Khóa Học Thanh Nhac

Công Ty Tây Nguyên Phim chuyên Dạy các khóa học thanh nhạc, Khóa học hát karaoke ?

Operating as usual

06/12/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟔/𝟏𝟐
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


05/12/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐋𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


04/12/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


Photos from Khóa Học Thanh Nhac's post 03/12/2023

𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 𝐓𝐞̂́𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧: https://bom.so/uzUWdd


02/12/2023

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐂𝐚 𝐊𝐡𝐮́𝐜 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐆𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐮̉𝐚 𝐁𝐚̣𝐧

"𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮” 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐚́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧
Nhận biết âm vực của bạn : TÌm hiểu xem bạn hát tốt ở âm vực nào, để lựa chọn những hợp âm phù hợp với chất giọng.
Âm vực chính là thước đo số lượmg quãng tám mà bạn có thể hát được, từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất. Để tìm ra âm vực của mình, bạn có thể thử phương pháp xướng theo thang âm (Gam). Bắt đầu từ nốt thấp nhất mà bạn có thể hát rõ ràng, tiếp tục cho đến khi bạn không thể “với tới” nốt cao hơn nữa. Cố gắng di chuyển lên và xuống để tìm ra được nốt nhạc cao nhất và thấp nhất mà bạn có thể hát tốt và cảm thấy thoải mái.

Có 7 loại giọng chính: Soprano (Nữ cao), Mezzo-Soprano (Nữ trung – giọng nữ kịch tính), Alto (Nữ trầm), Countertenor (giọng Phản nam), Tenor (Nam cao), Baritone (Nam trung) và Bass (Nam trầm).

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐜𝐚 𝐤𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐚́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧
Nếu bạn nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát, bạn nên tìm đến những giảng viên chuyên nghiệp. Họ sẽ giúp bạn biết cách sử dụng giọng ca của mình như một “nhạc cụ”. Bạn có thể khám phá âm vực của bạn rộng hơn bạn vẫn nghĩ, cũng như tìm cho bản thân phong cách biểu diễn phù hợp với khả năng của mình.
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧: https://bom.so/uzUWdd

01/12/2023

𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 - 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟎𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 - 𝟓: 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎
✅ 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐚 𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
=========================
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 _ 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐇𝐚́𝐭 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 𝐂𝐚 𝐒𝐢̃ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 - 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐓𝐫𝐮̛̃ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐞̂ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐚̂́𝐭 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐇𝐚́𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
===========================
👉👉 𝐂𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
👉👉 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://goo.gl/Wrcn6K
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧:
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Tây Nguyên Phim Entertainment

Thành lập 15/04/2008

Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất chương trình truyền hình, Sản xuất phim, Sản xuất TVC quảng cáo ….

• Đào tạo diễn viên – Diễn viên hài – Diễn viên kịch

Videos (show all)

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟔/𝟏𝟐👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜...
𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐋𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓...
𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂...

Location

Telephone

Address


213 Cao Đạt, Phường 1 , Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 21:00
Other Music Lessons & Instruction in Ho Chi Minh City (show all)
Cho Thuê Đàn Piano Giá Rẻ TP HCM - Thu Nhạc Cho Thuê Đàn Piano Giá Rẻ TP HCM - Thu Nhạc
Ho Chi Minh City

- Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 Chi nhánh hiện đại tại TP.HCM với hơn 1000 học viên. - Uy tín - Chất lượng cao - Giá cạnh tranh.

Minh Duc Music & Art Minh Duc Music & Art
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Dạy nhạc Bình Thạnh !!!

Hamila Arts Center Hamila Arts Center
197-199 Đường 3 Tháng 2, Phường 9, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

HaMiLa Arts Center chuyên về dạy: Piano trẻ em, Piano người lớn, Vẽ nghệ thuật, Nhảy hiện đại. 5 cơ sở tại: Quận 10 đường 3/2, Hà Đô centrosa, Vinhomes, khu Phú Mỹ Hưng, SaiGon Pearl

Dạy Học Đàn Violin Tại TP Hồ Chí Minh - Thu Nhạc Dạy Học Đàn Violin Tại TP Hồ Chí Minh - Thu Nhạc
Ho Chi Minh City

- Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

Passion Music Center Passion Music Center
S7. 05 Vinhomes Grand Park, Thu Duc City
Ho Chi Minh City, 71200

Đào tạo PIANO chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Luyện thi các trường nhạc chuyên nghiệp và chứng chỉ Piano quốc tế ABRSM.

Học Đàn Ukulele Cho Người Mới Bắt Đầu - Thu Nhạc Học Đàn Ukulele Cho Người Mới Bắt Đầu - Thu Nhạc
298 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Ho Chi Minh City

- Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

Dạy Học Organ Cơ Bản Giá Rẻ Hiệu Quả - Thu Nhạc Dạy Học Organ Cơ Bản Giá Rẻ Hiệu Quả - Thu Nhạc
298 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Ho Chi Minh City

- Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

Lớp nhạc GuitarShare Quận 12 - Piano, Guitar, Ukulele Lớp nhạc GuitarShare Quận 12 - Piano, Guitar, Ukulele
6/14 Tân Thới Nhất 21, Tân Thới Nhất, Quận 12
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên dạy các loại nhạc cụ như Guitar, Ukulele, Organ . Lớp học đàn ở quận 12,

LỚP NHẠC THIÊN ÂN LỚP NHẠC THIÊN ÂN
198 Tô Hiến Thành
Ho Chi Minh City

Lớp học đàn Piano, Organ, Guitar

T&V Music Center T&V Music Center
254/12 Go Xoai Street, Binh Hung Hoa A, Binh Tan
Ho Chi Minh City, 10000

T&V Music

Dạy Guitar Gò Vấp Dạy Guitar Gò Vấp
30 Hẻm 106 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 727010

Dạy Guitar Uy Tín Gò Vấp

Học Nhạc Trực Tuyến Học Nhạc Trực Tuyến
Ho Chi Minh City, 70000

Là nơi học nhạc trực tuyến tốt nhất hiện nay