Livingstone Fellowship

Livingstone Fellowship

Comments

Glory To Jesus The Song Is Finally Out Now馃寧

Minister Victor chudi
The Way Maker crooner dropped another Revival Fire loaded sound of the spirit Titled JESUS EVERYWHERE Produced By Sunny P*e.
Believers of Christ Jesus
Let鈥檚 spread the fire 馃敟 all over the world through Jesus Everywhere by victor chudi Please follow any of the link to download and stream it now and don鈥檛 forget to comment and share share share and share. DOWNLOAD MP3: JESUS EVERYWHERE By Victor Chudi (Audio)

*GENERAL LINK*
https://victorchudi.fanlink.to/JesusEverywhere

*SPOTIFY*
https://open.spotify.com/track/6WVinc0pVk5b1I6InqED8N

*APPLE MUSIC*
https://geo.music.apple.com/album/jesus-everywhere/1628880365?i=1628880576&app=music

*DEEZER*
https://www.deezer.com/track/1786757527

*YOUTUBE*
https://www.youtube.com/watch?v=sW27XPgoh7s

*YOUTUBE MUSIC*
https://music.youtube.com/watch?v=sW27XPgoh7s&feature=share

*ELOHIM TUNES*
https://elohimtunes.com/download-mp3-jesus-everywhere-by-victor-chudi-audio/

*AUDIOMACK*
https://audiomack.com/victor-chudi/song/18736448

*ITUNES*
https://geo.music.apple.com/album/jesus-everywhere/1628880365?i=1628880576&app=itunes

*BOOMPLAY*
https://www.boomplaymusic.com/share/music/93240069?srModel=COPYLINK&srList=ANDROID
MET JOU HULP OF SONDER JOU HULP, GAAN EK DIE SIUD AFRIKA OORVAT SONDER GEWELD.
EK GAAN DIE LAND MET 'N YSTERHAND REGEER, VOLGENS BYBEL PROFESI脣
IF you understand the thoughts of a man I hope you will understand NOT to keep this government in power, hope you understand my thoughts that was revealed to me.
THIS government was the last out of greed and revenge.
According to bible prophecy all must be killed that brought up their children to give life to this snake.
DON'T let your child be ONE of Mandela's eggs.
4 Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie; hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid met moeite gaan hulle en baar onheil.
5 Basilisk-eiers broei hulle uit, en spinnerakke weef hulle; hy wat van hulle eiers eet, moet sterwe en as dit stukkend gedruk word, bars daar 'n adder uit.
6 Hulle weefsel deug nie vir klere nie en met hulle voortbrengsel kan niemand hom toemaak nie; hulle werke is onheils werke en die daad van geweld is in hulle hande.
7 Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet; hulle gedagtes is onheils gedagtes, verwoesting en verbreking is in hulle paaie.
8 Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie; hulle maak hul paaie krom, niemand wat daarop loop, ken die vrede nie.
9 Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie; ons wag op lig, maar kyk daar is duisternis; op 'n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Jes 59.
DIT is 'n gedeelte van die profesie aangaande die ANC regering.
praat ek die WAARHEID, voeg my op jou fb lys en jy sal nie spyt wees nie.
William Christiaan Meiring
Ek het 'n baie ho毛 d**k gehad van blankes en nog steeds is dit so. Ek blameer geen mens van onkunde nie, niemand is goed nie. selfs nie een nie.

AS Yhwh jou veragtelik en verwerplik maak wie is ek om vinger te wys?
AS dit nie was vir die vermoording van Marikie nie sou ek nie hierdie openbaring op FW de Klerk se onskuld ontvang het nie.

Ek kan nie FW de Klerk, Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Julius Malema met sy ondersteuning van die jeugliga en bishop Desmond Tutu blameer vir die bloedbad wat tans vloei nie. ONS die betrokkenes in hierdie rol is uitverkies uitstaande profesi毛 in vervulling te waarvan Yhwh my uitverkies het om HOM in my te openbaar.

