GRECO Training

GRECO Training

GRECO Training - Văn phòng đại diện của GRECO tại 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM Chuyên training về an toàn - sức khỏe - môi trường www.greco.vn

GRECO Training - Văn phòng đại diện của GRECO tại 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM Chuyên training về an toàn - sức khỏe - môi trường www.greco.vn

Mission: GRECO Training - Văn phòng đại diện của GRECO tại 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM Chuyên training về an toàn - sức khỏe - môi trường www.greco.vn

🔖🔖🔖🔖THÔNG BÁO SỞ CÔNG THƯƠNG HCM🔖🔖🔖🔖

📌📌📌SỞ CÔNG THƯƠNG HỒ CHÍ MINH Tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành năm 2019

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động tồn trữ hoá chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành.

👉👉Khóa - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành:

🔖Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, thời gian dự kiến ngày 19/11/2019 (thứ ba) và ngày 20/11/2019 (thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 19/11/2019.

🔖Lớp 2: Tổ chức 02 ngày, thời gian dự kiến ngày 21/11/2019 (thứ năm) và ngày 22/11/2019 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 21/11/2019.

🌐🌐Địa điểm tập huấn:

Phòng 405 TÒA NHÀ VIETCOMBANK
Địa chỉ: số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q3, TP.HCM

💰💰💰Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố đài thọ chi trả. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả.

⭐️⭐️Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - Do số lượng học viên có giới hạn Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng email bản scan "Ưu tiên học viên đăng ký trước), mang theo bảng đăng ký khi tham gia khóa huấn luyện) hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường.
Địa chỉ: Skycenter 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

☎️☎️☎️��Phương Thảo (0971 311 816)☎️☎️☎️

📩📩📩[email protected])📩📩📩

LƯU Ý: VUI LÒNG GỬI MAIL VỚI TIÊU ĐỀ [TÊN DOANH NGHIỆP - ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN KỸ THUẬT LƯU GIỮ VÀ THẢI BỎ HÓA CHẤT NGUY HIỂM NĂM 2019 ]

📞📩📮Vui lòng liên hệ để nhận phiếu đăng ký tham gia khóa học

📣📣📣📣📣📣THÔNG BÁO📣📣📣📣📣📣

📌📌📌SỞ CÔNG THƯƠNG HỒ CHÍ MINH Tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành năm 2019

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có hoạt động tồn trữ hoá chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường tổ chức Khóa tuyên truyền, huấn luyện về lưu giữ và thải bỏ hóa chất nguy hiểm tại các cơ sở tồn trữ hóa chất dành cho Lãnh đạo, quản lý; Cán bộ kỹ thuật, điều hành.

👉👉Khóa 1 - Lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp:

- Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 10/12/2019.
- Thời lượng tập huấn: Trong 01 ngày.

👉👉Khóa 2 - Cán bộ kỹ thuật, Cán bộ điều hành:

🔖Lớp 1: Tổ chức 02 ngày, thời gian dự kiến ngày 19/11/2019 (thứ ba) và ngày 20/11/2019 (thứ tư). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 19/11/2019.

🔖Lớp 2: Tổ chức 02 ngày, thời gian dự kiến ngày 21/11/2019 (thứ năm) và ngày 22/11/2019 (thứ sáu). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 21/11/2019.

🔖Lớp 3: Tổ chức 02 ngày, thời gian dự kiến ngày 02/12/2019 (thứ hai) và ngày 03/12/2019 (thứ ba). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 02/12/2019.

🔖Lớp 4: Tổ chức 02 ngày, thời gian dự kiến ngày 04/12/2019 (thứ tư) và ngày 05/12/2019 (thứ năm). Khai giảng lúc 8 giờ 30 sáng thứ năm, ngày 04/12/2019.

🌐🌐Địa điểm tập huấn:

Phòng 405 TÒA NHÀ VIETCOMBANK
Địa chỉ: số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q3, TP.HCM

💰💰💰Toàn bộ kinh phí khóa tập huấn trên được ngân sách thành phố đài thọ chi trả. Chi phí đi lại, ăn ở ngoài giờ tập huấn của học viên do đơn vị cử học viên tự túc chi trả.

