgjigjet e vonuara", "mos-shikimi kundrejt thirrjeve të prindërve", "futja e fëmijës në rolin e personazheve virtuale", etj. Andaj kursi #SCREENFREEZONE ka një rol të jashtëzakonshëm në këtë drejtim, është një INTRO për botën reale të fëmijëve së bashku me konceptet kryesore të #STEM edukimit.

02/06/2021

Sort to Recycle at #STEMLab

♻️Sort to Recycle!

01/06/2021

🏗📊DA VINCI (SM+WeDo+SPM) - Kl. 3 dhe 4 - Shkencë, Kreativitet dhe Inovacion.

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

PËRSHKRIM
Qëllimet e programit në ndërtimin e personaliteteve me aftësi shkencore ndaj problemeve reale të tilla si: të mendojn në mënyrë krijuese, të shpjegojnë se si funksionojnë gjërat, të krijojnë lidhje midis shkakut dhe pasojës, të dizajnojnë dhe të krijojnë mjete që përmbushin kritere specifike, të provojnë ide të reja duke përdorur rezultatet nga vëzhgimet dhe matjet, të bëni pyetje që mund të hetohen shkencërisht.

🏗📊DA VINCI (SM+WeDo+SPM) - Kl. 3 dhe 4 - Shkencë, Kreativitet dhe Inovacion.

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

PËRSHKRIM
Qëllimet e programit në ndërtimin e personaliteteve me aftësi shkencore ndaj problemeve reale të tilla si: të mendojn në mënyrë krijuese, të shpjegojnë se si funksionojnë gjërat, të krijojnë lidhje midis shkakut dhe pasojës, të dizajnojnë dhe të krijojnë mjete që përmbushin kritere specifike, të provojnë ide të reja duke përdorur rezultatet nga vëzhgimet dhe matjet, të bëni pyetje që mund të hetohen shkencërisht.

31/05/2021

👋🧠HANDS2MIND (BrainoBrain+STEM) – Kl. 1 dhe 2 - Zhvillim të shkathtësive

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU për REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0p3tYuQCLqb7OS_Nn6r7nEiDVgbSln89pLljjni-0YQyJ4fKVc_8fzYMI

PËRSHKRIMI
Ngjyrat e kubeve, lëvizja e gishtave, përdorimi i forcës së duarve për të puthitur kubet, qëndrimi në këmbë, aktivitetit fizik gjatë testimit të pajisjeve të ndërtuar nga vetë ata,... janë elementet kryesore që karakterizojnë këtët kurs.

👋🧠HANDS2MIND (BrainoBrain+STEM) – Kl. 1 dhe 2 - Zhvillim të shkathtësive

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU për REGJISTRIM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0p3tYuQCLqb7OS_Nn6r7nEiDVgbSln89pLljjni-0YQyJ4fKVc_8fzYMI

PËRSHKRIMI
Ngjyrat e kubeve, lëvizja e gishtave, përdorimi i forcës së duarve për të puthitur kubet, qëndrimi në këmbë, aktivitetit fizik gjatë testimit të pajisjeve të ndërtuar nga vetë ata,... janë elementet kryesore që karakterizojnë këtët kurs.

31/05/2021

SHKOLLA VERORE NË STEMLab
#SHKOLLAVERORE
#EDUKOJMË MENDJET, ZEMRAT DHE DUART E INOVATORËVE TË SË NESËRMES

🧮🧠HANDS2MIND (BrainoBrain+STEM) – Kl. 1 dhe 2 - Zhvillim të shkathtësive
🧩🧠SCREEN-FREE ZONE (ESM+SM) - Kl. 1 dhe 2 - Largim nga përdorimi i tepërt i teknologjisë
🏗📊DA VINCI (SM+WeDo+SPM) - Kl. 3 dhe 4 - Shkencë, Kreativitet dhe Inovacion.
🤖💻ROBOTICS (WeDo 2.0) – Kl. 5 dhe 6 - Zhvillim të shkathtësive digjitale dhe kodimit.
🎢💡PROJECT-BASED LEARNING (Robotics, Arduino, Microbit) - Kl. 7 dhe 8 – Mësim i bazuar në projekte.

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

SHKOLLA VERORE NË STEMLab
#SHKOLLAVERORE
#EDUKOJMË MENDJET, ZEMRAT DHE DUART E INOVATORËVE TË SË NESËRMES

🧮🧠HANDS2MIND (BrainoBrain+STEM) – Kl. 1 dhe 2 - Zhvillim të shkathtësive
🧩🧠SCREEN-FREE ZONE (ESM+SM) - Kl. 1 dhe 2 - Largim nga përdorimi i tepërt i teknologjisë
🏗📊DA VINCI (SM+WeDo+SPM) - Kl. 3 dhe 4 - Shkencë, Kreativitet dhe Inovacion.
🤖💻ROBOTICS (WeDo 2.0) – Kl. 5 dhe 6 - Zhvillim të shkathtësive digjitale dhe kodimit.
🎢💡PROJECT-BASED LEARNING (Robotics, Arduino, Microbit) - Kl. 7 dhe 8 – Mësim i bazuar në projekte.

