IBI Global - Vietnam

IBI Global - Vietnam

Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực!

IBI Global là tổ chức giáo dục tín nhiệm và năng lực được thành lập và quản trị bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong và ngoài nước với mong muốn góp một phần giá trị trong việc phát triển năng lực nhân viên cho các công ty, tổ chức và trường học. Phát triển bởi những nhà giáo dục tài năng, yêu nghề cùng các chuyên gia IT giàu kinh nghiệm. Các chương trình học tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online tại IBI là sự đúc kết của quá trình giảng dạy, sự thấu hiểu mong muốn, nguyện vọng và nhu cầu của người học. Qua quá trình giảng dạy nhiều năm, chúng tôi nhận ra rằng mỗi người đi làm đều có mong muốn trau dồi tiếng Anh và các kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, để tìm được một mô hình học vừa chất lượng hiệu quả vừa có thể phát triển năng lực và tư duy sáng tạo vừa cân bằng được công việc - học tập và cuộc sống với chi phí phù hợp luôn là một vấn đề được quan tâm. Vì vậy, các sáng lập viên IBI trải qua hàng trăm giờ nghiên cứu và thảo luận với các chuyên gia giáo dục, các lãnh đạo công ty, các chuyên gia tâm lý và các tổ chức công nghệ hàng đầu với mong muốn sáng tạo ra mô hình học tập phù hợp. IBI được hình thành và phát triển dựa trên nổ lực đó! IBI tiên phong trong mô hình học tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực. Khi tham gia IBI, học viên không cần mất thời gian và công sức tham gia bất kỳ lớp học thực nào mà vẫn đạt được hiệu quả mong muốn với mức học phí tốt hơn.

IBI (International Bilingual Institute) là tổ chức giáo dục tín nhiệm và năng lực được thành lập và quản trị bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong và ngoài nước với mong muốn góp một phần giá trị trong việc phát triển năng lực nhân viên cho các công ty, tổ chức và trường học. Thành lập bởi các chuyên gia và những người làm giáo dục tài năng và giàu kinh nghiệm, các chương trình học Tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh online tại IBI là sự đúc kết của quá trình giảng dạy, và thấu hiểu mong muốn, nguyện vọng và nhu cầu của người học. IBI là mô hình tiên phong học tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực đầu tiên tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. IBI luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đấn cho người học mô hình học tập sáng tạo và chất lượng kết hợp với đội ngũ giáo viên bản địa và bản ngữ chuyên môn cao và tận tâm. IBI được thiết kế khoa học giúp học viên phát triển tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh hiệu quả mà không cần tham gia bất kỳ mô hình lớp học thực truyền thống nào.

IBI Global

🌸🌺 CRITICAL FACTORS THAT IBI E-LEARNING COURSES AFFECT LEARNING'S ROI

🌟🌟 Learn now: http://bit.ly/2SWheBG

💥 IBI's instructional designers dig deep into the psychology of learners, specifically how they learn and what affects the learning process. Pay attention to these factors to understand how IBI has created better eLearning courses.

🌟🌟 Learn now: http://bit.ly/2SWheBG

#eLearningROI #eLearningcourses #instructionaldesign #ibiglobal #innovation #edtech

IBI Global

🍾🍷🍷🍽 Wishing you and yours the most memorable and joyful Christmas season.

https://ibi-global.com/

#christmas #newyear #learning #elearning #seasons #business

IBI Global

🖋✈ DESIGNING SUCCESSFUL DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAPS

🎨 Design your roadmap now: http://bit.ly/33htldN

⚡ In a business landscape of constant change, design has proven to be a lasting differentiator. Over the last decade, design-driven companies have outperformed the S&P index by 228%.

🎨 Design your roadmap now: http://bit.ly/33htldN

#digitaltransformation #innovation #design #business #success

World Economic Forum

Learning pays.

📕 Read more: https://wef.ch/2NZcsRh

IBI Global

🏌 5 WAYS IBI TO BOOST E-LEARNING ROI

🏋 Boost ROI: http://bit.ly/2QzfBs6

🚣 You want to give your corporate learners the online training resources they need to accomplish their goals. Are your current online training initiatives really worth the investment? Here is how IBI helps boost eLearning ROI.

