Japanese for Receptionist

Japanese for Receptionist

Share some information and absolutely essential common phrases for English-Japanese-Vietnamese receptionist. Enjoy!

Operating as usual

Mail PR tòa nhà căn hộ serviced apartment City house

[08/28/17]   MẪU THÔNG BÁO NGHỈ TẠM THỜI

臨時休業のお知らせ
「お客様各位
まことに勝手ながら、
○月○日~○月○日、臨時休業させていただきます。
お迷惑をかけいたしますが、ご了承のほど願いいたします、
なお、○月○日より平常通り営業となります。

宜しくお願い申し上げます。
ーーー長 ーーーー」

[Q.1 - TPHCM] LỄ TÂN TIẾNG NHẬT 500USD , email [email protected] / [email protected]

http://www.shdvietnam.com/?display=jobs_detail&id=1106

[Q1 - TPHCM] TUYỂN QUẢN LÝ N2 1000USD, email: [email protected]

[07/11/17]   Liên từ, từ nối trong tiếng Nhật
この(连体) Ý là: Đây, đây là (người hoặc vật)
その(连体) Ý là: Đó, đó là (người hoặc vật)
あの(连体) Ý là: Kia, kia là (người hoặc vật)
どの(连体) Ý là:Nào, cái nào, người nào (người hoặc vật)
ほんの [本の](连体) Ý là: chỉ, chỉ có, mới, chút
わが(连体) Ý là: Của tớ, của bọn tớ
こんな(连体) thế này, như thế này
そんな(连体) thế đó, như thế đó
あんな(连体) thế kia, như thế kia
どんな(连体) Thê nào, như thế nào
いろんな(连体) 词义:nhiều loại, các loại
おおきな [大きな](连体) bự, lớn
ちいさな [小さな](连体) Nhỏ, bé
ある(连体) Mỗi ~, có một...
きたる [来る](vi/v5/连体) ~ tới, sắp tới
あくる [明くる](连体) ~ sau, mai (sáng mai, năm sau, hôm sau...)
あらゆる(连体) tất cả, mỗi, mọi
いわゆる(连体) Cái gọi là~
いかなる [如何なる](连体) bất cứ ~, trong bất cứ ~, dù ~ thế nào đi chăng nữa thì
たいした(连体) rất nhiều ~, ~ trọng đại
とんだ(连体) Không ngờ~, ~ khó ai ngờ là
(1)Quan hệ đồng thời và tăng tiến
接续: liên từ
および [及び](接续) Và, với, cùng với
おまけに(接续) お負けに: hơn nữa, vả lại, ngoài ra, thêm vào đó, lại còn
かつ(副/接续) Đồng thời, hơn nữa
さらに(副) 更に hơn nữa, vả lại, ngoài ra
しかも(接续) 然も hơn nữa
それに(接续) 其れに bên cạnh đó, hơn thế nữa, vả lại
そのうえ(接续) その上 bên cạnh đó, ngoài ra, hơn thế nữa, hơn nữa là
それから(接续) 其れから Sau đó, từ sau đó, do đó, tiếp đó nữa
そうでなければ(接续) nếu không như thế
なお(接续) 尚 vẫn còn, vả lại, thêm nữa
ならびに [並びに](接续) Và, cũng như
また(副) 又 lại còn, hơn nữa, ngoài ra, bên cạnh đó, hơn thế nữa
ひいては(副) với lại, mà còn, kế đó
(2)Quan hệ lựa chọn
あるいは(接续) 或いは hoặc, hoặc là
それとも(接续) 其れ共 hoặc, hay, hoặc là
もしくは [若しくは](接续) hoặc là, hay là
または(接续) 又は hoặc, hoặc là, nếu không thì
(3)Quan hệ giải thích
すなわち(接续) 即ち có nghĩa là, cũng chính là nói, tức là, nghĩa là
つまり(接续) 詰まり tóm lại, tóm lại là, tức là, cũng chính là
なぜなら(ば)(接续) 何故なら bởi vì làm, do là, nếu nói là do sao thì...
よいするに(接续) Tóm lại là, chung quy lại là, đơn giản mà nói
(4)Chuyển đổi chủ đề, chuyển chủ đề
さて(接续) 偖 nào...., và sau đây, và bây giờ
それでは(接续) 其れでは trong trường hợp đó, sau đó, vậy thì
そもそも(副/接续) trước tiên, trước hết, ngay từ ban đầu, vốn dĩ
では(接续) thế thì, thế là
ところで(接续) 所で thế còn, có điều là, chỉ có điều, song
ときに [時に](副) thỉnh thoảng, đôi lúc, có lúc
Quan hệ điều kiện, nối tiếp
(1) Quan hệ thuận
したがって(接续)従って sở dĩ, vì vậy, do vậy
すると(接续) do đó mà, lập tức thì, nếu mà thế thì, vậy mà
そ(う)して(接续) với lại, hơn nữa
そこで(接续) 其れで do đó, bởi vậy, ngay sau đó
それで(接续) Cho nên, bởi thế mà
それでは(接续) 其れでは sau đó, vậy thì
それなら(接续) 其れなら Nếu như thế, trong trường hợp đó thì, nếu nói như vậy thì
それだから(接续) bởi thế, cho nên
それゆえ[それ故] (接续) それ故 Vì thế, vì vậy, thế nên
そうすると(接续) Nếu nói như thế, nếu làm như thế thì
そうすれば(接续) Nếu nói như thế, nếu làm như thế thì
ですから(接续) Vì thế, thế nên, do đó
ゆえに [故に](接续) Do đó, kết quả là
したがって(接续) 従って sở dĩ, vì vậy, do đó
因って(接续) sở dĩ, vì vậy, do đó
(2)Quan hệ nghịch
けれども(接续) Nhưng, tuy nhiên, thế mà, song
しかし(接续) 然し nhưng, tuy nhiên
しかしながら(接续) 併し乍ら tuy nhiên, thế nhưng, mặc dù vậy
それでも(接续) 其れでも nhưng...vẫn, dù...vẫn, cho dù thế...vẫn, cho dù như thế vẫn...
それなのに(接续) Cho dù thế nào vẫn, cho dù như thế thì, dù thế nào thì...
それにしても(接续) Dù sao đi nữa, trong bất cứ trường hợp nào (cũng), cho dù thế...vẫn
だけど(接续) tuy nhiên, tuy thế, song
だが(接续) tuy nhiên, nhưng, nhưng mà
ただし [但し](接续) tuy nhiên, nhưng, nhưng mà
だって(副助) Vì, chả là, dù là (thế), ngay cả (thế)...
でも(接续) Nhưng, tuy nhiên, nhưng mà, tuy vậy
ですけれども(接续) Mặc dù như thế, dù như thế thì
さりながら(接续) Mặc dù như thế, dù như thế thì
もっとも(接续) 尤も mặc dù, nhưng, tuy...
ところが(接续) 所が dù sao thì, thế còn, dù...
ところで(接续) 所で mà, nhưng mà...

