Luyện IELTS Cấp Tốc

Luyện IELTS Cấp Tốc

Anh văn giao tiếp Thầy Thảo
Nơi kết quả luôn vượt đích và Cán đích. Liên Hệ: 0983414159 Mr.Thảo Thời gian ngắn - Hiệu quả

Operating as usual

15/02/2021

[MỞ RỘNG VỐN TỪ VỰNG IELTS]

Bạn đang tìm kiếm cách thay thế cụm từ Advantages vs Disadvantages trong Writing và Speaking? Hãy thử:

■ reasons for sth vs. reasons against sth /ˈriːz(ə)nz/

■ arguments for sth vs. arguments against sth /ˈɑː(r)ɡjʊmənts/

■ strengths of sth/to do sth vs. weaknesses of /in sth /streŋθs/ vs. /ˈwiːknəsɪz/

■ pluses of sth vs. minuses of sth /plʌsɪz/ vs. /ˈmaɪnəsɪz/

■ plus factors of sth vs. minus factors of sth /ˈplʌs fæktə(r)z/ vs. /ˈmaɪnəs fæktə(r)z/

■ pros of sth vs. cons of sth /prəʊz/ vs. /kɒnz/

■ benefits of sth vs. drawbacks of sth /ˈbenɪfɪts/ vs. /ˈdrɔːˌbæks/

■ good points of sth vs. bad points of sth /ˈɡʊd pɔɪnts/ vs. /ˈbæd pɔɪnts/

■ profits in sth/doing sth vs. hindrances to sth /ˈprɒfɪts/ vs. /

ˈhɪndrənsɪz/

■ assets to sth vs. impediments to sth /ˈæsets/ vs. /ɪmˈpedɪmənts/

■ conveniences of sth vs. inconveniences of sth /kənˈviːniənsɪz/ vs. /ˌɪnkənˈviːniənsɪz/

■ strong points of sth vs. weak points of sth /ˈstrɒŋ pɔɪnts/ vs. /ˈwiːk pɔɪnts/

Mở rộng tí nhé:

Advantages:

■ blessing of sth /ˈblesɪŋ/

■ value of sth /ˈvæljuː/

■ plus point of sth /ˈplʌs pɔɪnt/

■ virtue of sth/in doing sth /ˈvɜː(r)tʃuː/

■ boon to/for sth /buːn/

Disadvantage:

■ liability to sth /ˌlaɪəˈbɪləti/

■ handicap to/of sth /ˈhændiˌkæp/

■ limitation of sth /ˌlɪmɪˈteɪʃ(ə)n/

■ disamenity /ˌdɪsəˈmiːnɪti/ (sử dụng tốt nhất ở cuối cụm từ, e.g. Two main sources of disamenity are tourism and weather.)

■ flaw in sth /flɔː/

■ defect in sth /ˈdiːfekt/

■ trouble with sth /ˈtrʌb(ə)l/

■ catch in sth /kætʃ/

■ disbenefit of/to sth /dɪsˈbɛnɪfɪt/ (formal)

■ downside of sth /ˈdaʊnˌsaɪd/ (informal)

Nguồn: Sưu tầm.[

[MỞ RỘNG VỐN TỪ VỰNG IELTS]

Bạn đang tìm kiếm cách thay thế cụm từ Advantages vs Disadvantages trong Writing và Speaking? Hãy thử:

■ reasons for sth vs. reasons against sth /ˈriːz(ə)nz/

■ arguments for sth vs. arguments against sth /ˈɑː(r)ɡjʊmənts/

■ strengths of sth/to do sth vs. weaknesses of /in sth /streŋθs/ vs. /ˈwiːknəsɪz/

■ pluses of sth vs. minuses of sth /plʌsɪz/ vs. /ˈmaɪnəsɪz/

■ plus factors of sth vs. minus factors of sth /ˈplʌs fæktə(r)z/ vs. /ˈmaɪnəs fæktə(r)z/

