ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë

ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë

Comments

Gëzuar, Altin! Me këmbë të mbarë! 🐣🎼

Основно општинско музичко училиште - Струга /
Shkolla fillore

Operating as usual

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 13/10/2023

👉Më datë 12.10.2023 në shkollën tonë u mbajt seminari tradicional për instrumentet frymore me profesoreshë Sissel Grundal nga Shkolla e Artit në Oslo të Norvegjisë. Profesorja Grundal është mikesha dhe mbështetësja jonë e kahmotshme dhe përmes seminareve që mban kontribuon në ngritjen e cilësisë së punës dhe përmirësimin e nivelit të nxënësve tanë

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/oslo-kulturskole/om-kulturskolen/hvem-er-vi/musikk/blasere/sissel-m-grondahl

👉На 12.10.2023 година во нашето училиште се одржа традиционалниот семинар за дувачки инструменти со професорката Сисел Грундал од Уметничкото училиште во Осло, Норвешка. Професорката Грундал е наш долгогодишен пријател и подржувач и преку семинарите што ги релизира постојано придонесува за подигање на квалитетот на работа и унапредување на нивото на нашите ученици

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/oslo-kulturskole/om-kulturskolen/hvem-er-vi/musikk/blasere/sissel-m-grondahl

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 06/09/2023

👉Shkollës sonë sot iu dha një donacion jashtëzakonisht i vlefshëm nga Prof. Sokol Shupo nga Tirana, R. e Shqipëris (https://sq.wikipedia.org/wiki/Sokol_Shupo), i cili përbëhet nga "Fjalori i Madh i Muzikës dhe Muzikantëve" tejet të rrallë dhe të vlerësuar të Oksfordit nga Stanley Sadier në 20 vëllime, si dhe monografi për dirigjentin e madh amerikan Leonard Bernstein, në Operën e Sidneit, në Akademinë Santa Cecilia etj.
Në emër të këshillit të mësimdhënësve dhe nxënësve shprehim mirënjohjen tonë të përzemërt për prof.Sokol Shupo.
Viva la musica
👉Денеска на нашето училиште му беше предадена исклучителна вредна донација од проф. Сокол Шупо од Тирана, Р. Албанија (https://sq.wikipedia.org/wiki/Sokol_Shupo) која се состои од исклучително реткиот и ценет оксфордски „Велик речник на музиката и музичарите“ од Стенли Садие во 20 тома, каки монографиите за големиот американски диригент Леонард Бернштајн, за оперската куќа во Сиднеј, за академијата во Санта Чечилија и др.
Од името на наставничкиот совет и учениците, му изразуваме срдечна благодарност на проф. проф. Сокол Шупо.
Viva la musica

Photos from Struga Ekspres's post 10/06/2023
09/06/2023
Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 13/05/2023

👉Më datë 13 maj 2023, nxënësit tanë Vasilij Lazareski, Mihaela Haxhieska dhe Fevronia Kumbaroska nga klasa e violinës të profesor Toni Arsllan morën pjesë në konkursin e njohur ndërkombëtar të muzikës "Ohri të dua". Komisioni i përbërë nga: prof. Marina Çado (Maqedoni), Prof. Vladimir Markoviq (Serbi), Prof. Miço Dimitrov (Bullgari) dhe Prof. Mare Videsca (Maqedoni) u dha atyre çmimet e mëposhtme:
Vasilia Lazareski – vendi i dytë
Mihaela Haxhieska – vendi i dytë
Fevronia Kumbaroska – vendi i tretë
Urime nxënësve dhe profesorit.
👉На ден 13.05.2023 година, нашите ученици Василиј Лазарески, Михаела Хаџиеска и Февронија Кумбароска од класата по виолина на професорот Тони Арслан зедоа учество на реномираниот меѓународен натпревар за музика „Охрид те сакам“. Комисијата во состав: проф. Марина Чадо (Македонија), Проф. Владимир Марковиќ (Србија), Проф. Мичо Димитров (Бугарија) и Проф. Маре Видеска (Македонија) им ги додели следниве награди:
Василиј Лазарески – 2 награда
Михаела Хаџиеска – 2 награда
Февронија Кумбароска – 3 награда
Им честитаме не учениците и на професорот.