13 Beter is n behoeftige maar wyse jongman as n ou maar dwase koning wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie.
14 Want daardie een het uit die gevangenis uitgegaan om koning te word. alhoewel hy as 'n arme in die koninkryk van die ander gebore was.
15 Ek het gesien hoe al die lewendes wat onder die son wandel, aan die kant van die jongman was, van die tweede, wat sy opvolger sou word;
16 daar was geen einde aan al die mense, aan almal aan wie se hoof hy gestaan het nie. Tog sal die nageslag hulle nie oor hom verbly nie; so is dit ook tevergeefs en 'n gejaag na wind.
17 Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor, is beter as dat dwase 'n slagoffer bring; want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. PREDIKER 4.

Wat die moorde betref is vers 4, die oorsaak daarvan, ek moes op verskeie maniere gedood/vermoor deur blankes, bantoes en kleurlinge en ook verongeluk en verdrink het, op grond daarvan strerf baie Williams en volke en mense in my plek.

AS jy goed sien word die wat deur die profesie getref word ook bemoedig omdat Yhwh steeds met die lydende is.

1 MAAR nou, so s锚 die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!
2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere-hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.
3 Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland: . Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.
4 Omdat jy kostelik is in my o毛, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.
5 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.
6 Ek sal s锚 aan die noorde: Gee; en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,
7 elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.
8 Bring uit die volk wat blind is en tog o毛 het, en die dowes wat ore het. Jesaja 43.
Edited 路 Like 路 React 路 Reply 路 Edit 路
VERKLARING VAN DIE SKRIF VOLG :

Die behoeftige wyse jongman stel my voor, volgens openbaringe wat ek van God ontvang.
Die dwase koning stel u voor volgens u handelinge en waarskuwings wat u verontagsaam het.
Die swartman moes nooit die land regeer het nie, volgens dwase koning.
Niemand kan u blameer nie, want u was nie uself toe u die land oorgegee het nie.
Maar terwille van die profesie, moes dit so wees, anders sou die bybel n geslote boek gebly het.

2 Mei 2009 droom my pa nadat ek en my vrou Heather daar aangekom het 1Mei 2009, 'n sak vleis R59 sente is op die kombuis tafel.
DIE DOOD IS OP DIE TAFEL. Ek word toe daarvan blameer omdat die dood op die tafel is, hy was reg, daardeur word ek geopenbaar vir wat sal kom.

1 KYK, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie;
2 maar julle ongeregtighede het n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.
3 want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid; julle lippe spreek learn, julle tong fluister onreg.
4 Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat n regstryd voer in waarheid nie; hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid, met moeite gaan hulle swanger en baar onheil.
5 Basilisk-eiers broei hulle uit, en spinnerakke weef hulle; hy wat van hulle eiers eet, moet sterwe; en as dit stukkend gedruk word, bars daar n adder uit.
6 Hulle weefsels deug nie vir klere nie, en met hulle voortbrengsel kan niemand hom toemaak nie; hulle werke is onheils werke, en die daad van geweld is in hulle hande.
7 Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet; hulle gedagtes is onheilsgedagtes, verwoesting en verbreking is in hulle paaie.
8 Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie; hulle maak hul paaie krom, niemand wat daarop loop, ken die vrede nie.
9 Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie; ons wag op lig, maar kyk, daar is duisternis; op n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid.
10 ons tas rond langs die muur soos blindes, en soos die wat geen o毛 het nie, tas ons rond; ons struikel op die middag soos in die skemeraand; ons is onder die gesondes soos dooie mense.
11 Ons brom almal soos beer, en soos duiwe kir ons aanhoudend; ons wag op reg, maar dit is nie daar nie; op heil - dit bly ver van ons.
12 Want ons oortredinge is baie voor U, en ons sondes getuig teen ons; want ons oortredinge staan voor ons, en ons ongeregtighede - ons ken hulle;
13 die afval en verlo毛ning van die HERE en afwyking van agter onse God; die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leuentaal uit die hart.
14 So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binne kom nie.
15 Ja, die waarheid word vermis; en wie afwyk van die kwaad, word geplunder. Toe het die HERE dit gesien, en dit was verkeerd in sy o毛 dat daar geen reg was nie.
16 en Hy het gesien dat daar niemand was nie en Hom verbaas dat niemand tussenbei tree nie; daarom het sy arm Hom gehelp en sy geregtigheid het Hom ondersteun. Jesaja 59.

