Public Schools in Yerevan

Find Public Schools in Yerevan. Listings include #114 Dproc, Երևանի Ալ.Շիրվանզադեի անվան հ.21 հիմնական դպրոց and Մ. Մխոյանի անվան թիվ 68 հիմնական դպրոց. Click on each in the list below the map for more information.

#114 Dproc A #114 Dproc
Hanrapetutyan 73
Yerevan, 0046

Principal: Mrs. Ruzanna Kostanyan

Մ. Մխոյանի անվան թիվ 68 հիմնական դպրոց C Մ. Մխոյանի անվան թիվ 68 հիմնական դպրոց
Նոր Արեշ 8-րդ փողոց, 56 շ.
Yerevan, 0041