Trường THCS Thới Hòa

Thông tin liên quan đến trường THCS Thới Hòa

Operating as usual

Photos from Trường THCS Thới Hòa's post 06/09/2022

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

20/11/2019

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019, KÍNH CHÚC QUÝ THẦY/CÔ MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC !

19/11/2019
15/06/2019

Phòng thi SBD Họ và tên Nữ Ngày sinh HS trường Ưu tiên Điểm ưu tiên Điểm văn Điểm Tiếng Anh Điểm Toán Điển tuyển sinh Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3 Nguyện vọng 4 Nguyện vọng 5
1 730262 NGUYỄN THỊ THẢO TRINH x 20.11.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 6.75 9.50 37.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
2 HUỲNH HUY HOÀNG 18.02.2004 THCS Thới Hòa 6.50 6.75 8.75 16.00
3 730348 NGUYỄN MINH THƯ x 12.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 6.00 8.25 34.50 THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THCS-THPT Hòa Bình
4 760350 TRƯƠNG THỊ HUỲNH TRÂM x 18.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 5.25 8.25 33.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
5 760169 VÕ ĐẶNG THÁI NGUYÊN 11.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 4.25 8.25 31.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Lê Thanh Mừng
6 760349 PHẠM THỊ HỒNG TRANG x 07.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 5.00 8.25 31.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
7 760270 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM x 19.05.2004 THCS Thới Hòa 0.0 7.00 5.75 8.00 35.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
8 760335 TRẦN HUỲNH YẾN PHƯƠNG x 03.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 8.00 8.00 36.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
9 760326 VÕ ĐỒNG LIÊU 02.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 5.25 7.50 31.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
10 760313 ĐẶNG NGỌC ANH x 19.11.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 6.50 7.50 31.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
11 760320 NGUYỄN THỊ THANH DUY x 06.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.25 6.00 7.25 33.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
12 760066 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN x 10.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 7.50 4.75 7.00 33.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
13 760333 TRẦN THỊ HẰNG NI x 22.03.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.25 3.50 7.00 30.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
14 730022 NGUYỄN THÁI BÌNH 09.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 4.75 7.00 29.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
15 760336 TRẦN THỊ MỸ QUÍ x 17.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 2.75 7.00 26.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
16 760351 BÙI THỊ BẢO TRÂN x 08.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.50 4.50 7.00 27.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THPT Lê Thanh Mừng
17 760175 HỒ THỊ NGỌC NHÂN x 25.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.50 4.25 7.00 27.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
18 730322 NGUYỄN THANH LÂM 29.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 7.25 6.25 6.75 34.30 THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
19 760065 BÙI THỊ NGỌC HÂN x 28.11.2003 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 5.00 6.75 30.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
20 760201 NGUYỄN TẤN PHÁT 07.04.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.25 6.50 6.75 30.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
21 760091 PHẠM HUỲNH HƯƠNG x 14.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.25 5.75 6.75 27.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THPT Tam Bình
22 760280 NGUYỄN NHÂN TRÍ 12.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 2.75 6.50 26.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
23 730105 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG KHANH x 12.03.2004 THCS Thới Hòa 0.0 7.50 4.00 6.25 31.50 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
24 760113 ĐẶNG THỊ HỒNG KHƯƠNG x 28.05.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.25 5.00 6.25 30.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
25 730330 HỒ THỊ THU NGÂN x 10.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 7.00 6.25 31.50 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
26 760341 PHẠM HOÀNG THÀNH THỊNH 13.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.25 5.75 6.25 26.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
27 760297 HUỲNH HỮU VĂN 22.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.25 4.50 6.25 25.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
28 760085 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ x 15.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 4.75 6.00 28.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
29 760122 TRẦN HẢI LONG 13.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 4.75 6.00 28.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
30 760279 NGUYỄN MINH TRÍ 11.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 2.50 6.00 25.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
