Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn

Chuyên đào tạo phương pháp tự học tiếng Anh dành cho người bận rộn. Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn

Operating as usual

26/09/2023

️🎉️🎈 PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ:
Dựa trên phương pháp ngữ liệu (Corpus), Oxford sắp xếp các từ trong tiếng Anh thành một danh sách theo thứ tự tần suất xuất hiện từ cao xuống thấp, trong đó:
▪️ 25 từ đầu tiên chiếm 33% nội dung các bài viết hàng ngày
▪️ 100 từ đầu tiên chiếm 50% nội dung các bài viết của sinh viên và người lớn
▪️ 1.000 từ đầu tiên chiếm 89% nội dung ngôn ngữ viết hàng ngày
▪️ Chỉ cần 3.000 từ thông dụng nhất, bạn có thể hiểu 95% nội dung ngôn ngữ viết (như tin tức, bài viết, blogs...)

Từ điển Oxford có 171.476 từ đang được sử dụng nhưng bạn chỉ cần 3.000 từ (1,75% tổng số lượng từ vựng) là có thể hiểu được 95% các văn bản phổ thông.

>> TẢI MIỄN PHÍ danh sách "1000 Từ Vựng Thông Dụng" bên dưới 👇👇👇

==================

10/09/2023

️🎉️🎉 TẢI MIỄN PHÍ 1000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT
Như bạn biết, vốn từ vựng phong phú đóng vai trò thiết yếu trong giao tiếp tiếng Anh. Bạn có thể giỏi ngữ pháp, giỏi phát âm nhưng thiếu từ vựng thì cũng không thể giao tiếp tốt.

Bên dưới là danh sách 1000 TỪ VỰNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT trong tiếng Anh được xếp theo thứ tự alphabet. Sự dụng thành tạo 1000 từ vựng thông dụng này bạn có thể hiểu được 89% các nội dung giao tiếp hàng ngày.
>> Tải tại đây: https://bit.ly/1000ComVoc

18/07/2023

♻️ VỀ CÁC DẠNG TRONG TIẾNG ANH

🇮 CÁC CẤU TRÚC SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH CĂN BẢN (TẢI EBOOK ÔN LUYỆN NGỮ PHÁP TẠI ĐÂY)

1. So sánh hơn và So sánh nhất
▪️ So sánh hơn dùng để so sánh giữa 2 người, sự vật về một đặc điểm, đặc tính nào đó
▪️ So sánh nhất dùng khi bạn muốn so sánh giữa 3 người, sự vật về một đặc điểm, đặc tính nào đó trở lên

a. Tính/ trạng từ ngắn: Chỉ có 1 âm tiết

🔹 So sánh hơn: S + V + Short Adj/Adv – er + (than) + N/Pronoun

Ví dụ:
Anna is taller than Mary but Mary is older. (Anna cao hơn Mary nhưng Mary lại lớn tuổi hơn)

Emma is much slimmer than when I last saw her. (Emma mảnh mai hơn rất nhiều so với lần trước tôi nhìn thấy cô ấy

🔹 So sánh nhất: S + V + the + Short Adj/Adv – est

Ví dụ:

That is the smallest camera I have ever seen. (Đó là chiếc máy ảnh nhỏ nhất tôi từng nhìn thấy)

I’ll have whichever is (the) ripest. (Tôi sẽ ăn trái nào chín nhất)

* Một số lưu ý khi áp dụng cấu trúc so sánh hơn/so sánh nhất với tính từ/ trạng từ ngắn:

Một số trường hợp đặc biệt khi thêm đuôi -er vào tận cùng tính từ/trạng từ ngắn:

– Tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì chỉ thêm “r” (với so sánh hơn) hoặc “st” (với so sánh nhất)

Ví dụ:
Large → larger → largest
– Tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì phải nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm -er/-est

Ví dụ:
Big → bigger → biggest
Hot → hotter → hottest
– Tính từ kết thúc bằng “y” thì phải chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er” hoặc “est“

Ví dụ:
Pretty → Prettier → Prettiest

Weary → Wearier → Weariest
– Với tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y, ow, er, et, el” vẫn áp dụng công thức so sánh của tính từ ngắn

Ví dụ:
Narrow → narrower → narrowest
Happy → happier → happiest
Quiet → quieter → quietest
Clever → cleverer → cleverest

– Đặc biệt có một số trạng từ chỉ có một âm tiết (đa số trạng từ có hai âm tiết) thì vẫn chia các từ này theo công thức so sánh hơn / so sánh nhất đối với trạng từ ngắn.

Ví dụ:
Fast (Adv) Nhanh → Faster/Fastest
Hard (Adv) hết sức, cứng rắn → Harder/Fastest

>> Xem tiếp và làm bài tập: https://bit.ly/3lGnMCD

>> Khóa học Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh: https://bit.ly/NPTA-online

-------------
Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - chuyên đào tạo tiếng Anh cho người lớn- bận rộn


Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 08/12/2022

Có thể bạn chưa biết...

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 19/09/2022

Lưu lại dùng nhé cả nhà!

(S.t và tổng hợp)

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 12/09/2022

Tiếng Anh thật là thú vị!

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 11/09/2022

Những từ đồng nghĩ trong tiếng Anh.

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 11/09/2022

Để dành học nhé cả nhà!

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 10/09/2022

Lưu lại dùng nhé cả nhà!

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 09/09/2022

❌❌ ĐỪ.NG MẮC LỖI CƠ BẢN NÀY NHÉ CẢ NHÀ!

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 08/09/2022

Vài câu tiếng Anh thông dụng!
S.t

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 08/09/2022

Học từ vựng nhé cả nhà!

Photos from Tiếng Anh Cho Người Bận Rộn's post 05/09/2022

Cách dùng giới từ trong tiếng Anh

Photos from Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas's post 05/09/2022

Những cụm từ tiếng Anh thông dụng!

Photos from Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas's post 02/09/2022

100 CÂU TIẾNG GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI!

P:/S: Li.n.k tải full 1000 câu tiếng Anh thông dụng bên dưới!

