Vision Academy

Shkollë private për mësimin e gjuhëve të huaja: Gjermane ( A1,A2,B1,B2,C1,C2) Angleze, Frenge,Italiane ,Shqipe, Maqedone dhe trajnimeve profesionale në sfera të ndryshme

Qendra Vision Academy është një qendër moderne e mësimit të gjuhëve të huaja, si: gjuhës Angleze, gjuhës Gjermane, gjuhës Turke, gjuhës Shqipe dhe për disiplina të tjera shkencore si: Informatikë, Kontabilitet, Matematik, Trajnimeve Profesionale etj.

Operating as usual

08/06/2021

RISI!
PËR NXËNËSIT QË KOMUNIKOJNË ANGLISHT
Përvetësim i shkrimit dhe komunikimit të ndërsjellë.
❗️Regjistrimet në rrjedhë
Numri i kufizuar në grupe

Për më tepër na vizitoni në
📍Lokacionet:
1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
2.Në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

RISI!
PËR NXËNËSIT QË KOMUNIKOJNË ANGLISHT
Përvetësim i shkrimit dhe komunikimit të ndërsjellë.
❗️Regjistrimet në rrjedhë
Numri i kufizuar në grupe

Për më tepër na vizitoni në
📍Lokacionet:
1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
2.Në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

Photos from Vision Academy's post 08/06/2021

KURSE TË GJUHËS GJERMANE për nivelet A1,A2,B1,B2
Përcakto orarin dhe lokacionin...numri i kufizuar në grupe.

Për më tepër na vizitoni në
📍Lokacionet:
1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
2.Në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

05/06/2021

SHKOLLA VERORE për 6 vite rradhazi organizohet suksesshën për:
1.PARASHKOLLOR
2.GRUPMOSHAT 7,8 dhe 9 vjeçare
3.FILLORIST 10-14 vjeçare

💥PËR PARASHKOLLOR
PËGATITJE PËR NË SHKOLLË
GJUHË ANGLEZE
AKTIVITETE KREATIVE

💥PËR GRUPMOSHAT 7, 8 ,9VJEÇARE
GJUHË SHQIPE (shkrim dhe lexim)
MATEMATIKË
GJUHË ANGLEZE
AKTIVITETE KREATIVE
MËSIM NË NATYRË

💥PËR FILLORISTË 10,11,12,13,14,
GJUHË GJERMANE
GJUHË ANGLEZE

SHKOLLA VERORE organizuar për 6 vite rradhazi në shkollën tonë është mundësi unike për grupmosha të ndryshme ku të mësuarit realizohet në bazë të Planprogramit,Metodave interaktive si dhe qasjes Vizuele-Akustike,(duke respektuar masat mbrojtëse ndaj COVID-19 dhe kufizim të nxënësve nëpër grupe.
Grupet e para fillojnë më 15 Qershor
Grupet e dyta fillojnë me 01 Korrik

Për më tepër informata mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1
Kontakt:
Tel:
044/384-501
076/460-144
078/277-367
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

SHKOLLA VERORE për 6 vite rradhazi organizohet suksesshën për:
1.PARASHKOLLOR
2.GRUPMOSHAT 7,8 dhe 9 vjeçare
3.FILLORIST 10-14 vjeçare

💥PËR PARASHKOLLOR
PËGATITJE PËR NË SHKOLLË
GJUHË ANGLEZE
AKTIVITETE KREATIVE

💥PËR GRUPMOSHAT 7, 8 ,9VJEÇARE
GJUHË SHQIPE (shkrim dhe lexim)
MATEMATIKË
GJUHË ANGLEZE
AKTIVITETE KREATIVE
MËSIM NË NATYRË

💥PËR FILLORISTË 10,11,12,13,14,
GJUHË GJERMANE
GJUHË ANGLEZE

SHKOLLA VERORE organizuar për 6 vite rradhazi në shkollën tonë është mundësi unike për grupmosha të ndryshme ku të mësuarit realizohet në bazë të Planprogramit,Metodave interaktive si dhe qasjes Vizuele-Akustike,(duke respektuar masat mbrojtëse ndaj COVID-19 dhe kufizim të nxënësve nëpër grupe.
Grupet e para fillojnë më 15 Qershor
Grupet e dyta fillojnë me 01 Korrik

