Anh Ngữ Ms Tran

IELTS ACADEMIC | GENERAL| LIFESKILLS A1 & B1 | TOEIC 4SKILLS | COMMUNICATION | KIDS ENGLISH | PTE

Operating as usual

18/10/2023

Under the weather is an English idiom that describes someone as “feeling ill or unwell.” Sorry, I can't come to work today because I'm feeling under the weather.

15/10/2023

Chưa kịp lụt mà các bạn í đã sẵn chuyển hướng roài.. 🤪🤩🥳😎🤓😜

14/10/2023

Thông báo quý phụ huynh
Tình hình mưa to nên lớp Kids lịch học tối nay và sáng mai nghỉ ạ 💙 theo dõi

06/10/2023

𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 - 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝟒 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠. 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐍𝐠𝐮̛̃ 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡, 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐓𝐮̛̀ 𝐕𝐮̛̣𝐧𝐠.

🌞 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨: 𝟖.𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 08.10.2023 & 15.10.2023

🌤️ 🔸 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧: 20.10.2023

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

𝐋𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜:

🔜 𝐿𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ

🔜 𝐶𝑢̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑝

🔜 𝐿𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 IELTS – 𝐵𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑇𝑢̛̀ 𝑣𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ

🔜 𝑅𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 4 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑁𝐺𝐻𝐸 - 𝑁𝑂́𝐼 – Đ𝑂̣𝐶 – 𝑉𝐼𝐸̂́𝑇 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑎́

➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰

📌 Để đảm bảo chất lượng đầu ra, lớp học chỉ nhận 8 bạn.

📌 Free tài liệu học tập suốt quá trình.

📌 Tham gia kiểm tra năng lực trong suốt khoá học miễn phí.

📌 Tư vấn chương trình học phù hợp từng đối tượng học viên.

📌 Hỗ trợ đăng ký dự thi Ielts trực tiếp hoặc Online

▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

Đăng ký học tại: 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔

🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́

🛎 Phone: 077 5511 251

28/09/2023

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎

|͓̽ Để tạo điều kiện cho các bạn học viên có thêm cơ hội cọ xát với đề IELTS, cô cố định 3 mốc thời gian trong tuần các em có thể đến làm đề đánh giá năng lực.

|͓̽ Thời gian làm đề bắt đầu từ thời gian trên thông báo cho đến khi kết thúc bài thi.

|͓̽ Lưu ý các bạn tham gia TEST thời gian nào các em sắp xếp đi đúng giờ để chúng ta ổn định làm bài và tránh ảnh hưởng đến các bạn khác nhé ❤️

Note: nếu có bất kì thay đổi nào về thời gian các em có thể nhắn riêng cô nhé! Thankyou 😘

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔

🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́🛎 Phone: 077 5511 251 - 0905 460 178

25/09/2023

тíη нιệυ Đôηg đếη тừ νũ тяụ 😜

24/09/2023

IELTS không phải là tất cả nhưng nó sẽ giúp các em có nhiều cơ hội hơn để thực hiện hoá những ước mơ và dự định của mình 😘 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭. 𝐈𝐭 𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤, 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲𝐢𝐧𝐠, 𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐚𝐥𝐥, 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐫 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐝𝐨.

🪷|𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔

🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́

🛎 Phone: 077 5511 251

10/09/2023

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐈𝐞𝐥𝐭𝐬 𝟎𝟓𝟔 - 𝐁𝐚̣𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐚̃ 𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐜𝐨̂ 𝐧𝐡𝐞́ 💙 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐫𝐨̛̃ 💡

10/09/2023

Gương mặt vàng trong làng nổ lực 🧐 12h trưa trong hành trình của chúng mình ❤️

Save the date 💙

08/09/2023

Chủ nhật tuần này (22.9) lúc 9.00 sáng, cô sẽ Test IELTS đợt cuối COURSE 056 nhé💙 See you all then 💙

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 03/09/2023

[ HINTS ] SPEAKING QUÝ 3 - 2023 - UPDATED...
-------------------------------------------------------------------
Like & Share để mình có thể nhiều động lực up bài nhé 😁