20/08/2022

👄👄 CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI "-ED" TRONG TIẾNG ANH 👄
>> Xem video bài học: https://youtu.be/2wkJNry-j04

Khi chia động từ có quy tắc ở quá khứ hay hoàn thành, ta thêm đuôi ‘-ed’ vào đằng sau động từ nguyên thể. Tuy nhiên, ‘ed’ sẽ được đọc khác nhau tùy từng trường hợp. Việc không nắm vững quy tắc đọc ‘-ed’ sẽ làm người nghe rất khó hiểu.

Có 3 cách phát âm đuôi ‘-ed’ là: /ɪd/ , /t/ hay /d/.

‘ed’ sẽ được đọc là /t/ (vô thanh) hoặc /d/ (hữu thanh) phụ thuộc vào âm kết thúc của động từ là âm vô thanh hay âm hữu thanh.

▪️ Âm vô thanh: Dây thanh quản ngừng rung khi âm vô thanh được phát ra

▪️ Âm hữu thanh: Dây thanh quản tiếp tục rung khi đó

1️⃣. ‘ed’đọc là /t/:

Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách vô thanh, nghĩa là /t/

Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ (cách nhớ: chợ xa cà phê phải thiếu sữa) thì ‘ed’ sẽ được đọc là /t/

Ví dụ: watched /wɑ:tʃt/, missed /mɪst/,…

2️⃣. ‘ed’ sẽ được đọc là /d/: Nếu một từ kết thúc bằng một âm hữu thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách hữu thanh, nghĩa là /t/

Ví dụ: lived /lɪvd/, allowed /əˈlaʊd/

3️⃣. ‘ed’ đọc là /ɪd/

Một động từ tận cùng bằng /t/ hay /d/ thì ‘ed’ sẽ được đọc là /ɪd/.

Tại sao lại như vậy? Vì nếu một chữ đã tận cùng là 't' và 'd' (hai trường hợp trên) mà chúng ta vẫn đọc 'ed' là 't' hoặc 'd' thì sẽ bị lặp âm. Nếu chúng ta đọc 2 lần âm 't' hoặc 'd' thì sẽ gây khó khăn trong phát âm. Còn nếu chúng ta bỏ đi âm 't' hoặc 'd' do 'ed' tạo ra trong trường hợp này thì người nghe sẽ không biết là chúng ta có thêm 'ed'. Chính vì vậy chúng ta phải né 't' và 'd' bằng âm /ɪd/.

Ví dụ: wanted/ˈwɒn.tɪd/ , needed /ˈniː.dɪd/

>> Bạn muốn mọi thứ đơn giản hơn? Hãy tham khảo khóa học Làm Chủ Giọng Bản Xứ của chúng tôi nhé: http://bit.ly/aam-ol

* Chú ý:

Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/

• aged
• blessed
• crooked
• dogged
• learned
• naked
• ragged
• wicked
• wretched

Ví dụ:
• an aged man /ɪd/
• a blessed nuisance /ɪd/
• a dogged persistence /ɪd/
• a learned professor - the professor, who was truly learned /ɪd/
• a wretched beggar - the beggar was wretched /Id/

Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường

• He aged quickly /d/
• He blessed me /t/
• They dogged him /d/
• He has learned well /d/

Chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống!

--------------
Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - Hơn 10 năm đào tạo tiếng Anh cho người lớn bận rộn09/08/2022

🎀 MẸO VỰNG TIẾNG ANH VÀ

Một cách dễ hiểu: hàng ngày bạn nói những gì bằng tiếng Việt thì khi sang Mỹ định cư hoặc làm việc, bạn cũng sẽ nói những thứ tương tự bằng tiếng Anh. Do đó, hãy cố gắng chuyển những gì bạn nói hàng ngày sang tiếng Anh nhé.

Hãy ưu tiên học những từ vựng thông dụng trước vì:
▪️ nếu học một từ mà ít dùng đến bạn sẽ cảm thấy việc học từ vựng không có hiệu quả ứng dụng,
▪️ bạn sẽ rất mau quên một từ nếu nhưng nó không được sử dụng thường xuyên.

Vậy, làm sao để học từ vựng nhanh?

Đừng lãng phí thời gian cho những từ mà bạn không bao giờ sử dụng đến. Tại sao bạn lại học những từ mà mọi người hiếm dùng trong giao tiếp nhỉ?

Theo Oxford:
▪️ 1000 từ tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 89% nội dung của các cuộc đàm thoại hàng ngày
▪️ 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 95% nội dung của các cuộc đàm thoại hàng ngày

Dĩ nhiên, tôi khuyến khích bạn đi xa hơn thế và học thêm nhiều từ nữa, nhưng hãy cứ bắt đầu với danh sách này và bạn sẽ thấy nó vô cùng hiệu quả.

Nếu không dựa trên nghiên cứu và thống kê, có thể bạn sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian cho những từ vựng không thực sự cần thiết.

Mong rằng bài viết này có thể giúp bạn định hình việc học từ vựng một cách rõ ràng hơn.

>> Tải miễn phí danh sách “3000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT” tại đây: http://bit.ly/3000_words
---------------------------

05/08/2022

📥📥 TẢI EBOOK "PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ": https://bit.ly/Voc_Learn
Trong suốt hơn 10 năm giảng dạy tiếng Anh cho những người chuẩn bị du học hay định cư nước ngoài, tôi thường nhận được những câu hỏi đại loại như: “Đâu là phương pháp học từ vựng hiệu quả nhất?”

Câu trả lời là: “Không có phương pháp học từ vựng nào hiệu quả nhất cho tất cả mọi người mà chỉ có phương pháp phù hợp nhất cho từng người.” Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng: có người sẽ nhớ tốt khi được nghe, có người thì nhớ tốt khi được nhìn thấy, nhưng cũng có những người phải trải nghiệm thì mới nhớ, …

Không ai khác ngoài chính bạn là người chọn ra phương pháp học phù hợp nhất cho mình.

