Trung Tâm Gia Sư Quy Nhơn - Bình Định

Trung Tâm Gia Sư Quy Nhơn - Bình Định

Comments

gs toán 9 tuần 3b, hp 1triệu2, y/c gs tốt nghiệp
MS.CHUNG MỞ LỚP (TẠI NHÀ CÔ Ở DIÊU TRÌ HOẶC DẠY ONLINE)
👉🍀Hãy đến với Ms.Chung ngay hôm nay.
👉👉Chọn môn và đăng ký sớm nhận ưu đãi lớn
📜Toán, tiếng việt tiểu học theo chương trình mới ( lớp 1 - 5).
☘️Anh văn Mầm non (giao tiếp, cơ bản, nâng cao).
☘️Anh văn Tiểu học (giao tiếp, cơ bản, nâng cao).
☘️Anh văn luyện theo chương trình cambridge
Starters, Movers, Flyers
☎️Quý phụ huynh, học sinh có nhu cầu vui lòng Inbox hoặc liên hệ trực tiếp Ms Chung: 0931827409.
🏩💒Địa chỉ giảng dạy: Dạy online hoặc học trực tiếp tại nhà cô (Diêu Trì).
🏹🎯📌Cam kết: đảm bảo học có hiệu quả , không hiệu quả sẽ không thu phí

SUNFL0WER group với đội ngũ gia sư giỏi uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, họ là

Operating as usual

13/09/2023

Gs toán 9 ở nhơn phú học lâu dài,tuần 3b, hp 1triệu2, y/c gia sư tốt nghiệp

11/09/2023

Gs toán 9 ở nhơn phú ôn lâu dài cho hs thi chuyên,tuần 3b, hp 1triệu2, y/c gia sư tốt nghiệp

08/09/2023

Gs toán 9 ở nhơn phú,tuần 3b, hp 1triệu, y/c sinh viên sư phạm

06/09/2023

⛔ ⛔♻️🏡𝗚𝗶𝗮 𝘀𝘂̛ 𝗱𝗮̣𝘆 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ - 𝘅𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻
👉👉👉Học gia sư dạy kèm tại nhà là hình thức đào tạo rất được ưa chuyện hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều phụ huynh, học sinh hết sức lo lắng về chất lượng cũng như những lợi ích nổi trội từ hình thức học tập mới này. Bài viết dưới đây, gia sư Hoa Mặt Trời sẽ chia sẻ đến bạn đọc tất tần tật các thông tin về hình thức gia sư dạy kèm tại nhà.
𝗟𝗼̛̣𝗶 𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗵𝘂𝗲̂ 𝗴𝗶𝗮 𝘀𝘂̛ 𝗱𝗮̣𝘆 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀?
❶ 𝑻𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒗𝒂̂̃𝒏 đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒅𝒂̣𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̣𝒄: 𝐻𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐. 𝐻𝑜̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑑𝑎̣𝑦 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀. 𝐷𝑎̣𝑦 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ, ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑛 đ𝑜𝑎̣𝑛, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑦 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̣𝑐. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀. 𝑃ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣𝑐. 𝑄𝑢𝑎 đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐𝑎𝑜.
❷ 𝑻𝒖̀𝒚 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒎𝒐̂𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒃𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄: 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑏𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘𝑦̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔.
❸ 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 đ𝒂́𝒑 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒂̆́𝒄 𝒎𝒂̆́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏: Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 1 𝑘𝑒̀𝑚 1, 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́, 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 đ𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑘𝑒̃ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑟𝑜̃ 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐.
❹ 𝑮𝒊𝒂 𝒔𝒖̛ 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏: 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑐𝑜̀𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑥𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡.
❺ 𝑪𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂𝒏: 𝑉𝑒̂̀ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛, 𝑚𝑜̂̃𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎𝑖. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑑𝑎̣𝑦 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑑𝑎̣𝑦 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡.
❻ 𝑷𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒌𝒆̀𝒎 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏: 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛ 𝑑𝑎̣𝑦 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̆́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛. 𝐵𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒̉. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑜́.
📌 📌 𝑷𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 0357909990 – 0935335548 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́
============================
🔆 🔆 Trung tâm gia sư Hoa Mặt Trời - Gia Sư Quy Nhơn
🔆 🔆 TRUNG TÂM GIA SƯ HOA MẶT TRỜI – SUNFLOWER Group
 ☎️ ☎️ 0357.909.990 – 0935.3355.48🏨 Đường Võ Lai, Tp Quy Nhơn, Bình Định