REGJISTRIMET: 1 Qershor - 10 Qershor 2021
KURSET: 12 Qershor - 12 Korrik 2021
ORËT: 2 herë në javë, nga 120 min
LINKU PËR REGJISTRIM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fcsOEb22tju9axLyJ5PBhGQzUJ_CPYhvxAPWn49_WLazxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

28/05/2021

Cleaning the oceans
Wild-life crossing
#STEM, #education, #science, #robotics

21/05/2021

Automatic sanitizer dispenser!
#MINDS, #HEARTS, #HANDS
#stem, #covid, #stemeducation, #science, #maths, #shkencë, #matematikë, #robotics, #coding

15/05/2021

#STEMLab

#WINDMILL
🎢Design and technology
🧪Science
📘Vocabulary - Renewable energy, Force, Area, Weight, Angle, Shape, Gearing down, Efficiency

Photos from STEMLab's post 31/03/2021

#STEMLab
Project: Speed = distance / time [m/s]
Llogaritja e shpejtësisë duke ditur distancën dhe duke matur kohën nga vetë programi!

Photos from STEMLab's post 27/03/2021

#STEMLab
#edukojmë, #mendjet, #zemrat, #duart e #inovatorëve të së nesërmes!
Leonardo's magic body facts!
#calibration, #measuring, #scientificinvestigation, #errors, #accuracy!

Ndarja e praktikave të mira digjitale nga STEM lëndët.docx 26/02/2021

Ndarja e praktikave të mira digjitale nga STEM lëndët.docx

Thirrje për të ndarë praktikat e mira të mësimit online nga STEM lëndët (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
https://drive.google.com/file/d/1mJV2ulalxWQppKyAeZHv6ScFHUHovGF8/view?usp=sharing
Matematikë, Shkenca Natyrore, Biologji, Fizikë, Kimi, Informatikë dhe Lëndë të ngjashme

Mësimi online ka çuar në një fleksibilitet më të madh në mësimdhënie dhe mësimnxënie, por edhe në nevojën për përgatitje më komplekse nga mësuesi, ku të gjitha format e mësimdhënies, metodat dhe teknikat e punës duhet të planifikohen në detaje, për të zgjedhur me kujdes mjetet e duhura digjitale, për të krijuar burimet digjitale, për të planifikuar aktivitete gjatë komunikimit sinkron dhe asinkron duke marrë parasysh moshën e nxënësve, njohuritë e tyre paraprake, aftësinë për të përdorur teknologjinë, kohëzgjatjen e aktiviteteve dhe të ngjashme.
Për realizimin e një mësimdhënie cilësore online, bashkëpunimi midis mësuesve dhe shkëmbimi i përvojave dhe ideve, të mësuarit nga njëri-tjetri se si të realizoni një orë të mirë online, si të përdorni teknologjinë si një mjet për të arritur qëllimet e mësimdhënies, ka një rëndësi të madhe. Krijimi i bashkësive të mësuesve që mësojnë nga njëri-tjetri dhe ndajnë praktikat e mira përbën bazën e zhvillimit profesional të mësuesve dhe sigurimin e një mësimdhënie cilësore.
Në këtë drejtim, për të krijuar një bazë të praktikave të mira të mësimdhënies në internet, ku mësuesit do të ndanin përvojat e tyre dhe do të ndihmonin mësuesit e tjerë, ne po shpallim këtë thirrje për ndarjen e praktikave të mira nga mësimdhënia online në STEM. Secili prej jush ka mundësinë të tregojë qasjen tuaj për zbatimin online të një aktiviteti të veçantë në STEM profilet dhe kështu të gjithë së bashku të pasurojmë një sërë burimesh arsimore në internet që më pas mund të përdoren në mësimdhënie. Ne besojmë se secili prej jush gjatë vitit të kaluar ka një numër shembujsh të realizimit të mësimdhënies, por për të mundësuar shkëmbimin e përvojave nga një numër më i madh kolegësh, një mësues mund të dërgojë deri në tre shembuj të praktikave të mira të mësimit online.
Fokusi në përshkrimin e praktikës së mirë të mësimdhënies duhet të jetë në aktivitetet sinkrone dhe asinkrone gjatë mësimit në internet, si dhe mjetet digjitale të përdorura, përkatësisht burimet e krijuara me to. Praktikat më të mira të mësimdhënies online që përmbushin kërkesat në lidhje me përshkrimin e aktiviteteve (para, gjatë dhe pas orës virtuale), burimet digjitale të vetë-krijuara dhe përshkrimi i përdorimit të tyre, rëndësia e objektivave të mësimdhënies, do të publikohen në bazë të të praktikave të mira në internet. Vëmendje duhet t'i kushtohet respektimit të të drejtës së kopjimit të burimeve dhe të drejtave të ndarjes, si dhe reflektimit të duhur të praktikës mësimore. Ideja është që mësuesit e tjerë të kenë mundësi të marrin shembujt tuaj të praktikës së mirë dhe t'i përdorin ato në mësimet e tyre.
Përshkrimi i praktikave mësimore duhet të bëhet në bazë të formës vijuese, duke u kujdesur për formatin (sipas formularit) dhe nuk duhet të jetë më e gjatë se 4 faqe. Dorëzoni përshkrimet e aktivitetit tuaj jo më vonë se 20 Mars 2021 në adresat elektronike në vijim: [email protected] dhe [email protected]. Duke paraqitur përshkrimet tuaja të praktikave të mësimdhënies, ju pranoni të postoni në faqen e STEMLab dhe Dig-Ed, dhe që ato të përdoren dhe/ose modifikohen nga mësues të tjerë.