Photos from Jeton Shaqiri's post 10/05/2023
Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 09/05/2023
08/05/2023

👉Falë ndërmarrjes me përgjegjësi shoqërore “Elektro-promet” nga Struga dhe pronarëve Imer dhe Murat Beqiroski, parketi i rrënuar së fundi është ndërruar me pllaka të reja në njërën nga klasat për mësim individual. Ne u shprehim atyre mirënjohjen tonë të madhe
👉 Благодарение на општествено одговорната фирма „Електро-промет“ од Струга и сопствениците Имер и Мурат Беќироски деновиве беше заменет дотраениот паркет со нов под во една од училниците за индивидуална настава. Изразуваме голема благодарност до нив

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 28/04/2023

👉Më datë 26.04.2023, në sallën e koncerteve “Tonin Harapi”, në Liceun Artistik “Jordan Misja” në Tiranë, u mbajt një koncert i përbashkët nga nxënësit e paraleleve vokalo-instrumentale të shkollës së muzikës nga Struga dhe Liceut Artistik. “Jordan Misja” nga Tirana. Bashkëpunimi i ndërsjellët synon të mundësojë shkëmbimin e përvojave dhe mundësinë për shfaqje të përbashkëta të talenteve të rinj të muzikës nga dy shkollat ​​dhe të dy vendet.
Në fjalën e hapjes, drejtoresha e Shkollës Artistike në Tiranë, znj. Etleva Koljnikaj, uroi mirëseardhjen dhe theksoi se dyert për bashkëpunim të mëtejshëm në të ardhmen mes dy shkollave janë të hapura.
Drejtori i Shkollës Fillore Komunale të Muzikës në Strugë, z.Altin Ziba, falënderoi për mikpritjen dhe dërgoi ftesë për një vizitë të përsëritur, ndërsa drejtuesi i paraleleve të shpërndara të DMU "Todor Skalovski - Tetoec", Dr.Dimitri. Kumbaroski, theksoi se përvoja jonë shtatëmbëdhjetëvjeçare në krahasim me shtatëdhjetë e gjashtë vitet e ekzistencës së tyre është e papërfillshme, por se jemi aty për të ndarë atë që dimë dhe mund të bëjmë, por në të njëjtën kohë për të mësuar njëri-tjetrin. Programi përfshinte vepra nga Mozart, Giuliani, Çajkovski, Bartok, Stravinsky, Kreisler, e të tjerë, dhe interpretuan nxënësit e shkollës sonë Gjoko Chemenkoski (solo - këndim), Andrej Naumoski (violinë), Naum Paloski (klarinetë), Maria Gjukleska (violinë) dhe Vladimir Srbinoski (piano).
Koncerti u mbyll simbolikisht me pjesëmarrësin më të vogël të koncertit, tetë vjeçarin nga Tirana Dario Konçi, i cili na fitoi zemrat me performancën e tij virtuoze, por edhe me modestinë e tij të mrekullueshme fëminore. Një duartrokitje e fort pasoi për të gjithë pjesëmarrësit.
Pedagogët e shkollës sonë erdhën në Tiranë dhe u njohën me kushtet e punës atje, vizituan Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Artit në Tiranë dhe ishin një mbështetje për artistët tanë të rinj.
Ne i urojmë nxënësit tanë dhe mësuesit e tyre për suksesin e tyre. Njëkohësisht shprehim mirënjohjen tonë të veçantë për profesoreshën Edlira Arifi, e cila ishte hallka përmes së cilës u vendos kjo urë miqësie.
👉На 26.04.2023 година, во концертната сала „Тонин Харапи“, на Уметничкиот лицеј „Јордан Мисја“ од Тирана се одржа заеднички концерт на учениците од вокално – инструменталните класи на музичкото училиште од Струга и Уметничкиот лицеј „Јордан Мисја“ од Тирана. Заемната соработка има за цел да овозможи размена на искуствата и можност за заеднички настапи на младите музички таленти од двете училишта и двете земји.
Во воведното обраќање, директорката на Уметничкото училиште во Тирана, г-ѓата Етлева Кољникај посака срдечно добредојде и истакна дека вратите за понатамошна идна соработка меѓу двете училишта се отворни. Директорот на Основното општинско музичко училиште во Струга, г-динот Алтин Зиба се заблагодари за гостопримството и упати покана за возвратна посета кај нас, додека раководителот на дисперзираните паралелки на ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“, д-р Димитри Кумбароски истакна дека нашето седумнаесетгодишно искуство наспроти нивните седумдесет и шест години постоење се неизмерливи, но дека сме таму да го споделиме она што го знаеме и умееме, но истовремено и да се поучиме.
На програмата беа дела од Моцарт, Џулијани, Чајковски, Барток, Стравински, Крајслер, и други, а од нашето училиште настапија учениците Ѓоко Чеменкоски (соло – пеење), Андреј Наумоски (виолина), Наум Палоски (кларинет), Марија Џуклеска (виолина) и Владимир Србиноски (пијано).
Концертот симболично заврши со најмладиот учесник на канцерот, осумгодишниот Дарио Кончи од Тирана кој ги освои нашите срца со својот виртуозен настап, но и прекрасна детска скромност. Следеше бурен аплауз за сите учесници.
Во Тирана допатуваа и професорите од нашето училиште кои се запознаа со условите за работа таму, ја посетија Музичката академија при Универзитетот за уметност во Тирана и беа поддршка за нашите млади уметници.
Им честитаме на нашите ученици и нивните професори за успехот. Воедно изразуваме посебна благодарност до професорката Едлира Арифи која беше врската преку која се воспостави овој мост на дружба и пријателство

