GĐPT Chánh Viên

GĐPT Chánh Viên

• Kênh thông tin chính thức của GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH VIÊN

GĐPT Chánh Viên - Đoàn thể giáo dục thanh, thiếu, đồng niên của Phật giáo.

Mission: Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chính; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. (Mục đích của GĐPT Việt Nam)

Operating as usual

[09/06/20]   [phần 2] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020

[phần 2] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

[09/06/20]   [phần 1] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020

[phần 1] ĐOÁ HỒNG TRONG CON 2020 | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN - CN 30-8-2020
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 LÒNG MẸ | LÂM TUYẾT AN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 LÒNG MẸ | LÂM TUYẾT AN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 LÒNG MẸ
— Sáng tác: Y Vân
— Trình bày: Lâm Tuyết An
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#LongMe
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ | NGUYỄN AN TUỆ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ | NGUYỄN AN TUỆ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ
— Sáng tác: Nhạc nước ngoài
— Trình diễn piano: Nguyễn An Tuệ
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#pianoGapMeTrongMo
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 MẸ YÊU | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ YÊU | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ YÊU
— Sáng tác: Phương Uyên
— Trình bày: Nguyễn Thị Quỳnh Giao
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#MeYeu
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 MẸ HIỀN | LÊ PHAN GIA HUY | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ HIỀN | LÊ PHAN GIA HUY | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 MẸ HIỀN
— Sáng tác: Đức Quảng
— Trình bày: Lê Phan Gia Huy
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#MeHien
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 GÁNH MẸ | TRẦN NGỌC BẢO HÂN & MẸ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 GÁNH MẸ | TRẦN NGỌC BẢO HÂN & MẸ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 GÁNH MẸ
— Sáng tác: Quách Beem
— Trình bày: Trần Ngọc Bảo Hân & mẹ
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện clip: Gia đình Trần Ngọc Bảo Hân

• Thực hiện chương trình:
— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#GanhMe
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 TÌNH CHA | TRƯƠNG THÀNH PHÁT | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 TÌNH CHA | TRƯƠNG THÀNH PHÁT | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 TÌNH CHA
— Sáng tác: Giác An
— Trình bày: Trương Thành Phát (đàn & hát)
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#TinhCha
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC | CHỊ THIÊN DIỆU SANG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC | CHỊ THIÊN DIỆU SANG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC
— Sáng tác: Uy Thi Ca
— Hoà âm: Đặng Dung
— Biểu diễn: chị Thiên Diệu Sang
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#VuLanNhacKhuc
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

[09/05/20]   [múa] BỨC THƯ GỬI LÊN THIÊN ĐƯỜNG | CHỊ CHÚC DANH & KHẢ NGÂN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 [múa] BỨC THƯ GỬI LÊN THIÊN ĐƯỜNG
— Sáng tác: Tăng Nhật Tuệ
— Biên đạo: Chị Chúc Danh
— Trình bày: Chị Chúc Danh & Trương Khả Ngân
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#BucThuGuiLenThienDuong
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH | HIẾU - HẢI - HIỀN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH | HIẾU - HẢI - HIỀN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH
— Sáng tác: Ngọc Lệ
— Trình bày: Bùi Trọng Hiếu, Bùi Trọng Hải, Bùi Thuỵ Minh Hiền
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#BaNgonNenLungLinh
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO | BAN HUYNH TRƯỞNG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO | BAN HUYNH TRƯỞNG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020

🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO
— Ý văn: Thích Nhất Hạnh
— Nhạc: Phạm Thế Mỹ
— Trình bày: Ban Huynh trưởng GĐPT Chánh Viên
---------------------------------------------------------------------
(Trích trong Chương trình sinh hoạt online đặc biệt Mừng hội Vu-lan PL.2564 & Văn nghệ với chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON, Chủ nhật 30-8-2020)
---------------------------------------------------------------------
• Thực hiện chương trình:

— Chủ nhiệm: THỊ THẠNH
— Ý tưởng: BAN HUYNH TRƯỞNG
— Kịch bản: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Dẫn chương trình: NGUYÊN VĂN, CHÚC DANH
— Lời dẫn: CHÚC HẬU, THIÊN DIỆU SANG
— Quay phim: GIÁC QUANG, TÂM PHƯƠNG TỊNH, CHÚC DANH, LƯU LY, AN TUỆ
— Ánh sáng: GIÁC QUANG
— Phục vụ hiện trường: AN TUỆ, THIÊN DIỆU SANG
— Kỹ thuật thu âm: LƯU LY
— Kỹ thuật dựng phim: TÂM PHƯƠNG TỊNH
— Tổ chức sản xuất: TÂM KHAI SƠN

#gdptChanhVien
#BongHongCaiAo
#SinhHoatOnline
#Đoá_hồng_trong_con2020
#clipChanhVien

youtube.com

[bản full] SINH HOẠT ONLINE NGÀY 30.08.2020 - MỪNG HỘI VU-LAN

🌹 Sinh hoạt online Mừng hội Vu-lan và Văn nghệ với chủ đề Đoá Hồng Trong Con 🌹
-30.08.2020-

https://youtu.be/jzbJgfEhEqQ

(điền vào đây) ... ... ... --------------------------------------------------------------------- * Những người thực hiện: - Thị Thạnh - Tâm Khai Sơn - Tâm Ph...

