Liria / Лирија

Liria / Лирија

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Liria / Лирија, School, Dervish Cara 6, Tetovo.

Photos from STEMLab's post 16/12/2023
Photos from Liria / Лирија's post 08/12/2023

Вчера учениците од ООУ ,,Лирија” од 1-5 одд го одбележаа денешниот празник ,,Св.Климент Охридски” со индивидуални и групни активности во своите училници и заедно,свечено во фискултурната сала одавајќи благодарност на ликот и делото на,, Св .Климент Охридски.”
Пом. дир. Виолета Т.
****

Dje nxënësit e SHK “Liria” nga klasat 1-5 e shënuan festën e sotme, “Shën Kliment Ohridski” me aktivitete individuale dhe grupore në klasat e tyre dhe së bashku, solemnisht në sallën e sportit, duke falënderuar figurën dhe veprën e Shën Klementit. të Ohrit”.
Ndihmes drejt. Violeta T.

Photos from Liria / Лирија's post 06/12/2023

На ден 6.12.2023 во средното медицинско училиште “Никола Штејн”- Тетово, се организираше регионален турнир "Растеме во шампиони". Во турнирот зедоа учевство и учениците од нашето училиште од трето и четврто одд. предводени од наставниците Мирјана Војтикив и Бурим Јонузи.
*****

Më 6 dhjetor 2023, në shkollën e mesme të mjekësisë “Nikola Shtejn” – Tetovë, u organizua turneu rajonal “Rritemi në kampionë”. Në të morën pjesë nxënësit e shkollës sonë nga klasa e tretë dhe e katërt të udhëhequr nga mësuesit Mirjana Vojtikiv dhe Burim Jonuzi.

Photos from Liria / Лирија's post 01/12/2023

3 Dhjetori - Dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar.
Ne shkollen tone u shenua 3 Dhjetori me aktivitete te ndryshme ne te cilat ishin te perfshire nxenes te klasave te ndryshme.
Për ndërgjegjësim dhe sensibilisim shoqëria dhe nxënësit e shkollës tonë panë nga afër se edhe këta fëmijë janë plot dashuri brenda dhe se janë pjesë e shoqërisë sonë.
Dita e parë - u shënua me aktivitete sportive nga nxënësit e klasës IV-Jane 1 dhe II-2.
Dita e dytë - Punëtori me nxënësit e klasave VI,VII,VIII dhe IX të shkollës tonë.
Faleminderit të gjithë vizitorëve, nxënësve pjesëmarrës që na zbukuruat ditët dhe na mbushët shpiritin plot gjallëri dhe mbi të gjitha faleminderit për mbështetjen në realizimin e këtyre aktiviteteve stafit tone, edhe atë:
Drejtoreshes sone Farije Kasami
Plarent Salihi
Jasmina Kostovska
Mirjana Vojtikiv
Ermira Asani
Hirijete Salihi
Xhemazije Neziraj
Ajshe Loki
Nijare Sulejmani
Mimoza Demiri
Almira Bakija
Zana Bajrami
Ferizate Xhemaili.
*****
3 декември - Меѓународен ден на лицата со посебни потреби.
Во нашето училиште 3-ти Декември беше одбележан со различни активности во кои беа вклучени учениците од различни паралелки.
За освестување и сензибилизација, општеството и учениците од нашето училиште добро увидоа дека и овие деца се полни со љубов внатре и дека се дел од нашето општество.
Првиот ден - беше одбележан со спортски активности на учениците од клас IV- 1 и II-2.
Втор ден - Работилница со ученици од VI, VII, VIII и IX одд од нашето училиште.
Им благодариме на сите посетители, учениците што ни ги разубавија деновите и ни го исполнија духот со виталност, а пред се ви благодариме за поддршката во реализацијата на овие активности:
Директорката на училиштето Фарије Касами
Пларент Салихи
Јасмина Костовска
Мирјана Војтикив
Хиријете Салихи
Ермира Асани
Џемазије Незирај
Ајше Локи
Нијаре Сулејмани
Мимоза Демири
Алмира Бакија
Зана Бајрами
Феризате Џемаили.

