Công ty Du học Hàn Quốc VDJ

Du học Hàn Quốc

Operating as usual

11/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
🧑‍🎓Họ và Tên: Trần Thị Minh Phương
📗Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 36 điểm
🏢Trường: THPT Nghi Lộc 2
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

07/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
🧑‍🎓Họ và Tên: Trần Bá Hiền
📗Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 30 điểm
🏢Trường: THPT Nghi Lộc 2
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

06/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
🧑‍🎓Họ và Tên: Võ Bá Thành
📗Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 34 điểm
🏢Trường: THPT Nghi Lộc 2
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
🧑‍🎓Họ và Tên: Dương Thị Phương Thảo
📗Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 37 điểm
🏢Trường: THPT Tương Dương 1
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
Họ và Tên: Nguyễn Viết Anh Tuấn
Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 33 điểm
Trường: THPT Nghi Lộc 2
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
Họ và Tên: Phan Thị Hiên
Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 37 điểm
Trường: THPT Diễn Châu 3
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
Họ và Tên: Trần Quỳnh Trang
Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 36 điểm
Trường: THPT Đinh Bạt Tuỵ
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
Họ và Tên: Nguyễn Thảo Phương Uyên
Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 35 điểm
Trường: THPT Nghi Lộc 2
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

05/06/2024

💥DỰ ĐOÁN ĐIỂM THI NHẬN QUÀ ĐẾN 2TR ĐỒNG CÙNG DU HỌC HÀN QUỐC VDJ 🇰🇷
Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc
Dự đoán điểm thi Tốt nghiệp THPT 2024: 36 điểm
Trường: THPT Đinh Bạt Tuỵ
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản
-------Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-------
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

04/06/2024

Dự đoán điểm thi THPT 2024, Nhận quà 2 triê.ụ đồn.g
🎁Nhận quà cùng Du học Hàn Quốc VDJ
👨‍👩‍👧‍👦Đối tượng tham gia: Các bạn 2006 và các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2004
👩‍🦯Hình thức: Các bạn gửi Ảnh của mình kèm dự đoán Tổng số điểm mà mình đạt được để đăng lên trang của Công ty. 🧍🏻‍♂️
⌚️Thời gian: Tính đến trước thời gian chính thức thi theo lịch của Bộ giáo dục.
👨‍🎨Cơ cấu giải thưởng:
🏆Giải nhất: 2 giải nhất mỗi giải 1.000.000 đồng💵
🥇1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên ví dụ: Điểm thi 50 và có 2 người 1 người dự đoán 48, 1 người dự đoán 52, thì người dự đoán 48 sẽ thắng. 👮🏻‍♀️
🥈2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ nhiều nhất
🏆Giải nhì: 2 Giải mỗi giải trị giá 500.000 đồng
1. - Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 2 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2. - Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 2
🏆Giải ba: 2 giải 3 mỗi giải trị giá 200.000 đồng💸
1.- Người đoán đúng, hoặc gần đúng thứ 3 số điểm của mình hoặc gần nhất dưới lên giải
2.- Người có lượt Like, Comment, Share chia sẻ thứ 3
Lưu ý: 🌸
-🤪Trường hợp nếu 2 bạn bằng nhau về đoán số điểm như nhau thì ưu tiên cho bạn nào đang học online tại VDJ
-🌸Nếu cả 2 bạn cùng đoán số điểm bằng nhau mà cùng học online tại vdj hoặc đều không học online tại vdj thì xét thêm người có lượt Share nhiều hơn.
- Các tính điểm
1 Like = 1 điểm
1 Comment = 2 điểm
1 Share = 3 điểm
Mỗi bạn học viên đang học Online tại VDJ sẽ được tính thêm 5 điểm.
Đặc biệt. Không chạy Like, Comment, Share ảo công ty có phần mềm phát hiện ra ngay.
Thời gian trao giải: Sau ngày thi tốt nghiệp THPT, giải nhất, giải nhì được trao tại Công ty, giải 3 chuyển khoản

30/05/2024

Hàn Quốc bắt đầu vào mùa nóng , cũng bắt đầu vào mùa hành,tỏi … ra đồng là cứ ngở như đang ở Việt Nam..

