HueMaster Bui Thi Xuan

HueMaster Bui Thi Xuan

+ TIẾNG ANH MẦM NON CHO BÉ TỪ 3,5 TUỔI
+ TIẾNG ANH CẤP 1, 2
+ LUYỆN THI NGUYỄN TRI PHƯƠNG & LỚP 10

Operating as usual

04/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑷𝒉𝒖́𝒄 𝑯𝒖̛𝒏𝒈 (𝟒 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺Phúc Hưng đáng yêu và vui vẻ. Con vừa chinh phục những câu hỏi và trả lời khá tự tin trong bài speaking test cùng cô giáo.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Phúc Hưng sẽ ngày càng tiến bộ, nắm thật nhiều và nhớ thật chắc các kiến thức đê chinh phục đoạn đương tiếp theo con nha!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Phúc Hưng ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

04/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 (𝟒 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺Đến với cô bé nhỏ nhắn, dễ thương Nhật Phương và bài speaking test của con ạ. Con tiến bộ rất nhiều so với thời gian đầu vào lớp, nắm bài cũng rất nhanh.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Nhật Phương của cô sẽ luôn luôn chăm chỉ, nắm và nhớ thật chắc các kiến thức, ngày càng tự tin hơn nữa nhé con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Nhật Phương ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

04/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑯𝒖𝒚 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟑🥰

🌺 Minh Huy là cậu học trò dễ thương và hòa đồng. Mặc dù thời gian tham gia cùng HueMaster chưa lâu, nhưng con đã rất cố gắng để theo kịp tiến độ lớp dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, và sự tiến bộ rõ rệt được thể hiện qua bài speaking test dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Minh Huy sẽ luôn tiến lên với tinh thần học hỏi, cố gắng và chăm chỉ rèn luyện để nắm chắc hơn các kiến thức, ngày càng tiến bộ hơn con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Minh Huy ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

03/01/2024

🌺🌺𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒂̀𝒏 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒅𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒐 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒂̣.

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

03/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑪𝒂́𝒕 𝑻𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟑🥰

🌺 Cùng cô học trò nhỏ Cát Tường làm bài speaking test với thầy giáo nước ngoài ạ. Con đã có sự cố gắng trong học tập, những câu trả lời đã tự tin và tự nhiên hơn rồi đó nhé.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Cát Tường sẽ luôn tiến lên với tinh thần học hỏi, cố gắng và chăm chỉ rèn luyện để nắm chắc hơn các kiến thức, tự tin thể hiện mình con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Cát Tường ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

03/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑮𝒊𝒂 𝑲𝒉𝒐̂𝒊 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟑🥰

🌺 Gia Khôi có sự nỗ lực trong quá trình học tập, kết quả được thể hiện bằng bài speaking test cùng thầy giáo nước ngoài dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong Gia Khôi sẽ luôn luôn chăm chỉ, cố gắng hoàn thiện thêm các kĩ năng, nắm thật chắc các kiến thức để vững tin bước tiếp chặng đường chinh phục ngôn ngư này con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Gia Khôi ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

03/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑯𝒂̉𝒊 𝑵𝒂𝒎 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟑🥰

🌺 Hải Nam là cậu học trò vui vẻ và hòa đồng. Con có sự cố gắng trong học tập và đã có bài test khá tự nhiên cùng với thầy giáo nước ngoài.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Hải Nam sẽ luôn cố gắng hoàn thiện mình, rèn luyện để các kĩ năng ngày một tốt lên con nhé. Tự tin và nắm thật chắc các kiến thức, nỗ lực đạt thật nhiều điểm tốt trong thời gian tới nha con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Hải Nam ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

02/01/2024

🌷🌷𝑴𝒔. 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑼𝒚𝒆̂̉𝒏🌷🌷

💮💮Nhân lực nói chung và giáo viên nói riêng là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công trong sự nghiệp đào tạo, gieo tri thức của HueMaster.
✅Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, sáng tạo, chất lượng mới có thể giúp HueMaster đứng vững trong sự nghiệp trồng người suốt mười năm qua!