Tuy nhiên, quyển cẩm nang này sẽ giúp bạn hiểu về cách vận hành của não bộ cũng như giúp bạn xác định mục tiêu về từ vựng và chọn phương pháp hiệu quả để chinh phục mục tiêu đó. Từ đó, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong việc học tiếng Anh của mình.

>> TẢI NGAY: https://bit.ly/Voc_Learn

31/07/2022

7️⃣ CÁCH GIÚP BẠN HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẤP TỐC:

Thông thạo tiếng Anh giao tiếp là mục tiêu của nhiều người khi học tiếng Anh. Tuy nhiên, để đạt được điều này không phải là điều đơn giản bởi những yếu tố sau đây: cách phát âm của bạn, khả năng nghe hiểu tiếng Anh, vốn từ vựng,...

Do đó, tiếng Anh Emas sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện giao tiếp tiếng Anh với 7 bí quyết sau:

1. Tập trung cải thiện điểm yếu của bạn:
Hãy từng bước khắc phục điểm yếu của mình, thay vì phớt lờ chúng. Ví dụ, khi bạn gặp một từ dài và khó phát âm, hãy chia từ đó thành từng "mảnh nhỏ" và xử lý từng mảnh cho thật tốt trước rồi hãy ghép chúng lại với nhau. Sau đó, hãy cố gắng lặp lại từ này càng nhiều lần càng tốt từ chậm đến nhanh.

Ví dụ:
Một trong những từ thường bị phát âm sai trong tiếng Anh là February (tháng hai). Mọi người thường phát âm là: /'febu:eri/. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ chú ý đến chữ “r” ở giữa và phát âm đúng sẽ là: /'febru:eri/.Khi bạn cố gắng cải thiện phát âm của từ này thì bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc phát âm những từ có tổ hợp âm /br/, ví dụ như: bread, library, brother...

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các từ trong tiếng Anh không phải lúc nào cũng được phát âm theo cách chúng được đánh vần, vì vậy hãy nên biết cách đọc phiên âm quốc tế để có thể chủ động phát âm đúng các từ mới mà bạn gặp. Để có thể tự mình phát âm đúng bất kỳ từ tiếng Anh mới nào, bạn có thể tham dự lớp học MIỄN PHÍ tại Emas.

2. Đọc to và ghi âm lại:
Để cải thiện trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần phải biết đo lường. Để học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc bạn cần trải qua quá trình luyện phát âm tiếng Anh, bạn hãy thu âm lại các bài đọc một cách to và rõ ràng, và biến chúng thành một nguồn tài liệu tham khảo tuyệt vời cho sự tiến bộ của chính bạn.

Khi bạn vượt qua được những sự khó chịu về giọng nói của chính mình, bạn sẽ thấy mình có những bước tiến lớn hơn.

3. Lắng nghe âm nhạc của từ ngữ:
Mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo một số khuôn khổ nhất định. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên ngẫu nhiên và không có tổ chức. Điều này cũng tương tự như cách chúng ta ghi nhớ và hiểu các bản nhạc bằng phương pháp nghe kỹ lời bài hát và phân tích các khía cạnh khác nhau của chúng.

Nếu gặp từ vựng khó, bạn có thể làm chủ nó bằng cách lắng nghe cẩn thận nhịp điệu và cách phát âm một số âm tiết nhất định. Giai điệu của từ có thể thay đổi theo cảm xúc của người nói; do đó, lắng nghe cách mọi người phát âm cũng sẽ cho bạn biết nhiều điều hơn ngoài ý nghĩa của chúng.

Ngữ điệu, hoặc âm điệu của các từ, có ảnh hưởng đến ý nghĩa của từ vựng. Tùy thuộc vào trọng âm của từ hoặc của câu, nó có thể là một danh từ hoặc một động từ. Nếu bạn hiểu được điều này, nó thậm chí có thể giúp bạn phát âm rõ ràng hơn.

Ví dụ với "content", nếu bạn đọc là /kən'tent/ thì nó có nghĩa là bằng lòng hay mãn nguyện, nhưng nếu bạn đọc là /'kɑ:ntent/ thì nó có nghĩa là nội dung.

Điểm mấu chốt ở đây là hãy lắng nghe cẩn thận cách sử dụng từ. Chia nhỏ nó ra khi thực hành cho đến khi bạn đủ thoải mái để sử dụng chúng trong các cuộc hội thoại.

4. Đăng ký các trang web tiếng Anh, podcast và kênh Youtube:
Khi nói đến việc học ngôn ngữ, Internet có thể là người bạn tốt nhất của bạn. Nó cung cấp rất nhiều nguồn tài nguyên để giúp bạn thành thạo ngoại ngữ, không chỉ là tiếng Anh.

Youtube là một nơi tuyệt vời để bắt đầu hành trình học online của bạn. Nó cung cấp các lựa chọn đa dạng về các video, bản ghi âm và podcast trong thực tế để giúp bạn tiến bộ trong hành trình học tiếng Anh của mình.

Ngoài ra còn có một số trang web và các nhóm trên mạng xã hội khác dành riêng cho người thành thạo tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian để online thì một số phần mềm học tiếng Anh hiện nay sẽ giúp bạn học mọi lúc mọi nơi. Điều bạn cần chỉ là tải chúng về thiết bị di động của mình.

5. Giao tiếp luôn là chìa khóa tốt nhất cho sự thực hành:
Cách tốt nhất để nói tiếng Anh như người bản xứ chính là bạn phải thực sự nói chuyện với họ. Dù bạn ở trong lớp học hay đi dạo ngoài công viên, hãy chắc chắn rằng bạn chỉ nói tiếng Anh.

Nếu bạn không quen biết bất kỳ người nước ngoài nào sống gần bạn, đừng để điều đó cản trở sự tiến bộ của bạn. Hãy truy cập vào các diễn đàn hay các trang web cho phép những người học tiếng Anh kết nối và truyền đạt thông tin lẫn nhau.