■ pros of sth vs. cons of sth /prəʊz/ vs. /kɒnz/

■ benefits of sth vs. drawbacks of sth /ˈbenɪfɪts/ vs. /ˈdrɔːˌbæks/

■ good points of sth vs. bad points of sth /ˈɡʊd pɔɪnts/ vs. /ˈbæd pɔɪnts/

■ profits in sth/doing sth vs. hindrances to sth /ˈprɒfɪts/ vs. /

ˈhɪndrənsɪz/

■ assets to sth vs. impediments to sth /ˈæsets/ vs. /ɪmˈpedɪmənts/

■ conveniences of sth vs. inconveniences of sth /kənˈviːniənsɪz/ vs. /ˌɪnkənˈviːniənsɪz/

■ strong points of sth vs. weak points of sth /ˈstrɒŋ pɔɪnts/ vs. /ˈwiːk pɔɪnts/

Mở rộng tí nhé:

Advantages:

■ blessing of sth /ˈblesɪŋ/

■ value of sth /ˈvæljuː/

■ plus point of sth /ˈplʌs pɔɪnt/

■ virtue of sth/in doing sth /ˈvɜː(r)tʃuː/

■ boon to/for sth /buːn/

Disadvantage:

■ liability to sth /ˌlaɪəˈbɪləti/

■ handicap to/of sth /ˈhændiˌkæp/

■ limitation of sth /ˌlɪmɪˈteɪʃ(ə)n/

■ disamenity /ˌdɪsəˈmiːnɪti/ (sử dụng tốt nhất ở cuối cụm từ, e.g. Two main sources of disamenity are tourism and weather.)

■ flaw in sth /flɔː/

■ defect in sth /ˈdiːfekt/

■ trouble with sth /ˈtrʌb(ə)l/

■ catch in sth /kætʃ/

■ disbenefit of/to sth /dɪsˈbɛnɪfɪt/ (formal)

■ downside of sth /ˈdaʊnˌsaɪd/ (informal)

Nguồn: Sưu tầm.[

29/09/2020

🇺🇸AMERICAN >< BRITISH
SHARE VỀ HỌC NÀO CÁC BẠN NHEN 👍

31/07/2020

✨Sound judgment: suy xét- đánh giá hợp lý, có căn cứ.
E.g. To combat COVID-19, a leader's sound judgment is indispensable.

❣️CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY?
Bạn có còn yêu Tiếng Anh hay đã ghét ANH ấy từ rất lâu? Cùng quay lại chinh phục Anh ấy với IM nhà mình nhé 🔥
🔆CHUẨN QUỐC TẾ- PHÍ ĐỊA PHƯƠNG🔆

✨ YÊU LẠI TỪ ĐẦU ANH APTIS A2-B2-C CÙNG ANH “SOÁI CA” IELTS
➢ ROUND 1: BUILDING ( 3.5 + )
➢ ROUND 2: DEVELOPING (4.5)
➢ ROUND 3: EXPANDING ( 5.5)
➢ ROUND 3: MASTERING ( 6.0)
✨CHẶNG ĐUA GIAO TIẾP
NỀN TẢNG- PHÁT TRIỂN- BỨC PHÁ.

✨CHẶNG ĐUA TOEIC
NỀN TẢNG- 350-450-550-650

✨ HỌC CÁCH YÊU TIẾNG ANH TỪ TUỔI THIẾU NHI
LEADERS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
✨ ĐAM MÊ TIẾNG ANH TỪ TUỔI THIẾU NIÊN
ACHIEVERS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

⚡COACH: Giảng viên với kinh nghiệm chất đầy mình, bước ra từ lò luyện IELTS MASTER.

☄BÍ KÍP: Kho tàng tài liệu Chuẩn Cambridge, Macmillan, Cengage- các NXB Quốc Tế uy tín.