Për më tepër informata mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1
Kontakt:
Tel:
044/384-501
076/460-144
078/277-367
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

Photos from Vision Academy Kid's post 01/06/2021

Photos from Vision Academy Kid's post

Photos from Vision Academy Kid's post 01/06/2021

Photos from Vision Academy Kid's post

01/06/2021

Gëzuar 1 Qershori të dashur fëmijë
Vetëm sot përfitoni -10% ulje në regjistrimin e shkollës verore duke zgjedhur njerën nga paketat:
-PËR GRUPMOSHAT 7,8,9 vjeçare
1.Gjuhë shqipe 3 herë me nga 2 orë mesimore
2.Gjuhë shqipe ,Gjuhë Angleze ,Matematikë 3 herë me nga 4 orë mësimore
3.Gjuhë Gjermane 3 herë me nga 2 orë mësimore

-PËR GRUPMOSHAT 10,11,12 dhe 13,14,15 vjeç
1.Gjuhë Angleze 3 herë me nga 2 orë mësimore
2.Gjuhë Gjermane 3 herë me nga 2 orë mësimore

-PËR PARSHKOLLORË
1.Gjuhë Shqipe dhe Angleze 3 herë me nga 2 orë mësimore

Fillimi 15 Qershor-31 Korrik

Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144

Për më tepër informata dhe regjistrim për shkollën verore mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1

Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

Gëzuar 1 Qershori të dashur fëmijë
Vetëm sot përfitoni -10% ulje në regjistrimin e shkollës verore duke zgjedhur njerën nga paketat:
-PËR GRUPMOSHAT 7,8,9 vjeçare
1.Gjuhë shqipe 3 herë me nga 2 orë mesimore
2.Gjuhë shqipe ,Gjuhë Angleze ,Matematikë 3 herë me nga 4 orë mësimore
3.Gjuhë Gjermane 3 herë me nga 2 orë mësimore

-PËR GRUPMOSHAT 10,11,12 dhe 13,14,15 vjeç
1.Gjuhë Angleze 3 herë me nga 2 orë mësimore
2.Gjuhë Gjermane 3 herë me nga 2 orë mësimore

-PËR PARSHKOLLORË
1.Gjuhë Shqipe dhe Angleze 3 herë me nga 2 orë mësimore

Fillimi 15 Qershor-31 Korrik

Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144

Për më tepër informata dhe regjistrim për shkollën verore mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1

Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

30/05/2021

Natyra ka një efekt të fuqishëm në vëmendjen e nxënësve, në përqëndrimin e tyre, zvogëlon stresin, forcon vetëdisiplinën, nxit vetë-kënaqësinë dhe angazhimin e tyre,duke përmisuar cilësinë e mësimit.

Për më tepër informata dhe regjistrim në shkollën verore mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1
Kontakt:
Tel:
044/384-501
076/460-144
078/277-367
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

Natyra ka një efekt të fuqishëm në vëmendjen e nxënësve, në përqëndrimin e tyre, zvogëlon stresin, forcon vetëdisiplinën, nxit vetë-kënaqësinë dhe angazhimin e tyre,duke përmisuar cilësinë e mësimit.

Për më tepër informata dhe regjistrim në shkollën verore mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1
Kontakt:
Tel:
044/384-501
076/460-144
078/277-367
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

28/05/2021

SHKOLLA VERORE edhe këtë vit organizohet për parashkollorë dhe fillorsitë të ndarë në bazë të grupmoshave dhe planprogrameve vijuese:

1.PËR GRUPMOSHAT 7,8 VJEÇARE-5 herë në javë
GJUHË SHQIPE (shkrim dhe lexim)
MATEMATIKË
GJUHË ANGLEZE
AKTIVITETE KREATIVE
MËSIM NË NATYRË

