Khởi nguồn của những giấc mơ

Khởi nguồn của những Giấc mơ

Operating as usual

28/12/2021

Từ cuộc đời của Tư Mã Ý: Nắm chắc 2 điều này, dù đi đến chân trời góc bể cũng không sợ bị người đào thải, sự nghiệp chỉ có tiến về phía trước
Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cả đời tranh đấu ngược xuôi tranh giành thiên hạ nhưng cuối cùng tất cả thiên hạ lại phải rơi vào tay nhà Tư Mã Ý.
Đường đời không có kẻ thủ, lấy chữ Nhẫn, chữ Hòa làm trọng
Đặc điểm nổi bật nhất của Tư Mã Ý chính là nhẫn, có thể nhẫn chịu cái nhẫn mà người khác không thể, nhẫn tới một mực đáng kinh ngạc, khó có ai có thể nhìn ra được tâm tư suy nghĩ của ông.
Sự tôn kính mà Tư Mã Ý dành cho đối thủ của mình đã thể hiện tấm lòng rộng lớn và khí độ rộng lượng của ông. Trong công việc nên biết cách học hỏi đối phương, tôn trọng đối phương, bởi vì sự tồn tại của họ giúp chúng ta hoàn thiện hơn, càng khiến cho chúng ta có thêm nhiều tiến bộ.
Tôn trọng đối thủ và kẻ địch của mình chính là triết lý làm người của Tư Mã Ý: "Chúng ta làm người phải biết cảm ơn những khó nạn mà người khác mang đến cho mình, vì nhờ có khó nạn đó mà chúng ta trưởng thành mau hơn"
Thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua
Trong cuộc đời mỗi người, khó tránh khỏi những lúc chung đụng với những kẻ ngang nghạnh, phải biết học cách cúi đầu".
Đời người chính là như vậy, trên nẻo đường đời, trong một lúc nào đó chúng ta gặp phải thất bại cũng chẳng là gì cả, nó không thể đại biểu cho cả cuộc đời của mình. Vậy nên dù gặp bất cứ việc gì cũng không nên buông bỏ chính mình.

Từ cuộc đời của Tư Mã Ý: Nắm chắc 2 điều này, dù đi đến chân trời góc bể cũng không sợ bị người đào thải, sự nghiệp chỉ có tiến về phía trước
Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cả đời tranh đấu ngược xuôi tranh giành thiên hạ nhưng cuối cùng tất cả thiên hạ lại phải rơi vào tay nhà Tư Mã Ý.
Đường đời không có kẻ thủ, lấy chữ Nhẫn, chữ Hòa làm trọng
Đặc điểm nổi bật nhất của Tư Mã Ý chính là nhẫn, có thể nhẫn chịu cái nhẫn mà người khác không thể, nhẫn tới một mực đáng kinh ngạc, khó có ai có thể nhìn ra được tâm tư suy nghĩ của ông.
Sự tôn kính mà Tư Mã Ý dành cho đối thủ của mình đã thể hiện tấm lòng rộng lớn và khí độ rộng lượng của ông. Trong công việc nên biết cách học hỏi đối phương, tôn trọng đối phương, bởi vì sự tồn tại của họ giúp chúng ta hoàn thiện hơn, càng khiến cho chúng ta có thêm nhiều tiến bộ.
Tôn trọng đối thủ và kẻ địch của mình chính là triết lý làm người của Tư Mã Ý: "Chúng ta làm người phải biết cảm ơn những khó nạn mà người khác mang đến cho mình, vì nhờ có khó nạn đó mà chúng ta trưởng thành mau hơn"
Thua mà không đau, thua mà không nhục, cái cần học trước tiên là giỏi thua
Trong cuộc đời mỗi người, khó tránh khỏi những lúc chung đụng với những kẻ ngang nghạnh, phải biết học cách cúi đầu".
Đời người chính là như vậy, trên nẻo đường đời, trong một lúc nào đó chúng ta gặp phải thất bại cũng chẳng là gì cả, nó không thể đại biểu cho cả cuộc đời của mình. Vậy nên dù gặp bất cứ việc gì cũng không nên buông bỏ chính mình.