Ndarja e praktikave të mira digjitale nga STEM lëndët.docx

Videos (show all)

Sort to Recycle at #STEMLab
#STEMLab

Location

Category

Products

STEMLab aplikon metodologjinë, e cila për më shumë se 35 vjet është zhvilluar nga LEGO. Kjo përvojë kombinon kurrikulat përkatëse të materialeve, sistemin e tullave, trajnimin e mësuesve dhe zhvillimin profesional me parimet unikate të mësimdhënies dhe të mësimit praktik. Nxënësit stimulohen në përvetësimin e njohurive të reja, motivohen që të aplikojnë njohuritë e fituara në kontekst tjetër dhe në këtë mënyrë përfshihen në proces të mësimit individual, i cili do t’ju mundësojë që të përfitojnë aftësi dhe teknika të cilat janë të domosdoshme në jetë.

Kurset
• Kursi janë të dizajnuar nga mosha 6 e deri në moshën 15 vjeçare.
• Konceptet bazë përdoren në anglisht, sqarimet dhe udhëzimet jepen në gjuhën amtare.
• Grupi i nxënësve që ndjek këtë kurs maksimum përbëhet nga 8 nxënës.
• Fëmijët për çdo orë pajisen me materiale të printuara për evaluim të njohurive.
• Në orë prezantojnë puntori profesionist dhe pedagogu që ndjek punën me nxënësit.
• Mësimi mbahet në hapsirë kreative të pajisur me mjete përkatëse.
• Nxënësit gjatë kursit realizojnë së paku një vizitë në institucione apo ndërmarrje private.

Programi
• Kohëzgjatja e programit zakonisht është 4 muaj
• Orët mbahen 1 herë në javë
• Kohëzgjatja e orëve është nga 90 min deri në 180 min, varësisht programit.

Telephone

Address


Ilindenska 177
Tetovo
1200

Opening Hours

09:00 - 17:00
Other Education in Tetovo (show all)
American Corner Tetovo/ Educationusa Center American Corner Tetovo/ Educationusa Center
Str. Iliria Nn
Tetovo, 1200

The American Corner program is sponsored worldwide by the U.S. Department of State. American Corner Tetovo is a partnership between the NGO "Aurora", The House of Culture, the Municipality of Tetovo and the U.S. Embassy in Skopje.

Brainobrain Tetovo Brainobrain Tetovo
Ilindenska 177
Tetovo, 1200

Hesat Rushani Hesat Rushani
Tetovo, 1200

Kafja e Grave - Kamjan Kafja e Grave - Kamjan
Kamjan
Tetovo, 1234

Learning Center Gauss Learning Center Gauss
Ilindenska, 3
Tetovo, 1200

A private learning center in Tetovo, giving courses in Mathematics and Computer Science. We give courses for high school and college students.

Allahu Edhe 1 Allahu Edhe 1
4
Tetovo

CST Faculty CST Faculty
SEE University
Tetovo, 1200

Opportunities more than anywhere...

Xhi ka Tetova ma Sham Pi Odrit Xhi ka Tetova ma Sham Pi Odrit
Tetovo, TETOVAA

Tetovë-Odri

Mini Market ILIRI Mini Market ILIRI
Xhepçisht, Tetovë
Tetovo, 1200

Tetovë

DISCO Digital Schools Contest DISCO Digital Schools Contest
Tetovo

KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education