Trường THPT Gia Định

Trường THPT Gia Định

Comments

🏵🏵 02 SINH VIÊN KHOA HỌC MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - CTUJS

✍️✍️ Bài báo: "𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘆 𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝗶 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰 𝗥-𝗖𝗡𝗡 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗦𝗶𝗱𝗲-𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗔𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀"
👨‍💻👩‍💻 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻:
• Trần Nguyên Bảo – 20520142 – KHMT2020
• Phạm Tấn Tài - 20521861 – KHMT2020
👨‍💼👩‍💼 𝗚𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻:
• TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
• ThS. Võ Duy Nguyên
Tóm tắt bài báo:
Trong những năm gần đây, các phương tiện bay không người lái (UAV) đã trở nên phổ biến hơn với nhiều người bởi sự tiện lợi và hiệu quả trong việc giám sát giao thông, chuyển phát nhanh hay hỗ trợ cứu hộ. Hơn nữa, trong thị giác máy tính, UAV đã được sử dụng như một cỗ máy hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu cho các nhiệm vụ phát hiện đối tượng, đặc biệt là các nhiệm vụ phát hiện phương tiện. Mặc dù phát hiện phương tiện là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng nhiều khó khăn của nó hiện đã được giải quyết bằng các phương pháp hai giai đoạn như Faster R-CNN-một trong những thiết bị phát hiện phương tiện hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như đối tượng bị che khuất, đối tượng bị cắt mất một phần, cùng là 1 đối tượng nhưng được quay ở nhiều gốc độ khác nhau, … Trong nghiên cứu này, cách tiếp cận của chúng tôi là kết hợp phương pháp Generic RoI Extractor (GroIE) với Dynamic R-CNN và Side-aware Boundary Localization (SABL) để thử nghiệm và đánh giá trên tập dữ liệu đầy thách thức XDUAV. Với backbone ResNet-101, cách tiếp cận của chúng tôi đạt được kết quả cạnh tranh so với phương pháp GRoIE ban đầu.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang – Giảng viên Khoa Công nghệ phần mềm, Thầy Võ Duy Nguyên – Nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện , cùng nhóm nghiên cứu UIT-Together đã đồng hành cùng chúng em trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo khoa học này.

Được biết sinh viên Trần Nguyên Bảo là cựu học sinh Trường THPT Gia Định, sinh viên Phạm Tấn Tài là cựu học sinh THPT Lấp Vò 3 - Đồng Tháp
--------------------------------------------------------
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ là tạp chí được phản biện kín hai chiều, xuất bản các bài nghiên cứu và bài tổng quan chất lượng thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng. Tạp chí xuất bản định kỳ sáu số mỗi năm vào tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Mười và tháng Mười Hai. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng xuất bản kỷ yếu của hội thảo, hội nghị khoa học. Tạp chí ra đời với mục tiêu cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ nói riêng, các công trình nghiên cứu khoa học trong nước nói chung, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Kể từ số đầu tiên được xuất bản năm 2004 đến nay, Tạp chí đã góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vai trò của mình trong việc cung cấp các kết quả nghiên cứu cho độc giả và thu hút nhiều bài viết từ các nhà khoa học trong nước.


_____________
Xem thêm thông tin về UIT:
🌎 Website: https://www.uit.edu.vn/
💻 Facebook/ Instagram: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
⏯️ Youtube: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - UIT
🏵🏵 NHÓM SINH VIÊN KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2020 CÓ BÀI BÁO CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI Hội nghị RIVF2022

✍️✍️ Bài báo: "𝗘𝗺𝗽𝗶𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗼𝗳 𝗥𝗲𝗮𝗹-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗢𝗻𝗲-𝗦𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗲𝘁𝗵𝗼𝗱𝘀 𝗼𝗻 𝗥𝗲𝗰𝘆𝗰𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗪𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗗𝗮𝘁𝗮𝘀𝗲𝘁"
👨‍💻👩‍💻 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻:
• Trần Nguyên Bảo – 20520142 – KHMT2020
• Văn Nguyễn Ngọc Huyền – 20521424 – KHMT2020
• Dương Thành Bảo Khanh – 20521444 – KHMT2020
• Lê Việt Thịnh - 20520781 – KHMT2020
👨‍💼👩‍💼 𝗚𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻:
• TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
• ThS. Võ Duy Nguyên
Tóm tắt bài báo:
Các phương pháp phát hiện đối tượng một giai đoạn đã chứng minh được lợi thế của mình về cả tốc độ và độ chính xác, mang tiềm năng lớn nhằm giải quyết các bài toán thị giác máy tính trong tình huống thời gian thực. Một trong số đó là bài toán Phát hiện chất thải có thể tái chế, đặc biệt trở thành chủ đề được quan tâm trong đại dịch COVID-19. Các nghiên cứu trước đây về chủ đề này đã gặp nhiều trở ngại, chủ yếu là do các đối tượng cần phát hiện thường có sự biến dạng cao và độ trong mờ. Ngoài ra, phông nền hình ảnh thường lộn xộn và không có thông tin ngữ cảnh, vốn xuất hiện trong bộ dữ liệu lấy con người làm trung tâm. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu hướng đến việc đánh giá hiệu suất của mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn hiện đại trên tập dữ liệu ZeroWaste. Đây là bộ dữ liệu phát hiện chất thải mức độ công nghiệp đầu tiên, được thu thập từ một cơ sở tái chế vật liệu (Materials Recovery Facility - MRF). Các thử nghiệm của nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng các mô hình phát hiện một giai đoạn gần đây đạt được kết quả rất cạnh tranh trên bộ dữ liệu về rác thải tái chế. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá khả năng ứng dụng và các thách thức từ bộ dữ liệu ZeroWaste, phục vụ cho việc phát triển các hệ thống tái chế chất thải tự động, tiết kiệm sức lao động và đảm bảo an toàn cho con người.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang – Giảng viên Khoa Công nghệ phần mềm, Thầy Võ Duy Nguyên – Nghiên cứu viên tại Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện, cùng nhóm nghiên cứu UIT-Together đã đồng hành cùng chúng em trong quá trình nghiên cứu và công bố bài báo khoa học này.

