Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thăng Tiến

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và thi cử. Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học Thăng T

Đào tạo, tư vấn và hỗ trợ các chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và thi cử. Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học Thăng TIến sẽ mang đến cho các bạn giải pháp tốt nhất.

Operating as usual

22/04/2021

💥💥 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA MỚI TRONG THÁNG 4 😍😍😍
---------------------------
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM (Phôi Bộ) sẽ diễn ra vào ngày 5/2/2021.
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ( Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B (Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021
🎖 Mở lớp ôn AV B1 ĐH NH Tp.HCM, ngày thi 30/5/2021
KG 8g sáng thứ 7, ngày 8/5
Ôn bắt đầu lúc 8g sáng, 1g30 chiều tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật, và 1 số buổi online lúc 20g .., tất cả các buổi ôn đều có điểm danh.
Ôn tại trường ĐHNH.
Nhận ds đến 17h thứ 5 ngày 6/5
Regards !
---------------------------
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

15/03/2021

💥💥 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA MỚI TRONG THÁNG 3 😍😍😍
---------------------------
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM (Phôi Bộ) sẽ diễn ra vào ngày 21/3/2021.
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ( Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2021
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B (Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 20/3/2021
🎖 TB mở lớp ôn AV B1 ĐH NH Tp.HCM, ngày thi 10/4/2021
KG 8g sáng thứ 7, ngày 20/3
Ôn bắt đầu lúc 8g sáng, 1g30 chiều tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật, và 1 số buổi online lúc 20g .., tất cả các buổi ôn đều có điểm danh.
Ôn tại trường ĐHNH.
Nhận ds đến 17h thứ 5 ngày 20/3
Regards !
---------------------------
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

28/12/2020

💥💥 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA MỚI NHẤT NĂM 2021 😍😍😍
---------------------------
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM (Phôi Bộ) sẽ diễn ra vào ngày 10/01/2021.
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ( Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2021
🎖 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B (Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2021
🎖 TB mở lớp ôn AV B1 ĐH NH Tp.HCM, ngày thi 24/ 01/2021
KG 8g sáng thứ 7, ngày 09/01
Ôn bắt đầu lúc 8g sáng, 1g30 chiều tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật, và 1 số buổi online lúc 20g .., tất cả các buổi ôn đều có điểm danh.
Ôn tại trường ĐHNH.
Nhận ds đến 17h thứ 5 ngày 07/01
Regards !
---------------------------
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

05/10/2020

TB mở lớp ôn AV B1 ( đ2) ĐH NH Tp.HCM, kỳ thi tháng 11
KG 8g sáng thứ 7, ngày 17/10
Ôn bắt đầu lúc 8g sáng, 1g30 chiều tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật và 1 số buổi online lúc 20g ..,
Ôn tại trường ĐHNH.
Nhận ds đến 10g ngày 16/10...
Ngày thi 07,08 /11.
Regards !

21/09/2020

🍁🍁 ĐẦU TUẦN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA THI TRONG THÁNG 9 ĐẦU THÁNG 10
---------------------------
✨ Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM(Phôi Bộ) sẽ diễn ra vào ngày 4/10/2020.
✨ Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ( Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 3/9/2020.
✨ Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B (Phôi mới) trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 3/9/2020.
✨ Khóa thi cấp chứng chỉ B1 theo chuẩn mới KHUNG NĂNG LỰC BẬC 3 (Theo chuẩn khung 6 bậc châu âu) của Đại Học Ngân Hàng TPHCM diễn ra vào ngày 7,8/11. ôn thi bắt đầu từ ngày 17/10. Chốt hồ sơ đến hết ngày 15/10 (hoặc đến khi nào đủ thí sinh dự thi)
👉 Lịch thi B1: http://flic.edu.vn/tieng-anh-khung-nlnn-6-bac/lich-thi

Regards !
---------------------------
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

11/08/2020

🌷🌷 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC TPHCM GIỚI THIỆU KHÓA THI TRONG THÁNG 8
______________________
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 15/8/2020.
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 23/8/2020.
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 15/8/2020.
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ B1 theo chuẩn mới KHUNG NĂNG LỰC BẬC 3 (Theo chuẩn khung 6 bậc châu âu) của Đại Học Ngân Hàng TPHCM diễn ra vào Tháng 9. Ôn thi:giữa tháng 8 tại ĐHNH
Regards !
______________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

29/07/2020

🌴🌴ĐẦU TUẦN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA THI TRONG THÁNG 8
______________________
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ĐỢT THI CUỐI CÙNG trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2020.
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 9/8/2020.
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B ĐỢT THI CUỐI CÙNG trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2020.
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ B1 theo chuẩn mới KHUNG NĂNG LỰC BẬC 3 (Theo chuẩn khung 6 bậc châu âu) của Đại Học Ngân Hàng TPHCM diễn ra vào Tháng 9. Ôn thi:giữa tháng 8 tại ĐHNH
Regards !
______________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

27/07/2020

🌴🌴ĐẦU TUẦN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA THI TRONG THÁNG 7
______________________
🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ĐỢT THI CUỐI CÙNG trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2020.

🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 9/8/2020.

🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Pháp B ĐỢT THI CUỐI CÙNG trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2020.

🥇 Khóa thi cấp chứng chỉ B1 theo chuẩn mới KHUNG NĂNG LỰC BẬC 3 (Theo chuẩn khung 6 bậc châu âu) của Đại Học Ngân Hàng TPHCM diễn ra vào Tháng 9. Ôn thi:giữa tháng 8 tại ĐHNH
Regards !
______________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

15/06/2020

✨✨TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA TRI TRONG THÁNG 6
======================
📕 Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 27/6/2020.

📕 Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 28/6/2020.

📕 Khóa Thi cấp chứng chỉ B1 Đại Học Trà Vinh( Chứng chỉ nội bộ) sẽ diễn ra vào ngày 5/7/2020

📕 Khóa thi cấp chứng chỉ B1 theo chuẩn mới KHUNG NĂNG LỰC BẬC 3 (Theo chuẩn khung 6 bậc châu âu) của Đại Học Ngân Hàng TPHCM dự kiến diễn ra vào tháng 8. Chốt hồ sơ đế hết ngày 31/6/2020.
______________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

01/06/2020

🔥🔥ĐẦU TUẦN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA THI MỚI ĐẾN QUÝ HỌC VIÊN
======================
✅Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 6/6/2020.
✅Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 14/6/2020.
✅Khóa Thi cấp chứng chỉ B1 Đại Học Trà Vinh( Chứng chỉ nội bộ) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/6/2020
______________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

18/05/2020

🔥🔥ĐẦU TUẦN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC GIỚI THIỆU KHÓA THI MỚI ĐẾN QUÝ HỌC VIÊN
======================
✅Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B trường ĐẠI HỌC HUFLIT sẽ diễn ra vào ngày 31/5/2020.
✅Khóa thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng Cao trường ĐẠI HỌC CNTT ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 31/5/2020.
✅Khóa Thi cấp chứng chỉ B1 Đại Học Trà Vinh sẽ diễn ra vào ngày 31/5/2020
______________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

06/05/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xin thông báo đến quý học viên:

- Sau thời gian nghiêm chỉnh chấp hành giản cách xã Hội theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, bắt đầu từ giữa tháng này các trường Đại Học lớn trên địa bàn sẽ đi học trở lại.

- Chúng tôi vẫn đang theo sát thông tin lịch thi các khoá để cập nhật kịp thời đến Quý học viên thời gian ôn tập và sát hạch.

- Quý học viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tham gia những khoá học của mình cần.

- Mọi thắc mắc có thể liên hệ tại Page hoặc
☎️ Hotline: 0868858597

Trân trọng !

26/02/2020

🔔🔔🔔 Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thăng Tiến xin thông báo:
🥇Hiện tại các trường Đại Học trên địa bàn TPHCM
vẫn đang nghỉ để phòng dịch nên chưa có khoá thi Ngoại Ngữ - Tin Học nào được tổ chức từ đầu năm.
🥈Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin lịch ôn tập và lịch thi sớm nhất đến quý học viên sau khi nhận được thông báo mới nhất từ các trường ĐH.
🥉 Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Hotline: ☎️ 0868858597

Trường đại học thứ 3 tại TP.HCM được tổ chức thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc 20/02/2020

12 trường đại học, học viện được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc:

Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường đại học Sài Gòn và Trường đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trường đại học thứ 3 tại TP.HCM được tổ chức thi năng lực ngoại ngữ 6 bậc TTO - Ngày 20-2, Bộ GD-ĐT có công văn đồng ý cho Trường đại học Ngân hàng TP.HCM được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

20/12/2019

🌺🌺Thông báo thi Tiếng Anh B trường Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn.
✅Thí sinh có mặt tại địa điểm thi 81 Võ Thị Sáu, Quận 3
✅vào lúc 9h30 ngày 22/12/2019.
✅Khi đi thi đem theo CMND bản gốc, 1 bút mực, 1 bút chì.
👉Tới địa điểm thi sẽ có nhân viên hướng dẫn gửi xe và vào làm thủ tục dự thi. Học viên đến sớm vui lòng giữ trật tự.
Phiếu dự thi sẽ phát trong phòng thi.(thí sinh nào thiếu hồ sơ bổ sung trong phòng thi)
👉KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI LÀM BÀI.

