US Boarding School Conference HCMC

US Boarding School Conference HCMC

US Boarding School Conference (UBSC) is an association created by students that organizes annual conferences for prospective boarding school students and parents. With our motto being “Aspire to Inspire”, UBSC aspire to inspire our audience to explore the vast academic opportunities boarding schools in the United States have to offer. US Boarding School Conference (UBSC) được thành lập bởi một nhóm du học sinh với mục tiêu tổ chức một buổi hội thảo hàng năm dành cho những bạn cũng như phụ huynh đang phân vân về việc du học ở các trường nội trú ở Hoa Kì. Với khẩu hiệu “Aspire to Inspire” mục tiêu của UBSC là truyền nguồn cảm hứng để các bạn tìm hiểu về vô số những cơ hội học tập mà những trường nội trú ở Hoa Kỳ mang lại.

Ban tổ chức US Boarding School Conference (UBSC) 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã tham dự buổi hội thảo năm nay.

Với phương châm ‘Khát khao truyền cảm hứng’, UBSC mong rằng sự có mặt của các khách mời và đại diện trường đã giúp ích được mọi người - dù ít hay nhiều - trong quá trình tìm hiểu thêm về đời sống với tư cách là du học sinh ở trường nội trú Mỹ. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chúng mình mong rằng trong những năm tới UBSC sẽ có thêm cơ hội để truyền tải thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sinh sống ở những trường nội trú Mỹ.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, mặc dù ban tổ chức UBSC đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, UBSC mong quý vị sẽ điền vào Form Góp Ý sau đây để UBSC có thể tổ chức hội thảo năm sau một cách hoàn chỉnh hơn nữa!

Một lần nữa, UBSC xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào mùa hè năm sau nhé!

Form Góp Ý UBSC 2018: https://goo.gl/forms/WpCDpGMqIbOAAkA43

Ban tổ chức US Boarding School Conference (UBSC) 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã tham dự buổi hội thảo năm nay.

Với phương châm ‘Khát khao truyền cảm hứng’, UBSC mong rằng sự có mặt của các khách mời và đại diện trường đã giúp ích được mọi người - dù ít hay nhiều - trong quá trình tìm hiểu thêm về đời sống với tư cách là du học sinh ở trường nội trú Mỹ. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chúng mình mong rằng trong những năm tới UBSC sẽ có thêm cơ hội để truyền tải thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sinh sống ở những trường nội trú Mỹ.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, mặc dù ban tổ chức UBSC đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, UBSC mong quý vị sẽ điền vào Form Góp Ý sau đây để UBSC có thể tổ chức hội thảo năm sau một cách hoàn chỉnh hơn nữa!

Một lần nữa, UBSC xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào mùa hè năm sau nhé!

Form Góp Ý UBSC 2018: https://goo.gl/forms/WpCDpGMqIbOAAkA43

Ban tổ chức US Boarding School Conference (UBSC) 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã tham dự buổi hội thảo năm nay.

Với phương châm ‘Khát khao truyền cảm hứng’, UBSC mong rằng sự có mặt của các khách mời và đại diện trường đã giúp ích được mọi người - dù ít hay nhiều - trong quá trình tìm hiểu thêm về đời sống với tư cách là du học sinh ở trường nội trú Mỹ. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chúng mình mong rằng trong những năm tới UBSC sẽ có thêm cơ hội để truyền tải thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sinh sống ở những trường nội trú Mỹ.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, mặc dù ban tổ chức UBSC đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, UBSC mong quý vị sẽ điền vào Form Góp Ý sau đây để UBSC có thể tổ chức hội thảo năm sau một cách hoàn chỉnh hơn nữa!

Một lần nữa, UBSC xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào mùa hè năm sau nhé!

Form Góp Ý UBSC 2018: https://goo.gl/forms/WpCDpGMqIbOAAkA43

Ban tổ chức US Boarding School Conference (UBSC) 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã tham dự buổi hội thảo năm nay.

Với phương châm ‘Khát khao truyền cảm hứng’, UBSC mong rằng sự có mặt của các khách mời và đại diện trường đã giúp ích được mọi người - dù ít hay nhiều - trong quá trình tìm hiểu thêm về đời sống với tư cách là du học sinh ở trường nội trú Mỹ. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chúng mình mong rằng trong những năm tới UBSC sẽ có thêm cơ hội để truyền tải thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sinh sống ở những trường nội trú Mỹ.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, mặc dù ban tổ chức UBSC đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, UBSC mong quý vị sẽ điền vào Form Góp Ý sau đây để UBSC có thể tổ chức hội thảo năm sau một cách hoàn chỉnh hơn nữa!