⭐️⭐️Thông tin đăng ký (theo mẫu đính kèm - Do số lượng học viên có giới hạn Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi bằng email bản scan trước ngày 15/11/2019 "Ưu tiên học viên đăng ký trước), mang theo bảng đăng ký khi tham gia khóa huấn luyện) hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường.
Địa chỉ: Skycenter 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

☎️☎️☎️Tuyết Loan (0967.08.69.39)☎️☎️☎️

📩📩📩Email: [email protected]📩📩📩

LƯU Ý: VUI LÒNG GỬI MAIL VỚI TIÊU ĐỀ [TÊN DOANH NGHIỆP - ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN KỸ THUẬT LƯU GIỮ VÀ THẢI BỎ HÓA CHẤT NGUY HIỂM NĂM 2019 ]

📞📩📮Vui lòng liên hệ để nhận phiếu đăng ký tham gia khóa học

📗📕📒QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Để kiểm soát các mối nguy hại và đảm bảo an toàn lao động thì việc đưa quy trình đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Có rất nhiều khía cạnh để đánh giá như an toàn nhà xưởng, an ninh nhà xưởng hoặc an toàn vận hành máy móc...
👉 Mục đích: Nhằm đưa ra cách thức kiểm soát các hoạt động điều hành và trách nhiệm liên quan đến việc nhận dạng các mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro. Trên cơ sở đó xác định các biện pháp kiểm soát thích hợp.
👉 Khi nào cần áp dụng quy trình đánh giá rủi ro?
1.Trước khi bắt đầu một công việc mới
2.Khi cần thay đổi hoạt động xây dựng
3.Khi sử dụng phương thức xây dựng hoặc vật liệu mới
4.Khi đánh giá định kỳ mức độ rủi ro của một loại hình công việc trước đó.
5. Khi xảy ra tai nạn hoặc thảm họa nghiêm trọng
👉 Quy trình đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp:
1.Xác định các mối nguy hiểm
2.Xem ai là người có thể bị tổn thương và mức độ tổn thương như thế nào?
3.Đánh giá rủi ro – Xác định và quyết định về các biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe
4.Ghi lại người chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp kiểm soát rủi ro và khung thời gian
5.Ghi lại những phát hiện, giám sát và rà soát đánh giá rủi ro, đồng thời cập nhật khi cần thiết

✨THỜI GIAN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU✨

📌📌Thời gian diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 45 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quyết định 63/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2014.
🔐🔐Điều 45: Trách nhiệm của cảng, cơ sở, dự án
Định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần phải triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.
Cơ sở phải tập huấn định kỳ tối thiểu 6 tháng và lưu hồ sơ diễn tập có thể bao gồm:
👉Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
👉Biên bản diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
👉Hình ảnh, clip và các tài liệu liên quan tới buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

TẬP HUẤN KỸ NĂNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC) - CHI NHÁNH SKYPEC KHU VỰC MIỀN NAM

Vào ngày 28 và 29/10/2019, Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn môi trường đã tổ chức thành công lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn bộ các Phòng/Ban tại Chi nhánh Skypec khu vực Miền Nam.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên với sự tham gia của gần 130 cán bộ công nhân viên.

Buổi tập huấn không chỉ giúp Skypec - Khu vực Miền Nam trang bị những kiến thức cơ bản về sự cố tràn dầu, nhận diện nguy cơ rủi ro tại Công ty mà còn được rèn luyện những kỹ năng để ứng phó sự cố một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
———————————-
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Tòa nhà văn phòng Sky Center - Số 05B Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline: 0963 152 504

Để giảm thiểu nguy cơ và hậu quả nếu có của các sự cố hoá chất, các cơ quan chức năng đã bàn hành các quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất như: Luật hoá chất, Nghị định 113/2017/NĐ-CP, Thông tư 32/2017/TT-BCT.
📖📖📖Cụ thể:
👉 Các cơ sở, dự án sản xuất, cất giữ, sử dụng các hoá chất nguy hiểm với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng giới hạn quy định tại Phụ Lục 4 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP sẽ phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt.
👉 Các cơ sở, dự án sản xuất, cất giữ, sử dụng hoá chất sẽ phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất.

✨✨Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường - ESE được vinh dự phối hợp cùng Quý Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn tổ chức Khóa huấn luyện Kỹ Thuật An Toàn hóa Chất nhóm 3 dành cho cán bộ, công nhân viên công ty làm việc liên quan trực tiếp đến hóa chất✨✨
📌📌📌Nội dung huấn luyện📌📌📌
👉 Các yếu tố gây nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất;
👉 Biện pháp phòng ngừa, khắc phục các sự cố hóa chất như rò rỉ, tràn đổ tránh gây ô nhiễm ra môi trường;
👉Các loại hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố;
👉Quy trình sử dụng an toàn hóa chất;
👉 Cách thức kiểm tra, sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ làm việc với hóa chất;
👉 Quy trình ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố xảy ra;
👉Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn khi làm việc với hóa chất.