-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

29/05/2024

👨‍🎓TUYỂN SINH THẠC SỸ KỲ THÁNG 9 NĂM 2024 👨‍🎓
- 🇰🇷 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHEONGJU - ĐẠI HỌC DANH TIẾNG MIỀN TRUNG HÀN QUỐC 🇰🇷
💥 THỜI HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN 12/7/2024 💥
👉Điều kiện:
- Tốt nghiệp đại học
- Tuổi từ 22-30 tuổi
👉Ưu điểm
- Không yêu cầu Topik
- Thời gian học 1-2 buổi 1 tuần
- Thời gian đi làm nhiều
- Không phải phỏng vấn Đại sứ Quán
- Visa Điện tử (E - Visa) tỷ lệ đậu cao
- Đổi Visa E7 sau khi tốt nghiệp
- Được bảo lãnh người thân qua Hàn
- Thời gian học 3 năm

-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

29/05/2024

Ra đây mà xem ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì 🤣 Biểu cảm chị vợ buồn cười xỉuuu :)))) 와이프 분 헉 하고 놀래는 거 왤케 웃기냐 ㅋㅋㅋㅋ 표정 너무 옷겨 ㅎㅎㅎㅎ

-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

Photos from Công ty Du học Hàn Quốc VDJ's post 28/05/2024

TỪ VỰNG VỀ LƯƠNG
- Lương chính thức: 실수령액
- Trích, trừ đi: 공제하다.
- Phải trả riêng: 별도로 지급하다.
- Tiền ăn ( bữa ăn): 식대
- Lương theo giờ: 시급
- Nội dung chi tiết: 세부 내역
- Thực tế: 실제로
- Làm ngày nghỉ: 휴일 근로
- Giờ làm việc ca đêm: 야간 근로 시간
- Tiền trợ cấp: 수당
- Mức lương tối thiểu: 최저 임금제
- Tiền thưởng: 상여금
- Công việc bị dồn lại: 일이 몰리다.
- Chuyển vào tài khoản: 통장으로 들어가다
- Lương và thuế: 급여와 세금
- Chi tiết tiền lương: 급여 내역
- Giờ làm việc ngày lễ: 휴일 근로 시간

-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon
- Giờ làm tăng ca: 연장 근로 시간
- Trả trước, ứng trước: 가불하다.
- Tăng ca đêm: 야간 근로
- Bao gồm( bao gồm các khoản): 포함되다.
- Lương làm thêm giờ: 연장 근로 수당
- Cách tính lương: 월급 계산하기
- Kiểm tra trợ cấp: 수당 확인하기
- Nội dung thuế: 세금 내역
- Số tài khoản: 계좌번호
- Phương pháp nhận lương: 월급을 받는 방 법
- Trợ cấp làm đêm: 야간 근로 수당
- Nội dung khoản: 공제 내역
- Giờ làm việc quy dinh: 법정 근로 시간
- Tổng trừ: 공제 총액
- Bảng lương: 급여 명세서
- Lương: 월급

-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

25/05/2024

Cảnh sát Biển Mokpo hôm nay ngày (24) cho biết, mới b.ắt 5 người Việt Nam định nhập cảnh trái phép vào đất liền..

5 người gồm: 2 phụ nữ (ở độ 30 tuổi); 3 nam giới (độ tuổi 20~30) họ bị b.ắt trên phà ở cảng Mokpo chiều hôm qua (23/5).

Nhận được tin báo từ thuyền viên nghi có người nước ngoài nhập cảnh trái phép...

Cảnh sát tới kiểm tra thì phát hiện những người này đang trốn trong một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa (loại 5 tấn).!

Được biết, những người này nhập cảnh miễn thị thực vào Jeju (khoảng tháng 4-5) và cố gắng tìm cách trốn vào đất liền thì bị phát hiện.

Cảnh sát cho biết sẽ điều tra mở rộng bao gồm cả những người liên quan giúp đỡ .

