Tiếng Anh Không Giáo Trình

Tiếng Anh Không Giáo Trình

Tiếng Anh Không Giáo Trình sở hữu phương pháp duy nhất giúp bạn giao tiếp tiếng Anh lưu loát trong 3 tháng mà không cần bất kỳ giáo trình nào.

As long as you feel pain, you're still alive.
As long as you make mistakes, you're still human.
As long as you keep trying, there's still hope. 🤔

P/S: Miễn là bạn cảm thấy đau, bạn vẫn còn sống.
Miễn là bạn mắc lỗi, bạn vẫn còn là con người.
Miễn là bạn tiếp tục cố gắn, vẫn còn có hy vọng.

One day you will just be a memory for some people. Do you best to be a good one.😌

P/S: Một ngày nào đó, bạn sẽ chỉ là một kỷ niệm đối với một ai đó. Hãy làm những điều tốt nhất để trở thành một người tốt.

Những từ chỉ thời gian thường gặp
Phần 5: Các cách diễn đạt với thời gian

English and Vietnamese, which one is harder? 😅

P/S: Tiếng Anh và Tiếng Việt, ngôn ngữ nào thì khó hơn?

In your opinion, do we need talent to learn English? 🤔

P/S: Theo ý kiến của bạn, chúng ta có cầu năng khiếu để học tiếng Anh?

Những từ chỉ thời gian thường gặp
Phần 4: GIới từ + Từ chỉ thời gian

Những từ chỉ thời gian thường gặp
Phần 1, 2, 3: Ngày, tháng, năm

If you are offered between a fish and a fishing skill, which one will you choose? 🤔

P/S: Nếu bạn được trao tặng giữa 1 con cá và kỹ năng câu cá, bạn sẽ chọn cái nào?

Những câu tiếng Anh thông dụng
Phần 4: Thời gian rãnh rỗi

Những câu tiếng Anh thông dụng
Phần 5: Gia đình

If you see $100 & $1, which one will you pick up? 😋

P/S: Nếu bạn thấy 100 đô la và 1 đô la, bạn sẽ nhặt cái nào?

Những câu tiếng Anh thông dụng
Phần 3: Việc học tiếng Anh

Money and talent, which one will you choose? Why? 🤔

P/S: Tiền và tài năng, bạn sẽ chọn cái nào? Tại sao?

Những câu tiếng Anh thông dụng
Phần 2: Việc học & Công việc

University and English, which one is harder? 🤔

P/S: Đại học và Tiếng Anh, cái nào thì khó hơn?

Những câu tiếng Anh thông dụng
Phần 1: Chào hỏi

"Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do."
Bruce Lee
-------------------------------
P/S: Sự hiểu biết thì không đủ, thì chúng ta phải vận dụng. Sự sẵn lòng thì không đủ, thì chúng ta phải làm. 🤔

What people think mastery looks like. What mastery actually looks like.
-----------------------------
P/S: Cái mà người ta nghĩ là sự tinh thông một kỹ năng trông như thế này. Nhưng thực sự sự tinh thông một kỹ năng lại trông như thế này.

"The beautiful thing about learning is that nobody can take it from you".
B. B. King
--------------------------------
P/S: Điều tốt đẹp của việc học là việc không ai có thể lấy nó từ bạn. 🤗

"I've had a lot of worries in my life, most of which never happened."
Mark Twain
-------------------------------
P/S: Tôi có nhiều lỗi lo trong cuộc sống của tôi, mà hầu hết chúng đã chẳng bao giờ xảy ra. 🤔

"The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything."
Warren Buffett
------------------------------
P/S: Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thực sự thành công là những người thực sự thành công nó không với hầu hết mọi thứ.

Your learning process - Tiến trình học hành của bạn 😂

"I used to have horrible cars, because I never had money, so I'd always end up broken down on the highway. When I stood there trying to flag someone down, nobody stopped. But when I pushed my own car, other drivers would get out and push with me. If you want help, help yourself - people like to see that."
Chris Rock
-------------------------------
P/S: Tôi từng có những chiếc xe tệ hại, bởi vì tôi đã không bao giờ có tiền, vì thế tôi luôn kết thúc với việc xe hư trên đường cao tốc. Khi tôi đứng đó cố rắng vẫy gọi một ai đó giúp, không ai dừng lại cả. Nhưng khi tôi đẩy chiếc xe của chính tôi, những người lái xe khác sẽ ra khỏi xe và đẩy với tôi. Nếu bạn muốn sự giúp đỡ, hãy giúp bản thân - Con người thích nhìn thấy điều đó.

