Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế

- Liên tục khai giảng các khoá Tin Học cơ bản hàng tuần.
- Các Chứng chỉ A2, B1,

Operating as usual

06/10/2022

‼️ THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC CƠ BẢN ‼️
- Khoá thi ngày: 09,16/10/2022
- Hỗ trợ lấy chứng chỉ sau 4-5 ngày thi
--------------------------
🌐 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HUEITC 🌐
📍 Địa chỉ: 3/64 Bà Triệu, phường Phú Hội, tp Huế
Liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 0782118824 (Thuỷ) để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Send a message to learn more

20/09/2022

🎊🎊 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐃̶𝐀̂̀𝐔 𝐑𝐀 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̉𝐀 𝐃̶𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄̂́:
-------------------❤️❤️❤️---------------------

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3 VÀ KỲ THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2,B1 NĂM HỌC 2020-2021 VÀ 2021-2022.
https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/3107

Lưu ý: Đây là đợt thi cuối cùng của 2 học kỳ trên. Những sinh viên đã hoãn thi của 2 năm học trên, lưu ý, đọc kỹ thông báo và sắp xếp lịch để dự thi.
-----------------------------
🏠 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUEITC

📮 Địa chỉ: 3/64 Bà Triệu, phường Phú Hội, tp Huế
☎️ Tel: 0782118824 (zalo ms Thuỷ) để được tư vấn và đăng ký nhanh chóng

31/08/2022

🔖🔖 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ - 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 (𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢)
💐 𝘒𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘥̶𝘢̃ 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘤𝘰́ => 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐂𝐍𝐓𝐓
💐 𝘒𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘶̛̉ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘥̶𝘪 𝘥𝘢̣𝘺 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮, 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘛𝘏, 𝘛𝘏𝘊𝘚, 𝘛𝘏𝘗𝘛,... 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘥̶𝘶̉ 𝘩𝘰̂̀ 𝘴𝘰̛ 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃
💐 𝘒𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤, 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉, 𝘯𝘩𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘶̣𝘤 𝘥̶𝘪́𝘤𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘢̂𝘯𝘨 𝘩𝘢̣𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̣𝘤𝘩 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨,...
⁉️𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘨𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘥̶𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘵𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘣𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀ ⁉️
✅ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ #𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨_𝘢𝘯𝘩, ̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘥̶𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 🌸🌸
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐓𝟎𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐆𝐃
- Thi ngày: 4/09 và 11/09
♻️ 𝐃̶𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐕 𝐃̶𝐇 𝐇𝐮𝐞̂́
- Thi ngày: Tháng 9/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝟐, 𝐁𝟏, 𝐁𝟐 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐂𝐄𝐅𝐑
- THI ONLINE
- Thi ngày: 11/09/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐁𝟏, 𝐁𝟐, 𝐂𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃̶𝐇
- ĐHNN: Thi trực tiếp - 25/9/2022
- ĐH Thái Nguyên: Thi online - 10/9/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐁𝟏 𝐕𝐒𝐓𝐄𝐏 𝐃̶𝐇𝐒𝐏 𝐇𝐮𝐞̂́
- Thi trực tiếp
- Thi ngày: 08-09/10/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝐩𝐭𝐢𝐬 𝐝̶𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨/𝐫𝐚 𝐂𝐚𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐃̶𝐇𝐇
- Thi trực tiếp - Dự kiến: Tháng 9/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐂𝐃𝐍𝐍 𝐌𝐍, 𝐓𝐇, 𝐓𝐇𝐂𝐒, 𝐓𝐇𝐏𝐓
- Học online
- Dự kiến khai giảng: 10/09/2022
-----------------------------------
🏠 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃-𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
🎯 𝐀𝐝: 𝟑/𝟔𝟒 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮, 𝐭𝐩 𝐇𝐮𝐞̂́
📛 Nhanh tay liên hệ ngay cho Ms Thuỷ nào
𝐓𝐄𝐋/𝐙𝐀𝐋𝐎: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒

16/08/2022

💥💥 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎: 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐁𝟏 𝐕𝐒𝐓𝐄𝐏 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐇 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐇𝐔𝐄̂́。
💦 Đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Tất cả các đối tượng có nhu cầu ( sinh viên các trường đại học trên toàn quốc, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, cao học, nghiên cứu sinh...)
💦𝗦𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 đ𝗲̂̉:
- Xét tốt nghiệp của các trường đại học
- Nâng hạng, chuyển ngạch, thi chuyên viên chính.
- Xin việc
- Đầu vào, ra cao học
💦 Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗵𝗶: Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế.