🏋 Boost ROI: http://bit.ly/2QzfBs6

#eLearningROI #training #ROI #humanresources #business #talents #innovation

IBI Global

🤷‍♂️🤷‍♀️ 6 THINGS IBI E-LEARNING HELPS YOUR ORGANIZATION IMPROVE TRAINING ROI !

🎄🎄 Learn more: http://bit.ly/33IIRk6

🔥 Instead of simply coming up with a course and telling people to take it, we help your audience better by finding ways to inject a learning spirit into the company.

🎄🎄 Learn more: http://bit.ly/33IIRk6

#elearning #trainingROI #onlinetraining #ibiglobal #ibielearning #innovation #humanresources #business

IBI Global

🎠🎠 We didn't create an eLearning platform, we designed a meaningful learning journey...

🏇🏇 Join our journey: http://bit.ly/34DUDvZ

#eLearning #innovation #digitaltransformation #blendedlearning #edtech #ibiglobal #platform #learningjourney

IBI Global

💯 HOW TO CHOOSE A RIGHT E-TRAINING PROGRAM?

🍀🍀 Learn now: http://bit.ly/2PoSBvv

⚡⚡ Choosing an online training program is a fantastic way to boost learners' engagement and enable them to gain more value from your organization. But if you’re serious about providing useful training for your employees, you must approach it like a learning pro.

🍀🍀 Learn now: http://bit.ly/2PoSBvv

#eTraining #eLearning #program #learningengagement #humanresource

IBI Global

🤵👨‍🎤OUR EXPERTS !

🤝Connect with them now: http://bit.ly/35TPIZo

🌿🌿One of the most important shared characteristics of IBI is deep-industry expertise. They have deep hands-on knowledge and expertise in developing and bringing innovative solutions to the market with a single goal – to facilitate every aspect of innovation.

🤝Connect with them now: http://bit.ly/35TPIZo

#experts #innovation #expertise #ibiglobal #business #skills

IBI Global

📲4 MAIN DIFFERENCES BETWEEN E-LEARNING AND MOBILE LEARNING

🔑Find out: http://bit.ly/2N0UWK6

🚀Although e-Learning and m-Learning (mobile learning) are used interchangeably in many cases, the two modes of learning differ in many aspects.

🔑Find out: http://bit.ly/2N0UWK6

#elearning #mlearning #digitallearning #ibiglobal #business #skills #selfpacelearning

IBI Global

🌟🌟 HOW DIGITAL TRANSFORMATION CAN MAKE YOU A STAR

🐉 Discover: http://bit.ly/2mrVS0B

🌠 It sounds like a fairy tale, but it surely isn’t just that. If you think that IT projects are cumbersome, exposing you to various types and degrees of risks and a big headache that should be avoided by any means, then this article is for you.

🐉 Discover: http://bit.ly/2mrVS0B

#digitaltransformation #innovation #business #coach #eLearning #ibiglobal

IBI Global

⁉ IBI E-LEARNING SERVICES 🥂

🍀 Find out: http://bit.ly/2zUX1kO

🤡 3 main reasons why most of in-house built eLearning programs fails are:

1. Bad Course Content
2. Low Attendance Numbers
3. Poorly Communicated Objectives

Experienced in creating IBI as an disruptive e-Learning platform to help talents improve Business English and Innovation Skills. IBI would like to spread our key expertise to help your organization in developing engaging eLearning courses.

⚡🍀 Find out: http://bit.ly/2zUX1kO

#eLearning #advisoryservice #onlinelearning #business #skills #innovation #partnerships #instructionaldesign #curriculumdevelopment #contentdevelopment

IBI Global

🏌🏌 STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR STRATEGIC GROWTH!

⛳ Partner now: http://bit.ly/2KBCAjc

🏹 Partner with IBI to go for the Win-Win and take use of our value network from different parts of the world such as Israel, Ireland, USA and Australia.

⛳ Partner now: http://bit.ly/2KBCAjc

#partnerships #eLearning #innovation #learnenglishonline #coach #training #wiinwin #growthstrategy

IBI Global

✨✨ INNOVATING WITH BUSINESS MODEL CANVAS

🌴Explore: http://bit.ly/2MDfn24

💥 Research has shown that innovating your business model can create up to 25 times the competitive advantage compared to product and process innovation. However, only 17% of the companies have looked at their business model and compared it with the competitors.