50 delicious dishes in Ho Chi Minh city part 5
---------------------------------
1. Baby duck egg
2. Baked banana with coconut milk
3. Mango shake
4. Sugar/sweet soup
5. Coffee with ice
6. Coffee with condensed milk
7. Smoothie
8. Sugar juice
9. Coconut jam
10. Coconut jelly

50 delicious dishes in Ho Chi Minh city part 4
---------------------------------
1. Vietnamese burger/bread (Banh Mi)
2. Baked rice paper
3. Mixed rice paper
4. Stewed beef soup
5. Snails
6. Clams steamed with citronella
7. Snails with coconut milk
8. Shells baked with cheese
9. Pickle
10. Pha lau

50 delicious dishes in Ho Chi Minh city part 3
---------------------------------
1. Banh Tet sticky rice cake
2. Banh Chung sticky rice cake
3. Rice fried with egg
4. Crab with tamarind sauce
5. Dumpling
6. Steamed rice paper
7. Fried ball
8. Fried spring roll
9. Fresh spring roll
10. Xoi sticky rice

50 delicious dishes in Ho Chi Minh city part 2
---------------------------------
1. Cao Keo fish hot pot
2. Ca Keo fish baked with chilli
3. Mango salad
4. Seafood salad
5. Roof beef
6. Crispy fish
7. Crispy tofu
8. Tofu wrapped with silver paper
9. Boiled vegetables with stewed fish sauce
10. Bo La Lot beef roll

50 delicious dishes in Ho Chi Minh city part 1
---------------------------------
1. Com Tan broken rice
2. Pho beef soup
3. Hue beef soup
4. Banh Xeo pancake
5. Banh Canh crab soup
6. Rice soup with salted egg
7. Rice soup with chicken salad
8. Bun Cha
9. Chicken fried with fish sauce
10. Grilled snakefish

Food - Thức ăn

10 favorite tourist destinations in Ho Chi Minh city
1. Ben Thanh Market
2. Duc Ba Church
3. War Remnants Museum
4. Independence Palace
5. Nguyen Hue Walking Street
6. Thao Cam Vien Zoo
7. Suoi Tien Cultural Park
8. Dam Sen Cultural Park
9. Cu Chi Tunnel
10. Vam Sat Biosphere Reserve Area

Behind The Scene - Phía sau hậu trường

My destop, my room - máy tính của tôi, phòng của tôi 😌

youtube.com

Improve your English Pronunciation!

🎯 Bảng phiên âm quốc tế IPA
----------------------------

👨‍🎓Trong tiếng Anh, tất cả từ vựng được hình thành từ 25 ký tự cơ bản: a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z.
Ví dụ: pen = p + e + n

- Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ một ký tự đôi khi có nhiều cách phát âm khác nhau.
Ví dụ: nguyên âm “e” có 3 cách phát âm cơ bản:
he /hi:/ : “e” được phát âm là “i:”
end /end/: “e” được phát âm là “e”
payment /peimơnt/: “e” được phát âm là “ơ”

- Nếu phát âm sai 1 ký tự, chúng ta sẽ gây khó khăn cho người nghe để hiểu những điều chúng ta nói.

- Để tránh tình huống này, tiếng Anh thường dùng bảng phiên âm quốc tế IPA để quy định cách phát âm chung cho tất cả các ký tự. (Xem hình đính kèm về bảng phiên âm quốc tế).

- Nếu bạn có một quyển từ điển, thông thường nó được dịch dựa trên bản phiên âm IPA.
Ví dụ : Tiếng Việt -> Tra từ điển - > Tiếng Anh
ăn eat /i:t/
/i:t/ trong tình huống này chính là phiên âm quốc tế của « eat » trong IPA

* Phương pháp học phát âm sử dụng Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA

- ĐẦu tiên, bạn phải có 1 đoạn văn bản bằng tiếng Anh :
« Hello ! My name is Dave. I live in New York. Now, I’m a nine-grade student in Roosevelt secondary school.”

- Sau đó, bạn copy nó vào trang web: http:/… và bạn sẽ có phiên âm quốc tế của đoạn văn bản trên như sau:
“……………………………”

- Trong trang web trên, nếu bạn không biết cách phát âm từ nào, hãy tô đen từ đó và bấm vào biểu tượng loa “loa”, bạn sẽ nghe được phiên âm chuẩn. Bằng cách bắt chước cách đọc chuẩn, bạn dần sẽ phát âm tiếng Anh chuẩn.

