THPT Phước Kiển

THPT Phước Kiển

Comments

yêu cầu trường THPT Phước Kiển cho Hồ Tuyết Nhi 09/09/2003 Lớp 12A7 và Hồ Quốc Bảo 05/08/2005 11A8 nghỉ gấp . về giải quyết nợ nần cho mẹ DIỆP THỊ ÁNH TUYẾT . cmnd 023217378 . lừa đảo vay tiền chiếm đoạt tài sản liên lạc lại gấp giải quyết nợ nần , để tránh ảnh hưởng những người xung quanh . 0788609660 . A TUẤN
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
THEO ĐUỔI ĐAM MÊ THIẾT KẾ THỜI TRANG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.

⭐Chương trình đào tạo: https://goeco.link/depBx
⭐Phương thức tuyển sinh: https://goeco.link/KpPfO
⭐Fanpage: Ngành Thiết kế Thời trang - trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật HCM
(https://bitly.com.vn/o9nchh)

Thời trang chỉ cần đam mê, liệu đã đủ🤔? Khơi dậy tiềm năng trong bạn cùng ngành Thiết kế Thời trang trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. HCM ngay sau đây nhé!

Quá trình phát triển
Ra đời vào năm 2001 với 20 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, ngành Thiết kế Thời trang - trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp.HCM đã đào tạo nên những thế hệ sinh viên vững chuyên môn, giỏi tay nghề, cung cấp đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành Dệt may và Thời trang tại Việt Nam. Các sinh viên khi còn học tập tại trường cũng đã gặt hái được một số thành tích tại các cuộc thi lớn như:
Top 7 Fashion Voyage Designer 2021
Quán quân cuộc thi Wings Up 2018
Quán quân cuộc thi Sakura collection fashion 2017
Quán quân cuộc thi Sakura collection fashion 2016
Giải nhất cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2012
Giải nhất cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2008

Chương trình đào tạo
Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ mọi kiến thức và kỹ năng để có thể thiết kế và thực hiện hoàn chỉnh bộ sưu tập thời trang mang tính thẩm mỹ và tính ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng (Phát triển ý tưởng, nghiên cứu thị trường, vận dụng xu hướng và phong cách thời trang, vẽ tay, vẽ máy, làm rập, cắt, may, xử lí chất liệu, marketing sản phẩm,...). Đây đều là những kỹ năng cần thiết mà các nhà thiết kế tương lai cần có.

Định hướng chương trình đào tạo
Đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 06 thạc sĩ chuyên ngành. Một số tiến sĩ và thạc sĩ đã được đào tạo và làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài (Đức, Úc, Thái Lan,... ). Ngoài ra, còn có các giảng viên thỉnh giảng là những nhà thiết kế nổi tiếng, các chuyên gia và doanh nhân thành đạt.
“Practice makes perfect” (Có rèn luyện mới hoàn thiện) chính là tiêu chí tiên quyết mà các giảng viên của ngành luôn hướng đến. Vì thế, sinh viên theo học tại trường sẽ luôn được thực hành sản phẩm và thực hiện các đồ án thực tế.
Với định hướng đào tạo gắn kết doanh nghiệp và thực tiễn, sinh viên học tập tại trường được trải nghiệm nghiên cứu thị trường; được tham quan, học tập tại các làng nghề truyền thống; tham dự các cuộc thi, các chuyên đề và trải nghiệm thực tế tại rất nhiều Công ty May và Thời trang có quy mô lớn.