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 01/09/2023

𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐮𝐭𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐮𝐭 𝐢𝐧. 𝐀 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐚 𝐰𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠. 𝐄𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐲 𝐬𝐞𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐨𝐭𝐡 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Kết quả của các em phụ thuộc rất nhiều vào sự nổ lực các em bỏ ra. Mặc dù đôi khi có vẻ khó khăn nhưng phần thưởng của nó mang lại là vô cùng tuyệt vời. Điều quan trọng là: ⏬

ꜱᴛᴀʏ ᴍᴏᴛɪᴠᴀᴛᴇᴅ, ꜱᴛᴀʏ ꜰᴏᴄᴜꜱᴇᴅ, ᴀɴᴅ ᴘᴜᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴇꜰꜰᴏʀᴛ ɴᴇᴇᴅᴇᴅ ᴛᴏ ᴀᴄʜɪᴇᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ ɢᴏᴀʟꜱ.

(っ◔◡◔)っ ♥ 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐲́ 𝟑 - 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐨̂́ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐞́ ♥

31/08/2023

❤️ SDS sẽ không còn quá gian nan như nó đã từng 💙

31/08/2023

NGUYỄN MINH ĐỨC - 10 tuổi
Đạt được IELTS 7.5.
Tài không đợi tuổi, các cháu cố lên nào 😍

26/08/2023

Dear Ielts learners, chúng ta có cuộc hẹn Test sáng mai (27.08) nhé! ❤️

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 25/08/2023

“𝐌𝐬.𝐓𝐫𝐚𝐧 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬” 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
🥳😶‍🌫️🥰😍🤪🤩🥳

25/08/2023

𝐅𝐥𝐞𝐱 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 𝐧𝐡𝐨̉ ❤️

Chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Cô hy vọng em sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình.

Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống 🌸 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐨𝐛𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝟔 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬.

𝐈 𝐡𝐨𝐩𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐬𝐮𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐧 𝐢𝐧 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒. 

𝐈 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐝𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐭 𝐦𝐞 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠.

22/08/2023

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 𝟒-𝟕 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 - September 2023

Khoá học chuẩn bị cho bé những nền tảng đầu tiên về ngôn ngữ.

🪐 Giúp bé hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động thường nhật.

🪐 Luyện cơ miệng dẻo giúp việc phát âm dễ dàng và chuẩn xác.

🪐 Các bé sẽ được học tiếng Anh thông qua các hoạt động trên lớp.

🪐 Được tiếp xúc ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất thông qua các hoạt động cơ bản hàng ngày.

🪐 Được làm quen với bảng chữ cái, từ, cụm từ, ngữ và cách tiếp xúc với ngôn ngữ thường xuyên thông qua các hoạt động tương tác sống động, đọc, viết và kể chuyện.

🪐 Mang đến cho trẻ một "thế giới tiếng Anh" chuẩn quốc tế để có thể tự tin học tập và phát triển toàn diện.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜:

🌸 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬:

• 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕: 𝐥𝐮́𝐜 𝟗.𝟏𝟓 - 𝟏𝟏.𝟎𝟎

• 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭: 𝐥𝐮́𝐜 𝟗.𝟏𝟓 - 𝟏𝟏.𝟎𝟎

Thời gian bắt đầu dự kiến: 09.09.2023

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔

🏬 3/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́

🛎 Phone: 077 5511 251 - 0905 460 178

21/08/2023

𝗧𝗜𝗘̂́𝗣 𝗧𝗨̣𝗖 𝗛𝗔̀𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗜̀𝗠 𝗞𝗜𝗘̂́𝗠 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗡 𝗕𝗜𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗜𝗡𝗛 𝗣𝗛𝗨̣𝗖 𝗜𝗘𝗟𝗧𝗦

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝟒 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠. 𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐍𝐠𝐮̛̃ 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡, 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐓𝐮̛̀ 𝐕𝐮̛̣𝐧𝐠.

🌞 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨: 𝟖.𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 27.8.2023 & 29.8.2023

🌤️ 🔸 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧: 6-8.9.2023

🌸🌸 Khoá học phù hợp với các bạn học sinh lớp 10,11,12 chuẩn bị hành trang cho kì thi Đại Học.

