Religious Schools in Ho Chi Minh City

Find Religious Schools in Ho Chi Minh City. Listings include Lớp Học Chùa Siêu Lý Phú Định, Thiếu Nhi Chánh Tòa Sài Gòn and Youcat. Click on each in the list below the map for more information.

Lớp Học Chùa Siêu Lý Phú Định A Lớp Học Chùa Siêu Lý Phú Định
681/6 Hậu Giang, 11, 6
Ho Chi Minh City, 746834

Các lớp Phật học từ sơ cấp đến nâng cao với nhiều chuyên mục, dành cho những vị muốn tìm hiểu lời dạy của đức Phật qua truyền thống giáo điển Pali

Thiếu Nhi Chánh Tòa Sài Gòn B Thiếu Nhi Chánh Tòa Sài Gòn

Facebook chính thức của Giáo Lý Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn

Youcat C Youcat
20a Lý Tự Trọng
Ho Chi Minh City

Bạn phải đâm rễ sâu hơn trong đức tin So với thế hệ của cha mẹ bạn

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C