Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse

Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse

Ngoại ngữ Lighthouse - Nơi các con được lan tỏa tình yêu Tiếng Anh, học tập tron

Operating as usual

18/10/2023

Oct 18

Sending you my love and heartfelt respect on this special day. A very happy women’s day to you! I love my mommy, I love teachers!

Gửi đến bạn tình yêu và sự trân trọng nhiệt thành nhân ngày đặc biệt này. Chúc bạn một ngày lễ vui vẻ! Con yêu mẹ, yêu cô giáo!

Class: UPSD
Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 17/10/2023

Oct 17

Các bé ơi, Lighthouse đã nhận được khá nhiều video Minigame tháng 10 rồi đó. Những bạn nào chưa tham gia nhớ nhanh nhanh gửi bài liền nghen. Rất nhiều phần quà đang chờ các bạn nè

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

17/10/2023

Oct 17

I feel blessed to call you my mother. Happy Women’s Day! We love you, mom!
Class Up2C cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được gọi và có mẹ! Chúng con cảm ơn và yêu Mommy rất nhiều!
Chúc các mẹ, các cô, phụ nữ,... ngày lễ ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, người thân!

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

17/10/2023

Oct 17
Lighthouse tuyển dụng! Rất mong được làm việc chung với các bạn

16/10/2023

Oct 16

Maggie UP2A - Cool video

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

16/10/2023

Oct 16
Không khí Halloween đã đến Lighthouse rồi nghe

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

13/10/2023

Oct 13

Selina UP4C - Cool video

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

13/10/2023

Oct 13

Ba mẹ ơi, hiện Lighthouse có mòn quà nhỏ gửi tặng các bé khi đăng ký nhập học từ ngày 15/10-25/10. Ba mẹ nhanh tay đăng ký để nhận quà nhé!

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

12/10/2023

Oct 12

Lighthouse xin gửi lịch phòng nghe LPR, chương trình ngoại khóa 15p trước hoặc sau giờ học, phí 50k/ 1 tháng, có GV giám sát và test định kì. Các bạn có tên trong lịch PH nhắc cháu tham gia đầy đủ. Các bạn khác nếu quan tâm và muốn tham gia, xin vui lòng đăng kí với văn phòng. LH xin cảm ơn!

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 12/10/2023

Oct 12
LAS46
Phase 2 Phonics CVC Blending PowerPoint
Link đầy đủ dưới cmt
Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

11/10/2023

Oct 11

Nobita UP2F - Quick answer

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

10/10/2023

Oct 10

Lighthouse công bố Top student tháng 9. LH xin chúc mừng những bạn có thành tích học tập tốt trong tháng, mong các bạn sẽ tiếp tục cố gắng, những bạn khác cũng hãy cùng nhau nỗ lực để nhận thật nhiều phần quà hấp dẫn từ LH! Các bạn có tên trên danh sách sẽ nhận xu từ GV của mình để đổi quà tại VP nhé!

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

09/10/2023

Oct 9
Các bé yêu ơi, chỉ còn gần 1 tuần nữa Lighthouse sẽ chốt danh sách đi dã ngoại nè. Các bé đăng ký nhanh nhé

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 06/10/2023

Oct 6
Tích xu thu quà nè nha. Các bé rất hào hứng luôn đó ạ. Học hành chăm chỉ, quay video đầy đủ là được nhận xu rồi.

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

05/10/2023

Oct 5

Lily UP1A - Cool video

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

05/10/2023

Oct 5

Lighthouse chúc mừng các bạn có tên trong ảnh đạt Top 4 "Check in Trung thu" vừa rồi. Các bạn liên hệ VP để nhận quà nhé. Xin cảm ơn!

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

04/10/2023

Oct 4
Lighthouse vẫn đang tuyển dụng nha. Mong rằng sẽ có cơ hội được làm việc chung với bạn

Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse Ngoại ngữ Lighthouse - Nơi các con được lan tỏa tình yêu Tiếng Anh, học tập trong tình yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng tâm hồn và phát huy hết những giá trị tiềm ẩn sâu bên trong mình.