🌸🌸 Các bạn học sinh, sinh viên có dự định đi du học hoặc lao động ở nước ngoài.

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

𝐋𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜:

🔜 𝐿𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ

🔜 𝐶𝑢̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑝

🔜 𝐿𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 IELTS – 𝐵𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑇𝑢̛̀ 𝑣𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ

🔜 𝑅𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 4 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑁𝐺𝐻𝐸 - 𝑁𝑂́𝐼 – Đ𝑂̣𝐶 – 𝑉𝐼𝐸̂́𝑇 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑎́

➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰

📌 Để đảm bảo chất lượng đầu ra, lớp học chỉ nhận 8 bạn.

📌 Free tài liệu học tập suốt quá trình.

📌 Tham gia kiểm tra năng lực trong suốt khoá học miễn phí.

📌 Tư vấn chương trình học phù hợp từng đối tượng học viên.

📌 Hỗ trợ đăng ký dự thi Ielts trực tiếp hoặc Online

▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

Đăng ký học tại: 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔

🏬 3/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́

🛎 Phone: 077 5511 251

20/08/2023

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐞𝐢𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐩. 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 🧡

Với sự quyết tâm và nổ lực thật nhiều trong quá trình học tập, Cô chúc mừng em vượt qua được nỗi sợ của bản thân và và đạt tấm bằng Toeic. Hành trình phía trước còn rất dài, chúc em chân cứng đá mềm, tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công trong tương lai!

𝑮𝒐𝒐𝒅 𝒃𝒚𝒆 & 𝒔𝒆𝒆 𝒚𝒐𝒖 💙

15/08/2023

📣 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ – 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨𝟏𝟓 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧

▫️ Bạn lo lắng về nền tảng tiếng Anh của mình?

▫️ Bạn muốn cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh chóng?

▫Bạn đang tìm kiếm một cơ hội học tập tiếng Anh miễn phí với giáo viên chuyên nghiệp và nhiệt tình?

Đừng bỏ lỡ buổi học tiếng Anh lấy lại căn bản miễn phí vào 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟑 từ 15.00 – 17.00.
✔ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐨̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐩𝐡𝐚́𝐩, 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐚̂𝐦.
✔️ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐢́𝐜𝐡
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

C͎á͎c͎h͎ ͎t͎h͎ứ͎c͎ ͎đ͎ă͎n͎g͎ ͎k͎ý͎:

Để đăng ký, bạn chỉ cần comment “Đăng ký buổi học tiếng Anh lấy lại căn bản”.

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐢 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐭𝐨̛́𝐢.

Hãy nhanh tay đăng ký và chia sẻ thông tin này với bạn bè của bạn nhé! Chúng tôi mong được gặp bạn trong buổi học!

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔

🏬 3/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́

🛎 Phone: 077 5511 251

31/07/2023

𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑨́𝑶 𝑫𝑨𝑵𝑯 𝑺𝑨́𝑪𝑯 𝑳𝑶̛́𝑷 𝑰𝑬𝑳𝑻𝑺 𝑺𝑼𝑴𝑴𝑬𝑹 2023 - 𝑪𝑶𝑼𝑹𝑺𝑬 054

Gửi quý phụ huynh và học viên đã tham gia test IETLS ngày 30.07.2023,

Mình cập nhật danh sách các bạn học viên dự định tham gia khóa học IELTS 054 – Summer 2023. Các bạn chưa tham gia test được có thể liên hệ cô để test trước ngày 06.08.2023.

Khóa học dự kiến sẽ bắt đầu ngày 07.08.2023 và lịch học cụ thể chúng ta sẽ sắp xếp thông qua group trên nhóm messenger để phù hợp với các bạn học viên.

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝑰𝒆𝒍𝒕𝒔. 𝑻𝒊́𝒄𝒉 𝒍𝒖𝒚̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒚̃ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑, 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

𝑵𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆, 𝒏𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒅𝒔.