6. Xem tin tức bằng tiếng Anh:
Nếu bạn thích xem tin tức, hãy sử dụng nó như một công cụ tuyệt vời để làm chủ phát âm của mình. Những người dẫn chương trình thường có xu hướng nói chậm và rõ ràng để truyền tải thông điệp đến người nghe. Thậm chí, một số chương trình còn có phụ đề tiếng Anh đi kèm.

Các tin tức luôn đặt các từ vựng tiếng Anh trong ngữ cảnh thông dụng nhất. Điều này cho phép bạn nghe tiếng Anh gần gũi với thực tế hơn. Thêm vào đó, các bản tin cũng sử dụng nhiều hình ảnh và video để giúp thông điệp được truyền tải mạnh mẽ hơn, mọi thứ với bạn sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều.

Một số trang web mà bạn có thể sử dụng để học tiếng Anh qua tin tức là: VOA, BBC và CNN.

7. Chậm để mượt mà, mượt mà để nhanh hơn:
Một trong những bước tiến quan trọng trong việc học tiếng Anh giao tiếp là bạn đã thành thạo được cách phát âm từ vựng. Điều này sẽ khiến bạn vô cùng phấn khích và nói nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn cần kiên nhẫn và tiếp tục thực hành những gì trước đó bạn đã cố gắng để thông thạo để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.

Học một ngôn ngữ là một cuộc hành trình không có kết thúc, vì vậy hãy dành thời gian và tận hưởng chuyến đi của mình nhé!

==============
Chuẩn hóa tiếng Anh - hơn 12 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh cho người lớn


15/07/2022

💎 8 BÍ QUYẾT VÀNG HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

Học tiếng Anh giao tiếp là một công cụ không thể thiếu trên con đường hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là nhiều người đã bỏ ra khá nhiều thời gian học tiếng Anh mà vẫn không thể giao tiếp, trao đổi bằng tiếng Anh được. Để có cách học tiếng Anh hiệu quả hơn hơn, mời bạn tìm hiểu một số bí quyết sau.

1. Xác định rõ ràng mục tiêu học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả

Trước khi bắt tay vào học tiếng Anh bạn cần xác định rõ bạn muốn đạt được điều gì khi học tiếng Anh, trong thời gian bao lâu bạn sẽ đạt được và cách thức để bạn đạt nó. Khi bạn đã rõ tất cả những điều đó, con đường chinh phục tiếng Anh giao tiếp của bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn.

2. Không được đánh mất niềm tin, bạn có thể giao tiếp tiếng Anh lưu loát

Ví dụ: khi có bất kỳ ai hỏi bạn “How is your english?”, bạn sẽ trả lời thế nào ? “My english is bad and I want to improve english”. Bạn không nên trả lời như thế, bạn nên nói “I think english is very important and I am improving it every day”. Với câu trả lời như trên sẽ cho thấy sự quyết tâm của bạn trong việc cải thiện tiếng Anh, bạn sẽ làm được và bạn sẽ trở nên mạnh dạn tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh.

3. Tập diễn đạt tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh

Để rèn luyện khả năng diễn đạt lưu loát và chính xác tiếng Anh bạn có thể tập bằng một cách vô cùng đơn giản đến nỗi bạn cũng không thể ngờ. Mỗi ngày bạn có thể viết nhật ký hoạt động của bạn một ngày đầu tiên, bạn có thể viết vài câu ngắn sau đó tập dần dần viết nhiều câu dài hơn một chút và dần dần sẽ tập thành một thói quen tốt trong việc diễn đạt lưu loát. Có thể lúc đầu bạn viết sai nhiều, bạn sẽ nhờ giáo viên hoặc những người giỏi tiếng Anh sửa. Dần dần bạn sẽ diễn đạt lưu loát và chính xác thôi.

4. Tập suy nghĩ bằng tiếng Anh

Thường mọi người có một thói quen rất không tốt đó là: khi ai hỏi gì bằng tiếng Anh họ sẽ dịch câu hỏi đó ra tiếng việt; sau đó lại suy nghĩ bằng tiếng việt câu trả lời; xong lại dịch sang tiếng Anh để trả lời. Với chừng đó bước suy nghĩ đã làm giảm khả năng giao tiếp lưu loát của bạn . Vì vậy để hạn chế vấn đề trên bạn nên tập suy nghĩ tất cả bằng tiếng Anh để tạo một thói quen tốt phản xạ bằng tiếng Anh không còn dịch từ việt sang anh nữa.

5. Hát mỗi ngày bằng tiếng Anh

Học tiếng Anh thông qua các bài hát, bạn có thể nghêu ngao hát đi hát lại một bài hát tiếng Anh nào đó bạn thích, việc vừa học vừa chơi này giúp bạn có thể tiếp thu một cách dễ dàng nhất các cụm từ anh ngữ, và vô tình khi cần sử dụng thì sử dụng cực kỳ lưu loát và chính xác.

6. Tổ chức các nhóm cùng học tiếng Anh mỗi tuần

Hàng tuần bạn có thể tụ họp nhóm với một chủ đề trao đổi bằng tiếng Anh, tại đây bạn có thể đưa ra ý kiến quan điểm của mình, diễn đạt bằng tiếng Anh để gia tăng kỹ năng nghe và nói.

7. Nhớ từ mới và cụm từ

Mỗi ngày bạn chỉ cần học 5 từ và cụm từ tiếng anh mỗi ngày, bạn chỉ cần khoảng 200 ngày bạn có thể có vốn từ vựng là 1.000 từ. Với một ngàn từ bạn có thể giao tiếp tiếng anh lưu loát.

>> Tải miễn phí danh sách 1000 từ tiếng Anh thông dụng nhất tại đây: https://bit.ly/1000_Com_Words

8. Gọi điện thoại bằng tiếng anh

Giao tiếp bằng tiếng anh mỗi ngày. Có thể gọi điện thoại cho bạn bè trong cùng nhóm để giao tiếp bằng tiếng anh nếu môi trường làm việc không có cơ hội nói tiếng anh. Như vậy bạn có thể nâng cao khả năng tiếng anh.