Cơ hội nghề nghiệp
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang, bạn có thể trở thành:
Nhân viên thiết kế trang phục, phụ kiện thời trang (Fashion Designer)
Nhân viên diễn họa thời trang (Fashion Illustrator)
Nhân viên thiết kế bản vẽ kỹ thuật trang phục (Technical Form Designer)
Nhân viên tạo mẫu trang phục (Pattern Maker)
Nhân viên thiết kế hoa văn, mẫu vải (Pattern Designer)
Chuyên viên định hình phong cách thời trang (Stylist)
Nhân viên tổ chức sự kiện – truyền thông trong lĩnh vực thời trang.
Biên tập viên thời trang.
Chuyên viên tư vấn chiến lược tiếp thị và kinh doanh thời trang.
Quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng trong lĩnh vực may mặc, thời trang.
Quản lý kinh doanh và phân phối sản phẩm may mặc – thời trang.
Giáo viên ngành thiết kế thời trang.
________________________________________________________________
📝Thông tin liên hệ:
📞0918 136 465 (Thầy Nguyễn Xuân Trà)
📞0918 326 790 (Thầy Võ Nguyên Thư)
📞 0904 588 857 (Cô Nguyễn Thị Luyên)
📞 0914 378 228 (Cô Lê Thùy Trang)
✉ Email: [email protected]
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn

Trường học thân thiện - Học sinh tích cực :))

Operating as usual

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022 31/08/2021

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022

DANH SÁCH LỚP KHỐI 10 - 11 - 12 - NĂM HỌC: 2021 - 2022😜

p/s: Cụ thể thì các bạn có thể xem theo link này nhé

https://thptphuockien.hcm.edu.vn/thong-bao/danh-sach-hoc-sinh-cac-lop-nam-hoc-2021-2022-cfull59721-437440.aspx

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH 31/08/2021

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH

KHẨN: THPT PHƯỚC KIỂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT THÔNG TIN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH KHỐI 10. PHỤ HUYNH HỌC SINH THỰC HIỆN TẠI LINK: https://forms.gle/3aETHAbzw7eWuzKJ7

HẠN CHÓT: 14g ngay 31/08
CÁC EM SHARE GẤP CHO CÁC BẠN NHÉ!
#

#Phươc

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH

31/08/2021

Dự kiến danh sách lớp sẽ có vào ngày 1/9/2021

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 29/08/2021

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

504 HỌC SINH KHỐI 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐĂNG KÝ TIÊM VACCINE COVID - 19 NHÉ
THỜI GIAN: TRƯỚC 20 GIỜ NGÀY 29/8/2021
CÁC BẠN CHIA SẺ CHO CÁC BẠN KHÁC VỚI NHÉ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnJc_FafNiyDsP3baymHmMFZ4yI3q8_HOTIIjko3D44IHWzQ/viewform?usp=sf_link

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Photos from THPT Phước Kiển's post 27/08/2021

🔥HOT 🔥 HOT 🔥 HOT🔥

KẾT THÚC CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 - NĂM HỌC 2021 - 2022
CHÀO MỪNG 504 TÂN HỌC SINH KHỐI 10 ĐẾN VỚI NGÔI TRƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN
(Danh sách cập nhật đến 16 giờ 30 phút ngày 27/8/2021)
p/s: Luôn theo dõi trang web chính thức của trường và page để cập nhật các thông tin về LỚP và THỜI KHÓA BIỂU nhé!
#thptPhướcKiển
#chàomừngtânhọcsinhTHPT
https://thptphuockien.hcm.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/danh-sach-hoc-sinh-lop-10-da-nop-ho-so-ve-truong-thpt-phuoc-kien-nam-2021-2022-cfull59723-437015.aspx

26/08/2021

DANH SÁCH CÁC BẠN CHƯA NHẬP HỌC KHỐI 10 - CẬP NHẬT LÚC 12G30P NGÀY 26/8/2021
P/S: BẠN NÀO KHÔNG THẤY TÊN Ở ĐÂY LÀ ĐÃ NỘP HỒ SƠ THÀNH CÔNG RỒI NHÉ (TRỪ NHỮNG BẠN CẦN XEM LẠI THÔNG TIN TRÚNG TUYỂN)

Đăng ký nhập học vào lớp 10 trường THPT Phước Kiển năm học 2021 - 2022 tại đường link
https://docs.google.com/forms/d/14_Dp8LJrk9uKsJ1NZZBKyieE6bNj2zya758I_PR0RYY/edit?usp=sharing_eip_dm&ts=61246444