For the glory of God Livingstone Fellowship exists to fulfill the Great Commission of our Lord Jesus Christ...

Livingstone Fellowship is an Evangelical, Protestant, theonomic, post-millennial missionary and evangelistic Christian fellowship. Livingstone Fellowship is educational, supporting Christian schools and home schooling, and confessional - holding to the Westminster Confession of Faith and the Westminster Larger Catechism, The 39 Articles and The London Confession of Faith. Livingstone Fellowship h

Operating as usual

17/09/2022

The Servant Queen and the King she Served
https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=91722548476639
On the occasion of her 90th birthday in 2016, Scripture Union in partnership with the Bible Society in Great Britain published the book: The Servant Queen and the King she Served. This book consisted of quotes from her speeches which honour our Lord and Saviour Jesus Christ. In her speeches, particularly those delivered at Christmas, the Queen increasingly reflected on her Christian Faith. The theme of service was one she came back to often and in this she advocated Jesus' example as a pattern for our lives.

Service and Sacrifice
In her 2000 Christmas broadcast her Majesty spoke of the reminders of Christ's life in cathedrals and abbeys, with the music, stained glass and pictures. However, she said: 鈥渢he true measure of Christ's influence is not only in the lives of the saints but also in the good works quietly done by millions of men and women day in and day out throughout the centuries. Christ's great emphasis was to give spirituality a practical purpose . For me the teachings of Christ and my own personal accountability before God provide a framework in which I try to lead my life. I, like so many of you, have drawn great comfort in difficult times from Christ's words and example.鈥 She referred to His example when, in 2008, she said Jesus made it clear that 鈥済enuine human happiness and satisfaction lie more in giving than receiving; more in serving than in being served鈥 We can surely be grateful that, two thousand years after the birth of Jesus, so many of us are able to draw inspiration from His life and message, and to find in Him a source of strength and courage.鈥
In 2010 she spoke at the opening of the General Synod of the Church of England, and said: 鈥淎t the heart of our Faith stands not a preoccupation with our own welfare and comfort but the concepts of service and of sacrifice as shown in the life and teachings of the One who made himself nothing, taking the very form of a Servant.鈥
And in 2012, she spoke again of God sending Jesus 鈥渢o serve, not to be served: He restored love and service to the centre of our lives in the person of Jesus Christ.鈥 The Queen quoted the beautiful carol, 鈥淚n the Bleak Midwinter鈥, which 鈥渆nds by asking a question of all of us who know the Christmas story, of how God gave himself to us in humble service: What can I give Him, poor as I am? If I were a shepherd, I would bring a lamb; if I were a wise man, I would do my part. The carol gives the answer, Yet what I can I give Him 鈥 give my heart.鈥

10/09/2022

The Coronation Oath
In the Coronation ceremony of 2 June 1953, one of the highlights was when Queen Elizabeth II made the Coronation Oath.
The Archbishop asked: 鈥淲ill you to the utmost of your power maintain the Laws of God with true profession of the Gospel?
Will you to the utmost of your power maintain in the United Kingdom, a Protestant Reformed Religion established by Law?
Will you maintain and preserve the settlement of the Church of England and the Doctrine, worship, discipline and government thereof, as by Law established in England?鈥
To this, the Queen responded: 鈥淎ll this I promise to do.鈥
The Archbishop asked: 鈥淲ill you to your power cause Law and Justice, in mercy, to be executed in all your judgements?鈥
The Queen responded: 鈥淚 will.鈥
https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=121019132349522
The Great Bible
With the sword of State carried before her, the Queen arose from her chair, went to the altar, made the solemn oath in the sight of all the people, laying her right hand on the Holy Gospel in the Great Bible and declaring: 鈥淭he things which I have heretofore promised, I will perform and keep. So help me God.鈥
The Queen then kissed the Bible and signed the Oath.

