RMIT Vietnam Analytics Club

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

✅ Our mission is to create a professional environment where students can elevate both their academic and soft skills while also giving each member a sense of belonging and unforgettable experiences during their time at RMIT.

✅ We have organized many events over the years where each and every member can challenge themselves and gain valuable experiences. Some of these include:

📍 RMIT Business Ana

Operating as usual

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 09/01/2024

[𝐀𝐂 𝐍𝐞𝐰𝐬] 𝐀𝐂'𝐬 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐄


🔥𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫
🔥𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝

✨Dreams do come true! Analytics Club is extremely honored to receive the title of 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 for the remarkable 𝟔𝐭𝐡 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫. But that's not all – as we celebrate our 15th year of operation, we're honored to receive the prestigious "Eternal Flame" award for our continuous commitment.

✨ A huge shout out to our incredible AyCee family for their unwavering dedication, hard work, and amazing team spirit. From a spark of an idea to a thriving entity, we've come so far together! Together, we achieved something truly. But the journey doesn't end here. Join us as we continue to learn, explore, and push boundaries!

🥰Once again, heartfelt thanks to each and every member of our AyCee family, past and present, as well as our esteemed mentors, lecturers, and guest speakers for making this dream a reality. Let's raise a glass to 15 years of success and here's to the next chapter and more milestones together! 🏆

—---------------------------
🔥𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫
🔥𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝

✨Giấc mơ đã trở thành sự thật! Analytics Club chúng mình vô cùng vinh dự khi nhận được danh hiệu 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 trong năm thứ 6 liên tiếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả – để kỷ niệm 15 năm thành lập, chúng mình rất vinh dự nhận được giải thưởng “Eternal Flame Award” danh giá cho sự cam kết và hoạt động không ngừng nghỉ của các thành viên AC.

✨ Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình AyCee chúng mình vì sự cống hiến không ngừng nghỉ, sự chăm chỉ và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Từ một ý tưởng lóe lên đến một cộng đồng năng động, chúng mình đã cùng nhau tiến xa! Cùng nhau, chúng mình đã đạt được những thành tựu to lớn. Nhưng cuộc hành trình chưa kết thúc ở đây. Hãy tham gia cùng chúng mình trên hành trình tiếp tục học hỏi, khám phá trên con đường sắp tới nha!

🥰Một lần nữa, chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến từng thành viên của đại gia đình AC, những thành viên đã và đang cống hiến hết mình cho Analytics Club. Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các cố vấn, thầy cô và các đối tác doanh nghiệp đáng kính đã có những lời khuyên để giúp AC ngày càng phát triển hơn. Hãy nâng ly chúc mừng 15 năm thành công và hãy cùng chờ đón những chương tiếp theo và nhiều cột mốc quan trọng hơn cùng nhau! 🏆

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 05/01/2024

[𝐁𝐀 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐋𝐄𝐃𝐆𝐄] 𝐇𝐈𝐄𝐑𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋


🪄To continue the series on Data Modeling, today AC will show you how to use "Hierarchical Data Modeling" fluently as a skill as a business analyst.

💭“Hierarchical data model” is one of the oldest data models developed by IBM Corporation in the 1950s. As a specific example to visualise, the "hierarchical data model" is shaped like a tree structure consisting of a "parent" set and many "children" sets linked to the "parent" set.
—-------------------------------
[BA KNOWLEDGE] MÔ HÌNH DỮ LIỆU PHÂN CẤP

🪄Để tiếp nối series về Data Modelling, hôm nay AC sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng “Mô hình dữ liệu phân cấp” thành thạo như một kĩ năng như một nhà phân tích kinh doanh.

💭“Mô hình dữ liệu phân cấp” là một trong những mô hình dữ liệu lâu đời nhất được phát triển bởi tập đoàn IBM vào những năm 1950s. Một ví dụ cụ thể để hình dung thì “mô hình dữ liệu phân cấp” có dạng như cấu trúc của một cái cây bao gồm một tập hợp “mẹ” và nhiều tập hợp “con” liên kết với tập hợp “mẹ”.

04/01/2024

🎄[𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐎𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆] 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝐀𝐂'𝐬 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 🎄


🎉We hope you're still feeling the New Year spirit and the present from your beloved! And of course, every fun moment for everyone will be cherished and remembered for years to come.

🥳Let's look back with AC at the last moments of 2023. Thank you to all ACers throughout 2023 and let's create a meaningful year together.
--------------------------
🎉Bọn mình hy vọng mọi người vẫn cảm nhận được tinh thần năm mới - 2024 và những món quà từ những người thân yêu! Và tất nhiên, mọi khoảnh khắc vui vẻ của mọi người sẽ được trân trọng và ghi nhớ trong nhiều năm sau nữa.

🥳Hãy cùng AC nhìn lại những khoảnh khắc cuối cùng trong năm 2023. Cảm ơn tất cả ACer trong suốt năm 2023 và cùng nhau tạo nên một năm thật ý nghĩa nha.