Khi bạn áp dụng những kinh nghiệm trên một cách đúng đắn và hợp lý, chắc chắn bạn sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong quá trình học nói tiếng Anh giao tiếp. Ngoài ra, để rút ngắn thời gian học tiếng Anh, bạn có thể tham dự chuyên đề tiếng Anh miễn phí dành cho người bận rộn tại .

================
Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - HƠN 10 NĂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN, BẬN RỘN

13/07/2022

🎥🎥 [VIDEO] Ôn tập CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh (trích từ khóa học Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh )

>> Thông tin chi tiết khóa học: https://bit.ly/NPTA-online


06/07/2022

✴️✴️ BÍ QUYẾT HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI "MẤT GỐC" HOẶC MỚI BẮT ĐẦU
>> Nhận Miễn Phí "500 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG" tại đây: https://bit.ly/2xpraur

Đa số người học tiếng Anh tại Việt Nam không giao tiếp tốt tiếng Anh vì tiếp cận sai phương pháp. Sau đây là những bí quyết học tiếng Anh mà người mất gốc hoặc mới bắt đầu nên tham khảo:

🔸. Học bằng tai, chứ không chỉ học bằng mắt:

Quy tắc “học bằng TAI không học bằng MẮT” này, tuy rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho việc học ngôn ngữ. Đây chính là cách mà một đứa trẻ bắt đầu học ngôn ngữ. Quy tắc này ám chỉ bạn cần phải nghe thật nhiều. Hãy nghe tiếng anh giao tiếp mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào bạn rảnh.

🔸. Học sâu, nhớ lâu:

Vấn đề của hầu hết các lớp học ngôn ngữ thường đi quá nhanh đến nỗi học sinh không thể nắm vững được tài liệu trước khi chuyển sang bài mới. Không quan trọng bạn biết bao nhiêu mà quan trọng là bạn có thể sử dụng thuần thục những gì mình đã học hay không. Nghĩa là khi học tiếng anh, với mỗi từ vựng, mỗi cấu trúc ngữ pháp, hãy học thật kỹ và thật sâu. Để trở thành một người nói tiếng Anh giao tiếp thành thạo, bạn cần dành thời gian, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ.

🔸. Học bằng cả cơ thể:

Không chỉ có bộ não mà bạn sẽ dùng tất cả các giác quan nhìn, chạm, vị giác, nghe... dùng cả cơ thể chân tay, vai và cả cảm xúc vào việc học. Đây là phương pháp học tập ngôn ngữ mới với hiệu quả tiếp thu cao cũng như mang lại nhiều niềm vui cho người học.

🔸. Học theo cụm từ, không học đơn lẻ:

Cách học cũ làm bạn không thể nhớ được từ vựng, nhớ được nhưng lại không sử dụng được. Phương pháp học theo cụm từ, không học từ đơn lẻ sẽ xóa bỏ những điều đó. Bạn sẽ có thể nhớ từ lâu hơn, sử dụng được chúng trong đúng văn cảnh và học được cả ngữ pháp, phát âm.

🔸. Hỏi đáp với Mini Story:

Học thông qua những câu chuyện nhỏ, qua những đoạn hội thoại ngắn sẽ giúp các bạn dễ học, dễ nhớ. Hãy học cách phản ứng nhanh với những câu hỏi tiếng Anh bằng những cách đặt ra những câu hỏi và trả lời câu hỏi. Tốt hơn hết bạn nên có một người bạn hoặc tham gia những lớp hoc để thực hành phương pháp này tốt hơn.

🔸. Học tiếng anh thực và tích cực:

Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm. Nhưng khi bạn nghe ai đó nói tiếng Anh, nó không giống như tiếng Anh bạn đã học. Bạn cảm thấy khó hiểu và khi bạn nói, người khác cũng không thể hiểu được. Điều này nghĩa là bạn phải thực hành thực, nói tiếng Anh thực. Thực hành nhiều và tích cực chính là bí quyết thứ 8.

🔸. Phát âm tiếng anh chuẩn:

Khi bạn phát âm đúng bạn nâng cao không chỉ kỹ năng nói mà còn kỹ năng nghe. Phát âm đúng giúp bạn nghe hiểu người nước ngoài dễ dàng hơn rất nhiều. Đây thực sự là điều rất quan trọng khi học tiếng Anh. Ngữ âm chuẩn giúp bạn nhàn nhã về sau.
>> Học Phát Âm Tiếng Anh Giọng Mỹ online tại đây: http://bit.ly/aam-ol

🔸. Học bằng phương pháp nhập vai:

Ứng dụng phương pháp nhập vai vào bài học là phương pháp rất hiệu quả giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp tốt hơn. Bạn có thể nhớ được bối cảnh của hội thoại, giọng điệu, cảm xúc của nhân vật, từ đó nói tiếng Anh chuẩn hơn.

Chúc bạn nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh nhé!

================
Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - HƠN 10 NĂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN, BẬN RỘN

29/06/2022

3 TỪ TIẾNG ANH NGƯỜI VIỆT THƯỜNG

28/06/2022

QUÀ TẶNG DÀNH CHO ĐẦU TIÊN XEM VIDEO NÀY:

28/06/2022

😢😢 THẬT HỔ THẸN KHI ĐẠT GIẢI QUỐC GIA TIẾNG ANH MÀ KHÔNG GIAO TIẾP ĐƯỢC.

Đó là năm 2008, khi lần đầu tiên tôi sang Mỹ công tác. Cứ ngỡ những thành tích lừng lẫy của mình (Giải 3 Quốc gia tiếng Anh, đậu ĐH Ngoại thương khối D) sẽ giúp tôi giao tiếp “ngon lành” với người bản xứ, nhưng:

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ!

