Trường THPT Gia Định

Trường THPT Gia Định

Comments

𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.
Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien...
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.
Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/.../phan-hieu-hoc-vien-ky...
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien...
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.
Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/.../phan-hieu-hoc-vien-ky...
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien...
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.
Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/.../phan-hieu-hoc-vien-ky...
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien...
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇

🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇

🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.
Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/.../phan-hieu-hoc-vien-ky...
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien...
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn

Trường THPT Gia Định - Quận Bình Thạnh - TPHCM
Email: [email protected] Chào mừng năm học mới

Operating as usual

31/05/2022

Ủa, gì mà cưng quá nè!

30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022

G

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 25/05/2022

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

Cùng nhìn lại một năm học của những điều “lần đầu tiên”!!!

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

23/05/2022
19/05/2022

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

18/05/2022

[LỜI CẢM ƠN ĐẾN BAN TỔ CHỨC TRẠI K12]

Khi ánh lửa cuối cùng tàn lụi
Khi vạn vật ngủ yên cùng bóng tối
Khi 22 quốc gia đã hoàn thành sứ mệnh gieo rắc bản sắc tinh hoa đến với thế giới…

Thì ở vũ trụ GĐ1922, một chương sách nữa đã được lật sang. Dấu ba chấm bỏ lửng nơi cuối trang hẳn cũng như cảm xúc của toàn thể trại sinh khối 12 lúc này. Niềm vui, sự nuối tiếc, lòng bồi hồi và những nỗi băn khoăn, ngỡ đã khép lại cùng cơn mưa ấy, lại lăn tăn trở về trong những chương tiếp theo của cuốn sách cuộc đời 📖

Chúng ta hãy trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức Hội trại truyền thống khối 12 lần thứ XXIV năm 2022.

Xin được cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, quý Thầy Cô Chủ nhiệm Khối 12, Thầy Cô Trợ lý thanh niên và Thầy Cô Tổ Quản sinh đã ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành cùng Ban Tổ chức Hội trại trong từng khâu từ chuẩn bị cho đến biểu diễn trong trại, nâng đỡ về cả công việc và động viên về mặt tinh thần 💕

Bên cạnh đó, không thể thiếu sự hỗ trợ của các anh chị Cựu học sinh, các bạn Cộng tác viên, và đặc biệt là Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, CLB Tre Xanh, đội múa “Phút truyền thống” và đội Kịch khai mạc đêm lửa trại đã cống hiến hết mình cho một Kỳ trại thành công tốt đẹp 🙌

Chúng ta cũng không quên cảm ơn những cô chú công nhân viên nhà trường, đã thông cảm và hỗ trợ Ban Tổ chức, góp phần giúp ngày trại thêm phần trọn vẹn 🎁

Và cuối cùng, xin cảm ơn cơn mưa tối ngày hôm ấy, để tất cả chúng ta đều biết rằng, ngọn lửa của Gia Định, chưa bao giờ dễ dàng bị dập tắt…

Mong rằng trên chuyến hành trình tới, ngọn lửa của GĐ1922 sẽ giữ mãi ánh sáng của mình, thắp lên niềm tin sưởi ấm những ngày khó khăn nhất, hiên ngang bùng cháy dưới những cơn mưa, và luôn tự hào lan toả tinh thần “Bản sắc Gia Định - tinh hoa Thế giới”! 🔥
15/05/2022

THÔNG BÁO
Ngày 16/5/2022: HS khối 12 được nghỉ học, HS khối 10, 11 đi học bình thường.
Ngày 17/5/2022, HS 3 khối đi học bình thường theo TKB sáng chiều.

14/05/2022

[MỘT NGÀY - 24 GIỜ - 1440 PHÚT - TÍCH TẮC TRẠI K12]

👀“Nếu cảm thấy mệt quá

Mon cho mượn bờ vai

😽Thì thầm Mon nói nhỏ

Ngày mai có trại K12!!”