Được biết sinh viên Trần Nguyên Bảo là cựu học sinh trường trường Trường THPT Gia Định, sinh viên Văn Nguyễn Ngọc Huyền là cựu học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Đắk Lắk, sinh viên Dương Thành Bảo Khanh là cựu học sinh trường THPT Thăng Long - Nam Ban - Lâm Hà, sinh viên Lê Việt Thịnh là cựu học sinh trường Trường THCS và THPT Hiếu Nhơn
--------------------------------------------------------
Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu - Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Research, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 15 lần tổ chức và lần thứ 16 được tổ chức vào năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


_____________
Xem thêm thông tin về UIT:
🌎 Website: https://www.uit.edu.vn/
💻 Facebook/ Instagram: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
⏯️ Youtube: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - UIT
Mình thắc mắc là cách tính điểm vào lớp nguồn xã hội lúc tư vấn nộp hồ sơ và lúc công bố danh sách sao lại khác nhau ạ?
💥HỘI THẢO HỌC BỔNG DU HỌC: MỸ - ÚC - ĐỨC - CANADA - SINGAPORE - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN - HÀN QUỐC💥
🌈Thời gian: 08g30 Thứ Bảy ngày 30/7/2022🌈
❇️Học bổng du học Mỹ: 80-100% học phí các năm học đại học của 24 trường đại học danh tiếng
❇️Học bổng du học Úc:
✅80-100% học phí các năm học đại học
✅Vừa học vừa làm và định cư: Vừa học vừa làm được trả lương, bố trí việc làm và định cư
❇️Học bổng du học Đức: học bổng toàn phần (miễn học phí, miễn phí ăn, ở. Ngoài ra, được trả tiền lương và bố trí việc làm, định cư)
❇️Học bổng du học Canada: vừa học vừa làm được trả lương hàng tháng

☎️Liên hệ tư vấn:
Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (Phòng A011)
(trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương-Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh)
Số 15D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 0817883579 (Di động/Zalo)
(Xin phép AD)
Các bạn 2k4 ơi, truòng CD GTVT ĐT2 đang nhận hồ sơ xét tuyển CĐ,TC các nganh nghề.BẠn nào quan tâm thì vào xem nhé.
🔰 BẠN ĐANG QUAN TÂM TÌM KIẾM (HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG)
Một mô hình đào tạo chất lượng
Một địa chỉ học tập đáng tin cậy
Một môi trường học tập, sinh hoạt tiện nghi, thân thiện
Một lộ trình học nhanh – làm ngay – sớm tự chủ tài chính
Và nhiều cơ hội phát triển thực tế trong và ngoài nước trong tương lai
🟠 MỜI BẠN ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI 👉 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG SÀI GÒN (VLSC)
- Môi trường học tập “sang – xịn – mịn” tọa lạc trong Khu phức hợp giáo dục đẳng cấp
- Thành viên của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang (Van Lang Group) uy tín, chất lượng và là đơn vị cùng hệ thống với Trường Đại học Văn Lang có trên 26 năm phát triển
- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, cập nhật, thực tiễn, học qua dự án, tăng cường trải nghiệm thực tế, ứng dụng với 70% thời lượng thực hành.
- Đội ngũ giảng viên và các chuyên gia tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề nghiệp và giảng dạy
- Môi trường học tập sáng tạo, nhiều hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kĩ năng, trải nghiệm nghề nghiệp thực tế
- Thời gian đào tạo ngắn: 2 NĂM
- Dễ dàng học chuyển tiếp lên bậc cao hơn tại Đại học Văn Lang cùng hệ thống hoặc các trường Đại học khác trong nước và quốc tế
- Học phí phù hợp và cố định trong toàn khóa học
- Đào tạo theo nhu cầu và đặt hàng của doanh nghiệp
- Cam kết TUYỂN SINH LÀ TUYỂN DỤNG, đảm bảo giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho sinh viên tốt nghiệp.
“Vào Văn Lang Sài Gòn – Ra nghề – Làm ngay – Sống tốt”
📌 TUYỂN SINH 6 NHÓM NGÀNH NĂM 2022
1. Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị
2. Nhóm ngành Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng
3. Nhóm ngành Truyền thông
4. Nhóm ngành Công nghệ - Thiết kế
5. Nhóm ngành Ngôn ngữ
6. Nhóm ngành Chăm sóc sắc đẹp – Sức khỏe – Dinh dưỡng
📌 Tuyển sinh chương trình cao đẳng quốc tế BTEC (Anh Quốc)
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhân sự, Tài chính, Kế toán, Kinh
doanh thương mại, Thương mại điện tử, Marketing)
Quản trị khách sạn
Thiết kế đồ họa
📌 Đăng ký xét tuyển đơn giản và dễ dàng tại link: https://bit.ly/xettuyenonline_VLSC
📌 Link xem chi tiết thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.vanlangsaigon.edu.vn/
=========
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG SÀI GÒN
80/68 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: (028).7303.9999
Website: https://vanlangsaigon.edu.vn/
Email: [email protected]