14/12/2021

Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.
Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.
Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, cho ta chút niềm vui.

#sinhtracvantay #sia #hieudethuong

Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.
Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.
Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.
Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.
Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.
Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.
Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, cho ta chút niềm vui.

#sinhtracvantay #sia #hieudethuong

20/11/2021

Thầy không phải là người dạy bạn. Thầy là người mà trong sự hiện diện của người đó việc học xảy ra.
Một người tìm kiếm tới Jalaluddin Rumi, nhà huyền môn Sufi, và nói: “Thầy sẽ dạy tôi chứ? Thầy sẽ dạy tôi chứ, thưa thầy?”
Jalaluddin nhìn người đó và hỏi: “Anh sẽ cho phép ta dạy chứ?”
Người này nói: “Sao tôi lại không cho phép thầy dạy? Tôi đã tới để học mà.”
Jalaluddin nói: “Bởi vì đó mới là điều quan trọng - anh có cho phép ta dạy không? Bằng không ta không thể dạy được, bởi vì thực ra dạy là không thể được, chỉ học là có thể thôi. Nếu anh cho phép, thế thì việc học sẽ nở hoa.”

(Osho)

Không trò đố thầy làm nên 😊

Thầy không phải là người dạy bạn. Thầy là người mà trong sự hiện diện của người đó việc học xảy ra.
Một người tìm kiếm tới Jalaluddin Rumi, nhà huyền môn Sufi, và nói: “Thầy sẽ dạy tôi chứ? Thầy sẽ dạy tôi chứ, thưa thầy?”
Jalaluddin nhìn người đó và hỏi: “Anh sẽ cho phép ta dạy chứ?”
Người này nói: “Sao tôi lại không cho phép thầy dạy? Tôi đã tới để học mà.”
Jalaluddin nói: “Bởi vì đó mới là điều quan trọng - anh có cho phép ta dạy không? Bằng không ta không thể dạy được, bởi vì thực ra dạy là không thể được, chỉ học là có thể thôi. Nếu anh cho phép, thế thì việc học sẽ nở hoa.”

(Osho)

Không trò đố thầy làm nên 😊

19/10/2021

MAY MẮN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI...

May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao mới.

Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc.

Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn, hãy tự tìm cho mình một Quý nhân – quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực.

– Đi với người trung thực – Bạn luôn nhận được sự uy tín
– Đi với người hòa nhã – Bạn học được cách kiềm chế bản thân
– Đi với người có khiếu hài hước – Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì
– Đi với người tinh tuệ – Bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu
– Đi với người chu toàn – Bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp
– Đi với người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi
– Đi với thành công – Ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ
Bạn trở thành người như thế nào, không phải do xã hội, không phải do giáo dục, không phải do hoàn cảnh, càng không phải do không may mắn, mà là do cách bạn cố gắng và chọn lựa mà thôi.
Chúng ta đủ lớn, để không đổ lỗi cho bất cứ thứ gì!

Sưu tầm

MAY MẮN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI...

May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao mới.

Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc.

Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn, hãy tự tìm cho mình một Quý nhân – quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực.

– Đi với người trung thực – Bạn luôn nhận được sự uy tín
– Đi với người hòa nhã – Bạn học được cách kiềm chế bản thân
– Đi với người có khiếu hài hước – Bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì
– Đi với người tinh tuệ – Bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu
– Đi với người chu toàn – Bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp
– Đi với người dám nghĩ dám làm – Bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi
– Đi với thành công – Ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ
Bạn trở thành người như thế nào, không phải do xã hội, không phải do giáo dục, không phải do hoàn cảnh, càng không phải do không may mắn, mà là do cách bạn cố gắng và chọn lựa mà thôi.
Chúng ta đủ lớn, để không đổ lỗi cho bất cứ thứ gì!