Photos from Liria / Лирија's post 28/11/2023

Me rastin e festes se 28 Nentorit - Dita e flamurit, ne shkollen tone u organizua nje shfaqe. Organizimin e bene arsimtaret Laurie Ibraimi dhe Arlinda Nesim me perkushtim te madh. Ato angazhuan dhe menaxhuan nxenesit e shkolles tone te te gjitha moshave dhe me to pergaditen pike te ndryshme muzikore, valle, recital e drame. Ne shfaqe te pranishem ishin dhe donatoret qe kontribuan ne rinovimin e salles se sportit. Te pranishmeve ju drejtua drejtoresha Farije Kasami duke shprehur falemenderime ne emer te saj e te gjithe stafit per donatoret, organizatoret e shafqes, si dhe te gjithe pjesemarresve. Gezuar Festa e Flamurit!
*****

По повод празникот 28 Ноември во нашето училиште беше организирана приредба. Организацијата ја направија наставниците Лаурие Ибраими и Арлинда Несим со голема посветеност. Тие ги предводеа учениците од нашето училиште од сите возрасти и со нив подготвија различни музички, танцови, рецитални и драмски претстави. На приредбата беа присутни и донатори кои придонесоа за реновирање на спортската сала. На присутните им се обрати директорката Фарије Касами, која на нејзино име и на име од целиот персонал изрази благодарност за донаторите, организаторите на настанот, како и за сите учесници. Среќен ден на знамето!

22/11/2023
Photos from Liria / Лирија's post 20/11/2023

Turneu ne Rugby i organizuar nga
-TAG MKD Schools Rugby tournaments-
Maqedonia e Veriut
Pjesemarres ishin nxenes te SHFK “LIRIA”-TETOVË te cilet njeherit ishin dhe fitues te ketij turnamenti.
E falemenderojme z. Dan O Nyamangah per angazhimin, trajnimin dhe sqarimin e rregullave te kesaj loje shum atraktive dhe te re ne qytetin tone.
Me angazhimin dhe deshiren e madhe te nxenesve per te dhene maksimumin arritem te jemi fitues te ketij turnamenti. Ju faleminderit dhe urime djem e vajza 🏈🏆🏅
*****

Рагби турнир во организација на
-TAG MKD Schools Rugby tournaments-
Северна Македонија
Учесници беа учениците на ООУ „ЛИРИЈА“-ТЕТОВО, кои своевремено беа победници на овој турнир.
Му благодариме на г. Dan O Nyamangah за ангажирање, обука и разјаснување на правилата на оваа многу атрактивна и нова игра во нашиот град.
Со посветеност и голема желба на учениците да го дадат својот максимум, успеавме да го освоиме овој турнир. Ви благодарам и честитки момци и девојки

Photos from Liria / Лирија's post 20/11/2023

Во недела на 19.11.2023 по повод ослободување на градот Тетово учениците од V/1 и V/2 одд. од ООУ "Лирија" од Тетово заедно со наставничката Маја Димитровска и Наташа Павловска зедоа учество на манифестацијата "Етно вешта жена" - Вешто дете, која се одржа во ресторан "Принц"- Тетово од хуманитарен карактер.
*****
Të dielën, më 19.11.2023, me rastin e shenimit te çlirimit të qytetit të Tetovës, nxenesit e V/1 dhe V/2 te shkolles "Liria" nga Tetova së bashku me mësuesen Maja Dimitrovska dhe Natasha Pavlovska morën pjesë në manifestimin "Etno grua e shkathte" - Fëmija i shkathtë, i cili u mbajt në restorantin "Princi" - Tetovë me karakter humanitar.

Photos from НУ Библиотека "Кочо Рацин" Тетово's post 18/11/2023
Photos from Liria / Лирија's post 18/11/2023