💦𝗧𝗵𝗼̛̀i 𝗴𝗶𝗮𝗻 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́: hết ngày 26/08/2022

💦𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝘁𝗵𝗶: 10,11/09/2022
------//-------
🏡 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛̃- 𝘁𝗶𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗛𝘂𝗲𝗜𝗧𝗖, 𝟯/𝟲𝟰 𝗕𝗮̀ 𝗧𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂, 𝗧𝗣 𝗛𝘂𝗲̂́.
📞𝗩𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗟.𝗛 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 ( 𝗠𝘀 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝗛𝘂𝗲𝗜𝗧𝗖) đ𝗲̂̉ 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣.
Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 15/08/2022

🔖🔖 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ - 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 (𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢)

💐 𝘒𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘥̶𝘢̃ 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘤𝘰́ => 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐂𝐍𝐓𝐓
💐 𝘒𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘶̛̉ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘥̶𝘪 𝘥𝘢̣𝘺 𝘵𝘢̣𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮, 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘛𝘏, 𝘛𝘏𝘊𝘚, 𝘛𝘏𝘗𝘛,... 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘥̶𝘶̉ 𝘩𝘰̂̀ 𝘴𝘰̛ 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝐓𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̃
💐 𝘒𝘩𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤, 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉, 𝘯𝘩𝘢̆̀𝘮 𝘮𝘶̣𝘤 𝘥̶𝘪́𝘤𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘢̂𝘯𝘨 𝘩𝘢̣𝘯𝘨, 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̣𝘤𝘩 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨,...

⁉️𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘨𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘥̶𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘵𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘣𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀ ⁉️
✅ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ #𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨_𝘢𝘯𝘩, ̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘥̶𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 🌸🌸

♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐓𝟎𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐆𝐃
- Thi ngày: 21/8 và 28/8
♻️ 𝐃̶𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐕 𝐃̶𝐇 𝐇𝐮𝐞̂́
- Thi ngày: 21/8/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝟐, 𝐁𝟏, 𝐁𝟐 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐂𝐄𝐅𝐑
- THI ONLINE
- Thi ngày: 28/8/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐁𝟏, 𝐁𝟐, 𝐂𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃̶𝐇
- ĐHNN: Thi trực tiếp - 25/9/2022
- ĐH Thái Nguyên: Thi online - 10/9/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐁𝟏 𝐕𝐒𝐓𝐄𝐏 𝐃̶𝐇𝐒𝐏 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
- Thi trực tiếp
- Thi ngày: 17,18/09/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝐩𝐭𝐢𝐬 𝐝̶𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨/𝐫𝐚 𝐂𝐚𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐃̶𝐇𝐇
- Thi trực tiếp - Dự kiến: Tháng 9/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐂𝐃𝐍𝐍 𝐌𝐍, 𝐓𝐇, 𝐓𝐇𝐂𝐒, 𝐓𝐇𝐏𝐓
- Học online
- Dự kiến khai giảng: 21/08/2022
-----------------------------------
🏠 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃-𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
🎯 𝐀𝐝: 𝟑/𝟔𝟒 𝐁𝐚̀ 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮, 𝐭𝐩 𝐇𝐮𝐞̂́

📛 Nhanh tay liên hệ ngay cho Ms Thuỷ nào
𝐓𝐄𝐋/𝐙𝐀𝐋𝐎: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒

11/08/2022

🪷🪷 Khoá thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2, C1 CEFR ngày 28/8/2022

🌱 Đối tượng: sinh viên cao đẳng, đại học các trường. Viên chức bệnh viện, mầm non, nâng hạng, chuyển ngạch, cán bộ...
🌵 Hình thức thi: online trên máy tính.
🌿 Tỷ lệ đầu ra các khoá 100%
🎋 Có chứng chỉ sau 10-15 ngày sau thi.
--------//-----------
🌐 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HUEITC 🌐
💌 Ad: 3/64 Bà Triệu, Phú Hội, Huế
Vui lòng liên hệ zalo: 0782118824 (Ms Thuỷ) để được tư vấn và hỗ trợ đăng kí.

09/08/2022

‼️ THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC CƠ BẢN ‼️
- Khoá thi ngày: 14/08/2022
- Hỗ trợ lấy chứng chỉ sau 4-5 ngày thi
--------------------------
🌐 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HUEITC 🌐
📍 Địa chỉ: 3/64 Bà Triệu, phường Phú Hội, tp Huế

Liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 0782118824 (Thuỷ) để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

09/08/2022

⏰⏰𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 - 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ (𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐓𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐):

🔴🔴 Chứng chỉ và là điều kiện không thể thiếu trong hồ sơ và công việc của chúng ta
🌼🌼 Đối tượng dành cho: sinh viên, giáo viên, công viên chức, cao học,... dùng để xét tốt nghiệp, tăng lương, nâng hạng, chuyển ngạch,...