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 30/12/2023

🎄[𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐎𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆] 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝐀𝐂'𝐬 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 🎄


🥳 We hope you're still feeling the Christmas spirit and the present from your beloved Secret Santa after the event! And of course, every fun moment for everyone will be cherished and remembered for years to come 🎉⛄

🌟Even though the holiday has passed, we would love to thank everyone for making this bonding event more memorable and joyful with all the laughter and festivities. Let’s continue to spread love and kindness in the AC family, not just on holidays but throughout the year!🌟

Thank you for being part of our AC’s Christmas Bonding!✨
Let's look forward to more exciting activities from AC in the new year !!
📍𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/rmitanalyticsclub/
📍𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/
📍𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧: https://www.linkedin.com/company/rmit-analytics-club/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🎄[𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐎𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆] 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝐀𝐂'𝐬 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀🎄

Bọn mình hy vọng mọi người vẫn cảm nhận được tinh thần Giáng Sinh và những món quà từ Secret Santa yêu quý của bạn sau sự kiện! Và tất nhiên, mọi khoảnh khắc vui vẻ của mọi người sẽ được trân trọng và ghi nhớ trong nhiều năm sau nữa 🥳.🎉 ⛄

🌟Mặc dù Giáng Sinh đã trôi qua nhưng bọn mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã khiến sự kiện gắn kết này trở nên đáng nhớ và vui tươi hơn với những tiếng cười và lễ hội. Hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu thương trong gia đình AC, không chỉ vào những ngày lễ mà trong suốt cả năm!🌟

Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi event này nha ✨
Hãy cùng đón chờ thêm những hoạt động thú vị của AC trong năm mới nha!!

📍𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/rmitanalyticsclub/
📍𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/
📍𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐈𝐧: https://www.linkedin.com/company/rmit-analytics-club/

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 27/12/2023

[𝐁𝐀 𝐊𝐍𝐎𝐖𝐋𝐄𝐃𝐆𝐄] 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆


🎅🏽Christmas is coming ~ Are you guys ready to receive presents from Santa? If not, don’t worry. Let AC be your Santa this year, and our present is…….

🪄Tadaa! Another BA Knowledge series!! And today, our topic is 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠!!

As a future Business Analyst, you must know how to build a report. But what if there is so much data from so many sources!? Urghh, you may have a headache right? Then Data Modeling was born to help you! But first, we need to know what a Data Model is.

📊𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 is a visual representation of a business's data elements and the correlation between them. Its goal is to ensure the consistency in naming protocol, constant values, privacy and simultaneously the data quality.

📝Then, 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 is the process of making a data model and determining which data are needed in the business practices. The purpose of Data Modeling is to create the most effective information storage method while still providing adequate access and reporting processes.

Sounds interesting already right? Do not hesitate and let's get deeper into this topic.

—-----------------------------------------------—-

[BA KNOWLEDGE] MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU

🎅🏽Giáng sinh tới rồi đây ~ Các bạn đã sẵn sàng nhận quà từ Ông già Noel chưa?
Nếu chưa, vậy thì hãy để AC trở thành Ông già Noel năm nay cho các bạn nha, và món quà chính là…

🪄 Tadaa! Một series mới của BA Knowledge về chủ đề “Mô hình hóa dữ liệu” !!

Nếu muốn trở thành một nhà Phân tích Kinh doanh trong tương lai, bạn phải biết cách xây dựng một bản báo cáo. Thế nhưng sẽ ra sao nếu bạn phải chìm ngập trong ‘một núi’ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, quả thật rất đau đầu đúng không? Vậy, “Mô hình hóa dữ liệu” được sinh ra để giúp đỡ bạn đó! Tuy nhiên trước hết, ta phải biết được một Mô hình dữ liệu là gì.

📊Mô hình dữ liệu: là một biểu diễn trực quan về các phần tử trong dữ liệu doanh nghiệp và mối liên kết giữa chúng. Mô hình dữ liệu giúp đảm bảo tính nhất quán về quy ước tên, các giá trị mặc định, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và chất lượng của dữ liệu.

📝Từ đó, Mô hình hóa dữ liệu chính là quá trình xây dựng một mô hình dữ liệu và xác định những dữ liệu cần thiết trong hoạt động kinh doanh. Mục tiêu của Mô hình hóa dữ liệu là xây dựng phương pháp lưu trữ dữ liệu hiệu quả nhất trong khi vẫn cung cấp đầy đủ quy trình truy cập và báo cáo.

Chưa chi đã thấy thú vị rồi ~ Vậy đừng chần chừ gì mà hãy cùng AyCee khám phá thêm thôi nào!

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 25/12/2023

[𝐀𝐂'𝐒 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓”


“Act of giving something to others is an art of flowering your heart” 💖💐🌻

🪄🎁Eventually, the last fundraising booth day of our event “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓” has come to an end. 𝐑𝐌𝐈𝐓 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 would like to take this opportunity to thank every one of you for your immense support throughout this week.

⛄️🎄❄️ Your support meant so much, not only to our family but also to the children at “Mái ấm Ánh Sáng”, who can experience a warmer and more joyful Christmas than it has ever been. We hope our products have brought you joy, warmth, and happiness for the upcoming Christmas!

