Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ

Operating as usual

docs.google.com

ĐĂNG KÝ THI APTIS

[APTIS THÁNG 10 - 2020] 🌬🌬🌬
----------------------------------------------------------
❎️❎️❎Trong tháng 10/2020, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng - Trung tâm bồi dưỡng & hỗ trợ chất lượng giáo dục phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức kỳ thi Aptis quốc tế dành cho học sinh, sinh viên, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
➡➡ Thời gian đăng kí dự thi:
📝 18/9 - 05/10 ( Ngày thi 11/10/2020)
📝 18/9 - 19/10 ( Ngày thi 25/10/2020)
➡➡ Ngày thi dự kiến: 7h00 - 17h30 ngày 11/10 và 25/10/2020
➡➡ Địa điểm thi dự kiến: Quận 5
----------------------------
👉👉 Địa điểm đăng kí và tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng đại diện Hiệp hội Các trường đại học & cao đẳng
224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (Lầu 8)
[email protected]
📞 08 891357 39 – 0931.403.054 ( Ms.Vinh)
👉👉Link form đăng ký dự thi online:
https://forms.gle/sHvQgfxP3fS8D58V7

docs.google.com Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để đăng ký kiểm tra Aptis của bạn.

[08/28/20]   TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO CÁC MÓN CHÂU Á 😁😁😁
---------------------------------
Charcoal grilled pork on skewers with /’tʃɑ:koul grild pɔ:k skju:ə nu:dl /: bún thịt nướng.
Rice noodle soup with beef / rais nu:dl su:p bi:f /: phở bò.
Noodle soup with meat balls / nu:dl su:p mi:t / : phở bò viên.
Steamed “Pho” paper rolls / sti:m peipə roulkɔ:l /: phở cuốn.
Noodle soup with brisket, flank, tendon, fatty, and crunchy flank / nu:dl su:p briskit flæɳk tendən fæti flæɳk /: phở chín, nạm, ngầu, gân, lá lách.
Noodle soup with sliced – chicken / nu:dl su:p slais tʃikin/ : phở gà.
Quang noodles / nu:dl / : mỳ Quảng.
Crab rice noodles / kræb rais nu:dl /: bún cua.
Kebab rice noodles / kɪˈbæb rais nu:dl / : bún chả.
Snail rice noodles / sneil rais nu:dl /: bún ốc.
Hue style beef noodles /Hue stail bi:f nu:dl /: bún bò Huế.
Yangzhou fried rice: cơm chiên Dương Châu.
Curry chicken or beef sautéed with mixed vegetables over steamed rice: cơ cà ri.
Soya noodles with chicken / sɔiə nu:dl ‘tʃikin / : miến gà.
Stuffed pancake /stʌf pænkeik /: bánh cuốn.
Round sticky rice cake /raund stiki rais keik /: bánh dày.
Sirdle-cake: bánh tráng.
Shrimp in batter / ʃrimp bætə /: bánh tôm.
Young rice cake / jʌɳ rais keik / : bánh cốm.
Stuffed sticky rice balls / stʌf stiki rais bɔːl /: bánh trôi nước.
Soya cake / sɔiə keik /: bánh đậu.
Steamed wheat flour cake / sti:m wi:t flour keik /: bánh bao.
Pancake / ‘pænkeik /: bánh xèo.
Stuffed sticky rice cake / stʌf ‘stiki rais keik/ : bánh chưng.
Prawn crackers / prɔ:n krækə /: bánh phồng tôm.
Fish cooked with fish sauce bowl / fiʃ kuk fiʃ sɔ:s boul/: cá kho tộ.
Shrimp cooked with caramel / ʃrimp kuk kærəmel /: tôm kho tàu.
Tender beef fried with bitter melon / ‘tendə bi:f fraid ‘bitə ‘melən/ : bò xào khổ qua.
Sweet and sour pork rib / swi:t ‘sauə pɔ:k rib/ sườn xào chua ngọt.
Grab fried on salt / græb fraid sɔ:lt /: cua rang muối.
Blood pudding /blʌd pudiɳ/: tiết canh.
Crab boiled in beer /kræb bɔil bi:n/: cua luộc bia.
Crab fried with tamarind /kræb fraid ‘tæmərind/ : cua rang me.
Beef soaked in boiling vinegar / bi:f səʊkt ‘bɔiliɳ ‘vinigə/: bò nhúng giấm.
Beef seasoned with chili oil and broiled /bi:f ‘si:znd ˈtʃɪli ɔil brɔil/: bò nướng sa tế.
Sweet and sour fish broth /swi:t ‘sauə fiʃ brɔθ/: canh chua.
Pickled egg plants /’pikld eg plɑ:nt/: cà muối.
Steamed sticky rice /sti:m ‘stiki raise/ : xôi.
Raw fish and vegetables /rɔ: fiʃ ‘vedʤitəbl/: gỏi.
Seafood delight salad/’si:fud di’lait ‘sæləd/: gỏi hải sản.
Fried rice: cơm chiên.
Lotus delight salad /’loutəs di’lait ‘sæləd/: gỏi ngó sen thịt tôm.
Shrimp and pork salad /ʃrimp pɔ:k ‘sæləd/: gỏi tôm thịt.
Crispy Vietnamese spring rolls/ Imperial Vietnamese Spring Rolls /’krispi ,vjetnə’mi:z spriɳ ‘roulkɔ:l/: chả giò.
House rice platter /haus raise ‘plætə/: cơm thập cẩm.