📆📆 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢:
1️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘊𝘕𝘛𝘛: 𝟏𝟒/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
2️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘈2,𝘉1, 𝘉2, 𝘊1 𝘊𝘌𝘍𝘙: 𝘛𝘏𝘐 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟏𝟒/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
3️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘈2, 𝘉1, 𝘉2 𝘋̶𝘏 𝘛𝘩𝘢́𝘪 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯: 𝘛𝘏𝘐 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟎𝟒/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
4️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘉1, 𝘉2, 𝘊1 𝘋̶𝘏𝘕𝘕 𝘏𝘶𝘦̂́: 𝘛𝘏𝘐 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
5️⃣ 𝘉1 𝘕𝘕𝘒𝘊 𝘥̶𝘢̂̀𝘶 𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘚𝘝 𝘋̶𝘏𝘏𝘶𝘦̂́: 𝘛𝘏𝘐 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
6️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘉1 𝘋̶𝘏𝘚𝘗 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪: 𝘛𝘢̣𝘪 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟏𝟕,𝟏𝟖/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
7️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘈𝘱𝘵𝘪𝘴 𝘥̶𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘢̀𝘰/𝘳𝘢 𝘊𝘢𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘋̶𝘏𝘏𝘶𝘦̂́: 𝘛𝘢̣𝘪 𝘏𝘶𝘦̂́
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
-------------------------------------
⚠️⚠️Với tiêu chí:
✅ Thủ tục đơn giản
✅ Chi phí phù hợp
✅ Đầu ra hoàn hảo
---------///--------------
🌐 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUEITC
🪧 Ad: 3/64 Bà Triệu, phường Phú Hội, tp Huế
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️☎️ Tel/zalo: 0782118824 (Ms Thuỷ) để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký nhanh chóng 😍😍

08/08/2022

💯💯 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐃̶𝐀̂̀𝐔 𝐑𝐀 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 - 𝐎̂𝐍 𝐓𝐀̣̂𝐏 & 𝐓𝐇𝐈 𝐁𝟏 𝐓𝐔̛̣ 𝐃𝐎 𝐂𝐔̉𝐀 𝐃̶𝐇 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐇𝐔𝐄̂́

📆 Lịch thi dự kiến: 𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
📚 Hình thức thi: Đánh giá trực tiếp
🎯 Địa điểm thi: Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế
---------------------
📮 Hồ sơ bao gồm:
- 1 phiếu đăng ký dự thi
- 1 bản cmnd/cccd (có công chứng)
- 2 ảnh 3*4, 2 ảnh 4*6

📩📩 Hạn đăng ký:
- B1 tự do: 𝟏𝟎/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
- Đầu ra B1 NNKC: tiếp tục nhận hồ sơ
----------//-----------
✅ Quyền lợi:
- Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước
- Thời gian ôn tập ngắn
- Ôn tập bám sát đề thi
- Chi phí phù hợp
- Thủ tục đăng ký nhanh chóng
--------------//----------------
🏡 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
🌐 Ad: VP tuyển sinh nhà số 3, kiệt 64 phường Phú Hội, tp Huế

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline: 0782118824 Ms Thuỷ
Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký ❤️❤️

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 03/08/2022

💐💐𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐌𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐎𝐍 - 𝐏𝐇𝐎̂̉ 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 (𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟑)
- 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘵𝘪𝘦̂𝘶: 𝟐𝟕.𝟖𝟓𝟎 𝘣𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́
- 𝘈𝘯𝘩/𝘊𝘩𝘪̣ 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘰̀𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉:
🔰 Chứng chỉ tin học cơ bản (Theo TT03 của Bộ)
🔰 Chứng chỉ/ Chứng nhận Tiếng Anh theo khung bậc Châu Âu (A2, B1, B2, C1), các trường Đại học và Quốc Tế phù hợp
🔰 Nghiệp vụ sư phạm, chức danh nghề nghiệp,...

☑️☑️ Đối tượng: sinh viên, liên thông Đại học, nâng hạng, chuyển ngạch, công viên chức,...

✅ Quyền lợi:
- Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước
- Thời gian ôn tập ngắn
- Ôn tập bám sát đề thi
- Chi phí phù hợp
- Thủ tục đăng ký nhanh chóng
--------------//----------------
🏡 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
🌐 Ad: VP tuyển sinh nhà số 3, phường Phú Hội, tp Huế

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline: 0782118824 Ms Thuỷ
Để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký ❤️❤️

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 02/08/2022

🔴🔴THÔNG BÁO KHOÁ THI 𝐁𝟏 𝐓𝐔̛̣ 𝐃𝐎 - TẠI ĐHNN HUẾ

✅ Đối tượng: sinh viên, liên thông đại học, nâng hạng, chuyển ngạch, công viên chức,...
✅ Lịch thi dự kiến: 𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
✅ Hình thức: trực tuyến tại ĐHNN Huế

🌐 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.
🌐 Thủ tục đăng ký nhanh chóng.
-----------------------------
🏠 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
📍 Add: Văn phòng tuyển sinh, nhà số 3, kiệt 64 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

01/08/2022

⏰⏰𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 - 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ (𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐓𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐):

🔴🔴 Chứng chỉ và là điều kiện không thể thiếu trong hồ sơ và công việc của chúng ta
🌼🌼 Đối tượng dành cho: sinh viên, giáo viên, công viên chức, cao học,... dùng để xét tốt nghiệp, tăng lương, nâng hạng, chuyển ngạch,...

