Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường

Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường
_ Biểu Diễn Lân Sư Rồng chuyên nghiệp

Operating as usual

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 05/01/2024

🎉 Khai Trương Cháo Dinh Dưỡng BOOM
🏠 Trần Hữu Khác - TT.Sịa - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng Năm Mới 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 03/01/2024

🎉 Khai Trương Nhà Sách Phương Đông
🏠 63 Đào Tấn - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng Năm Mới 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 01/01/2024

🌟 1/1/2024 - Hoàn Thành 6 Show Đầu Năm Thành Công Tốt Đẹp 🥰
🎉 Khai Trương Đặng Ngọc Thúy - Phun Xăm Thẩm Mỹ - Gội Đầu Dưỡng Sinh
🏠 22 Nguyễn Trãi - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng Năm Mới 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )
📢 Các show khác bên e sẽ đăng từ từ sau nhé khách iu 🥰Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 22/12/2023

🎉 Khai Trương Tàu Hủ Tươi CoVang
🏠 179/1 Nguyễn Lộ Trạch - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )
Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 18/12/2023

🎉 Nhà Thờ Tổ Họ Thân
🏠 Lộc Sơn - Phú Xuân - Phú Vang - TT.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )02/12/2023

📣Hôm nay 𝟎𝟐/𝟏𝟐 Team Bạch Ngọc chúc mừng sinh nhật 𝐏𝐡𝐢 𝐕𝐚̂𝐧 (Nhóc) thành viên của 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ❤️. Tuổi mới chúc người anh em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.🎂🎉

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 23/11/2023

🎉 Khai Trương 1996 Cafe
🏠 265 Chi Lăng - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 02/11/2023

🏆 Giải Lân Sư Rồng Quốc Gia 2023 tại Phan Thiết - Bình Thuận 🥰
🇻🇳 Tổ Trọng Tài Quốc Gia
🛫 Gét gô

27/10/2023

📣Hôm nay 𝟐𝟕/𝟭𝟬 Team Bạch Ngọc Đường chúc mừng sinh nhật Sếp 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 , người anh cả của 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ❤️.Nhân dịp sếp bước sang tuổi mới, Team Bạch Ngọc chúc sếp ngày càng thành công và thăng tiến trong sự nghiệp, viên mãn trong cuộc sống gia đình. Một lần nữa chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé🎂🎉

20/10/2023

📣Hôm nay 𝟮𝟬/𝟭𝟬 Team Bạch Ngọc Đường chúc mừng sinh nhật a 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 , một trong những người anh cả của 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ❤️. Tuổi mới chúc anh nhìu sức khoẻ có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé 🎂🎉

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 20/10/2023

🎉 Event 20/10 - Khai Trương Coffee Trung Nguyên LEGEND
🏠 Khu Thương Mại Hùng Vương - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )19/10/2023

📣Hôm nay 𝟏𝟗/𝟏𝟎 Team Bạch Ngọc chúc mừng sinh nhật 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐀̂𝐧 (Ân Mập) thành viên của 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ❤️. Tuổi mới chúc người anh em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.🎂🎉

18/10/2023

📣Hôm nay 𝟏𝟖/𝟏𝟎 Team Bạch Ngọc chúc mừng sinh nhật 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢 thành viên của 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ❤️. Tuổi mới chúc người anh em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.🎂🎉

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 16/10/2023

🎉 Khai Trương Nhà Hàng Tân Lá Đỏ
🏠 24 Sóng Hồng - TT.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 11/10/2023

🎉 𝐂𝐨̛𝐦 𝐍𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐆𝐔𝐎̂̀𝐍
🏠 05 Trần Quang Khải - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 08/10/2023

🎉 Khai Trương Lê Nhật Istore
🏠 364 Phan Chu Trinh - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )05/10/2023

Chào mừng e đến với nhà của bọn a 🥰

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 02/10/2023

🎉 Tết Trung Thu 2023 𝗔𝗹𝗼 𝗟𝗮̀ 𝗖𝗼́
🏠 45 Chu Văn An - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 01/10/2023

🎉 Tết Trung Thu 2023 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱 𝟵
🏠 14 Lưu Hữu Phước - Vỹ Dạ - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )30/09/2023