docs.google.com

ĐĂNG KÝ THI APTIS

[APTIS THÁNG 8 - 2020] 🌬🌬🌬
----------------------------------------------------------
❎️❎️❎Trong tháng 08/2020, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng - Trung tâm bồi dưỡng & hỗ trợ chất lượng giáo dục phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức kỳ thi Aptis quốc tế dành cho học sinh, sinh viên, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
➡➡ Thời gian đăng kí dự thi:
📝 20/7 - 27/7 ( Ngày thi 2/8/2020)
📝 20/6 - 10/8 ( Ngày thi 16/8/2020)
📝 20/6 - 17/8 ( Ngày thi 23/8/2020)
📝 20/6 - 24/7 ( Ngày thi 30/8/2020)
➡➡ Ngày thi dự kiến: 7h00 - 17h30 ngày 02/8 , 16/8 , 23/8 và 30/8
➡➡ Địa điểm thi dự kiến: Quận 5
----------------------------
👉👉 Địa điểm đăng kí và tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng đại diện Hiệp hội Các trường đại học & cao đẳng
224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (Lầu 8)
[email protected]
📞 08 891357 39 – 0931.403.054 ( Ms.Vinh)
👉👉Link form đăng ký dự thi online:
https://forms.gle/Us94avZ4Xp2gr4x69
--------------------------
👉👉 Lệ phí đăng kí dự thi: 1.500.000 VNĐ/Thí sinh

docs.google.com Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để đăng ký kiểm tra Aptis của bạn.

drive.google.com

Aptis-2020 - Google Drive

📣📣 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BÀI THI APTIS – APTIS GENERAL

------------------------------

Từ ngày 06/04/2020, Hội Đồng Anh thông báo một số điều chỉnh về bài thi Aptis.

Các thay đổi chỉ ảnh hưởng đến cấu phần của kỹ năng Nghe và kỹ năng Đọc.

Một số phần của kỹ năng Nghe và Đọc đã được điều chỉnh, với một số loại câu hỏi mới được giới thiệu.

️🎧 Thời lượng tối đa cho phần thi Nghe sẽ là 40 phút.

🗣 Thời lượng tối đa cho phần thi Đọc sẽ là 35 phút.

Điểm số tổng cho từng cấu phần (Ngữ pháp-Từ vựng, Nghe, Nói, Đọc, Viết) không thay đổi.

