Klubi studentor "Urtësia"-Tetovë

Klubi studentor "Urtësia"-Tetovë

Comments

Gjykimi për personin i cili nuk i plotëson kushtet e Shahadetit
Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali
Burimi: Fetauah fil ‘Akideh uel-Menhexh
Pyetje: Personi që nuk i plotëson kushtet e shehadetit a do të hyjë në Xhenet apo në Zjarr?
Përgjigje: Kushdo që nuk i plotëson kushtet e fjalës “La ilahe ila Allah” hynë në zjarr. Kjo është e qartë! Nëse nuk jeni të sinqertë (muhlis), i besueshëm (sadik), i bindur (mustakim), nëse nuk ke dashuri për Allahun, nëse nuk jeni i nënshtruar e as nuk ke dituri për kuptimin e saj.
P.sh të thuhet “La ilahe ila Allah” (Nuk ka zot tjetër përveç Allahut) dhe e shpjegon me këtë “La Khalik ila Allah” (nuk ka krijues pos Allahut) ose “s’ka Furnizues tjetër pos Allahut”, e pakta që mund të thuhet në lidhje me këtë është se personi është nga grupet e devijuara nëse ne do t’ia gjenim një justifikim këtij personin, për shkak të injorancës së tij. Ngase kuptimi i saj është “La ma’bude bihakkin ila Allah” (Nuk adhurohet me të drejtë askush përpos Allahut).

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Klubi studentor "Urtësia"-Tetovë, Education, Rr 171 pn, Tetovë.

Operating as usual

26/09/2021
15/09/2021
13/09/2021
13/09/2021
04/09/2021
09/06/2021

[06/08/21]   Besimtari për vëllain e tij kërkon arsyetimet, ndërsa munafiku gabimet!
Shejh Muhamed Salih Munexhid...

20/05/2021
07/05/2021

دوعای نەمانی بەڵا بەدەنگی قورئانخوێن خەدیجە ئه‌زداد

[05/07/21]   Ka zemra që na ndiejnë,
Por zemërohen ndonjëherë me veten,
e nxitimthi shpinën na e kthejnë
Ama, ashtu si maja e malit që borën duron në çdo stinë
Zemra duhet ta durojë zjarrin që të mos e humbasë ngrohtësinë
Është lehtë ta duash Zotin, Ai është i përsosur
A mund t’i duash ata që zemrën ta kanë plagosur?
Është lehtë ta duash Hyjnoren, Ajo është pa mangësi
A mund t’i duash ata që gabojnë kur të lëndojnë ty?
A mund t’i duash ata që zemërimin dot s’e përmbajnë,
E të mos bëhesh mallkues e sharës, kur të mallkojnë e shajnë
Po bëre të njëjtat gjëra, zemra s’ka vend për ashk
Ca gjëra që duken të kundërta, gjithnjë do të mbeten bashkë.

Ka zemra që na duan, por ndonjëherë nga egoja pushtohen
Pa dashje largohen, me dashje duan të afrohen
Pa ne e bëjnë rrugën, por jo edhe rrugëtimin
Në këmbë kanë ikjen, në zemër kanë kthimin
Sa më shumë largohen, më afër na ndiejnë
Dhe mbeten të humbura, gjer sa të na rigjejnë
E kanë të vështirë ta bëjnë ritakimin
Sepse pa vetëdije kanë bërë largimin
Ku ka zemërim, s’mund të ketë vetëdije
Dallimin s’e bën, veç kush nuk ka shije
Ku është gjallë vetëdija, egoja varroset,
Kushdo që plagos, edhe vetë plagoset,
Prandaj, nëse e do dikë, lere të shkojë
Nëse kthehet, është për ty
Të ka parë me zemër, e jo veç me sy
Nëse nuk kthehet, mos e kërko më
Se edhe po e gjete, nuk të duhet gjë. ~ Fatmir Muja

07/05/2021
07/05/2021

KËRKO HISEN TËNDE SONTE

Imam Shafiu ka thënë:

" Kush e falë namazin e jacisë dhe namazin e sabahut në natën e kadrit, ai e ka marë hisen e vetë nga ajo!"
Letaiful me'arif, fq.340.

Sonte është nata e 25 e këtij muaji të bekuar. Mundësia është shumë e madhe të jetë Nata e Kadrit, pasi që është tek, prandaj shfrytëzoje me adhurim dhe lutje.

"Kush e kalon zgjuar natën e Kadrit me adhurime, me besim te Allahu dhe duke shpresuar shpërblimin te Ai, do t’i falen të gjitha mëkatet e mëparshme.” Buhariu dhe Muslimi.

"Ai njeri që nuk arrin natën e kadrit, vërtetë ai është i privuar nga mirësitë e asaj nate.”
Transmetoi Ahmedi.

