Qendra Fluent

Qendra Fluent

FLUENT është qendër kursesh e trajnimesh që vepron në Shkup, Tetovë , Zhelinë dhe Tearcë.

Qendra FLUENT është shkollë gjuhësh të huaja për anglisht, gjermanisht, frëngjisht, shqip, maqedonisht, turqisht dhe për disiplina të tjera si: informatikë, kontabilitet, gazetari, fotografim, komunikim, programim etj. "FLUENT", ka për synim të organizojë për çdo vit nga një trajnim reprezentativ, sikurse; Gazetari dhe marrëdhënie me publikun, Lidership, Menaxhment dhe menaxhim i kohës, Komunikimi

Operating as usual

22/04/2024

PROGRAM SPECIAL & PROMOCIONAL

PROGRAM SPECIAL motivacional, psiko-pedagogjik e socializues, KURS I ANGLISHTES DHE SHPREHI E SHKATHTËSI TË NDRYSHME. Zhvillojmë potenciale të pa zbuluara!

Pos tjerash edhe me ÇMIM PROMOCIONAL!

Shoqërohu me bashkëmoshatarë dhe me staf profesional.

Ja sot, ja kurrë.

Kushtet më të mira që si gjeni dot në vend tjetër.

Informacione: 076 355 344


Photos from Qendra Fluent's post 20/04/2024

Trajnimi “HR - Menaxhim i Resurseve Njerëzore” po shndërrohet në rajnim gjithnjë e më atraktiv. Tashmë realizohet për herë të tretë me rradhë, përpos atij në vend e tjetrit në Stamboll të Turqisë.

Kandidatë të sferave të ndryshme bashkë me ligjërues të spikatur e të dëshmuar nga sfera të ndryshme janë atribute karakterizuese të edicionit të tretë të Akademisë për HR në "Fluent".

Në mesin e emrave eminet, kënaqësi që në cilësinë e ligjëruesit/trajnuesit të kemi njërin ndër njohësit e sferë në fjalë, profesorin Visar Ademi.

Suksese të përbashkëta Profesor!

Ecim edhe më tej...

Informacione: 076 355 344


20/04/2024

“E shtuna aktive...” është program i cili është realizuar në gjysmëvjetorin që po lëmë pas. Si i tillë, projekti është ndarë në dy kategori kursistësh me program të ndarë në dy pjesë: grupmosha e filloristëve me program përgatitor dhe ai i parashkollorëve me program para përgatitor.

Pavarësisht moshës së tyre, në parim programi ngërthente në vete pjesën psiko-pedagogjike, kulturore, shprehive pozitive, spektrit kreativ-inovativ dhe pjesa tjetër ajo e sferës së mësimit të gjuhës angleze.

I pari i këtij llojit dhe unik. Nxënës entuziastë, mësimdhënës të përkushtuar dhe prindër jashtëzakonisht të kujdesshëm, janë disa nga atributet karakterizuese të projektit “E shtuna aktive...”.

Përgëzime prindëve, suksese nxënësve!
Ecim më tej.

Informacione:
076 355 344
076 355 342Qufli OSMANI: Akademia e Menaxhimit dhe e Zhvillimit të Resurseve Njerëzore 19/04/2024

FLUENT në vazhdën e aktiviteteve të ndryshme në sferën e arsimit joformal, respektivisht trajnimeve, realizon një numër të konsiderueshëm të tranimeve tejet reprezentative.

Pas trajnimeve "Gazetari dhe marrëdhënie me publikun", "Komunikimi publik dhe Arti i të Folurit", "Menaxhment dhe Menaxhim i Kohës", "Zhvillimi i Personalitetit - Personality Development", "Akademia politike", "Protokolli Diplomatik" dhe ngjashëm, në rrjedhë ka përgatitjet e fundit për realizim të trajnimit të verifikuar nga Qendra për Arsim të të Rriturve, respektivisht akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkenës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, AKADEMIA E MENAXHIMIT DHE E ZHVILLIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE.

Trajnimi në fjalë ka zgjuar kërshëri të jashtëzakonshme, si në spektrin e institucioneve private, njashtu edhe të atyre shtetërore.