31 760348 LÊ THÀNH TÍN 27.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 4.25 5.75 25.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
32 760355 PHAN NGUYÊN VỦ 03.11.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 5.50 5.50 28.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
33 730305 NGUYỄN GIA BẢO CHÂU x 02.04.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 4.25 5.50 26.30 THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THCS-THPT Hòa Bình
34 760289 HUỲNH THỊ KIM TUYỀN x 26.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.25 4.25 5.50 23.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
35 760014 NGUYỄN GIA BẢO 06.05.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.50 5.00 5.50 23.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
36 760332 HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG x 05.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.25 5.50 5.25 28.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
37 730346 PHAN ĐỨC THẮNG 06.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 3.75 5.25 26.30 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
38 760340 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO x 09.11.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 5.75 5.25 27.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
39 730170 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG x 06.04.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 5.25 5.25 27.30 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
40 760245 TRẦN THỊ KHÁNH THƯ x 11.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 4.75 5.25 26.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
41 760094 PHẠM HOÀNG KHANG 08.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 3.00 5.25 23.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
42 760210 LÊ MINH PHỤNG 25.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 2.25 5.25 22.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
43 730238 TRẦN THỊ LAN TIÊN x 16.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.75 4.00 5.25 24.00 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
44 760357 NGUYỄN NGỌC THẢO VY x 04.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.75 4.25 5.25 22.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành
45 760157 LÊ THỊ MỘNG NGHI x 17.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 5.00 5.00 27.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
46 730144 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN x 10.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.25 5.25 5.00 25.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
47 760314 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH x 16.03.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 4.00 5.00 24.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
48 730190 LÊ HOÀNG PHƯỚC 27.05.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.00 4.75 5.00 22.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
49 760344 ĐẶNG THỊ MINH THÙY x 16.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 4.75 4.75 25.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THPT Lê Thanh Mừng
50 750022 LÊ HOÀI BẢO 21.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.75 3.25 4.75 22.30 THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
51 760240 HUỲNH KIM THOA x 17.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.75 3.25 4.75 22.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành
52 760263 NGUYỄN QUỲNH THẢO TRANG x 29.03.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.50 4.50 4.75 23.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
53 730023 NGUYỄN THỊ YẾN BÌNH x 08.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.25 3.25 4.75 21.30 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Lê Thanh Mừng THPT Tam Bình
54 760328 TRẦN THỊ THANH NGỌC x 15.11.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 5.25 4.50 25.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THPT Tam Bình THPT Leâ Thanh Möøng
55 750329 HUỲNH LÊ TRINH x 03.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.25 4.50 4.50 24.00 THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
56 730167 CAO NGỌC NHỊ x 29.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 4.25 4.50 23.30 THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
57 760052 NGUYỄN TÂM ĐOAN x 17.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.75 2.00 4.50 20.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
58 730030 HUỲNH TRÍ CƯỜNG 02.05.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.75 4.75 4.50 19.30 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
59 730143 VÕ THỊ HIẾU NGÂN x 15.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 3.50 4.25 22.00 THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
60 760128 NGUYỄN THÀNH LỘC 25.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.50 2.00 4.25 19.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Lê Thanh Mừng
61 760139 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH x 22.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.25 4.50 4.00 25.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
62 750161 VÕ HỮU LƯỢNG 06.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.75 2.75 4.00 22.30 THPT Vĩnh Xuân THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
63 760221 ĐẶNG THỊ TỐ QUYÊN x 16.03.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.50 4.25 4.00 21.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Lê Thanh Mừng
64 760342 LÊ NGỌC DIỄM THÚY x 10.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.25 4.25 4.00 20.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
65 730166 PHAN THỊ MỸ NHIÊN x 28.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.75 3.25 4.00 16.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
66 760140 PHẠM THẾ MỸ 01.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 2.75 3.75 20.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
67 730001 PHAN QUỐC AN 29.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.25 2.50 3.75 16.50 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
68 760013 ĐẶNG NGUYỄN CHÍ BẢO 13.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.75 1.50 3.75 14.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
69 730334 NGUYỄN MỸ NGỌC x 30.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.50 6.75 3.50 24.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
70 730276 TRẦN THỊ LAN TƯỜNG x 16.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 3.75 3.50 20.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
71 730313 NGUYỄN NGỌC HÂN x 23.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 3.50 3.50 20.50 THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THCS-THPT Hòa Bình
72 760104 HUỲNH TUẤN KHANH 26.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.75 2.75 3.50 15.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
73 760097 NGUYỄN HUỲNH KHANG 28.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.00 2.00 3.50 13.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
74 760121 TRẦN THỊ MỸ LINH x 13.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.50 2.25 3.25 15.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
75 730223 TRẦN THANH THỊNH 24.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.25 1.75 3.25 12.80 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình
76 730299 NGUYỄN GIA BẢO 27.06.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.00 4.25 3.00 18.30 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
77 760358 NGUYỄN NGỌC YẾN VY x 29.04.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.00 3.25 3.00 17.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành
78 760233 LÊ QUỐC THẮNG 19.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.00 4.25 3.00 16.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành
79 760251 LÊ KIM THƯỢNG 21.03.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 3.25 2.75 18.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Lê Thanh Mừng THPT Lê Thanh Mừng THPT Tam Bình
80 730064 CAO HOÀNG GIA 07.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.75 3.50 2.75 14.50 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Lê Thanh Mừng
81 760112 PHẠM NGUYỄN DUY KHƯƠNG 26.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.75 2.50 2.75 13.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Lê Thanh Mừng
82 730124 PHAN CHÍ LINH 15.12.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.50 2.50 2.75 13.00 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
83 760322 NGUYỄN THỊ CẨM ĐOAN x 04.02.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.25 3.75 2.50 19.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
84 730338 PHAN THỊ KIỀU OANH x 11.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 5.00 3.00 2.50 18.00 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
85 760304 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY x 25.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.00 3.00 2.50 16.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
86 730116 NGUYỄN THỊ KIỀU x 31.08.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.00 3.00 2.50 14.00 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
87 760204 HUỲNH THANH PHONG 24.05.2004 THCS Thới Hòa 0.0 4.00 2.25 2.25 14.80 THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân THPT Hựu Thành
88 760092 ĐẶNG BÁ HƯỞNG 28.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 1.00 2.25 2.00 8.25 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
89 760198 HUỲNH LÂM NHỰT 09.07.2004 THCS Thới Hòa 0.0 0.50 1.50 2.00 6.50 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Lê Thanh Mừng
90 730345 TRẦN PHƯƠNG THẢO x 15.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 6.00 3.00 1.50 18.00 THPT Hựu Thành THCS-THPT Hòa Bình THPT Vĩnh Xuân
91 760207 ĐẶNG VÕ HỒNG PHÚC 22.10.2004 THCS Thới Hòa 0.0 2.50 4.25 1.00 11.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
92 760239 HUỲNH QUỐC THỊNH 20.11.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.00 2.75 0.75 10.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
93 760034 LÊ KHẮC DUY 06.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 3.00 3.25 0.50 10.30 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
94 760002 ĐẶNG THỊ THÚY AN x 24.09.2004 THCS Thới Hòa 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân THPT Tam Bình THPT Leâ Thanh Möøng
95 760256 BÙI VĂN TÍN 25.08.2003 THCS Thới Hòa 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân
96 760281 NGUYỄN THÀNH TRUNG 27.01.2004 THCS Thới Hòa 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 0.00 THCS-THPT Hòa Bình THPT Hựu Thành THPT Vĩnh Xuân