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 19/04/2023

👉Jemi të lumtur të shpallim koncertin tonë të parë të përbashkët në Tiranë, i cili do të zyrtarizojë bashkëpunimin ndërkombëtar mes dy shkollave dhe nxënësit tanë do të kenë mundësinë të afirmohen në skenën muzikore rajonale
👉Со радост го најавуваме нашиот прв заеднички концерт во Тирана со кој ќе се официјализира меѓународната соработка помеѓу двете училишта, a нашите ученици ќе имаат можност да се афирмираат на регионалните музички сцени

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 10/04/2023

👉Më 7 prill 2023, në Shkup u mbajt festivali i pestë ndërkombëtar “Klarifest”. Nxënësit tanë Georgij Belkoqeski, Filip Branoski, Dion Shabani dhe Erzan Abazoski, nga klasa e klarinetës e Prof. Muhamet Rexheposki. Kjo është pjesëmarrja e tyre e parë në këtë aktivitet dhe një tjetër mundësi për të prezantuar shkollën tonë para publikut në vend. Qëllimi tjetër i klasës është pjesëmarrja në Garat Shtetëror të Muzikës në Manastir
👉 На 7.04.2023 година во Скопје се одржа петтиот меѓународен фестивал „Калрифест“. На концертот кој се одржа во салон 19.19 настапија и нашите ученици Георгиј Белкоќески, Филип Браноски, Дион Шабани и Ерзан Абазоски, од класата по кларинет на проф. Мухамет Реџепоски. Ова е нивно прво учество на овој настан и уште една можност да го претстават нашето училиште пред музичката јавност во државата. Следната цел на класата учеството на Државниот натпревар за музика во Битола

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 24/03/2023

👉FALËNDERIM PËR OPSH "MAGDIS" - STRUGË.
OPSH "MAGDIS" (e njohur për shërbimet e saja cilësore në lëmin e shëndetësisë) me Drejtorin e sajë Z-tin STOJAN MAGDIS (I njohur për korrektësinë dhe profesionalizmin e tij në lëmin e Fizioterapisë), më datë 23.03.2023, I dhuruan SHFKM - Strugë një PIANO "Legnica", si nevojë imediate për nxënësit e Shkollës tonë.
E FALËNDEROJMË OPSH "MAGDIS" dhe Drejtorin e sajë, me plotë RESPEKT.
SHFKM-Strugë,
Drejtori,
Altin Ziba
👉 БЛАГОДАРНОСТ ДО ПЗУ "МАГДИС" - СТРУГА
ПЗУ "МАГДИС" (позната по долгогодишната квалитетна здравствена услуга) и нејзиниот неуморен и стручен директор Г-дин СТОЈАН МАГДИС, на ден 23.03.2023 година, му подари на ООМУ- Струга КЛАВИР „Легница“, прекупотребен за нашите ученици.
НЕИЗМЕРНА БЛАГОДАРНОСТ ДО ПЗУ "МАГДИС" И НЕЈЗИНИОТ ДИРЕКТОР.
ООМУ - Струга
Директор,
Алтин Зиба

Promo video 01/03/2023

Promo video Промо видео - ИЗБЕРИ МУЗИКА! БИДИ ДЕЛ ОД ИНСПИРАТИВНАТА ПРИКАЗНАPromo video - ZGJIDH MUZIKËN! BËHU NJË PJESË E TREGIMIT FRYMËZUESСценарио, режија и монтажа: ...