Một lần nữa, UBSC xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào mùa hè năm sau nhé!

Form Góp Ý UBSC 2018: https://goo.gl/forms/WpCDpGMqIbOAAkA43

Ban tổ chức US Boarding School Conference (UBSC) 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã tham dự buổi hội thảo năm nay.

Với phương châm ‘Khát khao truyền cảm hứng’, UBSC mong rằng sự có mặt của các khách mời và đại diện trường đã giúp ích được mọi người - dù ít hay nhiều - trong quá trình tìm hiểu thêm về đời sống với tư cách là du học sinh ở trường nội trú Mỹ. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chúng mình mong rằng trong những năm tới UBSC sẽ có thêm cơ hội để truyền tải thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sinh sống ở những trường nội trú Mỹ.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, mặc dù ban tổ chức UBSC đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, UBSC mong quý vị sẽ điền vào Form Góp Ý sau đây để UBSC có thể tổ chức hội thảo năm sau một cách hoàn chỉnh hơn nữa!

Một lần nữa, UBSC xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào mùa hè năm sau nhé!

Form Góp Ý UBSC 2018: https://goo.gl/forms/WpCDpGMqIbOAAkA43

Ban tổ chức US Boarding School Conference (UBSC) 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã tham dự buổi hội thảo năm nay.

Với phương châm ‘Khát khao truyền cảm hứng’, UBSC mong rằng sự có mặt của các khách mời và đại diện trường đã giúp ích được mọi người - dù ít hay nhiều - trong quá trình tìm hiểu thêm về đời sống với tư cách là du học sinh ở trường nội trú Mỹ. Với sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, chúng mình mong rằng trong những năm tới UBSC sẽ có thêm cơ hội để truyền tải thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sinh sống ở những trường nội trú Mỹ.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, mặc dù ban tổ chức UBSC đã hết sức cố gắng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, UBSC mong quý vị sẽ điền vào Form Góp Ý sau đây để UBSC có thể tổ chức hội thảo năm sau một cách hoàn chỉnh hơn nữa!

Một lần nữa, UBSC xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào mùa hè năm sau nhé!

Form Góp Ý UBSC 2018: https://goo.gl/forms/WpCDpGMqIbOAAkA43

[08/05/18]   Hội Thảo Du Học Nội Trú Mỹ 2018 đã bắt đầu rồi!

[ĐẾM NGƯỢC—CÒN 1 NGÀY!] Tại Sao UBSC?
[English Below]

Link đăng ký:https://goo.gl/forms/iOFrIuqYt63n29tI2

Trong vòng chưa đầy 24 tiếng, hội thảo trường du học nội trú Mỹ sẽ diễn ra tại khách sạn Park Hyatt! Để đảm bảo được chỗ ngồi, các bạn hãy đến đúng giờ để đăng ký vào lúc 8:30 sáng!

Tại sao chọn UBSC?
Hội thảo trường du học nội trú Mỹ sẽ mở mang quan niệm của các bạn về những sự lựa chọn khi qua bên Mỹ! Hội thảo sẽ cho các bạn cơ hội gặp những đại diện từ các trường khác nhau và đồng thời cung cấp cho các bạn một cuộc thảo luận rất hữu ích từ các bạn du học sinh và phụ huynh. Nhóm UBSC chúng mình tin rằng các bạn sẽ biết được một hai điều có ích từ cuộc hội thảo lần này!

Nhóm UBSC mong muốn được gặp các bạn!

UBSC 2018
Ngày: Chủ Nhật, 5 tháng 8
Thời gian: 8:30 AM - 12:00 PM
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt, Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghè, Quận 1 thành phố Hố Chí Minh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registration Link:https://goo.gl/forms/iOFrIuqYt63n29tI2

In less than 24 hours, the US Boarding School Conference will be taking place at the Park Hyatt Hotel! To guarantee a spot for your party, be sure to arrive in time for registration at 8:30 AM!

Why UBSC?

UBSC will broaden your perspectives; so you will be able to choose the best boarding schools that fits you! From the various boarding schools that will be featured at our school fair to the extensive discussion panels, UBSC truly believes that our event will enlighten you with stories that are beyond textbooks.

We hope to see you there!