鈥淭hine is the Kingdom鈥
Historically most of the kings and queens of Europe have recognised that the Kingdom belongs to God and is under the authority of our Lord Jesus Christ, the King of kings and Lord of lords.
The throne is His throne and the realm is His realm.
As we declare in the Lord鈥檚 Prayer: 鈥淭hy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in Heaven鈥 for Thine is the Kingdom, the power and the glory, forever and ever, Amen.鈥

To the Ends of the Earth
The Kingdom, instituted by Christ, almost 2,000 years ago, has led to the greatest creativity and the noblest expressions of duty, honour, charity, mercy, art, architecture and music. It pioneered hospitals, schools and churches, ministering to body, mind and spirit throughout the world, to the remotest shores, converting cannibals in the Pacific, bringing respect for life, liberty and law to the wildness regions. It ended the slave trade, ended widow burning in India, cannibalism in the Pacific Isles, inter-tribal genocide, incessant warfare and Islamic slavery throughout Africa. It lifted industry, arts and sciences to the pinnacles of human achievement.
鈥淔or the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.鈥 Habakkuk 2:14

09/09/2022

This Bible Survey was the culmination of a six-year project: reading, studying, summarising, preaching and teaching through every Book of the Bible. As part of the Reformation 500 Back to the Bible Movement, Missionary Peter Hammond undertook to read, study, preach through and write concise chapters, summarising every Book of the Bible. The Old Testament Survey was completed in 2016 and the New Testament Survey by 2019. Both are available in print and now also as e-books. The Audio MP3s include over 54 hours of audio lectures, summarising the central messages of each Book of the Bible.
These books have been designed to encourage and equip pastors, missionaries and evangelists throughout Africa, from Cape to Cairo, to return to study and preach through every Book of the Bible. Also as part of this project, we produced the Biblical Preaching Handbook.
Frontline Fellowship has already donated hundreds of copies of the Old Testament Survey and New Testament Survey along with Biblical Preaching Handbooks, to many pastors, Bible college lecturers and students, as far north as Sudan.
The New Testament Survey https://www.christianlibertybooks.co.za/.../new_testament...
is 304 pages with 14 pictures and maps.
The complementary New Testament Survey audio MP3 includes over 25 hours of lectures and sermons summarising each Book of the New Testament and a PDF of the book.
The New Testament Survey E-book comprises: 129,680 words.
Along with the Old Testament Survey and Biblical Preaching Handbook, these are available from:
Christian Liberty Books, PO Box 358, Howard Place 7450,
Cape Town, South Africa,
Tel: 021-689-7478, Fax: 086-551-7490,
Email: [email protected]
and Website: www.christianlibertybooks.co.za.
Or as e-books from Smashwords: https://www.smashwords.com/books/view/1164640

The NEW TESTAMENT SURVEY is now also available as an E-book
https://www.christianlibertybooks.co.za/item/new_testament_survey
In the battle for the family, the battle for marriage, the battle for your mind, the battle for the children, in this cultural war, world war of worldviews and clash of civilisations, it is absolutely essential that we return back to the Bible, to God's Word as the rock solid foundation, which can endure the floods and storms of opposition. It is absolutely vital for all of God's people to return to the whole Bible, all sixty-six Books, from Genesis to Revelation, to read, study, believe, obey and apply the Lordship of Christ to all areas of life. Scripture alone is our ultimate authority. Sola Scriptura!

This Bible Survey was the culmination of a six-year project: reading, studying, summarising, preaching and teaching through every Book of the Bible. As part of the Reformation 500 Back to the Bible Movement, Missionary Peter Hammond undertook to read, study, preach through and write concise chapters, summarising every Book of the Bible. The Old Testament Survey was completed in 2016 and the New Testament Survey by 2019. Both are available in print and now also as e-books. The Audio MP3s include over 54 hours of audio lectures, summarising the central messages of each Book of the Bible.