🌴Explore: http://bit.ly/2MDfn24

#businessmodel #ibiglobal #innovation #courses #coach #eLearning #business

IBI Learning Portal

🚀 HR Tech: Key Challenges⁉

🗽 Find out: http://bit.ly/2KOAD2G

#HR #HRtech #technology #development #eLearning #ibi #lms

IBI Learning Portal

🏃🏃 Join IBI for Free!

🍀 Sign up now: https://elearning-ibi.com/sign_up

⚡To learn about how IBI LMS works;
⚡To access different free resources;
⚡To enhance your knowledge about #englishlanguage and #business

#signup #lms #ibi #eLearning #signin #learning #learnenglishonline #innovation #courses #ibiglobal

IBI Global

🍭🍭 STRIVING FOR EXCELLENCE!

🔥 Partner with us now: http://bit.ly/2KBCAjc

🤳 IBI has constantly strvived for customer experience and opersations excellence through pedagogical #innovation and #digitaltransformation to bring the better journey to our students and partners.

🔥Partner with us now: http://bit.ly/2KBCAjc

#partnerships #ibiglobal #eLearning #operations #excellence #customerexperience #digitaltransformation #innovation

Lớp Học Đảo Ngược IBI

💞💞 Hãy trao cho trẻ trên các tỉnh thành có cơ hội phát triển!!!

🤾‍♂️🤾‍♂️ Đừng bỏ qua cơ hội: http://bit.ly/2YDRoBw

👉 Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng các học viên tại các tỉnh thành đang thực sự thiếu điều kiện cải thiện các kỹ năng tiếng Anh với phương pháp đúng được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên bản ngữ chất lượng với học phí hợp lý.

👉 Nhằm giúp các đối tác thành công khởi nghiệp ngành giáo dục với chi phí không đáng kể. IBI thực hiện 3 cấp độ đối tác như sau: Blue partner, Silver partner and Gold partner.

🤾‍♀️🤾‍♀️ Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2YDRoBw

#partnerships #business #eLearning #learnenglishonline #ibischool

Lớp Học Đảo Ngược IBI

🖱 Hệ Điều Hành Trường Học Online - IBI School!

💡 Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/31b9ufK

🔑 Hệ thống điều hành trực tuyến IBI là công cụ giúp các đối tác độc lập quản lý chức năng của các phòng ban của một trường học online một cách đơn giản và hiệu quả với 90% quy trình được tự động hóa.

💡Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/31b9ufK

#operatingsystem #partnerships #eLearning #learnenglishonline

Lớp Học Đảo Ngược IBI

🐧🐥 9 đặc điểm khác biệt và duy nhất chương trình tiếng Anh online cho trẻ eKids!!

🐦 Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2M6ss3F

⚡1. Sự kết hợp hài hòa giữa chương trình tự học eClasses và live classroom - eConversations giúp học viên phát triển tất cả các kỹ năng tiếng Anh.

⚡2. Mô hình lớp học eConversations 1 giáo viên 6 học viên giúp học viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm và biểu đạt ý kiến.

⚡3. Tiết kiệm được >50% học phí tính trên mỗi giờ học so với các mô hình học online khác.

⚡4. Học viên học theo quy trình như một lớp học thực, mỗi khóa học phát triển được một cấp độ.

⚡5. Công nghệ lớp học live classroom IBI - eConversations giúp học viên được học như trên một lớp học thực bao gồm thảo luận nhóm, học qua trò chơi và trình bày.

⚡6. Chất lượng và sự đồng nhất về giáo viên: eKids được thiết kế bài bản như mô hình lớp học thực nơi giáo viên tận tâm theo sát bạn trong suốt khóa học, hiểu rõ bạn và giúp bạn phát triển tốt.

⚡7. Chương trình giáo dục ngoại khóa được tích hợp trong chương trình giảng dạy giúp học viên phát triển năng lực sáng tạo và kiến tạo.

