GĐPT Chánh Viên

GĐPT Chánh Viên

• Cổng thông tin chính thức của Gia Đình Phật Tử Chánh Viên – trú xứ tại Tổ đình Giác Viên, Quận 11, TP.HCM GĐPT Chánh Viên - Đoàn thể giáo dục thanh, thiếu, đồng niên của Phật giáo.

Mission: Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chính; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. (Mục đích của GĐPT Việt Nam)

Operating as usual

🙏🏻 Tổng kết Hướng Về Miền Trung
- GĐPT Chánh Viên -
🎍 Tháng 11.2020

Trong suốt 4 tuần vận động toàn thể đoàn sinh, Huynh trưởng, phụ huynh, bạn bè thân hữu cùng nhau đóng góp cứu trợ hướng về miền Trung ruột thịt - Nơi có những người thân của anh em Chánh Viên đang sinh sống.

Bằng tất cả sự yêu thương, các em nhỏ đã chung tay đóng góp, thực hành hạnh Từ bi, một trong 5 hạnh của đoàn sinh GĐPT khi đã được đeo trên ngực trái Huy Hiệu Hoa Sen cao quý.

BHT Chánh Viên rất hoan hỷ khi nhìn thấy các em biết cùng nhau san sẻ yêu thương. Có em được ba mẹ cho tiền góp rồi, khi cuối buổi sinh hoạt, anh Huynh trưởng đi một vòng để anh em đóng góp cho hôm đó, có em hỏi: Chị ơi, em đóng rồi, em được đóng nữa không? Sau đó, em chạy tới ba lô, lấy ra được 2.000₫ bỏ vào chiéc nón của anh Huynh trưởng. Trên gương mặt em nở nụ cười An nhiên đến lạ!

Thế đó, người Huynh trưởng GĐPT Chánh Viên chỉ mong các em biết thực hành vậy. Chúng tôi chỉ mong các em làm thế, chứ không mong các em học mà không biết hành. 💖

Trong chương trình này, BHT cũng đã cùng nhau đến thăm hỏi những gia đình của đoàn sinh có người thân đang sống ở vùng bão lũ và gửi chút tấm lòng của toàn thể GĐPT Chánh Viên đến người thân ở quê.

Bên cạnh đó, ngay sau khi hay tin có chùa ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề khi cơn bão số 9 quét qua. Là người Phật tử, nên GĐPT Chánh Viên đã phát tâm cúng dường 2 chùa Phước Quang và Lâm Sơn, thuộc Nghĩa Hành, Quãng Ngãi.

💖 Trân trọng cảm ơn tất cả sự phát tâm của toàn thể PH, ĐS, HTr, bạn hữu đã cùng chung tay để GĐPT Chánh Viên thực hiện chương trình trên.

🎵 [trì niệm] Namo Avalokiteshvara (Tiếng Phạn)

🎵
NAMO AVALOKITESHVARA
Niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm (tiếng Phạn)

- Phổ nhạc: Làng Mai (Pháp quốc)
- Hoà âm: Thiện Giác Ngộ
- Diễn xướng: Y Thanh
——————————
* Những người thực hiện:
- Thị Thạnh
- Tâm Khai Sơn
- Tâm Phương Tịnh
- Quảng Trụ

* Thực hiện tháng 4-2020

#gdptChanhVien
#NamoAvalokiteshvara
#NiemBoTatQuanTheAm
——————————
🔻 Nguồn YouTube: CHÁNH VIÊN TV

🙏🏻 Toàn thể đoàn sinh, Huynh trưởng, phụ huynh GĐPT Chánh Viên nhất tâm cầu nguyện hồng ân Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho bão Molave sớm qua đi, người dân Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định được an lành, vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Nam-mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát 🙏🏻
Nam-mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ-tát. 🙏🏻

Tổ đình Giác Viên

CHÙA GIÁC VIÊN (trú xứ của GĐPT Chánh Viên) từ góc nhìn FLYCAM.

