ООУ,,Раде Кратовче " Кочани

ООУ,,Раде Кратовче " Кочани

ООУ,,Раде Кратовче''

19/12/2023

ЈАВЕН ПОВИК

За финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

Се повикуваат сите ученици во основното и средното образование кои ги исполнуваат следните услови да се пријават на јавниот повик за финансиска поддршка за учениците од основните, односно средните училишта:

1. Да се државјани на Република Северна Македонија;

2. Да се редовни ученици во основното, односно средното образование

3. Да се ученици чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето плата до 50.000 денари

I. Начин на пријавување

Кандидатите треба да се пријават во училиштето во кое ученикот е запишан. При пријавувањето, кандидатите треба да ги пополнат обрасците за:

- основно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател;

-средно образование: Пријава на родител/старател поднесувач на барањето, Изјава од другиот родител/старател.

II. Потребни документи

👉Копија од трансакциска сметка на еден родител/старател подносител на пријавата

👉Потврда од работодавачот за последно исплатена нето плата на двајцата родители/старатели

👉Доколку е дете на починат родител доказ-извод од книгата на умрените и последен чек од пензија

👉 Доколку е дете од разведени родители доказ-решение од правосилна судска пресуда

👉Доколку е дете на родител пензионер доказ –последен чек од пензија

👉Доколку е дете на невработен родител доказ- потврда од Агенција за вработување на Република Северна Македонија дека е невработено лице кое не прима паричен надоместок или прима паричен надоместок со наведена сума на паричниот надоместокот

👉 Изјава од другиот родител/старател за давање согласност, подносител на пријавата да биде таткото/старател, односно мајката/старателка за користење на финансиска поддршка во износ од 1 800 денари за учениците од средното образование, односно 1 200 за учениците во основното образование чие семејство има вкупни месечни приходи од нето плата до 50 000 денари.

III. Рок за пријавување

Рокот за пријавување е од 18 до 24 декември 2023 година.

17/12/2023

🎄🎄🎆🎄🎄🎆

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 15/12/2023

Предновогодишна атмосфера во нашето училиште 🎆🎄🎄🎆

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 13/12/2023

Нашето училиште упатува голема благодарност до Лумар Аутомобиле - Кочани и Ин пошта Радески - Кочани, за донацијата нагледни средства кои ќе ни бидат наменети за потребите на инклузивната соба. Оваа донација е од големо значење за нашите ученици.

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 06/12/2023

Како дел од кампањата „16 дена активизам против родово базирано насилство“, Општина Кочани, преку заедничката програма на ЕУ и Советот на Европа – РОМАКТЕД фаза 2, реализираше работилница на тема „Како да го препознаеме и да превенираме родово базираното насилство меѓу децата“.
Во интерактивна комуникација со ученици од шесто до деветто одделение од ОУ „Раде Кратовче“, едукатор од UN Women разговараше за формите, мотивите и начините на препознавање на родово базирано и семејно насилство.
Низ примери од секојдневниот живот учениците покажаа дека умеат да препознаат насилство што доведува до физичка, сексуална, психичка или економска повреда кај девојчињата и кај момчињата, како и насилство во семејството.
Работилницата е реализирана во рамките на заедничката програма на ЕУ и Советот на Европа – РОМАКТЕД фаза 2, во соработка со проектот „Зајакнување на активностите против трговија со луѓе во Северна Македонија“, кој се имплементира преку програмата на Европската Унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција“.
Општина Кочани со оваа работилница настојува да ја подигне општествената свест и да поттикне размислување за индивидуалниот и колективниот придонес во борбата за спречување на родово базираното насилство.

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 04/12/2023

Од настанот кој се одржа во петокот, по повод денот на лицата со попреченост во спортскиот дел учествуваа нашите ученици од четврто одделение,под менторство на наставникот по Ф.З.О, Влатко Деспотов.