⚡8. Nền tảng công nghệ IBI được phát triển bởi đồng bộ bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới và không thông qua công nghệ của đối tác thứ ba nào nhằm mang lại tiện ích và hiệu quả tối ưu cho học viên.

⚡9. IBI là hệ thống duy nhất cung cấp các chương trình học tiếng Anh online ở mọi lứa tuổi bao gồm tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh thiếu niên và tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

🐦Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2M6ss3F

#tienganhtreem #tienganholine #eLearning #ibischool

IBI Learning Portal

🇦🇺 American English vs. British English
🇺🇸 Learn now: http://bit.ly/2JHJYJ6

#americanenglish #britishenglish #eLearning #ibi #lms #learnenglishonline

IBI Global

🌎 We have just updated our international partners.

👉 Contact them now: http://bit.ly/2xOjq2f

#partnerships #contactus #ibiglobal #eLearning #education #innovation

elearning-ibi.com

Achieving a Work-Life Balance by Integrating a Fitness Routine into Our Lives - IBI LMS

elearning-ibi.com Regular exercising does not only improve your general well-being, it also boosts your career. A couple of days ago, like every morning, I opened the Internet to read the news while sipping my morning coffee. But, unlike many other mornings, the first news that caught my eyes was not one of the many....

IBI Global

🚵Throughout years coaching in different multi-national companies, we have found that there are three biggest barriers to optimize talents' competence and innovation development 👉Learn more: http://bit.ly/2Ge8LTa

🔥Barrier 1: Most communication failure in multi-national companies is due to the lack of English proficiency and fluency, not the skill.

🔥Barrier 2: One of the main reasons why a training program fails is because it's hard to find the quality learning model that brings work - learn - life balance.

🔥Barrier 3: Many believe that the key success of innovation is technology but it's not. It's culture! However, companies and organizations today encounter with finding the learning model that could bring expertise from different cultures into the training cost-effectively.

🌳Learn more: http://bit.ly/2Ge8LTa

#business #talents #development #ibiglobal #story #eLearning #training #education #humanresources

IBI Learning Portal

🎯Free sign up!!!

🌴Sign up at: https://elearning-ibi.com/sign_up

👉Sign up with IBI LMS now to access free eBooks, grammar learning and other resources...

🌴Sign up at: https://elearning-ibi.com/sign_up

#signup #IBI #lms #learningportal #eLearning

elearning-ibi.com

English Idioms: Music Idioms - IBI LMS

elearning-ibi.com Related posts: English Idioms: Describing People English Idioms: Body Idioms

elearning-ibi.com

Business Idioms - IBI LMS

elearning-ibi.com Here is business idioms most commonly used:   A full plate – a lot of work to do or problems to deal with. Example: The company accountant had a full plate completing the income tax forms by the deadline.   Bang for the buck – value for money; performance for cost. Example: Time Warner Cable, ...

IBI Flipped Learning

🦄 Why Peer Learning is Essential?

🌳 Discover: http://bit.ly/2Xb4V7K

🎯 Unlike other eLearning platform, IBI eLearning model was designed based on the harmonious combination between IBI self -pace learning - eClasses, IBI live classroom - eConversations and curriculum integrated outdoor activities to make digital learning just as real.

🌳 Discover: http://bit.ly/2Xb4V7K

#peerlearning #eLearning #ibischool #englishforchildren #englishforteens #onlineenglish

Lớp Học Đảo Ngược IBI

🍀Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2RRnlaW

🐦Lớp Học Đảo Ngược IBI được thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hoà giữa chương trình tự học 24/7 IBI - eClasses, lớp học live classroom IBI - eConversations và các hoạt động ngoại khoá được tích hợp trong chương trình học.

🐦Chương trình là sự kết hợp sáng tạo giữa chuyên môn cao và công nghệ hiện đại giúp trẻ và thiếu niên phát triển tất cả các kỹ năng tiếng Anh mà không cần tham gia bất kỳ lớp học thực nào.

🍀Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2RRnlaW

IBI Global

🚀EMPOWERING YOUR EMPLOYEES WITH THE CULTURE OF INNOVATION!

🍀Discover: http://bit.ly/2Y9mTUq

👉One of the biggest challenges to becoming more innovative as a firm is changing the corporate culture to accept and embrace innovation.