Quá đúng luôn nè

KHAI GIẢNG - KHAI GIẢNG
AN TOÀN HÓA CHẤT
#thang9 #antoan #hoachat
⏰ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
01 ngày 28/09 từ 8g30 đến 16g30
📖📖📖
- Được cấp 2 chứng chỉ theo 2 NĐ 113/2107/NĐ-CP và NĐ 44/2016/NĐ-CP;
- Lập 01 bộ hồ sơ lưu theo NĐ 113/2017/NĐ-CP;
- Nắm bắt được kiến thức về Hóa chất, về An toàn sử dụng hóa chất.
📖📖📖
Đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/c1L25SaPMu5qxnrSA
-------------------------------
💵HỌC PHÍ💵: 800.000/học viên
-------------------------------
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
↪TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
🌍 Website: http://ungphosuco.vn/
☎ Hotline: 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)
🏫 Add: Phòng A6.06 - LẦU 6, Block A, Tòa nhà Văn Phòng Sky Center, số 5B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, HCM.

AN TOÀN HÓA CHẤT
#thang9 #antoan #hoachat
⏰ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
01 ngày 19/10/2019 từ 8g30 đến 16g30
📖📖📖
- Được cấp 2 chứng chỉ theo 2 NĐ 113/2107/NĐ-CP và NĐ 44/2016/NĐ-CP;
- Lập 01 bộ hồ sơ lưu theo NĐ 113/2017/NĐ-CP;
- Nắm bắt được kiến thức về Hóa chất, về An toàn sử dụng hóa chất.
📖📖📖
Đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/c1L25SaPMu5qxnrSA
-------------------------------
💵HỌC PHÍ💵: 800.000/học viên
-------------------------------
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
↪TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
🌍 Website: http://ungphosuco.vn/
☎ Hotline: 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)
🏫 Add: Phòng A6.06 - LẦU 6, Block A, Tòa nhà Văn Phòng Sky Center, số 5B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, HCM.

GRAC tặng đồ và phân loại rác

🌱[Vietnam Recycles] ĐI ĐU ĐƯA CÙNG [GRAC]🌱

🍀Cả nhà ơi, Việt Nam Tái Chế hiện đang đồng hành cùng GRAC thực hiện dự án về app GRAC.
♻️ Chúng mình muốn lan toả tinh thần GRAC (Gom - Rác), thiết thực những hành động bảo vệ và giải quyết các vấn đề môi trường. Trong đó hướng đến việc hồi sinh những sản phẩm cũ của người này thành những sản phẩm hữu ích đối với người khác 🤗
🤝 Việt Nam Tái Chế và GRAC kêu gọi cả nhà giúp chúng mình tải app và post 1 bài về “tặng đồ cũ" hoặc "yêu cầu thu gom rác thải điện tử" để trải nghiệm Grac nhé.
📍Đường dẫn link tải app trên điện thoại:
👉🏻Đối với hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thietke24h.gomrac
👉🏻Đối với hệ điều hành IOS: https://apps.apple.com/vn/app/grac-t%E1%BA%B7ng-%C4%91%E1%BB%93-v%C3%A0-ph%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-r%C3%A1c/id1446858276

💚Nếu cả nhà có khó khăn gì khi sử dụng app GRAC, thì mạnh dạn comment trong bài viết này hoặc inbox chương trình hoặc cũng có thể alo theo sdt 090.664.2277 (gặp Phụng) để được hỗ trợ nhé.
💚Mỗi lượt tải và sử dụng app GRAC là động lực để chúng mình phát triển dự án GRAC để xây dựng đô thị thông minh, không rác thải
💚Cảm ơn cả nhà

🔥 HỖ TRỢ MUA LẠI ĐỒ ĂN CỦA SHIPPER BỊ ‘BOM’ HÀNG GỬI TẶNG CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN 🔥

✨ ĐÓ LÀ MỘT THÔNG ĐIỆP TỬ TẾ TỪ THIỆN NGUYỆN LIÊN TÂM ✨

"Về việc hỗ trợ mua lại các đơn hàng là Đồ Ăn bị “Bom” (Khách đặt giao hàng nhưng đến nơi không nhận) và để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn!

✨ Bên mình nhận mua lại toàn bộ đồ ăn (chỉ đồ ăn) trong điều kiện sau:

- Đồ ăn còn nguyên vẹn!
- App vẫn hiển thị đầy đủ số lượng,thông tin và tổng giá trị sản phẩm!
- Giá trị đơn hàng từ 100K - 500K

✨ Giá trị mua lại :

- 80% đối với Shipper dưới 40 tuổi
- 100% với các bác Shipper từ 40 tuổi trở lên

✨ Nơi nhận :

- Sáng 7h - 11h : 08 Phạm Vấn - Tân Phú ( #BònéVinhChiThịnh )
- Chiều 15h - 20h : 841 Nguyễn Kiệm - Gò Vấp (#Luse )

✨ PHẦN ĐỒ ĂN MÌNH MUA LẠI SẼ ĐƯỢC GỬI TẶNG CHO NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN MƯU SINH NGOÀI PHỐ!

✨ Số điện thoại liên hệ : 0904464804 (Thịnh)

✨ Note :

• Anh chị,Chú bác Shipper có nhu cầu vui lòng liên hệ trước theo số điện thoại trên!
• Mình chỉ nhận hỗ trợ trong khung giờ trên!
• Mình không hỗ trợ khi App và thông tin không còn đầy đủ!
• Vì ai cũng phải mưu sinh,nên có đôi lúc một trong hai nơi Khách đông!Anh chị,chú bác Shipper vui lòng thông cảm đợi khi vắng khách! (Mình và các bạn sẽ gắng tranh thủ)

✨ Trân trọng!

Và cũng có một chị MTQ đồng nhận mua lại 1 đơn hàng/ ngày
LH: 0909814798 chị Phương."

#ViệcTửtế #THACO #VTV24 #PSC

💢 💢 Khai giảng khóa học ISO TÍCH HỢP THÁNG 8
#ISO_THANG_8; #ISO_TICH_HOP
ISO 45001 🆕 ⚡ ISO 9001 ⚡ ISO 14001
LỊCH HỌC
❌3 ngày liên tục: 16,17,18/08/2019
#Hấp_dẫn #Cập_nhật
🤔Bạn có ý định cập nhật kiến thức #ISO45001 MỚI NHẤT?
🤔Sự khác nhau giữa OHSAS và ISO 45001 là gì?
🤔Bạn muốn phân biệt giữa 3 HTQL 14001, 9001 & 45001 để làm việc?
#Ưu_đãi_học_phí
❌ ❌Học phí ❌ ❌
🌟1.620.000 VNĐ cho học viên hoàn thành học phí trước ngày khai giảng
🌟Giảm thêm 150k cho nhóm 3 người
🌟Giảm thêm 350k cho nhóm 5 người
💣Đăng ký ngay tại FORM:
https://forms.gle/Uv2nF9n8geMWqE3r7
💣Thông tin chi tiết khóa học: https://ungphosuco.vn/khoa-hoc/
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường
🌏 Website: http://ungphosuco.vn//
☎️ 0938 040 020 Ms. Chi| [email protected]
🏫 Phòng A6.06, Tòa nhà Sky Center, số 5B, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

💢 💢 Khai giảng khóa học ISO TÍCH HỢP THÁNG 8
#ISO_THANG_8; #ISO_TICH_HOP
ISO 45001 🆕 ⚡ ISO 9001 ⚡ ISO 14001
LỊCH HỌC
❌3 ngày liên tục: 16,17,18/08/2019
#Hấp_dẫn #Cập_nhật
🤔Bạn có ý định cập nhật kiến thức #ISO45001 MỚI NHẤT?
🤔Sự khác nhau giữa OHSAS và ISO 45001 là gì?
🤔Bạn muốn phân biệt giữa 3 HTQL 14001, 9001 & 45001 để làm việc?
#Ưu_đãi_học_phí
❌ ❌Học phí ❌ ❌
🌟1.620.000 VNĐ cho học viên hoàn thành học phí trước ngày khai giảng
🌟Giảm thêm 150k cho nhóm 3 người
🌟Giảm thêm 350k cho nhóm 5 người
💣Đăng ký ngay tại FORM:
https://forms.gle/Uv2nF9n8geMWqE3r7
💣Thông tin chi tiết khóa học: https://ungphosuco.vn/khoa-hoc/
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường
🌏 Website: http://ungphosuco.vn//
☎️ 0938 040 020 Ms. Chi| [email protected]
🏫 Phòng A6.06, Tòa nhà Sky Center, số 5B, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Năng lượng thân thiện với môi trường
Clip nào được chia sẻ nhiều rồi những AD vẫn thấy bổ ích. Kỹ năng thoát hiểm bằng dây không thể không biết. Các bạn hãy lưu lại ngay nhé!
Thế hệ sau này thực sự rất giỏi. Liệu sản phẩm này có thể ứng dụng vào thực tế không các bạn nhỉ? Nguồn:Trung tâm Tin tức VTV24
Đây là cách mà người ta xử lý vấn đề chai nhựa nhằm bảo vệ môi trường...
Tại sao chúng ta không nên bận tâm lời chỉ trích?
Dành cả thanh xuân để ngắm cây mọc :v
Bạn sẽ không biết rò rỉ điện nguy hiểm tới mức nào cho đến khi... :'(
Ngày ấy, ai thích nhất giờ âm nhạc mà lên cấp 3 tự nhiên cắt mất không :D :D
Chèn ơi! Nôn tới TẾT quá chèn :* <3
Hãy ngừng sử dụng túi ni-lông và tận dụng các chất liệu thân thiện với môi trường nào, các bạn ơi!
Nói không với túi nilon
Khoa học đã chứng minh những người lười thường thông minh mà 😝😝