We regret having to bid farewell now, but rest assured that we will deliver your warm support and well wishes to the children. Please kindly wait, and remember to like our page so you can stay up to date with our upcoming events! 🔥

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/rmitanalyticsclub
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/
𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧: https://bit.ly/linkedin_rmitanalyticsclub
----------------------------------------------------------
[𝐀𝐂'𝐒 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓”

“Hành động trao tặng cho người khác là một nghệ thuật khiến trái tim bạn nở hoa" 💖💐🌻

🪄🎁Vậy là ngày cuối cùng của booth gây quỹ của AC chúng mình “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓” cũng đã kết thúc. Nhân cơ hội này, 𝐑𝐌𝐈𝐓 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 muốn cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn

⛄️🎄❄️ Sự ủng hộ của các bạn vô cùng ý nghĩa, không chỉ với gia đình Aycee chúng mình mà còn với các em nhỏ tại “Mái ấm Ánh Sáng”, giúp các em nhỏ được đón một mùa Giáng sinh ấm áp và vui tươi hơn bao giờ hết. Chúng mình hy vọng những sản phẩm của chúng mình đã mang đến cho bạn cảm giác vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc trong dịp Giáng sinh sắp tới! ⛄️🎄❄️

Thật buồn khi phải nói tạm biệt booth vào lúc này, nhưng chúng mình đảm bảo sẽ gửi tặng những món quà cùng những lời chúc ý nghĩa của các bạn đến các em nhỏ nhé. Nên đừng quên like page của chúng mình để chờ đợi những bức ảnh xinh xắn sắp được hé lộ nhé! 🔥

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/rmitanalyticsclub
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/
𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧: https://bit.ly/linkedin_rmitanalyticsclub

24/12/2023

[𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓]
𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝘾𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙎𝙩𝙪𝙙𝙞𝙤
(English below)
[𝐇𝐀𝐑𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐒] 𝐊𝐇𝐈 𝐕Ạ𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 Â𝐌 ĐỒ𝐍𝐆 Đ𝐈Ệ𝐔

Obito, Low G, và Richie D. ICY đều là những nghệ sĩ độc đáo với chất liệu âm nhạc khác biệt và những câu chuyện riêng để kể.
Sunburst, IU ArTeam, và RMIT SGS Music Club đều là những CLB sinh viên với những hướng phát triển khác biệt.
Và tất cả Tình Yêu của HHS1 cũng đều là những cá thể đặc biệt với những cá tính, những cái tôi riêng
Vậy nhưng, tại HHS1, tất cả thanh âm tâm hồn của chúng ta sẽ cùng hoà làm một.
Cùng đồng điệu. Cùng ngân vang. Cùng lan tỏa.

𝘾𝙊𝙉𝘾𝙀𝙍𝙏 𝙃𝘼𝙍𝙈𝙊𝙉𝙄𝙊𝙐𝙎 𝙃𝙀𝘼𝙍𝙏𝙎 𝙈Ù𝘼 1
𝗡𝗴𝗮̀𝘆: Thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024
𝗚𝗶𝗼̛̀: 4:30PM – 6:30PM (Check-in) || 6:30PM – 10:00PM (Concert)
Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: Capital Studio, 212 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
𝗟𝗶𝗻𝗲𝘂𝗽: Obito, Low G, Richie D. ICY, Sunburst, IU ArTeam, RMIT SGS Music Club
𝗡ơ𝗶 đâ𝘆 𝗱à𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗧Ấ𝗧 𝗖Ả 𝗠Ọ𝗜 𝗡𝗚ƯỜ𝗜, 𝗸𝗵ô𝗻𝗴 𝗰𝗵ỉ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶ê𝗻 𝗥𝗠𝗜𝗧
___
[𝐇𝐀𝐑𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐒] 𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐎𝐔𝐒𝐀𝐍𝐃𝐒 𝐎𝐅 𝐕𝐎𝐈𝐂𝐄𝐒 𝐇𝐀𝐑𝐌𝐎𝐍𝐈𝐙𝐄

Obito, Low G, and Richie D. ICY are all unique artists with distinctive musical materials and stories to tell.
Sunburst, IU ArTeam, and RMIT SGS Music Club are all university clubs with different visions to grow into.
And all of our Lovelies are individuals with one-of-a-kind traits and egos to express.
But at HHS1, our inner voices will all become one.
To harmonize. To resonate. To spread further.

𝙃𝘼𝙍𝙈𝙊𝙉𝙄𝙊𝙐𝙎 𝙃𝙀𝘼𝙍𝙏𝙎 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙀𝙍𝙏 𝙎𝙀𝘼𝙎𝙊𝙉 1
𝗗𝗮𝘁𝗲: Saturday, January 27th, 2024
𝗧𝗶𝗺𝗲: 4:30PM – 6:30PM (Check-in) || 6:30PM – 10:00PM (Concert)
𝗟𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Capital Studio, 212 Ly Chinh Thang, Ward 9, District 3, HCMC
𝗟𝗶𝗻𝗲𝘂𝗽: Obito, Low G, Richie D. ICY, Sunburst, IU ArTeam, RMIT SGS Music Club
𝗪𝗲'𝗿𝗲 𝗮 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬𝗢𝗡𝗘, 𝗻𝗼𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗥𝗠𝗜𝗧-𝗲𝗿𝘀

2023 Annual Club Awards - List of Winners 23/12/2023
2023 Annual Club Awards - List of Winners 23/12/2023

👏🏻6 Consecutive Years👏🏻

22/12/2023

[𝐀𝐂'𝐒 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] - 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔


“Act of giving something to others is an art of flowering your heart” 💖💐🌻

🪄🎁Eventually, the last fundraising booth day of our event “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓” has come to an end. 𝐑𝐌𝐈𝐓 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 would like to take this opportunity to thank every one of you for your immense support throughout this week.