🌺🌺TB thi CNTT Đại học Công Nghệ Thông Tin ĐHQG TP.HCM
✅Giờ thi 7h30 sáng CN ngày 22/12/2019
✅Tại 50 Thành Thái, Quận 10.( Trường THPT Nguyễn Khuyến)
✅Khi đi thi cần phải đem theo :CMND / thẻ SVHS bản chính.
👉Danh sách dán trước cửa ra vào. KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN TRƯỚC KHI LÀM BÀI.
Trân trọng!

02/12/2019

📕📕📕TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THĂNG TIẾN THÔNG BÁO ĐỢT THI NGOẠI NGỮ CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2019
======================
👉Theo quy định mới của Bộ Giáo Dục, từ năm 2020 sẽ chấm dứt việc đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C.
Các bạn học viên đăng ký trong năm nay vừa tiết kiệm được lệ phí dự thi nhưng vẫn đảm bảo đủ chuẩn của các cơ quan tuyển dụng.
Chứng chỉ cấp vẫn có thời hạn và giá trị trọn đời.

✅Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B CUỐI CÙNG của trường TRUNG CẤP QUỐC TẾ SÀI GÒN sẽ diễn ra vào ngày 22/12/2019.
✅ Khóa thi Tin Học Cơ bản và Nâng Cao Đại Học CNTT ĐẠI HỌC Quốc Gia TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 22/12/2019.
✅ Khóa thi Tiếng Pháp B Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/12/2019.
_____________________
LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

21/09/2019
12/09/2019

📕📕📕TRUNG TÂM XIN LƯU Ý VỀ VIỆC CẤP VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ.
=======================
1️⃣ Tất cả các bạn học viên lưu ý: Chứng chỉ của các bạn sau ngày thi muộn nhất là 2 tháng kể từ ngày thi sẽ có và lưu giữ tại trung tâm. Các bạn vui lòng liên hệ để nhận gấp. Tất cả các trường hợp không nhận bằng trước năm 2018. Mọi mất mát hay hư hổng.Trung tâm sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

2️⃣ Yêu cầu các bạn khi đi nhận bằng phải mang theo giấy chứng minh nhân dân ( thẻ căn cước) để đối chứng. Tránh gây tình trạng mất bằng hay nhầm lẫn.

3️⃣ Tất cả các trường hợp gửi bằng đường chuyển phát nhanh. Các chứng chỉ có giá trị lớn Trung tâm sẽ không gửi. Vì lý do đảm bảo an toàn cho chứng chỉ của các bạn. Vì nếu thất lạc hay mất chứng chỉ, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm. Phía bưu điện họ sẽ đền bù nhưng KHÔNG THỎA ĐÁNG. Các chứng chỉ có giá trị vừa và nhỏ thì trung tâm sẽ báo cho các bạn. Chỉ trường hợp đặc biệt, trung tâm mới gửI
________________________
💥💥Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
📞HOTLINE: 0868 8585 97

10/08/2019

💎💎💎TRUNG TÂM XIN THÔNG BÁO: THU HỒ SƠ ĐỢT CUỐI CÙNG ĐỢT THI NGÀY 18/8/2019
=======================
✅Học viên có mặt tại: Học viện Hành Chính Quốc gia, địa chỉ số 10 đường 3/2 Quận 10.
✅Ngày: 13/8/2019
✅Thời gian: 9h-11h
________________________
💥💥Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
📞HOTLINE: 0911 702 703

06/08/2019

💎💎💎TRUNG TÂM XIN THÔNG BÁO:💎💎💎
=======================
🔥🔥🔥Học viên chú ý chỉ còn vài đợt thi nữa nên tranh thủ đăng ký để được nhận sự hỗ trợ cuối cùng.
----------------------------------------
✅Tiếng Pháp B Huflit diễn ra vào lúc 12h15 ngày 11/8/2019
✅Hồ sơ gồm 1 cmnd photo và 3 tấm hình 3x4
________________________
💥💥Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
📞HOTLINE: 0868 8585 97

