TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN

TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Bình Thạnh Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn Bình Thạnh nhận dạy kèm tại nhà các lớp từ 1-12, luyện thi Đại học với uy tín, chất lượng.

Sđt: 0907711224 - 0972392233

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 11
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: UNG VĂN KHIÊM P25 BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,600,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H30
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 5
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ P22 BÌNH THẠNH
Mức lương: 2,400,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,18
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 9
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: NGUYỄN XÍ P26 BÌNH THẠNH
Mức lương: 2,200,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH P17 BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,400,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 9
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: BẠCH ĐẰNG P24 BÌNH THẠNH
Mức lương: 2,500,000
Số buổi: 2
Thời gian: THỨ 2, 18H, CHỦ NHẬT, SX,
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: TOÁN, ANH VĂN
Địạ chỉ: BẠCH ĐẰNG P24 BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,400,000
Số buổi: 3
Thời gian: THỨ 2,4,6, 18H
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: PHAN ĐĂNG LƯU P3 BÌNH THẠNH
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: THỨ 2,4,6, 17H30
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-binh-thanh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 12
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: ĐINH TIÊN HOÀNG P3 BÌNH THẠNH
Mức lương: 3,600,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 19H
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN TÂN BÌNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-tan-binh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 11
Môn dạy: IELTS
Địạ chỉ: TRƯỜNG CHINH P15 TÂN BÌNH
Mức lương: 3,000,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX,20H
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 10
Môn dạy: GITA
Địạ chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ TÂN PHONG QUẬN 7
Mức lương: 2,000,000
Số buổi: 2
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 6
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-6.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 9
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: HỒNG BÀNG P6 QUẬN 6
Mức lương: 1,700,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-2.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 5
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, AN PHÚ, QUẬN 2
Mức lương: 2,400,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-2.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 5
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH, AN PHÚ, Q2
Mức lương: 2,400,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,17H30
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN TÂN BÌNH
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-tan-binh.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 12
Môn dạy: IELTS
Địạ chỉ: ÂU CƠ PHƯỜNG 14 TÂN BÌNH
Mức lương: 4,000,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX,19H30
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: TOÁN, LÝ
Địạ chỉ: LÊ VĂN VIỆT HIỆP PHÚ QUẬN 9
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: THỨ 3,5,7, 19H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 1
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: LÊ VĂN VIỆT HIỆP PHÚ Q9
Mức lương: 2,000,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,17H30
Yêu cầu: SV.NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 8
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: LÃ XUÂN OAI, TRƯỜNG THẠNH,Q9
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV.NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: TOÁN, LÝ
Địạ chỉ: ĐỖ XUÂN HỢP, PLB, QUẬN 9
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: 19H
Yêu cầu: SV.NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: ĐỖ XUÂN HỢP, PLB, QUẬN 9
Mức lương: 3,500,000
Số buổi: 4
Thời gian: SX,19H
Yêu cầu: SV.
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 1
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: VÕ VĂN NGÂN ,LINH CHIỂU, THỦ ĐỨC
Mức lương: 2,000,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/17/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 17 / 10 / 2019
Lớp: 5
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: QL13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,300,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,SAU 14H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-thu-duc.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 11
Môn dạy: LÝ
Địạ chỉ: QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG, HBC, THỦ ĐỨC
Mức lương: 1,000,000
Số buổi: 1
Thời gian: THỨ 3, 18H
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 10
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-10.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 10
Môn dạy: ANH VĂN
Địạ chỉ: ĐƯỜNG 3/2 PHƯỜNG 12 Q10
Mức lương: 1,200,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 3
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-3.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 12
Môn dạy: LÝ
Địạ chỉ: LÝ THÁI TỔ P1 QUẬN 3
Mức lương: 2,000,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 8
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-8.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 12
Môn dạy: LÝ
Địạ chỉ: NGUYỄN THỊ TẦN P2 QUẬN 8
Mức lương: 2,200,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 8
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-8.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 4
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: NGUYỄN THỊ TẦN P2 QUẬN 8
Mức lương: 2,400,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,19H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 5
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-5.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 3
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: VÕ VĂN KIỆT P1 QUẬN 5
Mức lương: 2,200,000
Số buổi: 5
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 5
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-5.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 12
Môn dạy: LÝ
Địạ chỉ: VÕ VĂN KIỆT P1 QUẬN 5
Mức lương: 2,200,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: GV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 8
Môn dạy: TLH
Địạ chỉ: LÃ XUÂN OAI, TRƯỜNG THẠNH, Q9
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX, 18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-9.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: TOÁN, LÝ
Địạ chỉ: NGUYỄN DUY TRINH, PHÚ HỮU,Q9
Mức lương: 1,800,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 5
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ, P, TÂN PHONG, Q7
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 5
Môn dạy: CÁC MÔN
Địạ chỉ: NGUYỄN VĂN LINH, P, TÂN PHÚ, Q7
Mức lương: 1,500,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 7
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT, P,TÂN THUẬN TÂY, Q7
Mức lương: 900,000
Số buổi: 2
Thời gian: SX,18H
Yêu cầu: SV
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