These books have been designed to encourage and equip pastors, missionaries and evangelists throughout Africa, from Cape to Cairo, to return to study and preach through every Book of the Bible. Also as part of this project, we produced the Biblical Preaching Handbook.

Frontline Fellowship has already donated hundreds of copies of the Old Testament Survey and New Testament Survey along with Biblical Preaching Handbooks, to many pastors, Bible college lecturers and students, as far north as Sudan.

The New Testament Survey https://www.christianlibertybooks.co.za/item/new_testament_survey is 304 pages with 14 pictures and maps. The complementary New Testament Survey audio MP3 includes over 25 hours of lectures and sermons summarising each Book of the New Testament and a PDF of the book. The New Testament Survey E-book comprises: 129,680 words.

Along with the Old Testament Survey and Biblical Preaching Handbook, these are available from:
Christian Liberty Books, PO Box 358, Howard Place 7450, Cape Town, South Africa,
Tel: 021-689-7478, Fax: 086-551-7490, Email: [email protected] and Website: www.christianlibertybooks.co.za.
Or as e-books from Smashwords: https://www.smashwords.com/books/view/1164640

Photos from Livingstone Fellowship's post 04/09/2022

Throughout the Bible commandments and warnings against idolatry are the most repeated of all.
There are more denunciations of idolatry than any other sin in the Bible.
"You shall not make for yourself a carved image... you shall not bow down to then nor serve them." Exodus 20:4-6
"Do not turn to idols, nor make for yourselves moulded gods; I am the Lord your God." Leviticus 19:4
"Thus says the Lord God: repent and turn yourselves from your idols; and turn away your faces from all your abominations. For everyone... which sets up his idols in his heart... I the Lord will answer him by Myself." Ezekiel 14:6-7
"They provoked Him to jealousy with foreign gods; with abominations they provoked Him to anger. They sacrificed to demons, not to God..." Deuteronomy 32:16-2
https://www.livingstonefellowship.co.za/biblical-worldview/idolatry-is-the-most-condemned-sin-in-the-bible

The Real Story Of The Old Testament 02/09/2022

The Real Story Of The Old Testament

Sola Scriptura! was the battle cry of the Reformation. Scripture alone is our ultimate authority. However, while all Christians claim to believe the Bible, few seem to have actually read the whole Bible. Our professor of Old Testament at Baptist Theological College, Dr. Fritz Haus, regularly asked the students how many had actually read the OT book, which we had been focussing on for the semester. Incredibly, only a minority of the students could say that they had actually read the Bible book we were studying! Some commented that they had read the commentary! To this Dr. Haus would reply: "You do not read the cook book and skip the meal!".

On one occasion, Dr. Fritz Haus, asked the assembled college students, of all years, at a Chapel service, how many had read the whole Bible. Some started to put their hands up and then one asked: "You mean the New Testament?"
To this Dr. Haus smiled and replied: "No, I mean the whole Bible." Hands went down throughout the college.
Sadly, as far as I can remember, there were only two of us who could keep our hands raised.

Surprisingly few pastors can articulate the central message, or clear distinctives, of each Book of the Bible. We know this, because for over four decades of ministry in the streets, market places and shopping malls, across the continent of Africa where we have engaged in personal one-on-one Evangelism and surveys, it is clear that there is a pervasive Biblical illiteracy.
Even at our camps and courses, and at Bible Colleges, we can see from the responses to the Bible Exam that most students, and even a surprising number of lecturers, are ignorant of central doctrines of the Scripture and major events in Redemption history.
https://www.smashwords.com/books/view/1161203

The Real Story Of The Old Testament Listen to The Real Story Of The Old Testament by Frontline Fellowship on