🍀Discover: http://bit.ly/2Y9mTUq

#innovation #cultureofinnovation #eLearning #innovationcourses

[05/10/19]   ⁉⁉Học tiếng Anh tại các trung tâm giờ đã không còn hiệu quả?

🌳Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2PYbH9U

🍂Không ít học viên khi tham gia lớp học thực đã đóng học phí nguyên khóa học nhưng chỉ có thể tham gia ½ hoặc 1/3 khóa do bận rộn.

🌳Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2PYbH9U

#tienganhonline #eLearning #hoctienganhhieuqua

❓Đâu Là Mô Hình Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả?❗

🌿Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2IYeEXq

👉Hiện nay, do sự phát triển của công nghệ trong ngành giáo dục mà ngày càng nhiều học viên chọn lựa học mô hình học online. Vậy đâu là mô hình học hiệu quả?

🌿Tìm hiểu ngay: http://bit.ly/2IYeEXq

#tienganhonline #elearning #learningenglishonline #ibi

🎭ĐỂ NGHE NÓI TIẾNG ANH TỐT VÀ LƯU LOÁT!

🐉Xem: http://bit.ly/2UCXhg4

1. Tôi đã học tiếng Anh nhiều năm, Đọc, Viết và Văn phạm khá tốt nhưng sao Nghe - Nói vẫn rất yếu?

💥Đây là trường hợp mà hơn 80% học viên Việt Nam gặp phải bắt nguồn từ những lý do sau: - Bạn trải qua nhiều năm học với phương pháp dạy truyền thống, phương pháp này chỉ tập trung vào học công thức văn phạm.

🐉Xem: http://bit.ly/2UCXhg4

#kynangnghenoi #tienganhonline #eLearning #IBI

IBI Global

Hard work...

IBI Global

🛡IBI Operating System

🌳Discover: http://bit.ly/2GnIp09

🍁IBI Operating System is an exclusive feature enabling our partner companies to leverage the extensive control over their operations independently under our multi-portals function.

🌳Discover: http://bit.ly/2GnIp09

#operatingsystem #eLearning #partnerships #ibi

Cùng hưởng ứng Tháng vì môi trường với các hoạt động Tái chế đồ cũ trong chương trình Nhà Kiến tạo tương lai IBI tháng 4.

http://bit.ly/ibiclub

#lophocdaonguocibi #tienganhchotre #taiche #ibischool

THÁNG TƯ NÀY, TẠI IBI CÓ GÌ MỚI?

Sau khi kết thúc chủ đề về thiên nhiên, tuần này, câu lạc bộ NHÀ KIẾN TẠO TƯƠNG LAI sẽ quay trở lại với một chủ đề hoàn toàn mới “TÁI SỬ DỤNG NHỮNG ĐỒ VẬT ĐÃ CŨ / BỊ BỎ ĐI – REUSE YOUR WASTE”

Chương trình được biên soạn và giảng dạy bởi 100% đội ngũ chuyên gia và giảng viên bản ngữ nhiều kinh nghiệm. Với chủ đề “TÁI SỬ DỤNG NHỮNG ĐỒ VẬT ĐÃ CŨ / BỊ BỎ ĐI – REUSE YOUR WASTE” trong tháng 4 này, bên cạnh việc rèn luyện và phát triển tiếng Anh, IBI còn hướng dẫn các bé nhiều cách để có thể tái sử dụng lại những đồ vật cũ, hạn chế việc vứt đi những thứ vẫn còn có khả năng sử dụng được. Từ đó, giáo dục các bé thêm về ý thức bảo vệ môi trường sống, góp phần lan truyền lối sống “xanh” và giúp cho các bé tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với môi trường mà mình đang sống.

Tại IBI, 60% thời gian trên lớp được sử dụng cho việc luyện tập tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, giúp học viên HỌC LÀ SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY.

Our Story

IBI Global là tổ chức giáo dục tín nhiệm và năng lực được thành lập và quản trị bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong và ngoài nước với mong muốn góp một phần giá trị trong việc phát triển năng lực nhân viên cho các công ty, tổ chức và trường học.