2.PËR FILLORISTË (9-12 vjeç)3 herë në javë
GJUHË GJERMANE
GJUHË ANGLEZE

3.PËR PARASHKOLLOR - 3 herë në javë
PËRGATITJE PËR NË SHKOLLË DHE GJUHË ANGLEZE

SHKOLLA VERORE organizuar për disa vite rradhazi në shkollën tonë është mundësi unike për grupmosha të ndryshme ku të mësuarit realizohet në bazë të Planprogramit,Metodave interaktive si dhe qasjes Vizuele-Akustike,(duke respektuar masat mbrojtëse ndaj COVID-19 dhe kufizim të nxënësve nëpër grupe.
Grupet e para fillojnë më 15 Qershor
Grupet e dyta fillojnë me 01 Korrik

Për më tepër informata mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1
Kontakt:
Tel:
044/384-501
076/460-144
078/277-367
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

SHKOLLA VERORE edhe këtë vit organizohet për parashkollorë dhe fillorsitë të ndarë në bazë të grupmoshave dhe planprogrameve vijuese:

1.PËR GRUPMOSHAT 7,8 VJEÇARE-5 herë në javë
GJUHË SHQIPE (shkrim dhe lexim)
MATEMATIKË
GJUHË ANGLEZE
AKTIVITETE KREATIVE
MËSIM NË NATYRË

2.PËR FILLORISTË (9-12 vjeç)3 herë në javë
GJUHË GJERMANE
GJUHË ANGLEZE

3.PËR PARASHKOLLOR - 3 herë në javë
PËRGATITJE PËR NË SHKOLLË DHE GJUHË ANGLEZE

SHKOLLA VERORE organizuar për disa vite rradhazi në shkollën tonë është mundësi unike për grupmosha të ndryshme ku të mësuarit realizohet në bazë të Planprogramit,Metodave interaktive si dhe qasjes Vizuele-Akustike,(duke respektuar masat mbrojtëse ndaj COVID-19 dhe kufizim të nxënësve nëpër grupe.
Grupet e para fillojnë më 15 Qershor
Grupet e dyta fillojnë me 01 Korrik

Për më tepër informata mund të na vizitoni në qendrat tona :
Në afërsi të Universitetit të Tetovës(Jasht Vardarit 107) ose në afërsi të komunës rruga JaneSandanski nr 48.1
Kontakt:
Tel:
044/384-501
076/460-144
078/277-367
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

26/05/2021

REGJISTRIME TË REJA ME ZBRITJE -%
PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE

Përcakto orarin dhe lokacionin...numri i kufizuar ne grupe
Ofrojmë
1.Kurse Intensive(5x2)
2.Kurse Individuale
3.Përgatitje për testimet ÖSD dhe GOETHE
4.Termine në ambasad dhe plotësim i dokumentacionit...

📍Lokacionet:
1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
2.Në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

REGJISTRIME TË REJA ME ZBRITJE -%
PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE

Përcakto orarin dhe lokacionin...numri i kufizuar ne grupe
Ofrojmë
1.Kurse Intensive(5x2)
2.Kurse Individuale
3.Përgatitje për testimet ÖSD dhe GOETHE
4.Termine në ambasad dhe plotësim i dokumentacionit...

📍Lokacionet:
1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
2.Në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/384-501
078/277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

19/05/2021

Es gibt keine Erfolgsgeheimnisse. Es ist das Ergebnis von Vorbereitung, harter Arbeit und dem Lernen....

Es gibt keine Erfolgsgeheimnisse. Es ist das Ergebnis von Vorbereitung, harter Arbeit und dem Lernen....

Photos from Vision Academy's post 17/05/2021

Filloi trajnimi online "Aftësim dhe specializim në marketingun digjital
❗️APLIKO edhe 3 vende të lira
Kohëzgjatja: 3-javë
Platforma online: Zoom
Çertifikata që lëshohet është e akredituar njihet brenda dhe jasht vendit.