🎞 [video] Chùa Giác Viên - Từ góc nhìn FlyCam

Nguồn YouTube: Ghim TV-ShipperVlog

[09/06/20]   [phần 2] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020

[phần 2] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

[09/06/20]   [phần 1] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020

[phần 1] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 LÒNG MẸ | LÂM TUYẾT AN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 LÒNG MẸ | LÂM TUYẾT AN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 LÒNG MẸ
— Sáng tác: Y Vân
— Trình bày: Lâm Tuyết An
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#LongMe
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ | NGUYỄN AN TUỆ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ | NGUYỄN AN TUỆ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ
— Sáng tác: Nhạc nước ngoài
— Trình diễn piano: Nguyễn An Tuệ
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#pianoGapMeTrongMo
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 MẸ YÊU | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ YÊU | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ YÊU
— Sáng tác: Phương Uyên
— Trình bày: Nguyễn Thị Quỳnh Giao
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#MeYeu
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 MẸ HIỀN | LÊ PHAN GIA HUY | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ HIỀN | LÊ PHAN GIA HUY | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ HIỀN
— Sáng tác: Đức Quảng
— Trình bày: Lê Phan Gia Huy
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#MeHien
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 GÁNH MẸ | TRẦN NGỌC BẢO HÂN & MẸ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 GÁNH MẸ | TRẦN NGỌC BẢO HÂN & MẸ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 GÁNH MẸ
— Sáng tác: Quách Beem
— Trình bày: Trần Ngọc Bảo Hân & mẹ
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện clip: Gia đình Trần Ngọc Bảo Hân

• Thực hiện chương trình:
— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#GanhMe
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 TÌNH CHA | TRƯƠNG THÀNH PHÁT | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 TÌNH CHA | TRƯƠNG THÀNH PHÁT | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 TÌNH CHA
— Sáng tác: Giác An
— Trình bày: Trương Thành Phát (đàn & hát)
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#TinhCha
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC | CHỊ THIÊN DIỆU SANG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC | CHỊ THIÊN DIỆU SANG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC
— Sáng tác: Uy Thi Ca
— Hoà âm: Đặng Dung
— Biểu diễn: chị Thiên Diệu Sang
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#VuLanNhacKhuc
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

[09/05/20]   [múa] BỨC THƯ GỬI LÊN THIÊN ĐƯỜNG | CHỊ CHÚC DANH & KHẢ NGÂN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 [múa] BỨC THƯ GỬI LÊN THIÊN ĐƯỜNG
— Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ
— Biên đạo: Chị Chúc Danh
— Trình bày: Chị Chúc Danh & Trương Khả Ngân
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#BucThuGuiLenThienDuong
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH | HIẾU - HẢI - HIỀN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH | HIẾU - HẢI - HIỀN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH
— Sáng tác: Ngọc Lệ
— Trình bày: Bùi Trọng Hiếu, Bùi Trọng Hải, Bùi Thuỵ Minh Hiền
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#BaNgonNenLungLinh
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO | BAN HUYNH TRƯỞNG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO | BAN HUYNH TRƯỞNG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO
— Ý văn: Thích Nhất Hạnh
— Nhạc: Phạm Thế Mỹ
— Trình bày: Ban Huynh trưởng GĐPT Chánh Viên
—————————————
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
—————————————
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#BongHongCaiAo
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

youtube.com

[bản full] SINH HOẠT ONLINE NGÀY 30.08.2020 - MỪNG HỘI VU-LAN

🌹 Sinh hoạt online Mừng hội Vu-lan và Văn nghệ với chủ đề Đoá Hồng Trong Con 🌹
-30.08.2020-

https://youtu.be/jzbJgfEhEqQ

(điền vào đây) ... ... ... --------------------------------------------------------------------- * Những người thực hiện: - Thị Thạnh - Tâm Khai Sơn - Tâm Ph...

🔴 GĐPT Chánh Viên TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN PL.2564 | Sáng CN 30-8-2020 vào lúc 08:30.

▶️ Tổng thời lượng: 2 giờ 26 phút

Trong Nhóm Thông tin nội bộ GĐPT Chánh Viên
—> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

Và sẽ phát lại cùng ngày vào lúc 14h00 tại Fanpage GĐPT Chánh Viên
—> 🌐 https://fb.me/gdptChanhVien

Và Kênh YouTube GĐPT Chánh Viên Channel tại
—> 🌐 https://youtube.com/gdptchanhvien

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#MungHoiVuLan

🙏🏻 Toàn thể ACE GĐPT Chánh Viên cùng hướng về Tuần lễ Huân tu 2.