226 Chi Lăng (19h)
Show cuối của mùa Trung Thu 2023

30/09/2023

18h
Tiệm Cafe Hạt Đậu Nhỏ
Kiệt 102 Huyền Trân Công Chúa

30/09/2023

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 : 𝟏𝟔 𝐀̂𝐋 ( 𝟑𝟎/𝟗 )
📍 17h : cà phê Rin ( 01 Thánh Gióng )
📍 18h : cà phê Hạt Đậu Nhỏ ( cuối kiệt 102 Huyền Trân Công Chúa )
📍 19h : 226 Chi Lăng
📢 Tất cả đều diễn 𝗠𝗮𝗶 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝘂𝗻𝗴 m.n nhé
Hẹn m.n chiều tối nay 3 show cuối cùng mùa Trung Thu 2023 🥰🥰🥰

28/09/2023

Kết thúc ngày 14(AL)
Hẹn tất cả mọi người vào ngày mai 15 (AL)
💜

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 27/09/2023

Hẹn mọi người 8h sáng nay (14AL) tại Quảng Trường A Lưới

27/09/2023

39A Trường Chinh (Mai Hoa Thung)
13AL 22h30

27/09/2023

Mọi người theo dõi face cá nhân của Trưởng Đoàn để cập nhật giờ diễn nhé 🫰

27/09/2023

⏰ Chiều hôm nay 4h (13 AL)
🏠 28E Tôn Thất Tùng ( Mai Hoa Thung )

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 26/09/2023

Xong ngày 12 Âm Lịch thành công tốt đẹp 🥰
♥️ Cảm ơn các anh C.A Phường Trường An
♥️ Cảm ơn tất cả mọi người đã iu mến & dành tình cảm cho Đoàn
♥️ Hẹn mọi người ngày mai 13 Âm Lịch
Ảnh : Review Huế

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 25/09/2023

𝗟𝗶̣𝗰𝗵 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟯 :
🏆 𝟗 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 23/9/2023 )
📍 Hyundai Huế - An Dương Vương
📍 Phố Đi Bộ Hai Bà Trưng
---------------------------------------------------------
🏆 𝟏𝟎 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 24/9/2023 )
📍 Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh
📍 KS Senna - 07 Nguyễn Tri Phương
---------------------------------------------------------
🏆 𝟏𝟏 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 25/9/2023 )
📍 A Lưới ( Mai Hoa Thung )
---------------------------------------------------------
🏆 𝟏𝟐 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 26/9/2023 )
📍 Ngân hàng Eximbank - 06 Lý Thường Kiệt
📍 Đại Học Nghệ Thuật - 10 Tô Ngọc Vân
📍 294/3 Phan Bội Châu ( Mai Hoa Thung )
📍 An Nguyễn Store - 264 Điện Biên Phủ ( Mai Hoa Thung )
📍 Tĩnh Garden - 140 Phan Bội Châu ( Mai Hoa Thung )
---------------------------------------------------------
🏆 𝟏𝟑 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 27/9/2023 )
📍 28E Tôn Thất Tùng ( Mai Hoa Thung )
📍 Tứ Hạ
📍 Linh Gems & Jewels - 13 Tố Hữu
📍 Cơm Niêu Nguồn - Trần Quang Khải ( Mai Hoa Thung )
📍 Vietnam Airlines - 23 Nguyễn Văn Cừ
📍 Thánh Gióng ( Mai Hoa Thung )
📍 Bida The King - 270 Điện Biên Phủ ( Mai Hoa Thung )
📍 Sắt Thép Nguyễn Danh - 205 Hùng Vương ( Mai Hoa Thung )
📍 39A Trường Chinh ( Mai Hoa Thung )
---------------------------------------------------------
🏆 𝟏𝟒 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 28/9/2023 )
📍 Trường tiểu học Tây Lộc ( Mai Hoa Thung )
📍 Shop Minh Thy - 35 Trần Phú ( Mai Hoa Thung )
📍 05 Hà Nội viện đào tào mở và công nghệ thông tin
📍 Ks Senna - 07 Nguyễn Tri Phương
📍 Quán Đêm - 05 Lê Viết Lượng ( Mai Hoa Thung )
📍 Kthy - 142 Bà Triệu
📍 Karaoke WinWin - 86 Lê Lợi
📍 181 Nhật lệ ( Mai Hoa Thung )
📍 Karaoke Cloud 9 - 14 Lưu Hữu Phước ( Mai Hoa Thung )
📍 Bar Asta - Hùng Vương ( Mai Hoa Thung )
📍 Shop Xịn Xò - 115 Trần Phú ( Mai Hoa Thung )
---------------------------------------------------------
🏆 𝟏𝟓 𝐀̂𝐦 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 ( 29/9/2023 )
📍 Chùa Bảo Quốc
📍 Trường TH Phường Đúc - 245 Bùi Thị Xuân
📍 Nha khoa Nha Khoa Nụ Cười Việt - 117 Nguyễn Huệ ( Mai Hoa Thung )
📍 Trường THCS Hàm Nghi
📍 Đại Học Sư Phạm
📍 Điện Quang - 85 Trường Chinh ( Mai Hoa Thung )
📍 Nhà Hàng White Lutus - 07 Hoàng Hoa Thám
📍 4/21 Phạm Ngũ Lão
📍 Bar Alita - 86 Lê Lợi ( Mai Hoa Thung )
📍 Siêu thị Vincom
📍 Cà Phê Sline - 57 Lâm Hoằng ( Mai Hoa Thung )
📍 Nhà hàng Alo Là Có - 45 Chu Văn An ( Mai Hoa Thung )
📍 Ron Sony - 47 Hùng Vương ( Mai Hoa Thung )
++++++++++++++++++++++++++++++
📢 Đoàn em ko đăng giờ chính xác vì 1 số vấn đề về giao thông ... thời tiết vv... A.c.e có thể theo dõi face : Bạch Ngọc Đường - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Huế , Việt Nam để cập nhật giờ diễn liên tục
🏠 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 0869031119 - 0909309446 ( Tiến - Trưởng Đoàn ).