25/08/2021

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CẦN TRA CỨU LẠI KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN (Cập nhất lúc 16g30p ngày 25/8/2021)

24/08/2021

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CẦN TRA CỨU LẠI KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

Danh sách học sinh lớp 10 đã nộp hồ sơ về trường THPT Phước Kiển năm 2021-2022 24/08/2021

Danh sách học sinh lớp 10 đã nộp hồ sơ về trường THPT Phước Kiển năm 2021-2022

Danh sách học sinh lớp 10 đã nộp hồ sơ về trường THPT Phước Kiển năm 2021-2022
Danh sách học sinh đã nộp hồ sơ về trường tính tới 10h30 phút ngày 24/08/2021.

Những học sinh nộp sau thời gian trên sẽ được thông báo vào ngày mai.

https://thptphuockien.hcm.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/danh-sach-hoc-sinh-lop-10-da-nop-ho-so-ve-truong-thpt-phuoc-kien-nam-2021-2022-cfull59723-436727.aspx

Danh sách học sinh lớp 10 đã nộp hồ sơ về trường THPT Phước Kiển năm 2021-2022

THPT Phước Kiển 24/08/2021

THPT Phước Kiển

Quí phụ huynh và các em học sinh chỉ nhập MỘT LẦN thông tin trúng tuyển thôi nhé vì khi các em gửi thì bên trường đã nhận được. Hiện tại trường đang rà soát danh sách các bạn nhập nhiều lần và các bạn không có trong danh sách. Trường sẽ đưa thông tin từng đợt trên trang thông tin chính thức của trường: http://thptphuockien.hcm.edu.vn để Quí phụ huynh và các em học sinh rà soát. Xin thông tin đến Quí phụ huynh và các em học sinh!

THPT Phước Kiển THPT Phước Kiển

Google Forms - create and analyze surveys, for free. 23/08/2021

Google Forms - create and analyze surveys, for free.

Đăng ký nhập học vào lớp 10 trường THPT Phước Kiển năm học 2021 - 2022 tại đường link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKcZ8BbDqzuFNpmC_pu7dvPdG3jQ_0gA1Q03Kjm0qTX_mAA/viewform?usp=sf_link

Google Forms - create and analyze surveys, for free. Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

Photos from THPT Phước Kiển's post 23/08/2021

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHỐI 10 - NĂM HỌC: 2021-2022

23/01/2021

thptphuockien.hcm.edu.vn

Kết quả học sinh giỏi cấp trường - Năm học: 2020-2021

https://thptphuockien.hcm.edu.vn/su-kien/diem-thi-hoc-sinh-gioi-cap-truong-nam-hoc-2020-2021-cm59722-425141.aspx

#thptphuockien

thptphuockien.hcm.edu.vn

Lịch kiểm tra giữa học kì I năm học 2020-2021 27/10/2020

Lịch kiểm tra giữa học kì I năm học 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

https://thptphuockien.hcm.edu.vn/lich-kttt-thi-hk/lich-kiem-tra-giua-hoc-ki-i-nam-hoc-2020-2021-c52222-420548.aspx

Lịch kiểm tra giữa học kì I năm học 2020-2021 Cổng thông tin điện tử, thành phố Hồ Chí Minh

thptphuockien.hcm.edu.vn 21/10/2020

thptphuockien.hcm.edu.vn

Hướng dẫn tải và đăng nhập ứng dụng Vietschool
Tài khoản: Số điện thoại đã đăng ký
Mật khẩu:
Nếu không vào được, quý phụ huynh liên hệ với GVCN để được hướng dẫn

https://thptphuockien.hcm.edu.vn/thong-bao/cach-cai-dat-ung-dung-vietschool-tren-dien-thoai-cm59721-420244.aspx

thptphuockien.hcm.edu.vn VietSchool là một ứng dụng giúp các bậc phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình học tập của con mình.