UBSC 2018
Date: Sunday, 5th August 2018
Time: 8:30 AM – 12:00 PM
Venue: Park Hyatt Hotel, 2 Cong Truong Lam Son, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Registration link: https://goo.gl/forms/iOFrIuqYt63n29tI2

[ĐẾM NGƯỢC: CÒN 2 NGÀY NỮA!] Hội Nghị Trường
[English below]
Nhanh nhanh đăng ký cho hội thảo!
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/iOFrIuqYt63n29tI2

————————————————————

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là Hội Thảo Trường Nội Trú Mỹ sẽ diễn ra, và UBSC xin trân trọng kính mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào Hội Chợ Trường Nội Trú Mỹ, được bắt đầu trước hội thảo. Với sự có mặt của các sinh viên đến từ hơn 20 trường nội trú khắp nước Mỹ, phụ huynh và học sinh có thể trò chuyện và hỏi về đời sống sinh viên xa nhà, cơ hội học tập, hoạt động ngoại khóa, vv. Mục đích của hội chợ là để các truyền cảm hứng cho các sinh viên, và cho các gia đình một sự yên tâm bằng cách giới thiệu cho mọi người về nhiều trường khác nhau, mỗi nơi đều đa dạng theo cách riêng của nó. UBSC rất hân hạnh mời mọi người tham dự Hội Thảo UBSC 2018 tham gia vào Hội Chợ Trường Nội Trú Mỹ, với những trường như sau:

Loomis Chaffee
St.George’s
Northfield Mount Hermon School
Blair Academy
Stevenson School
The Hill School
The Grier School
Philips Exeter
Thornton Academy
Taft School
Macduffie
Orme School
Pomfret
Oregon Episcopal School
Lee Academy
Mercersburg Academy
Lawrenceville School
Williston
Kent School
Cranbrook School
Virginia Episcopal School
Suffield Academy
Miss Hall’s School
Lawrenceville School
Wyoming Seminary
Miss Porter’s

————————————————————

As the U.S Boarding Conference is happening in 2 days, we would like to invite you to join us at our U.S Boarding School Fair 2018, which will take place at beginning of the conference. With more than 20 prestigious institutions present at the fair, students and parents are encouraged to ask school representatives about their boarding school. From student life and academic opportunities to sports and arts, our sole purpose is to inform parents and inspire students by introducing them to potential schools, all diverse in its own way. It will be our greatest pleasure to have you join the U.S Boarding School Fair 2018 with the following schools:
Loomis Chaffee
St.George’s
Northfield Mount Hermon School
Blair Academy
Stevenson School
The Hill School
The Grier School
Philips Exeter
Thornton Academy
Taft School
Macduffie
Orme School
Pomfret
Oregon Episcopal School
Lee Academy
Mercersburg Academy
Lawrenceville School
Williston
Kent School
Cranbrook School
Virginia Episcopal School
Suffield Academy
Miss Hall’s School
Lawrenceville School
Wyoming Seminary
Miss Porter’s

[ĐẾM NGƯỢC—CÒN 3 NGÀY!] Diễn giả
[English below]
Chỉ còn 3 ngày nữa là hội thảo UBSC sẽ diễn ra, mọi người mau đăng kí để có một chỗ trong hội thảo nhé!
Link đăng ký: https://goo.gl/forms/iOFrIuqYt63n29tI2

Hàng năm, UBSC luôn luôn có những diễn giả chia sẻ về nhiều khía cạnh lẫn kinh nghiệm của bản thân họ về cuộc sống xa nhà. Năm nay, UBSC rất hân hạnh được giới thiệu Mai Hoàng.

Mai sẽ là một học viên của trường đại học John Hopkins sau hè năm nay với dự định chuyên ngành Sinh Học và Kinh Tế Học. Trường đại học John Hopkins thật sự thì không cần một lời giới thiệu gì hết, vì danh hiệu uy tín của trường đã được công nhận toàn cầu từ năm 1876 cho đến bây giờ.
Sự tham vọng và cảm hứng của Mai đã cho Mai nghị lực trong thời gian bạn ấy ‘săn đuổi’ các trường khác nhau. Mai luôn có người cố vấn của mình bên cạnh. Người cố vấn của bạn ấy không những là trải qua quá trình nộp đơn cùng bạn ấy, mà còn là người mà cho thêm Mai động lực trong những khoảng thời gian khó khăn, căng thẳng và hồi hộp nhất. Những thành tích học tập của Mai trong suốt thời gian cấp 3 của bạn ấy - nào là đoạt giải ở cuộc thi Latin Quốc Gia (Maxima Cum Laude Latin 1&2), với cả việc tốt nghiệp từ những lớp Advanced Placement (AP) - là sự đảm bảo của bạn ấy rằng “mục tiêu cao cả của mình không hề xa tầm tay nữa”.