📆📆 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢:
1️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘊𝘕𝘛𝘛: 𝟎𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
2️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘈2,𝘉1, 𝘉2, 𝘊1 𝘊𝘌𝘍𝘙: 𝘛𝘏𝘐 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟏𝟒/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
3️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘈2, 𝘉1, 𝘉2 𝘋̶𝘏 𝘛𝘩𝘢́𝘪 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯: 𝘛𝘏𝘐 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟎𝟒/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
4️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘉1, 𝘉2, 𝘊1 𝘋̶𝘏𝘕𝘕 𝘏𝘶𝘦̂́: 𝘛𝘏𝘐 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
5️⃣ 𝘉1 𝘕𝘕𝘒𝘊 𝘥̶𝘢̂̀𝘶 𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘚𝘝 𝘋̶𝘏𝘏𝘶𝘦̂́: 𝘛𝘏𝘐 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝐓𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐
6️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘉1 𝘋̶𝘏𝘚𝘗 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪: 𝘛𝘢̣𝘪 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟐𝟎,𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
7️⃣ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘈𝘱𝘵𝘪𝘴 𝘥̶𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘢̀𝘰/𝘳𝘢 𝘊𝘢𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘋̶𝘏𝘏𝘶𝘦̂́: 𝘛𝘢̣𝘪 𝘏𝘶𝘦̂́
- 𝘓𝘪̣𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘪 𝘥𝘶̛̣ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯: 𝟐𝟎/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
-------------------------------------
⚠️⚠️Với tiêu chí:
✅ Thủ tục đơn giản
✅ Chi phí phù hợp
✅ Đầu ra hoàn hảo
---------///--------------
🌐 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUEITC
🪧 Ad: 3/64 Bà Triệu, phường Phú Hội, tp Huế
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️☎️ Tel/zalo: 0782118824 (Ms Thuỷ) để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký nhanh chóng 😍😍

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 26/07/2022

🔜🔜 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ - 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐:

✅ Dành cho các đối tượng: sinh viên, liên thông đại học, nâng hạng, chuyển ngạch, công viên chức,...
-----------------------------
🔴 🔴Chứng nhận B1, B2, C1 của các trường ĐH: theo chuẩn khung đánh giá năng lực Việt Nam (bậc 3-5)
📍ĐHNN Huế: 𝘛𝘩𝘪 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗
- Lịch dự kiến: 𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐

📍ĐH Thái Nguyên: 𝘛𝘩𝘪 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌
- Lịch dự kiến: 𝟔/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐

📍Chứng chỉ ĐHSP Hà Nội: 𝘛𝘩𝘪 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗 𝘵𝘢̣𝘪 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪
- Lịch dự kiến: 𝟐𝟎,𝟐𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐

🔵 🔵Chứng chỉ A2, B1, B2, C1 Quốc Tế:
📍Chứng chỉ CEFR (Bright): 𝘛𝘩𝘪 𝘖𝘕𝘓𝘐𝘕𝘌
- Lịch dự kiến: 𝟑𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

📍Chứng chỉ Aptis (Cambridge): 𝘛𝘩𝘪 𝘛𝘙𝘜̛̣𝘊 𝘛𝘐𝘌̂́𝘗 𝘵𝘢𝘪 𝘏𝘶𝘦̂́
- Lịch dự kiến: 𝟐𝟎/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
-------------------------------------------
🏠𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

23/07/2022

📋 📋𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ - 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 (𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕) 🎈🎈
✅ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ #𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨_𝘢𝘯𝘩, ̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘥̶𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 🌸🌸

📌📌 Liên hệ với tôi nếu bạn đang cần 1 trong những điều sau:
♻️ Chứng chỉ tin học cơ bản theo TT03 của Bộ để bổ sung hồ sơ, xin việc,...
♻️ Hỗ trợ đầu ra B1 dành cho SV của ĐH Huế để kịp xét tốt nghiệp ra trường.
♻️ Chứng nhận B1, B2, C1 tự do dành cho các đối tượng sinh viên, giáo viên, công viên chức - có nhu cầu xét tốt nghiệp, hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.
♻️ Chứng chỉ quốc tế A2, B1, B2, C1 dành cho sinh viên, công viên chức, cao học,...