Photos from THPT Phước Kiển's post 05/09/2020

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 12 ÁP DỤNG NGÀY 07/9/2020 (Thay TKB đã gửi trước đó)
#pagethptphướckiển
#websitechínhthức:thptphuockien.hcm.edu.vn

Photos from THPT Phước Kiển's post 05/09/2020

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 11 ÁP DỤNG NGÀY 07/9/2020 (Thay TKB đã gửi trước đó)
#pagethptphướckiển
#websitechínhthức:thptphuockien.hcm.edu.vn

Photos from THPT Phước Kiển's post 05/09/2020

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 10 ÁP DỤNG NGÀY 07/9/2020 (Thay TKB đã gửi trước đó)
#pagethptphướckiển
#websitechínhthức:thptphuockien.hcm.edu.vn

Photos from THPT Phước Kiển's post 30/08/2020

DANH SÁCH LỚP KHỐI 10
1/ Có mặt ở trường lúc 7g ngày 01/9/2020 để sinh hoạt với thầy cô GVCN.
2/ Điều chỉnh lại các thông tin bán trú, ngày sinh, nơi sinh cho thầy cô GVCN.
#01/9/2020
#pageTHPTPhướcKiển
#websitechínhthức: https://thptphuockien.hcm.edu.vn
#bảngtintrường

Photos from THPT Phước Kiển's post 30/08/2020

DANH SÁCH LỚP KHỐI 11
1/ Có mặt ở trường lúc 7g ngày 01/9/2020 để sinh hoạt với thầy cô GVCN.
2/ Điều chỉnh lại các thông tin bán trú, ngày sinh, nơi sinh cho thầy cô GVCN.
#01/9/2020
#pageTHPTPhướcKiển
#websitechínhthức: https://thptphuockien.hcm.edu.vn
#bảngtintrường

Photos from THPT Phước Kiển's post 30/08/2020

DANH SÁCH LỚP KHỐI 12
1/ Có mặt ở trường lúc 7g ngày 01/9/2020 để sinh hoạt với thầy cô GVCN.
2/ Điều chỉnh lại các thông tin bán trú, ngày sinh, nơi sinh cho thầy cô GVCN.
#01/9/2020
#pageTHPTPhướcKiển
#websitechínhthức: https://thptphuockien.hcm.edu.vn
#bảngtintrường

26/08/2020

DANH SÁCH LỚP KHỐI 12
Coming soon.....
#31.8.2020
#pageTHPTPhướcKiển
#websitechínhthức: https://thptphuockien.hcm.edu.vn
#bảngtintrường

26/08/2020

DANH SÁCH LỚP KHỐI 11
Coming soon.....
#31.8.2020
#pageTHPTPhướcKiển
#websitechínhthức: https://thptphuockien.hcm.edu.vn
#bảngtintrường

26/08/2020

DANH SÁCH LỚP KHỐI 1O
Coming soon.....
#31.8.2020
#pageTHPTPhướcKiển
#websitechínhthức: https://thptphuockien.hcm.edu.vn
#bảngtintrường

Photos from THPT Phước Kiển's post 20/08/2020

II. Thời gian thực hiện hồ sơ:
1. Phát hồ sơ:
- Từ 13h30 ngày 11/8/2020 đến 21/8/2020: mua hồ sơ tại văn phòng trường.
- Sáng: từ 7h30 đến 11h00. Chiều: từ 13h30 đến 16h00.
- Cả ngày thứ 7 và chủ nhật (nghỉ).
2. Nhận hồ sơ:
- Nhận hồ sơ từ 7h30 ngày 12/8/2020 đến 16h30 ngày 22/8/2020.
- Sáng: từ 7h30 đến 11h00. Chiều: từ 13h30 đến 16h00.