⛄️🎄❄️ Your support meant so much, not only to our family but also to the children at “Mái ấm Ánh Sáng”, who can experience a warmer and more joyful Christmas than it has ever been. We hope our products have brought you joy, warmth, and happiness for the upcoming Christmas!

🔥We regret having to bid farewell now, but rest assured that we will deliver your warm support and well wishes to the children. Please kindly wait, and remember to like our page so you can stay up to date with our upcoming events!

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/rmitanalyticsclub
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/
𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧: https://bit.ly/linkedin_rmitanalyticsclub

-------------------------------------------------
[𝐀𝐂'𝐒 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 - 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔]

“Hành động trao tặng cho người khác là một nghệ thuật khiến trái tim bạn nở hoa" 💖💐🌻

🪄🎁Vậy là ngày cuối cùng của booth gây quỹ của AC chúng mình “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓” cũng đã kết thúc. Nhân cơ hội này, 𝐑𝐌𝐈𝐓 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 muốn cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn

⛄️🎄❄️ Sự ủng hộ của các bạn vô cùng ý nghĩa, không chỉ với gia đình Aycee chúng mình mà còn với các em nhỏ tại “Mái ấm Ánh Sáng”, giúp các em nhỏ được đón một mùa Giáng sinh ấm áp và vui tươi hơn bao giờ hết. Chúng mình hy vọng những sản phẩm của chúng mình đã mang đến cho bạn cảm giác vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc trong dịp Giáng sinh sắp tới! ⛄️🎄❄️

Thật buồn khi phải nói tạm biệt booth vào lúc này, nhưng chúng mình đảm bảo sẽ gửi tặng những món quà cùng những lời chúc ý nghĩa của các bạn đến các em nhỏ nhé. Nên đừng quên like page của chúng mình để chờ đợi những bức ảnh xinh xắn sắp được hé lộ nhé! 🔥

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: https://www.instagram.com/rmitanalyticsclub
𝐓𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤: https://www.tiktok.com/
𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧: https://bit.ly/linkedin_rmitanalyticsclub

21/12/2023

[𝐀𝐂’𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐎𝐮𝐭! 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐔𝐩 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫 ✨


😍 AyCee would like to send a heart-filled thank you to the incredible RMIT community for showering our Christmas booth with joy and support! You've lit up the last four days with your enthusiasm, and tomorrow, we're turning up the holiday cheer one last time before the curtain closes.

❄ For those who haven't yet visited our sparkling booth, fear not! Tomorrow is your golden opportunity to obtain our limited-edition Christmas goodies. Every purchase will directly support Mái Ấm Tâm Đức, bringing joy and hope to children facing challenging circumstances. Remember, you're not just getting amazing merch, you're making a real impact!

🎄 So, what are you waiting for? Join us tomorrow for the final day of "Love is The Light, Merry and Bright" and let's make this Christmas unforgettable, both for ourselves and for those in need!

👉 Don't miss out! We'll be waiting for you at 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐚𝐢𝐫𝐜𝐚𝐬𝐞 from 𝟏𝟎:𝟎𝟎𝐀𝐌 𝐭𝐨 𝟑:𝟎𝟎𝐀𝐌.
--------------------------------------------------------------------
[AC’s FUNRAISING EVENT] Ngày cuối cùng để thắp sáng niềm vui Giáng sinh cùng với AC ✨

😍 AyCee xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn sinh viên, các thầy cô ở RMIT đã mang đến niềm vui và ủng hộ rất nhiều cho booth của chúng mình suốt bốn ngày vừa qua, và ngày mai sẽ là ngày hạ màn cho buổi gây quỹ của chúng mình rồi!

❄ Những ai chưa ghé booth của chúng mình thì nhanh chân lên nhé. Ngày mai là cơ hội cuối để bạn có thể sắm sửa được những món quà Giáng sinh đáng yêu của chúng mình. Với mỗi món hàng bạn mua, bạn đã góp phần giúp các em bé ở Mái Ấm Ánh Sáng có một mùa giáng sinh ấm áp và đủ đầy hơn đó

🎄 Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến cùng chúng mình vào ngày cuối cùng của "Love is The Light, Merry and Bright" vào ngày mai và hãy làm cho Giáng sinh này trở nên khó quên, cho cả chúng ta và những em bé ở Mái Ấm Ánh Sáng nhé!

👉Chúng mình đợi bạn ở the North Staircase từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều đó.