------------------------------
🎯 Khai giảng khóa học Anh văn giao tiếp hàng tháng:
☀️ Khóa 1 - Sáng: thứ 2,4,6: 7h30 – 9h
☀️ Khóa 2 - Sáng: thứ 2,4,6: 9h30 – 11h
🌛 Khóa 3 - Tối: thứ 3,5,7: 6h – 7h30
🎉 Hãy đăng ký học ngay hôm nay để được học thử một tuần miễn phí để kiểm tra tính khả thi phương pháp của giáo viên.
------------------------------
🛵 Để đăng ký các bạn vui lòng liên lạc:
📞 01687.585.579 gặp Mr. Đức hoặc để lại lời nhắn bên dưới bài viết để được tư vấn và giải đáp miễn phí.
🏠 Địa chỉ: 78, Tân Hoà Đông, P.14, Q.6 (đến vòng xoay Phú Lâm, rẽ vào đường Tân Hoà Đông, đến số 78, gửi xe ở bãi giữ xe phía sau chung cư, đến nhà B320).

https://www.youtube.com/watch?v=n4NVPg2kHv4

*** DOWNLOAD YOUR FREE PRONUNCIATION WORKSHEET *** http://bit.ly/mmmPron1 In this lesson, I'll show you how to use the International Phonetic Alphabet (IPA) ...

Sports - Những môn thể thao

Verbs - Động từ

youtube.com

Improve your English Pronunciation!

🎯 Tự học phát âm tiếng Anh chuẩn
------------------------------
👨‍🎓 Trong bất kỳ ngôn ngữ nào pronunciation chính là cách chúng ta tạo hình dáng của miệng, vòm học để phát ra một từ thông qua âm thanh. Mỗi cách chúng ta tạo hình của miệng, vòm họng khác nhau sẽ tạo ra 1 phát âm khác nhau. Điều này có nghĩa rằng học phát âm một ngôn ngữ là học các tạo hình dáng của miệng, vòm họng cho những âm của từ được quy định trong ngôn ngữ đó.

- Trong tiếng Anh, tất cả từ vựng được hình thành từ 25 ký tự cơ bản: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z. Trong đó, mỗi từ vựng được phát âm dựa trên 4 nhân tố: nguyên âm (vowels), phụ âm (consonants), nguyên âm đôi )dipthongs) và trọng âm (stress).
Ví dụ: payment = p + ay + m + e + n + t
‘payment được nhấn trọng âm ở âm đầu ‘pay

- Trong khi đó, accent chính là giọng điệu của chúng ta. Trong ngôn ngữ, accent liên quan đến việc bạn đặt cảm xúc vào câu chữ, cách dùng hơi để kéo dài một từ để biểu hiện cảm xúc. Tuy cùng nói một ngôn ngữ giống nhau, nhưng giọng điệu ở mỗi vùng miền khác nhau lại thường khác nhau. Trong tiếng Anh, việc này cũng không ngoại lệ, một người Mỹ ở New York sẽ có giọng phát âm khác với một người Mỹ ở Las Vegas.

- Tuy nhiên, việc học phát âm (pronunciation) và giọng điệu (accent) chuẩn chưa bao giờ là việc dễ dàng.

- Rất nhiều người học muốn phát âm tiếng Anh chuẩn, và có thể nói giọng Anh-Mỹ hoặc Anh-Anh. Vì thế, họ thường chọn học phát âm theo bảng phiên âm quốc tế IPA.
Ví dụ: cake /keik/: cái bánh
/keik/ chính là phiên âm quốc tế theo chuẩn IPA

- Trên thực tế, việc học phát âm theo bảng phiên âm quốc tế IPA lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên, có một tin vui là tất cả chúng ta đều sở hữu một món quà vô giá từ khi được sin hra. Đó là khả năng bắt chước và nhờ có Internet, khả năng này trở nên giá trị hơn bao giờ hết.

- Thay vì đọc bảng phiên âm quốc tế IPA với hàng tá ký tự khó đọc khó nhớ, chúng ta có thể bắt chước cách phát âm của một người Mỹ, Anh thông qua những video trên Youtube.