Rinovimi i sallës së sportit te shkollës Liria
Në suaza të projektit për rikonstruktim të sallaës të sportit u përfshinë dyshemeja, hapësira skenës së shafqeve, dritaret, murret dhe dekorimet shtesë. Sponzori kryesor i rinovimit të sallës është Valdrini Electric 82 / www.elektro-valdrini.com.
Dizajnimin e sallës e kanë bërë Florina Arkitekt.
Sponzorë të tjere: ndërmarrja Deantis, rinovim i dritareve..
Nje falemenderim të madh për ju në emër të shkollës sonë, mësimdhënësve, nxënësve dhe prindërve. Keni bërë një punë të shkëqyer e cila na sjell efikasitet më të madh në procesin mësimor.
Ju lumtë për punën e shkëlqyer!
Në vijim shfletoni fotot para dhe pas rinovimit.
*****
Реновирање на спортската сала на училиштето Лирија
Обемот на проектот за реконструкција на спортската сала го опфати подот, сценската површина на параваните, прозорците, ѕидовите и дополнителните украси. Главен покровител на реновирањето на салата е Валдрини Електрик 82 / www.elektro-valdrini.com.
Салата е дизајнирана од Florina Arkitekt.
Други спонзори: компанија Деантис, реновирање на прозори..
Голема благодарност до вас во името на нашето училиште, наставниците, учениците и родителите. Направивте одлична работа што ни носи поголема ефикасност во процесот на учење.
Одлично направено!
Подолу разгледајте ги фотографиите пред и по реновирањето.

Photos from Liria / Лирија's post 17/11/2023

Учениците од III 1 и III-2 одделение одржаа воннаставни активности по повод Денот на ослободувањето на градот Тетово.

Nxënësit e klasave III 1 dhe III-2 mbajtën aktivitete jashtëmësimore me rastin e Ditës së Çlirimit të qytetit të Tetovës.

17/11/2023

Me datë 13.11.2023 në shkollën "Liria" u mbajtën garat shkollore të germëzimit/drejtshkrimit 2023, në gjuhën frenge për klasat e shtata.
1.Berk Rustemi- vendi I
2.Rumejsa Ilazi - vendi II
3.Anda Veliu -vendi III
4. Ajla Ismaili - vendi IV

Nxënësve u urojm suksese në garat rajonale!

На 13.11.2023 година во училиштето „Лирија“ се одржаа училишните натпревари правопис 2023 година по француски јазик за седми одделенија.
1. Берк Рустеми - прво место
2. Румејша Илази - место II
3. Анда Велиу - место III
4. Ајла Исмаили - место IV

На учениците им посакуваме успех на регионалните натпревари!

Photos from Liria / Лирија's post 17/11/2023

Sot u realizua puntoria me nxenesit tone qe jane te kyqur ne projektin PESTALOCI dhe organizata joqeveritare SEGA dhe ambasades se femijeve MEGJASH. Tema eshte si te krijojme shkolle te sigurte.

Денеска се одржа работилница со нашите ученици кои се вклучени во проектот ПЕСТАЛОЦИ, невладината организација СЕГА и детската амбасада МЕЃАШ. Темата е како да се создадат безбедни училишта.

Photos from Liria / Лирија's post 16/11/2023

Училишна сообраќајна патрола
Денеска се реализираше дел од проектот „Училишна сообраќајна патрола“. Овој проект има за цел: од една страна на еден практичен и забавен начин да се едуцираат најмалите, а од друга страна да се промовира важноста на почитувањето на сообраќајните правила и прописи кај сите учесници во сообраќајот, а кои што директно влијаат на безбедноста на најмалите учесници во сообраќајот – децата.
**************************************************
Patrulla e trafikut shkollor
Sot u realizua pjesa e parë e projektit “Patrulla e trafikut shkollor”. Ky projekt synon: nga njëra anë, të edukojë të vegjlit në mënyrë praktike dhe argëtuese, dhe nga ana tjetër, të promovojë rëndësinë e respektimit të rregullave dhe rregulloreve të komunikacionit tek të gjithë përdoruesit e komunikacionit, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë e të vegjëlve. pjesëmarrësit në rrugë - fëmijët.

16/11/2023

Mësuesja e klasës V-3 Ilfete Emurli,së bashku me nxënësit e saj realizuan një aktivitet me rastin e 16 Nëntorit -Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës. Ndër të tjera, punimet e bëra gjatë këtij aktiviteti ishin të bazuara nën moton ‘’Të bëjmë për të tjerët, atë që do të donim të tjerët të bëjnë për ne”.
*********************************************************************
Наставничката од V-3 одделение Илфете Емурли заедно со своите ученици реализираше активност по повод 16 Ноември - Меѓународниот ден на толеранцијата. Меѓу другото, делата направени во текот на оваа активност се базираа на мотото „Прави за другите, она што ние би сакале другите да го прават за нас“.

