Instituti Islam Ikra

Mësime Islame të kombinuara me metoda moderne dhe avancim personal.

Operating as usual

12/10/2023

Shkëputje nga libri i Etikës :

Imam Shafiu ka thënë:
“Dituria nuk është (vetëm) ajo që memorizohet, por (dija e vërtetë)
është ajo nga e cila përfitohet (sjellë dobi)”.

11/10/2023

Shkëputje nga libri i Akides :
Akideja dhe Teuhidi që të dyja janë qëllimi i krijimit të xhinëve dhe njerëzve.
Allahu thotë:
(وما خلقت اجلن واإلنس إَّل ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون)
“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër vetëmse të më adhurojnë, nuk
kërkoj prej tyre furnizim dhe as të më ushqejnë.” Edh Dharijat 56
Fraza “..të më adhurojnë” sipas tefsirit të Ibn Abbasit është: "të më njësojnë".

09/10/2023

Shkëputje nga libri i fikhut :

Namazi vlerësohet si adhurimi më i rëndësishëm me të cilin Allahu i Lartësuar na
obligoi pas dy dëshmive (shehadetit).
Për këtë edhe fukahatë, kur i shtjellojnë dispozitat e fikhut, fillojnë me sqarimin e
dispozitave që kanë të bëjnë me këtë adhurim mjaft të rëndësishëm. Por pasi
që pastërtia është kushti thelbësor për vlefshmërinë e namazit, njëherë ajo llogaritet
edhe çelës i tij, ashtu siç thotë i Dërguari صلى الله عليه وسلم:
" Çelësi i namazit është pastërtia"

05/10/2023

Shkëputje nga “Memoaret e dëgjuesit dhe folësit në edukatën e dijetarit dhe nxënësit”

Ka thënë i Dërguari i Allahut ﷺ :

“Kujt Allahu ia do të mirën, ia mëson atij fenë.”

(Buhariu)

03/10/2023

Shkëputje nga lënda e Usulul Fikh

Termi Usul el-Fikh është i përbërë prej dy pjesëve që dallojnë njëra prej tjetrës:

Njëra është el-Usul , dhe tjetra el-Fikh
El-Aslu është ajo mbi të cilën ndërtohet diçka tjetër.

El-Fer’u është ajo që ndërtohet mbi diçka.

Fikhu është njohja e dispozitave fetare që janë vendosur përmes Ixhtihadit.

02/10/2023

Shkëputje nga lënda e Akides

Përkufizimi i Teuhid-it:
Përkufizimi gjuhësor: Teuhidi gjuhësisht rrjedh prej foljes “vehhade,
ju-veh-hidu”d.m.th. veçoritë dhe cilësitë e një objekti a subjekti i ka bërë një.
Kjo nuk arrihet përveç se me mohim dhe pohim, mohimi i dispozitës nga çdo
gjë tjetër dhe pohimi i të njëjtës për të njësuarin.

Përkufizimi terminologjik: Njësimi i Allahut në veçoritë e Tija

30/09/2023

Shkëputje nga lënda e Fikhut.

21/09/2023

Bismilah .

Fillojmë nesër in shaa Allah .

21/09/2023

Selamu alejkum.

I përkujtojmë të gjithë aplikantëve të kontrollojnë emailin e tyre, sepse duhet të kyçen në grupën në Telegram.

Photos from Instituti Islam Ikra's post 16/09/2023

Allahu jua shpëbleftë të gjithëve për vlerësimin. Lusim Allahun të na bëj sa më të dobishëm.

Unë si një muslimane e kam ndjerë si detyrë të zotëroj dituri rreth obligimeve dhe parimeve të domosdoshme fetare që lidhen me jetën e një besimtarit, si dispozitat themelore, fikhu, akide-ja. Instituti Ikra kishte rregulla të përpikta, me mësues të kualifikuar dhe dije të mirëfilltë Islame. Ëmbelsia gjat mësimeve të fesë së Allahut në Institut ishte eksperienca ime më e këndshme dhe dije që kamë përfituar prej aty më ka mundësuar të kuptoj dhe të meditojë mê thellë reth ajetit "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?" [Zumer: 9]

Hamide M.
Nga Tetova, Maqedonia e Veriut

14/09/2023

Selamu alejkum.