🍀🍀 Tiếp tục series "flex" nhân sự của HueMaster - Ms. Nhật Uyển. Là giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và hướng tới sự đổi mới trong giảng dạy, cô luôn mang đến những hoạt độn thú vị và tạo cảm hứng cho các bạn học viên.

🌺🌺 HueMaster cảm ơn Ms. Nhật Uyển đã lựa chọn và đồng hành phát triển cùng Trung tâm trên con đường giáo dục này! 💚

02/01/2024

🌷🌷𝐌𝐬. 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖́𝒚🌷🌷

💮💮Nhân lực nói chung và giáo viên nói riêng là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công trong sự nghiệp đào tạo, gieo tri thức của HueMaster.
✅Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, sáng tạo, chất lượng mới có thể giúp HueMaster đứng vững trong sự nghiệp trồng người suốt mười năm qua!

🍀🍀HueMaster tiếp tục series "flex" nhân sự - Ms. Phương Thúy. Là nhân sự trẻ với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thân thiện với học sinh và rất yêu trẻ con, luôn biết tạo liên kết và sự gần gũi với các bạn nhỏ.

🌺🌺 HueMaster cảm ơn Ms. Phương Thúy đã lựa chọn và đồng hành phát triển cùng Trung tâm trên con đường giáo dục này! 💚💚

02/01/2024

🌷🌷𝑴𝒔. 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑴𝒂𝒊 🌷🌷

💮💮Nhân lực nói chung và giáo viên nói riêng là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công trong sự nghiệp đào tạo, gieo tri thức của HueMaster.
✅Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, sáng tạo, chất lượng mới có thể giúp HueMaster đứng vững trong sự nghiệp trồng người suốt mười năm qua!

🍀🍀"Flex" tiếp tục một cô giáo xịn xò - Ms. Ngọc Mai. Một người nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng và rất biết nắm bắt tâm lý học sinh. Cô luôn tạo một môi trường lớp học với những hoạt động rèn luyện cực kì cuốn hút. Những tiết dạy lồng ghép cực kì hiệu quả trong việc học, đặc biệt là học ngôn ngữ.

🌺🌺 HueMaster cảm ơn Ms. Ngọc Mai đã lựa chọn và đồng hành phát triển cùng Trung tâm trên con đường giáo dục này! 💚💚

02/01/2024

🌷🌷𝐌𝐬. 𝑽𝒐̃ 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑷𝒉𝒖́𝒄🌷🌷

💮💮Nhân lực nói chung và giáo viên nói riêng là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công trong sự nghiệp đào tạo, gieo tri thức của HueMaster.
✅Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, sáng tạo, chất lượng mới có thể giúp HueMaster đứng vững trong sự nghiệp trồng người suốt mười năm qua!

🍀🍀Tiếp tục chuyên mục "flex" nhân sự của HueMaster - Ms. Phúc. Là giáo viên trẻ triển vọng, với tinh thần năng nổ và nhiệt tình. Cô luôn đem đến cho học sinh những bài dạy dễ hiểu và luôn đặt tâm của mình trong mỗi tiết học.

🌺🌺 HueMaster cảm ơn Ms. Võ Phúc đã lựa chọn và đồng hành phát triển cùng Trung tâm trên con đường giáo dục này! 💚💚

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑯𝒖𝒚 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐🥰

🌺 Cùng đến với bài test của Nhật Huy cùng thầy giáo nước ngoài với những câu trả lời khá tự nhiên dưới đây ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Nhật Huy sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực nắm chắc kiến thức để đạt được kết quả tốt trong thời gian tới nhé con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Nhật Huy ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑯𝒂̀ 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐 🥰