🏆✅👌Учениците покажаа одлични резултати ,беа возбудени, среќни и поздравени со огромен аплауз од публиката .👏👏👏

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 04/12/2023

По повод 3ти Декември - Меѓународен ден на лицата со попреченост, денес училишниот дефектолог го посети подрачното училиште во с. Нивичани. Во таа чест се организираше и изведе работилница под мотото,, Едно сме". Преку оваа работилница учениците го доловија чувството дека сите сме исти и сите сме деца.

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 01/12/2023

Со пригодна културно-забавна програма и хуманитарна акција, денеска, во Спортска сала, во организација на Општина Кочани се одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост.

Настанот "БЕЗ БАРИЕРИ", имаше и натпреварувачки карактер.Имено, од 5 основни училишта и 2 средни училишта, нашиот ученик Амит Ибраимов го освои 2то место,👏👏🏆🏆 честитки и до ученичката👏 Милана Хаџи Василева🏆🏆 за прекрасната изведба .
Честитки и за менторот ,наставникот по музичко образование Дарко Ристов 🎤🎹🍀

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 01/12/2023

Во организација на училишниот младински клуб и училишниот парламент под менторство на наставничките Анита Стојанова и Сања Павлова Димитрова ,училишниот педагог Марија Филипова и училишниот психолог Евдокија Христиќ Насева денеска во нашето училиште се одржа работилница по повод Светскиот ден на борбата против ХИВ/СИДА, 1 Декември.
На едукативната работилница изработивме флаери и научивме:

✅Светскиот ден за борба против сида прв пат е одбележан во 1988 година и е прв глобален ден за здравјето.
✅Денес науката доста напредна во терапијата за ХИВ и постојат закони кои ги штитат лицата кои живеат со ХИВ. Но и покрај тоа, луѓето воглавно не знаат како да се заштитат себе и другите од ХИВ и стигмата и дискриминацијата останаа реалност за многу луѓе кои живеат со ХИВ.
✅ Светскиот ден за борбата против сида е важен да ја потсети јавноста и владите дека ХИВ не исчезнал-дека постои и понатаму витална потреба да се соберат средства, подигне свеста, победат предрасудите и да се подобри образованието.

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 01/12/2023

Во пресрет на Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3-ти Декември ,училишниот младински клуб во координација со наставничките Сања Павлова Димитрова и Анита Стојанова ,организира средба со нашиот сограѓанин Карадаковски Станко кој и покрај попреченоста со која се здобива тој , тоа не го спречува да живее и функционира како и порано .

✅Попреченоста може да биде не само физичка, туку и когнитивна, ментална, сетилна, емоционална, развојна или некоја комбинација од нив.
✅ Попреченоста може да биде присутна од раѓање или да се појави во текот на животот на една личност. „Попреченост“ е општ поим, кој опфаќа оштетувања, ограничувања во извршување на активности или непречено учество во истите. ✅Поединецот, исто така, може да се квалификува како лице со попреченост доколку тој или таа имал оштетување во минатото или се смета за онеспособен/а врз основа на личен или групен стандард или норма.
✅Некогаш даваме, а некогаш примаме поддршка. Затоа сме луѓе!♥️

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 01/12/2023

Под мотото,,Едно сме!“,денес во нашето училиште се организираше и изведе работилница под менторство на училишниот дефектолог Лујза Митич. Преку работилницата го одбележавме 3-ти Декември - Меѓународниот ден на лицата со попреченост. На самата работилница учениците преку презентација,анимирани филмови и работа во заедничка активност со деца со попреченост го доловија чувството на -,,Едно сме -деца сме“ и ,,Едно сме-луѓе сме“.

24/11/2023
Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/11/2023

🧑‍🤝‍🧑👫👭👭📢📢По повод „ Светскиот ден на детето“ се одржа работилница под мотото „Имам право, да се хранам здраво“.На работилницата учениците од II-1 и III -1 одделение со наставничките Фиданка Манчова и Светлана Кралова на интерактивен и креативен начин ја доловија важноста од здрав начин на живот и нивното право за истиот. Гостин беше Милиан Чаршавски ученик во ООУ „Никола Карев“ со неговата книга „ Моите здрави навики“. За неговото учество доби книга плод на самата работилница. За вредните ученици следуваше здрава закуска од чајче, мед и циметни колачиња

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/11/2023

🌍 Вчера по повод светскиот ден на детето наставничката по германски јазик Сања Павлова Димитрова одржа работилница со учениците од шесто одд !