05/09/2023

Gs tiếng anh 11, tuần 3b, hp 1triệu2, y/c gs tốt nghiệp

29/08/2023

Ca 1: Cần nhóm ghép môn hóa 11, thầy cô nào có nhóm sẳn gần đường võ mười ib em
Ca 2: Gs tiếng anh 12, tuần 3b, hp 2triệu2

29/08/2023

Gs tiếng anh giao tiếp cho nhóm hs lớp 12, tuần 3b, hp 2triệu5

27/07/2023

Gs tiếng anh 11 cho hai học sinh, tuần 2b, hp 1triệu2, y/c gs nữ có toeic hoặc ielts

03/07/2023

Gs tiếng anh lớp 5, tuần 3b, hp 1triệu2, y/c gs tốt nghiệp

27/06/2023

🆘 🆘 ⏩ ⏩ 𝟭𝟬 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 “𝘀𝗶̃ 𝘁𝘂̛̉” 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝘂́ 𝘆́ 𝗸𝗵𝗶 đ𝗶 𝘁𝗵𝗶 𝗧𝗛𝗣𝗧 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗴𝗶𝗮
📍️❎ 1. Đi đúng giờ
📍️❎ 2. Ăn sáng đầy đủ trước khi đi thi
📍❎ 3. Chuẩn bị đủ giấy tờ để dự thi
📍❎ 4. Trang phục gọn gàng, chỉnh tề
📍❎ 5. Chuẩn bị dụng cụ học tập
📍❎ 6. Đừng kỳ vọng vào việc mang tài liệu hay quay cóp
📍️❎ 7. Tắt chuông điện thoại
📍️❎ 8. Cẩn thận với giấy nháp
📍️❎ 9. Phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài.
📍❎ 10. Kiểm tra bài trước khi nộp

22/06/2023

Gs toán 12, tuần 2b, hp 1triệu, y/c gia sư nữ

19/06/2023

Gs toán lý hóa 6, tuần 5b, hp 2triệu, y/c gs tốt nghiệp

12/06/2023
27/05/2023

☘☘☘HÈ ĐẾN RỒI, QUÝ BẬC PHỤ HUYNH/ CÁC EM HỌC SINH CÙNG TÌM GIA SƯ THÔI NÀO 😍 😍 😍
🤔 🤔 🤔 VÌ SAO CẦN GIA SƯ, đặc biệt TRONG DỊP HÈ?
💢💢 Phụ huynh bận rộn, không có thời gian kèm cặp, kiểm soát việc học tập ở nhà của con.
💢💢 Tình hình, kết quả học tập của học sinh năm vừa qua chưa được tốt, bài không hiểu không có ai giải thích.
💢💢 Học sinh khó tập trung, chưa nắm vững bài khi theo học các lớp đông người, chưa có tính tự giác tự học, còn ham chơi.
💢💢 Học sinh muốn nắm vững, có nền tảng trước khi bước vào năm học mới để có kết quả học tập tốt, học giỏi.
💢💢 Học sinh giỏi muốn học nâng cao, phát triển năng lực toàn diện.
💢💢 Học sinh cần một người kèm cặp, giải đáp thắc mắc, thúc đẩy tinh thần học tập.
📌 📌 Hãy đến với Trung Tâm Gia Sư HOA MẶT TRỜI chúng tôi sẽ giúp PHỤ HUYNH/ HỌC SINH tìm GIA SƯ thích hợp hoàn toàn miễn phí. 💯 💯
Phụ huynh học sinh có nhu cầu xin vui lòng:
 📞 📞 Liên hệ ngay 0357909990 – 0935335548 để được tư vấn
============================
🔆 🔆 Trung tâm gia sư Hoa Mặt Trời - Gia Sư Quy Nhơn - Bình Định
🔆 🔆 TRUNG TÂM GIA SƯ HOA MẶT TRỜI – SUNFLOWER Group
 ☎️ ☎️ 0357.909.990 – 0935.3355.48🏨 Đường Võ Lai, Quy Nhơn , Bình Định.