☀CẢ CHẶNG ĐƯỜNG NÀY ĐANG ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỚI 10% CHỈ TỚI NGÀY 15/08 THÔI ĐẤY
NHANH CHÂN LÊN NÀO
=================
Liên hệ 📞📞📞
Thầy Trần Anh Khang : 0969.979.099
Văn phòng đại diện : 0815.933.936
- TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ - KHI BẠN CÓ MÔI TRƯỜNG -
==============
_ Note: Miễn phí tham gia Câu lạc bộ luyện nói Tiếng Anh cùng Team ENGONOW dành cho tât cả các lớp tại Trung tâm!
Địa điểm: 107 đường số 5, phường An Lạc, quận Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 7:30 - 9:30 Chủ nhật hàng tuần
_ Note 2 : Miễn phí truy cập kho tài liệu luyện thi IELTS -xịn sò con bò- tại

---------------------
🔥Mô hình tư duy ứng dụng 4C Integrated Learning: luyện tập IELTS và Tiếng Anh lồng ghép đào tạo kỹ năng Critical Thinking (Tư duy phản biện), Communication (Giao tiếp kết nối), Collaboration (Tư duy đội nhóm) và Creativity (Tư duy sáng tạo).
----------------------

---------------------

✨Ngôi nhà mới nhất: CĐ Công Thương HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP.HCM.

✨CS 1 528 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp
✨CS 2: 4/34 Bạch Đằng, P24, Q. Bình ✨Thạnh.
✨CS 3: 226/12/12 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò vấp
✨CS 4: 119/5 Phùng Tá Chu, P.An Lạc A, Q.Bình Tân.
✨ CS 5: 11 đường số 6E, P. Bình Trị Đông B. Q. Bình Tân.
✨ CS6: 107 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân.
CLB Tiếng Anh ENGONOW diễn ra tại Bình Tân.

18/07/2020

❣️CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY?
Bạn có còn yêu Tiếng Anh hay đã ghét ANH ấy từ rất lâu? Cùng quay lại chinh phục Anh ấy với IM nhà mình nhé 🔥
🔆CHUẨN QUỐC TẾ- PHÍ ĐỊA PHƯƠNG🔆

✨ YÊU LẠI TỪ ĐẦU ANH APTIS A2-B2-C CÙNG ANH “SOÁI CA” IELTS
➢ ROUND 1: BUILDING ( 3.5 + )
➢ ROUND 2: DEVELOPING (4.5)
➢ ROUND 3: EXPANDING ( 5.5)
➢ ROUND 3: MASTERING ( 6.0)
✨CHẶNG ĐUA GIAO TIẾP
NỀN TẢNG- PHÁT TRIỂN- BỨC PHÁ.

✨CHẶNG ĐUA TOEIC
NỀN TẢNG- 350-450-550-650

✨ HỌC CÁCH YÊU TIẾNG ANH TỪ TUỔI THIẾU NHI
LEADERS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
✨ ĐAM MÊ TIẾNG ANH TỪ TUỔI THIẾU NIÊN
ACHIEVERS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

⚡COACH: Giảng viên với kinh nghiệm chất đầy mình, bước ra từ lò luyện IELTS MASTER.

☄BÍ KÍP: Kho tàng tài liệu Chuẩn Cambridge, Macmillan, Cengage- các NXB Quốc Tế uy tín.

☀CẢ CHẶNG ĐƯỜNG NÀY ĐANG ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỚI 10% CHỈ TỚI NGÀY 15/08 THÔI ĐẤY
NHANH CHÂN LÊN NÀO
=================
Liên hệ 📞📞📞
Thầy Trần Anh Khang : 0969.979.099
Văn phòng đại diện : 0815.933.936
- TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ - KHI BẠN CÓ MÔI TRƯỜNG -
==============
_ Note: Miễn phí tham gia Câu lạc bộ luyện nói Tiếng Anh cùng Team ENGONOW dành cho tât cả các lớp tại Trung tâm!
Địa điểm: 107 đường số 5, phường An Lạc, quận Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 7:30 - 9:30 Chủ nhật hàng tuần
_ Note 2 : Miễn phí truy cập kho tài liệu luyện thi IELTS -xịn sò con bò- tại

---------------------
🔥Mô hình tư duy ứng dụng 4C Integrated Learning: luyện tập IELTS và Tiếng Anh lồng ghép đào tạo kỹ năng Critical Thinking (Tư duy phản biện), Communication (Giao tiếp kết nối), Collaboration (Tư duy đội nhóm) và Creativity (Tư duy sáng tạo).
----------------------

---------------------

✨Ngôi nhà mới nhất: CĐ Công Thương HCM, 20 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP.HCM.

