TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN

TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Bình Thạnh nhận dạy kèm tại nhà các lớp từ 1-12, luyện thi Đại học với uy tín, chất lượng.

Sđt: 0907711224 - 0988839039

Operating as usual

[10/20/20]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 20/10/2020
Lớp: 9
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ P25 BÌNH THẠNH
Mức lương: 2,500,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX, 20H
Yêu cầu: SV NỮ (DẠY 1H30P)
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/20/20]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 20/10/2020
Lớp: 6
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ P22 BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận Bình Tân

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH TÂN
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-tan.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 4
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: NGUYỄN THỊ TÚ, BÌNH HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN
Mức lương: 1,600,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 17H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

giasunhanvan.com.vn

Gia sư huyên Bình Chánh

TRUNG TÂM GIA SƯ BÌNH CHÁNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-huyen-binh-chanh.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 4
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: VÕ VĂN VÂN, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1,600,000
Số buổi: 3
Thời gian: THỨ 2,4,6, 17H30
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 1
Môn dạy: ĐÀN organ
Địạ chỉ: BẠCH DẰNG, P24, BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: BÌNH LỢI PHƯỜNG 13 BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H30
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận Bình Thạnh

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: ĐINH BỘ LĨNH, P26,BÌNH THẠNH
Mức lương: 3,000,000
Số buổi: 3
Thời gian: THỨ 2,4,6, 19H
Yêu cầu: GV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận 7

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 6
Môn dạy: TOÁN, LÝ
Địạ chỉ: TRẦN XUÂN SOẠN, TÂN HƯNG, QUẬN 7
Mức lương: 1,600,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-2.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 7
Môn dạy: TOÁN=AV
Địạ chỉ: TRẦN NÃO, BÌNH AN, QUẬN 2
Mức lương: 4,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 17H
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-2.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 4
Môn dạy: TOÁN, TV
Địạ chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH, AN PHÚ, QUẬN 2
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-2.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 3
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: NGUYỄN DUY TRINH, BÌNH TRƯNG TÂY, Q2
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận 2

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-2.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 3
Môn dạy: TOÁN =AV
Địạ chỉ: MAI CHÍ THỌ AN PHÚ Q2
Mức lương: 3,000,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 17H30
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 5
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: LÊ VĂN VIỆT, HP, QUẬN 9
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 7
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: ĐỖ XUÂN HỢP, PHÚ HỮU, Q9
Mức lương: 2,300,000
Số buổi: 4
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 11
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: LÊ VĂN VIỆT, P, TĂNG NHƠN PHÚ B, QUẬN 9
Mức lương: 2,400,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: LÊ VĂN VIỆT, HP, QUẬN 9
Mức lương: 2,800,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 10
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: LÊ VĂN VIỆT, TNPB, QUẬN 9
Mức lương: 1,400,000
Số buổi: 2
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 9
Môn dạy: LÝ,HÓA
Địạ chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, HIỆP PHÚ, Q9
Mức lương: 1,000,000
Số buổi: 1
Thời gian: CHỦ NHẬT, 14H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 6
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: TRƯƠNG VĂN THÀNH,HIỆP PHÚ, Q9
Mức lương: 1,600,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận 9

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 12
Môn dạy: LÝ
Địạ chỉ: TĂNG NHƠN PHÚ, PLB, Q9
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 9
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: QL13, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 6
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: QL1A, TAM BINH, THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: HIỆP BÌNH, HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 6
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, LINH ĐÔNG, THỦ ĐỨC
Mức lương: 2,700,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: VÕ VĂN NGÂN TRƯỜNG THỌ THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,200,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 9
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: HOÀNG DIỆU 2, LINH TRUNG, THỦ ĐỨC
Mức lương: 2,000,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 12
Môn dạy: LÝ ,HÓA
Địạ chỉ: VÕ VĂN NGÂN, LINH CHIỂU, THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận Thủ Đức

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 08/10/2020
Lớp: 9
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH TRUNG THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,300,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận Gò Vấp