22/05/2024

💥Đại diện Trường Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Daejeon thăm Du học Hàn Quốc VDJ💥
Buổi gặp gỡ đã mang đến nhiều thông tin hữu ích và những kinh nghiệm quý báu về quá trình học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Giáo sư đã tận tình phỏng vấn và hướng dẫn các bạn du học sinh cách chọn trường phù hợp nhất, giải đáp nhiều thắc mắc và mang lại những lời khuyên bổ ích cho các bạn du học sinh tại VDJ✈👏

-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----
*Cơ sở 1:
☎ Hotline(24/7): 0975.010.789
📩E-mail: [email protected]
🏚 Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Phú Yên,Thành Phố Vinh,Nghệ An
*Cơ sở 2:
📩E-mail: [email protected]
☎ Hotline(24/7): 0966.456.111
🏚 Địa chỉ: 86 Thành Trung,Trâu Quỳ,Hà Nội
*Chi nhánh tại Hàn Quốc:
☎ Hotline(24/7): 010-2472-1901
📩E-mail: [email protected]
혜 Địa chỉ: 100 Hyeecheon-ro, Seo-gu, Daejeon

Want your school to be the top-listed School/college in Vinh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Người dân mất tin vào Du học Hàn vì những công ty...#duhochan #duhochanquocuytin #duhocvdj #vdj -------Công ty Du...
Revew trường Cao đẳng khoa học kỹ thuật Daejeon #review #dalali #thuyhanquoc #duhochanquoc #duhocsinhhanquoc #daejeon #대...
Không có bìa đỏ đi Du học được không??😀-----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ-----*Cơ sở 1:☎ Hotline(24/7): 0975.01...
Du học Hàn Quốc được gì và mất gì???#duhoc #duhochanquoc #duhochanquocuytin -----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc V...
Tự làm hồ sơ du học Hàn quốc được ko? #duhochanquoc #duhocvdj #duhochanquocuytin  -----Công ty Du học, XKLĐ Hàn Quốc VDJ...
Ra đây mà xem ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì 🤣 Biểu cảm chị vợ buồn cười xỉuuu :)))) 와이프 분 헉 하고 놀래는 거 왤케 웃기냐 ㅋㅋㅋㅋ 표...
💥Đại diện Trường Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Daejeon thăm Du học Hàn Quốc VDJ💥Buổi gặp gỡ đã mang đến nhiều thông tin hữu...
💥Đại diện Trường Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Daejeon thăm Du học Hàn Quốc VDJ💥Buổi gặp gỡ đã mang đến nhiều thông tin hữu...
Đâu đâu cũng căng thẳng quá. Các bạn Du học sinh cũng như lao động Hàn Quốc chú ý nhé🤦‍♀️😥#vietnam #hanquoc #bhp #dhs --...
Du Học Hàn Quốc VDJ luôn đặt quyền lợi của các bạn học sinh lên đầu, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn hết mình từ những bước...

Location

Telephone

Address

Số 27 Đường Phú Yên
Vinh
460000
Other Colleges & Universities in Vinh (show all)
Khối YHDP - Trường Đại học Y khoa Vinh Khối YHDP - Trường Đại học Y khoa Vinh
Trường Đại Học Y Khoa Vinh
Vinh, 460000

Fanpage Khối YHDP - Trường Đại học Y khoa Vinh

Xe ôm sinh viên Đại Học Vinh Xe ôm sinh viên Đại Học Vinh
Đại Học Vinh
Vinh, 28102000

grap sinh viên

Đoàn Hội Trường Kinh tế- Trường Đại học Vinh Đoàn Hội Trường Kinh tế- Trường Đại học Vinh
Đường Lê Duẩn
Vinh

Cao đẳng Đại học

Khoa Lịch sử, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh Khoa Lịch sử, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Vinh, 037

Đây là fanpage chính thức của Khoa Lịch sử, cung cấp các thông tin chính thức v?

CÁT LÂM ĐƯỜNG CÁT LÂM ĐƯỜNG
Lô 43 đại Lộ Lên Nin
Vinh

Qua nhiều năm kinh nghiêm Nhà thuốc đông y gia truyền Dr Hoa muốn gửi đến các b?

Khoa Vật Lý - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh Khoa Vật Lý - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
182, Lê Duẩn, Bến Thuỷ
Vinh, 460000

Tiếng Trung Tri Thức Mới Tiếng Trung Tri Thức Mới
Vinh
Vinh

Tiếng Trung trị thức mới phù hợp cho mọi đối tượng

Dynamic Nghệ An- Du học Dynamic Nghệ An- Du học
Số Nhà 11A Ngõ 5, Đường Nguyễn Gia Thiều
Vinh, 43000

Du học Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức

Cùng Học Tiếng Trung với DAI NAM Cùng Học Tiếng Trung với DAI NAM
Vinh

Đào tạo Tiếng Trung