------------------------------

👉 Đường link làm thử bài demo test hai kỹ năng Nghe, Đọc:

✔️ Listening demo test: https://aptis-practice.uat.bc.janisoncloud.com/sampletest/RAPLIV01

✔️ Reading demo test: https://aptis-practice.uat.bc.janisoncloud.com/sampletest/RAPREV01

----------------------------

🆘 Candidate Guide phiên bản cập nhật

👉 File đính kèm Aptis Candidate Guide (1)

👉 File đính kèm Aptis Short Guide (bản ngắn gọn) (2)

👉 File đính kèm các tóm tắt điều chỉnh (Aptis Revisions_Summary of changes) (3)

👉 Click the link below to access the (1+2+3) document
https://drive.google.com/drive/folders/1vf5PkcXa23X4wSPufF6_HNsLGItA0c7n?usp=sharing✔️👉👉👉

drive.google.com

docs.google.com

APTIS FORM

APTIS THÁNG 05/2020

📣📣📣📣📣📣📣📣

--------------------------------

️❓Bạn đang tìm một bài kiểm tra tiếng Anh uy tín, được công nhận quốc tế và kết quả bài thi dựa trên nền tảng Khung Tham chiếu Trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu – CEFR.

❓Bạn đang tìm kiếm 1 bài thi kiểm tra tiếng Anh phù hợp với nhiều yêu cầu của bản thân (tốt nghiệp Đại học, apply cho 1 công việc, phát triển công việc, chuẩn bị cho đợt xét promotion…?)

️❓Bạn thuộc team đánh máy?

️❓Bạn muốn thực hiện cả 4 kỹ năng của bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trong 1 buổi?

➡️➡️Nếu bạn có 1 hoặc tất cả những câu hỏi trên thì bài thi Aptis là một lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

-------------------------------

️❎️❎️❎Trong tháng 05/2020, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng - Trung tâm bồi dưỡng & hỗ trợ chất lượng giáo dục phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức kỳ thi Aptis quốc tế dành cho học sinh, sinh viên, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

➡➡ Thời gian đăng kí dự thi: 27/4 - 25/05/2020 (10g - 16g)

➡➡ Ngày thi dự kiến: 7h00 - 17h30 ngày 31/5/2020

➡➡ Địa điểm thi dự kiến: Quận Tân Phú.

----------------------------

👉👉 Địa điểm đăng kí và tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng đại diện Hiệp hội Các trường đại học & cao đẳng
224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (Lầu 8)
[email protected]
📞 08 891357 39 – 0931.403.054 ( Ms.Vinh)

👉👉Link form đăng ký dự thi online:
http://bit.ly/38IY7is
--------------------------

👉👉 Lệ phí đăng kí dự thi: 1.780.000 VNĐ/Thí sinhttp://bit.ly/38IY7is

docs.google.com Please fill in the form below to register your Aptis Test.

[02/14/20]   💡💡💡 MẸO THI APTIS CHO PHẦN NGỮ PHÁP - TỪ VỰNG (𝙂𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖𝙧 – 𝙑𝙤𝙘𝙖𝙗𝙪𝙡𝙖𝙧𝙮)
👍 Câu hỏi Grammar có đặc điểm gì?
️ 👍 Các dạng câu hỏi bạn hay gặp.
️ 👍 Chiến thuật chinh phục phần thi Grammar – Vocabulary
️ 👍 Bẫy thường gặp trong Grammar – Vocabulary.
--------------------------------------
❌ Đối với nhiều bạn luyện thi Aptis, thì ngữ pháp tiếng Anh là một nỗi ám ảnh khá lớn bởi vì nó quá đa dạng. Vì thế, những câu hỏi về ngữ pháp cũng gây không ít khó khăn cho nhiều thí sinh.
❌ Để giảm bớt đi độ "đáng sợ" của ngữ pháp, chúng mình sẽ cùng xem 6 loại câu hỏi phổ biến của thi Aptis và cách xử lý chúng một cách hiệu quả nhất nhé!
1. 𝑪𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂𝒓 𝒄𝒐́ đ𝒂̣̆𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒈𝒊̀?𝑩𝒂̂̃𝒚 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂𝒓 – 𝑽𝒐𝒄𝒂𝒃𝒖𝒍𝒂𝒓𝒚.
✍️ Hình thức: đây là phần thi thứ 3 trong bài thi Aptis có số lượng câu hỏi lớn chiếm 50 câu, nhưng thời gian làm bài lại ít nhất ( 25 phút). Trên thực tế, trong phần này này, sẽ có 20-25 câu hỏi về ngữ pháp, 20-25 câu hỏi về từ vựng ( tổng 2 phần là 50 câu). Đòi hỏi thí sinh phải nắm vững nhiều mảng kiến thức về từ vựng, các thì, từ nối, loại từ, mệnh đề quan hệ,…mới có thể vượt qua phần này.