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NỘP HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN

Photos from THPT Phước Kiển's post 18/08/2020

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH 10 - NĂM HỌC: 2020-2021 (Tính đến 10g ngày 18/8/2020)

Photos from THPT Phước Kiển's post 17/08/2020

DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH 10 - NĂM HỌC: 2020-2021 (Tính đến 11g ngày 17/8/2020)

Photos from THPT Phước Kiển's post 11/08/2020

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 - NĂM HỌC: 2020-2021

LƯU Ý: QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH LƯU Ý CỘT STT ĐỂ NỘP HỒ SƠ
p/s: Đã chỉnh sửa lại file

Photos from THPT Phước Kiển's post 11/08/2020

Học sinh chuẩn bị nhập học lưu ý!

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


1163 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 06:30 - 17:00
Tuesday 06:30 - 17:00
Wednesday 06:30 - 17:00
Thursday 06:30 - 17:00
Friday 06:30 - 17:00

Other High Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trường THPT Gia Định Trường THPT Gia Định
Quận Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Gia Định - Quận Bình Thạnh - TPHCM Email: [email protected]

Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm
Dãy J, 280 An Dương Vương, P.4, Q.5
Ho Chi Minh City, 70000

Trang thông tin chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm

Trường THPT Hàn Thuyên Trường THPT Hàn Thuyên
37 Đặng Văn Ngữ - Phuờng 10 - Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Trung Học Phổ Thông Hàn Thuyên được thành lập vào năm 1987 do cô Nguyễn Thị Phấn sáng lập.Lúc đầu lấy tên là Phú Nhuận B,sau đổi thành Hàn Thuyên..

Le Quy Don High School Alumni Le Quy Don High School Alumni
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Ho Chi Minh City

Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn là trường trung học xưa nhất thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1874.

Học Văn cùng anh Chí Hướng Học Văn cùng anh Chí Hướng
Ho Chi Minh City, 70000

Kênh thông tin chia sẻ kiến thức môn Ngữ văn lớp 10,11 và 12

Trại Paylak 12A08 PN Trại Paylak 12A08 PN
Ho Chi Minh City

https://docs.google.com/forms/d/1KTN3t7biAkMdCSvIsF_LVg2TXhJt4fM_9l0csyQMTz4/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

Trường THPT Trần Phú HCMC Trường THPT Trần Phú HCMC
18 Lê Thúc Hoạch
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Trần Phú - Quận Tân Phú - TP. HCM Số 18, đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM

Canada 4 Learning Options Canada 4 Learning Options
199D, Nguyen Van Huong, Thao Dien
Ho Chi Minh City, 70000

Changes in educational future planned? I provide sound advice and professional guidance. The purpose of this page is to introduce options in international education. Institutions pay me to send them quality students; so this information is free.

Chi Đoàn Trung Tâm GDNN - GDTX Quận 1 Chi Đoàn Trung Tâm GDNN - GDTX Quận 1
16A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi Đoàn Trường Trung Tâm GDNN- GDTX Q.1

Dạy Thêm Trung Nam - Cơ sở Gò Vấp Dạy Thêm Trung Nam - Cơ sở Gò Vấp
169/21 Nguyễn Tư Giản , Phường 12, Quận Gò Vấp - TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Uy tín - Chất lượng - Tận tâm Trung tâm Dạy thêm Trung Nam chuyên dạy Toán - Tiếng Việt - Tiếng anh (từ lớp 1-lớp 5) và các môn Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh văn (từ lớp 6 đến lớp 12).

𝑫𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬𝑵 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬𝑷 𝑫𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬𝑵 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬𝑷
7 Bùi Văn Thêm, Phường 9, Quận Phú Nhuân
Ho Chi Minh City

Page dc tạo ra bởi 3 thằng PNer mới nhú:)) Không phải page chính thức của bất kì lớp nào

BEmath - Học Toán cùng Bean và Voi BEmath - Học Toán cùng Bean và Voi
Ho Chi Minh City

BEmath - Học Toán cùng Bean và Voi là trung tâm bồi dưỡng Toán và Toán Tiếng Anh được thành lập với mong muốn đem Toán Tiếng Anh đến gần hơn với các bạn học sinh trên mọi miền đất nước.