Sưu tầm

10/10/2021

Diễn viên Châu Nhuận Phát hiến số tiền 17 nghìn tỷ đồng để làm từ thiện, kèm theo những phát ngôn rất cảm động:

"Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế"

"Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc mà tôi lại ăn mặc sung sướng để làm gì. Tiết kiệm một đồng làm những việc có ích chẳng hay hơn sao"
Bởi vậy, muốn thành công lớn, hãy lo sống đạo đức, vị tha, nhân ái trước đã. Thành công sẽ đến

Quốc gia nào có "chứa đựng" nhiều công dân với trái tim lớn như thế thì quốc gia đó sẽ phát triển giàu mạnh.

Nhưng người có trái tim lớn lại là người sẽ chịu khó làm những việc rất nhỏ như nhặt một chiếc rác, nhường một chỗ ngồi, khuyên một điều hay... Những việc nhỏ như thế sẽ tích lũy dần để tạo ra những con người lớn lao. Châu Nhuận Phát đã nhặt lại hộp cơm của một diễn viên khác vất bỏ để ăn, và khuyên các đồng nghiệp đừng phí phạm thức ăn. Việc rất nhỏ nhưng cần trái tim rất lớn.

Nhiều người mới giàu cố gắng xài sang sẽ phải suy nghĩ lại khi đọc về Châu Nhuận Phát.

Sưu tầm

Diễn viên Châu Nhuận Phát hiến số tiền 17 nghìn tỷ đồng để làm từ thiện, kèm theo những phát ngôn rất cảm động:

"Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế"

"Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc mà tôi lại ăn mặc sung sướng để làm gì. Tiết kiệm một đồng làm những việc có ích chẳng hay hơn sao"
Bởi vậy, muốn thành công lớn, hãy lo sống đạo đức, vị tha, nhân ái trước đã. Thành công sẽ đến

Quốc gia nào có "chứa đựng" nhiều công dân với trái tim lớn như thế thì quốc gia đó sẽ phát triển giàu mạnh.

Nhưng người có trái tim lớn lại là người sẽ chịu khó làm những việc rất nhỏ như nhặt một chiếc rác, nhường một chỗ ngồi, khuyên một điều hay... Những việc nhỏ như thế sẽ tích lũy dần để tạo ra những con người lớn lao. Châu Nhuận Phát đã nhặt lại hộp cơm của một diễn viên khác vất bỏ để ăn, và khuyên các đồng nghiệp đừng phí phạm thức ăn. Việc rất nhỏ nhưng cần trái tim rất lớn.

Nhiều người mới giàu cố gắng xài sang sẽ phải suy nghĩ lại khi đọc về Châu Nhuận Phát.

Sưu tầm

22/09/2021

ĐÔI KHI

Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra được mình là ai và người mà bạn muốn trở thành.

Đôi khi, có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống . Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng . Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khỏi đầu, nếu bạn nhận ra .

Nếu ai đó làm bạn tốn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của niềm tin.

Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình .

Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng . Vì nếu bạn không tin vào chính bạn , sẽ rất khó để người khác tin vào bạn được. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nó.

Nếu ai đó yêu bạn thật sự, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn , mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn sâu sắc .

Bạn không bao giờ biết trước được điều gì đang chờ đón bạn ngày mai.

Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa....

Sưu tầm

ĐÔI KHI

Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra được mình là ai và người mà bạn muốn trở thành.

Đôi khi, có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và biết được sức mạnh của chính mình.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống . Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng . Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khỏi đầu, nếu bạn nhận ra .

Nếu ai đó làm bạn tốn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của niềm tin.

Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình .

Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng . Vì nếu bạn không tin vào chính bạn , sẽ rất khó để người khác tin vào bạn được. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nó.

Nếu ai đó yêu bạn thật sự, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn , mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn sâu sắc .

Bạn không bao giờ biết trước được điều gì đang chờ đón bạn ngày mai.

Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa....