19/12/2023

[𝐀𝐂’𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] - 𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐘 𝐅𝐈𝐋𝐌 “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓


“ Love makes the world go round. And with everything that’s going on around the world today, that couldn’t be more true. “
🗺️ Different aspects of the participants' lives will be revealed through an interview video in light of helping people to understand and to care for unfortunate children in Vietnam. Let's raise our awareness and inspire others to create changes together. It is important to light a fire of spreading the community's strength and love.

Below is our booth information:
📍 𝐃𝐚𝐭𝐞: 18 – 21 December 2023
📍 𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:00 AM – 3:00 PM
📍 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: North Staircase

🙌🙌 Together, we can make this Christmas truly special for the children in need. We are looking forward to seeing you guys at our booth!

👉 Don’t forget to follow our fanpage to receive more updates.
—————————————————————————
“Tình yêu luôn ở quanh chúng ta. Và với sự vận hành của chúng, ta đều có thể cảm nhận được”
🗺️ Những khía cạnh cuộc sống của những người tham gia sẽ được bộc lộ thông qua video phỏng vấn để làm ta hiểu và thêm yêu những đứa trẻ kém may mắn này. Hãy cùng nhau nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng để cùng nhau tạo ra sự thay đổi. Và thêm đó, cùng nhau lan tỏa yêu thương và thắp nên ngọn lửa để lan tỏa sức mạnh cộng đồng.

Thông tin về gian hàng của tụi mình:
⛄️Ngày: 18 - 21 tháng 12 (Tuần 😎
🎄Thời gian: 10AM - 3PM
❄️Địa điểm: North Staircase

🙌🙌 Đừng quên tham gia gian hàng của tụi mình để tham gia vào sự kiện gây quỹ hết sức ý nghĩa này nhé!

👉 Đừng quên theo dõi fanpage RMIT Vietnam Analytics Club để nắm bắt được những sự kiện sắp tới và hãy theo dõi để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tớ nhé.

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 16/12/2023

[𝐀𝐂’𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] - 𝟏𝐒𝐓 𝐃𝐀𝐘 𝐁𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓”


🌟🎄 The enchanting first day of our festive event, "𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭," was a joyous spectacle! Thank you to everyone who made it extra special by visiting our booth today. Your warm wishes and love will soon blossom into the most exquisite gifts for the children at Mái ấm Ánh Sáng this Christmas! 🎁

🪄To those who missed the festive cheer on day one, fret not! We're keeping the holiday magic alive for another 4 days, and we'd love for you to join us. Don't hesitate – come by and share in the joy as we create unforgettable moments for the children, making this Christmas a cherished highlight of our university life. 💝

𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐨𝐨𝐭𝐡
⛄️𝐃𝐚𝐭𝐞: 18 - 21 December [Week 8]
🎄𝐓𝐢𝐦𝐞: 10AM - 3PM
❄️𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: North Staircase

Make sure to join our booth to participate in our heart-warming fundraising event! 💃🏻💅🏻

Don't forget to follow our Fanpage @𝐑𝐌𝐈𝐓 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 to keep track of our upcoming event and stay tuned for more updates.

___________________________________
[DỰ ÁN GÂY QUỸ CỦA AC] - RECAP BUỔI DỰNG BOOTH ĐẦU TIÊN CỦA EVENT “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓”

🌟🎄Ngày mở đầu cho chuỗi sự kiện của chúng mình, "𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭" đã rất nô nức và náo nhiệt! Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm gian hàng của AC vào ngày hôm nay bởi vì chính các bạn đã khiến sự kiện này trở nên ý nghĩa hơn đó. Những lời chúc ấm áp và tình yêu thương của các bạn sẽ chắc chắn sẽ là những món quà trân quý nhất dành tặng các em nhỏ tại Mái ấm Ánh Sáng trong mùa Giáng sinh này! 🎁

🪄Đối với những ai chưa kịp ghé qua gian hàng của tụi mình vào hôm vừa qua thì đừng quá lo lắng nhé! Bởi vì gian hàng của tụi mình còn tiếp tục mở bán đến tận 4 ngày nữa đó và mong rằng sẽ có sự góp mặt của các bạn trong 4 ngày còn lại của sự kiện nhé. Đừng ngần ngại ghé thăm để sẻ chia niềm vui và tạo ra những khoảnh khắc khó quên cho các em và từ đó chúng ta sẽ hô biến Giáng sinh này trở thành một mảnh ký ức trân quý hiện hữu trong cuộc sống đại học của mọi người.💝

Thông tin về gian hàng của tụi mình:
⛄️Ngày: 18 - 21 tháng 12 [Tuần 8]
🎄Thời gian: 10AM - 3PM
❄️Địa điểm: North Staircase

Đừng quên tham gia gian hàng của tụi mình để tham gia vào sự kiện gây quỹ hết sức ý nghĩa này nhé! 💃🏻💅🏻

Đừng quên theo dõi fanpage @𝐑𝐌𝐈𝐓 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 để nắm bắt được những sự kiện sắp tới và hãy theo dõi để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tớ nhé.

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 14/12/2023

[𝐀𝐂'𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] - 𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐒𝐓𝐄𝐄𝐌𝐄𝐃 𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐎𝐑𝐒


💫“The light you bring into this world is beautiful, irreplaceable, and needed.” - Twloha 💥

🪄💓𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 would like to send our sincere thankfulness to RMIT Vietnam Student Council Vietnam, ChymmBlue, XXII Candle và Gian Hàng Cây Tươi Nguyên for being our esteemed sponsor and supporting us on the journey of bringing happiness to the unprivileged children this Christmas through our fundraising event - Love is The Light, Merry and Bright

𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐨𝐨𝐭𝐡
⛄️𝐃𝐚𝐭𝐞: 15 & 18 - 21 December (Week 7 and Week 😎
🎄𝐓𝐢𝐦𝐞: 10AM - 3PM
❄️𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 3A (Opposite Soya House) and North Staircase

💃🏻💅🏻Make sure to clear your calendar and participate in the festive activities. We look forward to seeing you guys at our booth to celebrate this fundraising event!

Don't forget to follow our Fanpage RMRMIT Vietnam Analytics Clubo keep track of our upcoming event and stay tuned for more updates.
_____________________________
[DỰ ÁN GÂY QUỸ CỦA AC] - NHÀ TÀI TRỢ

💫“Ánh sáng mà bạn mang đến thế giới này thật sự rực rỡ, không thể thay thế và rất quan trọng” - Twloha 💥

🪄💓𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ RMIT VietNam Student Council, ChymmBlue, XXII Candle và Gian Hàng Cây Tươi Nguyên vì đã đồng hành cùng AC trên hành trình mang lại hạnh phúc cho những bạn nhỏ kém may mắn vào dịp Giáng sinh này qua sự kiện gây quỹ - Love is The Light , Merry and Bright

Thông tin về gian hàng của tụi mình:
⛄️Ngày: 15 & 18 - 21 tháng 12 (Tuần 7 và Tuần 😎
🎄Thời gian: 10AM - 3PM
❄️Địa điểm: 3A (đối diện quầy Soya house) và Cầu thang phía Bắc

💃🏻💅🏻Hãy cố gắng sắp xếp lịch và tham gia với tụi tớ vào những hoạt động đáng nhớ của dự án này nha. Tụi tớ rất mong đợi được gặp mọi người ở booth để cùng nhau chúc mừng sự kiện gây quỹ với chúng tớ đó

Đừng quên theo dõi fanpage RMIT Vietnam Analytics Club để nắm bắt được những sự kiện sắp tới và hãy theo dõi để luôn được cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tớ nhé.

Photos from RMIT Vietnam Analytics Club's post 12/12/2023

[𝐀𝐂’𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] 𝐁𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓
< Tiếng Việt ở bên dưới >

Join us in spreading love this Christmas season!
🎁 Our charity event is just around the corner, and we're thrilled to invite you to be part of the festive spirit of giving.

🎅 Embrace the season of generosity as we come together to make a difference in the lives of those in need. From heartwarming carol performances to delightful festive treats, there's something for everyone.

🎁 Bring the gift of hope! We'll be accepting donations for Mái Ấm Ánh Sáng, aiming to make this Christmas extra special for those facing challenges. Your generosity can make a meaningful impact.

🌟 Date: 15 December & 18 - 21 December 2023
🕒 Time: 10:00 AM – 15:00 PM
📍 Location: 3A (Opposite Soya House) & North Staircase

🤝 Let's make this holiday season unforgettable by uniting for a cause. Share the warmth, share the joy, and be part of Love Is The Light, Merry and Bright. See you there!

👉Don’t forget to follow our fanpage to receive more updates.

----------------------------------------------------------

[𝐀𝐂’𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 - 𝐁𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓]
Hãy cùng chúng mình lan tỏa yêu thương trong mùa Giáng sinh này nha!

🎁 Sự kiện từ thiện của chúng mình sắp diễn ra rồi, và chúng mình siêu siêu háo hức mời bạn tới tham gia vào sự kiện siêu ý nghĩa này đó.

🎅 Hãy cùng nhau tạo nên hạnh phúc trong mua Giáng Sinh này cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng chung tay để trao tặng niềm vui cho các em nhỏ tại Mái Ấm Ánh Sáng nha!

🎁 Cùng trao những món quà hy vọng cho các em, chúng mình muốn làm cho Giáng sinh này trở nên đặc biệt hơn đối với những em bé đang phải đối mặt với khó khăn.Và tụi mình tin rằng cùng nhau ta có thể làm được những điều ý nghĩa như vậy đấy!!

🌟 Ngày: 15 December & 18 - 21 December 2023
🕒 Thời gian: 10:00 AM – 15:00 PM
📍 Địa điểm: 3A (Opposite Soya House) & North Staircase

🤝 Hãy cùng nhau làm cho mùa Giáng Sinh này trở nên đáng nhớ bằng cách chia sẻ sự ấm áp, niềm vui và trở thành một phần của Love Is The Light, Merry and Bright nhé. Hẹn nhau tại booth của AC nha, không vui không về!