Mai sẽ là một diễn giả trong phần ‘ Quá Trình Chuẩn Bị vào Đại Học Mỹ’ và bạn ấy sẽ chia sẻ trải nghiệm của bản thân qua quá trình nộp đơn vào các trường đại học khác nhau. Nếu bạn đang có nguyện vọng và đang nỗ lực để được bước chân vào một trường đại học hàng đầu nước Mỹ, thì đừng lỡ cơ hội đẻ được trò chuyện với một sinh viên như Mai nhé!

UBSC 2018
Thời gian: 8:30 A.M - 12:00 P.M | Chủ Nhật, ngày 5, tháng 8, 2018
Địa điểm: Park Hyatt Saigon (Đường 2 Công Trường Lam Sơn, phường Bến Nghè, Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh)
_____________________

Only 3 days left until UBSC 2018 makes a comeback! Be sure to register to have a spot in our conference!
Registration Link: https://goo.gl/forms/iOFrIuqYt63n29tI2

Every year, UBSC have student speakers who are present to share their experiences for multiple aspects of life abroad. This year, we are honored to present Mai Hoang.

Mai will be attending John Hopkins this fall and is planning to major in Behavioral Biology and minor in Economics. It can be agreed that John Hopkins really needs no introduction - for its prestigious title has been around since 1876.

Mai’s ambitions and inspiration really sparked and peaked during the time she spent ‘hunting’ schools. With her counselor constantly on her case, she not only had someone who was going through the motions with her but also someone to give her that extra ounce of motivation when needed. Mai’s work ethics and achievements in the past few years - from receiving the National Latin Exam for Maxima Cum Laude for Latin 1&2 award to demanding AP classes - was her reassurance that her “lofty goals were no longer out of reach”.

Mai is one of the panelists for UBSC 2018’s ‘Transition into College’ Panel, and she will be sharing her experience throughout the application process into different colleges. If a prestigious college is one of your aspirations and future endeavors, why miss out on the chance to have a conversation with a newly enrolled student?

Join us now for UBSC 2018!
Time: 8:30AM - 12:00PM | Sunday, August 5th, 2018
Location: Park Hyatt Saigon (2 Cong Truong Lam Son, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City)

docs.google.com

UBSC 2018 Registration Form

[Tâm Sự] Nên ở hay nên đi?
Link Đăng Ký: https://goo.gl/forms/59YBbUYpwYOa5wfW2

Đối với một đứa học trường công Việt Nam cả cuộc đời, xách 3 cái vali nặng trịch và chào tạm biệt bố mẹ mình tại Sân Bay Tân Sơn Nhất vào lúc 2 giờ sáng là việc khó nhất mà mình từng phải làm. Đi du học không chỉ là rời khỏi vòng tay che chở của bố mẹ mà còn là thay cái nắng khốc liệt của Sài Gòn với những bữa tuyết tới đầu gối và cơn mưa phùn lạnh buốt, và cũng là để lại những lần trốn Sao Đỏ mang bánh mì lên lớp đằng sau. Mình chưa nghĩ mình sẽ nhớ những lần viếng chùa dưới cái nắng gắt cùng với mùi nhang nồng nặc cho tới khi mình nhận ra mình phải chuẩn bị trải qua ít nhất 6 năm không có Tết. Mỗi khi mình ốm hay căng thẳng vì chuyện trường lớp, mình không còn mẹ ở bên để nấu cháo sườn cho hay được nằm ườn ôm mẹ và trò chuyện. Những niềm vui nhỏ nhoi của mình khi xa nhà là được ngồi trong quán phở và nghe mọi người nói Tiếng Việt với nhau hay tìm thấy cơm tấm trong một con hẻm tại Thành Phố New York. Dù vậy, đi du học đã cho mình những trải nghiệm mà mình sẽ không bao giờ được có nếu mình đã quyết định ở nhà.
Nếu mình ở lại Việt Nam, mình sẽ không bao giờ được chơi thể thao và theo đuổi hội họa.
Nếu mình ở lại Việt Nam, mình sẽ vẫn theo học lớp chuyên sinh dù hoàn toàn không có dự định làm bác sĩ.
Nếu mình ở lại Việt Nam, mình sẽ không bao giờ được ở cùng phòng với người bạn thân của mình hay được thức tới sáng để ngồi tâm sự với những người bạn du học sinh khác về việc nhớ nhà.
Nếu mình ở lại Việt Nam, mình sẽ không hiểu mình đã gần gũi và yêu thương Sài Gòn như thế nào mà mỗi lần mình chuẩn bị quay về Mỹ, mình lại mong được mẹ chở đi học bằng xe máy.
Nhớ nhung cuộc sống cũ ở nhà đúng thật là một phần lớn đối với một đứa du học sinh giống mình. Đúng thật là mình không nhận ra rằng Sài Gòn sẽ gắn bó với mình cho tới khi mình ở trên máy bay nhìn xuống thành phố qua ô cửa kính nhỏ. Nhưng có lẽ việc bỏ lại ly cà phê sữa đá bên vỉa hè vào cái nắng giữa trưa để ôm chặt lấy ly sô cô la nóng ngoài tuyết là quyết định đúng đắn.
Mình cũng thừa nhận rằng khi mình đứng xếp hàng ở sân bay cầm hộ chiếu trong tay thì vé máy bay như thể là một tấm vé đi đến một nơi với những cánh cửa mở để cho mình có thể nắm lấy những cơ hội mà mình chưa bao giờ dám mơ đến lúc mình còn ở nhà.
Vì thế, nhìn lại thì mình hoàn toàn không hối hận về ý định đi du học.
Bây giờ mình đã tự tin khi cầm một cây cọ vẽ trên tay. Mình đã được phép bước chân vào những lớp học mới và theo đuổi những thứ mình thích. Tại nơi đất khách quê người, mình thật sự hiểu rằng mình muốn xà vào lòng mẹ và “khóc lóc” về việc mình muốn ăn canh chua mẹ nấu như thế nào. Mỗi lần về nhà, những tia nắng ấm của Sài Gòn được mình lấy trọn.
Mình biết được rằng sự cô đơn khi ở một nơi xa lạ là điều dĩ nhiên.
Nhưng mình biết là Sài Gòn luôn luôn đợi mình trở về.