Photos from Liria / Лирија's post 15/11/2023

Aktivitete me nxenesit e klases I-4 / Активности со учениците од I-4

Photos from Liria / Лирија's post 15/11/2023

Nxenesit e klasave te pesta realizuan oren e arsimit fizik ne pishinen e qytetit te Tetoves nen udheheqjen e mesimdhenesve Mirjana Vojtikiv dhe Plarent Salihi. Nxenesit me kenaqesi te madhe mesojne notin, per to eshte nje aktivitet shume i pelqyer. Ato shprehin nje interesim te madh dhe deshirojne qe ky lloj aktiviteti te realizohet ne vazhdimesi, pa nderprerje.
*****
Петтоодделенците го одржаа часот по физичко во базенот на град Тетово под раководство на наставниците
Мирјана Војтикив и Пларент Салихи. Учениците со големо задоволство учат пливање, за нив тоа е многу пријатна активност. Тие изразуваат голем интерес и бараат овој вид на активност да се спроведува континуирано, без прекин.

Photos from Liria / Лирија's post 14/11/2023

Aktivitet me nxenesit e klases I-5
Mesuesja Mimoza Bexheti realizoi aktivitet me nxenesit e saj ne lenden e shkencave natyrore. Aktiviteti ishte me teme: “Prej fares deri te bima” dhe “Pjeset e bimes”.
********************

Активност со ученици од I-5
Наставничката Мимоза Беџети реализираше активност со своите ученици по предметот природни науки. Активноста ги имаше следните теми: „Од семе до растение“ и „Делови на растението“.

Photos from Liria / Лирија's post 12/11/2023

Erasmus+
Diten e hene me 06.11.2023 ne shkollen tone me kenaqësi pritëm mysafirë mesimdhenes dhe nxenes nga R.Sllovenise, Finlanda, Spanja dhe R.Rumunise me projektin ERASMUS+, Tema e projektit "Future of Water". Mysafiret, gjate qëndrimit të tyre për 5 dite (deri te premten 10.11.2023) vizituan objektin e shkollës, klasat, mesimin gjate oreve mesimore, me pas ben vizite qytetit tone dhe monumenteve fetare e historike. Gjate qendrimit te tyre, ata poashtu vizituan qytetin e Shkupit, Ohrin dhe Strugen. Shpresojme te zgjerojme bashkepunimet edhe me vendet e tjera te Europes.
***************************************************

Еразмус+
Во понеделник, 06.11.2023 година, во нашето училиште со задоволство ги пречекавме наставниците и учениците од Република Словенија, Финска, Шпанија и Република Романија во склоп на проект на ERASMUS+, со тема на проектот „Иднината на водата“. Гостите за време на престојот од 5 дена (до петок 10.11.2023) ги посетија училишните објекти, училниците, посетија наставки часови, а потоа го посетија нашиот град и верските и историските споменици. За време на престојот тие ги посетија и градот Скопје, Охрид и Струга. Се надеваме дека ќе ја прошириме соработката со другите европски земји.
***************************************************

Photos from Liria / Лирија's post 28/10/2023

Изложбата на детски групни цртежи под мотото „Детски желби“ кои се дело на учениците од четвртите и петтите одделенија на партнер училиштата „Гоце Делчев" и Лирија“ од Тетово беше отворена на 27.10.2023 во управната зграда на Музејот на тетовски крај.

Цртежите беа изработени на ликовна работилница во рамки на Недела на детето и ги отсликува детските мечтаења, желби и пораки.

Më 27.10.2023 në objektin administrativ të Muzeut u hap ekspozita e vizatimeve në grup për fëmijë nën moton “Dëshirat e fëmijëve” të cilat janë vepër e nxënësve të klasave të katërta dhe të pesta të shkollave partnere “Goce Dellçev” dhe Liria” nga Tetova.

Vizatimet janë bërë në një punëtori artistike gjatë Javës së Fëmijëve dhe pasqyrojnë ëndrrat, dëshirat dhe mesazhet e fëmijëve.