🌺Hà Phương dễ thương và rất hòa nhã với mọi người. Con chỉ mới tham gia ngôi nhà chung HueMaster, nhưng con rất nỗ lực và chăm chỉ học tập. Bài speaking test dưới đây là minh chứng cho sự cố gắng đó của Hà Phương.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test của mình. Cô hi vọng Hà Phương sẽ luôn chăm chỉ, cố gắng nắm chắc kiến thức để đạt được thật nhiều kết quả tốt con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Hà Phương ạ!
🌎 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̉𝒊, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒆́!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑸𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑨𝒏𝒉 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Cùng Quỳnh Anh đi chinh phục những câu hỏi của thầy giáo nước ngoài qua bài speaking test dưới đây ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong Quỳnh Anh sẽ luôn tự tin, chăm ngoan và nắm chắc các kiến thức để bước tiếp hành trình chinh phục ngôn ngữ này nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Quỳnh Anh ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐 🥰

🌺Quang Nhật vui tính và hòa đồng. Con có sự cố gắng trong quá trình học tập, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động rèn luyện cùng cô và các bạn. Con đã có bài test cùng với thầy giáo nước ngoài khá tự nhiên dưới đây ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test của mình. Cô mong Quang Nhật sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực và cố gắng nắm chắc kiến thức, rèn luyện thêm để cải thiện thêm các kĩ năng con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Quang Nhật ạ!
🌎 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̉𝒊, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒆́!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑽𝒚 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐 🥰

🌺Đến với Phương Vy và bài test với những câu trả lời rất tự nhiên và tự tin của con cùng thầy giáo nước ngoài. Đó là kết quả của sự chăm chỉ và cố gắng của con trong thời gian qua.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test của mình. Cô hi vọng Phương Vy sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực vươn lên và nắm thật chắc kiến thức, đạt được nhiều điểm 10 trong thời gian đến nhé con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Phương Vy ạ!
🌎 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̉𝒊, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒆́!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑻𝒖𝒆̣̂ 𝑴𝒂̂̃𝒏 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐🥰

🌺 Cùng Tuệ Mẫn làm bài speaking test cùng thầy giáo nước ngoài sau khoảng thời gian cố gắng và chăm chỉ học tập ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Tuệ Mẫn sẽ luôn luôn cố gắng hoàn thiện mình, chăm chỉ rèn luyện thêm nữa để các kĩ năng ngày một tốt lên nhé con, nỗ lực nắm chắc kiến thức để đạt thật nhiều điểm tốt trong thời gian tới nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Tuệ Mẫn ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑻𝒉𝒂̂́𝒕 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐🥰

🌺 Thất Trung là cậu học trò hòa đồng và vui vẻ. Con có sự cố gắng trong quá trình học, kết quả thể hiện bằng những câu trả lời của con với thầy giáo nước ngoài qua bài speaking test dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Thất Trung sẽ luôn cố gắng hoàn thiện mình, rèn luyện để các kĩ năng ngày một tốt lên con nhé. Tự tin và nắm thật chắc các kiến thức, nỗ lực đạt thật nhiều điểm tốt trong thời gian tới nha con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Thất Trung ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