27/07/2023
24/07/2023

𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧. 💛

21/07/2023

𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝗼̂́ 𝟬 𝘁𝗿𝗼̀𝗻 𝘁𝗿𝗶̃𝗻𝗵 đ𝗲̂́𝗻 𝗩𝗶𝘀𝗮 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮

21/07/2023

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐞𝐦 đ𝐚̃ 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐪𝐮𝐚 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 🌸

Hi vọng chứng chỉ IELTS sẽ giúp em trên hành trình thực hiện những ước mơ xa. Chúc em ”chân cứng đá mềm”, luôn vui vẻ và thành công trong mọi chặng đường 💝

31/12/2022

𝑻𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒂𝒊𝒍𝒚 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

31/12/2022

🎇 𝕃𝕆𝕆𝕂𝕀ℕ𝔾 𝔹𝔸ℂ𝕂 𝔸𝕋 𝟚𝟘𝟚𝟚

Do you realize the end of the year
is near? the last days of the year always
keep everyone busy.

Everyone is enhancing highly to prepare to welcome a new year, a new beginning. But 𝒘𝒉𝒚 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒆 𝒑𝒖𝒕 𝒐𝒇𝒇 𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒔𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒚𝒆𝒂𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒆 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒉𝒂𝒅?

If you had to state your feelings about the past year, what would you say? Talking about the successes and challenges that you have experienced in a year?

Talking about plans and destinations that have not been carried out? Or regrets and losses?

Do you feel relieved about what you've accomplished or just sigh when you realize it's the end of the year but nothing has been achieved?

Looking back on your successes will help you recognize your dedication and efforts and that will be the experience for yourself.

𝐋𝐞𝐭'𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬. 𝐓𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐭𝐨 𝐚 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧.
𝐋𝐞𝐭'𝐬 "𝐜𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐮𝐩" 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐨𝐮𝐥, 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐨𝐝.

𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗕𝘆𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 & 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯

28/12/2022

𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗚𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗜𝗲𝗹𝘁𝘀 045-046 𝗯𝗮𝗻𝗱 𝟱.𝟱 - 𝟲.𝟬 - 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗴 01.2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐍𝐆𝐇𝐄 – 𝐍𝐎́𝐈 – Đ𝐎̣𝐂 – 𝐕𝐈𝐄̂́𝐓 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐈𝐞𝐥𝐭𝐬.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
𝐋𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜:

🔜 𝐿𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑎̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ

🔜 𝐶𝑢̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑝

🔜 𝐿𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝐼𝑒𝑙𝑡𝑠 – 𝐵𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑇𝑢̛̀ 𝑣𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ

🔜 𝑅𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 4 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑁𝐺𝐻𝐸 - 𝑁𝑂́𝐼 – Đ𝑂̣𝐶 – 𝑉𝐼𝐸̂́𝑇 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑝ℎ𝑎́ 𝐼𝑒𝑙𝑡𝑠 6.5 - 7.0

➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰

📌 Để đảm bảo chất lượng đầu ra, lớp học chỉ nhận 8 bạn học viên.

📌 Free tài liệu học tập suốt quá trình.

📌 Tham gia kiểm tra năng lực sau khoá học miễn phí.

📌 Tư vấn chương trình học phù hợp từng đối tượng học viên.

📌 Hướng dẫn đăng ký dự thi Ielts trực tiếp hoặc Online

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Đăng ký học tại: 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔
🏬 3/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́
🛎 Phone: 077 5511 251 - 0905 460 178

23/12/2022

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 𝟒-𝟔 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 - 𝐬𝐚𝐮 𝐓𝐞̂́𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑

🎡 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗲́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗮̉𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗴𝗼̂𝗻 𝗻𝗴𝘂̛̃.

🎡 𝗚𝗶𝘂́𝗽 𝗯𝗲́ 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗼́𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁.

🎡 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗼̛ 𝗺𝗶𝗲̣̂𝗻𝗴 𝗱𝗲̉𝗼 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝐚̂𝗺 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝘅𝗮́𝗰.

🎡 𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗲́ 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗹𝗼̛́𝗽.

🎡 Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗹𝗮̀𝗺 𝗾𝘂𝗲𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̛̃ 𝗰𝗮́𝗶, 𝘁𝘂̛̀, 𝗰𝘂̣𝗺 𝘁𝘂̛̀, 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘅𝘂́𝗰 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗴𝗼̂𝗻 𝗻𝗴𝘂̛̃ 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘅𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗮́𝗰 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗼̣̂𝗻𝗴, đ𝗼̣𝗰, 𝘃𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗸𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻.