🌟 Денес,вчера,утре и секој нареден, да подадеме рака и да го славиме неверојатниот потенцијал и креативноста на секое дете ширум светот.
Секое дете заслужува безбедна средина за учење, растење и сон.

🎈 Заедно, можеме да направиме разлика застапувајќи се за правата на децата, обезбедувајќи пристап до квалитетно образование и поттикнувајќи безбедна средина во која секое дете може да напредува.

✨Придружете ни се во ширењето љубов, радост и надеж за подобар свет за нашата иднина - децата. Да изградиме свет каде што правата на секое дете се заштитени, а нивните соништа се неограничени!

ООУ ,,Раде Кратовче" - Започнува проект ,,Сонуваме со отворени очи“ вклучени деца со посебни образовни потреби | glasno.mk 14/11/2023

ООУ ,,Раде Кратовче" - Започнува проект ,,Сонуваме со отворени очи“ вклучени деца со посебни образовни потреби | glasno.mk Минатата година во месец март нашето училиште потпиша меморандум за соработка со фондацијата ,,Песталоци,, и здружението за асистивна технологија ,,Отворете ги про...

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 14/11/2023

✅Во изминатиот период, бевме фокусирани кон подобрување на условите за учење и работа на учениците и вработените во нашето училиште.
✅Наша цел е да овозможиме поефикасно одвивање на наставниот процес во училишната установа, која постепено добива нов сјај. Токму поради тоа, вложивме напори за остварување на тие цели со извршување на:

☑️Молерисување на училниците и холовите во првите два ката.
☑️Санација на ѕидовите во училниците каде што беше потребно.
☑️Замена на старите казанчиња со нови во машките и женските тоалети од првиот кат и зголемување на нивото на хигиена во истите.
☑️Промена на внатрешното осветлување со поставување на лед светилки во холовите од трите ката како и целосно во училниците од првиот и дел од третиот кат .
✅Се надеваме дека чекориме по вистинскиот пат, кој води кон создавање на перспектива за нашите генерации.
📢Со средства од училишниот буџет, како и донирани средства , материјали за работа од фирми(Идеал, Алекс станови,хемиско чистење ,,Панда"), ова е исполнување на само дел од планираните активности за во иднина!👌🏫🏫👌

10/11/2023

,📖📚,Месецот на книгата е во заминување,а меѓународниот ден на детето во пристигнување,,.

По тој повод денес учениците од нашето училиште 🏫🏫 од IV 1 и V 3 одд под менторство на наставничките Виолета Ангелова и Дивна Јанушова подготвија кратка програма која беше со хуманитарен карактер.

🫶🫶🫶Средствата кои беа собрани ќе бидат наменети за лекување на ученик од нашето училиште!

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 10/11/2023

,📖📚,Месецот на книгата е во заминување,а меѓународниот ден на детето во пристигнување,,.

По тој повод денес учениците од нашето училиште 🏫🏫 од IV 1 и V 3 одд под менторство на наставничките Виолета Ангелова и Дивна Јанушова подготвија кратка програма која беше со хуманитарен карактер.

🫶🫶🫶Средствата кои беа собрани ќе бидат наменети за лекување на ученик од нашето училиште!

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 10/11/2023

Проектот Dance around the world или танцувајќи низ светот, како дел од Еразмус плус програмата , преку партнерство со Здружение на студенти по право и млади правници Павел Шатев, Кочани, заврши успешно.✅👏👏👏✅

✅За време на престојот во Нирегхаза беа имплементирани активности на основа на неформална едукација: активно учество, стимулативна креативност и иницијатива.
📢📢Главната тема на проектот е танцот како алатка за инклузија и инклузивен пристап. За време на 8 дневната размена на идеи на младите, учесниците научија за предресудите и и дискриминацијата, научија различни традиционални танци и креираа индивидуална, па заедничка кореографија.

📝👫👬👭🧑‍🤝‍🧑Активно земаа учество во работилниците, интерактивните игри и интеркултурните вечери каде секој тим достојно ја претстави својата земја, град и училиште преку презентирање на државни симболи, традиционална храна и танци.

🤝Нашата соработка со здружението ,,Павел Шатев '' продолжува и понатаму , а задоволството е уште поголемо бидејки ни се доверивте повторно на нас.
БЛАГОДАРИМЕ!!🫶🫶🫶

10/11/2023

✅✅Денес учениците од нашето училиште присуствуваа на втората работилница од проектот ,,Грижа за биодиверзитетот на Осоговските планини"

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 09/11/2023

Во знак на соработка, доверба и реализирање на заеднички проекти, ООУ,, Раде Кратовче" упатува голема благодарност до општествено одговорната компанија ATOM STEEL , која несебично ни помогна во реконструкцијата на оградата во училишниот двор. Оваа донација е потврда за посветеноста на компанијата кон општеството, а ние како училиште сме среќни, затоа што ја зголемивме безбедноста на нашите ученици. Благодариме од срце за активизмот, нескриениот ентузијазам и несебичниот ангажман на директорот на АТОМ STEEL Mishel Gjorgjiev

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 09/11/2023

📢🔝Учениците од нашето училиште денес присуствуваа на првата од работилниците од проектот ,,Грижа за биодиверзитетот на Осоговските планини".
❗️❗️❗️Почиста, поубава и поздрава животна средина е она што го посакуваме сите.
✅✅✅Младите се нашата иднина, ако тие научат како треба да се однесуваат ќе имаме поубава и поздрава животна средина.
👉Од денешната работилница научивме:

📌📌Биодиверзитетот влијае на речиси секој аспект на животот на планетата.
📌Поголема разновидност на растенија значи повеќе количество на храна како и храна со голема разноликост, големата вегетација ја чува и одржува питката вода, речните растенија помагаат во природното чистење на реките.
📌Габите, инсектите и црвите учествуваат во формирање на почвата, а дрвјата со кореновите системи ја штитат почвата од ерозија.
📌Биодиверзитетот претставува единствен и главен ресурс за храна за сите во природата.
📌Го чува нашето здравје зошто сите лекови доѓаат како активност на растенијата и нивниот метаболизам, а растенија и алгите учестувуваат во чистење на загадениот воздух и намалување на влијаенијето на климатаските промени.
📌Уништувањето на биодиверзитетот носи промени кои се речиси неповратни и затоа наместо обновување на биодиверзитетот, ние треба да работиме на негово зачувување

📌Правило - богат биодиверзитет за здрав екосистем.

Photos from Општина Кочани's post 02/11/2023
31/10/2023

🌍Светскиот ден на штедењето како глобален ,го слават особено одговорните банки за штедење, културни организации, спортски тела и квалификувани агенции.
🌍Светскиот ден на штедењето не потсетува на важноста на редовните заштеди да бидат безбедни.
💰💰💰Заштедите, исто така и помагаат на една личност да ги оствари своите цели и соништа, како што е започнување бизнис, подобра здравствена заштита, поквалитетно образование или купување имот.

🌏По повод Светскиот ден на штедењето, 31 Октомври , претставници од SILK ROAD BANK го посетија нашето училиште🏫 и на нашите ученици им дадоа корисни совети и начини на штедење.
🗳️На крајот од презентацијата, на секој ученик беше доделена касичка за монети.

🔝🎁🗳️Подарокот ги воодушеви сите ученици,со надеж дека ќе ги мотивира да штедат , ќе ги поттикне децата да бидат одговорни со парите и ќе им помогне да развијат финансиска свест уште од рана возраст.