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 27/02/2023

👉Kohët e fundit shkolla jonë është zbukuruar me një tjetër vizatim murale. Autorja është profesoresha e historisë së artit Vjosa Polozani. Nxënësit tanë të sjellshëm e ndihmuan atë në punën e saj
👉Од неодамна нашето училиште се украси со уште еден ѕиден мурал. Автор е професорката по историја на уметност Вјоса Положани. Во работата и помагаа нашите вредни ученици

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 29/12/2022

👉Të nderuar!
Dje në ambientin e bukur të Hotel Drim - Strugë dhe në një atmosferë para festash u mbajt koncerti i përbashkët për Vitin e Ri të SHSHM "Todor Skalovski - Tetoec" dhe Shkollës Fillore Komunale të Muzikës - Strugë. I ftuar në koncert ishte edhe babagjyshi, i cili erdhi enkas nga Laponia për të na bërë të lumtur.
Me këtë përfunduam me sukses sezonin e koncerteve për këtë vit dhe përfunduam gjysëmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2022/2023.
Ju ftojmë nesër në sheshin e qytetit ku së bashku me Komunën e Strugës organizojmë një festë muzikore në të cilën do të performojnë nxënësit tanë dhe më pas nisemi për pushimin e merituar dimëror.
I urojmë të gjithë prindërve, nxënësve dhe mësimdhënësve,
të gjithë dashamirëve të muzikës, Gëzuar Vitin e Ri dhe Krishtlindjet dhe i urojmë shëndet, dashuri dhe mirëqenie.
Shihemi së shpejti me sfida dhe surpriza të reja.

SHSHM "Todor Skalovski - Tetoec"
SHFKM“Shkolla fillore komunale e muzikës - Strugë”

👉Почитувани!
Вчера, во прекрасниот амбиент на Хотелот Дрим – Струга и во претпразнична атмосфера се одржа заедничкиот Новогодишен концерт на ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“ и Основното општинско музичко училиште од Струга. Гостин на концертот беше и Дедо Мраз, кој специјално допатува од Лапонија да не израдува.
Со тоа успешно ја завршивме концертната сезона за оваа година и го преведовме првото полугодие од учебната 2022/2023 година кон неговиот крај.
Ве покануваме утре на градскиот плоштад каде заедно со Општина Струга организираме музичка забава на која ќе настапат наши ученици, а потоа заминуваме на заслужен зимски распуст.
На сите родители, ученици и наставници, на сите љубители на музиката, на нашите стружани им ја честитаме Новата Година и Божик, и им посакуваме здравје, љубов и благосостојба.
Се гледаме наскоро со нови предизвици и изненадувања.

ДМУ „Тодор Скаловски – Тетоец“
Основно општинско музичко училиште - Струга

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 23/12/2022

👉 Dy koncertet e fundit për këtë vitë
👉Последните два концерти за годинава

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 23/12/2022

👉 Fotografi nga koncerti i mbrëmshëm
👉 Фотографии од вчерашниот концерт

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 22/12/2022

👉 Mësuesja jonë e historisë së artit Vjosa Polozhani po përgatit një surprizë të re (murale) për nxënësit...
👉 Нашата професорка по историја на уметност Вјоса Положани подготвува ново изненадување (мурал) за нашите ученици

22/12/2022

👉Vazhdojmë...
👉Продолжуваме...