Për më shumë detaje dhe aplikim na kontaktoni faqet tona zyrtare Facebook dhe Instagram

Moduli:

1. Cfarë është marketingu digital dhe rëndësia e tij.
2. Si të arrijmë rezultat nëpërmjet marketingut digital: trafik, menaxhimin më të mirë, rritjen e sh*tjeve, reputacionin e biznesit.
3. Përshtatja e kërkesës së klientit me produktin/sherbimin që ju ofroni.
4. Si të arrijmë segmentimin, pozisionimin e duhur në treg, nëpërjet marketingut online.
5. Si të krijoni prezantimin e duhur online për biznesin tuaj.
6. Si të krijojmë përmbajtjen në media sociale: Posts, Videos, Live Videos, Infographics, Live Chats, Customer Takeovers, Influencer Recommendations, Competitions, Animations, Memes etj)
7. Marketing funnel, si të arrijmë tek klientët e duhur në momentin e duhur.
8. 3-hapat bazë të marketing funnel, ( lidhja me klientët, dhënia e zgjidhjes, sh*tjet online)
9. Si të masim rritjen e përformancës së biznesit, nga përdorimi I mediave sociale.
10. Si të prezantosh biznesin nëpërmjet marketingut digital?
11. Si ti përdorim platformat e mediave sociale gjatë marketingut digital? ( FB, Instagram, Twitter, Linkedln, Youtube, Pinterest, Snapchat, TikTok.
12. Si të përshtasim përmbajtjen e duhur me platformën e duhur online.
13. Si të maksimizojmë fitimet duke përdorur në mënyren e duhur marketingun digital.
14. Si të planifikojmë fushatën e duhur në mediat sociale
15. Si të krijojmë dhe planifikojmë buxhetin e marketingut digital
16. Marketingu online, nje supër investim për biznesin. Por, si ta përdorim në mënyrën e duhur për të rritur kapitalin tonë ekonomik.
17. Si të krijojmë një përmbajtje interaktive në rrjetet sociale. ( video, audio,shkrime etj)


Cfarë do përfitoni nga trajnimi:
1. Do mësoni si të krijoni përmbajtjen e duhur për të arritur një fushatë marketingu digital të suksesshme.
2. Do mësoni si të zgjidhni platformën e duhur për të arritur audiencën tuaj, të bëni segmentimin e duhur dhe ta përshtasni me platformën që ka përparësitë më të mëdha.
3. Do mësoni hap pas hapi gjithë proçesin e ndërtimit të një fushate të suksesshme të marketingut digital.
4. Do mësoni cilat janë format e përmbajtjes që funksionojnë më mirë në secilën platformë online.
5. Si të planifikoni buxhenit e marketingut dhe të maksimizoni fitimin duke përdorur marketingun digital.

13/05/2021

Urime festa e Fitër Bajramit!
Paqja, mirësitë dhe begatitë qofshin në çdo familje!

Me respekt
Vision Academy team

Urime festa e Fitër Bajramit!
Paqja, mirësitë dhe begatitë qofshin në çdo familje!

Me respekt
Vision Academy team

08/05/2021

REGJISTRIME TË REJA PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE PËR NIVELIN A1,A2,B1,B1
📌Apliko dhe përfito super ofertë
Përcakto orarin dhe lokacionin për grupin e rradhës....
💥Çmime të arsyeshme
💥Sukses i garantuar
Ofrojmë
1.Kurse Intensive
2.Kurse tre here në javë
3.Kurse 2 herë në javë
4.Kurse Individuale
5.Përgatitje për testimet ÖSD dhe GOETHE
6.Termine në ambasad dhe plotësim i dokumentacionit...
7.Përkthime

📍Lokacionet:
📍1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
📍2.Si dhe në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/ 384-501
078/ 277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

REGJISTRIME TË REJA PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE PËR NIVELIN A1,A2,B1,B1
📌Apliko dhe përfito super ofertë
Përcakto orarin dhe lokacionin për grupin e rradhës....
💥Çmime të arsyeshme
💥Sukses i garantuar
Ofrojmë
1.Kurse Intensive
2.Kurse tre here në javë
3.Kurse 2 herë në javë
4.Kurse Individuale
5.Përgatitje për testimet ÖSD dhe GOETHE
6.Termine në ambasad dhe plotësim i dokumentacionit...
7.Përkthime