🔥Sau bao ngày chuẩn bị vô cùng hoành tráng, chuyến bay mang số hiệu 1922 sẽ chính thức được cất cánh vào ngày mai. Đánh dấu ba năm thanh xuân tại Gia Định, cuộc hội ngộ của Doraemon sẽ đưa 22 “quốc gia" đến những chân trời xa lạ. Ở nơi ấy, chúng ta sẽ được thỏa sức phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới và ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng quý!

🎉Để chuyến phiêu lưu được diễn ra thành công nhất, chúng mình hãy cùng nhau chuẩn bị:

TINH THẦN THÉP - SỨC KHOẺ BỀN - VỮNG NIỀM TIN - MẠNH ĐOÀN KẾT

🎁Khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thôi sẽ chính thức diễn ra hội trại truyền thống, các trại sinh vui lòng thắt dây an toàn, chuẩn bị đầy đủ hành trang và một trái tim nhiệt huyết để một lần cuối, cháy hết mình với ngọn lửa thanh xuân cùng với Doraemon và những người bạn tại Gia Định!

✨Đối với mọi người, ngày mai chỉ là ngày bình thường

✨Nhưng đối với các bạn GĐ1922, ngày mai chính là "BẢN SẮC GIA ĐỊNH - TINH HOA THẾ GIỚI"
14/05/2022

Hướng dẫn đăng ký phúc khảo tự luận Học kì II (NH: 2021-2022)

13/05/2022
09/05/2022

THÔNG BÁO

Các bạn học sinh lớp 12 lưu ý:
- Thực hiện đăng nhập lần đầu vào hệ thống ngay trong hôm nay (9/5).
- Bạn nào đã đăng nhập thì thường xuyên vào kiểm tra thông tin từ giờ đến ngày kết thúc.

Trân trọng.

Photos from Truyền Thông Trẻ Gia Định News Revolution's post 01/05/2022

Photos from Truyền Thông Trẻ Gia Định News Revolution's post

29/04/2022

TIN VUI!

NGÀY HỘI KHOA HỌC sẽ chính thức quay trở lại vào tháng 5/2022.

NGÀY HỘI KHOA HỌC LẦN IV

Ngày hội Khoa học lần IV sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Sáu 20/5/2022.

Photos from Art Club Gia Định's post 24/04/2022

Photos from Art Club Gia Định's post

22/04/2022
22/04/2022

Trân trọng kính mời quý phụ huynh, học sinh xem thêm thông tin về Trường THPT Gia Định trên bản đồ số Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tại địa chỉ: https://gis.hcm.edu.vn.

Photos from Trường THPT Gia Định's post 22/04/2022

Trường THPT Gia Định tiếp tục công bố thông tin về số lượng, cơ cấu các môn học lựa chọn cho lớp 10 năm học 2022 - 2023.

21/04/2022

DANH SÁCH HỌC GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Năm học: 2021-2022

20/04/2022

🎉🏆🏅CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT KỲ THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ VỪA QUA!!!

Sau gần một năm cố gắng, thực hiện và hoàn thiện các dự án, cuộc thi Khoa Học Kỹ Thuật Cấp Thành Phố đã dần đi vào hồi kết. Đại diện Trường THPT Gia Định, chúng mình xin gửi lời chúc mừng đến các bạn học sinh đã hoàn thành tốt và đạt giải cao trong kỳ thi vừa qua.

20/04/2022

Chúc mừng kết quả thi HSG lớp 12 cấp TP năm học 2021-2022!!!

20/04/2022

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Nguồn: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

19/04/2022

THÔNG BÁO
V/v trao thưởng Học sinh đạt giải các cuộc thi HSG
năm học 2020 - 2021

Photos from Chi đoàn giáo viên Trường THPT Gia Định's post 16/04/2022

Photos from Chi đoàn giáo viên Trường THPT Gia Định's post

13/04/2022
Photos from Trường THPT Gia Định's post 13/04/2022

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II - theo khối

12/04/2022

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2022 - 2023)
- Từ ngày 18/4 - 29/4: Kiểm tra tại lớp các môn không tập trung
- Từ ngày 30/4 - 03/5: Nghỉ lễ và nghỉ bù
- Từ ngày 04/5 - 12/5: Kiểm tra tập trung theo lịch.