31/10/2023

🤝Нашата соработка со здружението ,,Павел Шатев '' продолжува и понатаму , а задоволството е уште поголемо бидејки ни се доверивте повторно на нас.

✅Од денес нашите ученици Стојан Велkов, Сара Миткова и Јован Божинов под менторство на наставничката по англиски јазик Катица Петрова се учесници на работилници од проектот ,, Dance around the World" кои се одржуваат во градот Нирегхаза, Р.Унгарија.
🔝Youth Exchange Project financed by EU under Erasmus+ Programme

✅Од работилниците ќе се овозможи размена на идеи и искуства на ученици од различни држави.
Опфатена е перспективата на младите кон подобра, посоцијална и поморална иднина со акцент на емпатијата и инклузијата во општеството.

✅Ученците преку овој проект ќе имаат можност да го подобрат својот англиски јазик, да ги зголемат своите интереси и мотивација, да развијат меѓународно разбирање и соработка и да ги прошират своите културни хоризонти.
✅💭Овој проект исто така може да им даде можност на нашите ученици да ја споредат својата култура, обичаи и знаење со врсниците кои живеат во други земји на Европа.

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 27/10/2023

🏫ООУ,,Раде Кратовче" упатува искрена благодарност до општествено одговорната компанија Anthura MK која ни пружи финансиска поддршка со која успеавме да извршиме реконструкција на дел од училишната зграда, која беше во многу лоша состојба. 🏫✅ Нашето училиште веќе доби нов лик, благодарение на фирма, која ги поседува вредностите на филантропијата и грижата за заедница.
🧒🧑 Нашите ученици се нашата иднина и ние постојано ќе се стремиме кон подобрување на условите за учење кои им ги нудимe.

27/10/2023

Со измешани чувства на радост и тага, наставникот Благојчо Стоилов го одржа последниот час во својата кариера како наставник по одделенска настава.
Звукот на училишното ѕвонче го означи крајот на часот, но во исто време и почетокот на едно ново поглавје во животот.
Секоја разделба буди и тага за сите заеднички мигови споделени под покривот на својот втор дом, училиштето.

👏👏👏🎂🎂🎂🎂🎂Среќно пензионирање, драг наш колега ДАСКАЛЕ !!👏👏👏🎂🎂🎂🎂🎂

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 27/10/2023

Со измешани чувства на радост и тага, наставникот Благојчо Стоилов го одржа последниот час во својата кариера како наставник по одделенска настава.
🔔🔔🔔Звукот на училишното ѕвонче го означи крајот на часот, но во исто време и почетокот на едно ново поглавје во животот.
Секоја разделба буди и тага за сите заеднички мигови споделени под покривот на својот втор дом, училиштето.

Родендени поминале многу, но денот кога го напушташ работното место и заминуваш во пензија е вистински ден за паметење.
Животот не се оние денови кои поминале, туку оние кои сме ги запаметиле. Една врата се затвора, а друга се отвора. Наставникот Благојчо има многу вредни нешта за паметење, кои не може да ги избрише ниту феноменот на староста. Убави се пензионерските денови исполнети со прекрасни спомени, кои ќе Ве потсетуваат на еден исполнет и успешен живот.

❤️❤️❤️Среќно пензионирање, драг наш колега ДАСКАЛЕ !!🧑‍🏫🧑‍🏫

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/10/2023

🪄Да се направи добро дело на некого, за човештвото можеби е незначително, но за самите нас е многу значајно, зошто не прави подобри, похумани, позадоволни од самите себе.

📢Но, човечка хуманост е нешто, многу поголемо. Хуманост е кога се дејствува спонтано. Хуманост е кога човек не бира ни луѓе, ни време. Хуманоста е таа која се појавува неочекувано и владее со ситуацијата и тогаш кога најмалку се очекувa.
Тоа е човечноста.

👉👉👉Нашето училиште ,нашите ученици , наставници,родители денес ја докажаа својата сплотеност за хуманоста на дело да помогнеме на наш ученик за подобри детски дни!!!