✍️ Thời gian làm bài: Tổng thời gian làm bài cho phần này chỉ có 25 phút. Vì thế, thời gian lý tưởng để hoàn thành tốt nhất là 15-20 phút (trung bình 25 giây/câu). Tuỳ vào kiến thức của thí sinh mà thời gian làm bài phần này có thể ngắn hơn nhưng tuyệt đối không nên dài hơn, vì thời gian còn lại là dành cho các phần sau sau nữa nhé.

✍️ Độ khó: Grammar – vocabulary được đánh giá là phần thi dễ thở nhất trong bài thi Aptis, bởi đây là phần các thí sinh có thể vận dụng những kiến thức ngữ pháp mình đã học để làm bài. Tuy nhiên, phần này lại đòi hỏi các thí sinh phải có khả năng tổng hợp kiến thức và có chiến lược phân bố thời gian làm bài hợp lí.

2. 𝑪𝒂́𝒄 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒉𝒂𝒚 𝒈𝒂̣̆𝒑.
• 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝟭: 𝙈𝙚𝙖𝙣𝙞𝙣𝙜 (𝙉𝙜𝙝𝙞̃𝙖 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙪̛̀):
✍️ 4 đáp án của dạng câu hỏi này tương đối giống nhau chỉ khác nhau ở tiền tố/hậu tố hoặc cùng loại từ với nhau. Nhiệm vụ của các bạn là phải dịch đáp án/ câu hỏi để tìm được câu trả lời đúng.

❗ Ví dụ: It is a good idea to go through the files………..to weed out things that can be either thrown out or recycled.
absolutely
relatively
periodically
reluctantly'

• 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝟮: 𝗣𝗿𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝘂̛̀):
✍️ Thí sinh sẽ phải lựa chọn một giới từ phù hợp với phía trước hoặc sau chỗ trống để hoàn chỉnh cụm từ.

❗ Ví dụ: I’m hoping………….a chance to try their lunch menu soon because it also looks quite good.
to
with
for
on

• 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝟯: 𝗪𝗼𝗿𝗱 𝗳𝗼𝗿𝗺 (𝗧𝘂̛̀ 𝗹𝗼𝗮̣𝗶):
✍️ Loại câu hỏi này là một trong những phần dễ ăn điểm nhất trong Grammar - Vocabulary này. Dạng bài về từ loại bao gồm:

+ Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ.
❗ Ví dụ: We have worked………hard on health insurance plans to enhance employee satisfaction.
A. exceptionally
B. exception
C. exceptional
D. except

+ Loại câu chủ động: S + Make / Have / Let + sb + DO st
❗ Ví dụ: I’ll …. Dung to repair my computer
A. get
B. tell
C. say
D. teach

+ Loại câu bị động: S + Causative Verb + O + Past Participle
❗ Ví dụ: I have my car ……..
A. wash
B. washing
C. washed
D. be washed

+ Câu điều kiện: 3 loại câu điều kiện
❗ Ví dụ: Would you go out more often if you…………. so much in the house?
A. don’t have to do
B. didn’t have to do
C. hadn’t had to do
D. haven’t had to do

+ Cấu trúc: the first, the second, the last ….. to do (Một dạng của Mệnh đề quan hệ rút gọn – reduced form)
❗ Ví dụ: He is the first person …… the prize
A. to win
B. win
C. winning
D. have win

• 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝟰: 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗱𝘃𝗲𝗿𝗯-𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗲 (𝗧𝘂̛̀ 𝗻𝗼̂́𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗠𝗲̣̂𝗻𝗵 đ𝗲̂̀ 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛̃):
✍️ Lựa chọn các từ nối (for, and, nor, but, or, yet, so,…) và các mệnh đề trạng ngữ (Before, after, since, although,…) được lựa chọn sao cho phù hợp nhất về ý nghĩa.