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN GÒ VẤP
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-go-vap.html
Ngày 04/10/2020
Lớp: 4
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, P1, GÒ VẤP
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 04/10/2020
Lớp: 12
Môn dạy .SINH
Địạ chỉ: NGUYỄN VĂN LINH, TÂN PHÚ, QUẬN 7
Mức lương: 3,000,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 04/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: NGUYỄN VĂN LINH, TÂN PHONG, QUẬN 7
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 04/10/2020
Lớp: 12
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ, TÂN PHONG, Q7
Mức lương: 2,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: THỨ 7,CN., SX
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

www.giasunhanvan.com.vn

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 04/10/2020
Lớp: 7
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT, TÂN THUẬN ĐÔNG,Q7
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn

giasunhanvan.com.vn

Gia sư quận 7

TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 04/10/2020
Lớp: 8
Môn dạy: TOÁN =AV
Địạ chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG ,TÂN PHONG, Q7
Mức lương: 3,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: GV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

giasunhanvan.com.vn Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Uy Tín TPHCM, Giáo Viên, Sinh Viên, sư phạm ,các trường đại học lớn trong thành phố ,Gia Sư Chuyên Dạy Kèm tại nhà, từ lớp lá, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, LTĐH, Đàn, Vẽ, tin Học, AVGT,Gia Sư Nhân Văn nơi đáng tin cậy .

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn (090 7711 224 - 0988 839 039 thầy Hiền)

Location

Category

Telephone

Address


602/39/15 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
GREEN LIGHT BÌNH THẠNH GREEN LIGHT BÌNH THẠNH
25 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 100000

Greenlight Bình Thạnh là fanpage chính thức của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Greenlight thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GREEN LIGHT đào tạo các khoá học Tiếng Anh dành cho trẻ em từ 4 - 14 tuổi.

Educationusa Vietnam Educationusa Vietnam
Diamond Plaza, 34 Le Duan
Ho Chi Minh City

EducationUSA is a global network of more than 400 advising centers supported by the Bureau of Educational and Cultural Affairs at the U.S. Department ...

GĐPT Chánh Viên GĐPT Chánh Viên
161/35/20 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11
Ho Chi Minh City, 700000

• Cổng thông tin chính thức của Gia Đình Phật Tử Chánh Viên – trú xứ tại Tổ đình Giác Viên, Quận 11, TP.HCM

KMS English Masters Club KMS English Masters Club
2 Tan Vien, Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 70000

This is about the activities of KMS English Master club and NOT represent for the voice of KMS Technology company

Cao Kỳ Beauty Academy Cao Kỳ Beauty Academy
262 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, HCM
Ho Chi Minh City

Địa chỉ chuyên Phun Xăm Điêu Khắc - Kiến tạo Chân Mày, Mí, Môi đẹp tự nhiên, chuẩn phong thuỷ. Viện đào tạo Phun Xăm Điêu Khắc Thẩm Mỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo - Bộ y tế Trung tâm Đào tạo - Bộ y tế
699 Trần Hưng Đạo
Ho Chi Minh City

Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải
343D Lạc Long Quân, P.5, Q.11
Ho Chi Minh City, 70000

Fanpage Chính Thức của Đoàn Trường THPT Trần Quang Khải - Quận 11, Tp.HCM

English Corner English Corner
Ho Chi Minh City, 84

Learn and Share

EduNetwork Global EduNetwork Global
Ho Chi Minh City, 700000

EduNetwork Global đến từ Singapore. Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai

Mầm Non Hướng Dương-Nhà Bè Mầm Non Hướng Dương-Nhà Bè
1/25A ấp 3 Xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè
Ho Chi Minh City

CHƯA LÀM MẸ NHƯNG CHỨA CHAN TÌNH MẸ

Diện Chẩn Bình Thạnh-  Lương Y Mai Thị Thu Thảo - Khóa Học Diệ Diện Chẩn Bình Thạnh- Lương Y Mai Thị Thu Thảo - Khóa Học Diệ
Ho Chi Minh City, 70000

Diện Chẩn Sống Khỏe Mỗi Ngày! www.MaiThiThuThao.com.vn, www.youtube.com/maithithuthao80, www.twitter.com/maithithuthao80

Chính sách thuế mới có hiệu lực từ đầu tháng 4 năm 2016 Chính sách thuế mới có hiệu lực từ đầu tháng 4 năm 2016
Chính Sách Thuế Mới Có Hiệu Lực Từ đầu Tháng 4 Năm 2016
Ho Chi Minh City, 70000

Chính sách thuế mới có hiệu lực từ đầu tháng 4 năm 2016

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C