docs.google.com

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kỳ Vọng VS Sự Thật Về Trường Nội Trú
[Video Tâm Sự] - Thể thao, phí công lao?
'Boarding School is...'
Tết
School Traditions
Prom
Roommates

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Coffee Talk English II - Bình Thạnh Coffee Talk English II - Bình Thạnh
200, Street D5, Bình Thạnh District
Ho Chi Minh City, 72308

Trường Anh Ngữ Bình Chánh Trường Anh Ngữ Bình Chánh
368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 084

Trường Anh Ngữ Bình Chánh - Đào tạo Toeic hàng đầu tại Việt Nam Dạy tiếng anh giao tiếp - anh văn thương mại - anh văn thiếu nhi - TOEFL - IELTS

Họp Mặt Lê Hồng Phong Họp Mặt Lê Hồng Phong
235 Nguyễn Văn Cừ
Ho Chi Minh City

Ngày truyền thống trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 09.01

Dạy cắt may Sài Gòn Dạy cắt may Sài Gòn
71/1 Phú Mỹ, Phường 22, Bình Thạnh, HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy cắt may thời Trang và Rèm cửa chuyên nghiệp tại tp HCM và Hà Nội CT chuẩn, nhanh,t/h ngay,giá rẻ,giờ tự do -71/1 Phú Mỹ, phường 22, Bình Thạnh, HCM

Start House Start House
80/73 Dương Quảng Hàm Phường 5 Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Sline Academy - Sứ mệnh giúp 1 triệu bạn trẻ sống đúng với tiềm năng của mình thông qua công cụ sinh trắc vân tay và các khóa học ngắn hạn đào tạo kĩ năng sống và kinh doanh.

Park English Park English
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

TOEIC IELTS THẦY QUÂN TOEIC IELTS THẦY QUÂN
319 A13 Cao ốc Thuận Việt
Ho Chi Minh City, 1000

🍀 TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC CÓ TẠI LỚP THẦY: https://goo.gl/bbn5Nm

Q.7 TP.HCM English Class Q.7 TP.HCM English Class
156 Vinh Khanh Q4
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Rangjung Yeshe Vietnam Rangjung Yeshe Vietnam
307/31 Nguyen Van Troi, Ward 1, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 700000

Nơi bạn tìm hiểu về Phật Giáo Kim Cương Thừa

PHÚ NHUẬN ĐỎ-er's Confessions PHÚ NHUẬN ĐỎ-er's Confessions
109 Phan Đăng Lưu
Ho Chi Minh City

TTGDTX Q.PHÚ NHUẬN |OFFICIAL PAGE| Like page để dõi theo "PN Đỏ". Vào: http://phunhuandocf.tk để gửi confessions

Clever Academy - Trường Anh ngữ Quốc tế Clever Academy - Trường Anh ngữ Quốc tế
Lầu 5, Toà Nhà Pax Sky 2, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Ignition Impression Ignition Impression
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN