Faculty of Foreign Languages IUH

Faculty of Foreign Languages IUH

Comments

Our upgraded version of online teaching is now ready
Thư ngỏ từ Hiệu trưởng IUH
Hi everyone
I would like find to find somebody can help me re-type an English contract 17pages from pdf file to MS Word (notice: the convert softwares not allowed). I don’t have any free time to type it by myself
Tip: you shout print out and retype those pages as an easier way than looking on screen
Cash: 500vnd - about 5 working hrs on your computer
Please send me a private msg for more information
Thank for spending your time reading my little job
Cheers
#Tuyển_CTV_kiêm_thành_viên_ngôi_nhà_chung_ESC

#TuyểnCTV_các_Team: Action Team, Academic Team, Communications Team. MC TEAM, Secretary team, ...
#Số_lượng: 5 thành viên mỗi team

Chuyên mục có tên THỬ THÁCH "NGÔI NHÀ MA "ĐÁNG SỢ mang tên ESC !

Khi vào NGÔI NHÀ CLB bạn sẽ phải trải qua những "NỖI SỢ" gì ?

👉 Ngày nào cũng phải nói tiếng anh đến mệt nghỉ làm ai cũng kinh ngạc !!! khi vào Ban học thuật !

⛳️Tốn thời gian đi các buổi TRIP ngoài trời nói chuyện giao lưu với người nước ngoại tại các công viên quận 1 !

🙆‍♂️ Có thêm nhiều bạn bè, anh chị để chia sẻ kinh nghiệm truyền thông, viết bài,… quá nhiệt tình và tận tụy làm bạn áp lực với Ban truyền thông
ooooh~

This is the official page of the Faculty of Foreign Languages - IUH.

04/11/2021

ffl.iuh.edu.vn

Hướng dẫn sinh viên nộp bài khóa luận tốt nghiệp (dành cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm 2021 - 2022)
[email protected]@[email protected]@Huong-dan-sinh-vien-nop-bai-khoa-luan-tot-nghiep-(danh-cho-sinh-vien-lam-khoa-luan-tot-nghiep-HK1-nam-2021-2022" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Huong-dan-sinh-vien-nop-bai-khoa-luan-tot-nghiep-(danh-cho-sinh-vien-lam-khoa-luan-tot-nghiep-HK1-nam-2021-2022

ffl.iuh.edu.vn

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP BIÊN PHIÊN DỊCH-CV VĂN PHÒNG 01/11/2021

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP BIÊN PHIÊN DỊCH-CV VĂN PHÒNG

Mời các bạn sinh viên DHAV 13, DHAV 14 đăng kí nguyện vọng thực tập tốt nghiệp theo định hướng ( biên phiên dịch và giảng dạy) theo 2 đường link sau. Sau khi đăng ký xong và được phân giáo viên hướng dẫn, sinh viên sẽ đăng ký lớp học phần.
Hạn chót đăng ký nguyện vọng : hết thứ 5 ngày 04/11/21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0inDFiwnQbkmQOs2Vh-tsClz3pvHzbnB3RqoJqscVu17lKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1A9fUlJL6BxnzyCEdsju3pmqAYQbbxDyghffvu7Of9xA/edit

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP BIÊN PHIÊN DỊCH-CV VĂN PHÒNG

01/11/2021

ffl.iuh.edu.vn

Tuyển trợ giảng cho khóa học trực tuyến MOOC, trung tâm APEC, Đài Loan (ngôn ngữ: tiếng Anh)
[email protected]@[email protected]@Tuyen-tro-giang-cho-khoa-hoc-truc-tuyen-MOOC,-trung-tam-APEC,-Dai-Loan-(ngon-ngu-tieng-Anh)" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Tuyen-tro-giang-cho-khoa-hoc-truc-tuyen-MOOC,-trung-tam-APEC,-Dai-Loan-(ngon-ngu-tieng-Anh)

ffl.iuh.edu.vn

31/10/2021

ffl.iuh.edu.vn

Thông báo lịch thi thử của sinh viên khóa 17 tham gia thi sát hạch tiếng Anh.
[email protected]@[email protected]@Thong-bao-lich-thi-thu-cua-sinh-vien-khoa-17-tham-gia-thi-sat-hach-tieng-Anh" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Thong-bao-lich-thi-thu-cua-sinh-vien-khoa-17-tham-gia-thi-sat-hach-tieng-Anh

ffl.iuh.edu.vn

31/10/2021

ffl.iuh.edu.vn

Hướng dẫn sinh viên khóa 17 tham gia thi sát hạch tiếng Anh.
[email protected]@[email protected]@Huong-dan-sinh-vien-khoa-17-tham-gia-thi-sat-hach-tieng-Anh" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Huong-dan-sinh-vien-khoa-17-tham-gia-thi-sat-hach-tieng-Anh

ffl.iuh.edu.vn

26/10/2021

✅[QUY ĐỊNH] Về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy, học viên đang học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

🎯 Căn cứ xét học bổng (Trích từ điều 5 QĐ)
1. Đối với sinh viên khóa cũ
a) Căn cứ xét học bổng Khuyến khích học tập là điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
b) Căn cứ xét học bổng Hỗ trợ học tập là sinh viên thuộc đối tượng chính sách và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài đối tượng chính sách (có Phụ lục đối tượng được xét, cấp học bổng kèm theo),… và điểm trung bình tích lũy, điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ;
c) Căn cứ xét học bổng từ các đơn vị ngoài Trường tùy thuộc vào yêu cầu của các cá nhân, đơn vị, tổ chức,… tài trợ học bổng đặt ra cho đối tượng sinh viên được xét, cấp học bổng.
2. Đối với tân sinh viên
Căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào của sinh viên hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Nhà trường.

🎯 Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 7 QĐ)
1. Sinh viên được xét học bổng Khuyến khích học tập trong một học kỳ phải thỏa các điều kiện sau:
a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học;
b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học;
c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên;
d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ;
e) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng);
f) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên;
g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định

🎯 Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)
1. Đối với sinh viên các khóa cũ
a) Mức học bổng loại A
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo.
b) Mức học bổng loại B
– Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.
c) Mức học bổng loại C
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.
d) Mức học bổng loại khuyến khích
– Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
– Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.
2. Đối với tân sinh viên: Mức học bổng Khuyến khích học tập cấp cho tân sinh viên nằm trong quỹ học bổng phân bổ hàng năm do Hiệu trưởng quyết định.

🎯 Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)
1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng.
2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.

🌐 Link: http://pdt.iuh.edu.vn/quy-che-xet-hoc-bong/
💬 Mọi thắc mắc về học bổng, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo ( tầng trệt nhà B ).

18/10/2021

[IUH ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ 4 SAO - QS STARS]
🎉🎉🎉 Theo kết quả vừa được Tổ chức đánh giá, xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới QS-Quacquarelli Symonds vừa công bố tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đạt chuẩn chất lượng QS Star 4 sao – 4 Stars với số điểm là 684/500.

👉 Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong suốt thời gian qua, với quá trình đánh giá khách quan và chặt chẽ, chính xác theo Bộ tiêu chuẩn QS Star với 8 tiêu chuẩn cụ thể bao gồm: Teaching/Chất lượng giảng dạy; Employability/Việc làm của sinh viên; Internationalization/Quốc tế hóa; Academic Development/Phát triển học thuật; Program Strength/Chương trình đào tạo thế mạnh; Facilities/Cơ sở vật chất; Social Responsibility/Trách nhiệm xã hội; Inclusiveness/Phát triển toàn diện. Trong đó, các tiêu chuẩn Teaching, Facilities, Employability, Academic Development, Inclusiveness, IUH đã xuất sắc đạt 5 sao.

✅ Xem thêm tại: http://iuh.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien-fi11/iuh-dat-chuan-quoc-te-4-sao-qs-stars-a1856.html

[10/13/21]   Hồ sơ xét tốt nghiệp đợt xét tháng 11 năm 2021.
[email protected]@[email protected]@Ho-so-xet-tot-nghiep-dot-xet-thang-7-nam-2021" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Ho-so-xet-tot-nghiep-dot-xet-thang-7-nam-2021

13/10/2021

ffl.iuh.edu.vn

Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đợt xét tháng 7 năm 2021.
[email protected]@[email protected]@Nhan-giay-chung-nhan-tot-nghiep-tam-thoi-dot-xet-thang-7-nam-2021" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Nhan-giay-chung-nhan-tot-nghiep-tam-thoi-dot-xet-thang-7-nam-2021

ffl.iuh.edu.vn

[09/21/21]   Thông báo lịch thi bổ sung và danh sách sinh viên môn TA1.TA2 & AV1CLC thi ngày 25.09. 2021
[email protected]@[email protected]@Thong-bao-lich-thi-bo-sung-va-danh-sach-sinh-vien-mon-TA1.TA2-&-AV1CLC-thi-ngay-25.09.-2021" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Thong-bao-lich-thi-bo-sung-va-danh-sach-sinh-vien-mon-TA1.TA2-&-AV1CLC-thi-ngay-25.09.-2021

[09/05/21]   Danh sách sinh viên thực tập và giáo viên hướng dẫn theo hướng Biên Phiên dịch , HK1_21_22.
[email protected]@[email protected]@Danh-sach-sinh-vien-thuc-tap-va-giao-vien-huong-dan-theo-huong-Bien-Phien-dich-,-HK1_21_22" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Danh-sach-sinh-vien-thuc-tap-va-giao-vien-huong-dan-theo-huong-Bien-Phien-dich-,-HK1_21_22

[08/27/21]   Danh sách chia nhóm và giảng viên hướng dẫn thực tập theo hướng Giảng Dạy các khóa Cao đẳng, DHAV 13, 14.
[email protected]@[email protected]@Danh-sach-chia-nhom-va-giang-vien-huong-dan-thuc-tap-theo-huong-Giang-Day-cac-khoa-Cao-dang,-DHAV-13,-14" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Danh-sach-chia-nhom-va-giang-vien-huong-dan-thuc-tap-theo-huong-Giang-Day-cac-khoa-Cao-dang,-DHAV-13,-14

23/08/2021

ffl.iuh.edu.vn

Danh sách và tài liệu Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2021 - 2022:
[email protected]@[email protected]@Danh-sach-va-tai-lieu-Huong-dan-Khoa-luan-tot-nghiep-HK1-nam-hoc-2021-2022" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Danh-sach-va-tai-lieu-Huong-dan-Khoa-luan-tot-nghiep-HK1-nam-hoc-2021-2022

ffl.iuh.edu.vn

21/08/2021

Trong giai đoạn hiện nay, thị trường sách đóng băng và sinh viên đang gặp khó khăn trong việc mua sách. Thấu hiểu điều đó, Khoa Ngoại ngữ hỗ trợ sinh viên kết nối với Nhà xuất bản và Nhà phân phối (NPP) để sinh viên có tài liệu học tập và mua được sách giá rẻ hơn so với thị trường.
Hiện tại, Khoa sẽ hỗ trợ sinh viên đặt sách ebook (sách điện tử) của bộ Q: Skill for Success – hạn sử dụng 1 năm, tích hợp sách bài học online, bài tập online và các ứng dụng khác. Cụ thể:
- Q Skills for Success 3
- Q Skills for Success 5
Thời gian kết thúc đăng kí đặt sách: 21h00 Thứ tư 25/8/2021.
SV có thể tự liên hệ và mua trực tiếp với Nhà phân phối nếu muốn: https://bookmedi.vn/
Mọi thắc thắc, SV có thể liên hệ giáo vụ khoa hoặc trực tiếp đến cô Mai qua sđt/zalo 0347421136 hoặc fb Đặng Mai.

Trong giai đoạn hiện nay, thị trường sách đóng băng và sinh viên đang gặp khó khăn trong việc mua sách. Thấu hiểu điều đó, Khoa Ngoại ngữ hỗ trợ sinh viên kết nối với Nhà xuất bản và Nhà phân phối (NPP) để sinh viên có tài liệu học tập và mua được sách giá rẻ hơn so với thị trường.
Hiện tại, Khoa sẽ hỗ trợ sinh viên đặt sách ebook (sách điện tử) của bộ Q: Skill for Success – hạn sử dụng 1 năm, tích hợp sách bài học online, bài tập online và các ứng dụng khác. Cụ thể:
- Q Skills for Success 3
- Q Skills for Success 5
Thời gian kết thúc đăng kí đặt sách: 21h00 Thứ tư 25/8/2021.
SV có thể tự liên hệ và mua trực tiếp với Nhà phân phối nếu muốn: https://bookmedi.vn/
Mọi thắc thắc, SV có thể liên hệ giáo vụ khoa hoặc trực tiếp đến cô Mai qua sđt/zalo 0347421136 hoặc fb Đặng Mai.

13/08/2021

ffl.iuh.edu.vn

Đăng ký GVHD môn Khóa Luận Tốt Nghiệp HK1 năm học 2021-2022
[email protected]@[email protected]@Dang-ky-GVHD-mon-Khoa-Luan-Tot-Nghiep-HK1-nam-hoc-2021-2022" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Dang-ky-GVHD-mon-Khoa-Luan-Tot-Nghiep-HK1-nam-hoc-2021-2022

ffl.iuh.edu.vn

02/08/2021

[08/02/21]   Khoa Ngoại ngữ có mở lớp Tiếng Anh thương mại dành cho CDAV20HL (020300054302) và DHAV13HL (420300163602), thứ 3 tiết 5-6, thầy Cần dạy, học đợt 2 hk1_21_22.
Sinh viên nào chưa đăng ký được môn này, đăng ký tại cổng thông tin sv.

31/07/2021

[07/31/21]   Thời hạn hoàn tất học phí Học kỳ 1/2021 là 3/8/2021. Sinh viên được gia hạn học phí đến 31/8 chỉ khi đã đóng 1 phần học phí trước 3/8. Trường hợp SV trong khu cách ly/phong tỏa mà không có Internet Banking, không thể đóng học phí thì sẽ báo thông tin về GVCN tổng hợp để được hỗ trợ tự động gia hạn mà không cần đóng 1 phần học phí (Lưu ý gửi minh chứng về việc cách ly - phong tỏa).

Đăng nhập 29/07/2021

Đăng nhập

Khoa Ngoại ngữ có mở lớp 2 lớp, học đợt 2 bắt đầu 13/09/2021, hk1_21_22:

LHP 420300156806 Từ vựng học DHAV15, học thứ 3 tiết 9-10, cô Phước dạy;

LHP 420300156816 Từ vựng học DHAV15, học thứ 5 tiết 5-6, cô Bích Thủy dạy.

Sinh viên cần học môn này đăng ký tại: https://sv.iuh.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

Đăng nhập

29/07/2021

Clip hướng dẫn thí sinh khóa mới nộp tiền học phí chuyển khoản.

29/07/2021
Đăng nhập 28/07/2021

Đăng nhập

Khoa Ngoại ngữ có mở lớp Cú pháp học dành cho DHAV14HL, lịch học thứ 5 tiết 9-10 , thầy Luật dạy. Lớp này học đợt 2, khai giảng 13/09/2021.
Sinh viên cần học môn này đăng ký tại: https://sv.iuh.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

Đăng nhập

[07/28/21]   Chương trình cho sinh viên mượn laptop đợt 2 - Qũy học bổng Dairu - IUH
[email protected]@[email protected]@Chuong-trinh-cho-sinh-vien-muon-laptop-dot-2-Quy-hoc-bong-Dairu-IUH" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Chuong-trinh-cho-sinh-vien-muon-laptop-dot-2-Quy-hoc-bong-Dairu-IUH

Tuyển sinh IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 28/07/2021

Tuyển sinh IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trang hướng dẫn thí sinh đóng tiền và nhập học trực tuyến
http://www.iuh.edu.vn/TuyenSinh/thiSinh

Tuyển sinh IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Truong Dai hoc Cong nghiep TPHCM'

[07/27/21]   THÔNG TIN BUỔI THI BỔ SUNG NGÀY 28/7/2021 CÁC MÔN BIÊN DỊCH 2, LÝ THUYẾT DỊCH, PHIÊN DỊCH 2, NGỮ ÂM THỰC HÀNH, CÚ PHÁP HỌC, NGỮ PHÁP.
[email protected]@[email protected]@THONG-TIN-BUOI-THI-BO-SUNG-NGAY-28-7-2021" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@THONG-TIN-BUOI-THI-BO-SUNG-NGAY-28-7-2021

[07/26/21]   Khoa Ngoại ngữ có mở 1 lớp môn Công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ LHP 420300102212 thứ 2 tiết 9 - 10 cô Xuân dạy;

Và 1 lớp môn Tiếng Anh thương mại CDAV20 + DHAV13 học cùng nhau LHP 020300054301 thứ 2 tiết 7 - 9 thầy Cần dạy.

Học đợt 2, bắt đầu học 13/09/2021, học kỳ 1_21_22

[07/16/21]   020300045503- CDAV20 Đọc 2 (cần 5 sv đăng ký) và 420300158303- DHAV13 Đọc 2 (cần 5 sv đăng ký), lịch học thứ 6 tiết 3-4 cô Lê Thị Thúy =>học cùng chương trình môn Đọc 2 - DHAV16.
Sinh viên CDAV20 và DHAV13 chưa học hoặc cần học lại môn đọc 2 thì đăng ký tại cổng thông tin sv.

15/07/2021

ptckt.iuh.edu.vn

Sinh viên đóng tiền học phí bằng hình thức chuyển khoản, theo hướng dẫn của nhà trường.

[email protected]@[email protected]" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ptckt.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]

Sinh viên muốn gia hạn đóng học phí: "Sinh viên có thể chuyển trước 1 số tiền để giữ môn học, tuỳ điều kiện của sinh viên, ví dụ: đóng 1/2 chẳng hạn"

ptckt.iuh.edu.vn

Đăng nhập 15/07/2021

Đăng nhập

HK1_21_22,
Khoa Ngoại ngữ có mở lớp Biên dịch 1 dành cho CDAV19, 20 lịch học thứ 3 tiết 1-3 phòng C2.03 cô Hoàng Thị Phong Linh dạy (cần 15 sv đăng ký học).
Đây là lớp ghép CDAV19, 20 sẽ học cùng chương trình học của DHAV15, LHP 420300108310 (đã có 30 sv đăng ký).
Sinh viên cao đẳng nào chưa học hoặc cần học lại thì đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin sinh viên https://sv.iuh.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

Đăng nhập

[07/14/21]   Thông tin về buổi tọa đàm kết nối doanh nghiệp và Sinh viên; tọa đàm hướng dẫn môn Khóa luận.
[email protected]@[email protected]@Thong-tin-ve-buoi-toa-dam-ket-noi-doanh-nghiep-va-Sinh-vien;-toa-dam-huong-dan-mon-Khoa-luan" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Thong-tin-ve-buoi-toa-dam-ket-noi-doanh-nghiep-va-Sinh-vien;-toa-dam-huong-dan-mon-Khoa-luan

13/07/2021

ffl.iuh.edu.vn

Thông báo cần dồn các lớp chờ sinh viên có số lượng ít vào với nhau HK1_21_22.
[email protected]@[email protected]@Thong-bao-can-don-cac-lop-cho-sinh-vien-co-so-luong-it-vao-voi-nhau-HK1_21_22" rel="nofollow,noopener" target="_blank">https://ffl.iuh.edu.vn/[email protected]@[email protected]@Thong-bao-can-don-cac-lop-cho-sinh-vien-co-so-luong-it-vao-voi-nhau-HK1_21_22

ffl.iuh.edu.vn

[07/13/21]   Khoa Ngoại ngữ có mở lớp Biên dịch 3 của DHAV13, vào thứ 6 tiết 1-2 phòng V3.04 cô Nguyễn Thị Bích Thủy dạy, HK1_21_22.
Sinh viên DHAV13 chưa học môn này hoặc cần học lại thì đăng ký .

Videos (show all)

Clip hướng dẫn thí sinh khóa mới nộp tiền học phí chuyển khoản.
Hội thảo chuyên đề: Giảng Dạy Tiếng Anh như Tiếng Mẹ Đẻ
For your information about the English Speaking Contest which is hosted by the division of Teaching Methodology of FFL.J...
Training on Survival Skills to FFL students, teachers, and support staff. Trainer: Tony Coffey - Expert from Australia
FFL Field trip Season 2018 2019
FFL Field trip Season 2018 2019
FFL students in International Conference on ELT 2019

Location

Category

Address


Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
IPN - IELTS Practice Network IPN - IELTS Practice Network
Ho Chi Minh City, 70000

Ask Questions, Get Advice and lots more about IELTS

Casapanda Binh Tan Casapanda Binh Tan
26 đường Số 2, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TPHCM
Ho Chi Minh City

Casapanda - nơi các con được dạy bằng tình yêu thương vô bờ bến, tình yêu đó được vun đắp lớn lên hàng ngày và hình thành nhân cách ở trẻ.

Self-Education Club - HCMULaw Self-Education Club - HCMULaw
HCMC University Of Law
Ho Chi Minh City, NONE

Nếu bạn muốn trở thành thành viên, hãy tham gia group https://www.facebook.com/groups/674930859269920/

ACE VIET NAM ACE VIET NAM
454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
Ho Chi Minh City, +84

ACE (American Center for Education) được thành lập thông qua sự hợp tác với trường Đại Học Wisconsin – River Falls (UWRF), Hoa Kỳ.

Nghề thu nhập cao Nghề thu nhập cao
313f Trịnh Đình Trọng,
Ho Chi Minh City, 84

Giúp bạn hiểu biết về môt nghề kinh doanh khởi nghiệp gần như không cần vốn, chỉ cần có nghề, và nghề sẽ sinh ra vốn cho mình khá nhanh.

TS. Vũ Thị Phượng TS. Vũ Thị Phượng
Việt Nam
Ho Chi Minh City, 083

Page Chính Thức - TS. Vũ Thị Phượng | Nơi chia sẽ Kiến Thức ,Kỹ Năng về Thương Lượng, Đàm Phán, Giao Tiếp, Tâm Lý.....

Hoa Giấy Nghệ Thuật Hoa Giấy Nghệ Thuật
Vinhomes Central Park (Vinhome Tân Cảng) Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

HIU Housing HIU Housing
215 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Tư vấn chỗ trọ của Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Gia Sư Online 24/7 Toàn Quốc Gia Sư Online 24/7 Toàn Quốc
Ho Chi Minh City

GIA SƯ ONLINE 24/7 HỎI BÀI MỌI LÚC MỌI NƠI - HỌC KHÔNG GIỚI HẠN CẤP 1-2-3 - LTĐH Hotline 0981.459.153 để được tư vấn tận nơi.

Du học NewStar - Newstarcamps.com Du học NewStar - Newstarcamps.com
Lầu3, Số 6, Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình,Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Thông tin về học bổng các nước: Mỹ, Phần Lan,...Bắc Âu Chia sẻ các kinh nghiệm du học

Công Ty Cổ Phần Bột Thảo Dược Phong Thủy An Lộc Phát - Alofa.co Công Ty Cổ Phần Bột Thảo Dược Phong Thủy An Lộc Phát - Alofa.co
795/97 Quang Trung, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trang chính thức của công ty bột thảo dược phong thủy An Lộc Phát cùng với page Alofa.com.vn web: alofa.com.vn

Black Jack Waacking class Black Jack Waacking class
63 Lý Thái Tổ, District 10
Ho Chi Minh City, 70000

Đây là page thông tin về lớp dạy waacking / hip hop / vogue của Black Jack