✨CS 1 528 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp
✨CS 2: 4/34 Bạch Đằng, P24, Q. Bình ✨Thạnh.
✨CS 3: 226/12/12 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò vấp
✨CS 4: 119/5 Phùng Tá Chu, P.An Lạc A, Q.Bình Tân.
✨ CS 5: 11 đường số 6E, P. Bình Trị Đông B. Q. Bình Tân.
✨ CS6: 107 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân.
CLB Tiếng Anh ENGONOW diễn ra tại Bình Tân.

11/07/2020

Hot Hot Hot!! Tặng Sách Hay
Bộ tài liệu American English File *Full Option”
thuộc “General English- 6 Level” bản đẹp
Của nhà Xuất Bản OXFORD –2nd
=======
SB – WB- TB- Audio & Video.
Dung lượng khủng: 7.25 GB.
=======
Rất thích hợp cho các Trung Tâm Anh Ngữ và Đại Học
Link down: https://drive.google.com/drive/folders/1WvY8MhEKqBDOQHNROZF-ct-Xb39whbXi?usp=sharing

Kiên nhẫn down nhé Quý Thầy Cô.
Be happy.

10/07/2020

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Vâng đây là một thành ngữ rất hay về tình cảm, mình thật sự rất thích.
Tuy nhiên có một số trường hợp không đúng lắm, nhớ hồi xưa mình bén hoài mà cô ấy lúc nào cũng “No way” 🤣🤣
Do đó, bài học hôm nay của mình sẽ về thành ngữ đi với “ways” cực kì phổ biến 😂😂

[ 4 CHẶNG ĐƯỜNG ĐUA ĐỂ KHÔNG CÒN DÀNH CẢ THANH XUÂN HỌC TIẾNG ANH MÃI MÀ KHÔNG HIỆU QUẢ]

Các vận động viên đã chuẩn bị cho cuộc đua IELTS sắp tới chưa?
Team mình sẽ vạch ra đường đua đó cho bạn
Việc bạn cần là chuẩn bị ý chí thép để bước vào cuộc đua
✨CHẶNG ĐUA THIẾU NHI
LEADERS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
✨CHẶNG ĐUA THIẾU NIÊN
ACHIEVERS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

✨CHẶNG ĐUA IELTS
➢ ROUND 1: BUILDING ( 3.5 + )
➢ ROUND 2: DEVELOPING (4.5)
➢ ROUND 3: EXPANDING ( 5.5)
➢ ROUND 3: MASTERING ( 6.0)
✨CHẶNG ĐUA GIAO TIẾP
NỀN TẢNG- PHÁT TRIỂN- BỨC PHÁ.

✨CHẶNG ĐUA TOEIC
NỀN TẢNG- 350-450-550-650

COACH: Giảng viên với kinh nghiệm chất đầy mình, bước ra từ lò luyện IELTS MASTER.

RACE CAR: Kho tàng tài liệu Chuẩn Cambridge, Macmillan, Cengage- các NXB Quốc Tế uy tín.