11/04/2022

Trường THPT Gia Định công bố dự kiến phương án tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2022 - 2023

Với mục tiêu chuẩn bị cho học sinh đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, sẵn sàng để tham gia vào việc học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn, đáp ứng được các yêu cầu nghề nghiệp sau này, năm học 2022 - 2023, trường THPT Gia Định dự kiến tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho khối lớp 10 như sau:

* Các môn học bắt buộc: Toán, Văn, Anh, GD Thể chất, GD QP-AN, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, GD địa phương.

* Các môn học lựa chọn: học sinh lựa chọn 5 môn theo tổ hợp như sau (căn cứ theo điều kiện và định hướng của nhà trường)
* 3 môn đầu tiên: chọn tổ hợp Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc tổ hợp Xã hội (Sử, Địa, GD Kinh tế và pháp luật)
* Môn thứ 4: 01 môn Xã hội hoặc Tự nhiên
* Môn thứ 5: Tin học, Công nghệ, Âm nhạc (1 lớp) hoặc Mỹ thuật (1 lớp)

* Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các Chuyên đề học tập (3 chuyên đề), chương trình Tăng cường Tiếng Anh, chương trình Tiếng Pháp, chương trình học 2 buổi/ngày.

Các thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố trong thời gian sau.

"CÙNG GIA ĐỊNH, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI!"

10/04/2022

Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương - Ngày 10/3 năm Nhâm Dần (10/4/2022)

06/04/2022

Mến chúc các bạn học sinh tham gia kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố vào sáng mai (7/4/2022) sẽ luôn tự tin, quyết tâm và đạt được thành tích tốt nhất!👍👍👍
Gia Định tin các bạn! 💪💪💪

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post 06/04/2022

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post

04/04/2022

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2022

"XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP - NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG" 03/04/2022

"XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP - NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG"

✨[SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP, NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG"].✨

🔥Trong những năm gần đây, vấn nạn "Bạo lực học đường" đã trở thành một vấn đề lớn, gây hoang mang và bức xúc cho xã hội.

❗️Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đem đến cho các bạn học sinh những kiến thức hữu ích. Vào ngày 28/3/2022, Đoàn trường THPT Gia Định đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề, với sự góp mặt của Trung Tá Nguyễn Đào Minh Huy - Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM.

⭐️ Qua đó, chúng mình hi vọng các bạn học sinh trường THPT Gia Định đã có thêm những kỹ năng cần thiết, góp phần tạo nên môi trường học đường lành mạnh, thân thiện.

Tự giới thiệu

Trường Trung học Phổ thông GIA ĐỊNH nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây tọa lạc tại 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nay dời về số 44 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh (từ tháng 10/2017)

Trường được thành lập từ năm 1956, thuộc Giáo xứ Nguyễn Duy Khang do Linh mục Vũ Khoa Cử làm Giám đốc. Sau ngày đất nước thống nhất 30/04/1975, trường được quốc lập hóa theo Quyết định 1051/UBNDTP, ký ngày 10/06/1978 (do Phó Chủ tịch thường trực Văn Đại ký) thành lập trường Phổ thông cấp 2, 3 Thạnh Mỹ Tây.

Năm học 1995-1996, trường chính thức đổi tên thành trường Phổ thông cấp 2,3 Gia Định (theo quyết định 2826/QĐ_UB_NCVX, ngày 29/08/1994) và kể từ năm học 1999-2000, trường tách cấp 2 và chuyển thành trường THPT GIA ĐỊNH như ngày nay (theo các quyết định * QĐ.4914/QĐ_UB_VX ngày 1.9.1999, do Phó Chủ tịch Phạm Phương Thảo ký và QĐ.1862/QĐ_UB ngày 6.5.2002, do Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài ký).