04/10/2023

Oct 4

Dulcie UP2G-Story

Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 03/10/2023

Oct 3
Đừng quên Lighthouse vẫn đang tuyển sinh học viên từ 5-14 tuổi nha. Bé được học trải nghiệm miễn phí 1 buổi, ba mẹ dự giờ, thấy thích mới đăng ký nè

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

02/10/2023

Oct 2
Elsa UP2G - Cool video
----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 02/10/2023

Oct 2
Cùng Lighthouse đi trao tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn nhé.
Số tiền đi từ thiện từ Lighthouse, phụ huynh đóng góp; tiền bán bắp, nước, tô tượng và quần áo cũ HV quyên góp. Chúc mọi người tháng mới thành công
----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

02/10/2023

Oct 2
Cùng Lighthouse đi trao tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn nhé. Chúc mọi người tháng mới thành công
----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

30/09/2023

Sep 30

Class UP6A Wishes you a memorable Mid-Autumn Festival, filled with happy moments and cherished memories.

Lớp UP6A chúc mọi người một dịp Lễ Trung Thu đáng nhớ, tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc và những kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên.

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

29/09/2023

Sep 29

Class UP1B wishes you all a Happy Mid-Autumn Festival. Wish you and your family full of health, happiness and success.
Lớp UP1B chúc mọi người Trung Thu vui vẻ. Chúc tất cả mọi người và gia đình sức khoẻ đong đầy, tràn ngập hạnh phúc và thành công.

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

29/09/2023

Sep 29

I wish that your career and life, just like the round moon on Mid-Autumn Day, be bright and perfect.

Tôi ước công việc và cuộc sống của bạn sẽ sáng và toàn vẹn như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu.

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 29/09/2023

Sep 29

Wishing you a warm and happy Mid-Autumn Festival with family and loved ones!

Chúc mọi người một mùa trung thu ấm áp và hạnh phúc với gia đình và những người thân yêu!

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

29/09/2023

Sep 29
Cherry UPSB - Cool video
Học viên mới chỉ mới học được 1 tháng nhưng đã có sự tiến bộ rõ rệt, bật âm cuối khá tốt rồi nè
----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

29/09/2023

Sep 29
Hôm nay Trung thu 2023, Lighthouse kính chúc tất cả mọi người có một mùa Trung thu an lành, hạnh phúc

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

28/09/2023

Sep 28

A bright moon and stars twinkle and shine. Wishing you a merry Mid-Autumn Festival, bliss and happiness.

Mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, ước cậu có một mùa Trung thu an lành và hạnh phúc.

----------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠ữ 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
𝐏𝐡ụ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 để đượ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 đá𝐩 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜.
🏫Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟏𝟏𝟗 𝐋𝐞̂ 𝐋𝐨̛̣𝐢, 𝐏𝐡ườ𝐧𝐠 𝟑, 𝐓𝐩 𝐓𝐮𝐲 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟓.𝟐𝟒𝟐𝟐.𝟓𝟗 - 𝟎𝟗𝟑𝟖.𝟐𝟐𝟑𝟖.𝟔𝟒 (𝐌𝐬.𝐓𝐡𝐮ậ𝐧)

28/09/2023

Sep 28

Happy Mid-Autumn Festival! May the round moon bring you a happy family and a successful future.

Chúc mừng Tết trung thu! Cầu mong vầng trăng tròn sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc gia đình và thành công trong tương lai.
U2E chúc tất cả mọi người mùa trung thu ấm áp bên gia đình và người thân ❤️

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

28/09/2023

Sep 28

Wishing us a long life to share the graceful moonlight.

Tập thể UP4C kính chúc tất cả mọi người một mùa trung thu hạnh phúc - an lành. Mong rằng tất cả chúng ta mãi được sống trường thọ để thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp.

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

28/09/2023

Sep 28

Happy Mid-Autumn Day! Wish that you go well and have a successful and bright future.

Mừng ngày Tết Trung thu, ước rằng những điều thuận lợi, thành công và may mắn sẽ đến với mọi người.

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

28/09/2023

Sep 28
Mint UPSA - Cool video

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

27/09/2023

Sep 27

The roundest moon can be seen in the Autumn. It is time for reunions. I wish you a happy Mid-Autumn Day and a wonderful life.

Khi trăng tròn nhất vào mùa Thu cũng là thời điểm để mọi người sum họp. Cầu ước mọi người có mùa Trung thu vui vẻ và cuộc sống mãn nguyện. Một lần nữa tập thể lớp UP3D1 kính chúc tất cả mọi người một mùa trung thu an lành.

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

27/09/2023

Sep 27
Chúc mừng Tết Trung thu
Wishing you a memorable Mid-Autumn Festival, filled with happy moments and cherished memories.

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

26/09/2023

Sep 26

Tập thể lớp Up2C chúc bạn một dịp Lễ Trung Thu đáng nhớ, tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc và những kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên.

Wishing you a memorable Mid-Autumn Festival, filled with happy moments and cherished memories.