👉 Mỗi tối, BHT sẽ gửi link cụ thể đến toàn thể đơn vị.

Trú xứ Tổ đình Giác Viên tổ chức Đại lễ Vu-lan PL.2564 - DL.2020

NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Để tổ lòng báo hiếu cho cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời cũng như thân bằng quyến thuộc, trong mùa Vu Lan báo hiếu vào ngày 02/09/2020 (nhằm ngày 15/07 Canh Tý), Tổ Đình Giác Viên tổ chức lễ vu Lan báo hiếu.

Nay, Huệ Quang thân mời quý Phật tử thân lâm về đạo tràng chùa Giác Viên để tham dự
Chương trình buổi lễ như sau:

— 8h đạo tràng vân tập
— 9h khoá lễ tụng kinh Vu lan
— 10h khoá lễ Phổ Phật cúng ngọ
— 11h khoá lễ cúng cúng huyền thất tổ
— 11h khoá lễ dâng y sớt bát cúng dường trai tăng
— 11h30 chương trình văn nghệ báo hiếu mùa vu lan.phật tử dùng cơm
— 13h khoá lễ khoa nghinh thần chủ thỉnh ngài Địa Tạng
— 14h khóa lễ sanh đăng Đăng Đàn Chẩn Tế
— 15h hoàn mãn

Nay Huệ Quang xin thông báo quý phật tử có ghi danh cúng dường trai tăng cũng như cúng cửu huyền thất tổ xin liên hệ ban tổ chức chùa giác viên hẻm 247 lạc long quân phường 3 quận 11, hoăc đt 0933009155 thầy huệ quang

Hoặc Ck qua stk 0331000433547 Vietcombank Tran quang huy

Và cũng xin thông báo quý phật tử vào ngày 29 tháng 07 âm lịch cuầ Giác Viên cũng tổ chức lễ phát gạo, mì cho bà con những hoàn cảnh khó khăn.mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý mạnh thường quân.phật tử xa gần ủng hộ cho buổi lễ được hoàn mãn trang nghiêm.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát

Kính chúc quý phật tử vu lan mùa hiếu hạnh được thân khoẻ tâm an

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🌱 Quý ACE hãy đón xem:
🔺Chương trình Sinh hoạt online chào mừng Đại lễ Vu-lan PL.2564 - DL.2020 với nhiều tiết mục dễ thương và đặc sắc ‘cây nhà lá vườn’ mang chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON
🔺Vào lúc: 08h30 — CN, 30-8-2020
🔺Tại: Nhóm Thông tin nội bộ GĐPT Chánh Viên >>> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#VuLanPL2564
#DoaHongTrongCon

Tổ đình Giác Viên

[hình ảnh quý]
Chánh điện Tổ đình Giác Viên, năm 1931
• Nguồn ảnh: Google

Tổ đình Giác Viên

Các em đoàn sinh GĐPT Chánh Viên nhớ vào sinh hoạt onlne lúc 8h30 nhé!

Tại đây: NHÓM THÔNG TIN NỘI BỘ GĐPT CHÁNH VIÊN -> 🌐 https://www.facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

🧑🏻‍💻 Hẹn gặp các em nhé!

Như thường lệ, tại NHÓM THÔNG TIN NỘI BỘ GĐPT CHÁNH VIÊN —> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

youtube.com

INTRO PHIÊN BẢN MỚI - GĐPT CHÁNH VIÊN

👇 INTRO phiên bản mới của Kênh YouTube GĐPT Chánh Viên Channel với sự đầu tư của các anh chị trưởng GĐPT Chánh Viên hứa hẹn đem đến cho các em GIÂY PHÚT LAM HƠN - THẮM TÌNH PHẬT TỬ HƠN trong những ngày nghỉ dịch coronavirus đợt 2 này...