03/08/2019

🌐🌐🌐THÔNG BÁO:CHÚNG CHỈ NGOẠI NGỮ TIN HỌC CỦA CÁC BẠN THI NGÀY 16/6/2019 ĐÃ CÓ.
Mời các bạn học viên đến nhận
===================
🔥Thứ 2 ngày 5/8/2019
🔥Thời gian: 9h-11h
🔥Địa điểm : Học viện hành chính Quốc gia, số 10 đường 3/2 Quận 10.(cạnh nhà hát Hòa Bình)
===================
☎️Liên Hệ: 0868 8585 97
TRÂN TRỌNG!

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thăng Tiến's post 24/07/2019

Sở Văn Hoá Thể Thao TPHCM tuyển dụng công chức 2019.

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thăng Tiến's post 24/07/2019

Sở Tư Pháp TPHCM tuyển dụng công chức 2019.

Photos from Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thăng Tiến's post 24/07/2019

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Xây Dựng TP.HCM 🏙

15/07/2019

🔰🔰🔰 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THĂNG TIẾN GIỚI THIỆU KHÓA THI CUỐI CÙNG TRONG THÁNG 7 🎉🎉
_________________________
🌺🌺Khóa thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B,C; Chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng Cao Trường ĐHNH TP HCM sẽ diên ra vào ngày 28/7/2019.‼️‼️
🌺🌺Khóa thi Tiếng Anh A2, B1 ĐHNH sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 20/7/2019.‼️
🌺🌺 Khóa thi Tiếng Trung ĐHNH sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 20/7/2019‼️‼️
🌺🌺 Khóa thi Tin Học Nâng Cao Đại Học Bách Khoa TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 20/7/2019.‼️‼️
🌺🌺 Khóa thi Tiếng Pháp B Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/7/2019.‼️‼️
========================
👉LIÊN HỆ:
🌍Công ty TNHH Hỗ Trợ và Tư Vấn Giáo Dục Thăng Tiến
🏣Add: Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thăng Phường 7 Quận 3 TP HCM
☎️Tel: 0868 8585 97

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


117/119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Yola Yola
Cơ Sở 1: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70

YOLA - KHAI PHÓNG SỨC MẠNH TIỀM NĂNG Hệ thống Anh Ngữ mang đến các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Học Tiếng Anh NEW YOU ENGLISH Học Tiếng Anh NEW YOU ENGLISH
Ho Chi Minh City

Học Tiếng Anh New You English Core Value: "Bring out the best in you" Chúng tôi mong muốn gi

Ielts Ready Ielts Ready
Tòa Nhà Số 10, Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm Anh Ngữ ASTON Trung tâm Anh Ngữ ASTON
Tòa Nhà Emporium , Lầu 4, 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11
Ho Chi Minh City, 700000

5 Es of ASTON : Exciting - Enjoyable - Engaging - Excellent - English

Un, deux, trois Un, deux, trois
Ho Chi Minh City

(Français) Bonjour, je m'appelle Marie-Anne et j'enseigne le français au Vietnam. (English) Hello

MIFA English MIFA English
415 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

MIFA English - Quality is our priority !!! Chuyên sâu giảng dạy TOEIC, IELTS, GIAO TIẾP

Tiếng Anh Thầy Di Tiếng Anh Thầy Di
Đường Lê Trọng Tấn, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

IELTS Gladiator IELTS Gladiator
6/3 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Các khóa học IELTS từ cơ bản đến nâng cao: - IELTS 4.0 - 6.5+ - IELTS 7.0++

Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Tại Nhà Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Tại Nhà
Ho Chi Minh City, 700000

ELSA Speak là ứng dụng học nói Tiếng Anh bằng trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu th?

Du học Nhật Bản cùng Lapis Du học Nhật Bản cùng Lapis
16 Lê Văn Duyệt, Phường 1
Ho Chi Minh City, 70000

Đào tạo tiếng Nhật chuyên nghiệp. Du học Nhật Bản uy tín, chất lượng. Liên h

Cùng học tiếng Đức- DLmA Cùng học tiếng Đức- DLmA
Chung Cư Saigon Gateway, Đường Song Hành Quận 9
Ho Chi Minh City

Wir lernen Deutsch zusammen

Tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ Tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ
Hồ Con Rùa, Pham Ngọc Thạch, Q. 3
Ho Chi Minh City

Tất tần tật về Tiếng Anh từ lớp 1 - lớp 12