01/01/2024

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐 🥰

🌺Đến với bài speaking test của Nhật Nam cùng với thầy giáo nước ngoài. Con khá tự nhiên khi trả lời cùng thầy, đó cũng là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực của con trong quá trình học.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test của mình. Cô mong rằng Nhật Nam sẽ luôn cố gắng từng ngày, chăm chỉ rèn luyện, nắm chắc kiến thức để đạt được thật nhiều kết quả tốt trong thời gian tới con nhé💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Nhật Nam ạ!
🌎 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̉𝒊, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒆́!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑨𝒏𝒉 (𝟒 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺Nguyên Anh rất hoạt bát, ghi nhớ bài khá nhanh. Mặc dù thời gian đến HueMaster chưa lâu nhưng con đã tự tin trả lời thầy giáo nước ngoài trong các bài speaking test dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Nguyên Anh sẽ luôn luôn chăm chỉ, nắm thật nhiều và nhớ thật chắc các kiến thức để chuẩn bị cho đoạn đường chinh phục tiếp theo con nha!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Nguyên Anh ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑨́𝒏𝒉 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 - 𝑴𝒂𝒚 (𝟒 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺 Ánh Dương nhẹ nhàng và rất dễ thương. Con đã có bài test khá tự nhiên cùng với thầy giáo nước ngoài.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong Ánh Dương sẽ luôn cố gắng trong quá trình học tập, mạnh dạn và tự tin thể hiện bản thân hơn, nắm chắc kiến thức để có bước đà cho chặng đường sắp tới con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Ánh Dương ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊̃𝒂 (𝟒 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺 Quang Nghĩa là cậu học trò nhỏ đáng yêu. Con đã có bài test rất tự nhiên cùng với thầy giáo nước ngoài. Đó cũng là kết quả cho sự chăm chỉ của Quang Nghĩa trong thời gian qua.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Quang Nghĩa của chúng ta sẽ tiếp tục hăng say chinh phục, nắm chắc thêm nhiều kiến thức mới để tạo bước đệm vững chắc cho đoạn đường tiếp theo con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Quang Nghĩa ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑩𝒂̉𝒐 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 (𝟓 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺Cùng Bảo Châu chinh phục các câu hỏi của thầy giáo nước ngoài qua bài speaking test rất tự nhiên và tự tin của con ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Bảo Châu luôn chăm chỉ, tự tin thể hiện bản thân mình, cố gắng nắm kĩ thêm nhiều kiến thức mới để tạo bước đệm cho chặng đường sắp tới nhé con! 💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Bảo Châu ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🎀🎀𝑪𝒖̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝒂̣!😍🌺


-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑴𝒂𝒊 𝑪𝒉𝒊 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐🥰

🌺 Cùng đến với bài test khá tự nhiên và tự tin của Mai Chi cùng thầy giáo nước ngoài, Đó cũng là kết quả của sự chăm chỉ và cố gắng của con trong thời gian vừa qua.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô hi vọng Mai Chi sẽ luôn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, cố gắng hoàn thiện bản thân và gặt hái về thật nhiều điểm tốt con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Mai Chi ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐 🥰

🌺Đến với Ngọc Khánh và bài test với những câu trả lời rất tự nhiên và tự tin của con cùng cô giáo nước ngoài. Đó là kết quả của sự chăm chỉ và cố gắng của con trong thời gian qua.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test của mình. Cô hi vọng Ngọc Khánh sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực vươn lên và nắm thật chắc kiến thức, đạt được nhiều điểm 10 trong thời gian đến nhé con!💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Ngọc Khánh ạ!

🌎 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̉𝒊, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒃𝒂̆́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒆̀𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒆́!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑮𝒊𝒂 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Gia Khánh vui vẻ và hòa đồng. Con đã có bài speaking test khá tự nhiên cùng với thầy giáo nước ngoài sau khoảng thời gian nỗ lực học tập.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong Gia Khánh sẽ chăm chỉ mỗi ngày, rèn luyện thêm kĩ năng và nắm chắc các kiến thức, cố gắng đạt được thật nhiều điểm cao trong thời gian tới con nhé!💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Gia Khánh ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝑷𝒉𝒖́𝒄 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺Cùng đến với bài speaking test của Hữu Phúc với thầy giáo nước ngoài. Con đã có sự cố gắng trong quá trình học và tham gia các hoạt động rèn luyện kĩ năng rất nhiệt tình.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Hữu Phúc sẽ luôn cố gắng, chăm chỉ học tập, nắm chắc các kiến thức và đạt được thật nhiều điểm tốt trong thời gian tới con nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Hữu Phúc ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑩𝒂̆𝒏𝒈 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Cùng Khánh Băng - cô học trò vui vẻ và hòa đồng của lớp - đi chinh phục những câu hỏi của thầy giáo nước ngoài qua bài speaking test dưới đây ạ!
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Khánh Băng ngày càng chăm chỉ, tiến bộ, nắm chắc các kiến thức và tự tin bước tiếp con đường chinh phục ngôn ngữ mới này nhé con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Khánh Băng ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑩𝒂̉𝒐 𝑴𝒊𝒏𝒉 (𝟓 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊) - 𝑷𝒓𝒆-𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔🥰

🌺Đến với chàng trai hoạt bát và vui vẻ Bảo Minh cùng những câu trả lời rất tự nhiên và tự tin với thầy giáo nước ngoài trong bài speaking test dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Bảo Minh luôn chăm chỉ, tự tin thể hiện bản thân mình, cố gắng nắm kĩ thêm nhiều kiến thức mới để tạo bước đệm cho chặng đường sắp tới nhé con! 💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Bảo Minh ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑴𝒊𝒏𝒉 Đ𝒖̛́𝒄 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Cùng Minh Đức chinh phục những câu hỏi của thầy giáo nước ngoài trong bài speaking test dưới đây ạ. Những câu trả lời rất tự nhiên và tự tin là minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực của con.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô hi vọng Minh Đức sẽ chăm chỉ mỗi ngày, cố gắng hơn nữa trong học tập, nắm chắc và kĩ các kiến thức để tự tin chinh phục tiếp chặng đường phía trước con nhé.💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Minh Đức ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑮𝒊𝒂 𝑯𝒖𝒚 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟓🥰

🌺 Gia Huy tham gia học tập cùng HueMaster trong thời gian chưa lâu, nhưng con có cố gắng nắm bắt kiến thức theo kịp tiến độ lớp dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo. Lần đầu tiên làm speaking test với thầy giáo nước ngoài nhưng con khá tự nhiên và tự tin.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô hi vọng Gia Huy sẽ luôn tiến lên trong học tập, phấn đấu chăm chỉ từng ngày, nắm bắt thêm thật chắc kiến thức để tiếp tục chặng đua phía trước nhé!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Gia Huy ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑩𝒂̉𝒐 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟓🥰

🌺 Đến với Bảo Nguyên và bài speaking test của con cùng thầy giáo nước ngoài. Quá trình học con có sự cố gắng và đây là kết quả cho sự nỗ lực đó của con.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong rằng Bảo Nguyên sẽ luôn chăm chỉ, cố gắng nỗ lực hơn nữa trong quá trình học, nắm kĩ các kiến thức và tự tin bước đi xa hơn nữa trong chặng đường chinh phục ngôn ngữ này con nhé!💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Bảo Nguyên ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑩𝒂̉𝒐 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟓 🥰

🌺 Cùng Bảo Toàn với sự cố gắng và nỗ lực trong quá trình học đi chinh phục các câu hỏi của thầy giáo nước ngoài trong bài speaking test dưới đây. Con đã có sự tiến bộ rất nhiều so với trước đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Chúc Bảo Toàn sẽ luôn chăm chỉ, cố gắng từng ngày, nắm kĩ các kiến thức và tự tin bước xa hơn nữa trên con đường chinh phục ngôn ngữ này con nhé.💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Bảo Toàn ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑮𝒊𝒂 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Gia Phong có sự cố gắng trong quá trình học tập. Hãy cùng Gia Phong đi chinh phục các câu hỏi của thầy giáo nước ngoài trong video speaking test dưới đây ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong rằng Gia Phong sẽ luôn chăm chỉ, cố gắng nỗ lực hơn nữa trong quá trình học, nắm kĩ các kiến thức và tự tin thể hiện minh hơn con nhé!💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Gia Phong ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒉𝒂̃ 𝑻𝒉𝒖̛ - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Đến với Nhã Thư - cô học trò dễ thương và chăm chỉ cùng những câu trả lời tự nhiên và tự tin của con trong bà speaking test cùng thầy giáo nước ngoài dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Chúc Nhã Thư sẽ luôn chăm chỉ, cố gắng từng ngày, nắm kĩ các kiến thức và tự tin bước xa hơn nữa trên con đường chinh phục ngôn ngữ này con nhé.💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Nhã Thư ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 Đến với cậu học trò vui vẻ, hòa đồng - Nhật Hoàng. Cùng con đi chinh phục các câu hỏi của thầy giáo nước ngoài trong bài speaking test dưới đây ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô chúc Nhật Hoàng sẽ ngày càng tiến bộ, chăm chỉ học hành, nắm kĩ kiến thức và đạt được thật nhiều kết quả tốt nhé con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Nhật Hoàng ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑨𝒏 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟏🥰

🌺 An Nhiên vui vẻ, hòa đồng và tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện kĩ năng ở lớp. Con có sự cố gắng trong quá trình học và kết quả được thể hiện qua bài speaking test cùng thầy giáo nước ngoài dưới đây.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng An Nhiên sẽ chăm chỉ mỗi ngày, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân, rèn luyện thêm các kĩ năng, nắm kĩ kiến thức và đạt được thật nhiều điểm tốt nhé con!💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của An Nhiên ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑼𝒚𝒆̂𝒏 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟑🥰

🌺 Cùng cô học trò vui vẻ, hoạt bát - Phương Uyên - làm speaking test cùng với thầy giáo nước ngoài. Con có sự cố gắng trong quá trình học tập, kết quả được thể hiện qua video dưới đây ạ.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Cô mong rằng Phương Uyên sẽ luôn chăm chỉ, không ngừng cố gắng, nắm kĩ kiến thức và đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới nhe con!💎

🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Phương Uyên ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

31/12/2023

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀

👉👉 Student: 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 - 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒆 𝟐🥰

🌺 Cùng Hoàng Quân chinh phục các câu hỏi của thầy giáo nước ngoài trong bài speaking test dưới đây. Những câu trả lời của con rất tự nhiên và khá tự tin, đó là kết quả của sự cố gắng trong quá trình học tập của Hoàng Quân.
🌈🌈 Chúc mừng con đã hoàn thành tốt bài test. Hi vọng Hoàng Quân sẽ chăm chỉ mỗi ngày, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân, rèn luyện thêm các kĩ năng, nắm kĩ kiến thức và đạt được thật nhiều điểm tốt nhé con!💎
🥰 Mời ba mẹ cùng xem video của Hoàng Quân ạ!
🌎 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡!💚

-------------------------------------
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫
🏚🏚242 Bùi Thị Xuân, TP Huế
☎☎0️⃣9️⃣4️⃣5️⃣3️⃣1️⃣5️⃣3️⃣3️⃣5️⃣
0️⃣9️⃣4️⃣3️⃣2️⃣6️⃣0️⃣8️⃣8️⃣0️⃣

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀👉👉 Student: 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟏🥰🌺 Hoàng Phúc là cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn. Con tham gia các ho...
🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀👉👉 Student: 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟏🥰🌺 Hoàng Phúc là cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn. Con tham gia các ho...
🎄🎄𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐏𝐫𝐞-𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 đ𝐚̃ 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠...
🎄🎄𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨, 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐏𝐫𝐞-𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 đ𝐚̃ 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠...
🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀👉👉 Student: 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟏🥰🌺 Bảo Ngọc - cô bé chăm chỉ và ngoan ngoãn của lớp. Con đã thể hiện ...
🏆🏆𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 "𝐀𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐩𝐡𝐮́ - 𝐖𝐡𝐨 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞" 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟗 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫!🏆🏆🏵🏵 Trò chơi hấ...
🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀👉👉 Student: 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 Đ𝐨̂𝐧𝐠 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟏🥰🌺 Nhật Đông vui vẻ, hòa đồng. Con có sự nỗ lực trong quá trình học...
🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀👉👉 Student: 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 Đ𝐨̂𝐧𝐠 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟏🥰🌺 Nhật Đông vui vẻ, hòa đồng. Con có sự nỗ lực trong quá trình học...
🗣🗣 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐒𝐓 🍀🍀👉👉 Student: 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐭 - 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐞 𝟏🥰🌺 Minh Đạt chăm chỉ và có sự cố gắng trong học tập. Con vui vẻ và nha...
🌧️🌧️ Trời chuyển mùa, mưa lạnh nhưng tinh thần đến lớp của các học viên nhí Pre-Starters vẫn rất cao ạ!!! 🏵️🏵️⛳️⛳️ Nào, ...
🎀🎀𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏? 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́ 𝒍𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝑯𝒖𝒆𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄, 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒊𝒆...
🤩🤩Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐇𝐮𝐞𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐨̂𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠! 💫💫🐥🐥 ...