Trajnimi pritet të fillojë së shpejti dhe mundësia e regjistrimit edhe më tej është e hapur!

Informacione: 076 355 344Qufli OSMANI: Akademia e Menaxhimit dhe e Zhvillimit të Resurseve Njerëzore FLUENT në vazhdën e aktiviteteve të ndryshme në sferën e arsimit joformal, respektivisht trajnimeve, realizon një numër të konsiderueshëm të tranimeve tejet ...

19/04/2024

Së shpejti, Trajnim i avancuar i HR-it dhe Trajnim bazik i HR-it (edicioni i tretë)

Në vazhdën e projekteve të ndryshme të cilat "FLUENT" i realizon në sferën e tranimeve, këtë vit parasheh organizimin e trajnimit, "EKSPERT I HR-it - MENAXHIM DHE ZHVILLIM I BURIMEVE NJERËZORE".

Deri sot ne kemi arritur të realizojmë një sërë trajnimesh, mes tjerash "Lidership", Menaxhment dhe menaxhim i kohës", Komunikimi publik dhe arti i të folurit", Zhvillimi i personalitetit", Akademia politike", Protokoll diplomatik".

Informacione: 076 355 34419/04/2024

...gjithçka e brenduar dhe me standarde!

Çanta e programit edukativ e motivacional "Efikas&Efektiv".

Bashkangjitu!

Informacione: 076 355 34418/04/2024

...së shpejti, vijmë me një trajnim super atraktiv.

TRAJNIM PËR FOTOGRAFI✨📸

Përgjatë afro 10 modulesh, do orvatemi të elaborojmë dhjetra tematika të cilat kanë të bëjnë me historinë dhe evolucionin e fotografisë, kuptimin e ekspozimit, rregullat e kompozicionit, përdorimin e reflektorëve dhe difuzerëve, modalitetet e fotografimit, llojet e lenteve (prime, zoom, wide-angle, telephoto), teknikat e prerjes dhe retushimit, zhanret e fotografisë, storyboarding dhe zhvillimi i konceptit, marketingu, brendimi dhe prania në internet…

Doajen të veprimtarisë së arsimit alternativ! 👍

Ecim, gjithnjë mundësi inovative...

Informacione: 076 355 34417/04/2024

Menaxhimi i resurseve njerëzore, respektivisht të specializuarit në sferën e HR-it është mundësia më e rë të cilën e ofron FLUENT.

“Akademia e Menaxhimit dhe Zhvillimit të Resurseve Njerëzore” është trajnimi i akredituar nga Qendra për Arsim të të Rriturve, verifikuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Pjesë të trajnimit janë kandidat që vijnë nga profile të ndryshme dhe që punojnë në institucione të ndryshme.

Kemi nderin dhe kenaqësinë që në mesin e kandidatëve që do të ndjekin trajnimin në fjalë të kemi edhe Valbona Amza Amiti nga Tetova, e deleguar nga Komuna e Tearcës.

Valbona është e deleguar nga Komuna e Tearcës me çrast për delegimin e punonjëses falënderojmë kryetarin e Komunës së Tearcës, z. Nuhi Neziri.

Suksese dhe mbarësi!

Informacione.: 076 355 34417/04/2024

"FLUENT", aty ku fëmijët marrin dijen, kulturës, sensin shoqërizues, shkathtësitë inovative, kreativitetin dhe shpërfaqin atributet pozitive.

Ne kujdesemi që të ofrojmë më të mirën për fëmijën Tuaj: infrastrukturë komode, mësimdhënës të spikator, strategji moderne të mësimdhënies, metodologji psiko-pedagogjike, spektër i avancuar tekniko-teknologjik, kurrikula unike e tejet përmbajtësore dhe të ngjashme.

..me ne më afër suksesit, me ne më afër dijes!

Programe intensive e të rëndomta, socializuese e përgatitore, përgjatë javës e përgjatë uikendesh, motivacionale e asistuese...