Phát triển bởi những nhà giáo dục tài năng, yêu nghề cùng các chuyên gia IT giàu kinh nghiệm. Các chương trình học tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online tại IBI là sự đúc kết của quá trình giảng dạy, sự thấu hiểu mong muốn, nguyện vọng và nhu cầu của người học. Qua quá trình giảng dạy nhiều năm, chúng tôi nhận ra rằng mỗi người đi làm đều có mong muốn trau dồi tiếng Anh và các kỹ năng phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, để tìm được một mô hình học vừa chất lượng hiệu quả vừa có thể phát triển năng lực và tư duy sáng tạo vừa cân bằng được công việc - học tập và cuộc sống với chi phí phù hợp luôn là một vấn đề được quan tâm. Vì vậy, các sáng lập viên IBI trải qua hàng trăm giờ nghiên cứu và thảo luận với các chuyên gia giáo dục, các lãnh đạo công ty, các chuyên gia tâm lý và các tổ chức công nghệ hàng đầu với mong muốn sáng tạo ra mô hình học tập phù hợp. IBI được hình thành và phát triển dựa trên nổ lực đó! IBI tiên phong trong mô hình học tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực. Khi tham gia IBI, học viên không cần mất thời gian và công sức tham gia bất kỳ lớp học thực nào mà vẫn đạt được hiệu quả mong muốn với mức học phí tốt hơn.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


356/9 Xo Viet Nghe Tinh, P.25, Binh Thanh
Ho Chi Minh City
70000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Hotel New Moon Hotel New Moon
87, đường,37, Tân Quy, Q7,
Ho Chi Minh City

khách sạn New Moon tọa lạc tai số 87, đường 37,p. Tân Quy, quận 7, TP HCM

Trung Tâm Học Liệu & Tìm Kiếm Tài Liệu Trung Tâm Học Liệu & Tìm Kiếm Tài Liệu
TP HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp giáo trình & tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu

Golden Skill Vietnam Golden Skill Vietnam
19 đường 45, P.6, Quận 4, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 084

Tư vấn du học Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, Singapore

Tổng cục thuế Tổng cục thuế
Tổng Cục Thuế Hồ Chí Minh, Văn Bản Thuế, Thông Tư Thuế, Chính Sách Thuế Mới
Ho Chi Minh City, 700000

Tổng cục thuế ở TPHCM - Page facebook tổng cục thuế Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cung cấp các thông tin hoạt động, hệ thống văn bản, thủ tục

Starters movers flyers ket pet Starters movers flyers ket pet
160 Gò Dưa,tam Bình,thủ đức
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp sách luyện thi starters,movers,flyers File pdf,audio

Kidka TV Kidka TV
Ho Chi Minh City

Kidka TV - Knowledge and skills for children Click "Like" to update the latest and most interesting information from us.

Đồ Họa Việt Nam Đồ Họa Việt Nam
6, Đường Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 123456

Cộng đồng Photoshop Việt Nam

Tuyển Sinh Miền Nam Tuyển Sinh Miền Nam
37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 760000

Tuyển sinh trung cấp sư phạm mầm non, văn bằng 2 trung cấp sư phạm mầm non. Đào tạo thương mại điện tử cấp bằng chính quy

Pflegekräfte Ausbildung-Zentrum Pflegekräfte Ausbildung-Zentrum
Số 1, Đường Số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 0084

Recruit and train the qualified Vietnamese nurses for German Hospitals and Nursing Homes! For more informantion, pls email: [email protected]

JAM Training JAM Training
9 Ho Bieu Chanh Street, Ward 12, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh City, Vietnam
Ho Chi Minh City, 084

"Be Together. Not the same" Đồng hành nhưng khác biệt.

Mầm Non Chong Chóng Nhỏ Mầm Non Chong Chóng Nhỏ
187/1 Bạch Đằng, F2, Q.TB, HCM
Ho Chi Minh City

MN Chong Chóng Nhỏ Address: 187/1 Bạch Đằng, F2, Q.TB, HCM Phone: 35470054

Xu hướng kinh doanh làm giàu Xu hướng kinh doanh làm giàu
Hẻm 679 , Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Góc nhìn cảm nhận nội dung SÁCH HAY. Xây dựng - kết nối cộng đồng. Chia sẻ kinh nghiệm - thay đổi thói quen làm giàu.