CẢ CHẶNG ĐƯỜNG NÀY ĐANG ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỚI 10% CHỈ TỚI NGÀY 1/7 THÔI ĐẤY
NHANH CHÂN LÊN NÀO
=================
Liên hệ 📞📞📞
Thầy Trần Anh Khang : 0969.979.099
Văn phòng đại diện : 0815.933.936
- TIẾNG ANH KHÔNG KHÓ - KHI BẠN CÓ MÔI TRƯỜNG -
==============
_ Note: Miễn phí tham gia Câu lạc bộ luyện nói Tiếng Anh cùng Team ENGONOW dành cho tât cả các lớp tại Trung tâm!
Địa điểm: 107 đường số 5, phường An Lạc, quận Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 7:30 - 9:30 Chủ nhật hàng tuần
_ Note 2 : Miễn phí truy cập kho tài liệu luyện thi IELTS -xịn sò con bò- tại

---------------------
🔥Mô hình tư duy ứng dụng 4C Integrated Learning: luyện tập IELTS và Tiếng Anh lồng ghép đào tạo kỹ năng Critical Thinking (Tư duy phản biện), Communication (Giao tiếp kết nối), Collaboration (Tư duy đội nhóm) và Creativity (Tư duy sáng tạo).
----------------------

---------------------
✨CS 1 528 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp
✨CS 2: 4/34 Bạch Đằng, P24, Q. Bình ✨Thạnh.
✨CS 3: 226/12/12 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò vấp
✨CS 4: 119/5 Phùng Tá Chu, P.An Lạc A, Q.Bình Tân.
✨ CS 5: 11 đường số 6E, P. Bình Trị Đông B. Q. Bình Tân.
✨ CS6: 107 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân.
CLB Tiếng Anh ENGONOW diễn ra tại Bình Tân.

02/07/2020

Rising Dollars- Sự tăng giá của Đồng Đô La

28/06/2020

IELTS VOCABULARY- ELECTRONIC CRIM - 1

Mời các bạn xem phim và luyện nghe bài ELECTRONIC CRIME.
Kỹ năng bạn có được - Xem- Nghe- Vocabulary & Expression

Hãy để lại Email, để Add gởi cho Bạn
a/ Scrip
b/ Note
c/ Exericse

24/05/2020

[GIAO TIẾP SÀNH ĐIỆU CÙNG 14 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH] part A.

IDIOMS- ĐÒN BẪY IELTS SPEAKING.

Những câu hay cụm từ ‘idioms’ được người bản xứ sử dụng thường xuyên trong việc giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, hiểu rõ Idioms trong từng tình huống và ngữ cảnh cụ thể sẽ giúp tụi mình nói Tiếng Anh đỡ bị "LẠ" và "KHÓ HIỂU" các bạn nhé. Với cách học này, bạn sẽ dễ dàng hiểu được thành ngữ và vận dụng chúng một cách phù hợp cũng như trong trường hợp bạn gặp một tình huống tương tự.

1- At all costs = at any costs: to do everything you can to achieve something regardless of the difficulty, and expense involved.

His dream is to become a great lawyer at all costs. They were determined to win the game at any cost.

2- As easy as pie: very easy.

The test is as easy as pie.

Searching for beautiful flower images online is as easy as pie nowadays.

After so many years as an English teacher, doing taxes is as easy as pie for me.

3- A drop in the ocean: a very small amount compared to what is required or needed.

The amount of money that he gave me last night is just a drop in the ocean compared to what I needed.

I feel what I am doing is just a drop in the ocean.

4- Actions speak louder than words: used for expressing that what you do something is more important than just talking about it.

He usually talks about the importance of charity but never does anything. Actions speak louder than words

Because actions speak louder than words, do not talk much, just act.

5- A hot potato: a controversial topic, issue or situation.

Money policy is fast becoming a hot potato.

The issues of abortion and tax have become real hot potatoes in my country these days.

6- Against the clock: to do something quickly to finish it before a particular time.

She is working against the clock to finish her essay by today.

We have to work against the clock to meet the deadline (to finish the project on time).

7- A rip-off: something that is unreasonably expensive.

We shouldn’t have spent so much. That’s a rip-off.

$60 for a cup of coffee is a complete rip-off.

8- At first: in the beginning.

Don’t judge anyone or anything at first sight. Try again if you fail at first.