- Thay vì chỉ có 5 – 10 phút để giao tiếp và bắt chước giọng của 1 giáo viên Mỹ, Anh trong 1 lớp tiếng Anh, bạn có hàng giờ đồng hồ để bắt chước giọng của 1 người Mỹ, Anh trên những video trên Youtube.

- Bảng phiên âm quốc tế IPA
Link trên Youtube
- Giọng Anh-Mỹ và Anh-Anh
Link trên Youtube

------------------------------
🎯 Khai giảng khóa học Anh văn giao tiếp hàng tháng:
☀️ Khóa 1 - Sáng: thứ 2,4,6: 7h30 – 9h
☀️ Khóa 2 - Sáng: thứ 2,4,6: 9h30 – 11h
🌛 Khóa 3 - Tối: thứ 3,5,7: 6h – 7h30
🎉 Hãy đăng ký học ngay hôm nay để được học thử một tuần miễn phí để kiểm tra tính khả thi phương pháp của giáo viên.
------------------------------
🛵 Để đăng ký các bạn vui lòng liên lạc:
📞 01687.585.579 gặp Mr. Đức hoặc để lại lời nhắn bên dưới bài viết để được tư vấn và giải đáp miễn phí.
🏠 Địa chỉ: 78, Tân Hoà Đông, P.14, Q.6 (đến vòng xoay Phú Lâm, rẽ vào đường Tân Hoà Đông, đến số 78, gửi xe ở bãi giữ xe phía sau chung cư, đến nhà B320).

https://www.youtube.com/watch?v=n4NVPg2kHv4

*** DOWNLOAD YOUR FREE PRONUNCIATION WORKSHEET *** http://bit.ly/mmmPron1 In this lesson, I'll show you how to use the International Phonetic Alphabet (IPA) ...

Kitchen verbs - Những động từ chỉ về việc làm bếp

🎯 Look + preposition
-------------------------------

👨‍🎓 Những giới từ đi chung với look:
- look ahead: nhìn về trước, mong đợi
- look back: nhìn về sau, hồi tưởng
- look for: tìm kiếm
- look forward to: mong đợi
- look in: ghé qua
- look on: đứng nhìn
- look out: cẩn thận
- look round: xoay nhìn về phía sau
- look through: nhìn lướt qua
- look to: trông đợi vào ai đó
- look up: tra cứu

Summer - Mùa hè 😍

careerlink.vn

Tải những mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh | CareerLink.vn

🎯 Những mẫu CV và mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh
----------------------------

👨‍🎓 Khi nộp đơn tìm việc làm ở một công ty, thông thường, bạn được nhà tuyển dụng yêu cầu gửi cho họ 1 CV và 1 đơn xin việc. Nếu vị trí tuyển dụng cần phải sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong công việc, họ sẽ yêu cầu bạn viết CV và đơn xin việc bằng tiếng Anh như là một cách để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn trước cuộc phỏng vấn.

- CV (Curriculumn Vitae) chính là lí lịch trích ngang của bạn. Trong CV, bạn phải thể hiện đầy đủ mọi thông tin mà một nhà tuyển dụng quan tâm. Thông qua CV, nhà tuyển dụng sẽ biết được trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn cùng sở trường, sở thích của bạn. Từ đó, họ sẽ quyết định liệu bạn có phù hợp với công việc và hẹn một cuộc phỏng vấn với bạn hay không. Do đó, việc trình bày CV 1 cách hiệu quả và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có cơ hội cao hơn trong cuộc phỏng vấn xin việc.

- Đơn xin việc, tuy không chi tiết như CV, nhưng lại là cách để bạn thể hiện quan điểm cá nhân của bạn về công việc và về chính mình. Được trình bày dưới dạng 1 lá thư viết tay, đơn xin việc giúp bạn thể hiện rõ ràng hơn cách thức làm việc chuyên nghiệp của bạn thông qua những câu chữ hoàn chỉnh. Sự sai sót về văn phong hay sự sai sót về ngữ pháp sẽ là một điểm trừ lớn cho tiến trình xin việc của bạn.

- Vì thế, viết một CV và đơn xin việc đầy đủ và chuyên nghiệp là một nhiệm quan trọng nếu muốn tìm được công việc yêu thích. Tuy nhiên, việc viết được một CV và đơn xin việc đầy đủ và chuyên nghiệp lại không hề dễ dàng, đặc biệt khi chúng được viết bằng tiếng Anh.