I përkujtojmë të gjithë aplikantëve të kontrollojnë emailin e tyre .

12/09/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Çka mësohet në Institut?

Parimet e Thirrjes

-Ligjërues Hoxhë Sejfullah Sejfuli

Hoxhë Sejfullah Sejfuli - Kreu studimet e gjuhës arabe dhe fakultetin e Sheriatit në Medine. Aktualisht është thirrës dhe aktivist në Shoqatën "Uniteti Islam" . Hoxha në Institut ligjeron Fikhun dhe lëndën Parimet e thirrjes Islame.

12/09/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Çka mësohet në Institut?

Fikh 3&4

-Ligjërues Hoxhë Senad Ramadani

Hoxhë Senad Ramadani - Kreu studimet e gjuhës arabe në Kajro të Egjiptit dhe më pas përfundoi fakultetin e Sheriatit në Medine. Aktualisht është thirrës dhe aktivist në Shoqatën "Uniteti Islam" dhe ka shërbyer si imam dhe hatib nëpër xhami të ndryshme në Evropë. Hoxha në Institut ligjëron Fikhun dhe lëndët që kanë lidhje të ngusht me të.

10/09/2023

🌟 AFATI I FUNDIT I REGJISTIMEVE SOT!!!!!
🌟 Thirrje të gjithë nxënësve të etur për dijen islame! 📚✨

🕌 Ju prezantojmë Akademinë "Instituti Islam Ikra" - Porta juaj drejt mësimit të ndritur! 📖✨

Aplikimi FILLOI ! Dyert tona janë zyrtarisht të hapura për aplikim nga data 20 gusht deri më 10 shtator! Mos e humbisni mundësinë për të nisur një udhëtim transformues të besimit, njohurive dhe rritjes personale.

📲 Bashkohuni me ne për një përvojë gjithëpërfshirëse të të mësuarit online , ku mund të ndiqni klasa tërheqëse nga komoditeti i shtëpisë tuaj. Ligjëruesit tanë të nderuar janë të përkushtuar për të ushqyer të kuptuarit tuaj për Islamin dhe për të nxitur një lidhje të fortë me besimin tuaj.
🌍 Pavarësisht nëse jeni fillestar apo kërkoni të thelloni të kuptuarit tuaj, Instituti Islam Ikra ofron një gamë të larmishme kursesh për t'iu përgjigjur nevojave tuaja të të mësuarit. Nga studimet kuranore te historia islame, etika dhe më shumë, ne ju kemi mbuluar.
👥 Lidhuni me një komunitet studentësh me të njëjtin mendim, përfshihuni në diskutime që nxisin mendime dhe pasurojeni udhëtimin tuaj shpirtëror. Le të mësojmë, të rritemi dhe të lulëzojmë së bashku!
📢 Ditë të kufizuara në dispozicion për regjistrim! Siguroni vendin tuaj sot duke vizituar faqen tonë të internetit dhe duke dërguar aplikimin tuaj. Le të fillojmë së bashku këtë udhëtim edukativ!
👉 Periudha e aplikimit: 20 gusht - 10 shtator
👉 Klasat online: Seanca angazhuese dhe interaktive
👉 Faqja e internetit: www.instituti-ikra.com

Mos e humbisni këtë mundësi të jashtëzakonshme për të përmirësuar kuptimin tuaj të Islamit. Le të bëjmë hapin e parë drejt një të ardhmeje më të ndritshme, më të ditur, së bashku. 🌟📚🤲Për më tepër kontaktoni +389-78-928081 ose na shkruani [email protected]. Gjithashtu mund të na vizitoni edhe fizikisht në adresën Tetovë, Rr. e Ilindenit nr.215.

09/09/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Orari i mësimit:

E premte : 06:00 – 07:25

E shtunë, e diell: 06:00 – 08:10

Ndodh gjatë vitit akademik orari të ndryshon për shkak të kohës së namazit të sabahut!

08/09/2023

Instituti derë prej dyerve të diturisë

08/09/2023

Selamu alejkum. Për shkak të disa arsyeve teknike do të vonohemi 15 min.

Webinar

Instituti, derë prej dyerve të diturisë!

Na ndiqni! Shumë pak ditë na ndajn nga mbyllja e regjistrimeve.