" Thuaj:
Allahumme inneke 'afuvvun tuhibbul 'afve fa’fu 'anni.
( O Allah! Vërtetë Ti je Falës i madhë, e do faljen andaj më falë mua!)
Transmetoi Tirmidhiu

KËRKO HISEN TËNDE SONTE

Imam Shafiu ka thënë:

" Kush e falë namazin e jacisë dhe namazin e sabahut në natën e kadrit, ai e ka marë hisen e vetë nga ajo!"
Letaiful me'arif, fq.340.

Sonte është nata e 25 e këtij muaji të bekuar. Mundësia është shumë e madhe të jetë Nata e Kadrit, pasi që është tek, prandaj shfrytëzoje me adhurim dhe lutje.

"Kush e kalon zgjuar natën e Kadrit me adhurime, me besim te Allahu dhe duke shpresuar shpërblimin te Ai, do t’i falen të gjitha mëkatet e mëparshme.” Buhariu dhe Muslimi.

"Ai njeri që nuk arrin natën e kadrit, vërtetë ai është i privuar nga mirësitë e asaj nate.”
Transmetoi Ahmedi.

" Thuaj:
Allahumme inneke 'afuvvun tuhibbul 'afve fa’fu 'anni.
( O Allah! Vërtetë Ti je Falës i madhë, e do faljen andaj më falë mua!)
Transmetoi Tirmidhiu

07/05/2021
05/05/2021

[05/05/21]   🤲🏻 #Lutu, drejtohu Allahut për çdo nevojë që ke, Ai të jep më shumë!
🌺O Allah, më dhuro sukses në Ahiret, siguri nga zjarri dhe më mundëso hyrjen në Xhennet.🤲🏻
🌺O Allah, më fal mua, prindërit e mi, familjen time, motrat, vëllezërit, fëmijët, të afërmit dhe të gjithë besimtarët.🤲🏻
🌺O Allah, më bëj mua dhe familjen time nga të djathtët, nga ata që do marrin librin e veprave në dorën e djathtë.🤲🏻
🌺O Allah, më jep një vdekje të bekuar. Më lejo të them shehadetin gjatë vdekjes. Më mundëso ndermjetesimin e profetit Muhamed alejhi selam.🤲🏻
🌺O Allah, më mundëso shoqërinë e Muhamedit alejhi selam, familjes së tij dhe sahabëve në Xhennet.🤲🏻
🌺O Allah, udhëzoji prindërit e mi, familjen time, fëmijët dhe ata që i dua dhe shpëtoji nga zjarri.🤲🏻
🌺O Allah, shpëtoji miqtë e mi jomuslimanë nga zjarri, udhëzoji ata në Islam.🤲🏻
🌺O Allah, më bashko në Xhennet me ata që i dua për Ty.🤲🏻
🌺Ja Rabb, të lus të përsosësh fenë time dhe adhurimin tim.🤲🏻
🌺O Allah, pranoji veprat e mia, më shto shpërblimet dhe mëshirën Tënde. Pastro mëkatet e mia dhe m'i fal ato plotësisht. Lësho mëshirën tënde mbi mua dhe më shpëto nga turpërimi Ditën e Llogarisë.🤲🏻
🌺O Allah, më jep mua, prindërve të mi, familjes dhe fëmijëve udhëzim, qëndrueshmëri në fe dhe iman.🤲🏻
🌺O Allah, më bëj nga ata që Ti i do, i fal dhe i vendos në hije, ditën kur nuk ka hije përveç hijes së Arsh*t Tënd.🤲🏻
🌺O Zoti im, mos të ketë dyshimi vend në besimin tim, në Njëshmërinë Tënde dhe Fuqinë Tënde.🤲🏻
🌺O Allah, më shto dashurinë për Ty dhe profetin Muhamed alejhi selam.🤲🏻
🌺O Allah, më fal dhe më shto bekimet dhe begatitë e Tua.🤲🏻
🌺O Allah, më udhëzo për më shumë mundësi për të bërë mirë duke kërkuar kënaqësinë Tënde.🤲🏻
🌺Ja Rabb, pastro synimet e mia, le të jenë ato vetëm për Ty, dhe mos lejo syfaqësi në mua, më shpeto nga arroganca dhe krenaria e gabuar.🤲🏻
🌺O Allah, mos lejo që të lëndoj, ofendoj, të përgojoj të tjerët apo t'u bëj padrejtësi.🤲🏻
🌺 O Krijuesi dhe Furnizuesi im, mos më lër vetëm. Më beko me Familje të drejtë dhe fëmijë të cilët do të jenë freski e syve te mi.🤲🏻
🌺O Zoti im, më bëj prej atyre që janë të durueshëm dhe të bindur ndaj Teje dhe prindërve.🤲🏻
🌺O Allah, më shpëto nga fitneja e Dexhalit. O Allah, më shpëto nga dënimi i varrit dhe dënimet e zjarrit të Xhehenemit.🤲🏻
🌺O Allah, më shto dhënien e sadakasë.🤲🏻
🌺O Allah, më beko me shëndet të mirë, kështu që unë mund të bëj sexhde me lehtësi.🤲🏻
🌺O Allah, më shëro me shërim të plotë nga çdo sëmundje. O Allah, shëroji të sëmurët.🤲🏻
🌺O Allah, ndihmoji të varfërit dhe jetimët.🤲🏻
🌺O Allah, bëje varrin tim kopsht prej kopshteve të Xhenetit.🤲🏻
🌺O Allah, fali besimtarët dhe besimtaret prej të gjallëve dhe të vdekurve.🤲🏻
🌺O Allah, fali e mëshiroji besimtarët e vdekur e bëji varret e tyre kopsht prej kopshteve të Xhennetit.🤲🏻
🌺O Allah, më fal, më mëshiro, më udhëzo më jep shëndet e më furnizo.🤲🏻
🌺O Allah, më jep të mira në dunja e Ahiret e më ruaj nga zjarri.🤲🏻
🌺O Allah, më mundëso të dal nga ky Ramazan me gjynahe të falura.🤲🏻
🌺O Allah, më jep sukses kudo, m'i zgjidh problemet e mia dhe m'i rregullo çështjet e mia.🤲🏻
🌺O Zoti im, më jep dituri të dobishme, furnizim të mirë e vepra të pranuara.🤲🏻
🌺O Allahu im, më bëj që të më mjaftojë hallalli Yt dhe të mos i afrohem haramit, si dhe më bëj të pasur me mirësitë e Tua, që të mos kërkoj prej tjetërkujt përveç prej Teje.🤲🏻
🌺O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembeluia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve.🤲🏻

[05/05/21]   Selamunalejkum vllezër pasi ora policore fillon nga 23:00h sonte me emrin e Allahut fillojmë me faljen e taravive të ktyre ditëve të fundit të Ramazanit nga ora 21h deri ora 22:30h në objektin e Klubit studentor "Urtësia"-Tetovë e cila gjendet afër Universitetit shtetëror të evropës juglindore (shtulit).
Jeni mirëseardhur..

22/02/2021
21/02/2021
08/02/2021
15/12/2020
03/11/2020

Nëse e fiton kënaqësinë e Allahut!

Nëse e fiton kënaqësinë e Allahut!
- Hoxhë Bekir Halimi
#shpërndaje që të përfitojnë të tjerët!

24/06/2020

Islami,fe e paqes dhe dashuris

#shpërndarje

24/06/2020

Islami,fe e paqes dhe dashuris

#SHPËRNDARJE

03/06/2020
09/04/2020
04/03/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
04/02/2020

Rruga që të çon për tek Allahu
nuk është urrejtja .
Omer DAuti

05/01/2020
18/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

Videos (show all)

Nëse e fiton kënaqësinë e Allahut!
Live me hoxhen Jusuf Hajrullahu
Qendra Iliria Tetovë...
Sapo u konvertua një maqedonas në islam tash po ndodhi...Prej Zoran u ba Sabahudin  Allahu e forcoft....
Namazi natës live Tetovë
Live ezani nga Haruni muezini jonë...
Live Tetovë Taravi namaz

Location

Category

Address


Rr 171 Pn
Tetovë
1200
Other Education in Tetovë (show all)
Thenie Islame Thenie Islame
Tetovë

Thenie Islame

E pluhen ije' E pluhen ije'
Tetovë

[̲̅E̲̅] [̲̅p̲̅][̲̅l̲̅][̲̅u̲̅][̲̅h̲̅][̲̅e̲̅][̲̅n̲̅] [̲̅i̲̅][̲̅j̲̅][̲̅e̲̅]

IV-7 Mjeksi (2011/12) IV-7 Mjeksi (2011/12)
Tetovë
Tetovë

███████████████████ █║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║ █ ISMAIL MEHMEDI ® ███████████████████

Ne jemi musliman Ne jemi musliman
Iliria Center
Tetovë, 748

LinguaStar LinguaStar
Rruga E Ilindenit
Tetovë, 1220

Language Courses and Translation Services

Ta Kujtojm ''Allahun xh.sh'' Ta Kujtojm ''Allahun xh.sh''
Tetovë, 132

(Ta kujtojm ''Allahun xh.sh ) kjo faqe i dedikohet te gjith Muslimanve kudo qe ndodhen , Te kujtojm Per Allahun ton,sepse ai kujton per neve.

Qendra për kurse dhe përkthime-"Lore" Qendra për kurse dhe përkthime-"Lore"
Qender
Tetovë, 636665

Eshte qender per mesim te gjuheve te huaja nder me te rejat dhe me cmime me te pershtatshme ne Tetove

English Centre English Centre
Tetovë

Institute for Leadership and Public Policy - ILPP Institute for Leadership and Public Policy - ILPP
Dervish Carra 5/3
Tetovë, 1200

Being a leader organization in the country and the region, to catalyze the advancement of efforts in improving social, economical and political development.

III-7 Gjimnazi i Tetoves 2013/14 III-7 Gjimnazi i Tetoves 2013/14
Tetovë

III-7 Gjimnazi i Tetoves 2013/14