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 16/09/2023

🎉 Khai Trương KOREA Beauty Center
🏠 48 Bến Nghé - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 11/09/2023

15 ngày đếm ngược ... Trung Thu 2023 🥰

09/09/2023

Sinh nhật lần thứ 17 đoàn nghệ thuật lân sư rồng Bạch Ngọc Đường Huế
9/9/2006 - 9/9/2023 🎂
♥️ Cảm ơn tất cả ae đã luôn đồng hành cùng a trong thời gian qua 🥰
♥️ Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng , ủng hộ & lựa chọn Đoàn chúng em trong các dịp lễ hội trọng đại 🥰
🎂 HPBD Bạch Ngọc Đường Team 🥰

06/09/2023

🎉 𝐋Ễ 𝐊𝐇Ở𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐃Ự Á𝐍: 𝐓𝐔𝐘Ế𝐍 ĐƯỜ𝐍𝐆 𝐁Ộ 𝐕𝐄𝐍 𝐁𝐈Ể𝐍 𝐐𝐔𝐀 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐓𝐇Ừ𝐀 𝐓𝐇𝐈Ê𝐍 𝐇𝐔Ế 𝐕À 𝐂Ầ𝐔 𝐐𝐔𝐀 𝐂Ử𝐀 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐍 𝐀𝐍 😘
🏠 Thôn Thái Dương Hạ Nam - Xã Hải Dương - Tp.Huế - Tỉnh TT.Huế
Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, với tổng mức đầu tư hoàn thiện là 3.496 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng.

Khi tuyến đường Ven Biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tại các xã ven biển nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.
Tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm miền Trung.
Củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão.
Tạo quỹ đất ven biển để phát triển đô thị.
Thúc đẩy và tăng sức thu hút các Nhà đầu tư, các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn đến với Huế để đầu tư xây dựng, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort, du lịch nghỉ dưỡng và các dự án phát triển kinh tế xã hội khác cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 🧧
🥰 Đơn vị tổ chức sự kiện : Hải Vân Event
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn Lân Sư Rồng 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 134/1 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến )

Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 05/09/2023

🎉 Khai Giảng Năm Học Mới 2023-2024
🏠 Trường THCS Tố Hữu
🏠 Trường THCS Hùng Vương
🏠 Trường Mầm Non New Star
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )05/09/2023

Ơ kìa mấy e ..... 😂
Chuẩn bị cho Trung Thu 2023 🥰🥰03/09/2023

🎉 Grand Opening New Sky
🏠 41 Lý Thường Kiệt - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )


Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 02/09/2023

🎉 Khai Trương Moonx Spa
🏠 62 Tố Hữu, The Mannor Grown - Tp.Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 01/09/2023

🎉 Khánh Thành Nhà Ga T2 - Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Bài - TT.Huế
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 134/1 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến )
Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 31/08/2023

🎉 Khai Trương Hair Salon Nguyễn Tư & Phun Xăm Thuyền Đặng
🏠 42 Trần Cao Vân - Tp.Huế
------------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Photos from Múa Lân Huế - Đoàn Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Bạch Ngọc Đường's post 30/08/2023