21/06/2018

Chuyện hôm kia......
Thới Hòa - Vũng Tàu hè 2018

19/06/2018

Vung tau 2018

27/05/2018

Trường THCS Thới Hòa

29/03/2018

Kính mời

09/03/2018

Bà con gần xa hãy ủng hộ nhé!

11/02/2018

Lua trai

10/02/2018

Cắm trại xuân 2018

08/02/2018

Ngày 10/02/2018 (thứ7) trường có tổ chức cắm trại mừng Đảng mừng Xuân 2018

30/01/2018

Lịch nghi tet

26/01/2018

Chiều nay 27/01/2018 trường có buổi họp mặt giáo viên về hưu, bà con tham dự nhé

13/01/2018

Why So Serious

Ok

Đàn ông ra đàn ông, con gái ra con gái nha :3

24/12/2017

Ngày 25,26 hs được nghĩ học do bão nhé!

24/12/2017

Ngày 25,26/12/2017 hs được nghĩ học nhé

Trường THCS Thới Hòa reached 250 likes! 17/10/2017

Trường THCS Thới Hòa reached 250 likes!

Read their latest posts to see what's new and learn more.

10/09/2017

Mot vai ki niem

10/09/2017

Photos from Trường THCS Thới Hòa's post

08/09/2017

Ai đã tường học ở dãy phòng này?

29/08/2017

2 đ/c về hưu nè!

30/06/2017

TT CBGV_CNV

31/05/2017

Timeline Photos

29/05/2017

ngày mai 30/5/2017 trường THCS Thới Hòa làm lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia nè, kính mời quí vị tham gia nha!

08/03/2017

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, em chúc các Cô luôn tươi cười, dồi dào sức khỏe thành công trong sự nghiệp và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt của các Thầy và mọi người. :)))))

20/02/2017

Chào buổi sáng cả nhà.
Chúc cả nhà một tuần làm việc thật tốt :))))

15/02/2017

Trường chuẩn QG

19/01/2017

Hội trại xuân 2016-2017.

14/01/2017

19/1/2017 cam trai xuan

13/01/2017

Trường THCS THỚI HÒA tổ chức cắm trại xuân vào ngày thứ năm 19/1/2017 ai có tham gia ko

01/11/2016

Trường THCS Thới Hòa's cover photo

31/10/2016

Timeline Photos

20/08/2016

22/8 bắt đầu năm học 2016-2017, toán lớp 91,92 gặp thầy Nhân rồi

28/07/2016

Trường THCS Thới Hòa

Videos (show all)

Lua trai

Location

Category

Telephone

Website

Address


Thới Hòa, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vinh Long

Other Middle Schools in Vinh Long (show all)
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - TP Vĩnh Long Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - TP Vĩnh Long
Khóm 4/Phường 2/Đường Nguyễn Huệ
Vinh Long

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tọa lạc tại khóm 4 đường Nguyễn Huệ, Phường

Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Vĩnh Long Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Vĩnh Long
Số 59/Đường Mậu Thân/Phường 3/TP Vĩnh Long
Vinh Long, 85100

Trường THCS Nguyễn Trãi tọa lạc tại số 59 đường Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh

Thcs Tích Thiện Confession Thcs Tích Thiện Confession
Vinh Long

Trang của Trường Trung Học Cơ Sở Tích Thiện

Trường THCS AN PHƯỚC Trường THCS AN PHƯỚC
Phú An/An Phước/Mang Thít/Vĩnh Long
Vinh Long

Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp

THCS THANH ĐỨC THCS THANH ĐỨC
Ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Đức
Vinh Long

Trường THCS Thanh Đức thuộc ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩ

Trường THCS TT Cái Nhum Trường THCS TT Cái Nhum
Vinh Long

Là nơi các bạn có thể bày tỏ tâm tư của mình mà chẳng ai biết bạn là ai và

Trường THCS và THPT Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long Trường THCS và THPT Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
Cái Kè, Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
Vinh Long

31/12/2003 ban hành quyết định Mở rộng qui mô trường THCS Mỹ Phước, xã Mỹ phước, huyện Mang Thít thành trường Trung học cấp 2-3 Mỹ Phước thuộc sở GD&ĐT

Lời Muốn Nói + Lời Muốn Nói +
Long Hồ, Vĩnh Long
Vinh Long

E nói.. E cười.. - Ai biết E đag khóc :) Nqười nhìn.. Nqười thấy.. - Nqười ngĩ

THCS Trần Phú TPVL THCS Trần Phú TPVL
Vinh Long, 85100

Thông báo tin tức và chia sẽ những hoạt động nhà trường. Chia sẽ tâm tư nguy?

Trường THCS Đồng Phú Trường THCS Đồng Phú
ấp Phú Mĩ 2
Vinh Long, 123456

ngôi trường thân yêu

Nhóm HS Trường THCS Loan Mỹ Nhóm HS Trường THCS Loan Mỹ
Sóc Rừng, Loan Mỹ, Tam Bình
Vinh Long, 070371

Chia sẽ những kỷ niệm đep về Thầy Cô, trường lớp....