👉Đừng quên nhấn theo dõi fanpage của AC để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.

11/12/2023

[𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒' 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓


“It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air.” – W.T. Ellis

🎄During the joyous season of Christmas, when hearts overflow with love and gifts are exchanged, many orphans are left behind, their childhoods devoid of the warmth and merriment that this special time brings. Amidst the darkness, it is crucial that we open our hearts in generosity to all children who need help.

🥳To spread the spirit of Christmas to the children in Mái Ấm Ánh Sáng, the Analytics Club is honored to bring RMIT-ers to "Love Is The Light, Merry and Bright".

🎁😍 During the event, we will offer so many special Christmas-themed items. With every purchase of our product, you'll become a Santa to countless children. Your generous contributions, no matter how small or big, will transform their Christmas into a magical experience filled with laughter, joy, and unforgettable memories.

😜 But hey, the fun doesn’t stop here! There are still many interesting minigames and prizes waiting for you at our booth, make sure to come by to get the cutest items and have fun!

Below is our booth information:
📍 𝐃𝐚𝐭𝐞: 15 and 18 – 21 December 2023
📍 𝐓𝐢𝐦𝐞: 10:00 AM – 3:00 PM
📍 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 3A (Opposite Soya House) & North Staircase

🙌🙌 Together, we can make this Christmas truly special for the children in need. We are looking forward to seeing you guys at our booth!

👉 Don’t forget to follow our fanpage to receive more updates.

-------
SỰ KIỆN GÂY QUỸ: LOVE IS THE LIGHT, MERRY AND BRIGHT

“Giáng sinh hiện hữu trong trái tim mới là nguồn cảm hứng tạo nên bầu không khí cho lễ hội.” - W.T. Ellis

🎄Giáng sinh là thời điểm để cho đi và chia sẻ với những người xung quanh chúng ta, nhưng sự chia sẻ đó không chỉ giới hạn ở những người mà chúng ta yêu thương và quan tâm. Đó cũng là đối với người mà chúng ta chưa từng gặp - những đứa trẻ với mảnh đời kém may mắn. Trong bóng tối của số phận, đâu đó các em rất cần ánh sáng mặt trời trong trái tim chúng ta để chúng có thể cảm nhận được sự ấm áp của niềm hạnh phúc trong cuộc sống.

🥳Nhằm góp phần chia sẻ những yêu thương, đem niềm vui ấm áp đến cho những bạn nhỏ tại Mái Ấm Ánh Sáng, Analytics Club xin giới thiệu với các RMIT-ers về sự kiện gây quỹ “Love Is The Light, Merry and Bright". 🎄

🎁😍 Tại buổi từ thiện sắp tới, chúng mình sẽ bán rất nhiều món đồ thú vị theo chủ đề Giáng Sinh đó. Khi mua đồ tại booth của tụi mình, bạn đã trở thành Santa của các em nhỏ rồi đấy! Toàn bộ sự đóng góp của các RMIT-ers, dù lớn dù nhỏ, sẽ tạo nên một mùa Giáng Sinh khó quên, và tràn ngập tiếng cười cho từng bạn nhỏ trong Mái Ấm Ánh Sáng.

😜Chưa hết, chúng mình còn chuẩn bị rất nhiều trò chơi thú vị và các phần quà siêu “tráy” cho các "Santa” nữa. Hãy ghé qua booth của AyCee để mang về những món đồ xinh đẹp và chơi thật vui nào!

Thông tin chi tiết hơn về booth của chúng mình:
📍 Ngày: Ngày 15 và 18 – 21 tháng 12, 2023
📍 Thời gian: 10:00 AM – 3:00 PM
📍 Địa điểm: 3A (đối diện Soya House) và North Staircase

🙌🙌 Hãy cùng chúng mình tạo nên một mùa Giáng Sinh thật đặc biệt cho các em nhỏ nhaa. Hẹn gặp lại các bạn tại booth!

👉Đừng quên nhấn theo dõi fanpage của AC để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.

09/12/2023

[𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓] 𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊 𝐏𝐄𝐄𝐊


🌟 The sparkling lights on the streets signal that Christmas is on its way!

❄️ This winter, brace yourselves for the return of Analytics Club and join us on the journey of ‘Sharing the Love’, promising meaningful and heartwarming moments.

📆 Don't forget to follow our fan page to stay updated on a series of upcoming events!
🔔 Exciting moments and surprises are waiting you to unwrapped – you won't want to miss out!
_________________

🌟 Đèn sáng lung linh trên đường phố chính là báo hiệu một Mùa Giáng Sinh sắp về rồi các bạn ơi!

❄️ Mùa đông năm nay, các bạn hãy cùng đón chờ sự trở lại của Analytics Club và tham gia với tụi mình trong hành trình ‘Trao Yêu Thương’ sắp tới, hứa hẹn sẽ chỉ toàn những khoảnh khắc thật ý nghĩa và ấm áp đó nhe.

📆 Đừng quên theo dõi fanpage của chúng mình để cập nhật thông tin về loạt sự kiện sắp diễn ra!
🔔 Những khoảnh khắc thú vị và những bất ngờ đang chờ được bật mí - các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu đó!