Từ ngày thành lập đến nay, hơn 30 năm, trường đã từng bước vượt khó, vững vàng đi lên, khẳng định mình và không ngừng phát triển. Bao lớp Thầy Cô, Cán bộ quản lý, lớp trước lớp sau đã đến nơi này, để lại đây bao công sức, bao đóng góp, vun trồng thế trẻ cho đời sau. Bao lứa học sinh Thạnh Mỹ Tây - Gia Định ra trường đã đứng chân trên nhiều vị trí xã hội, có mặt ở mọi địa bàn công tác, góp phần đổi mới và thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Videos (show all)

Tổ công đoàn BGH - Văn phòng
QUÀ CHO CÁC BẠN NÈ
Gia Định xin chào ❤

Location

Category

Telephone

Address


Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 06:45 - 17:15
Tuesday 06:45 - 22:00
Wednesday 06:45 - 17:15
Thursday 06:45 - 17:15
Friday 09:00 - 17:15
Sunday 09:00 - 17:15

Other High Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm
Dãy J, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm

Trường THPT Hàn Thuyên Trường THPT Hàn Thuyên
37 Đặng Văn Ngữ - Phuờng 10 - Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Trung Học Phổ Thông Hàn Thuyên được thành lập vào năm 1987 do cô Nguyễn Thị Phấn sáng lập.Lúc đầu lấy tên là Phú Nhuận B,sau đổi thành Hàn Thuyên..

Le Quy Don High School Alumni Le Quy Don High School Alumni
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Ho Chi Minh City

Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn là trường trung học xưa nhất thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1874.

Học Văn cùng anh Chí Hướng Học Văn cùng anh Chí Hướng
Ho Chi Minh City, 70000

Kênh thông tin chia sẻ kiến thức môn Ngữ văn lớp 10,11 và 12

Trại Paylak 12A08 PN Trại Paylak 12A08 PN
Ho Chi Minh City

https://docs.google.com/forms/d/1KTN3t7biAkMdCSvIsF_LVg2TXhJt4fM_9l0csyQMTz4/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

Trường THPT Trần Phú HCMC Trường THPT Trần Phú HCMC
18 Lê Thúc Hoạch
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Trần Phú - Quận Tân Phú - TP. HCM Số 18, đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM

Chi Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thị trấn Nhà Bè Chi Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thị trấn Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 70000

Chỉ Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà Bè

Canada 4 Learning Options Canada 4 Learning Options
199D, Nguyen Van Huong, Thao Dien
Ho Chi Minh City, 70000

Changes in educational future planned? I provide sound advice and professional guidance. The purpose of this page is to introduce options in international education. Institutions pay me to send them quality students; so this information is free.

Chi Đoàn Trung Tâm GDNN - GDTX Quận 1 Chi Đoàn Trung Tâm GDNN - GDTX Quận 1
16A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi Đoàn Trường Trung Tâm GDNN- GDTX Q.1

Dạy Thêm Trung Nam - Cơ sở Gò Vấp Dạy Thêm Trung Nam - Cơ sở Gò Vấp
169/21 Nguyễn Tư Giản , Phường 12, Quận Gò Vấp - TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Uy tín - Chất lượng - Tận tâm Trung tâm Dạy thêm Trung Nam chuyên dạy Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh (từ lớp 1-lớp 5) và các môn Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh văn (từ lớp 6 đến lớp 12).

𝑫𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬𝑵 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬𝑷 𝑫𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬𝑵 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬𝑷
7 Bùi Văn Thêm, Phường 9, Quận Phú Nhuân
Ho Chi Minh City

Page dc tạo ra bởi 3 thằng PNer mới nhú:)) Không phải page chính thức của bất kì lớp nào

TOEFL with Thầy Lợi Planet TOEFL with Thầy Lợi Planet
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

We train TOEFL