mp.weixin.qq.com

快!2017日语能力考试(JLPT)答案

[JLPT 07/2017] Đáp án N1, N2

http://mp.weixin.qq.com/s/KcnxfkvYMdMqPqgsmRNj9A

mp.weixin.qq.com 一个覆盖多语种培训/海外院校申请的一站式服务平台,一家直通欧亚众多国家/地区的全景式留学体验中心。提供留学咨询、院校指导、语言培训、背景提升等相关服务。

タイローンなんか怖くない

タイローンなんか怖くない

MTA VIETNAM 2017 アルバイトスタッフ募集

shdvietnam.com

RECEPTIONIST CUM ADMIN - SHDVietnam-Việc làm,Tuyển dụng,Tìm Việc, Khảo sát, Huấn luyện

[HCM - Tuyển dụng] Công việc khá đơn giản, chỉ yêu cầu các bạn có trình độ Nhật ngữ N3 trở lên (giao tiếp+viết tốt 1 chút). Bên Ý chỉ tuyển Nữ dưới 26 tuổi và có ngoại hình xinh xắn, cao ráo một xí ^^

Có bạn bè quan tâm và phù hợp, bạn nhờ các bạn ấy gửi CVs (tiếng Nhật + tiếng Việt/tiếng Anh) qua cho Ý nhé.

http://www.shdvietnam.com/?display=jobs_detail&id=1106

shdvietnam.com Việc làm, job, recruit, executive search, tuyển dụng, Khảo sát, Survey, Career, Training.

[DEMO] Japanese phrases for Receptionist (Eng - Jap)

Thư đòi tiền =]] và thư xin lỗi khách (vì tính tiền nhầm). Mọi người tham khảo nhé

[SƯU TẦM] CÁCH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA CỤC XNC NHẬT

[SƯU TẦM] CÁCH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA CỤC XNC NHẬT

www.bunka.go.jp

[TÀI LIỆU] tài liệu mẫu câu tiếng nhật cực kỳ cơ bản

Sau 2,5 năm làm lễ tân thu ngân, kinh nghiệm của ad là nhiêu đây đã đủ xài cho lễ tân rồi. Những câu giao tiếp để tư vấn dịch vụ sẽ được chủ cơ sở đào tạo cặn kẽ hơn!