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🎄[𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐎𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆] 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝐀𝐂'𝐬 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 🎄 🎉We hope you're still feeling the New Year spirit and the present from you...
[𝐀𝐂’𝐬 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓] - 𝐃𝐎𝐂𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐑𝐘 𝐅𝐈𝐋𝐌 “𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓, 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓“ Love makes the world go round. And wit...
[𝐀𝐂 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐜𝐚𝐬𝐞] 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐔𝐑 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐖𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐘𝐎𝐔🔮𝐀𝐂 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: https://forms.office.com/r/MQtwj3qL0e 🔮𝐉𝐨𝐛 𝐃𝐞𝐬𝐜...
[𝐀𝐂𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐱] 𝐂𝐋𝐔𝐁𝐃𝐀𝐘 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏🔮𝐀𝐂 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: https://forms.office.com/r/MQtwj3qL0e 🔮𝐉𝐨𝐛 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧:  https://s...
[𝐀𝐂𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐱] 𝐄𝐌𝐏𝐈𝐑𝐄 𝐎𝐅 𝐖𝐈𝐒𝐃𝐎𝐌, 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐃𝐎𝐌 𝐎𝐅 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐂𝐋𝐄  🔮𝐈𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐲 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: https://forms.office.com/r/zhPevvNR1R 🔮𝐀𝐂 ...
🥳Let's find your potion with AChantix#ACFam #AnalyticsClub #AChantix
🥳Let's find your potion with AChantix #ACFam #AnalyticsClub #AChantix
[𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐘𝐓𝐈𝐂𝐒 𝐃𝐀𝐘] 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐓𝐎 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐂𝐓 𝐈𝐍 𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏𝐒?📢 Get ready to witness the future of finance like never before! The eag...
General Meeting Recap #ACFam #AnalyticsClub #AlohaC
[𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊 𝐏𝐄𝐄𝐊] - 𝐀𝐍 𝐈𝐍𝐆𝐄𝐍𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐏𝐈𝐓𝐎𝐌𝐄 𝐎𝐅 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐍𝐂𝐄, 𝐁𝐄𝐋𝐎𝐕𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐎𝐍𝐄🔥Aloha, are you ready to light up ...
With you, what is AC? #ACFam #AnalyticsClub

Location

Address


Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Education & Learning in Ho Chi Minh City (show all)
Onni 2p.m Onni 2p.m
Ho Chi Minh City, 700000

!! ‼️ ✈️ Hỗ trợ Tư Vấn

Fiv/ne Fiv/ne
Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

love and mentality

Nhóm Học Tập Phát Triển Tư Duy Nhóm Học Tập Phát Triển Tư Duy
Ho Chi Minh City

Cùng Nhau Đọc Sách - Cùng Nhau Tăng Tư Duy Trí Tuệ

Trung Tâm Anh Ngữ Global Trung Tâm Anh Ngữ Global
Số 26 Đường 57A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Tại GCE chuyên đào tạo về Anh Ngữ, Hoa Ngữ, và các môn năng khiếu gồm Âm Nhạc, Hội Họa, Dance

Happy Candy English Happy Candy English
Chung Cư Saigon Avenue, Phường Tam Bình, TP Thủ Đức, HCM
Ho Chi Minh City

Trung tâm Tiếng Anh mang những điều ngọt ngào, tuyệt vời nhất đến với trẻ

SAPP Academy - Học viện đào tạo CMA SAPP Academy - Học viện đào tạo CMA
Lầu 1, Số 2A Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Ho Chi Minh City, 10000

Thinker - Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp Thinker - Trung Tâm Tiếng Anh Giao Tiếp
456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 084

Dạy tiếng Anh chất lượng, cá nhân hoá theo chuẩn CEFR, 100% giáo viên người nước ngoài, trình độ cao.

English Is Easy English Is Easy
Đường Tái Thiết, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Zenco Group Zenco Group
Số 60, đường , C 12, Phường 13, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Tư Vấn - Đào Tạo - Nguồn Nhân Lực Quốc Tế - Thị Trường : Du Học - Lao Độn

Space English Center Space English Center
1036 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

𝑬𝑫𝑼𝑪𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑪𝑹𝑬𝑨𝑻𝑬𝑺 𝑳𝑬𝑨𝑫𝑬𝑹 Space English Center dẫn đầu xu hướng học tiếng Anh

LaTex Vật Lý 31415 LaTex Vật Lý 31415
Ho Chi Minh City

Là nơi cung cấp, trao đổi tài liệu được soạn bằng Latex của nhóm Vật Lý 31415

Nam Sadoma - Ứng Dụng Chatgpt AI & Khuấy Đảo Mạng Xã Hội Nam Sadoma - Ứng Dụng Chatgpt AI & Khuấy Đảo Mạng Xã Hội
Ta Quang Buu, District 8
Ho Chi Minh City, 700000

Chia Sẻ Kiến Thức CHATGPT - AI và Xây Nhân Hiệu Đa Kênh Chuyên Nghiệp - Thu Hút Khách Hàng Tiềm Năng