Những ngày đầu nơi xứ người, tôi phải vật lộn với tiếng Anh của mình. Hình như họ không hiểu những gì tôi nói, và ngược lại, nên hầu hết mọi việc chỉ thảo luận qua email và chat.

Nhục lắm!

Chính vì thế tôi quyết định dành thời gian để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra với tiếng Anh của mình. Biết bao nhiêu công sức và thời gian của mình chẳng lẽ là vô ích sao? Và rồi, sau một tuần quan sát và tìm hiểu, tôi đã biết chính xác vấn đề của mình là gì. Thế là, tôi tập trung vào việc điều chỉnh và cải thiện.

TIN VUI LÀ:

Sau 1 tháng, tôi đã có sự tiến bộ rõ rệt; tôi đã có thể tự tin giao tiếp những nội dung không quá phức tạp.

Sau 3 tháng, điều kỳ diệu cũng đã xảy ra: Tôi hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái với người bản xứ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Mừng rơi nước mắt!

Năm 2009, sau chuyến công tác khác ở Đức về, tôi phát hiện ra hầu hết người Việt học tiếng Anh đều gặp vấn đề tương tự như tôi (đọc hiểu thì rất tốt, nhưng nghe nói thì hỡi ôi). Chính vì thế, tôi đã tổ chức những buổi chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và may thay hàng nghìn người tham dự những chương trình này.

Đến năm 2014, phương pháp của tôi được nâng lên tầm cao mới khi được sự cố vấn độc quyền của bậc thầy về chuẩn giọng tiếng Anh, đạo diễn đàm thoại phim Hollywood – Mr. Andy Krieger.

Từ 2009 đến nay, tôi đã giúp cho hàng nghìn người nhanh chóng lấy lại căn bản và tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ từ 3-6 tháng thông qua các buổi chuyên đề và các khóa học chuyên sâu của mình.

Nếu bạn đang không có nhiều thời gian nhưng vẫn khao khát giỏi tiếng Anh thì hãy cho mình một cơ hội. Hãy tham dự buổi chia sẻ cộng đồng MIỄN PHÍ tại đây nhé: pro.emas.edu.vn/

Trân trọng,
Jimmy Ha.

Vì sự nghiệp đỉnh cao của bạn!
24/06/2022

📽🎬 GIẢI PHÁP 3 BƯỚC ĐỂ NÓI CHUẨN TIẾNG ANH - giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng Anh sau 3-6 tháng: http://bit.ly/aam-ol

22/06/2022

🌹 NHANH GIỎI TIẾNG ANH - TRÁNH XA THẤT NGHIỆP

1️⃣ SỰ THẬT 1: GIÁ XĂNG tăng nhanh hơn LƯƠNG tăng
2️⃣ SỰ THẬT 2: HƠN 1.4 triệu người Việt thất nghiệp năm 2021
3️⃣ SỰ THẬT 3: bạn không lo thất nghiệp nếu giỏi tiếng Anh
>> Xem ngay SAU 3 THÁNG tại đây: http://bit.ly/aam-ol

=====================
⚠ ĐÂY CÓ PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CỦA BẠN?
▪️ Đọc thì hiểu nhưng nghe thì không hiểu?
▪️ Bạn không biết một từ bất kỳ?
▪️ Bạn không thể khi giao tiếp?
▪️ Không có MÔI TRƯỜNG để thực hành giao tiếp?
▪️ Nói tiếng Anh người Việt hiểu nhưng người nước ngoài không hiểu?

=====================
♲ CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN KHÁM PHÁ:
▪️ Nguyên nhân Bạn chưa giao tiếp tốt Tiếng Anh
▪️ Bí quyết và hay bất kỳ từ nào
▪️ Phương pháp học từ vựng hiệu quả
▪️ Phương Pháp tự học để cải thiện nghe nói cực nhanh
▪️ GIẢI PHÁP giỏi tiếng Anh sau 3 tháng
▪️ Kỹ thuật gia tăng phản xạ
▪️ Nhiều QUÀ TẶNG hấp dẫn của chương trình

=====================
♲ CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN ĐỘC QUYỀN BỞI:
Bậc thầy về chuẩn giọng của thế giới - ông ANDY KRIEGER:
▪️ Chuyên chuẩn giọng cho các diễn viên HOLLYWOOD: Thành Long, Lý Băng Băng, Lưu Diệc Phi...
▪️ Đạo diễn đàm thoại phim Hollywood
▪️ Chuyên chuẩn giọng cho người nhập cư Canada, USA
▪️ Đào tạo tiếng Anh tại các tập đoàn lớn: Google, HSBC…

>> Đăng ký TƯ VẤN MIỄN PHÍ: http://bit.ly/aam-ol

=================================
Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - HƠN 10 NĂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN, BẬN RỘN
- Website: www.emas.edu.vn
- Hotline: 0933.6966.37 / 0933.6966.38

20/06/2022

🇺🇸🇺🇸 CÁCH PHÁT ÂM "T" TRONG TIẾNG ANH GIỌNG MỸ
>> Học Phát Âm Giọng Mỹ từ A-Z tại đây: http://bit.ly/aam-ol

Trong một số trường hợp, người Mỹ hay “nuốt” âm t. Âm t lại là một âm mạnh, hay xuất hiện nên giọng Anh - Mỹ có một số cách phát âm âm t này khác đi...Vậy đâu là những quy luật biến âm của âm /t/ trong tiếng Anh người Mỹ.

1️⃣. /t/ nguyên là /t/:
Trường hợp này thì khá là đơn giản. Khi t đứng đầu từ hoặc khi không đứng đầu từ nhưng lại được nhấn trọng âm vào nó thì người Mỹ cũng phải phát âm t là t. Ví dụ như ten, tooth, content…

2️⃣. /t/ phát âm thành /d/ nhanh (fast d):
Khi t đứng giữa hai âm hữu thanh, không bị nhấn trọng âm thì thường người ta phát âm t nhẹ hẳn đi và t trở thành /d/.