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/handbook/pdf/en_04.pdf

bunka.go.jp

Công ty Repro ở Tokyo có 1 thành viên đặc biệt ))) méo méo

Business Insider UK

[Sushi Chocolate] Hôm thứ sáu (02/02) vừa qua, Kit Kat Japan đã cho ra mắt sản phẩm sushi chocolate ở cửa hàng của họ tại Tokyo, Chyu-ou ku, Ginza 3-7-2. Xem thêm thông tin tại http://www.jiji.com/jc/article?k=000000019.000013116&g=prt , http://edition.cnn.com/2017/02/01/foodanddrink/sushi-kitkat-japan/

https://www.facebook.com/BusinessInsiderUK/videos/2210066115885753/

Kit Kat Japan has introduced "sushi chocolate" at their store in Tokyo.

Mục tiêu năm 2017 của bạn là gì? Riêng đối với J4R, sẽ cố gắng đa dạng hóa nội dung bài viết về tiếng Nhật giao tiếp sao cho có ích nhất với các bạn lễ tân.

Bài viết giới thiệu tòa nhà căn hộ cho lễ tân

Bài viết giới thiệu tòa nhà căn hộ cho lễ tân

TIN TỨC NHẬT BẢN  22/12/16

asahi news

asahi news

TIN TỨC NHẬT BẢN 20.12.2016

TIN TỨC NHẬT BẢN 20.12.2016

Giới thiệu trang web hay học tiếng Nhật cơ bản

watanoc.com

watanoc.com

5 NGÀNH NGHỀ CÓ THU NHẬP CAO NHẤT Ở NHẬT BẢN

ten-navi.com

ten-navi.com

TỪ VỰNG THÔNG DỤNG TIẾNG NHẬT P1

TỪ VỰNG THÔNG DỤNG TIẾNG NHẬT P1

CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT PHẦN 1

ammerst.edu

ammerst.edu

Nội dung đã học 1- 5 09/12/2016

Nội dung đã học 1- 5 09/12/2016

美しい日本語の単語 20 [PART 2]

Nguồn: idea1616

Nguồn: idea1616

Tiếng Nhật phỏng vấn arubaito

Tổng hợp Internet

Tổng hợp Internet

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Phu Nhuan 地区
Ho Chi Minh City
08
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Phim song ngữ học tiếng anh Phim song ngữ học tiếng anh
Đường Nguyễn Du
Ho Chi Minh City, HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/PLACE/106+NGUY%E1%BB%85N+DU,+PH%C6%B0%E1%BB%9DNG+7,+

page chuyên cung cấp phim song ngữ học tiếng Anh

VÕ THIẾU LÂM VÕ THIẾU LÂM
Ngô Quyền, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City

A4 THPT Nguyễn An Ninh 2010-2013 A4 THPT Nguyễn An Ninh 2010-2013
Ho Chi Minh City

Thông báo chính thức về kế hoạch ăn chơi, họp lớp, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống

ThuDuc College Of Technology ThuDuc College Of Technology
Số 53, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 100000

Ngoại ngữ Ngọc Việt Ngoại ngữ Ngọc Việt
281 Nguyễn Văn Qúa
Ho Chi Minh City

Môi trường học thân thiện , đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và thân thiện , có trách nhiệm trong quá trình giảng dạy .

Luyện Thi TOEIC Gò Vấp - Ttnnth An Quốc Việt Luyện Thi TOEIC Gò Vấp - Ttnnth An Quốc Việt
474 Thống Nhất, Phường 16 Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Học, Luyện thi TOEIC cấp tốc chất lượng, bào đảm đầu ra đạt điểm cao, giảng viên nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên nghiệp. Học ở Gò Vấp TP.HCM

Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ Phân hiệu TP.HCM Trường CĐ Nông nghiệp Nam bộ Phân hiệu TP.HCM
511 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City

Trường Công lập đào tạo CĐ, TC, Liên thông; học phí thấp, có KTX cho học sinh ở xa. Có học bổng cho học sinh khá giỏi, hỗ trợ việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

Mib - M Institute of Beauty -  Myka Makeup Artist Mib - M Institute of Beauty - Myka Makeup Artist
65/27 Cách Mạng Tháng 8, P.Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

hãy liên hệ trang pages mới của chúng tôi tại MYKA MAKEUP ARTIST hiện tai trang chính của chúng tôi đang sửa đổi cám ơn quý khách .

Letter J Letter J
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Mầm Non Ánh Dương - Sunshine Pre-School Mầm Non Ánh Dương - Sunshine Pre-School
Chung Cư Phú Mỹ Thuận Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 10

Giáo dục mầm non

Tuyển dụng nhân viên - Giáo viên tiếng Nhật - Esuhai Tuyển dụng nhân viên - Giáo viên tiếng Nhật - Esuhai
40/12 - 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70500

Hãy đến với chúng tôi để được phát triển và cống hiến, hãy cùng chúng tôi xây đắp môi trường làm việc thân thiện, nhân bản và chuyên nghiệp.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C