Folësit:
Sejfullah Sejfuli - Kërkimi i diturisë

Ali Ashani - Dituria në institutin tonë

Ditën e premte me 8 Shtator

Ora: 21.15

Live në Facebook

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

07/09/2023

Webinar

Instituti, derë prej dyerve të diturisë!

Na ndiqni! Shumë pak ditë na ndajn nga mbyllja e regjistrimeve.

Folësit:
Sejfullah Sejfuli - Kërkimi i diturisë

Ali Ashani - Dituria në institutin tonë

Ditën e premte me 8 Shtator

Ora: 21.15

Live në Facebook

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

05/09/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Instituti jonë është joprofitabil dhe mbijeton falë Allahut dhe më pas falë nxënësve që kontribojnë përmes kësaj pagese që ky Institut të zhvillohet dhe të avancojë, prandaj ne kemi caktuar për nxënësit e Ballkanit që dëshirojnë të mësojnë në Institutin tonë një shumë prej 75€ për semestër, kurse për nxënësit e diasporës çmimi është 150€ për semestër.

02/09/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Mënyra e notimit:

Nota e nxënësit do të përcaktohet në bazë të realizimit të tij/saj në gjërat e mëposhtme:

Prezenca – 5%
Aktiviteti gjatë mësimit – 5%
Punim seminarik – 10%
Kollokfiumi – 20%
Provimi – 60%

01/09/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/
Lëndët në Institut
Semestri 4
-Akide 4
-Fikh 4
-U’lum es-Suneh ue elHadith
-Parimet e thirrjes

31/08/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/
Lëndët në Institut
Semestri 3
-Akide 3
-Fikh 3
-Fikhu es-Sira
-Rregullat e Fikhut

29/08/2023

Regjistrohu tani!

☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Lëndët në Institut

Semestri 2
-Akide 2
-Fikh 2
-U’lum el-Kuran ue et-Tefsir
-Virtytet e Pejgamberit

26/08/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Çka mësohet në Institut?

Lënda Usulul Fikh dhe Parimet e Fikhut

-Ligjërues Hoxhë Senad Ramadani

Hoxhë Senad Ramadani - Kreu studimet e gjuhës arabe në Kajro të Egjiptit dhe më pas përfundoi fakultetin e Sheriatit në Medine. Aktualisht është thirrës dhe aktivist në Shoqatën "Uniteti Islam" dhe ka shërbyer si imam dhe hatib nëpër xhami të ndryshme në Evropë. Hoxha në Institut ligjëron Fikhun dhe lëndët që kanë lidhje të ngusht me të.

26/08/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Çka mësohet në Institut?

Lënda Edukata Islame

-Ligjërues Hoxhë Enis Arifi

Hoxhë Enis Arifi - Kreu studimet në fakultetin e Daves (Thirrjes Islame) në Universitetin Islamik në Medine ku gjithashtu përfundoi dhe masterin në degën e edukatës islame. Aktualisht thirrës dhe aktivist në Shoqatën "Uniteti Islam" . Ligjëron disa lëndë në Institut, siç është Akideja,Edukata Islame etj…

25/08/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Objektivat e programit:

Prej qëllimeve të programit është që të ndihmojë njerëzit të lidhen me Allahun dhe me këtë të formojmë një gjeneratë e cila do t’i mishëron në praktikë mësimet e Pejgamberit (salaAllahu alejhi ue selem). Studentët do të pasurohen me gjërat që do t’i përmendin në vijim:

1. Ta’liim : dituri e bazuar në Kur’an dhe Sunnet sipas kuptimit të gjeneratave të para.

2. Terbije : trajnimin dhe zhvillimin personal nën hijen e mësimeve të Fesë së Allahut.

Të diplomuarit do të jenë të përgatitur për t’u shërbyer komuniteteve të tyre në mënyrën më të mirë, si udhëheqës, edukatorë, drejtorë, ndihmës të thirrësve dhe imamëve, dhe të tjera. Krejt kjo përkrah profesionit të tyre kryesor dhe punës të cilën e kanë zgjedhur ne jetën e tyre private.

23/08/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Kohëzgjatja e programit:

Kohëzgjatja e mësimit të lëndëve në institutin tonë është 4 semsetra akademik/2 vjet.