Các em đoàn sinh Nhà Lam Chánh Viên nhớ giờ phát sóng sinh hoạt trực tuyến vào lúc 8h30 mỗi sáng Chủ nhật nha! Địa điểm tại NHÓM THÔNG TIN NỘI BỘ GĐPT CHÁNH VIÊN —> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien 👍👍👍

https://youtu.be/1k_0cjfc1dU

INTRO PHIÊN BẢN MỚI - GĐPT CHÁNH VIÊN --------------------------------------------------------------------- * Những người thực hiện: - Thị Thạnh - Tâm Phương...

Gia Đình Phật Tử Chánh Viên (Chanh-Vien Buddhist Youth Association)

(Đang cập nhật)

· Gia trưởng THỊ THẠNH - NGUYỄN DUY ĐOÀI

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

- Ngưỡng bái bạch Quý Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🎵 [trì niệm] Namo Avalokiteshvara (Tiếng Phạn)
🎵 LÒNG MẸ | LÂM TUYẾT AN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ | NGUYỄN AN TUỆ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 MẸ YÊU | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 MẸ HIỀN | LÊ PHAN GIA HUY | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 GÁNH MẸ | TRẦN NGỌC BẢO HÂN & MẸ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 TÌNH CHA | TRƯƠNG THÀNH PHÁT | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC | CHỊ THIÊN DIỆU SANG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH | HIẾU - HẢI - HIỀN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO | BAN HUYNH TRƯỞNG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

Location

Category

Telephone

Address


161/35/20 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
NextGen English NextGen English
Đường Phạm Thế Hiển
Ho Chi Minh City, 70000

Trung tâm tọa lạc tại địa chỉ 558-560 đường Phạm Thế Hiển,F4, Q 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng tham gia các khóa học tại NextGen để thay đổi tương lai!

PRO-A PRO-A
HCM
Ho Chi Minh City, 00848

PRO-A, một công ty uy tín và chất lượng trong dịch vụ cung cấp nhân sự ngắn hạn và dài hạn đã trải qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp

Catkid- Bên Con Mỗi Ngày Catkid- Bên Con Mỗi Ngày
Ho Chi Minh City, 700000

Trang thông tin về chăm sóc trẻ toàn diện

Học Viện SAM Học Viện SAM
51 Võ Văn Tần, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Học Viện SAM

Công ty Cổ phần Giáo Dục Việt Nam Công ty Cổ phần Giáo Dục Việt Nam
Số 12, đường Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

giáo dục - đào tạo lớp học ngắn hạn

GIA SƯ KHÁNH HỘI GIA SƯ KHÁNH HỘI
Khánh Hội
Ho Chi Minh City, 08

Gia sư chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo

RMIT Vietnam Accounting Club RMIT Vietnam Accounting Club
702 Nguyen Van Linh, District 7
Ho Chi Minh City

Enhance your SKILLS on the job experience and NETWORKING by joining Accounting Club. We are more than just numbers!

Gia Sư Học Mãi - Hotline : 0972 632 146 Gia Sư Học Mãi - Hotline : 0972 632 146
Ho Chi Minh City

Trung tâm gia sư uy tín nhất tại TPHCM chuyên nhận dạy kèm tại nhà khắp tất cả các Quận,Huyện 0972.632.146.

RC-Business RC-Business
Lý Thường Kiệt, Quận 10
Ho Chi Minh City

Mang sản phẩm của CLB Robot đến với người dùng :) https://www.facebook.com/ClbRobot

Kỉ Luật Không Nước Mắt Kỉ Luật Không Nước Mắt
82/2/29 Đinh Bộ Lĩnh ,P26 ,Q.BÌnh Thạnh
Ho Chi Minh City

“Kỷ luật không nước mắt- Chỉ có hành động xấu con luôn luôn tốt"

Bảo Long Kim Yến - CN2 TP.HCM Bảo Long Kim Yến - CN2 TP.HCM
Đường Hoa Sứ
Ho Chi Minh City

- Chuyên kinh doanh các mặt hàng Yến sào (yến miền Trung) - Đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và 100% nguyên chất - Call/viber: Ms Hương 0909.277.735

English Notes English Notes
180 Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City

What you find here: 1000+ e-books (pdf + audio) for studying English: IELTS, TOEIC, Grammar, Vocabulary, Communication and so on. Updated continuously information of scholarships of USA, UK, AUS, CAN, EU and other nations. TIPS, METHODS of study

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C