❗ Ví dụ:
+ If you won’t be able to present a valid receipt, neither may the product be returned ….are you refurned.
A. or
B. and
C. neither
D. nor

+…………. it rained, the outdoor concert was delayed.
A. Because of
B. Because
C. Although
D. Despite

•𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝟱: 𝗥𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗻𝗼𝘂𝗻 (Đ𝗮̣𝗶 𝘁𝘂̛̀ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝗵𝗲̣̂):
✍️ Là dạng câu hỏi xác định chỗ trống là: Who, whom, which, what hay whose. Khi làm loại này cần lưu ý từ loại của chỗ trống cần điền là gì? Cần một chủ ngữ hay tân ngữ? Hay là sở hữu?…

❗ Ví dụ: He spent a large amount of money starting a personal fossil collection……… later became the foundation of our national geological museum.
A. Which
B. Who
C. When
D. What

• 𝗟𝗼𝗮̣𝗶 𝟲: 𝗣𝗿𝗼𝗻𝗼𝘂𝗻 / 𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝘃𝗲 / 𝗣𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗱𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 (Đ𝗮̣𝗶 𝘁𝘂̛̀, đ𝗮̣𝗶 𝘁𝘂̛̀ 𝗽𝗵𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻, 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝘂̛̀ 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂).
✍️ Dạng này chiếm 1 đến 2 câu trong đề thi, tuy không khó nhưng vẫn nên cẩn thận tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

❗ Ví dụ: Drivers are asked to park their cars by…….rather than using a valet parking system.
A. they
B. their
C. themselves
D. them

✍️ Trên đây là 6 loại câu hỏi thường gặp nhất trong phần thi Grammar – vocabulary của thi Aptis do Hội Đồng Anh tổ chức. Ôn tập lý thuyết về các loại câu hỏi này cũng như luyện tập thường xuyên sẽ giúp các thí sinh nâng cao khả năng phản xạ, rút ngắn thời gian làm bài.

3. 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂𝒓 – 𝑽𝒐𝒄𝒂𝒃𝒖𝒍𝒂𝒓𝒚.
✍️ Grammar - Vocabulary gồm nhiều câu trần thuật với nhiều kiến thức, nắm vững lý thuyết và từ vựng thôi là chưa đủ, mỗi thí sinh cần xây dựng cho mình nhưng chiến thuật làm bài để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một số chiến thuật làm bài giúp các bạn tự tin hơn.

✍️ Trước tiên, bạn nên tìm hiểu đáp án cần điền vào chỗ trống thuộc dạng ngữ pháp hay từ vựng? Nếu là ngữ pháp thì hãy vận dụng các kiến thức đã học để làm loại câu hỏi này. Còn nếu là từ vựng thì bạn sẽ cần dịch nghĩa để chọn được đáp án đúng.

✍️ Đối với dạng câu hỏi về vị trí từ loại: đôi khi bạn không cần đọc hiểu hay dịch nghĩa để chọn đáp án mà chỉ cần để ý xem vị trí từ cần điền là danh từ, tính từ, động từ hay trạng từ….

❗ Ví dụ:
Heavy rain caused the…………of Taylor City’s third annual outdoor arts and crafts festival.
1. Cancel
2. Cancels
3. Cancelled
4. Cancellation

✍️ Câu hỏi này thuộc dạng ngữ pháp (từ loại) nên chúng ta không cần dịch hiểu để tiết kiệm thời gian. Để chọn được đáp án đúng các bạn cần xem vị trí của từ loại trong câu là gì? Ở câu này, chỗ trống đứng sau “the” và trước “of “=> cần N=> chọn D

❗ Hãy nhớ các quy tắc sau:
+ Giới từ + N nhưng nếu sau chỗ trống đã có N thì chọn V-ing
+ A/an/the/some/any/many/much/a lot of/ all/ most/ no/his/her…./ number – adj+N
+ Đứng trước N có thể N khác (khi chọn N phải để ý đến dạng số ít hay số nhiều, N chỉ người hay N chỉ vật)
+ Adj – N phải ưu tiên chọn Adj gốc trước, nếu từ đó không có tính từ mới chọn V-ing/V ed.
+ No+adj+N
+ be- adv- pp/V-ing
+ Trợ động từ khuyết+ adv+ be+Ved/Vpp
+ Trợ động từ khuyết+ be+adv+Ved/Vpp
+ Be+adv+adj
+ Đứng đầu câu, trước dấu phẩy để bổ sung nghĩa cho cả câu : Adv, S+V.