Eja, bashkangjit fëmijën Tuaj:
"Mësoje ta dojë mësimin"

Informacione:
076 355 34416/04/2024

...në hap me kohën! ⏳

"FLUENT", më shumë se shkollë e rëndomtë...

Kurse, trajnime dhe porograme të ndryshme autentike.

Mundësi ndjekjeje individuale e grupore.

Frekuentshmëri të rëndomtë e intensive.

Informacione: 076 355 34415/04/2024

…mirëmëngjes!

13/04/2024

E SHTUNA AKTIVE, program motivacional dhe përgatitor që zhvillohet përgjatë çdo të shtune.

Mundësi e përsëritjes së mësimeve shkollore dhe të bërit e detyrave të shtëpisë në atmosferë shoqërore, staf profesional e pedagoge speciale. Gjithashtu, pjesë e përsëritjes së mësimeve dhe të bërit e detyrave nga njësitë e mësuara përgjatë ndjekjes së kursit të anglishtes, gjermanishtes apo ngjashëm!

Dinamika e realizimit: 1 herë në javë, 3 orë mësimore!

Kandidatëve kursistë do t’ju ofrojmë uniformë dhe çantë të programit "…ekspeditiv!” apo "Efikas & Efektiv"!

Infomacione: 076 355 344Photos from Qendra Fluent's post 12/04/2024

...edukojmë liderë të së ardhmes!

“Fluent”, qendra më e madhe e arsimit joformal!

Formate kursesh nga më të ndryshmet. Mësimdhënës profesional dhe me përvojë. Kushte komode dhe të pajisura teknologjikisht.
Institucion i akredituar dhe verifikuar!

Eja, në orë “demo”. Shih, analizo pastaj regjistrohu!

Informacione: 076 355 344


12/04/2024

…së shpejti edicioni i dhjetë i Shkollës verore "Mëso sot, udhëhiq nesër"!

"FLUENT", për të dhjetën herë me radhë fillon me projektin tashmë të njohur Shkolla verore e anglishtes "Mëso sot, udhëhiq nesër".

“Mëso sot, udhëhiq nesër” ka për qëllim mbështjetjen e fëmijëve në planin arsimor e edukativ, formimin e shprehive pozitive, largimin e fëmijëve nga përdorimi I skajshëm i pajisjeve teknike - teknologjike, socializim me bashkëmoshatarë, mësimin e gjuhëve të huaja, nxitjen e të mësuarit kreativ dhe aktivitete të shumta rekreative e argëtuese.

Apliko me kohë👉076 355 344


11/04/2024

“Mëso sot, udhëhiq nesër”
“Learn today, lead tomorrow”
"Lerne heute, leite morgen"11/04/2024

...e vetmja dhuratë të cilën fëmijët Tuaj mund ta konsiderojnë jetësore është investimi në DIJE. Mos hezitoni t’i regjistroni fëmijët Tuaj në programet e ndryshme që ofron “FLUENT”. Kurse për gjuhë të huaja dhe jo vetëm.

E vetmja e llojit të vet e verifikuar dhe akredituar nga Qendra për arsimin e të rriturve, respektivisht Ministria e arsimit dhe shkencës!

Ne jemi alternativa që iu ofrojmë zgjidhje.
..për një ardhmëri më të ndritur! 👍

Aplikoni për regjistrim, apo informohuni përmes telefonit:

Email: [email protected]
Kontakt telefon: 076 355 344

Photos from Qendra Fluent's post 09/04/2024

"...ekspeditiv!", program për parashkollorë dhe filloristë!

Për të gjithë nxënësit të cilët janë paksa më të angazhuar se rëndom, "FLUENT" përpos formateve intensive dhe kurseve speciale përgjatë uikendeve, sjell:

Programin "EKSPEDITIV", 3 herë në javë nga 2 orë mësimore!

Aftësi kreative, zhvillim motorik dhe shprehi sociale.

Material i përpunuar profesionalisht.

Dije e formim edukativ e kulturor.

Eja, bashkangjitu!

Mundësi për ardhje në orë provuese!