Sưu tầm

20/08/2021

HÃY...
Hãy nở nụ cười và niềm vui sẽ đến bên bạn
Hãy thức dậy bằng một lòng biết ơn, và cả ngày hôm đó sẽ ngập tràn ánh sáng
Hãy bao dung để biết rằng tâm hồn mình bất tận
Hãy biết cho đi để thấy sự nhận lại là vô cùng
Hãy biết khóc để thấy giọt nước mắt giàu lòng trắc ẩn
Hãy biết bước đi trong chậm rãi để trân quý sự hiện diện của những điều bé nhỏ
Hãy sẻ chia để cảm thấy tình người là ấm áp
Hãy buông bỏ để tránh gánh nặng trong tâm hồn
Hãy tĩnh lặng để thấy sự vận động vô thường của vạn vật
Hãy biết nhìn vào bên trong để thấy một kết nối thiêng liêng

HÃY...
Hãy nở nụ cười và niềm vui sẽ đến bên bạn
Hãy thức dậy bằng một lòng biết ơn, và cả ngày hôm đó sẽ ngập tràn ánh sáng
Hãy bao dung để biết rằng tâm hồn mình bất tận
Hãy biết cho đi để thấy sự nhận lại là vô cùng
Hãy biết khóc để thấy giọt nước mắt giàu lòng trắc ẩn
Hãy biết bước đi trong chậm rãi để trân quý sự hiện diện của những điều bé nhỏ
Hãy sẻ chia để cảm thấy tình người là ấm áp
Hãy buông bỏ để tránh gánh nặng trong tâm hồn
Hãy tĩnh lặng để thấy sự vận động vô thường của vạn vật
Hãy biết nhìn vào bên trong để thấy một kết nối thiêng liêng

18/08/2021

LÚA CÀNG CHÍN, LÚA CÀNG CÚI ĐẦU, SÔNG CÀNG SÂU, SÔNG CÀNG TĨNH LẶNG!
Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống đất mà nó không bị tổn thương?
Bởi nó nhẹ và có thể tương tác cùng không gian quanh nó!

Nhưng mà tại sao một cái bát, một quả táo được thả từ trên cao xuống bị vỡ, bị hư hại?
Là bởi nó nặng và không chịu tương tác cùng không gian quanh nó!

Tương tự như vậy, khi mình xem nhẹ mình một chút, khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là một cọng rơm, dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thuơng sẽ rất nhỏ thậm chí không có.
Nhưng vì bạn tự xem mình là cái bát hay quả táo vĩ đại, bạn sẽ là những gì dễ tổn thương nhất. Thậm chí nếu bạn nghĩ bạn khổng lồ hơn chúng thì không biết sự đổ vỡ sẽ lớn đến nhường nào.

Ngày nào bạn còn đặt nặng bản thân thì ngày đó bạn càng dễ bị tổn thuơng. Không được coi mình là “phế thải của xã hội”, nhưng cũng đừng nghĩ mình là “cái rốn của vũ trụ”.
Một khi quá đề cao bản thân mình, thì ngay cả một lời nói động chạm của người khác cũng khiến bạn khổ đau, một thất bại cỏn con cũng làm bạn gục ngã. Thực ra, càng hiểu biết, mạnh mẽ, cái tôi càng nhỏ và ngược lại.

"Lúa càng chín, lúa càng cúi đầu, sông càng sâu, sông càng tĩnh lặng. Con người cũng vậy"

ST

#vantaysia #sinhtracvantay #hieudethuong

LÚA CÀNG CHÍN, LÚA CÀNG CÚI ĐẦU, SÔNG CÀNG SÂU, SÔNG CÀNG TĨNH LẶNG!
Vì sao một cọng rơm hay một tờ giấy được thả từ lầu cao xuống đất mà nó không bị tổn thương?
Bởi nó nhẹ và có thể tương tác cùng không gian quanh nó!

Nhưng mà tại sao một cái bát, một quả táo được thả từ trên cao xuống bị vỡ, bị hư hại?
Là bởi nó nặng và không chịu tương tác cùng không gian quanh nó!