9- Around the corner: coming very soon.

Tom is quite nervous because his exam is just around the corner. Spring is just around the corner.

10- A mile a minute: very quickly.

He walks a mile a minute and is very difficult to keep up with. She is talking a mile a minute.

11- A man of his word: someone who does what he promises to do.

He is obviously a man of his word. You can trust him.

Tom is a man of his word. He always does what he says he is going to.

12- A ladies man: a man that loves spending time and flirting with women.

He is known as a ladies man.

Tom has a reputation for being quite a ladies’ man.

13- Ace a test: to do very well in a test/ to get a very high score on a test.

You need to study hard to ace a test.

She had actually aced a test in math, a subject that had never come easily for her.

14- A bad egg: someone who is bad and untrustworthy.

That guy is a bad egg. Don’t trust him. Be careful of her. She is a bad egg.

— with Tran Anh Khang Ielts.

15/05/2020

Bạn có biết những cụm từ thường ngày này? 😂😂 “Bôi kem lên bàn chải đánh răng” —> từ vựng Phòng tắm ❤ . Share về học nào.
[TỪ VỰNG HAY MỖI NGÀY]
[#Wordoftheday]

09/05/2020

🔥 LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẤY LẠI ĐỘNG LỰC HỌC TIẾNG ANH VÀ IELTS?
“#BACK #TO #SCHOOL- #BACK #TO #IELTSMASTER” - ĐẠT NGAY IELTS 6.5+ SAU MÙA DỊCH VỚI PHƯƠNG PHƯƠNG ĐÀO TẠO TOÀN DIỆN.
“CHUẨN KIẾN THỨC- ĐẠT MỤC TIÊU”
🔥IELTS MASTER nhà mình mở lớp IELTS và Giao tiếp ONLINE và cả OFFLINE (kids, teen, hs-sv) nhóm NHỎ tương tác THỰC, CHẤT LƯỢNG THỰC 😘.

🔥Inbox hoặc gọi: 0969.979.099

-------------------------------------------
IELTS MASTER HCM
🔥Đăng ký tại đây: https://forms.gle/ZYZyTRDMSX9crUMg7
#khangielts #ieltsmasterhcm
#engonow
#tuduyungdung
#hocielts
#tuduy4cs
#hoctienganhquavideo
#hocieltsgovap
#hocieltscaptoc
#johnyielts
#thaoielts
---------------------
🔥Mô hình tư duy ứng dụng 4C Integrated Learning: luyện tập IELTS và Tiếng Anh lồng ghép đào tạo kỹ năng Critical Thinking (Tư duy phản biện), Communication (Giao tiếp kết nối), Collaboration (Tư duy đội nhóm) và Creativity (Tư duy sáng tạo).
----------------------
🌟Website: http://ieltsmasterhcm.com/
🌟Fanpage:
https://www.facebook.com/ieltsmasterhcm/
https://www.facebook.com/tuhocieltsspeaking/
https://www.facebook.com/tuhocIELTSwriting8/
https://www.facebook.com/tienganhengonow
---------------------
✨CS 1 528 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp
✨CS 2: 4/34 Bạch Đằng, P24, Q. Bình ✨Thạnh.
✨CS 3: 226/12/12 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò vấp
✨CS 4: 119/5 Phùng Tá Chu, P.An Lạc A, Q.Bình Tân.
✨ CS 5: 11 đường số 6E, P. Bình Trị Đông B. Q. Bình Tân.
✨ CS6: 107 đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân.
CLB Tiếng Anh ENGONOW diễn ra tại Bình Tân.

05/05/2020

[Tự học #IELTSWRITING 1 qua Sample]
CHỦ ĐỀ HAY RA THI: EDUCATION. (GHI CHÚ CÓ BÀI TẬP BÊN DƯỚI, MỌI NGƯỜI CÙNG HỌC NHÉ 😛)
NẾU MỌI NGƯỜI THẤY BÀI POST CÓ GIÁ TRỊ HÃY COMMENT "." VÀ SHARE ĐỂ BÀI NÀY ĐẾN VỚI NHIỀU BẠN HỌC HƠN NHÉ.