📢📢Благодариме на организаторот ,, Денови на медот Кочани - 2023" , кој ни ја овозможи оваа привилегија да бидеме дел од ваков прекрасен настан !!!

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/10/2023

🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝
ООУ ,,Раде Кратовче"
👏👏Ликовна секција👏👏

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/10/2023

🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝
ООУ ,,Раде Кратовче"
👏👏учениците од петто одд👏👏

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/10/2023

🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝

🏫ООУ,,Раде Кратовче " Кочани

👏👏 Литературно читање од учениците од четврто и петто одд.👏👏👏👏

Photos from ООУ,,Раде Кратовче " Кочани's post 21/10/2023

🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝
ООУ ,,Раде Кратовче"
👏👏 👏 👏Клубот по англиски јазик "Hippos"👏👏👏

Want your school to be the top-listed School/college in Kocani?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🎄🎄🎆🎄🎄🎆
,📖📚,Месецот на книгата е во заминување,а меѓународниот ден на детето во пристигнување,,.По тој повод денес учениците од...
Со измешани чувства на радост и тага, наставникот Благојчо Стоилов го одржа последниот час во својата кариера како наста...
🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝      ООУ ,,Раде Кратовче".👏👏Дел од настапот на учениците од второ и трето одд .👏👏👏👏
🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝      ООУ ,,Раде Кратовче"🎤🎤🎤Изведба од нашата ученичка Мила Филипова👏👏👏👏
🐝🍯Денови на медот, 2023🍯🐝   🏫ООУ,,Раде Кратовче " Кочани            🎤🎤🎤 Изведба од нашата ученичка Елизаб...
Happy teacher's day!!!
ООУ ,,Раде Кратовче" Кочани Одбележување на ДЕНОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ЈАЗИЦИ-26 Септември

Location

Website

Address

Улица Борис Трајковски" бр. 42
Kocani
2300
Other Kocani schools & colleges (show all)
СОУ „Гошо Викентиев“ Кочани, Македонија СОУ „Гошо Викентиев“ Кочани, Македонија
Улица „Тодосија Паунов“ бр. 93 В
Kocani, 2300

Официјална страна на СОУ “Гошо Викентиев “ - Кочани

Фа-Кочани Фа-Кочани
Marsal Tito Bb
Kocani

Секогаш Најдобри....

Helen Doron Kocani Helen Doron Kocani
D-r Nikolikj 21a
Kocani, 2300

Goran Andov - Language Polyglot Goran Andov - Language Polyglot
Kocani, 2300

Hello, dear language learner. Are you currently learning a foreign language? Then follow this page an

Italijanski jazik-Online casovi Italijanski jazik-Online casovi
Улица Маршал Тито бр 55
Kocani, 2300

Научете го најмелодичниот јазик ако планирате да ja посетите Италија, на забавен и ефективен начин!

ОУ Малина Попиванова Кочани ОУ Малина Попиванова Кочани
, ТОДОСИЈА ПАУНОВ, БР 95 КОЧАНИ МАКЕДОНИЈА
Kocani, 2300

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ,, МАЛИНА ПОПИВАНОВА,,-КОЧАНИ МАКЕДОНИ

ООМУ „Ристо Јуруков“ ООМУ „Ристо Јуруков“
„Љупчо Сантов“ бб (АСНОМ)
Kocani, 2300

Opstinski Sportski AKTIV Kocani Opstinski Sportski AKTIV Kocani
Nikola Vapcarov 10
Kocani, 2300

sportska podrska

OU Malina Popivanova Kocani,Macedonia OU Malina Popivanova Kocani,Macedonia
Kocani, 2300

Tell people more about your page (255 character maximum)

Brainobrain Kocani Brainobrain Kocani
Lazar Andonov 1-1
Kocani, 2300

Уписи на 072/273-245! Ве очекуваме помеѓу 16:30 и 20:00 часот!

Авто школа Јана - Avto skola Jana Авто школа Јана - Avto skola Jana
Теодосија Паунов бр. 34
Kocani