Photos from Liria / Лирија's post 18/10/2023

Sot ishin të ftuar nga Ambasadori i Francës,Shkëlqesia e Tij, Siril Bomgartner në rezidencën e tij, drejtoresha jonë e shkollës "Liria"-Tetovë, zonja Farije Kasami, profesoresha e gjuhës frenge, zonja Mimoza Ceka, dhe përfaqësuesja e nxënësve të klasave të IX, Erina Bejtullahi.

Tejet të lumtur që shkolla jonë është ndër 13 shkollat e privilegjuara që janë pjesë e projektit
"J'aime le français"
" E dua gjuhën frenge".

Puna e palodhshme e profesorëve tanë të gjuhës frenge tani është vlerësuar si partneritet i ngushtë me Institutin Francez dhe Ambasadën Franceze në Shkup.

Në këtë rrugëtim, ne do të vazhdojmë të eksplorojmë dhe të përforcojmë lidhjen tonë të veçantë me kulturën dhe gjuhën frenge, duke shfrytëzuar mundësitë e pafundme të aktiviteteve, trajnimeve, mbështetjes logjistike që ofron Ambasada dhe Institutit Francez si dhe shkëmbimeve me shkollat franceze.

Faleminderit për nderimin dhe mundësinë që na është dhënë sot.
Kemi shumë entuziazëm dhe dëshirë për të ndarë këto përvoja të çmuara me nxënësit tanë dhe me komunitetin tonë shkollor.
Së bashku, do të vazhdojmë të ndërtojmë një marrëdhënie të thellë dhe të dobishme me kulturën dhe gjuhën franceze.

Денеска во резиденцијата на неговaта екселенсија Сирил Бомгартнер амбасадор на Р. Франција беа поканети директорка на нашето училиште “Лирија“-Тетово, г-ѓа. Фарије Касами, професорката по француски јазик, г-ѓа. Мимоза Цека и претставникот на учениците од IX одделенија, Ерина Бејтулахи.

Многу сме среќни што нашето училиште е меѓу 13-те привилегирани училишта кои се дел од проектот "J'aime le français" / „Го сакам францускиој јазик”

Неуморната работа на професорите по француски јазик се вреднува како партнерство со Францускиот институт и Француската амбасада во Скопје.

Во ова патување, ќе продолжиме да ја истражуваме и зајакнуваме нашата посебна врска со француската култура и јазик, искористувајќи ги можностите и финансирањето на активностите, обуката и логистичката поддршка обезбедени од Француската амбасада и Француските институти, како и размената со француски училишта.. .

Ви благодариме за можноста што ни е дадена досега.
Ние сме многу ентузијасти и сакаме да ги споделиме нашите вредни искуства со нашите ученици и нашата училишна заедница.
Заедно, ќе продолжиме да градиме длабока и наградувачка врска со културата и јазикот.

Photos from Liria / Лирија's post 17/10/2023

Kompania për menaxhimin e mbeturinave të paketimit, ALPAK-EKO DOO Shkup, në bashkëpunim me Universitetin e Evropës Juglindore dhe GIZ-in, me sukses kanë realizuar projektit të titulluar "Të bëjmë reciklimin argëtues". Ky projekt synoi të ndikojë në ndërgjegjësimin e nxënësve në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe, në veçanti, në selektimin e mbeturinave të paketimit.

Për të arritur këtë qëllim, prezantimi i projektit është bërë në mënyrë të përfshirë dhe interaktive me nxënësit. Përmes lojrave zbavitëse dhe kuizeve, ku u theksua rëndësia e përkujdesit për mjedisin dhe ekosistemin që na rrethon. Ky mesazh është shpërndarë në mënyrë efikase te nxënësit, të cilët tani janë ambasadorë të këtij ndërgjegjësimi.

Компанијата за управување со отпад од пакување, АЛПАК-ЕКО ДОО Скопје, во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа и ГИЗ, успешно го реализираа проектот насловен „Забавно за рециклирањето“. Овој проект имаше за цел да влијае на свеста на учениците за заштита на животната средина и особено за селекција на отпад од пакување.