Ví dụ:
Water thành /'wɑ:də/, daughter thành /ˈdɑ:dər/, later thành /leɪdə(r)/, meeting thành /'mi:diɳ/, better thành /´bedə/…

T cũng được phát âm thành d khi nối âm t từ cuối từ này vào nguyên âm của từ đứng sau nó (âm đầu này không được nhấn trọng âm). Ví dụ như trong A lot of, bought a…

3️⃣. t “câm:”
Một số trường hợp, người nói lười đến nỗi không những không đổi t thành d mà còn bỏ luôn cả t, không phát âm nữa. Điển hình là khi trước nó là âm n (lưu ý là các trường hợp ở 2 và 3 chỉ áp dụng khi không gặp trọng âm thôi nhé):
Twenty sẽ thành twenny, interview nghe như innerview, international nghe như innernational…

Một trường hợp khác nữa là khi kết thúc từ bằng t, nếu không ảnh hướng đến nghĩa của từ thì bạn khó có thể nghe được người ta phát âm chữ t đó ra. T thường thành “câm” trong các trường hợp như: what, put, set not…

4️⃣. t đọc là 'n mạnh'
Khi T đứng trước N, âm được ngừng và chuyển sang "N mạnh". Âm N đứng cuối sẽ được phát ra mạnh. Âm này hơi khó phát âm đối với các Bạn.

Ví dụ:

mountain --> mou-N
fountain --> fou-N
curtain --> cur-N
written --> cur-N
forgotten --> forgo-N
important --> impor-Nt
sentence --> sen-Nce

Chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống!

P/S: Học Phát Âm Giọng Mỹ từ A-Z tại đây: http://bit.ly/aam-ol

===============
Chuẩn Hóa Tiếng Anh Emas - Hơn 10 năm đào tạo tiếng Anh cho người lớn bận rộn


16/06/2022

❎❎ CÁCH HỌC_PHÁT_ÂM TIẾNG ANH ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ
>> Tham khảo cách để phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ: http://bit.ly/aam-ol

Phát âm tiếng Anh là kỹ năng quan trọng nếu muốn nghe nói tiếng Anh thành thạo. Tuy vậy, không phải bạn nào cũng biết cách học sao cho đúng cách. Vậy, học phát âm tiếng Anh như thế nào mới đúng và đạt hiểu quả? Bài viết dưới đây Emas sẽ tổng hợp 10 bước chuẩn nhất giúp bạn cải thiện trình độ phát âm tiếng Anh nhanh chóng.

Học phát âm tiếng Anh như thế nào?

1️⃣. Lựa chọn “chuẩn”
Trên thế giới có bao nhiêu vùng miền nói tiếng Anh thì có bấy nhiêu kiểu phát âm. Nhưng chỉ có 2 chất giọng tiếng Anh được coi là chuẩn: tiếng Anh-Mỹ và Anh-Anh. Nếu học phát âm tiếng Anh, việc đầu tiên bạn nên làm là quyết định muốn nói theo kiểu Anh-Mỹ hay Anh-Anh.

2️⃣ Nhận diện và phát âm toàn bộ các âm tiếng Anh (tham khảo tại đây)

Tại sao việc này lại quan trọng?

Vì tiếng Anh có rất nhiều âm mà tiếng Việt không có. Do đó, học phát âm tiếng Anh bao gồm việc học các âm “mới” mà có thể bạn chưa từng nói bao giờ. Từ đó, bạn có cách phát âm giống với cách phát âm của người bản ngữ hơn.

Lưu ý là âm trong tiếng Anh-Mỹ và Anh-Anh có nhiều điểm rất khác biệt. Nên nếu học, bạn chỉ nên học theo một chuẩn để tránh bị nhầm lẫn.

Nhận diện âm có nghĩa là bạn có thể nghe một từ và phát hiện được đó là âm gì trong tiếng Anh (ví dụ bạn nghe từ wall, có thể nói nguyên âm là /o/).

Phát âm chính xác có nghĩa là sau khi nghe, bạn có thể nói từ đó giống như người bản xứ.
Để làm được điều này, bạn cần biết về bảng phiên âm tiếng Anh (IPA):

3️⃣ Học cách nói có trọng âm

Một trong những khác biệt cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Việt là trọng âm từ. Một từ tiếng Anh có thể bao gồm nhiều âm tiết, nhưng chỉ có một âm tiết được nhấn trọng âm chính (primary stress). Việc học trọng âm tiếng Anh bao gồm 2 nội dung chính:
+ Biết trọng âm của từ nằm ở đâu.

+ Biết cách nhấn trọng âm của từ để phát âm đúng.

Một điểm thú vị là trọng âm của một từ trong tiếng Anh-Mỹ và Anh-Anh có thể khác nhau. Ví dụ, trong tiếng Anh-Mỹ, từ masSAGE có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai; còn MASsage trong tiếng Anh-Anh có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

4️⃣ Học cách nói đúng giai điệu

Mỗi ngôn ngữ đều có một thứ “âm nhạc” riêng. Giai điệu chính là âm nhạc đó. Khi nói tiếng Anh, người bản ngữ sử dụng một giai điệu rất riêng. Học phát âm tiếng Anh bao gồm học giai điệu này; nó bao gồm việc giữ hơi, nhấn đúng từ, làm rõ các từ quan trọng… Khi học giai điệu tiếng Anh, người học đôi khi có cảm giác như mình đang học hát vậy.

5️⃣ Học cách nói đúng ngữ điệu

Ngữ điệu thể hiện cảm xúc hoặc ẩn ý của người nói. Mỗi ngôn ngữ đều có cách thể hiện ngữ điệu riêng. Ngạc nhiên, phật lòng, buồn phiền, căm tức… tất cả những trạng thái tình cảm trên đều có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ nói thông qua ngữ điệu.

6️⃣ Luyện thói quen kiểm tra phát âm từ tiếng Anh
Khi bạn nói tiếng Anh, nếu không chắc chắn về cách phát âm của một từ, không được đoán. 60% các từ tiếng Anh có cách nói khác với cách viết, nếu không kiểm tra từ điển, bạn sẽ phát âm sai.