21/08/2023

Regjistrohu tani!
☑️➡️ https://www.instituti-ikra.com/

Parakushtet për tu bërë pjesë e akademisë

– Aplikanti të jetë student/e apo me studime të përfunduara. Nëse aplikuesi nuk e plotëson këtë kusht, atëherë duhet të sjell tezkije/rekomandim prej ndonjë personi kompetent.

– Të dijë të lexoj dhe recitoj Kur’an.

– Të mos jetë më i/e moshuar se 30 vjet.

19/08/2023

🌟 Lajm emocionues!
🌟 Thirrje të gjithë nxënësve të etur për dijen islame! 📚✨

🕌 Ju prezantojmë Akademinë "Instituti Islam Ikra" - Porta juaj drejt mësimit të ndritur! 📖✨

Aplikimi FILLOI ! Dyert tona janë zyrtarisht të hapura për aplikim nga data 20 gusht deri më 10 shtator! Mos e humbisni mundësinë për të nisur një udhëtim transformues të besimit, njohurive dhe rritjes personale.

📲 Bashkohuni me ne për një përvojë gjithëpërfshirëse të të mësuarit online , ku mund të ndiqni klasa tërheqëse nga komoditeti i shtëpisë tuaj. Ligjëruesit tanë të nderuar janë të përkushtuar për të ushqyer të kuptuarit tuaj për Islamin dhe për të nxitur një lidhje të fortë me besimin tuaj.
🌍 Pavarësisht nëse jeni fillestar apo kërkoni të thelloni të kuptuarit tuaj, Instituti Islam Ikra ofron një gamë të larmishme kursesh për t'iu përgjigjur nevojave tuaja të të mësuarit. Nga studimet kuranore te historia islame, etika dhe më shumë, ne ju kemi mbuluar.
👥 Lidhuni me një komunitet studentësh me të njëjtin mendim, përfshihuni në diskutime që nxisin mendime dhe pasurojeni udhëtimin tuaj shpirtëror. Le të mësojmë, të rritemi dhe të lulëzojmë së bashku!
📢 Ditë të kufizuara në dispozicion për regjistrim! Siguroni vendin tuaj sot duke vizituar faqen tonë të internetit dhe duke dërguar aplikimin tuaj. Le të fillojmë së bashku këtë udhëtim edukativ!
👉 Periudha e aplikimit: 20 gusht - 10 shtator
👉 Klasat online: Seanca angazhuese dhe interaktive
👉 Faqja e internetit: www.instituti-ikra.com

APLIKO KËTU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHfgIIITZL_ve_X2cvNVJ0vbO_zXEPtWc1FqC6Um__39keA/closedform

Mos e humbisni këtë mundësi të jashtëzakonshme për të përmirësuar kuptimin tuaj të Islamit. Le të bëjmë hapin e parë drejt një të ardhmeje më të ndritshme, më të ditur, së bashku. 🌟📚🤲Për më tepër kontaktoni +389-78-928081 ose na shkruani [email protected]. Gjithashtu mund të na vizitoni edhe fizikisht në adresën Tetovë, Rr. e Ilindenit nr.215.

11/08/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Safuan Ibën Asal (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Me siguri, engjëjt i hapin krahët e tyre për kërkuesin e dijes nga gëzimi dhe kënaqësia për dijen që ai kërkon.” E përcjell Imam Ahmedi dhe Ibën Maxheh

08/08/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Thotë Abdullah Ibn Mes’udi
“Njeriu nuk lind i ditur, dituria fitohet nga të mësuarit.”

Photos from Instituti Islam Ikra's post 06/08/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Allahu jua shpëbleftë të gjithëve për vlerësimin. Lusim Allahun të na bëj sa më të dobishëm.

Prej mirësive të Allahut është se isha nxënës i III. Ka shumë të flitet për këshillat dhe diturinë që i kam marrur, por do veçoja lëndën e Etikës së kërkuesit të diturisë. Për arsye se në atë kohë isha student, andaj përfitova shumë në raport me hoxhallarët, si t'ua di vlerën, si ti respektoj dhe falënderoj për diturinë që ma japin, pastaj përfitova edhe në raportin tim me çdokë që më mësonte për të mirë. Tani, si profesor që jam, mënyra si sillem me nxënësit, studentët, shpjegimi, mirësjellja me kolektivin etj. është nga ajo çfarë kam mësuar në Institut, andaj duke e falënderuar Allahun, vjen suksesi.