[Tự học #IELTSWRITING 1 qua Sample]
CHỦ ĐỀ HAY RA THI: EDUCATION. (GHI CHÚ CÓ BÀI TẬP BÊN DƯỚI, MỌI NGƯỜI CÙNG HỌC NHÉ 😛)
NẾU MỌI NGƯỜI THẤY BÀI POST CÓ GIÁ TRỊ HÃY COMMENT "." VÀ SHARE ĐỂ BÀI NÀY ĐẾN VỚI NHIỀU BẠN HỌC HƠN NHÉ.
CÁC BẠN COMMENT ĐÁP ÁN BÀI TẬP NÀO ❤
Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology.
Discuss both these views and give your own opinion.

I- Can you fill in the gaps of these expressions from the essay with the correct word?
1. There is no doubt universities ________ a crucial role in educating society.
2. … while some believe that this education should be ________ exclusively towards subjects that …
3. … a country without such experts is a country without the ________ to plan, create or maintain essential features of modern life.
4. The argument ________ that if students are to choose …
5. … is the only way to acquire motivated, passionate and ________ competent professionals.
6. … free choice provides people with a sense of ________ …
7. … and research has shown that autonomy is a necessary _______ for drive and enthusiasm.
8. As a result, students have the ________ to master their subject, rather than merely aim for good enough.
9. Conversely, if universities ________ students into one category of study, then the drive …
10. … it should be the student’s choice to do so on the ________ that this will give them the motivation to ________ in their work.
II-
In recent years, the _________ of using exams to assess students has risen in _________ over the _________ of continual assessment. This essay will highlight both _________ benefits and drawbacks that result from _________ an approach.
To begin _________ the positives, a crucial advantage that examinations have as a _________ of assessment is that they leave _________ room for cheating. This is because exams are usually _________ in the _________ of an invigilator, whose job it is to _________ any candidate breaking the _________. In contrast, continual assessment increases the _________ of plagiarism since assignments are _________ completed with the help of the internet. _________ reducing cheating, exams are also more time-efficient. As they tend to only appear once or twice per year, they _________ up more time for students to _________ and prepare.
Nevertheless, assessing students _________ examinations does _________ some problems. For instance, some students are extremely _________ and creative, but when put _________ pressure their minds can _________ blank. Considering that exams are situations of intensely _________ pressure, it is no _________ that even the brightest of students sometimes perform poorly. Another significant disadvantage of this _________ is the narrow range of information which students are tested on. _________ with continual assessment, the small window of _________ in tests limits how many questions _________ be asked, thus failing to test _________ knowledge in full.
In conclusion, _________ formal examinations are beneficial in _________ of cutting out cheating and improving _________, it is important to _________ that they also harm some students’ concentration and are _________ not as thorough as continual assessments.

ENGLISH MASTER-MASTER IELTS TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT

Đăng ký tư vấn miễn phí chương trình học và tự học IELTS tại IELTS Master HCM:

https://goo.gl/forms/Rp79HahlrP8V79KQ2

ĐT: -Thầy Thảo 098.34.14.159/ Thầy Khang 0888.590.100/ Thầy Hà 0908887901

Với kinh nghiệm hơn 10 năm đào tạo IELTS, giúp cho hơn 1000 học viên lấy lại được niềm đam mê học ngoại ngữ, thay đổi cách tư duy về IELTS và hội nhập Tiếng anh. Chúng tôi là Tổ chức IELTS Master, được sáng lập bởi 4 thành viên:

Videos (show all)

Rising Dollars- Sự tăng giá của Đồng Đô La
IELTS VOCABULARY- ELECTRONIC CRIM - 1
Thiệt không? Luyện IELTS 6.5 Chỉ với 99k/ 1 giờ (̶2̶̶5̶̶0̶ ̶k̶ ) từ 7/7= 15/7/2019cho Khóa học thực chiến Real Actual Te...
❤️Năm cũ đi qua, năm mới đã đến, chúc tất cả mọi người có một năm tràn ngập bình an, hạnh phúc, may mắn và vui vẻ. Happy...