Khi đọc bằng tiếng Anh, luôn tự hỏi mình: “Từ này phát âm như thế nào nhỉ? Nó bao gồm những âm nào?”. Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra từ điển. Nếu có ít kinh nghiệm giao tiếp hoặc phát âm tiếng Anh, bạn phải làm điều này một cách thường xuyên.

Tải từ điển Cambridge tại đây: https://bit.ly/39pr0Tb

7️⃣ Luyện nghe và nhận diện
Luyện nghe thường xuyên là cách tốt nhất để học phát âm tiếng Anh. Một cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả là hãy mở TV, radio, podcast, show, phim… bằng tiếng Anh và nghe hằng ngày. Khi nghe, tập trung vào cách mỗi âm hoặc từ được phát âm. Hãy thử đoán xem âm đó là âm gì.

Khi bạn nghe người không bản xứ nói tiếng Anh, cần nghe được những lỗi phát âm của họ.

8️⃣ Luyện tập nói tiếng Anh từng từ và theo cụm
Khi luyện nói, bạn có thể luyện phát âm từng từ một hoặc theo cụm. Có nhiều cách học, bạn có thể luyện bằng cách nói từng âm, luyện nói chuẩn từng từ hoặc luyện nói theo cụm.
Luyện nói theo cụm như thế nào?

Bạn có thể bắt đầu bằng việc luyện nói các từ quan trọng trong câu trước, ví dụ, khi bạn muốn nói câu: “I want my brother to win”.

Đầu tiên, bạn luyện phát âm thật chính xác những từ mang ý nghĩa trong câu (content words): WANT, WANT, WANT; BROther, BROther, BROther; WIN, WIN, WIN.

Sau đó, ghép các từ quan trọng này lại: WANT… BROther…WIN…; WANT… BROther…WIN…; WANT… BROther…WIN…

Cuối cùng là đọc cả cụm, nhớ là những từ không quan trọng thì đọc nhỏ hơn, thấp hơn và ngắn hơn các từ quan trọng: i WANT my BROther to WIN.

Đừng lo lắng nếu ban đầu bạn không thể phát âm đúng từ hoặc cụm tiếng Anh. Trước hết, bạn cần tập trung vào việc tưởng tượng xem mình nên phát âm từ này như thế nào đã. Nói cách khác, bạn cần biết các phát âm của từ đó trong đầu, mặc dù cái miệng chưa hoàn toàn nghe lời bạn.

9️⃣ Nhớ ghi âm giọng nói của mình
Khi đọc hoặc nói, bạn có thể ghi âm lại giọng nói của mình rồi nghe lại. Nếu bạn còn không thể hiểu mình vừa nói gì thì đừng hy vọng người khác có thể hiểu được. Ghi âm và nghe lại thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện khả năng phát âm một cách đáng kể.

Ghi âm giọng nói của mình là cách tự luyện phát âm tiếng Anh hiệu quả.

🔟 Tìm hiểu những từ tiếng Anh mà bạn thường phát âm sai
Bạn cần tìm hiểu những từ tiếng Anh thường phát âm sai một cách có hệ thống. Bạn có thể lập danh sách từ mình thường sử dụng và kiểm tra lại cách phát âm các từ này.

Nếu bạn muốn nhanh chóng tự tin giao tiếp tiếng Anh theo giọng Mỹ thì tham khảo ngay: http://bit.ly/aam-ol

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Hãy cùng chúng tôi nâng tầm người Việt.

Năm 2009, chúng tôi là những người TIÊN PHONG mang Công Nghệ Chuẩn Giọng Hàng Đầu tại Mỹ về Việt Nam. Chúng tôi bắt đầu dạy những lớp chuẩn giọng (gồm phát âm, ngữ điệu và nối âm) đầu tiên khi mà khái niệm tiếng Anh giọng bản xứ còn xa lạ với người Việt.

Sau 8 năm giảng dạy, chúng tôi giúp cho gần 20.000 người Việt phá bỏ rào cản tiếng Anh của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn được độc quyền giảng dạy những chương trình chuẩn giọng hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Bạn có thể trải nghiệm chương trình miễn phí tại đây: http://pro.emas.edu.vn/

Hẹn gặp bạn trên đỉnh cao!

Videos (show all)

🦋🌼 Đăng ký học nói "1000 CỤM TỪ & CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG" tại đây: https://bit.ly/1000ComExpChương trình giúp bạn làm ...

Location

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
750000

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:30
Tuesday 08:00 - 20:30
Wednesday 08:00 - 20:30
Thursday 08:00 - 20:30
Friday 08:00 - 20:30
Saturday 08:00 - 13:00
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Trường THPT Gia Định Trường THPT Gia Định
Quận Bình Thạnh/thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Gia Định - Quận Bình Thạnh - TPHCM Email: [email protected]

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên đầy tự hào trực thuộc EVOL GROUP

Đội Công Tác Xã Hội - Trường ĐH Văn Lang Đội Công Tác Xã Hội - Trường ĐH Văn Lang
233A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Đội Công Tác Xã Hội Trường Đại học Văn Lang

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cù

Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế
42 Mạc Đĩnh Chi
Ho Chi Minh City, 700000

Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! là một hành trình đột phá trong học tập và cuộc sống, dành cho học sinh t

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, District 3, HCMC
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.vn

Mang Du Hoc Mang Du Hoc
Ho Chi Minh City, 848

Cồng thông tin du học toàn diện cho các bạn muốn đi du học. Liên hệ: [email protected]

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Trường THCS Lê Quý Đôn Trường THCS Lê Quý Đôn
2 Lê Qúy Đôn, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Đây ngôi nhà chung của tất cả học sinh đã và đang và sẽ theo học tại ngôi tr

Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG HCM Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG HCM
227 Nguyen Van Cu
Ho Chi Minh City, 700000

Trang Facebook chính thức của Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường ĐH. Khoa học tự nhiên, ĐH. Q