✍️ Đối với dạng từ vựng: Dạng này bắt buộc thí sinh phải dịch hiểu để tìm được đáp án đúng. Chuẩn bị cho mình vốn từ vựng liên qua đến các chủ đề có trong TOEIC sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong phần này.

✍️ Từ vựng và ngữ pháp: Đối với dạng câu hỏi nửa từ vựng nửa ngữ pháp không chỉ đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức ngữ pháp tốt mà khả năng đọc hiểu cũng phải khá.

❗ Ví dụ: All employees are required to…………in the conference that will take place on next Friday.
1. Attend
2. Participate
3. Enjoy
4. Submit

✍️ Để chọn được đáp án đúng câu này, chúng ta cần dịch nghĩa. Từ trong chỗ trống cần điền phải điền có nghĩa là từ tham gia. Nhưng ở đây có 2 từ “attend” và “participate” đều có nghĩa là tham gia nhưng participate đi với giới từ in=> chọn B.

✍️ Trên đây là một số chiến thuật làm bài Grammar - Vocabulary, để áp dụng được những chiến thuật này một cách hiệu quả, trước tiên các bạn cần xác định định được những câu đó thuộc loại nào từ đó áp dụng những lí thuyết phù hợp và những chiến thuật làm bài hiệu quả nhất.

4.𝑩𝒂̂̃𝒚” 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂𝒓 – 𝑽𝒐𝒄𝒂𝒃𝒖𝒍𝒂𝒓𝒚.

✍️ Tính từ và Phân từ: Nhiều bạn vẫn nhầm lẫn rằng: động từ V + ing/ed sẽ trở thành tính từ và có chức năng như tính từ. Tuy nhiền, trên thực tế nhiều động từ có tính từ riêng. Ví dụ như: “repeat” tính từ là “repetitive” hay “compete” tính từ là “competitive”.

✍️ Thể giả định theo sau là chủ từ số ít: Trọng phạm vi Grammar - Vocabulary các bạn chỉ cần nắm cấu trúc:

❗ Chủ từ + động từ Subjunctive mood (request, recommend, demand, insist, suggest, require, determine) + that + Chủ từ + V nguyên thể.

✍️ Từ đồng nghĩa: Trong tiếng Anh có một số cặp từ gây nhầm lẫn tiêu biểu như: accept (chấp nhận) và except (ngoại trừ); affect (gây ảnh hưởng) và effect (sự ảnh hưởng), hard (khó, chăm chỉ) và hardly (hiếm khi); lose (đánh mất) và loose (rộng, lỏng lẻo); site (vị trí) và sight (tầm nhìn);….

✍️ Như vậy, để làm tốt Grammar - Vocabulary, các bạn cần biết phân bổ và tận dụng thời gian hợp lý, ôn lại những kiến thức còn chưa chắc chắn và tăng tốc học từ vựng càng nhiều càng tốt.

✍️ Nhưng có một nguyên tắc các bạn cần phải nhớ đó là học chất lượng hơn số lượng, sau mỗi lần làm đề hãy ghi lại những câu làm sai và giải thích tại sao câu này lại nên chọn đáp án đó. Có như vậy, bạn mới nắm chắc kiến thức và hiểu bài sâu.

Aptis.ehub.vn

APTIS THÁNG 2/2020

📣📣📣📣📣📣📣📣

--------------------------------

️❓Bạn đang tìm một bài kiểm tra tiếng Anh uy tín, được công nhận quốc tế và kết quả bài thi dựa trên nền tảng Khung Tham chiếu Trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu – CEFR.

❓Bạn đang tìm kiếm 1 bài thi kiểm tra tiếng Anh phù hợp với nhiều yêu cầu của bản thân (tốt nghiệp Đại học, apply cho 1 công việc, phát triển công việc, chuẩn bị cho đợt xét promotion…?)