Trường THPT Gia Định - Quận Bình Thạnh - TPHCM
Email: [email protected] Chào mừng năm học mới

Operating as usual

Photos from Trường THPT Gia Định's post 05/12/2022

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 (NĂM HỌC 2022 - 2023)

Photos from Trường THPT Gia Định's post 04/12/2022

KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày 03/12/2022, Chi bộ trường THPT Gia Định long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú:
Cô Võ Thị Hải Yến, GV bộ môn Địa lí
Thầy Trần Quốc Tú, GV bộ môn Toán
Đây là các Đoàn viên ưu tú, được rèn luyện và trưởng thành tại ngôi trường Gia Định, được vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng.
Xin chúc mừng thầy cô! Kính chúc các đảng viên trẻ của Chi bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảnh Cộng Sản Việt Nam.

03/12/2022

📣📣📣 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Photos from Trường THPT Gia Định's post 01/12/2022

TIN VUI

Chúc mừng thầy trò trường THPT Gia Định đã xuất sắc giành GIẢI NHẤT nội dung Đội ngũ Tiểu đội; GIẢI BA môn hiểu biết chung về QPAN khối 12, trong Hội thao Giáo dục Quốc phòng và an ninh khối THPT năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 25/11/2022.
Đây là giải thưởng đầu tiên của trường THPT Gia Định qua các kì hội thao, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường. Hi vọng giải thưởng sẽ là động lực để thúc đẩy các bạn học sinh tiếp tục rèn luyện và học tốt bộ môn trong thời gian sắp tới.

Photos from Trường THPT Gia Định's post 29/11/2022

Chúc mừng thành tích Đội dân quân tự vệ trường THPT Gia Định tham gia Hội thao Quốc phòng năm 2022 quận Bình Thạnh:
1. Thầy Cao Thanh Phong: Hạng Nhì - Bắn bài 1 súng tiểu liên AK; Hạng Nhì - Tháo lắp súng tiểu liên AK
2. Ban Chỉ huy quân sự trường THPT Gia Định: Hạng Nhì - Bắn bài 1 súng tiểu liên AK.

26/11/2022

Chúc mừng Lễ Vu Quy của Cô Trần Đình Bảo Trân, GV bộ môn Lý đồng thời cũng là cựu học sinh THPT Gia Định.

Photos from Trường THPT Gia Định's post 25/11/2022

TIN VUI

Xin chúc mừng Cô Hồ Thị Hoàng Huệ, giáo viên bộ môn Toán, đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 2022 tại Chi bộ trường THPT Gia Định.
Kính chúc Cô sẽ luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường.

23/11/2022

[THÔNG TIN HƯỚNG NGHIỆP]

Đại học Sydney - "Harvard của Úc" - #1 Úc và #4 thế giới về đầu ra việc làm sẽ đến Việt Nam trong đâu tháng 12 này và tổ chức chương trình ‘Meet Sydney in Vietnam - USYD OPEN DAY 2023’ cho học sinh Việt Nam.
Chương trình cấp thông tin khóa học, thông tin học bổng cho học sinh Việt Nam, điểm nổi bật của các ngành phổ biến (kinh doanh, khoa học máy tính, kỹ thuât, sức khỏe….), chương trình trao đổi sinh viên, và chương trình tư vấn 1-1 cho từng học sinh. Đây sẽ là một dịp rất đặc biệt để các bạn được trao đổi trực tiếp cùng các 'USYD expert', hoạch định việc du học và được tư vấn 1-1 cho hồ sơ cùng cơ hội học bổng từ Đại học Sydney.