За да се постигне оваа цел, презентацијата на проектот беше направена на инклузивен и интерактивен начин со учениците. Преку забавни игри и квизови, каде што беше нагласена важноста од грижата за животната средина и екосистемот кој не опкружува. Оваа порака е ефикасно дистрибуирана до учениците, кои сега се амбасадори на оваа свест.

Photos from Liria / Лирија's post 08/10/2023

Në shkollën tonë u mbajt ceremonia e pranimit të nxënësve të klasës së parë në Organizatën e Fëmijëve. Në një sërë aktivitetesh nxënësit u njohën me të drejtat e tyre dhe u zotuan se do të respektojnë mësuesit dhe miqtë e tyre dhe do të kryejnë detyrat e caktuara. ne kohe.
Во нашето училишта се одржа свеченост за прием на првачиња во Детската организација.Преку низа на активности учениците се запознаа со нивните права и дадоа ветување дека ќе ги почитуваат нивните учителки, другарчиња и навреме ќе ги извршуваат поставените задачи.

04/10/2023

Sot në shkollën tonë u mbajtën aktivitete sportive ndëretnike me shkollën partnere “Goce Dellçev”.Në aktivitete morën pjesë nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë. Qëllimi i këtij aktiviteti është që nxënësit e nacionaliteteve të ndryshme të mund të njihen me njëri-tjetrin, të socializohen dhe bashkëpunojnë. U mbajtën lojëra në futboll të mbyllur, lojëra në kënde lojërash për fëmijë, gjimnastikë për fëmijë. Përveç prezencës së mësuesve nga të dyja shkollat, në këto aktivitete morën pjesë edhe përfaqësues nga BZHA dhe sektori i aktiviteteve publike.
Денеска во нашето училиште се реализираа спортски меѓуетнички активности со партнер училиштето "Гоце Делчев".Во активностите учествуваа учениците од второ и трето одделение.Целта на оваа активност е да се овозможи запознавање, дружење и соработка на ученици од различна национална припадност .Се реализираа игри во мал фудбал, елементарни игри на полигони за деца , детски аеробик.На овие активности покрај присуство на наставници од двете училишта присуствуваа и претставници од БРО и секторот за јавни дејности.

Во ОУ „Лирија“-Тетово заеднички спортски активности со ОУ „Гоце Делчев“ по повод Детската недела - Тетово Инфо 04/10/2023

Во ОУ „Лирија“-Тетово заеднички спортски активности со ОУ „Гоце Делчев“ по повод Детската недела - Тетово Инфо Во рамки на Детската недела сновните училишта „Лирија“ и „Гоце Делчев“ од Тетово вчера и денес реализираат заеднички активности од мултикултурен карактер со це....

Photos from Liria / Лирија's post 04/10/2023

Per Javen e femijeve, vazhdojne aktivitetet e perbashketa te shkolles tone me shkollen partnere “Goce Dellcev”
По повод Детската недела, продолжуваме со заедничките активности со школото партнер ”Гоце Делчев”

Photos from Liria / Лирија's post 03/10/2023

Me rastin e Javës së Fëmijëve, në shkollën tonë partnere SHFK “Goce Dellçev” u mbajt punëtori multikulturore me temën “Dëshirat e fëmijëve” me nxënës të klasave të katërta dhe të pesta. Në punëtori morrën pjesë edhe përfaqësues nga BZHA dhe mësimdhënës nga të dyja shkollat. Të gjitha punimet do të ekspozohen në Muzeun e qytetit së Tetovës.

По повод Детската недела во партнер училиштето ООУ „Гоце Делчев" се одржа мултикултурна работилница на тема " Детски желби" со учениците од четврто и петто одделение.На работилницата беа присутни и претставници од БРО и наставници од двете училишта. Сите изработки ќе бидат изложени во Музејот на тетовскиот крај.

Photos from Liria / Лирија's post 03/10/2023

По повод Детската недела учениците од прво до петто одделение и учениците од специјалните паралелки имаа активности за правата на децата организирани од страна на менторот Јасмина Костоска..Во активностите покрај одделенските наставници, учествуваа и наставниците по физичко образование Мирјана Војтикив и Пларент Салихи и наставничките по англиски јазик Дијана Митреска, Беса Река и Хана Кулику.