️❓Bạn thuộc team đánh máy?

️❓Bạn muốn thực hiện cả 4 kỹ năng của bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh trong 1 buổi?

➡️➡️Nếu bạn có 1 hoặc tất cả những câu hỏi trên thì bài thi Aptis là một lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

-------------------------------

️❎️❎️❎Trong tháng 02/2020, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng - Trung tâm bồi dưỡng & hỗ trợ chất lượng giáo dục phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức kỳ thi Aptis quốc tế dành cho học sinh, sinh viên, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

➡➡ Thời gian đăng kí dự thi: 03/2 - 15/2/2020 (10g - 16g)

➡➡ Ngày thi dự kiến: 7h00 - 17h30 ngày 23/2/2020

➡➡ Địa điểm thi dự kiến: Quận Tân Phú.

----------------------------

👉👉 Địa điểm đăng kí và tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng đại diện Hiệp hội Các trường đại học & cao đẳng
224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (Lầu 8)
[email protected]
📞 08 891357 39 – 0931.403.054 ( Ms.Vinh)

👉👉Link form đăng ký dự thi online:
https://m.me/1815493735225854?ref=dangki

--------------------------

👉👉 Lệ phí đăng kí dự thi: 1.780.000 VNĐ/Thí sinh

Anh văn, luyện thi chứng chỉ Aptis, B1, B2, Ielts

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


224 Điện Biên Phủ, P 7, Quận 3
Ho Chi Minh City
9000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Atech Vietnam Atech Vietnam
9F Phuong Tower, 31C Ly Tu Trong, Ben Nghe
Ho Chi Minh City, 70000

We are a team of experienced developers and designers who create smartphone & tablet applications and games. We create fun with passion!

Học tiếng Anh song ngữ Học tiếng Anh song ngữ
Ho Chi Minh City

Học tiếng Anh song ngữ, nhiều video, phim, bài hát song ngữ giúp luyện nghe nói, học tiếng anh hiệu quả

Khoa Nghệ Thuật - Trường Đại học Văn Hiến Khoa Nghệ Thuật - Trường Đại học Văn Hiến
Ho Chi Minh City, 70000

Chào mừng bạn đến với khoa Nghệ thuật trường Đại học Văn Hiến - TP.HCM, nơi sẽ mở ra cánh cửa mới cho bạn trong sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật.

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Accounting Sài Gòn Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Thực Tế Accounting Sài Gòn
220 Quốc Lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 84083

Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế với học phí thấp nhất tại TP. Hồ Chí Minh.

Cho thuê phòng dạy học quận 8 Cho thuê phòng dạy học quận 8
Bùi Minh Trực
Ho Chi Minh City

Cho thuê phòng dạy học Quận 8, tiện nghi, đúng tiêu chuẩn.

IUENGLISH IUENGLISH
Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City

Nếu bạn muốn đổi giọng, hãy đến với chúng tôi!

Event Management Academy Event Management Academy
Ho Chi Minh City, + 84

A service of IDG (International Data Group) Viet Nam. Aiming to have more creative events in this market and skilled managers in MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exposition) industry.

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Piano Plaza Music School Piano Plaza Music School
64 Phan Xích Long, Phường 3, Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Hiệu Trưởng: Thạc sĩ - Nhạc sĩ HỒ NGỌC LINH – Giảng viên Nhạc Viện TP.HCM

Tập đoàn Nhóc Tập đoàn Nhóc
220/162A Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3
Ho Chi Minh City

Tập đoàn Nhóc: "Ở đây có đủ tình yêu cho tất cả"

Thu mua đàn organ Đồng Nai Bình Dương Bình Phước 01283499814 Thu mua đàn organ Đồng Nai Bình Dương Bình Phước 01283499814
Go Vap
Ho Chi Minh City, 84

thu mua bán đàn organ Bình Dương Đồng Nai Bình Phước thu mua đàn organ Bình Dương Đồng Nai Bình Phước thu mua đàn organ Bình Dương Đồng Nai Bình Phước

Học tiếng anh tại Itienganh Học tiếng anh tại Itienganh
572 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí

About   Contact   Privacy   Login C