---------------------------------------
🏠𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 19/07/2022

✅✅ 𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊́𝚘 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝙲𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚒 𝙱𝟷, 𝙱𝟸 𝚌𝚞̉𝚊 𝙳̶𝙷 𝚃𝚑𝚊́𝚒 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗, 𝚍̶𝚘̛̣𝚝 𝚝𝚑𝚒 𝟷𝟸/𝟶𝟼 (𝙳̶𝚊̃ 𝚌𝚘́)
👉🏻👉🏻 𝚃𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚞̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚑𝚘̂̀ 𝚜𝚘̛ 𝚔𝚑𝚘́𝚊 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘

🔰 Chứng nhận B1, B2 của ĐH Thái Nguyên:
- Hình thức thi: 𝐓𝐇𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄
- Khoá thi ngày: 𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐

📌 Với tiêu chí:
🌐 𝘛𝘩𝘶̉ 𝘵𝘶̣𝘤 𝘥̶𝘰̛𝘯 𝘨𝘪𝘢̉𝘯
🌐 𝘊𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘩𝘰̛̣𝘱
🌐 𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘥̶𝘢̂̀𝘶 𝘳𝘢 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤
🌐 𝘛𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 - 𝘶𝘺 𝘵𝘪́𝘯 𝘵𝘢̣𝘰 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨
----------------------------
🏠𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

18/07/2022

📋 📋𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃-𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 (𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕) 🎈🎈

⁉️𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘨𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘥̶𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘵𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘣𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀ ⁉️
⛔️ 𝐃̶𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐃̶𝐄̂̉ "𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐃̶𝐄̂́𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐍𝐇𝐀̉𝐘"
✅ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ #𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨_𝘢𝘯𝘩, ̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘥̶𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 🌸🌸

🔴 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐓𝟎𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐆𝐃
- Thi ngày: 24/7 và 31/7
⚫️ 𝐃̶𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐕 𝐃̶𝐇 𝐇𝐮𝐞̂́
- Lịch thi dự kiến: 20,21/8/2022
🔵 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝟐, 𝐁𝟏, 𝐁𝟐 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ CEFR
- THI ONLINE
- Thi ngày: 31/7
🟠 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐁𝟏, 𝐁𝟐, 𝐂𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃̶𝐇
- ĐHNN: Thi trực tiếp - 21/08/2022

- ĐH Thái Nguyên: Thi online - 7/8/2022

🔰🔰 Với tiêu chí:
🔝 Thủ tục đăng ký đơn giản.
🔝 Chi phí phù hợp.
🔝 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.
-----------------------------------
🏠𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

13/07/2022

• Là sinh viên nhưng vẫn chưa qua B1 để xét tốt nghiệp ra trường?

• Là công viên chức nhưng vẫn thiếu các chứng chỉ tin học - ngoại ngữ để bổ sung hoàn thiện hồ sơ, nâng hạng, chuyển ngạch,....

❣❣Vậy thì còn chần chừ gì nữa là không liên hệ HueITC ngay ạ

❌🌐🎋Liên tục nhận hỗ trợ các khóa thi chứng chỉ Tin học - Tiếng anh với tỉ lệ đầu ra cao nhất cả nước.

☎️ Hotline/zalo: 0782118824 (Thủy) để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký

11/07/2022

🔴🔴THÔNG BÁO KHOÁ THI 𝐁𝟏 𝐓𝐔̛̣ 𝐃𝐎 - TẠI ĐHNN HUẾ (CHỈ CÒN 𝟐 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 NỮA ĐỂ ĐĂNG KÝ)

✅ Đối tượng: sinh viên, liên thông đại học, nâng hạng, chuyển ngạch, công viên chức,...
✅ Lịch thi dự kiến: 𝟐𝟑,𝟐𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐
✅ Hình thức: trực tuyến tại ĐHNN Huế
✅ Hạn đăng ký: 𝟏𝟐/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐
-----------------------------
🌐 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.
🌐 Thủ tục đăng ký nhanh chóng.
📮 Mọi thủ tục đăng ký vui lòng liên hệ qua Facebook: Vương Thiên Thủy hoặc Zalo: 0782118824 (Thuỷ) để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký.

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 09/07/2022

𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓 - 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓 - 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓
- Bạn đang cảm thấy khó khăn - bế tắc khi thi B1 mãi không qua 🆘🆘
🎋🎋 Đừng lo vì đã có HUEITC lo:
- Hỗ trợ ĐẦU RA B1 NNKC dành cho SV Đh Huế
- Hỗ trợ thi B1 Tự do dành cho TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG (kể cả SV chưa qua A1, A2 vẫn thi được nha)
🔰 Với thời gian ôn tập ngắn
🔰 Ôn tập bám sát đề thi
🔰 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước
🔰 Chi phí phù hợp
📌📌 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua fb em Vương Thiên Thủy hoặc qua zalo: ☎0782118824 gặp Thuỷ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký

07/07/2022

⁉️𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘨𝘢̣̂𝘱 𝘯𝘨𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘥̶𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘵𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘣𝘢̂𝘺 𝘨𝘪𝘰̛̀ ⁉️
⛔️ 𝐃̶𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐃̶𝐄̂̉ "𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐃̶𝐄̂́𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐍𝐇𝐀̉𝐘"
✅ 𝘊𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ #𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨_𝘢𝘯𝘩, ̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘥̶𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 🌸🌸

📌📌 Liên hệ với tôi nếu bạn đang cần 1 trong những điều sau:
♻️ Chứng chỉ tin học cơ bản theo TT03 của Bộ để bổ sung hồ sơ, xin việc,...
♻️ Hỗ trợ đầu ra B1 dành cho SV của ĐH Huế để kịp xét tốt nghiệp ra trường.
♻️ Chứng nhận B1, B2, C1 tự do dành cho các đối tượng sinh viên, giáo viên, công viên chức - có nhu cầu xét tốt nghiệp, hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.
♻️ Chứng chỉ quốc tế A2, B1, B2, C1 dành cho sinh viên, công viên chức, cao học,...

🔰🔰 Với tiêu chí:
🔝 Thủ tục đăng ký đơn giản.
🔝 Chi phí phù hợp.
🔝 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.

---------------------------------------
🏠𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

06/07/2022

♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐓𝟎𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐆𝐃
- Thi ngày: 10/7 và 17/7
♻️ 𝐃̶𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐕 𝐃̶𝐇 𝐇𝐮𝐞̂́
- Lịch thi dự kiến: Tháng 7/2022
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝟐, 𝐁𝟏, 𝐁𝟐 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́
- THI ONLINE
- Thi ngày: 17/7 và 31/7
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐁𝟏, 𝐁𝟐, 𝐂𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃̶𝐇
- ĐHNN: Thi trực tiếp - 23,24/7/2022
- ĐH Thái Nguyên: Thi online - 7/8/2022

📛 Nhanh tay liên hệ ngay cho Ms Thuỷ nào
𝐓𝐄𝐋/𝐙𝐀𝐋𝐎: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒

05/07/2022

💐💐 THÔNG BÁO: KHÓA THI TIN HỌC CHUẨN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (CẤP TỐC)

🎋 Ngày thi dự kiến: 10/07/2022 (CHỦ NHẬT)
🎋 THỦ TỤC ĐƠN GIẢN - CHỨNG CHỈ CÓ SỚM

🎯 Địa điểm nhận hồ sơ: số 3/64 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
☎️ Hotline: 0782118824 Thuỷ

29/06/2022

‼️ THÔNG BÁO LỊCH THI TIN HỌC CƠ BẢN ‼️
- Khoá thi ngày: 03/07/2022
- Hỗ trợ lấy chứng chỉ sau 4 ngày thi.
--------------------------
Liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 0782118824 (Thuỷ) để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 27/06/2022

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ - 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟕:

🔰 Chứng nhận B1, B2 của ĐH Thái Nguyên:
- Hình thức thi: 𝐓𝐇𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄
- Khoá thi ngày: 𝟏𝟎/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

🔰 Chứng nhận B1, B2, C1 của ĐHNN Huế:
- Hình thức thi: 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐃̶𝐇𝐍𝐍 𝐇𝐮𝐞̂́
- Khoá thi ngày: 𝟐𝟒/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

📌 Với tiêu chí:
🌐 𝘛𝘩𝘶̉ 𝘵𝘶̣𝘤 𝘥̶𝘰̛𝘯 𝘨𝘪𝘢̉𝘯
🌐 𝘊𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘱𝘩𝘶̀ 𝘩𝘰̛̣𝘱
🌐 𝘏𝘰̂̃ 𝘵𝘳𝘰̛̣ 𝘥̶𝘢̂̀𝘶 𝘳𝘢 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤
🌐 𝘛𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘢̂𝘮 - 𝘶𝘺 𝘵𝘪́𝘯 𝘵𝘢̣𝘰 𝘯𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨
----------------------------
Nhanh tay liên hệ:
☎️ Tel/zalo: 0782118824 gặp ms Thuỷ để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký nhanh nhất

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 28/05/2022

🎁𝐋𝐔̛̉𝐀 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 - 𝐆𝐈𝐀𝐍 𝐍𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐒𝐔̛́𝐂🎁
𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘨𝘪̀ 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘤𝘰̂́ 𝘨𝘢̆́𝘯𝘨
𝘔𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘪 𝘨𝘪̀ 𝘬𝘩𝘰́ 𝘤𝘶̛́ 𝘥̶𝘦̂̉ 𝘏𝘶𝘦𝘐𝘛𝘊 𝘭𝘰 𝘯𝘩𝘦́.