Me rastin e Javës së Fëmijëve, nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën dhe nxënësit e paraleleve speciale patën aktivitete për të drejtat e fëmijëve të organizuara nga mentorja Jasmina Kostoska, ku përveç mësimdhënësve të klasave morën pjesë edhe mësuesit e edukatës fizike Mirjana Vojtikiv dhe Plarent Salihi, si dhe arsimtarët e gjuhes angleze Diana Mitreska, Besa Reka dhe Hana Kuliku.

Photos from Liria / Лирија's post 03/09/2023

Денес на овој голем ден, посебни и срдечни честитки одат за малите првачиња кои ќе седнат во училишните клупи и ќе го започнат патот кон знаењето. Учителките со нетрпение го очекуваа овој почеток за да ги внесат децата во светот на убавината на знаењето. На учениците, наставниците и родителите им посакуваме здравје, соработка и многу успех!
Радоста и насмевката на децата го оживеаја училиштето.
Добро ни дојдовте драги деца!

Photos from Liria / Лирија's post 01/09/2023

Sot në këtë ditë madhështore urim i veçantë dhe i përzemërt shkon për fatosët e vegjël që do të ulen në bankat shkollore dhe do të fillojnë rrugën e ndritur të dijes. Për mësuesit është një fillim i pritur me padurim për t’i futur fëmijët në botën e mrekullisë së dijenisë. Nxënësve, mësuesve dhe prindërve u urojmë shëndet, bashkëpunim dhe shumë sukses!
Gëzimi dhe buzëqeshja e fëmijëve gjallëroi shkollën. Mirë se na erdhët të dashur fëmijë!

30/08/2023

**Njoftim**
Të dashur fillestarë dhe të nderuar prindër, Ju informojmë se me datë 01 shtator 2023 (e premte) në orën 14:30 do të bëhet pranimi i nxënësve të klasave të para. Për ta kemi përgaditur shfaqe dhe dhurata.
Ju mirëpresim dhe ju dëshirojmë fillim të mbarë!

**Известување**
Драги наши првачиња и почитувани родители, Ве известуваме дека на 01.09.2023 година (петок) во 11:00 часот ќе се одржи прием на првачињата. За нив подготвивме претстава и подароци.
Ви посакуваме среќен почеток!

Photos from SHFK Liria - Tetove / ООУ Лирија - Тетово's post 30/08/2023
Photos from Nansen Dialogue Center Skopje's post 30/08/2023
Want your school to be the top-listed School/college in Tetovo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address

Dervish Cara 6
Tetovo
1200
Other Schools in Tetovo (show all)
ghah ghah
Tetovo

ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë ООУ "Гоце Делчев" Тетово / SHFK "Goce Dellçev" - Tetovë
Иво Рибар Лола бр:96/Тетово/Ivo Ribar Llolla Nr:96
Tetovo, 1200

Основно општинско училиште

InterConnect InterConnect
Tetovo, 1200

• Education • Innovation • Development

Digital Marketing Digital Marketing
Ilindenska 18
Tetovo

Digital Marketing courses in North Macedonia

Foster Academy Kids Foster Academy Kids
Tetovo

Programe dhe kurse për gjuhë të huaja, programe motivacionale, programe psiko-zhvillimore, invent

LUER Library. LUER Library.
Gjorce Petrov
Tetovo, 1700

Tetovë

Работнички Универзитет Тетово -  Universiteti i Punëtorëve Tetovë Работнички Универзитет Тетово - Universiteti i Punëtorëve Tetovë
Marshal Tito 96
Tetovo, 1200

Стручно образование и обука - Тетово - Edukim profesional dhe Trajnime Vocational Education and Train

SHFK Pashko Vasa Grupçin SHFK Pashko Vasa Grupçin
F. Grupçin
Tetovo, 1218

IX- 5  "7 Marsi" IX- 5 "7 Marsi"
Tetovo

c

Fol Education Fol Education
Tearce, Macedonia
Tetovo, 1240

-Shkollë private për gjuhë të huaja -Mësim plotësues për nxënës -Program parashkollor

Aritmetika Aritmetika
Belicica 29
Tetovo, 1200