Informacione: 076 355 344
08/04/2024

2023/24

..edukojmë liderë të së ardhmes!
..едуцираме лидери на иднината!
..educating leaders of the future!

* * *

Motot karakterizuese të "FLUENT", ndër vite:

2012/13
..më shumë se shkollë e rendomtë!

2013/14
..rrjedhshëm!

2014/15
..së bashku mund të arrijmë më shumë!

2015/16
..qendër e avancimit në fushën e dijes!

2016/17
..hapërojmë!

2017/18
...prijatarë në arsimin joformal!

2018/19
..për një ardhmëri më të ndritur!

2019/20
..progresistë!

2020/21
"...perspektiva edukative e edukimit!"

2021/22
“…përkushtim, përgjegjësi, profesionalizëm!”

2022/23
“…denjësisht!”

ECIM, ME SHUMË DINAMIZËM! 👍


#20232024


@

06/04/2024

“E shtuna aktive...”, atraktive! 👍

Aktivitete edukative, kreative e socializuese.

Program unik:
👨‍💼👩‍🔬Staf profesional!
👩‍💻Kushte komode!
🧏‍♂️Kursistë të përkushtuar!
🧳Pajisje didaktike!
💻🖥Spektër tekniko-teknologjik!

Ecim, dedikueshmërisht! 👍05/04/2024

...si gjithnjë, unik!

"FLUENT", programe të shumta motivacionale, edukative dhe soacializuese.

Mundësi regjistrimi në permanencë!

Informacione: 076 355 344Aplikacion regjistrimi 2023/24 04/04/2024

"FLUENT", vatër edukimi dhe kulturimi.

Zgjidh, cilindo nga programet që ofrojmë:

- kurse të rëndomta
- programe speciale
- “Efikas & Efektiv”
- “E shtuna aktive...”
- “...ekspeditiv!”

Linku për aplikim:

https://forms.gle/UxG3HCScN6KYJMT76

Regjistohu me kohë! 👍

..ecim, progresivisht!

Info.: 076 355 344Aplikacion regjistrimi 2023/24

03/04/2024

...edukojmë liderë të së ardhmes!

“Fluent”, qendra më e madhe e arsimit joformal!

Formate kursesh nga më të ndryshmet. Mësimdhënës profesional dhe me përvojë. Kushte komode dhe të pajisura teknologjikisht.
Institucion i akredituar dhe verifikuar!

Eja, në orë “demo”. Shih, analizo pastaj regjistrohu!

Informacione: 076 355 344


Photos from Qendra Fluent's post 01/04/2024

Edhe një mundësi shtesë nga njohuritë, shkathtësitë e shprehitë digjitale në “FLUENT”

Përgjatë verës, në kuadër të Shkollës verore “Mëso sot, udhëhiq nesër”, pasurojmë spektrin e ofrimit të shërbimeve edhe në dijet e sferës digjitale.

GJUHA E PROGRAMIMIT VIZUAL "SCRATCH"

Çka paraqet SCRATCH?

Scratch është gjuhë programore vizuele e cila konsiston vënien në pah të aftësive kreative të fëmijëve. Është hartuar nga MIT (Massachusetts Institute of Technology), Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuadër të platformës online të Scratch janë tubuar e etabluar një komunitet i cili përbëhet prej 13 milion fëmijëve më aftësi kreative e inovative.

Çfarë do të mësohet?

Përmes këtij programi në përgjithësi dhe moduleve të tij në veçanti, fëmijëve do t’u zhvillohen aftësitë e tyre të zgjidhjes së problemeve, puna në grup, të menduarit kritik, spektri inventiv e inovativ, kreativiteti, modelimin dhe ekzekutimin e zgjidhjes së sfidave. Me anë të kësaj gjuhe programuese fëmijët mund të zhvillojnë lojëra me histori interaktive, animacione të ndryshme në mënyrë krejtësisht të pavarur.

Pse pikërisht SCRATCH?

SCRATCH, shquhet për shpejtësi në të mësuar dhe është i lehtë për përdorim, ndërkaq me njohjen e kësaj gjuhe vizuale mund të themi se vëmë themelet e njohjes së çdo gjuhe tjetër programuese. Kësisoji, SCRATCH paraqet metodë të shkëlqyer për të filluar programimin.