Location

Category

Telephone

Address


Bạch Đằng, P24. Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trung Tâm Anh Ngữ TRI THỨC TRẺ YKEC quận Tân Phú Trung Tâm Anh Ngữ TRI THỨC TRẺ YKEC quận Tân Phú
25 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Trung Tâm Anh Ngữ Tri Thức Trẻ. Nơi Khơi Nguồn cho những tài năng tiếng anh với phương châm "Chất lượng đào tạo là ưu tiên số 1"

SaiGon's Baller SaiGon's Baller
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận đặt các loại giày bóng rổ, thể thao. Địa chỉ:58 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình Số điện thoại: 01668683634

Trường Mầm Non Kid's Club Cơ Sở Hoa Mặt Trời - Quận Thủ Đức Trường Mầm Non Kid's Club Cơ Sở Hoa Mặt Trời - Quận Thủ Đức
45 Bác Ái, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Hệ thống Trường Mầm Non Kid's Club với gần 20 năm thành lập hiện đang có 10 cơ sở tại TP.HCM ở các quận Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, quận 11, quận 9, quận 2 và Thủ Đức.

Phân khoa Dược - Trường Cao đẳng Bách Việt Phân khoa Dược - Trường Cao đẳng Bách Việt
41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 12345

Dành cho sinh viên phân khoa Dược - Khoa Y Dược - Trường Cao đẳng Bách Việt

Đại học Trần Đại Nghĩa Đại học Trần Đại Nghĩa
189 Nguyễn Oanh, Phường 10
Ho Chi Minh City, 700000

Trường ĐH Trần Đại Nghĩa trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam, được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Vin-hem-Pích), website: http://tdnu.edu.vn

BK FC - THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng BK FC - THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
268 Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City, 77777

Tư vấn tuyển sinh

Letter B Letter B
Ho Chi Minh City

Learn English Liên hệ: Hỗ trợ: 0167-253-7970 Facebook.com/JoeyArnoldVN Facebook.com/groups/85USA FB.com/13HCM FB.com/jxUSA Youtube.com/JoeyArnoldVN

Truong day lai xe quan 7 Truong day lai xe quan 7
Ho Chi Minh City

TRƯỜNG DẠY LÁI XE THÀNH CÔNG chuyên đào tạo, sát hạch lái xe mô tô các hạng: A1, A2, B2 và C. Liên Hệ: 0903.01.33.44 ( C.Nữ)

Mib - M Institute of Beauty -  Myka Makeup Artist Mib - M Institute of Beauty - Myka Makeup Artist
65/27 Cách Mạng Tháng 8, P.Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Với các khoá học MAKEUP đa dạng cùng Myka giúp bạn cảm nhận và khám phá nét đẹp của bản thân. Từ đó làm mới, nâng cấp chính mình, xinh đẹp rạng ngời và tự tin hơn ���

11A3 GDTX Tân Phú 11A3 GDTX Tân Phú
78/2/45 Phan Đình Phùng Phường Tân Thành,Quận Tân Phú,TP. HCM
Ho Chi Minh City, 123456789

10c3 Family

Lớp vẽ ChingArt Lớp vẽ ChingArt
Cơ Sở 1: 36 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp HCM
Ho Chi Minh City, 015/QD-UB.

Nghệ thuật không chỉ dạy con về cái đẹp. Nghệ thuật dạy con về chân- thiện- mỹ. Nghệ thuật mang đến cho con cái nhìn đầy sáng tạo và tích cực về cuộc sống

Tuyển Sinh Cao Đẳng Kỹ Nghệ II Tuyển Sinh Cao Đẳng Kỹ Nghệ II
Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II, 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9
Ho Chi Minh City

Trường công lập chất lượng cao