- Chính vì thế những CV và đơn xin việc mẫu đã ra đời. Chúng được viết bởi những người viết chuyên nghiệp nên luôn được bảo đảm về sự đầy đủ và tính chuyên nghiệp. Nếu bạn không có thời gian để viết CV và đơn xin việc bằng tiếng Anh và muốn dành thời gian cho những việc quan trọng hơn, hãy tham khảo và học hỏi cách viết của những người viết chuyên nghiệp. Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất.

------------------------------
🎯 Khai giảng khóa học Anh văn giao tiếp hàng tháng:
☀️ Khóa 1 - Sáng: thứ 2,4,6: 7h30 – 9h
☀️ Khóa 2 - Sáng: thứ 2,4,6: 9h30 – 11h
🌛 Khóa 3 - Tối: thứ 3,5,7: 6h – 7h30
🎉 Hãy đăng ký học ngay hôm nay để được học thử một tuần miễn phí để kiểm tra tính khả thi phương pháp của giáo viên.
------------------------------
🛵 Để đăng ký các bạn vui lòng liên lạc:
📞 01687.585.579 gặp Mr. Đức hoặc để lại lời nhắn bên dưới bài viết để được tư vấn và giải đáp miễn phí.
🏠 Địa chỉ: 78, Tân Hoà Đông, P.14, Q.6 (đến vòng xoay Phú Lâm, rẽ vào đường Tân Hoà Đông, đến số 78, gửi xe ở bãi giữ xe phía sau chung cư, đến nhà B320).

https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/mau-don-xin-viec/mau-don-xin-viec-bang-tieng-anh

careerlink.vn Cung cấp những mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh tương ứng với từng vị trí công việc.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tiếng Anh Giao Tiếp không giáo trình
50 Vietnamese delicious dishes
The memorable journey

Location

Category

Telephone

Address


78, Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6
Ho Chi Minh City
+84
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Hanyu - Learn Chinese Hanyu - Learn Chinese
Le Lai
Ho Chi Minh City

Learning chinese is fun. Taking a chinese course with your friends.

Letter X Letter X
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Sao Việt Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Sao Việt
239 Tỉnh Lộ 8 - Thị Trấn Củ Chi
Ho Chi Minh City, 7000

Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ Tin Học Sao Việt chuyên đào tạo chứng chỉ tin học A B C, ngoại ngữ A B C. Dạy tiếng Anh chuyên ngành, TOEFL, IELTS, TOEFL iBT

Shop Đồ chơi SMART PHONE Shop Đồ chơi SMART PHONE
27 Điện Biên Phủ , P15 , Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Độc , Đẹp , Rẻ , Chất lượng tuyệt đối

Dạy thanh nhạc - Luyện giọng thi ca hát Dạy thanh nhạc - Luyện giọng thi ca hát
KP3, đường Vườn Lài, An Phú Đông
Ho Chi Minh City, 70000

Ca sĩ DƯƠNG XUÂN CHÁNH Điện thoại: 0938.113.193

Khoa Luật - Đại học Văn Lang Khoa Luật - Đại học Văn Lang
45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1
Ho Chi Minh City

45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM

Học sinh THPT Thủ Đức Học sinh THPT Thủ Đức
166/24, Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

http://thptthuduc.hcm.edu.vn/

Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn
273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

My Duc Kindergarten - Trường MN Mỹ Đức My Duc Kindergarten - Trường MN Mỹ Đức
232 (số Cũ 39 ) Lê Văn Thịnh - Phường Cát Lái - Quận 2
Ho Chi Minh City

Trường mầm non Mỹ Đức được thành lập với tiêu chí xây dựng nền tảng trí tuệ, nhân cách và tâm hồn vững chắc cho tương lai con trẻ

Trường Thcs - Thpt Hiền Vương Trường Thcs - Thpt Hiền Vương
75A Nguyễn Sĩ Sách - P. 15 - Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 08

Trường THCS-THPT Hiền Vương nhận học sinh nội trú, bán trú và một buổi. Lớp học khang trang thoáng mát, phòng ngủ có máy lạnh. Website: hienvuong.edu.vn

Trường MN Việt Mỹ 2 Trường MN Việt Mỹ 2
37 Dương Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000 - 760000

Mầm non Việt Mỹ 2

Trường Cao Đẳng Nghề Ladec Thủ Đức Trường Cao Đẳng Nghề Ladec Thủ Đức
647 Quoc Lo 13 647/2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City, 00084

Trường Cao Đẳng Nghề Ladec Thủ Đức