31/08/2022

"You shall not give false testimony against your neighbour." Exodus 20:15
"Do not spread false reports. Do not help a wicked man by being a malicious witness." Exodus 23:1
"The first to present his case seems right until another comes forward and questions him." Proverbs 18:17
"He who answers before listening - that is his folly and his shame." Proverbs 18:13
"A perverse man stirs up dissension and a gossip separates close friends." Proverbs 16:28
"It is to a man's honour to avoid strife, but every fool is quick to quarrel." Proverbs 20:3
"A gossip betrays a confidence; so avoid a man who talks too much." Proverbs 20:19
"Drive out the mocker, and out goes strife; quarrels and insults are ended." Proverbs 22:10
"Do not testify against your neighbour without cause, or use your lips to deceive." Proverbs 24:28
"What you have seen with your eyes do not bring hastily to court, for what will you do in the end if your neighbour puts you to shame? If you argue your case with a neighbour, do not betray another man's confidence, or he who hears it may shame you and you will never lose your bad reputation." Proverbs 25: 8 - 10
"Like one who seizes a dog by the ears is a passer by who meddles in a quarrel not his own." Proverbs 26: 17
"An angry man stirs up dissension." Proverbs 29:22
"A truthful witness gives honest testimony, but a false witness tells lies." Proverbs 12:17
"He who guards his lips guards his soul, but he who speaks rashly will come to ruin." Proverbs 13:3
"A false witness will not go unpunished, and he who pours out lies will perish." Proverbs 19:9
"Like a club or a sword or a sharp arrow is the man who gives false testimony against his neighbour." Proverbs 25:18
"Whoever slanders his neighbour in secret, him will I put to silence 鈥" Psalms 101:5
"He who conceals his hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool." Proverbs 10:18
"Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice." Ephesians 4:31
"Remind the people to 鈥 slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men." Titus 3: 1-2
"The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire and is itself set on fire by hell." James 3:6
"Therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind." 1 Peter 2:1
"One witness is not enough to convict a man accused of any crime or offence he may have committed. A matter must be established by the testimony of two or three witnesses. If a malicious witness takes the stand to accuse a man of a crime, the two men involved in the dispute must stand in the presence of the Lord before the priests and the judges who are in office at the time. The judges must make a thorough investigation and if the witness proves to be a liar, giving false testimony against his brother, you must purge the evil from among you. The rest of the people will hear of this and be afraid, and never again will such an evil thing be done among you." Deuteronomy 19: 15-20
https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=8617716379

https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=8617716379

"You shall not give false testimony against your neighbour." Exodus 20:15
"Do not spread false reports. Do not help a wicked man by being a malicious witness." Exodus 23:1
"The first to present his case seems right until another comes forward and questions him." Proverbs 18:17
"He who answers before listening - that is his folly and his shame." Proverbs 18:13
"A perverse man stirs up dissension and a gossip separates close friends." Proverbs 16:28
"It is to a man's honour to avoid strife, but every fool is quick to quarrel." Proverbs 20:3
"A gossip betrays a confidence; so avoid a man who talks too much." Proverbs 20:19
"Drive out the mocker, and out goes strife; quarrels and insults are ended." Proverbs 22:10
"Do not testify against your neighbour without cause, or use your lips to deceive." Proverbs 24:28
"What you have seen with your eyes do not bring hastily to court, for what will you do in the end if your neighbour puts you to shame? If you argue your case with a neighbour, do not betray another man's confidence, or he who hears it may shame you and you will never lose your bad reputation." Proverbs 25: 8 - 10

"Like one who seizes a dog by the ears is a passer by who meddles in a quarrel not his own." Proverbs 26: 17
"An angry man stirs up dissension." Proverbs 29:22
"A truthful witness gives honest testimony, but a false witness tells lies." Proverbs 12:17
"He who guards his lips guards his soul, but he who speaks rashly will come to ruin." Proverbs 13:3
"A false witness will not go unpunished, and he who pours out lies will perish." Proverbs 19:9
"Like a club or a sword or a sharp arrow is the man who gives false testimony against his neighbour." Proverbs 25:18
"Whoever slanders his neighbour in secret, him will I put to silence 鈥" Psalms 101:5
"He who conceals his hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool." Proverbs 10:18
"Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice." Ephesians 4:31
"Remind the people to 鈥 slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men." Titus 3: 1-2
"The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire and is itself set on fire by hell." James 3:6
"Therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind." 1 Peter 2:1
"One witness is not enough to convict a man accused of any crime or offence he may have committed. A matter must be established by the testimony of two or three witnesses. If a malicious witness takes the stand to accuse a man of a crime, the two men involved in the dispute must stand in the presence of the Lord before the priests and the judges who are in office at the time. The judges must make a thorough investigation and if the witness proves to be a liar, giving false testimony against his brother, you must purge the evil from among you. The rest of the people will hear of this and be afraid, and never again will such an evil thing be done among you." Deuteronomy 19: 15-20