Location

Category

Telephone

Website

Address


160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City
084
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Thành Công Theo Cách Riêng Của Bạn Thành Công Theo Cách Riêng Của Bạn
284/36 Lê Văn Sỹ
Ho Chi Minh City

Club ► Thu hút các bạn trẻ, những người có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, ham muốn tiến lên để Thành Công ◄ Club ► Dành cho các bạn và của các bạn ◄ Welcom To Thành Công Theo Cách Riêng Của Bạn

Trung Tâm Phát Triển Nhi Hoàng Lê Trung Tâm Phát Triển Nhi Hoàng Lê
06 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City

💥TTPT NHI HOÀNG LÊ - SỰ PHỐI HỢP TOÀN DIỆN DÀNH CHO CÁC BÉ Ở MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 💥

Thuongmaidientu_nxn Thuongmaidientu_nxn
12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700001

MamaKids Vietnam MamaKids Vietnam
Tại HCM: 1/10 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q. Phú Nhuận | Tại Hà Nội: 78 P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ
Ho Chi Minh City, 844

BLC - Business Law Center BLC - Business Law Center
60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

BUSINESS LAW CENTER (BLC) - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Tư vấn - Đào tạo về lĩnh vực Pháp luật kinh doanh

Mathnasium Ba Thang Hai Mathnasium Ba Thang Hai
272-274 Ba Thánh Hai, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City

Trung tâm Toán Tư Duy Hoa Kỳ - Mathnasium Ba Tháng Hai thuộc 1 trong 42 hệ thống trung tâm Mathnaisum hiện đang có mặt tại Việt Nam

Trung Tâm Gia Sư Đức Tuệ HCM Trung Tâm Gia Sư Đức Tuệ HCM
Đường Nguyễn Oanh
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp gia sư tại nhà khu vực thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ 01638089538

Gieo Hạt Kiến Thức Gieo Hạt Kiến Thức
Trường Cán Bộ Quản Lý - Giáo Dục TPHCM, 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1
Ho Chi Minh City, 700000

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves. (William Shakespeare)

Speaking with Nina Speaking with Nina
Ho Chi Minh City

Speaking with Nina is a simple way for you to learn English while having some coffee with your friends and enjoying your free time. If you want to speak English like a native speaker, join our English club SPEAKING WITH NINA.

Egame Lin-Don Egame Lin-Don
124 Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City, +84

Tổng đại lý chức thức Egame. Cung cấp sản phẩm Giáo Dục giúp đở học sinh và bé nhỏ học tốt tại nhả

E-BALLS VIET NAM E-BALLS VIET NAM
254 Nguyễn Đình Chiểu
Ho Chi Minh City, 70000

Cty TNHH Trí Lực Việt Nam x E-Balls Viet Nam - VPDD: 197-199 Đường 3 tháng 2, P.9, Q.10, HCM. - Hotline: 0916.90.92.93 - 0932.02.02.36 - Website: www.eballs.vn

Nói Tiếng Anh Chuẩn Và Lưu Loát Trong 6 Tháng Nói Tiếng Anh Chuẩn Và Lưu Loát Trong 6 Tháng
4/2, Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Học tiếng anh giao tiếp chuẩn và lưu loát trong thời gian ngắn luôn là mục tiêu hàng đầu của trung tâm United English Of Saigon, lấy chất lượng và hiệu quả học tập làm gốc. Khóa học: https://goo.gl/forms/Rc