Youcat

Youcat

Comments

Mọi ng lên tham khảo
Hay quá
Năm phụng vụ

Bạn phải đâm rễ sâu hơn trong đức tin So với thế hệ của cha mẹ bạn

Operating as usual

Dòng Tên Việt Nam

LẶNG VÀ IM

“Lặng và im
Để lắng nghe
Tiếng con tim
Từ đôi tay
Áp vào lồng ngực

Lặng và im
Để kiếm tìm
Chính bản thân
Trong con người
Dạt dào cảm xúc

Lặng và im
Để nhận ra
Một tình yêu
Tình tuyệt vời
Cao hơn tất cả

Lặng và im
Để hiểu thấu
Và biết được
Người yêu con người.”

From: Song Ân

Dòng Tên Việt Nam

[THẦN HỌC VUI] Dẫn nhập thần học - Bài 1: Thần học là gì?
Nói cho cùng, thì khi về Trời, Chúa Giêsu đâu có nói các con phải đi thiết lập các phân khoa thần học, Ngài chỉ sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, và tự nhiên thần học ra đời như là kết quả và đòi hỏi của tiến trình đức tin cũng như của tiến trình rao giảng đức tin đó.
Cứ nhìn vào hoàn cảnh của Giáo Hội sơ khai, chúng ta sẽ thấy điều này: các tông đồ chỉ nhắm rao gỉang Tin Mừng cho càng nhiều người càng tốt, nhưng dần dần phát sinh nhu cầu tổ chức quy củ; rồi nhu cầu xác định đâu là giáo lý đúng; rồi nhu cầu trả lời các điều vu khống lên án của dân ngoại.
GH tìm cách đáp ứng các nhu cầu đó của hoàn cảnh và rồi thần học ra đời.
.....
Chịu trách nhiệm chương trình: Lm. Nguyễn Hai Tính, SJ
Thực hiện: Truyền Thông Dòng Tên (JESCOM)
Tất cả các số đã đăng:
Facebook: https://www.facebook.com/dongten/playlist/911631622374350/
Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw4bPiABRdja6nIzbGOq-msNnYaZdIahM

22. TIN nghĩa là gì?

- Tin là đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa, và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính Ngài.[150-152]

- Khi bắt đầu tin con người thường cảm thấy mình rung động hoặc âu lo. Con người cảm thấy thế giới hữu hình và mọi việc thường xảy ra chưa phải là tất cả. Khi tin là họ cảm thấy xúc động vì đụng chạm đến một mầu nhiệm. Rồi họ lần theo các dấu vết đưa dẫn họ tới sự hiện hữu của Thiên Chúa và dần dần thấy mình tin tưởng để nói với Người, rồi cuối cùng họ tự nguyện bước vào mối tương quan với Người. Trong Tin Mừng thánh Gioan ta đọc rằng: Thiên Chúa, chưa có ai thấy bao giờ; chỉ có Con duy nhất ở trong lòng Cha là Chúa Ki tô, chính Người mới dẫn dắt cho họ hiểu biết Thiên Chúa. Vì thế ta phải tin Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, nếu ta muốn biết Thiên Chúa muốn nói gì với ta. Tin có nghĩa là đồng thuận với Đức Giêsu và đặt cược toàn bộ đời mình cho Người.

“Tin nghĩa là chịu đựng sự khó hiểu của Thiên Chúa suốt đời.” - Karl Rahner (1904-1984, thần học gia Đức)

“Tôi không tin nếu tôi không nhận thấy rằng tin là điều hợp lý.” - Thánh Tôma Aquinô

“Tin vào Thiên Chúa là thấy rằng trong các thực tại của thế giới tất cả chưa được nói đến. Tin vào Thiên Chúa là thấy rằng cuộc đời có một ý nghĩa.” - Ludwig Wittgenstein (1889-1951, triết gia Áo)

“Cái mà ta tin là điều quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn nữa là ta tin vào ai.” - Đức Bênêđictô XVI, 28-5-2005

“Tôi tin để hiểu.” - Thánh Anselmô Cantorbery (1033-1109, tiến sĩ Hội Thánh, thần học gia Trung Cổ)

“Tôi không có tưởng tượng. Tôi không thể hình dung ra Thiên Chúa Cha. Tất cả điều tôi có thể thấy là Chúa Giêsu.” - Chân phước Têrêsa Calcutta (1910-1997, sáng lập dòng. Đoạt giải Nobel Hoà bình 1979)

[04/27/19]   21. Đức tin là gì?

- Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có 7 đặc tính sau:

1/ Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận được khi ta sốt sắng cầu xin.

2/ Đức tin là sức mạnh siêu nhiên, tuyệt đối cần thiết để ta được cứu độ.

3/ Đức tin đòi phải có ý muốn tự do và sự hiểu biết rõ ràng, khi ta đáp lại lời mời của Thiên Chúa.

4/ Đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối, vì chính Chúa Giêsu bảo đảm như thế.

5/ Đức tin chỉ trọn vẹn, khi đức tin được thể hiện qua những việc bác ái.

6/ Đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đối thoại sống động với Người trong cầu nguyện.

7/ Đức tin cho ta nếm cảm trước niềm vui Thiên đàng ngay ở đời này.[153-165, 179-180, 183-184]

- Đức tin còn hơn là hiểu biết rất nhiều, đức tin là một cậy trông. Chính đức tin đã làm cho Abraham di cư sang Đất Hứa, đã khiến cho các vị tử đạo trung thành cho đến chết; và ngày nay, đức tin còn nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại. Đức tin chiếm đoạt toàn bộ con người. → 307

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. - Lc 17,16

“Đức tin tự bản tính là chấp nhận một chân lý mà trí khôn không thể đạt tới; đức tin dựa vào bằng chứng một cách đơn giản và cần thiết.” - Chân phước John Henry Newman (1801-1890, trở lại Công giáo, sau làm Hồng y của Hội thánh Công giáo, triết gia Anh và thần học gia)

*** Chương 3: Con người đáp lời Thiên Chúa

20. Chúng ta có thể trả lời Thiên Chúa thế nào khi Người nói với chúng ta?

- Chúng ta trả lời Thiên Chúa khi chúng ta tin Người. [142-149]

- Người muốn tin cần có một tấm lòng biết nghe theo lương tri (1 V 3,9). Thiên Chúa tìm tiếp xúc với ta bằng nhiều cách. Mỗi lần gặp gỡ ai, mỗi lần thán phục trước quang cảnh thiên nhiên, mỗi việc tình cờ hiển nhiên, mỗi thách đố, mỗi đau khổ đều có ẩn giấu một sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi ta. Một cách rõ ràng hơn, Người muốn nói với ta qua Lời Người hoặc qua tiếng lương tâm của ta. Người nói với ta như nói với những người bạn. Như vậy, ta cần trả lời Người, hoàn toàn trông cậy vào Người, học hỏi để hiểu biết Người hơn và đón nhận ý muốn Người không có giới hạn.

19. Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh?

- Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh.[103-104, 131-133, 141]

- Ngoài sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, Hội thánh không có sự tôn sùng nào khác quan trọng hơn là tôn sùng sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh. Trong thánh lễ việc đọc Tin Mừng được mọi người đứng nghe vì trong các lời lẽ loài người mà ta nghe, có chính Thiên Chúa nói cho ta → 128

“Kinh Thánh không thuộc về quá khứ. Chúa Giêsu không nói cho thời quá khứ mà Người nói cho hiện tại, người nói hôm nay với ta, Người ban tặng ta ánh sáng, Người chỉ cho ta con đường đến sự sống; Người hiến cho ta một cộng đoàn, Người chuẩn bị cho ta như vậy và mở đường bình an cho ta.” - Đức Bênêđictô XVI, 29-3-2000

“Đọc Kinh Thánh là hỏi ý kiến của Chúa Kitô.” - Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226, sáng lập dòng, nhà thần bí)

18. Kinh Thánh Tân ước có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu?

- Trong Tân ước, sự mặc khải của Thiên Chúa đã được trọn vẹn. Bốn sách Phúc Âm theo thánh Matthêu, Marcô, Luca, và Gioan là trung tâm của Kinh Thánh và là kho tàng quý giá nhất của Hội Thánh. Trong đó Chúa Kitô tỏ mình ra Người là Ai và Người đến gặp gỡ chúng ta. Trong sách Công vụ Tông đồ, ta học biết Hội Thánh thuở ban đầu và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Trong các thư các Tông đồ viết, tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống con người được đặt trong ánh sáng Chúa Kitô. Trong sách Khải huyền, ta thấy trước cuộc tận thế.[124-127, 128-130, 140]

- Chúa Giêsu là toàn bộ những gì Thiên Chúa muốn nói với ta. Tất cả Cựu ước sửa soạn cho việc Chúa Kitô nhập thể. Tất cả các lời hứa của Thiên Chúa được hoàn tất nơi Chúa Giêsu. Là Kitô hữu là phải luôn hiệp nhất ngày càng chặt chẽ với Chúa Kitô. Muốn thế phải đọc các Tin Mừng và sống theo. Bà Madeleine Delbrel nói rằng: “Nhờ Lời của Người, Thiên Chúa nói với ta. Người là ai và Người muốn gì; Người nói một lần thay cho tất cả, Người nói cho ta mỗi ngày... khi ta cầm Tin Mừng trong tay, ta phải nghỉ rằng trong đó có chứa Ngôi Lời, muốn làm người nơi ta, muốn chiếm đoạt ta để trái tim Người ghép vào trái tim ta và tinh thần của Người mắc nối vào tinh thần ta, để chúng ta lại bắt đầu cuộc sống của Người trong một nơi khác, một thời khác, một xã hội loài người khác.”

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.” - Thánh Jérome (347- 419, giáo phụ, tiến sĩ, nhà chú giải và dịch giả Kinh Thánh)

“Chỉ khi ta gặp được Thiên Chúa hằng sống trong Chúa Kitô, ta mới hiểu được sự sống là gì. Không có gì đẹp hơn là được nối kết lại, được ngạc nhiên sửng sốt bởi Tin Mừng, bởi Chúa Kitô.” - Đức Bênêđictô XVI, 24-4-2005

YOUCAT

Bem-vindo à família YOUCAT! 🎉
With the YOUCAT for Kids in Portuguese (Brazil) 🇧🇷
we have now published the 9th translation of the Children's Catechism! Wooow! 😍💛🙏

YOUCAT

St. Joseph, spouse of the Blessed Virgin, foster-father of Jesus Christ, and patron saint of husbands and fathers, pray for us! 🙏

YOUCAT

Was Mary only an instrument of God❓
Mary was more than a merely passive instrument of God. The Incarnation of God took place through her active consent as well. (Catechism 493–494, 508–511)

▶️ YOUCAT No. 84
When the angel told her that she would bear “the Son of God”, Mary replied, “Let it be to me according to your word” (Lk 1,38). The redemption of mankind by Jesus Christ thus begins with a request by God and the free consent of a human being—and a pregnancy before Mary was married to Joseph. By such an unusual path Mary became for us the “Gate of Salvation”.

17. Kinh Thánh Cựu ước có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu?

- Trong Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ mình là Đấng Sáng Tạo và gìn giữ thế giới, là Đấng lãnh đạo và Đấng huấn luyện của loài người. Các sách Cựu Ước cũng là Lời Chúa và là Kinh Thánh. Không có Cựu ước, ta không thể hiểu về Chúa Kitô trong Tân Ước. [121-123, 128-130, 140]

- Để dạy đức tin cho ta, một lịch sử lớn bắt đầu từ Cựu ước rồi tới khúc ngoặt quyết định trong Tân ước và đi đến cùng đích với tận thế và việc Chúa Kitô trở lại. Cựu ước còn hơn là một lời chỉ mở đầu cho Tân ước. Những điều răn và các lời tiên tri cho Dân của Cựu ước và những lời hứa cho cả nhân loại chứa đựng trong Cựu ước không bao giờ bị huỷ bỏ. Trong các sách Cựu ước có một kho tàng các kinh nguyện và các bản văn khôn ngoan không có gì thay thế được: đặc biệt các Thánh vịnh là trung tâm của kinh nguyện hằng ngày trong Hội Thánh.

? Cựu ước là phần đầu của Kinh Thánh và là Sách Thánh của Do Thái. Cựu ước của Hội thánh Công giáo gồm 46 sách: các sách lịch sử, các sách tiên tri và văn chương khôn ngoan cùng với các Thánh vịnh.

? Tân ước: Phần thứ hai của Kinh Thánh, bao gồm những bản văn riêng của Kitô giáo, nghĩa là 4 Tin Mừng, Công vụ các Tông đồ, 14 thư của Thánh Phaolô, 7 thư Công giáo và sách Khải huyền.

“Kinh Thánh không được viết để ta phê bình nhưng để Kinh thánh phê bình ta.” - Soren Kierkegaard

“Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacob không phải của những triết gia và nhà thông thái… Chỉ tìm được Thiên Chúa nhờ những đường lối mà Tin Mừng chỉ dạy.” - Blaise Pascal, sau một mặc khải của thần linh

Giáo lý Sketching

Xin ban thêm niềm tin
Để con thấy Chúa luôn đồng hành
Cho con thêm sức mạnh
Để con thắng vượt ngàn gian nan
Cho con qua khổ đau
Đường thánh giá giúp con tôi luyện
Đức tin thêm vững vàng
Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan
"Cho con thấy Chúa" - Sr Hiền Hòa.

===============

Mùa Chay sắp bắt đầu, mỗi người chúng ta đều chuẩn bị để sống tinh thần chay tịnh, vác thập giá mình theo chân Chúa.

Cũng sắp tới 8.3, ngày của các chị em Phụ Nữ. Team Giáo Lý Sketching xin có bức tranh như món quà nho nhỏ, để tôn vinh, và trân trọng những đóa hoa xinh đẹp trong Phong trào TNTT: các chị em Huynh Trưởng. Các chị em cũng vác thập giá nặng nề không thua gì các anh em trai tráng, không những vậy còn phải vác thêm nhiều "thập giá con" như chuyện bếp núc, gia đình, con cái, lo toan nhiều thứ phía sau các anh...

Xin Chúa chúc lành, giữ gìn và ban nhiều ơn đặc biệt trên các Sr, các Cô, các Chị, đặc biệt những ai đang đeo màu khăn Huynh Trưởng, để có thể "qua khổ đau" và thêm "yêu Chúa nồng nàn chứa chan".

Team Giáo Lý Sketching.

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đồng Hiệp

Cần biết về việc ăn chay của người Công Giáo.
👉 người Công Giáo ăn chay để biểu lộ lòng sám hối, ăn năn, tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
🌸ăn chay - thường đi đôi với hãm mình - là để tỏ lòng thống hối và đền tội, làm hoà với Thiên Chúa, quyết tâm trở về với đường ngay nẻo chính, với công lý và tình thương.
🌸 Ăn chay - phối hợp với những việc thực thi công bình và bác ái - là một cách thể hiện lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, muốn chia sẻ những nỗi thống khổ mà Đức Giêsu hay người nghèo phải chịu.
🌸 Ăn chay - phối hợp với cầu nguyện, tĩnh tâm, chiêm niệm - để có một sức mạnh tâm linh

✍🏼 Cốt yếu của việc ăn chay không hệ tại việc nhịn ăn, kiêng ăn hay ăn ít đi, mà hệ tại tinh thần mà việc ăn chay muốn biểu lộ. Ăn chay chỉ là một hình thức cụ thể để biểu lộ tâm tình bên trong: thống hối, muốn đền tội, quyết tâm trở về với Thiên Chúa, hay muốn thể hiện tinh thần bác ái, thông cảm với những người đau khổ, hay muốn tăng cường sức mạnh tâm linh… Nếu không có những tâm tình bên trong ấy làm nội dung, thì việc ăn chay chỉ là một hình thức trống rỗng, không có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

(tổng hợp từ nhiều nguồn)

Ơn Gọi Nên Thánh

Xin thánh Martinô cho con ơn bình an..

Bạn Đường Linh Thao

433 NĂM XÁC THÁNH VINCENT DE PAUL

Người ta có nghe nói đến xác ướp nhưng thật ra đó chỉ là những xác khô được tẩm niệm hay dùng hoá chất và được bảo quản trong một không gian tiệt trùng. Nhưng đối với xác thánh Vincent De Paul thì không cần bất cứ sự trợ giúp của y khoa hay khoa học nhưng xác thánh Vincent De Paul vẫn tồn tại nguyên vẹn trong môi trường không khí bình thường suốt 433 năm nay. Các nhà khoa học hoàn toàn không thể giải thich được tại sao một người đã chết 354 năm rồi mà xác vẫn không bị tan rữa mà vẫn còn nguyên vẹn như người đang năm ngủ. Chúng ta nhìn vào da mặt và da ngón tay của Ngài thì biết da thịt của Ngài vẫn còn nguyên như vẫn còn sống. Đây thật sự là một phép lạ của Chúa làm cho Thánh nhân, một con người suốt đời phục vụ người nghèo và kém may mắn trong xã hội với châm ngôn:“Người nghèo là chủ nhân và chúng ta là những kẻ tôi tớ”. Thánh nhân sinh 24.4.1581 và mất 26.9. 1660. Thi hài của Ngài được quàng tại nguyện đường dòng Lazaristes, số 95, đường De Sèvres, Paris.
Xin Thánh Vincent De Paul chuyển cầu cho tất cả mọi người biết noi gương yêu mến và phục vụ những người kém may mắn trong xã hội ngày nay.

(Vandu Bui sưu tầm)

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

5 BÍ MẬT HẠNH PHÚC CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Mặc dù đã bước sang tuổi 82, nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô trông còn rất trẻ, và nụ cười của ngài đã trở thành huyền thoại!

Bí kíp để luôn tràn đầy sức sống, và trẻ mãi không già của ngài là:

👉👉👉 1. Giao phó cho Thánh Giuse:

Nếu có vấn đề gì, Đức Phanxicô sẽ viết vài chữ cho Thánh Giuse rồi để dưới tượng của thánh nhân. Đức Phanxicô để Thánh Giuse mơ với nó và để Thánh Giuse cầu nguyện cho vấn đề này. Hiện tại thì tượng Thánh Giuse trong phòng của Đức Giáo Hoàng đang ngủ trên một đống tờ giấy. Với Đức Phanxicô, có “tượng thánh Giuse ngủ” để trên bàn đầu giường, thì tốt hơn bất cứ thuốc an thần nào.

👉👉👉 2. Nghỉ ngơi và lắng nghe Chúa:

Đức Phanxicô cho biết, mỗi ngày ngài có “giây phút nghỉ ngơi trong Chúa vì “Chúa tỏ lộ chương trình yêu thương của Ngài cho mình khi mình nghỉ ngơi”. Đức Phanxicô luôn đi ngủ lúc 9 giờ tối và dậy 4 giờ sáng. Ngài cũng luôn có 1 giấc ngủ trưa ngắn. Ngài cho biết, đôi khi ngài ngủ trong lúc cầu nguyện và với nụ cười trên môi. Ngài nói: “Thánh Têrêxa Lisiơ cũng vậy và Chúa thích như vậy”. Theo ngài, mình phải ở trước mặt Chúa như đứa con nít ở trong vòng tay cha mình.

👉👉👉 3. Cầu nguyện: phương thuốc chống stress:

Theo Đức Phanxicô, cách hay nhất để chống stress là cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện theo cách của Ngài. Ngài đọc kinh nhật tụng, dâng thánh lễ mỗi ngày, lần chuỗi. Khi cầu nguyện, ngài luôn hướng về Thánh Kinh. Ngài nói: “Phải dùng Thánh Kinh thay thuốc ngủ!”

👉👉👉 4. Luôn vui tính:

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Nếu mình không có tinh thần hài hước thì khó mà có hạnh phúc!”. Và để không rơi vào ‘thảm cảnh’ quá nghiêm túc, từ 40 năm nay, ngài đọc kinh “xin vui tính” của Thánh Thomas More (1478-1535), một người nhanh nhẹn và vui tính, dù phải đối diện với các vấn đề nghiêm trọng.

👉👉👉 5. Nói “không” với tội và nói “có” với Chúa:

Đức Phanxicô nói: “tội làm con người già, chứ không phải tuổi”.

Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta xin ơn giữ cho mình được trẻ, bằng cách nói “không” với tội và nói “có” với Chúa.

P/s: Chúng ta cùng học hỏi nơi ngài và chia sẻ cho người khác để được hạnh phúc luôn.

Nguồn: Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế OP
#adButChi

Bạn Đường Linh Thao

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 2, ngày 18-02-2019 (Mc 8, 11-13)

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

SUY NIỆM

Tiếng thở dài của Chúa Giêsu, rõ ràng không phải giống như tiếng thở dài bình thường, Ngài "thở dài não nuột". Đó là tiếng thở dài từ tận sâu trong tâm hồn của Ngài.

Tiếng thở dài này cho thấy một sự đau khổ vô cùng của một Thiên Chúa đầy tình yêu thương. Nỗi đau của người bị những người mình yêu từ chối. Chẳng phải do Người cảm thấy tổn thương hay xúc phạm lòng tự tôn thuộc bản tính loài người, nhưng là nỗi đau xuất phát từ tình yêu thương cao cả của Người. Khi Người đã dành trọn tình yêu cho mọi người kể cả những người Pha-ri-sêu. Tuy nhiên thay vì đón nhận, họ lại khước từ ân sủng mà Người muốn ban cho họ. Vì Chúa Giêsu đã yêu nhiều hơn nên nỗi đau cũng vì thế mà càng đau đớn hơn.

Một điều thú vị ít ai nghĩ tới đó là tình yêu sâu đậm Chúa Giêsu dành cho những người Pha-ri-sêu. Qua những việc họ đã làm với Ngài, đáng lẽ những bản án và lời cay nghiệt nên dành cho họ thay vì sự yêu thương. Nhưng Người lại dùng những lời cứng rắn để hướng họ đến con đường của tình yêu. Người cố gắng để họ không bị chìm đắm sâu trong tội lỗi, trong sự thờ ơ, chai lì của họ. Đó quả là một nghĩa cử cao đẹp của Thiên Chúa.

Hôm nay, bạn hãy nhìn xem ai là những người Pha-ri-sêu trong cuộc sống của bạn? Họ đã tỏ ra kiêu căng, thờ ơ, hay chính bạn đã như vậy trước? Những người Pha-ri-sêu trong cuộc đời bạn, là những người từ chối sự quan tâm sâu sắc mà bạn cố gắng dành cho họ. Tuy nhiên, họ đã trải qua nhiều mất mát, đau đớn dẫn đến niềm tin về tình yêu trong họ phai dần đi. Họ dựng nên những bức tường kín để cô lập bản thân khỏi sự quan tâm của bạn. Với bao nỗ lực, điều bạn nhận lại chỉ là sự thờ ơ, khước từ. Thật đáng đau lòng. Và chính khi đó, ma quỷ liền gieo vào lòng bạn sự tức giận và lời lẽ để lên án họ. Nhưng bạn nên phản ứng thế nào? Bạn nên noi gương cách thể hiện của Chúa Giê-su. Người thở dài, thở dài một cách nặng nề. Gặm nhấm sự tổn thương đang dày vò trước sự khước từ của họ và tiếc thương cho họ. Đôi khi, đối đầu với họ như cách Chúa Giê-su thể hiện là điều bạn nên làm. Nhưng phải thể hiện hành động đó bằng một sự đau đớn đáng tự hào. Bạn chỉ nên đối đầu khi trái tim bạn mách bảo rằng đó là cách tốt nhất để chiến thắng họ và để giúp họ. Bạn sẽ nhận ra đây là hành động của tình yêu khi bạn cảm nhận tiếng thở dài sâu thẳm trong tâm hồn bạn.

Lạy Chúa nhân lành, xin cho con biết yêu thương mọi người bằng một tình yêu thuần khiết và thánh thiện. Xin giúp con cảm nhận được sự buồn khổ thiêng liêng về tội lỗi của con cũng như khi con nhận thấy tội lỗi nơi anh em con. Hãy để nỗi đau đó thánh hóa tình yêu con ngày càng sâu đậm hơn. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

-------
Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/sixth-week-in-ordinary-time/

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


20a Lý Tự Trọng
Ho Chi Minh City
Other Religious Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Thiếu Nhi Chánh Tòa Sài Gòn Thiếu Nhi Chánh Tòa Sài Gòn
4 Tôn Đức Thắng
Ho Chi Minh City, 700000

Facebook chính thức của Giáo Lý Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn

Lớp Học Chùa Siêu Lý Phú Định Lớp Học Chùa Siêu Lý Phú Định
681/6 Hậu Giang, 11, 6
Ho Chi Minh City, 746834

Các lớp Phật học từ sơ cấp đến nâng cao với nhiều chuyên mục, dành cho những vị muốn tìm hiểu lời dạy của đức Phật qua truyền thống giáo điển Pali

About   Contact   Privacy   Login C