📍Lokacionet:
📍1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
📍2.Si dhe në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/ 384-501
078/ 277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

06/05/2021

REGJISTRIME TË REJA PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE
📌Apliko dhe përfito super ofertë
Përcakto orarin dhe lokacionin për grupin e rradhës....
💥Çmime të arsyeshme
💥Sukses i garantuar
Ofrojmë
1.Kurse Intensive
2.Kurse tre here në javë
3.Kurse 2 herë në javë
4.Kurse Individuale
5.Përgatitje për testimet ÖSD dhe GOETHE
6.Termine në ambasad dhe plotësim i dokumentacionit...
7.Përkthime

📍Lokacionet:
📍1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
📍2.Si dhe në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/ 384-501
078/ 277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

REGJISTRIME TË REJA PËR MËSIMIN E GJUHËS GJERMANE
📌Apliko dhe përfito super ofertë
Përcakto orarin dhe lokacionin për grupin e rradhës....
💥Çmime të arsyeshme
💥Sukses i garantuar
Ofrojmë
1.Kurse Intensive
2.Kurse tre here në javë
3.Kurse 2 herë në javë
4.Kurse Individuale
5.Përgatitje për testimet ÖSD dhe GOETHE
6.Termine në ambasad dhe plotësim i dokumentacionit...
7.Përkthime

📍Lokacionet:
📍1.Në afërsi të Universitetit të Tetovës (Vonvardarska 107)
📍2.Si dhe në afërsi të komunës në rrugën (JaneSandanski,nr 48,1)
Kontakt:
044/ 384-501
078/ 277-367
076/460-144
Gjithashtu mund të na shkruani në Facebook ose Instagram

03/05/2021

Trajnim Online
Aftësim dhe specializim në marketingun digjital

Janë të ftuar të aplikojnë:
1. Kushdo që dëshiron të rrisë të ardhurat e veta përsonale nëpërmjet marketingut digital.

2. Kushdo që punon në fushën e biznesit dhe kërkon të rris fluksin e klientëve dhe të max fitimin në biznesin e vet.

3. Studentë të fushës së biznesit, të cilët do mësojnë praktikisht krijimin dhe përdorimin efikas të marketingut digital dhe në të ardhmen mund t’ju shërbejnë këto njohuri për të menaxhuar biznesin e tyre online dhe për të rritur fitimet.

4. Mund të aplikojnë të rinjë të apasionuar pas rrjeteve sociale dhe marketingut online, pasi do të mësojnë krijimin e një fushate të sukseshme të marketingut digital dhe këto njohuri ju japin mundësi konkuruese dhe fituese në tregun e punës.

5. Duhet të aplikojnë të gjithë ata të cilët kanë një ide dhe duan të realizojnë një plan-biznesi online. Kjo është mënyra më e mirë për të marrë njohuritë e duhura dhe për ti konkretizuar në krijimin e biznesit tuaj online.


Kohëzgjatja: 3-javë
Data: 11 /05/2021
Orari: 16:00
Platforma online: Zoom
Certifikata që lëshohet është e akredituar dhe njihet brenda dhe jasht vendit.

Për më shumë detaje dhe aplikim na kontaktoni faqet tona zyrtare Facebook dhe Instagram

Moduli:

1. Cfarë është marketingu digital dhe rëndësia e tij.
2. Si të arrijmë rezultat nëpërmjet marketingut digital: trafik, menaxhimin më të mirë, rritjen e sh*tjeve, reputacionin e biznesit.
3. Përshtatja e kërkesës së klientit me produktin/sherbimin që ju ofroni.
4. Si të arrijmë segmentimin, pozisionimin e duhur në treg, nëpërjet marketingut online.
5. Si të krijoni prezantimin e duhur online për biznesin tuaj.
6. Si të krijojmë përmbajtjen në media sociale: Posts, Videos, Live Videos, Infographics, Live Chats, Customer Takeovers, Influencer Recommendations, Competitions, Animations, Memes etj)
7. Marketing funnel, si të arrijmë tek klientët e duhur në momentin e duhur.
8. 3-hapat bazë të marketing funnel, ( lidhja me klientët, dhënia e zgjidhjes, sh*tjet online)
9. Si të masim rritjen e përformancës së biznesit, nga përdorimi I mediave sociale.
10. Si të prezantosh biznesin nëpërmjet marketingut digital?
11. Si ti përdorim platformat e mediave sociale gjatë marketingut digital? ( FB, Instagram, Twitter, Linkedln, Youtube, Pinterest, Snapchat, TikTok.
12. Si të përshtasim përmbajtjen e duhur me platformën e duhur online.
13. Si të maksimizojmë fitimet duke përdorur në mënyren e duhur marketingun digital.
14. Si të planifikojmë fushatën e duhur në mediat sociale
15. Si të krijojmë dhe planifikojmë buxhetin e marketingut digital
16. Marketingu online, nje supër investim për biznesin. Por, si ta përdorim në mënyrën e duhur për të rritur kapitalin tonë ekonomik.
17. Si të krijojmë një përmbajtje interaktive në rrjetet sociale. ( video, audio,shkrime etj)


Cfarë do përfitoni nga trajnimi:
1. Do mësoni si të krijoni përmbajtjen e duhur për të arritur një fushatë marketingu digital të suksesshme.
2. Do mësoni si të zgjidhni platformën e duhur për të arritur audiencën tuaj, të bëni segmentimin e duhur dhe ta përshtasni me platformën që ka përparësitë më të mëdha.
3. Do mësoni hap pas hapi gjithë proçesin e ndërtimit të një fushate të suksesshme të marketingut digital.
4. Do mësoni cilat janë format e përmbajtjes që funksionojnë më mirë në secilën platformë online.
5. Si të planifikoni buxhenit e marketingut dhe të maksimizoni fitimin duke përdorur marketingun digital.

Trajnim Online
Aftësim dhe specializim në marketingun digjital

Janë të ftuar të aplikojnë:
1. Kushdo që dëshiron të rrisë të ardhurat e veta përsonale nëpërmjet marketingut digital.

2. Kushdo që punon në fushën e biznesit dhe kërkon të rris fluksin e klientëve dhe të max fitimin në biznesin e vet.

3. Studentë të fushës së biznesit, të cilët do mësojnë praktikisht krijimin dhe përdorimin efikas të marketingut digital dhe në të ardhmen mund t’ju shërbejnë këto njohuri për të menaxhuar biznesin e tyre online dhe për të rritur fitimet.

4. Mund të aplikojnë të rinjë të apasionuar pas rrjeteve sociale dhe marketingut online, pasi do të mësojnë krijimin e një fushate të sukseshme të marketingut digital dhe këto njohuri ju japin mundësi konkuruese dhe fituese në tregun e punës.

5. Duhet të aplikojnë të gjithë ata të cilët kanë një ide dhe duan të realizojnë një plan-biznesi online. Kjo është mënyra më e mirë për të marrë njohuritë e duhura dhe për ti konkretizuar në krijimin e biznesit tuaj online.


Kohëzgjatja: 3-javë
Data: 11 /05/2021
Orari: 16:00
Platforma online: Zoom
Certifikata që lëshohet është e akredituar dhe njihet brenda dhe jasht vendit.

Për më shumë detaje dhe aplikim na kontaktoni faqet tona zyrtare Facebook dhe Instagram

Moduli:

1. Cfarë është marketingu digital dhe rëndësia e tij.
2. Si të arrijmë rezultat nëpërmjet marketingut digital: trafik, menaxhimin më të mirë, rritjen e sh*tjeve, reputacionin e biznesit.
3. Përshtatja e kërkesës së klientit me produktin/sherbimin që ju ofroni.
4. Si të arrijmë segmentimin, pozisionimin e duhur në treg, nëpërjet marketingut online.
5. Si të krijoni prezantimin e duhur online për biznesin tuaj.
6. Si të krijojmë përmbajtjen në media sociale: Posts, Videos, Live Videos, Infographics, Live Chats, Customer Takeovers, Influencer Recommendations, Competitions, Animations, Memes etj)
7. Marketing funnel, si të arrijmë tek klientët e duhur në momentin e duhur.
8. 3-hapat bazë të marketing funnel, ( lidhja me klientët, dhënia e zgjidhjes, sh*tjet online)
9. Si të masim rritjen e përformancës së biznesit, nga përdorimi I mediave sociale.
10. Si të prezantosh biznesin nëpërmjet marketingut digital?
11. Si ti përdorim platformat e mediave sociale gjatë marketingut digital? ( FB, Instagram, Twitter, Linkedln, Youtube, Pinterest, Snapchat, TikTok.
12. Si të përshtasim përmbajtjen e duhur me platformën e duhur online.
13. Si të maksimizojmë fitimet duke përdorur në mënyren e duhur marketingun digital.
14. Si të planifikojmë fushatën e duhur në mediat sociale
15. Si të krijojmë dhe planifikojmë buxhetin e marketingut digital
16. Marketingu online, nje supër investim për biznesin. Por, si ta përdorim në mënyrën e duhur për të rritur kapitalin tonë ekonomik.
17. Si të krijojmë një përmbajtje interaktive në rrjetet sociale. ( video, audio,shkrime etj)


Cfarë do përfitoni nga trajnimi:
1. Do mësoni si të krijoni përmbajtjen e duhur për të arritur një fushatë marketingu digital të suksesshme.
2. Do mësoni si të zgjidhni platformën e duhur për të arritur audiencën tuaj, të bëni segmentimin e duhur dhe ta përshtasni me platformën që ka përparësitë më të mëdha.
3. Do mësoni hap pas hapi gjithë proçesin e ndërtimit të një fushate të suksesshme të marketingut digital.
4. Do mësoni cilat janë format e përmbajtjes që funksionojnë më mirë në secilën platformë online.
5. Si të planifikoni buxhenit e marketingut dhe të maksimizoni fitimin duke përdorur marketingun digital.

Videos (show all)

Një përshkrim i shkurtër vizuel nga disa aktivitete që patëm sëbashku në mësimin e gjuhëve të huaja me grupmosha të ndry...
Gëzuar viti i ri 2018
HAPPY NEW YEAR 2017

Location

Telephone

Address


Tetovo
1200

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00
Other Tetovo schools & colleges (show all)
Falimindrit O Zot Qe Jemi Musliman Falimindrit O Zot Qe Jemi Musliman
Tetovo

Faliminderit O Zot Që Jemi Musliman

Hesat Rushani Hesat Rushani
Tetovo, 1200

VII-2 ,,Naim Frasheri'' VII-2 ,,Naim Frasheri''
Aaa
Tetovo, 1234

Mini Market ILIRI Mini Market ILIRI
Xhepçisht, Tetovë
Tetovo, 1200

Tetovë

SEEU SEEU
Ilindenska N.335
Tetovo, 1200

South East European University http://seeu.edu.mk/

Ushqimi më i mirë Ushqimi më i mirë
Tetovo, 1220

Këshilla dhe histori inspiruese nga njerëz që kanë aritur rezultate të mrekullueshme me ushqim të rregullt, dhe stil aktiv të jetës!

IV-11 Mjeksi (2011-2012) IV-11 Mjeksi (2011-2012)
Sh.M.K.M.
Tetovo

Admin: 1.Dona 2.Fat 3.Emma 4.ZamKi

Училиште за странски јазици ''Ремарк'' Училиште за странски јазици ''Ремарк''
Tetovo, 1200

уписите се во тек! За повеќе информации на телефонскиот број 078/719-144

Pegasus ELS Pegasus ELS
Ulica Blagoja Toska, 228
Tetovo, 1200

Pegasus ELS offers classes of English as a Foreign Language to young learners and adults. We promote the use of digital technology in the classroom to help students develop both their English language and digital skills.