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 15/12/2022

👉Sot në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar në shkollën tonë u mbajt koncert i përbashkët i nxënësve të Shkollës së Muzikës në Gjilan dhe Shkollës së Muzikës në Strugë.
Nxënësit nga klasa e flautës e prof. Arife Kastrati nga Gjilani, dhe nga shkolla jonë morën pjes nxënësit Andi Shabani nga klasa e violinës e prof. Endrit Ahmeti, Morena Coma, Kasim Polozhani dhe Erind Ziba nga klasa e pianos e prof. Eranda Ismaili, Era Ziba nga klasa e flautës e prof. Svetlana Bogdanoska Risteski dhe Marija Dzukleska, Andrej Naumoski dhe Vladimir Srbinoski nga klasa e muzikës kamertale të prof. Dimitri Kumbaroski
Falenderojmë Komunën e Strugës dhe Kryetarin Ramis Merko për ndihmën në realizimin e këti koncerti.
👉 Денеска како дел од меѓународната соработка во нашето училиште се реализираше заеднички концерт на ученици од Музичкото училиште во Гњилане и Музичкото училиште во Струга.
На концертот настапија ученици од класата по флејта на проф. Арифе Кастрати, а од нашето училиште се претставија учениците Анди Шабани од класата по виолина на проф. Ендрит Ахмети, Морена Цома, Касим Положани и Еринд Зиба од класата по пијано на проф. Еранда Исмаили, Ера Зиба од класата по флејта на проф. Светлана Богданоска Ристески и Марија Џуклеска, Андреј Наумоски и Владимир Србиноски од класата по камерна музика на проф. Димитри Кумбароски
Благодарност до Општина Струга и Градоначалникот Рамиз Мерко за помошта при реализацијата на настанот

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 12/12/2022

👉Ambienti i ri në koridorin e shkollës tonë. Nxënësit tani kanë një kënd multimedial ku mund të shoqërohen gjatë pushimeve.
👉Новиот амбиент во холот на нашето училиште. Учениците добија мултимедијално катче каде можат да се дружат за време на одморите.

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 05/12/2022

👉Нашиот ученик Емрах Каралиоски од класата на професор Стефан Нестороски учествуваше на единаесеттиот „Фестивал на млади хармоникаши“ којшто се одржа во Скопје. Фестивалот е организиран од здружението „Љубители на класична музика“ членка на Светската Унија на хармоникаши.
На фестивалот имаше ученици хармоникаши од сите музички училишта во Република Северна Македонија.
👉Nxënësi ynë Emrah Karalioski nga klasa e profesor Stefan Nestoroskit mori pjesë në "Festivalin e njëmbëdhjetë të fizarmonistëve të rinj" që u mbajt në Shkup. Festivali organizohet nga shoqata “Dashuruesit e Muzikës Klasike”, anëtare e Unionit Botëror të Fizarmonikës.
Në festival morën pjesë nxënës të fizarmonikës nga të gjitha shkollat ​​e muzikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 01/12/2022

👉Këto ditë në SHFKM – Strugë është realizuar investim kapital në vlerë prej 280.000 denarë. Përkatësisht, për nevojat e mësimit të pianos janë blerë 4 piano elektrike të markës YAMAHA. Instrumente të tjera janë blerë më parë. Kështu shkolla gradualisht po pajiset me mjetet e nevojshme që do të sigurojnë cilësinë e mësimdhënies dhe ecurinë e talenteve muzikore nga qyteti ynë
👉Деновиве во ООМУ - Струга се реализираше капитална инвестиција во вредност од 280.000 денари. Имено, за потребите на наставата по пијано беа купени 4 електрични клавири марка YAMAHA. Претходно беа купени и други инструменти. Така училиштето постепено се опремува со потребните средства што ќе обезбеди квалитет на наставата и напредок на музичките таленти од нашиот град

Photos from ООМУ - Струга / SΗFKM - Strugë's post 29/06/2022

На ден 29.06.2022 година успешно беше реализиран проектот „Од нас за нашите врсници во OОМУ- Струга и ДСУ “Тодор Скалоски – Тетоец“ спроведен од Здружение Аква – Струга, а поддржан од IOM меѓународна организација Македонија,и сектор за образование при Општина Струга.

Во склоп со овој проект, беше уреден дворот на училиштето и поставени беа: 5 клупи за седење, 3 корпи за отпад, посадени беа 130 садници и офарбани беа оградите и портите на училиштето.

Дополнително, донирани беа и музички инструменти и тоа: 2 виолини Straus Rottman ¼, 9 виолини Straus Rottman ½, 1 сет percussion Flight FPS-10, 2 сета металофон Flight FM-25, 1 акустчна гитара Flight D-225, 1 флејта Flight FFl-202 и 1 кларинет Canorus CL-501.