Tương tự như vậy, khi mình xem nhẹ mình một chút, khi mà bạn nghĩ bạn chỉ là một cọng rơm, dẫu cuộc đời có tấn công mình ra sao, lực tổn thuơng sẽ rất nhỏ thậm chí không có.
Nhưng vì bạn tự xem mình là cái bát hay quả táo vĩ đại, bạn sẽ là những gì dễ tổn thương nhất. Thậm chí nếu bạn nghĩ bạn khổng lồ hơn chúng thì không biết sự đổ vỡ sẽ lớn đến nhường nào.

Ngày nào bạn còn đặt nặng bản thân thì ngày đó bạn càng dễ bị tổn thuơng. Không được coi mình là “phế thải của xã hội”, nhưng cũng đừng nghĩ mình là “cái rốn của vũ trụ”.
Một khi quá đề cao bản thân mình, thì ngay cả một lời nói động chạm của người khác cũng khiến bạn khổ đau, một thất bại cỏn con cũng làm bạn gục ngã. Thực ra, càng hiểu biết, mạnh mẽ, cái tôi càng nhỏ và ngược lại.

"Lúa càng chín, lúa càng cúi đầu, sông càng sâu, sông càng tĩnh lặng. Con người cũng vậy"

ST

#vantaysia #sinhtracvantay #hieudethuong

Location

Category

Address


Ho Chi Minh City
70000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Hack gem castle clash Hack gem castle clash
Viet Nam
Ho Chi Minh City, 70000

Hack gem castle clash 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 , tải ứng dụng nhập code bảo mật sẽ tải ứng dụng, tích điểm để kiếm tiền gem castle clash

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bác Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bác
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14 Quận 10
Ho Chi Minh City, 84-8

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Tuyển sinh chính quy - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Tuyển sinh chính quy - Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Ho Chi Minh City

Đây là kênh chính thức và duy nhất về tư vấn tuyển sinh/xét tuyển hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Khóa học bán hàng online Tại TPHCM Khóa học bán hàng online Tại TPHCM
Số 2 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tphcm
Ho Chi Minh City, 70000

MOA chuyên đào tạo về các khóa học bán hàng online chuyên nghiệp tại TPHCM. www.moa.edu.vn Hotline 0903 488 343

THL Academy THL Academy
51A Tú Xương, P7, Q3
Ho Chi Minh City, 700000

Trang Facebook chính thức của THL Academy - một dự án đào tạo giáo dục trực tuyến nha khoa tại Việt Nam

Phong thuỷ sư Phong thuỷ sư
37 Bạch đằng F2 Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Dậy phong thủy, cải vận theo phương pháp singrapore

CTY VIEN SON CTY VIEN SON
94/635B Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp
Ho Chi Minh City

SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY

Học tiếng anh qua hình ảnh Học tiếng anh qua hình ảnh
Ho Chi Minh City

You should guess the meaning of this word when you see pictures first !

Học Nghề Digital Marketing cùng chuyên gia Học Nghề Digital Marketing cùng chuyên gia
58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy nghề Digital Marketing. Gồm: Facebook - Google - Website - Zalo - Youtube. Đảm bảo học xong làm được việc ngay.

Toeic & Giao Tiếp - Anh Ngữ Tôi Tự Học Phú Nhuận Toeic & Giao Tiếp - Anh Ngữ Tôi Tự Học Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Anh Ngữ Tôi Tự Học tự hào là một trong những nơi ôn luyện Toeic, Giao Tiếp UY TÍN - CHẤT LƯỢNG với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Chi Đoàn Thcs Nguyễn Văn Nghi - gò Vấp Chi Đoàn Thcs Nguyễn Văn Nghi - gò Vấp
497 Phan Văn Trị - Phường 5 - Gò Vấp
Ho Chi Minh City

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN NGHI PHƯỜNG 5 GÒ VẤP - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Tăng Vũ Nguyễn Tăng Vũ
Ho Chi Minh City, 70000

Trang liên lạc của Thầy Vũ và mọi người trong lĩnh vực dạy học và dịch vụ giáo dục.