Sa është kohëzgjatja e kursit dhe çka pas ndjekjes?

Programi është i dizajnuar të ndiqet në periudhë kohore 3 mujore në intervalin 3 herë në javë nga 2 orë mësimore. Duke vënë në pah logjikën, matematikën, vizatimin, koordinatat e kontrollin, pas përfundimit të kursit fëmijët do të jenë në gjendje të krijojnë prezantime, të jenë të pavarur në krijimin e një kodi të thjeshtë, të analizojnë të dhëna dhe të krijojnë informacion, të krijojnë eksperiencë interaktive dhe të zhvillojnë lojëra duke përdorur gjuhën programuese SCRATCH.

Kjo mundësi vin për herë të parë në “FLUENT”.

Bëhu i pari në mesin e të parëve.

Eja, bashkangjitu!

Informacione: 076 355 344
01/04/2024

"FLUENT", vatër edukimi dhe kulturimi.

Zgjidh, cilindo nga programet që ofrojmë:

- kurse të rëndomta
- programe speciale
- “Efikas & Efektiv”
- “E shtuna aktive...”
- “...ekspeditiv!”

Linku për aplikim:

https://forms.gle/UxG3HCScN6KYJMT76

Regjistohu me kohë! 👍

..ecim, progresivisht!

Info.: 076 355 34429/03/2024
Want your school to be the top-listed School/college in Tetovo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Prijatarë

Qendra FLUENT është shkollë gjuhësh të huaja për anglisht, gjermanisht, frëngjisht, shqip, maqedonisht, turqisht dhe për disiplina të tjera si: informatikë, kontabilitet, gazetari, fotografim etj.

FLUENT ofron edhe shërbime të tjera, si: përkthim çfarëdo tekstesh, trajnime të ndryshme etj.

#prijatare
#arsimjoformal
#qendraFLUENT
#akademipolitike
#akademiapolitikeefluent

Videos (show all)

Loja shperblyese
Regjistrime të reja, Qendra Fluent
#FLUENT #qendraFLUENT #FLUENTkurdetrajnime
"FLUENT" në Tetovë me dy lokalitete!
Shkolla verore e "FLUENT", model edukimi! 🧰Gjithnjë e më atraktiv, gjithnjë e më fuqishëm!...e nevojshme, më shumë se ku...
"FLUENT", përball UT 🏢Mundësi të shumta, programe unike, staf i kualifikuar, kushte komode, plan konkret, progres i dësh...
"FLUENT", përball UT 🏢Mundësi të shumta, programe unike, staf i kualifikuar, kushte komode, plan konkret, progres i dësh...
#FLUENT #qendraFLUENT #FLUENTkursetrajnime #shkollaverore #mesosotudhehiqneser
...video impresionuese!Ekskursion mbresëlënës për kursistët filloristë të Qendra Fluent Informacione: 076 355 344#FLUENT...
Shkolla verore e "FLUENT", model edukimi! 🧰Gjithnjë e më atraktiv, gjithnjë e më fuqishëm!...e nevojshme, më shumë se ku...
"FLUENT" - Tetovë, me dy lokalitete!"FLUENT" - Tetovë llogaritet njëra ndër vatrat më reprezentative të arsimit joformal...

Location

Category

Telephone

Address

Saraj, Tetovë, Gostivar, Zhelinë
Tetovo
1200

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:30
Tuesday 08:30 - 20:30
Wednesday 08:30 - 20:30
Thursday 08:30 - 20:30
Friday 08:30 - 20:30
Saturday 10:00 - 17:00
Other Private Schools in Tetovo (show all)
Yahya Kemal College - Tetovo Yahya Kemal College - Tetovo
FAH 106/1200
Tetovo, 1220

Yahya Kemal College has been established pursuant Decree No. 23-2487/1, dated September 16, 1996, issued by the Ministry of education of the Republic of Macedonia. In a short period, our school achieved great results and very soon it became admired by Mac