📌 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các bạn có thể xét tốt nghiệp ra trường đúng hạn, hoàn thành và bổ sung hồ sơ thì bên mình tiếp tục nhận:
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐓𝐓𝟎𝟑 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐆𝐃
♻️ 𝐃̶𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐚 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐕 𝐃̶𝐇 𝐇𝐮𝐞̂́
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐀𝟐, 𝐁𝟏, 𝐁𝟐 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́
♻️ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐁𝟏, 𝐁𝟐, 𝐂𝟏 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃̶𝐇

⛔️ Các bạn sinh viên đâu hết rồi, còn ngần ngại gì mà không đăng ký nữa ạ 💯💯
🔴 Thời gian không chờ đợi bất cứ ai 👌🏻👌🏻
📛 Nhanh tay liên hệ ngay cho Ms Thuỷ nào
👉🏻👉🏻𝐆𝐄́𝐂 𝐆𝐎̂
𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄/𝐙𝐀𝐋𝐎: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 24/05/2022

📌📌 Liên hệ với tôi nếu bạn đang cần 1 trong những điều sau:
♻️ Chứng chỉ tin học cơ bản theo TT03 của Bộ để bổ sung hồ sơ, xin việc,...
♻️ Hỗ trợ đầu ra B1 dành cho SV của ĐH Huế để kịp xét tốt nghiệp ra trường.
♻️ Chứng nhận B1, B2, C1 tự do dành cho các đối tượng sinh viên, giáo viên, công viên chức - có nhu cầu xét tốt nghiệp, hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.
♻️ Chứng chỉ quốc tế A2, B1, B2, C1 dành cho sinh viên, công viên chức, cao học,...

1️⃣ Chứng chỉ CNTT theo TT03 của bộ:
📌 Khoá thi ngày: 28/5 và 4/6

2️⃣ Chứng chỉ A2, B1, B2, C1 (CEFR): 𝐓𝐇𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄
📌 Khoá thi ngày: 5/6

3️⃣ Chứng nhận B1, B2, C1: 𝐓𝐇𝐈 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄
📌 Khoá thi ngày: 26/6

4️⃣ NNKC B1 đầu ra dành cho SV ĐHH:
📌 Khoá thi ngày: từ 18/6

5️⃣ Chứng chỉ A2 Quốc tế (TOEFL ITP):
📍Tại Đà Nẵng: 7/7
📍Tại Huế: 11/6

🔰🔰 Với tiêu chí:
🔝 Thủ tục đăng ký đơn giản.
🔝 Chi phí phù hợp.
🔝 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.

---------------------------------------
🏠𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄𝐈𝐓𝐂
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ
Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

24/05/2022

HÃY ĐỂ LẠI 1 CHẤM "." TÔI SẼ VÀO IB CHO BẠN NẾU BẠN LÀ SINH VIÊN NĂM CUỐI MÀ:

1️⃣ Chưa có CHỨNG CHỈ CNTT theo TT03 của Bộ.
2️⃣ Chưa có B1 NNKC để xét tốt nghiệp ra trường.
3️⃣ Chưa có CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN B1, B2, C1 để xét tốt nghiệp, hoàn thiên và bổ sung hồ sơ.

🔰🔰 Với tiêu chí:
✅ Thủ tục đăng ký đơn giản.
✅ Chí phí phù hợp.
✅ Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.
----------------------------------------
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua:
☎️ Hotline/zalo: 0782118824 (ms Thủy)
để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Photos from Chứng Chỉ Ngoại Ngữ - Tin Học Uy Tín Tại Huế's post 21/05/2022

‼️‼️ 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐀̣𝐍 𝐂𝐀̉𝐌 𝐓𝐇𝐀̂́𝐘 𝐋𝐎 𝐋𝐀̆́𝐍𝐆 𝐕𝐈̀:

- Các bạn là SV 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 cần thi 𝐁𝟏 𝐍𝐍𝐊𝐂 thi vào Tháng 6, Tháng 7 nhưng lại lo lắng vì chỉ thi được 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧.
➡️ ➡️ "𝐍𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢 𝐝̶𝐚̣𝐭, 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̣𝐢".

- Các bạn là SV cần 𝐁𝟏 để ra trường nhưng lại 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐐𝐔𝐀 A1, A2 và điểm quá trình B1.

✅✅ Thời gian của các bạn không còn nhiều, nó không thể đứng chờ các bạn mãi chỉ để 𝐭𝐡𝐢 𝐝̶𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧 nhưng kết quả lại không được như ý.

🔰🔰 Với tiêu chí:
🔝 Thủ tục đăng ký đơn giản.
🔝 Chi phí phù hợp.
🔝 Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.