Целта на проектот е обезбедување на локална соработка и унапредување на условите во локлната заедница.Më 29 qershor 2022 u realizua me sukses projekti “Nga ne për bashkëmoshatarët tanë në SHFKM- Strugë dhe SHMSH “Todor Skaloski- Tetoec”, e realizuar nga Shoqata Akva – Strugë, dhe i mbështetur nga Organizata Ndërkombëtare e IOM-it Maqedoni si dhe nga sektori për arsim pran Komunës së Strugës

Në kuadër të këtij projekti është bërë rregullimi i oborrit të shkollës dhe janë vendosur 5 banka, 3 kosha mbeturinash, 130 fidanë dhe janë lyer rrethojat dhe portat e shkollës.

Gjithashtu, u dhuruan instrumente muzikore: 2 violina Straus Rottman ¼ , violina 9 Straus Rottman ½, , 1 set instrumente me goditje Flight FPS-10, 2 komplete metalofoni Flight FM-25, 1 kitarë akustike Flight D-225, 1 flaut Flight FFl - 202 dhe 1 klarinetë Canorus CL-501.

Qëllimi i projektit është të ofrojë bashkëpunim lokal dhe të përmirësojë kushtet në komunitetin lokal.

25/11/2021

👉 Të dashur miq e ju adhurues të artit muzikor!
Duam sot t'ju informojmë për një ngjarje të pazakontë, por që nuk ndodh për herë të parë në shkollën tonë.
Sot, ish nxënësja e kësaj shkolle ERZANA OSMANI,në emër të dashurisë për artin e muzikës dhe solidaritetit për brezat që vijnë, i dhuroi shkollës tonë një piano (klavinov).
Në emër të Këshillit të mësimdhënësve dhe nxënësve të kësaj shkolle, e falënderojmë pa masë, duke i dëshiruar sukses e afirmim të plotë në profesionin e sajë.
Kështu ajo do nderojë vehten dhe shkollën ku mori mësimet bazë.

***

👉Денеска нашето училиште уште еднаш беше сведок дека и откако ќе заминат, учениците продолжуваат да живеат со сеќавањата за нашето училиште, но и да придонесуваат на различни начини за негово понатамошно изградување и афирмација.
Сакаме да ве информираме дека денеска, нашата поранешна ученичка Ерзана Османи направи благороден гест и му даруваше на нашето училиште клавинова за што најсрдечно и благодариме.
Веруваме дека овој гест за пример, ќе придонесе и понатаму да се развива позитивната и креативна атмосфера во нашето училиште и сегашните, но и идните генерации ќе продолжат да ја реализираат визијата за нивниот успех.
Ерзана, од името на наставничкиот колегиум и на нашите актуелни ученици, ти благодариме!

Photos from Komuna e Strugës / Општина Струга / Municipality of Struga's post 22/09/2021
Want your school to be the top-listed School/college in Struga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Struga
6330
Other Schools in Struga (show all)
Sprachkurse Struga - Kurse gjermanisht Sprachkurse Struga - Kurse gjermanisht
Boris Kidric 33
Struga, 6330

-Kurse intensive të gjuhës gjermane në qendër të Strugës. -Në grupe të vegjël deri në 10

Dr. İbrahim Temo Lisesi Türkçe Eğitim Birimi Dr. İbrahim Temo Lisesi Türkçe Eğitim Birimi
Proleterski Brigadi BB
Struga

Internacional comani of  the FILMS &Acting mk Internacional comani of the FILMS &Acting mk
Bbs
Struga, 4660

struga syty internacionalniot kurs vazi za site uchenici/studenti sto sakat da se zapisuvat vo drama

Private Language School ELITE Private Language School ELITE
115 Marsal Tito Street
Struga, 6330

Private Language School ELITE was founded in 2002. Since then it has become a synonym for quality in

Gjimnazi "Hajdar Dushi" Ladorisht Gjimnazi "Hajdar Dushi" Ladorisht
Struga

Shkolla e mesme e parë e pavarur në Maqedoni themeluar më 02 Tetor 1991-1995, nga forca dhe dhuna

Sh.M.K Gjimnazi "Dr Ibrahim Temo"Strugë Sh.M.K Gjimnazi "Dr Ibrahim Temo"Strugë
Struga, 6330

Shkolla e mesme komunale Gjimnazi "Dr Ibrahim Temo"Strugë

AKI DIKA Livadhi AKI DIKA Livadhi
Livadhi
Struga, 123456789

#######