🎡 𝗠𝗮𝗻𝗴 đ𝗲̂́𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗺𝗼̣̂𝘁 "𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵" 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ đ𝗲̂̉ 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗶𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
𝘓𝑖̣𝘤𝘩 𝘩𝑜̣𝘤:

🪐 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕: 𝐭𝐮̛̀ 𝟕𝐡𝟑𝟎 - 𝟗.𝟎𝟎

🪐 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭: 𝐭𝐮̛̀ 𝟕.𝟑𝟎 - 𝟗.𝟎𝟎

💙  𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝗱𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻: 𝟬𝟰.𝟬𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟯

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖

Đăng ký học tại: 𝐌𝐬.𝐓𝐫𝐚𝐧 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

🏬 3/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́

🛎 Phone: 077 5511 251

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 21/12/2022

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐫𝐬 & 𝐏𝐡𝐫𝐚𝐬𝐞𝐬 ☃️
Share to save 💪🏻

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 18/12/2022

𝗠𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 & 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟯 ☺️😘🥳

ℂ𝕙ú𝕔 𝕋𝕖𝕒𝕞 𝕔ô 𝕋𝕣â𝕟 𝕞ã𝕚 đỉ𝕟𝕙 𝕟𝕙é ☺️😘🥳

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 13/12/2022

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬’ 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐

(っ◔◡◔)っ ♥ 💛 ᴍꜱ. ɴɪɴʜ ꜰʀᴏᴍ ɪᴇʟᴛꜱ ᴄʟᴀꜱꜱ 💛♥

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 13/12/2022

𝗔𝗹𝗼𝗻𝗲 𝘄𝗲 𝗰𝗮𝗻 𝗱𝗼 𝘀𝗼 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲; 𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗲 𝗰𝗮𝗻 𝗱𝗼 𝘀𝗼 𝗺𝘂𝗰𝗵. 🌸

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 10/12/2022

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬’ 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐

(っ◔◡◔)っ ♥ ☃️ 𝓜𝓼.𝓜𝓮𝓻𝓻𝔂 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝓚𝓲𝓭𝓼 ℂ𝕝𝕒𝕤𝕤 ☃️ ♥

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 09/12/2022

𝗗𝗲𝗮𝗿 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗹𝗹, 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗚𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝗹𝗼̛́𝗽 𝗜𝗲𝗹𝘁𝘀 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂! 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̃ 𝗰𝗼́ 𝟱 𝗯𝗮̣𝗻… 𝗟𝗼̛́𝗽 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝟯 𝗯𝗮̣𝗻 𝗻𝘂̛̃𝗮 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗷𝗼𝗷𝗻 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂 𝘀𝗼̛́𝗺 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗻𝗵𝗲́ 💙

Thankyou so much ❤️

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 08/12/2022

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬’ 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐

(っ◔◡◔)っ ♥ 🌻𝓜𝓼. 𝓗𝓸𝓪𝓲 𝓐𝓷 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕀𝕖𝕝𝕥𝕤 ℂ𝕝𝕒𝕤𝕤 🌻

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 08/12/2022

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬’ 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐

(っ◔◡◔)っ ♥ 🎡 M͎s͎.͎ ͎T͎r͎a͎n͎g͎ ͎H͎o͎a͎n͎g͎ 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕀𝕖𝕝𝕥𝕤 ℂ𝕝𝕒𝕤𝕤 🎡

Photos from Anh Ngữ Ms Tran's post 07/12/2022

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐬’ 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐

(っ◔◡◔)っ ♥ ☃️ 𝕄𝕤.𝕏𝕦𝕒𝕟 𝕋𝕙𝕦𝕪 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕀𝕖𝕝𝕥𝕤 ℂ𝕝𝕒𝕤𝕤 ☃️ ♥