[10/11/19]   TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 7
http://giasunhanvan.com.vn/gia-su-quan-7.html
Ngày 11 / 10 / 2019
Lớp: 10
Môn dạy: TOÁN
Địạ chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ, P, TÂN PHONG, QUẬN 7
Mức lương: 2,000,000
Số buổi: 3
Thời gian: SX,19H
Yêu cầu: SV NỮ
Phí: 40%
Địa chỉ VP: 602/39/15 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, BÌNH THẠNH
SĐT: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
Website: www.giasunhanvan.com.vn (lớp được cập nhật thường xuyên)

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn (090 7711 224 - 0988 839 039 thầy Hiền)

Location

Category

Telephone

Address


602/39/15 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Anh Ngữ Bắc Mỹ Và Những Người Bạn Anh Ngữ Bắc Mỹ Và Những Người Bạn
Ho Chi Minh City

nơi học hỏi và giao lưu

Tuyển dụng KizCiti Tuyển dụng KizCiti
Add1: Cổng Số 3 - KCV Khánh Hội - Đường 48 - P5 - Q4. Add2: B1-R3-09 - Royal City - 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Ho Chi Minh City, 08

KizCiti Hồ Chí Minh và Hà Nội Cơ hội việc làm mới tại Khu vui chơi Hướng nghiệp cho trẻ em

OverseaPro Education OverseaPro Education
106 Hoa Cúc ,Phường 7, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

OverseaPro là một trong những công ty con của Global Education Service tổ chức tư vấn du học,du lịch,định cư nước ngoài được chính phủ Việt Nam cấp phép,

Leadgen Education Leadgen Education
71 Tạ Hiện P. Thạnh Mỹ Lợi Q.2
Ho Chi Minh City, 700000

Đồng hành cùng một triệu bạn trẻ Việt Nam trên con đường định hướng sự nghiệp, khai phá và phát huy thế mạnh của bản thân.

Certified Hospitality Supervisor Certified Hospitality Supervisor
9A – 9B Thi Sach Street, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Ông Tổ IELTS Ông Tổ IELTS
71 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Nơi giải bày tâm sự của các bạn đang học IELTS. Nơi bắt đầu cho tâm hồn các bạn Mất gốc. Giải trí và tìm đường đi đổi màu passport. Giải trí IELTS và tìm đường cho Mất gốc. IELTS Đình Long.

Trung Tâm Gia Sư Khởi Nguyên Trung Tâm Gia Sư Khởi Nguyên
113/84/97 An Dương Vương, P. An Lạc, Bình Tân
Ho Chi Minh City

Trung Tâm Dạy Kèm uy tín tại TPHCM. Cam kết chất lượng gia sư !

Gia Sư Tiếng Anh New World Gia Sư Tiếng Anh New World
22/3/24 Đường 22 Phường Linh Đông Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Cung cấp giáo viên chất lượng cao Cung cấp nguồn giáo viên nước ngoài cho trung tâm anh ngữ, trường mầm non, nhóm trẻ Dạy tiếng anh mọi trình độ theo yêu cầu Cam kết, đảm bảo chất lượng cao nhất

Trường Cán bộ quản lý giáo dục tp. Hồ Chí Minh Trường Cán bộ quản lý giáo dục tp. Hồ Chí Minh
7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ho Chi Minh City

Nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cốt cán chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Đất Việt Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Đất Việt
Lầu 9 - 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 71000

- Sinh trắc Vân tay, Xác định Tài năng và Năng khiếu bẩm sinh. - Tư vấn định hướng Nghề Nghiệp. - Tư vấn Giáo Dục. - Các khóa đào tạo Kỹ năng mềm...

Trường THCS Tam Đông 1 Trường THCS Tam Đông 1
636 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn.
Ho Chi Minh City

Trường THCS Tam Đông 1

Vovinam Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn Vovinam Nhà Thiếu nhi huyện Hóc Môn
Số 16 đường Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
Ho Chi Minh City

Học võ Việt - Yêu nước Việt �

About   Privacy   Login C