25/05/2023

Gs toán 12 chuẩn bị thi dh, tuần 3b, hp 2 triệu

10/04/2023

Gs dạy ngữ pháp + giao tiếp cho học sinh cấp 3, tuần 3b, hp 1triệu5

21/03/2023

Gs toán 8, tuần 3b, hp 1triệu2, y/c sv sp toán trở lên

09/02/2023

Gs báo bài lớp 8, tuần 5b, hp 2 triệu, y/c sinh viên sp toán

07/02/2023

GS lớp 4, tuần 4b, hp 1triệu8, y/c sv sp trở lên

31/01/2023

GS các báo bài lớp 8, tuần 5b, hp 2 triệu, y/c gs sinh viên

14/12/2022

gs toán 9 tuần 3b, hp 1triệu2, y/c gs tốt nghiệp

09/12/2022

Gs toán 9, tuần 3b hp 1triệu2, y/c gs tốt nghiệp sp toán

30/10/2022

Gs toán 7, tuần 3b, hp 1triệu2, y/c tốt nghiệp sư phạm toán

20/10/2022

GS toán 12, tuần 3b, hp 1triệu4, y/c gs nữ

17/10/2022

Gs toán 10, tuần 3b, hp 1triệu2, hs tới nhag giáo viên, ưu tiên gần khu vực đường hai bà trưng

17/10/2022

Gs toán 10, tuần 3b, hp 1triệu2, h/s tới nhà gv, ưu tiên gs gần khu vực hai bà trưng

Want your school to be the top-listed School/college in Quy Nhon?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Lê Hồng Phong, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình định
Quy Nhon
Other Quy Nhon schools & colleges (show all)
Trung tâm gia sư Quy Nhơn - Bình Định Trung tâm gia sư Quy Nhơn - Bình Định
Quy Nhơn. Bình Định
Quy Nhon

Nền tảng vững mạnh cho tương lai thành công.

Học Toán cùng Thầy Sơn - Luyện thi ĐH 10, 11, 12 Học Toán cùng Thầy Sơn - Luyện thi ĐH 10, 11, 12
Đường Hùng Vương ( Hẻm Trường THPT Hùng Vương )
Quy Nhon, 55150

- Nhận gia sư môn Toán lớp 6 - lớp 12. - Ôn thi chuyển cấp, luyện thi Đại Học.

Du Học HACIC - QN Du Học HACIC - QN
91 Lê Lợi, P. Trần Hưng Đạo
Quy Nhon

Thuộc Hệ thống giáo dục HACIC chuyên: - Tư vấn du học các nước Anh, Mỹ, Canada,

Itutor- Gia Sư Chất Lượng Cao Itutor- Gia Sư Chất Lượng Cao
Hùng Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Quy Nhon

Gia sư chất lượng cao tại Bình Định với đội ngũ sinh viên sư phạm có thành t

Hội Giáo viên - gia sư dạy kèm Quy Nhơn Hội Giáo viên - gia sư dạy kèm Quy Nhơn
Ngô Mây, Quy Nhơn
Quy Nhon

Can thiệp chậm nói, tự kỉ  KHAI TÂM Can thiệp chậm nói, tự kỉ KHAI TÂM
Đường Thanh Niên, Quy Nhơn
Quy Nhon

Gia Sư Anh Ngữ Quy Nhơn Gia Sư Anh Ngữ Quy Nhơn
Quy Nhon

Chuyên hỗ trợ gia sư,giáo viên Tiếng Anh trình độ cao,kèm 1-1 học nhóm 5-10 ,bộ

Gia sư Bình Phú Gia sư Bình Phú
Quy Nhon

Sự nghiệp giáo dục - là trách nhiệm của chúng tôi.

Little Hands Montessori Qui Nhơn Little Hands Montessori Qui Nhơn
7 Hoài Thanh, Khu An Phú, Phường Quang Trung
Quy Nhon, 55112

Trường mầm non áp dụng phương pháp giáo dục Montessori