Location

Category

Products

Old Testament Survey is the first part of our Bible Survey. It has taken three years to produce. The messages summarising each Book of the Old Testament, as presented to Livingstone Fellowship, are also available in an audio and data MP3 boxset. God willing, in two years we should be able to also offer the New Testament Survey.

The Old Testament Survey consisting of 288 pages and includes 37 pictures, maps, charts and chronologies, and the Old Testament Survey Audio and Data MP3 boxset (42 audio sermons & 39 PDF sermon notes - 28hrs & 18min), are available from Christian Liberty Books, PO Box 358, Howard Place 7450, Cape Town, South Africa, tel: 021-689-7478, email: [email protected] and website: www.christianlibertybooks.co.za.

Telephone

Address


Rondebosch
Cape Town
7700

Opening Hours

Thursday 19:00 - 21:30
Sunday 11:00 - 13:00

Other Education in Cape Town (show all)
Bridging the Gap (BTG) Organisation Bridging the Gap (BTG) Organisation
161 Taronga Road, Rondebosch East
Cape Town, 7780

Bridging the Gap Organisation is a developmental organisation that seeks to develop and implement education-centred projects within communities.

ZenHQ Films ZenHQ Films
Cape Town, 7806

ZenHQ is a leading film and TV production company based in Cape Town, South Africa, and Los Angeles, USA

ProjectManagement.co.za ProjectManagement.co.za
Hydro Park, Hydro Street, Stikland
Cape Town, 7537

ProjectManagement.co.za provides contextual training in Project Management. Contextual training means that you learn to do things that work in real life.

Britefire Britefire
10 Croft Road, Constantia
Cape Town, 7806

Britefire specializes in digital strategy, marketing, edtech and user experience. Based in Cape Town, we work worldwide. www.britefire.com

YOU2AFRICA Student Exchange YOU2AFRICA Student Exchange
YOU2AFRICA, 5 Barry Road, Hout Bay
Cape Town, 7925

Experience the warmth of Africa with You2Africa High School Student Exchange - we find host families

help2read help2read
Unit B13, Century Square, Heron Crescent
Cape Town, 7411

Help2read is a registered non-profit organisation working through a volunteer workforce in primary s

Real Youth International Real Youth International
H529 Nokwazi Square, Zolani Park, Khayelitsha
Cape Town, 7784

Real Youth International is a non-profit organisation (196 - 614 NPO) inspired to advance the potential of youth and children in South African townships though quality, socially-effective programmes.

Southern African Media and Gender Institute Southern African Media and Gender Institute
1 Church St
Cape Town, 8001

The Southern African Media and Gender Institute is dedicated to a world where women鈥檚 dignity and potential are enriched and celebrated in and through the media with equal, unbiased representation.

Shine Literacy Shine Literacy
Zonnebloem College Estate, Cambridge Street, Zonnebloem
Cape Town, 7925

Shine Literacy is a non-profit organisation that seeks to create a culture of reading in South African schools, homes, workplaces and communities, thereby improving literacy outcomes for young children from low-income communities. .

GetSmarter GetSmarter
358 Victoria Road
Cape Town, 7925

We improve lives through better education.

City Bowl, Cape Town Toastmasters Club City Bowl, Cape Town Toastmasters Club
Central Library, Cnr Parade And Darling Streets
Cape Town, 8001

If you want to speak better or lead better, you鈥檙e at the right place!

Dance Accent Dance Accent
Bergvliet
Cape Town

鈥淏ring on the Beat鈥 For the enjoyment of rhythm and dance