🎉 Khai Trương T.CHEESE TEA & COFFEE
🏠 151 Trần Phú - Tp Huế
---------------------------------------------------------------
🫰 Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn và tin tưởng dịch vụ Lân Sư Rồng chúng tôi !
🧧 Chúc Quý Khách Hàng 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 - Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐚́𝐭 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐨̛̣𝐢 🧧
--------------✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️--------------
✅👉 Đoàn 𝐋𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛ 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 👈✅
----------------( Hào Dũng Huế )----------------
📍 1/134 Hoàng Diệu - Tây Lộc - Tp.Huế
☎️ 𝟬𝟴𝟲𝟵.𝟬𝟯𝟭𝟭𝟭𝟵 - 𝟬𝟵𝟬𝟵.𝟯𝟬𝟵𝟰𝟰𝟲 ( Tiến - Trưởng Đoàn )Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Chào mừng e đến với nhà của bọn a 🥰
𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 : 𝟏𝟔 𝐀̂𝐋 ( 𝟑𝟎/𝟗 )📍 17h : cà phê Rin ( 01 Thánh Gióng )📍 18h : cà phê Hạt Đậu Nhỏ ( cuối kiệt 102 H...
🎉 𝐋Ễ 𝐊𝐇Ở𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐃Ự Á𝐍: 𝐓𝐔𝐘Ế𝐍 ĐƯỜ𝐍𝐆 𝐁Ộ 𝐕𝐄𝐍 𝐁𝐈Ể𝐍 𝐐𝐔𝐀 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐓𝐇Ừ𝐀 𝐓𝐇𝐈Ê𝐍 𝐇𝐔Ế 𝐕À 𝐂Ầ𝐔 𝐐𝐔𝐀 𝐂Ử𝐀 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐍 𝐀𝐍 😘🏠 Thôn Thái Dương Hạ Nam ...
Ơ kìa mấy e ..... 😂Chuẩn bị cho  Trung Thu 2023 🥰🥰#Bạch_Ngọc_Đường#bachngocduong#mualansurong#mualanhue
🎉 Grand Opening New Sky🏠 41 Lý Thường Kiệt - Tp.Huế---------------------------------------------------------------🫰 Cảm ...
Trống trận Khai Hội
😂😂

Location

Hue

Category

Telephone

Website

Address


134/1 Hoàng Diệu/Tây Lộc
Hue
47000
Other Campus Buildings in Hue (show all)
Cựu Học Sinh THPT Nguyễn Huệ-Huế Cựu Học Sinh THPT Nguyễn Huệ-Huế
83 Đinh Tiên Hoàng/Huế
Hue, 0234

Hải ICO  - Tuyển sinh Ngoại ngữ, Du học, Xuất khẩu lao động Hải ICO - Tuyển sinh Ngoại ngữ, Du học, Xuất khẩu lao động
19 Lương Văn Can, Tp. Huế
Hue, 52000

Tập đoàn nhân lực hàng đầu Việt Nam ICO - Tuyển sinh Ngoại ngữ, Du học và Xu?

Quản lý tài nguyên và môi trường - Huế Quản lý tài nguyên và môi trường - Huế
Nguyễn Huệ
Hue, 49000

WELCOME TO HUSC- Quản lý TNMT

Ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
Đường Hồ Đắc Di, Huế
Hue

Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - HUSC Khoa Xã hội học và Công tác xã hội - HUSC
Hue

Fanpage chính thức của khoa Xã hội học & Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (2020)

UoC - 12 Hoá 1 Quốc Học Huế UoC - 12 Hoá 1 Quốc Học Huế
12 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh
Hue, 52000

Nơi lưu giữ kỉ niệm của lớp 12 Hoá 1 Quốc Học Huế niên khoá 2020-2023 ❤️

Học Hoá cùng anh Thắng Học Hoá cùng anh Thắng
3/10 Nhật Lệ, 24/35 Nguyễn Thái Học
Hue

Chia sẻ những thông tin, kiến thức về hoá học phổ thông

Trường THCS Hùng Vương - Huế Trường THCS Hùng Vương - Huế
Đặng Huy Trứ
Hue

HUL Confessions uncensored HUL Confessions uncensored
Hue, 49000

Gửi confessions tại: https://docs.google.com/forms/d/1_kf0hMh24Au5Y4KF6OsnwKhv5LllkGaXIYZipruIy