Armend L.
Nga Gjilani, Kosovë

Photos from Instituti Islam Ikra's post 05/08/2023

Elhamdulilah!

Photos from Instituti Islam Ikra's post 04/08/2023

Falenderimi i takon Allahut për çdo gjë. Elhamdulilah!

09/07/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Imam Shafiu këshillonte që të veprojmë kështu duke thënë: “Bëhu i durueshëm me studentët e huaj dhe të tjerët.”

07/07/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Një poet arab thotë: “Nuk është injorant ai që bën pyetje të gjata, por injorant është ai i cili tregon heshtje gjatë injorancës.”

04/07/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Imam Shafiu ka thënë:
“Dituria nuk është (vetëm) ajo që memorizohet, por (dija e vërtetë) është ajo nga e cila përfitohet (sjellë dobi)”.

30/06/2023

REGJISTRIMET NISIN NË SHTATOR 📚📝💻
Eja edhe ti të mësosh më shumë për fenë Islame në Institutin Islam Ikra

Thotë el Khalil: “Vendi i injorancës është mes turpit (nga dituria) dhe mendjemadhësisë.”

11/09/2022

💎 Mundësi e artë për ata që dëshirojnë mësimin e fesë 💎

Want your school to be the top-listed School/college in Tetovo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

💎 Mundësi e artë për ata që dëshirojnë mësimin e fesë 💎
Ligjerata javore - Hoxhë Jasir Mahmudi
📌 Ligjerata Javore || Hoxhë Ali Ashani
📌 Ligjerata Javore || Hoxhë Sejfulla Sejfuli 📚 Tema : Iltizami - Kapja për fenë e Allahut
LIVE || Manifestimi i bajramit IKRA-Junior
LIVE || Ligjerata mes namazit te nates || Nata 30
LIVE || Ligjerata mes namazit te nates || Nata 295
LIVE || Ligjerata mes namazit te nates
Ligjerata nga hoxhë Sejfulla Sejfuli në mes të namazit të natës dhe surpriza ||
📕Ligjerata mes namazit te nates || Hoxhe Senad Ramadani
Ligjerata në mes të namazit të natës
02. Ligjerata gjatë namazit të natës || Hoxhë Sejfulla Sejfuli

Location

Category

Telephone

Address


Rruga Ilindenit Nr. 215
Tetovo
Other Education in Tetovo (show all)
zulfijakupi zulfijakupi
Tetovo

DAS - Qendër kursi DAS - Qendër kursi
Ulica Jane Sandanski 50 1222 Tetovo
Tetovo

Ofrojmë kurse të gjuhës gjermane të niveleve A1,A2,B1 dhe B2.

Brainobrain Tetovo Brainobrain Tetovo
Ilindenska 177
Tetovo, 1200

Shkolla Fillore  Komunale "Istikball" - Tetovë Shkolla Fillore Komunale "Istikball" - Tetovë
Tetovo, 1200

Shkolla “Istikball-Tetovë është shkollë qendrore në kuadër të së cilës veprojnë edh

IPKKF“Rinia”-Tetovë / ОЈУДГ"Младост"-Тетово IPKKF“Rinia”-Tetovë / ОЈУДГ"Младост"-Тетово
Braka Miladinovi Nr. 1v
Tetovo, 1200

Institucioni publik komunal Kopshti I fëmijeve “Rinia” - Tetovë - faqja zyrtare; Komuna e Tetovës

Theniie Theniie
Tetovo
Tetovo, 1200

Theniie

Xhi ka Tetova ma Sham Pi Odrit Xhi ka Tetova ma Sham Pi Odrit
Tetovo, TETOVAA

Tetovë-Odri

Hesat Rushani Hesat Rushani
Tetovo, 1200

Qendra Edu Qendra Edu
Ulica 133 Br. 60/5
Tetovo, 1200

Qendër edukative që ofron Edukim të përgjithshëm dhe Edukim Special dhe rehabilitim

Allahu Edhe 1 Allahu Edhe 1
4
Tetovo