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

25/09/2023

Sep 25
Cindy - UP5A - Cool video
Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse's post 25/09/2023

Sep 25

Giáo viên và nhân viên Lighthouse thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

25/09/2023

Sep 25
Lighthouse thông báo tuyển dụng. Mọi thông tin vui lòng xem trong ảnh. Xin cảm ơn

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

Trung tâm Ngoại ngữ Lighthouse Ngoại ngữ Lighthouse - Nơi các con được lan tỏa tình yêu Tiếng Anh, học tập trong tình yêu thương và tôn trọng, nuôi dưỡng tâm hồn và phát huy hết những giá trị tiềm ẩn sâu bên trong mình.

22/09/2023

Sep 22

Presentation about the uses of the computer - UP5A

Phụ huynh vui lòng Inbox Lighthouse để được giải đáp thắc mắc.
🏫Địa chỉ: 119 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
☎️Hotline: 0935.2422.59 - 0938.2238.64 (Ms.Thuận)

Want your school to be the top-listed School/college in Tuy Hòa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

July 25,2022Lighthouse - Thông tin tuyển sinh bổ sung lớp Tiếng Anh tiểu học cuối tuần, đã có nền tảng, cụ thể như sau:L...
July 12,2022Cứ 2 tuần Lighthouse sẽ thay đổi chủ đề của chuyên mục Q&A, học viên sẽ được tiếp xúc nhiều thông tin khác n...
June 18,2022Ngoài những tiết học vui nhộn trên lớp, Lighthouse còn cố gắng nâng cao chất lượng học tập của từng học viên...
June 3,2022Hãy cùng xem các bạn nhỏ lớp UP1E giới thiệu về bản thân và tìm hiểu về âm “i” nhé. Các bạn đã cùng nhau thực...

Location

Category

Telephone

Website

Address


119 Lê Lợi, Phường 3
Tuy Hòa

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:30
Tuesday 09:00 - 20:30
Wednesday 09:00 - 20:30
Thursday 09:00 - 20:30
Friday 09:00 - 20:30
Saturday 09:00 - 20:30
Sunday 08:00 - 11:00
Other Education in Tuy Hòa (show all)
Ôn thi THPT cùng MITC Ôn thi THPT cùng MITC
261 Nguyễn Tất Thành, P8 Tp
Tuy Hòa

Giúp các bạn học sinh THPT ôn tập kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp. Trang này c?

Trường Mầm Non Bích Du- B**h Du Kindergarten Trường Mầm Non Bích Du- B**h Du Kindergarten
25/7 Nguyễn Tất Thành Phường 2 Thành Phố
Tuy Hòa, 54

Môi trường thân thiện.

Rainbow English Center Rainbow English Center
32 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành Phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Tuy Hòa

�Trung tâm ngoại ngữ Cầu Vồng� - Dịch thuật - - Tư vấn du học, du lịch

Tiếng Hàn Tuy Hòa Phú Yên with Ms.Tram Tiếng Hàn Tuy Hòa Phú Yên with Ms.Tram
Võ Thị Sáu, P. Phú Đông, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Tuy Hòa

Các khóa tiếng Hàn, tiếng Anh tại Tuy Hòa, Phú Yên @Hàn ngữ Anh ngữ _ SONG NGỮ CHO TƯƠNG LAI

Học tiếng Nhật Học tiếng Nhật
Phú Yên
Tuy Hòa

Hay

Chi Đoàn Trung tâm GDTX Phú Yên Chi Đoàn Trung tâm GDTX Phú Yên
02 Nguyễn Huệ
Tuy Hòa, 057

Trung tâm GDTX Phú Yên là một cơ sở giáo dục công lập trong hệ thống giáo dục

Anh ngữ HappyHouse Anh ngữ HappyHouse
163 Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hòa
Tuy Hòa, 56506

Tiếng anh cho học sinh từ Mẫu giáo đến Trung Học Phổ Thông, tiếng Anh giao tiếp

THPT Phan Bội Châu Phú Yên THPT Phan Bội Châu Phú Yên
Suối Bạc, Sơn Hòa, Phú Yên
Tuy Hòa

Trường cấp ba tại Sơn Hòa

Trường MNCL AN PHÚ Trường MNCL AN PHÚ
Tuy Hòa

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Pháo Lú Pháo Lú
05 Phan Lưu Thanh
Tuy Hòa

Page lập ra để công kích người lập ra nó

Pineapple Tiền tiểu học & Tiếng Anh cho bé Pineapple Tiền tiểu học & Tiếng Anh cho bé
81 Điện Biên Phủ
Tuy Hòa