Link đăng ký: https://bit.ly/USYDVN22HS
TPHCM
Ngày: Chủ Nhật, 4/12/2022
Thời gian: 9:00 – 12:00
Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Mai House, 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM

Photos from Trường THPT Gia Định's post 21/11/2022

Ngày 19/9/2022, trường THPT Gia Định tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 - 2022. Đây là dịp để nhà trường ghi nhận, tuyên dương các thành tích đạt được của thầy trò trong năm học 2021 - 2022 và hè 2022 ở các mảng hoạt động: học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, phong trào Đoàn, công tác công đoàn...
Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được đón tiếp Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Quận Bình Thạnh; Thầy Lưu Thiên Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố cùng các vị khách quý về dự và trao thưởng.
Buổi lễ là điểm nhấn đầu năm học, vinh danh những đóng góp của thầy cô và thành tích của học sinh cho sự phát triển của nhà trường, đồng thời tạo động lực cho toàn thể nhà trường cùng phấn đấu, nỗ lực cho một năm học mới thành công hơn nữa.

21/11/2022

Cô NGÔ HỒ MINH NGỌC, giáo viên dạy ngữ văn Trường THPT Gia Định, TP.HCM. Người đoạt giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022:

Không cần phải giữ “lửa” vì “lửa” luôn có sẵn

Tôi thích làm giáo viên từ nhỏ, thích cảm giác đứng trên bục giảng để giảng dạy, truyền cảm hứng cho học trò nên tôi thường tự mua bảng và đóng vai giáo viên để tự giảng, tự nghe, tự giải bài. Sau này, tôi chọn xét tuyển sư phạm theo môn học tôi thích là ngữ văn.

Đi dạy được một, hai năm, một số thầy cô cũng chia sẻ rằng nghề giáo cực, rồi nản vì lương thấp… nhưng tôi luôn có cảm hứng với nghề dạy học thôi. Khi đó lại đang đổi mới dạy học nên tôi cảm thấy đây là cơ hội được làm môn văn “sống lại” vì nhiều học trò hiện nay chỉ tập trung những môn tự nhiên, xem nhẹ môn xã hội.

Với tôi, nghề giáo rất sáng tạo vì luôn phải nghĩ ra cách thức, phương pháp để học sinh hiểu được bài. Và khi được dạy, tôi lắng nghe từ các em, cảm thấy như một dịp để được mở rộng kiến thức. Từ đó thôi thúc mình phải cố gắng hơn, sáng tạo hơn để mỗi giờ học đều phải thật vui.

Tôi không nghĩ đến việc phải giữ “lửa” với nghề mà “lửa” lúc nào cũng có sẵn trong lòng rồi. Nên tôi nghĩ ai chọn nghề giáo phải thực sự yêu nghề, chỉ cần tập trung thật tốt, say mê công việc thì mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng.

Trích báo Pháp Luật Online: https://plo.vn/thanh-cong-cua-tro-chinh-la-hanh-phuc-cua-thay-post708434.html?fbclid=IwAR0ZvoomKZ96CBGO0R_LHLC0DjvMTbBRnbUo2cYaYMWORZnSabowpUhaGBE

Photos from Chi đoàn giáo viên Trường THPT Gia Định's post 20/11/2022

Photos from Chi đoàn giáo viên Trường THPT Gia Định's post

19/11/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN “CHUYỆN NHÀ GIÁO TRẺ” SỐ PHÁT SÓNG 02👈🏻
📚 “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”.

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Số phát sóng thứ 02 sẽ mang đến những câu chuyện về các tấm gương nhà giáo trong tình yêu với nghề, gắn hoạt động chuyên môn, hoạt động tình nguyện, những điều đặc biệt từ các bạn học sinh trường chuyên biệt Ánh Dương, Quận 12 gửi đến quí thầy cô, các bạn đoàn viên, thanh niên.
Mời các bạn đoàn, thanh niên cùng theo dõi Chương trình trực tuyến “Chuyện nhà giáo trẻ” và cùng tương tác với chương trình để nhận những phần quà hấp dẫn nhé!

Photos from Trường THPT Gia Định's post 18/11/2022

CHÚC MỪNG “NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022”

Trường THPT Gia Định xin chúc mừng:
- Thầy Huỳnh Hữu Nghị - Bí thư Chi đoàn giáo viên, Giáo viên môn Lịch sử
- Cô Ngô Hồ Minh Ngọc - Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, Giáo viên môn Ngữ văn
Là 02 trong 244 Gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2022.

Kính chúc Thầy Cô tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.

17/11/2022

Khởi động đêm hội cồng chiêng Đà Lạt - năm học 2022-2023

Photos from Trường THPT Gia Định's post 17/11/2022

Chúc mừng các Thầy Cô trường THPT Gia Định nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” quận Bình Thạnh năm 2022.