Location

Hue

Category

Telephone

Website

Address


242 Bùi Thị Xuân
Hue

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 19:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 17:00 - 20:30
Saturday 07:00 - 19:00
Sunday 07:00 - 19:00
Other Education in Hue (show all)
Nguyễn Trung Phong Nguyễn Trung Phong
115 Lê Huân
Hue, 49000

Xịn chào, tôi là Nguyễn Trung Phong. Trong hơn 5 năm qua tôi đã giúp đỡ trên 1000 b

Định hướng nghề nghiệp - mở lối tương lai Định hướng nghề nghiệp - mở lối tương lai
Hue

Tư vấn, cung cấp kiến thức về định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thông tin v?

CLB TOÁN HỌC TVK CLB TOÁN HỌC TVK
Hue

Nơi để các em giao lưu học hỏi, tìm hiểu các vấn đề của toán học.

Dạy lái xe tại Huế Dạy lái xe tại Huế
Hue, 084

Các cựu Giáo viên dạy lái xe Trường CĐN23BQP kế thừa Tiếp tục công tác tại các Trung tâm ĐTLX TT Huế

Học Tiếng Đức Tại Huế Học Tiếng Đức Tại Huế
280 Bạch Đằng
Hue, 49000

Giảng dạy Tiếng Đức

Văn phòng tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học Huế Văn phòng tuyển sinh Ngoại ngữ - Tin học Huế
54 An Dương Vương/Tp Huế
Hue

Nhận hồ sơ ôn tập các chương trình tiếng Anh - Tin học đạt chuẩn theo quy đị

Ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Huế Ngành Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại học Sư phạm Huế
Hue

Trang thông tin Ngành Sư phạm Âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Huế

Lớp vẽ Knock Knock Huế Lớp vẽ Knock Knock Huế
P314, Dãy A, Chung Cư Đống Đa, Thừa Thiên-Huế
Hue

Knock! Knock nơi đây sẽ tạo cho bạn một miếng đất tốt.Bạn làm nên khu vườn

Anh Ngữ QUEEN Anh Ngữ QUEEN
Quốc Lộ 1A, Thôn Nam Phổ Hạ (cách Trường THPT An Lương Đông 200 Mét), Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hue

Offline: Tiếng anh mầm non, cấp 1,2,3, giao tiếp, IELTS. Online: giao tiếp 1-1, IELTS Speaking 1-1

Học viện Âm nhạc Huế Học viện Âm nhạc Huế
01 Lê Lợi/phường Vĩnh Ninh/Thành Phố Huế/Thừa Thiên Huế
Hue, 52000

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên c?

Trung Tâm Tiếng Anh Mỹ Đức Trung Tâm Tiếng Anh Mỹ Đức
Số 10 Ngõ 2 Kiệt 92 Đặng Huy Trứ
Hue, 530000

Trung tâm Tiếng Anh Mỹ Đức chất lượng, hiệu quả! Địa chỉ: Số 10 Ngõ 2 Kiệ

Kèm Tiếng Anh tại nhà Kèm Tiếng Anh tại nhà
Số 1 Đoàn Hữu Trưng Huế
Hue, 52000

Dạy Kèm Tiếng Anh Mất gốc - Giao Tiếp - IELTS