______________||||_______________
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua:
☎️ Hotline/zalo: 0782118824 gặp ms Thuỷ để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng

20/05/2022

🆘🆘 CHÚ Ý: Theo quy định mới, những sinh viên học xong cấp độ B1 từ tháng 7/2020 trở về sau được một lần dự thi hết cấp độ B1. Nếu không thi đạt, sinh viên phải học lại.

🎯🎯 𝐇𝐀̃𝐘 𝐃̶𝐄̂́𝐍 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐓𝐎̂𝐈:

🔝 Nếu bạn đang cần chứng chỉ CNTT để bổ sung hồ sơ

🔝 Nếu bạn đang là sinh viên năm cuối - cần B1 để xét tốt nghiệp vào tháng 5, tháng 6 nhưng chưa hoàn thiện xong A1, A2 tại ĐH Ngoại Ngữ Huế.

🔝B2, C1 tự do dành cho các đối tượng sinh viên - cần xét tốt nghiệp để ra trường.

➡️➡️ Ngoài mục đích xét tốt nghiệp, bạn còn có nhu cầu bổ sung hồ sơ xin việc, thi công chức viên chức nhà nước.

📍Thủ tục đăng ký đơn giản.

📍Hỗ trợ đầu ra cao nhất cả nước.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

☎️ Hotline/zalo: 𝟎𝟕𝟖𝟐𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟒 gặp Ms Thuỷ

Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời 😍

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

💥💥  𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎: 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐁𝟏 𝐕𝐒𝐓𝐄𝐏 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐇 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐍𝐆𝐔̛̃ 𝐇𝐔𝐄̂́。💦   Đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Tất cả các đối tư...

Location

Hue

Telephone

Website

Address


3/64 Bà Triệu, Phường Phú Hội
Hue
Other Educational Consultants in Hue (show all)
Luyện thi Đại học Tiếng Anh - Huế Luyện thi Đại học Tiếng Anh - Huế
Kiệt 11 Lê Hữu Trác, Huế
Hue

Với giáo viên: Thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng Anh hơn 10 năm dạy luyện thi tại Huế.

JURA Kindergarten JURA Kindergarten
48 Đoàn Hữu Trưng, Phường Phước Vĩnh
Hue, 530000

JURA kindergarten

Cô Tuyết - Du học & XKLĐ ICO Huế Cô Tuyết - Du học & XKLĐ ICO Huế
CM1-12A Khu đô Thị Eco Garden, P. Thuỷ Vân, Tp. Huế
Hue

Miễn học, quy đổi NNKC B1 cho SV ĐH Huế Miễn học, quy đổi NNKC B1 cho SV ĐH Huế
116 Trường Chinh
Hue

Chuyền đào tạo, giảng dạy, luyện thi NNKC Tiếng Trung B1, B2 tại Huế

Du học Anh Minh - Tư vấn Du học Nhật Bản tự túc tại Huế Du học Anh Minh - Tư vấn Du học Nhật Bản tự túc tại Huế
103 Chi Lăng, Huế, Thừa Thiên Huế
Hue, 49000

tư vấn và hổ trợ làm hồ sơ du học Nhật Bản tự túc. Giúp tiết kiệm chi phí nhất để chuẩn bị cho hành t

Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học Huế ICP Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học Huế ICP
2/54 An Dương Vương
Hue

HUE ICP- ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ NĂNG LỰC 6 BẬC/ CHỨNG CHỈ CNTT

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học -Cam Kết Đầu Ra Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học -Cam Kết Đầu Ra
2/54 An Dương Vương, TP Huế
Hue, 53000

TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP

Huế - Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học ICP Huế - Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học ICP
54 An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành Phố Huế
Hue, 52000

Ôn Tập - Luyện Thi Ngoại Ngữ Năng Lực 6 Bậc Thi & Cấp Chứng Chỉ Ứng Dụng Chu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Huế ICP Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Huế ICP
2/54 Đường An Dương Vương
Hue, 52000

Chào mừng bạn đến với Page chính thống của Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Huế ICP Hãy Like và theo dõi

Expertrans EI - Du học nghề và lao động tại Đức Expertrans EI - Du học nghề và lao động tại Đức
Hue, 530000

Hệ thống Giáo dục và Du học nghề Toàn quốc EI Group, trực thuộc Expertrans Holdin

CLB Tư vấn Tâm lý học đường - We can help you CLB Tư vấn Tâm lý học đường - We can help you
Hue

Hỗ trợ tư vấn các vấn đề về tâm lý cho các bạn đoàn viên thanh niên Trường THPT Vinh Lộc

Cô Hà - Tư Vấn Kỹ Sư & TTS Nhật Bản Cô Hà - Tư Vấn Kỹ Sư & TTS Nhật Bản
26 Phùng Hưng, Phường Đông Ba, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Huế

Giáo viên và Tư vấn viên