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🎢 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲. •••••••••••••••••••••••••••••••
𝐁𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐢𝐭𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐢𝐬 𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫. 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 & 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐃𝐚𝐲. ❤️ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 𝗦...
Dạ cô ơi, con finish rồi… Dạ cô ơi, How to làm bài này…Teacher, I wanna drink nước… 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ Riếc rồ...
𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒆𝒂𝒔𝒚 𝒘𝒐𝒏’𝒕 𝒍𝒂𝒔𝒕. 𝑾𝒉𝒂𝒕 𝒍𝒂𝒔𝒕𝒔 𝒘𝒐𝒏’𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒆𝒂𝒔𝒚.〰️ 𝗣𝘂𝘀𝗵 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘆𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝘆 𝗶𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄. 〰...
𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚́𝐦 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 & 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 🙈
𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗳𝘂𝗹 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘁 𝗴𝗶𝗳𝘁𝗲𝗱; 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗵𝗮𝗿𝗱, 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ #Ielts_039 ...
🌈 𝗧𝗜𝗘̂́𝗡𝗚 𝗔𝗡𝗛 𝗚𝗜𝗔𝗢 𝗧𝗜𝗘̂́𝗣 𝗣𝗛𝗔̉𝗡 𝗫𝗔̣ - 𝗧𝗥𝗘̉ 𝗧𝗨̛̀ 𝟱 - 𝟴 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶🔸 Khoá học giúp trẻ làm giàu vốn từ vựng tiếng Anh🔸 Tự tin t...
Warm-Up

Location

Hue

Category

Telephone

Website

Address


1B/91 Nguyễn Chí Thanh
Hue
52000
Other Education in Hue (show all)
Nguyễn Trung Phong Nguyễn Trung Phong
115 Lê Huân
Hue, 49000

Xịn chào, tôi là Nguyễn Trung Phong. Trong hơn 5 năm qua tôi đã giúp đỡ trên 1000 b

HueMaster Bui Thi Xuan HueMaster Bui Thi Xuan
242 Bùi Thị Xuân
Hue

HỆ THỐNG ANH NGỮ HUEMASTER + TIẾNG ANH MẦM NON CHO BÉ TỪ 3,5 TUỔI + TIẾNG ANH CẤ

Định hướng nghề nghiệp - mở lối tương lai Định hướng nghề nghiệp - mở lối tương lai
Hue

Tư vấn, cung cấp kiến thức về định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thông tin v?

CLB TOÁN HỌC TVK CLB TOÁN HỌC TVK
Hue

Nơi để các em giao lưu học hỏi, tìm hiểu các vấn đề của toán học.

Học Tiếng Đức Tại Huế Học Tiếng Đức Tại Huế
280 Bạch Đằng
Hue, 49000

Giảng dạy Tiếng Đức

Văn phòng tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học Huế Văn phòng tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học Huế
54 An Dương Vương/Tp Huế
Hue

Nhận hồ sơ ôn tập các chương trình tiếng Anh - Tin học đạt chuẩn theo quy đị

Ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Huế Ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Huế
Hue

Trang thông tin Ngành Sư phạm Âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Huế

Lớp vẽ Knock Knock Huế Lớp vẽ Knock Knock Huế
P314, Dãy A, Chung Cư Đống Đa, Thừa Thiên-Huế
Hue

Knock! Knock nơi đây sẽ tạo cho bạn một miếng đất tốt.Bạn làm nên khu vườn

Anh Ngữ QUEEN Anh Ngữ QUEEN
Quốc Lộ 1A, Thôn Nam Phổ Hạ (cách Trường THPT An Lương Đông 200 Mét), Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hue

Offline: Tiếng anh mầm non, cấp 1,2,3, giao tiếp, IELTS. Online: giao tiếp 1-1, IELTS Speaking 1-1

Học viện Âm nhạc Huế Học viện Âm nhạc Huế
01 Lê Lợi/phường Vĩnh Ninh/Thành Phố Huế/Thừa Thiên Huế
Hue, 52000

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên c?

Trung Tâm Tiếng Anh Mỹ Đức Trung Tâm Tiếng Anh Mỹ Đức
Số 10 Ngõ 2 Kiệt 92 Đặng Huy Trứ
Hue, 530000

Trung tâm Tiếng Anh Mỹ Đức chất lượng, hiệu quả! Địa chỉ: Số 10 Ngõ 2 Kiệ

Kèm Tiếng Anh tại nhà Kèm Tiếng Anh tại nhà
Số 1 Đoàn Hữu Trưng Huế
Hue, 52000

Dạy Kèm Tiếng Anh Mất gốc - Giao Tiếp - IELTS