16/11/2022

Lễ Tri Ân Thầy Cô 20/11/2022

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post 13/11/2022

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post

11/11/2022

[🔥CUỘC THI HỌC SINH GIA ĐỊNH TÌM HIỂU VỀ HIV/AIDS 2022-2023 ĐÃ CẬP BẾN🔥]

Nhằm tạo sân chơi bổ ích và giúp nâng cao ý thức của học sinh về HIV/AIDS cũng như là sự cảm thông, tôn trọng với những người không may nhiễm bệnh; BIO CLUB đã xây dựng và giữ vững cuộc thi như một truyền thống mọi năm🍀

Với chủ đề “EQUALIZE”, tổ chức UNAIDS đã và đang nói lên như một lời kêu gọi hành động. Đó là lời thúc giục tất cả chúng ta phải nỗ lực thực hiện các hành động thiết thực nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng và với mong muốn chấm dứt HIV/AIDS.💉⚖️

*Thời gian đăng kí dự thi: từ 5/11 (thứ bảy) đến 10/11 (thứ năm)
*Đối tượng tham gia: toàn thể học sinh trường THPT Gia Định🧑‍🎓👩‍🎓
*Mỗi lớp phải có ít nhất 1 đội thi gồm 5 bạn (có thể nhiều đội 1 lớp)
*Trong suốt quá trình thi, các đội không được thay đổi thành viên mà sẽ đi xuyên suốt hết cuộc thi cho đến chung kết.🚫
*Trường hợp thiếu thành viên, vui lòng báo lại BTC.📣

_Link đăng kí tham gia: https://docs.google.com/forms/d/1bs9e6a0W55XtXSrfiU89mIjVUtTmGTjGC41H7i98fTA/edit

~“🍀Nhận được lời ngỏ ý tham gia của các bạn đối với BIO thật là vinh dự, hãnh diện hơn là khi bạn học tập được những kinh nghiệm sau cuộc thi. Chúc các bạn một ngày an lành và cuộc sống tràn đầy hạnh phúc🍀”~
_____________________
🔥Mọi thắc mắc xin liên hệ CLB qua:
_Gmail: [email protected]

07/11/2022

Hiện tại vì yêu cầu xử lý lỗi Enetviet khá nhiều nên để thuận tiện, bộ phận quản trị sẽ hỗ trợ trực tiếp theo phương án HỌC SINH sẽ xuống theo lịch sau:
Địa điểm: Phòng Vào Điểm - Khu hành chính dãy A
Thời gian:
Khối 10: Giờ ra chơi sáng thứ 3 ngày 08/11/2022
Khối 11: Giờ ra chơi sáng thứ 4 ngày 09/11/2022
Khối 12: Giờ ra chơi chiều thứ 3 ngày 08/11/2022.
Trân trọng.

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post 07/11/2022

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post

04/11/2022
02/11/2022

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh giờ học

Thực hiện Công văn số 4155/SGDĐT-CTTT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện rà soát chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Trường Trung học phổ thông Gia Định thực hiện điều chỉnh giờ học như sau:
1. Thời điểm thực hiện: bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 07 tháng 11 năm 2022.
2. Điều chỉnh giờ học buổi sáng như sau:
- Tiết 1: từ 07g00 đến 07g45 (học sinh có mặt tại lớp trước 05 phút).
- Tiết 2: từ 07g45 đến 08g30
- Nghỉ giải lao buổi sáng từ 08g30 đến 08g55
- Tiết 3: từ 08g55 đến 09g40
- Tiết 4: từ 09g40 đến 10g25
- Nghỉ giải lao từ 10g25 đến 10g30
- Tiết 5: từ 10g30 đến 11g15
Nhà trường mở cửa trường từ 06g30 để đón học sinh đi học sớm.
3. Giờ học buổi chiều vẫn bắt đầu từ 13g30 và kết thúc lúc 16g55 như cũ.
4. Nội qui học sinh, nội qui bán trú và các qui định, qui chế có liên quan khác trong nhà trường đều điều chỉnh theo giờ học mới.
Trên đây là thông báo điều chỉnh giờ học mới. Kính đề nghị toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

19/10/2022

Giờ ra chơi sáng mai có gì HOT 🔥🔥🏐🏐🔥🔥
Giao hữu Bóng chuyền giữa đội tuyển Nam Giáo Viên và đội tuyển Bóng chuyền Nam Học sinh Trường THPT Gia Định. 💪🥰
- Các bạn nhớ xuống sân trường cổ vũ cho cả 2 đội nhé 🥰
P/s: Dự kiến trận đấu sẽ siêu HOT vì màn đối đầu này bị gián đoạn đã gần chục năm 😂👏🏐💪🥳

13/10/2022

[THÔNG BÁO CỦA CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG]

Các giai đoạn dự thi

Giai đoạn 1: Đăng ký dự thi qua email (hạn chót: 16/10/2022)
+ Học sinh truy cập trang web của trường, fanpage CLB Khoa học kỹ thuật hoặc giáo viên hướng dẫn để nhận mẫu đơn đăng ký. Đơn đăng ký phải được in ra, điền đầy đủ thông tin, có chữ ký đồng ý của giáo viên hướng dẫn.
+ Sau đó, học sinh chụp lại mẫu đơn và gửi qua email: [email protected]
+ Mẫu đơn đăng ký: https://goeco.link/uuLkQ

Giai đoạn 2: Vòng nộp báo cáo (hạn chót: 22/10/2022)
+ Học sinh nộp báo cáo sản phẩm, căn cứ theo hướng dẫn của ban tổ chức qua email đã đăng ký.

Giai đoạn 3: Vòng báo cáo kết quả cấp trường (29/10/2022)
+ Học sinh sẽ báo cáo theo dự án theo cá nhân hoặc nhóm. Thời gian trình bày của mỗi nhóm dự án là 25 phút: 10 phút trình bày, 15 phút nghe góp ý và phản biện từ hội đồng Ban Giám khảo.
Mọi thắc mắc về cuộc thi xin vui lòng liên hệ: CLB Khoa học kỹ thuật THPT Gia Định

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post 12/10/2022

Photos from Đoàn Trường THPT Gia Định's post

10/10/2022
05/10/2022

!!! TIN NÓNG !!!
KẾT QUẢ KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN THÀNH PHỐ DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 - 2023

Chúc mừng các bạn học sinh trường THPT Gia Định xuất sắc được chọn vào đội tuyển chính thức và dự bị, gồm có:

1. Môn Toán: ĐẶNG ĐÌNH TRUNG - 11CT - Chính thức
2. Môn Hóa học: PHẠM ĐĂNG HUY - 12CH - Chính thức
3. Môn Sinh học: ĐẶNG LÊ ĐÔNG NGHI - 12HS - Chính thức
4. Môn Lịch sử: HỒ TRẦN BẢO HÂN - 12CV - Chính thức
5. Môn Lịch sử: PHẠM NGUYỄN MINH THƯ - 11CV - Dự bị
6. Môn Lịch sử: LÊ KHÁNH NGÂN - 12CV - Dự bị
7. Môn Địa lý: HUỲNH QUANG VINH - 12XH1 - Chính thức
8. Môn Ngữ văn: NGÔ ĐẶNG MINH THƯ - 12CV - Dự bị
9. Môn Tin học: PHẠM NGUYỄN ANH TÀI - 12CTin - Chính thức
10. Môn Tin học: VŨ TRẦN MINH HIẾU - 11CTin - Chính thức
11. Môn Tin học NGUYỄN PHẠM ĐỨC HUY - 10CTin - Chính thức

Nhà trường chúc mừng các bạn học sinh và chúc các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia.
Nhà trường cũng xin gửi lời chúc mừng đến các tổ bộ môn và toàn thể Quý Thầy Cô giảng dạy đội tuyển! Nhà trường Chúc mừng và Tri ân sâu sắc công sức, tâm huyết và nội lực của Quý Thầy Cô đã dành hết cho trường ta.

Photos from CLB thể thao Gia Định's post 02/10/2022

Photos from CLB thể thao Gia Định's post

27/09/2022

THÔNG BÁO

Nhà trường bắt đầu mở đăng ký chính thức môn Tiếng Pháp và Tin học chuẩn quốc tế MOS. Học sinh nào quan tâm (dù chưa thực hiện khảo sát trước đó), có thể đăng ký tại phòng Tài vụ. Mọi chi tiết, liên hệ Giáo viên chủ nhiệm.

Trân trọng.

17/09/2022

📣 CHÍNH THỨC LỘ DIỆN 8 ĐỘI THI XUẤT SẮC NHẤT TRƯỜNG TEEN VMINDMAP 2022!

Vậy là sau 7 trận vòng loại cam go và kịch tính, các đội thi bước tiếp vào vòng Tứ kết đã chính thức lộ diện!

Với sự thay đổi về các HLV phụ trách, chắc chắn các bạn ấy sẽ trở lại với 200% sức tranh biện đấy! 🤘

✨ Bạn sẽ ủng hộ đội nào trong vòng Tứ kết? Đừng quên ủng hộ các bạn ấy và đón xem Trường Teen Vmindmap 2022 vào 11h Chủ nhật hàng tuần trên nhé!

Photos from Trường THPT Gia Định's post 10/09/2022

CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Ngày 10/9/2022, Chi bộ trường THPT Gia Định đã tổ chức công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Võ Thị Ngọc Bích, giáo viên môn Toán, Uỷ biên Ban chấp hành Công đoàn.
Cũng trong buổi sinh hoạt, đồng chí Bích cũng đã thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Rèn luyện Đạo đức cách mạng trong tình hình mới”.
Chúc mừng đồng chí Võ Thị Ngọc Bích và mong đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

08/09/2022

THÔNG BÁO

Học sinh lớp 10 tham dự tiết học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp vào sáng thứ 7, 10/9/2022 lưu ý:
- Có mặt lúc 6g45 tại sân trường ngồi theo lớp để điểm danh.
- Trang phục: đồng phục thể dục (nếu chưa giặt kịp thì mặc đồng phục chính khoá)
- Dự kiến ra về: từ 10g30-11g.
Trân trọng.

Trận 6: Nên ưu tiên dạy sáng tác văn thay vì phân tích văn học? | TRƯỜNG TEEN VMINDMAP 2022 07/09/2022

Trận 6: Nên ưu tiên dạy sáng tác văn thay vì phân tích văn học? | TRƯỜNG TEEN VMINDMAP 2022

Chúc mừng đội thi trường THPT Gia Định (với các thành viên CLB Tranh biện - Gia Dinh Debate Club) đã giành chiến thắng trận đầu tiên của cuộc thi Trường Teen 2022!!!

Trận 6: Nên ưu tiên dạy sáng tác văn thay vì phân tích văn học? | TRƯỜNG TEEN VMINDMAP 2022 Trận vòng loại thứ 6 của Trường Teen Vmindmap 2022 chính là trận đấu giữa 2 đại diện từ nhà HLV Đàm Minh Khôi - THPT Thực Hành Sư...

Học lớp 10 như học đại học 01/09/2022

Học lớp 10 như học đại học

Học lớp 10 như học đại học Năm học mới này, bên cạnh lớp học cố định như truyền thống, nhiều trường THPT tổ chức lớp học như học tín chỉ ở bậc đại học để đáp ứng nhu cầu của học sinh khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

29/08/2022

THÔNG BÁO (nhắc lại)

Tất cả HS khối 10 tập trung lúc 7g00 ngày Thứ 3, 30/8/2022 tại sân trường.
Trang phục: đồng phục chính khoá

Sau giờ tập trung, học sinh nhận SGK tại phòng B002. Lưu ý: chỉ những HS đã đóng tiền và CHƯA nhận sách. Các SGK còn thiếu sẽ gửi đến lớp sau.
Học sinh mang theo phiếu thu để nhận sách. Trường hợp mất, hư hỏng phiếu thu, vui lòng mang theo CCCD (của học sinh) để xác nhận. Nếu không có CCCD thì phải có xác nhận của GVCN lớp (theo mẫu)
Ngày 30/8 là ngày cuối cùng nhận sách SGK. Các trường hợp không đóng tiền và không nhận thì sẽ tự đi mua bên ngoài. Nhà trường hoàn lại các khoản tiền đã đóng.

Trân trọng.

28/08/2022

LỜI CẢM ƠN BAN TỔ CHỨC TRẠI KHỐI 10 NĂM 2022

Vén bức màn sân khấu, khuất trong góc tối im lìm là những hình bóng thầm lặng vẫn miệt mài với công việc của mình. Nơi kinh thành nay đã có thể tạm nghỉ ngơi sau những ngày chạy nước rút, giữa họ, giữa chúng ta, bỗng ấm lên tình thương - dư vị đọng lại sau những lần ta thốt lên LỜI CẢM ƠN.

Đoàn trường xin cảm ơn thầy cô Cấp ủy - Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và các anh chị cựu học sinh đã hy sinh thời gian quý giá, sắp xếp hỗ trợ, đồng hành và dẫn dắt chúng con từ ngày chuẩn bị đầu tiên đến những khâu cuối cùng để ngày trại diễn ra thật suôn sẻ.

Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc và Quản lý Thảo Cầm Viên cùng các cô chú nhân viên đã hết sức tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chúng con trong ngày trại.

Chúng mình xin cảm ơn các bạn Cộng tác viên đã tin tưởng chọn làm việc cùng Ban Tổ chức. Tuy vất vả sau hàng giờ phỏng vấn, mệt nhoài sau những ngày ở lại trường đến tận tối muộn, các bạn vẫn thể hiện sức trẻ Gia Định thật nhiệt tình và năng nổ.

Cuối cùng, anh chị cũng xin cảm ơn các “chú heo” đã chơi hết sức, “la” hết mình trong gần một ngày trời bất kể “sáng nắng, chiều mưa”. Cảm ơn những nụ cười, những câu slogan đồng thanh, những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn. Anh chị tin rằng, “câu chuyện cổ tích” này vẫn chưa kết thúc tại đây, những trang sách tiếp theo, anh chị sẽ trao lại cho các bạn, như một lẽ tự nhiên, vì “Gia Định là gia đình!”



23/08/2022

Microsoft Forms

THÔNG BÁO

Học sinh lớp 11, 12 có thể đăng ký mua sách giáo khoa chung với trường qua đường link sau. Hạn chót: 23/8/2022.

Microsoft Forms

Photos from Trường THPT Gia Định's post 21/08/2022

Chúc mừng Đoàn học sinh tham dự chung kết Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28 - năm 2022 tại Quảng Nam hoàn thành phần thi và đạt kết quả chung cuộc:
1. Vũ Trần Minh Hiếu - 10CTin - Giải Ba bảng C2
2. Phạm Nguyễn Anh Tài - 11CTin - Giải Ba bảng C2
3. Nguyễn Đăng Minh - 11CTin - Giải Khuyến khích bảng C2
Chúc mừng tất cả các bạn.

Tự giới thiệu

Trường Trung học Phổ thông GIA ĐỊNH nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây tọa lạc tại 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, nay dời về số 44 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh (từ tháng 10/2017)

Trường được thành lập từ năm 1956, thuộc Giáo xứ Nguyễn Duy Khang do Linh mục Vũ Khoa Cử làm Giám đốc. Sau ngày đất nước thống nhất 30/04/1975, trường được quốc lập hóa theo Quyết định 1051/UBNDTP, ký ngày 10/06/1978 (do Phó Chủ tịch thường trực Văn Đại ký) thành lập trường Phổ thông cấp 2, 3 Thạnh Mỹ Tây.

Năm học 1995-1996, trường chính thức đổi tên thành trường Phổ thông cấp 2,3 Gia Định (theo quyết định 2826/QĐ_UB_NCVX, ngày 29/08/1994) và kể từ năm học 1999-2000, trường tách cấp 2 và chuyển thành trường THPT GIA ĐỊNH như ngày nay (theo các quyết định * QĐ.4914/QĐ_UB_VX ngày 1.9.1999, do Phó Chủ tịch Phạm Phương Thảo ký và QĐ.1862/QĐ_UB ngày 6.5.2002, do Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài ký).

Từ ngày thành lập đến nay, hơn 30 năm, trường đã từng bước vượt khó, vững vàng đi lên, khẳng định mình và không ngừng phát triển. Bao lớp Thầy Cô, Cán bộ quản lý, lớp trước lớp sau đã đến nơi này, để lại đây bao công sức, bao đóng góp, vun trồng thế trẻ cho đời sau. Bao lứa học sinh Thạnh Mỹ Tây - Gia Định ra trường đã đứng chân trên nhiều vị trí xã hội, có mặt ở mọi địa bàn công tác, góp phần đổi mới và thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Videos (show all)

Khen thưởng học sinh đạt giải Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Quốc tế
Liên hoan Chú ve con
Tổng kết cuộc thi ACM 2022
Khai mạc cuộc thi ACM2022
Tổ công đoàn BGH - Văn phòng
TỔ CÔNG ĐOÀN: HÓA HỌCVIDEO DỰ THI GIA ĐỊNH "ONLINEVideo nào có nhiều lượt tương tác và chia sẻ nhất sẽ thắng giải "Video...
TỔ CÔNG ĐOÀN: SINH HỌCVIDEO DỰ THI GIA ĐỊNH "ONLINEVideo nào có nhiều lượt tương tác và chia sẻ nhất sẽ thắng giải "Vide...

Location

Category

Telephone

Address


Quận Bình Thạnh/thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 06:45 - 17:15
Tuesday 06:45 - 22:00
Wednesday 06:45 - 17:15
Thursday 06:45 - 17:15
Friday 09:00 - 17:15
Sunday 09:00 - 17:15

Other High Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Đoàn Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Đoàn Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Dãy J, 280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5
Ho Chi Minh City, 70000

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - TIÊN PHONG - HỘI NHẬP

Trường THPT Hàn Thuyên Trường THPT Hàn Thuyên
37 Đặng Văn Ngữ/Phuờng 10/Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Trung Học Phổ Thông Hàn Thuyên được thành lập vào năm 1987 do cô Nguyễn

Le Quy Don High School Alumni Le Quy Don High School Alumni
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Ho Chi Minh City

Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn là trường trung học xưa nhất thành phố

Học Văn cùng anh Chí Hướng Học Văn cùng anh Chí Hướng
Ho Chi Minh City, 70000

Kênh thông tin chia sẻ kiến thức môn Ngữ văn lớp 10,11 và 12

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

Công ty Giải pháp Khoa học Công nghệ Việt Nam Công ty Giải pháp Khoa học Công nghệ Việt Nam
Tổ 4, KP4, Tân Đồng
Ho Chi Minh City, 084

- Kinh doanh chữ ký số: Khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, bảo hiểm xã h?

Chuyên Anh Luyện thi THPT QG và Đại Học thầy Lê Thạnh Chuyên Anh Luyện thi THPT QG và Đại Học thầy Lê Thạnh
177A Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City

Chuyên Anh luyện thi THPT và Đại học uy tín chất lượng tại TPHCM

Trại Paylak 12A08 PN Trại Paylak 12A08 PN
Ho Chi Minh City

https://docs.google.com/forms/d/1KTN3t7biAkMdCSvIsF_LVg2TXhJt4fM_9l0csyQMTz4/viewform?chromeless=1&e

Trường THPT Trần Phú HCMC Trường THPT Trần Phú HCMC
18 Lê Thúc Hoạch
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Trần Phú - Quận Tân Phú - TP. HCM Số 18, đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú

Chi Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thị trấn Nhà Bè Chi Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thị trấn Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 70000

Chỉ Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà Bè

KeyOn English - Luyện thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT KeyOn English - Luyện thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT
Ho Chi Minh City

Ứng dụng tuyệt vời để cải thiện điểm số kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Canada 4 Learning Options Canada 4 Learning Options
199D, Nguyen Van Huong, Thao Dien
Ho Chi Minh City, 70000

Changes in educational future planned? I provide sound advice and professional guidance. The purpose