🔴 GĐPT Chánh Viên TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN PL.2564 | Sáng CN 30-8-2020 vào lúc 08:30.

▶️ Tổng thời lượng: 2 giờ 26 phút

Trong Nhóm Thông tin nội bộ GĐPT Chánh Viên
—> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

Và sẽ phát lại cùng ngày vào lúc 14h00 tại Fanpage GĐPT Chánh Viên
—> 🌐 https://fb.me/gdptChanhVien

Và Kênh YouTube GĐPT Chánh Viên Channel tại
—> 🌐 https://youtube.com/gdptchanhvien

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#MungHoiVuLan

🙏🏻 Toàn thể ACE GĐPT Chánh Viên cùng hướng về Tuần lễ Huân tu 2.

👉 Mỗi tối, BHT sẽ gửi link cụ thể đến toàn thể đơn vị.

Trú xứ Tổ đình Giác Viên tổ chức Đại lễ Vu-lan PL.2564 - DL.2020

NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Để tổ lòng báo hiếu cho cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời cũng như thân bằng quyến thuộc, trong mùa Vu Lan báo hiếu vào ngày 02/09/2020 (nhằm ngày 15/07 Canh Tý), Tổ Đình Giác Viên tổ chức lễ vu Lan báo hiếu.

Nay, Huệ Quang thân mời quý Phật tử thân lâm về đạo tràng chùa Giác Viên để tham dự
Chương trình buổi lễ như sau:

— 8h đạo tràng vân tập
— 9h khoá lễ tụng kinh Vu lan
— 10h khoá lễ Phổ Phật cúng ngọ
— 11h khoá lễ cúng cúng huyền thất tổ
— 11h khoá lễ dâng y sớt bát cúng dường trai tăng
— 11h30 chương trình văn nghệ báo hiếu mùa vu lan.phật tử dùng cơm
— 13h khoá lễ khoa nghinh thần chủ thỉnh ngài Địa Tạng
— 14h khóa lễ sanh đăng Đăng Đàn Chẩn Tế
— 15h hoàn mãn

Nay Huệ Quang xin thông báo quý phật tử có ghi danh cúng dường trai tăng cũng như cúng cửu huyền thất tổ xin liên hệ ban tổ chức chùa giác viên hẻm 247 lạc long quân phường 3 quận 11, hoăc đt 0933009155 thầy huệ quang

Hoặc Ck qua stk 0331000433547 Vietcombank Tran quang huy

Và cũng xin thông báo quý phật tử vào ngày 29 tháng 07 âm lịch cuầ Giác Viên cũng tổ chức lễ phát gạo, mì cho bà con những hoàn cảnh khó khăn.mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý mạnh thường quân.phật tử xa gần ủng hộ cho buổi lễ được hoàn mãn trang nghiêm.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát

Kính chúc quý phật tử vu lan mùa hiếu hạnh được thân khoẻ tâm an

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🌱 Quý ACE hãy đón xem:
🔺Chương trình Sinh hoạt online chào mừng Đại lễ Vu-lan PL.2564 - DL.2020 với nhiều tiết mục dễ thương và đặc sắc ‘cây nhà lá vườn’ mang chủ đề ĐOÁ HỒNG TRONG CON
🔺Vào lúc: 08h30 — CN, 30-8-2020
🔺Tại: Nhóm Thông tin nội bộ GĐPT Chánh Viên >>> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

#gdptChanhVien
#SinhHoatOnline
#VuLanPL2564
#DoaHongTrongCon

Tổ đình Giác Viên

[hình ảnh quý]
Chánh điện Tổ đình Giác Viên, năm 1931
• Nguồn ảnh: Google

Tổ đình Giác Viên

Các em đoàn sinh GĐPT Chánh Viên nhớ vào sinh hoạt onlne lúc 8h30 nhé!

Tại đây: NHÓM THÔNG TIN NỘI BỘ GĐPT CHÁNH VIÊN -> 🌐 https://www.facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

🧑🏻‍💻 Hẹn gặp các em nhé!

Như thường lệ, tại NHÓM THÔNG TIN NỘI BỘ GĐPT CHÁNH VIÊN —> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien

youtube.com

INTRO PHIÊN BẢN MỚI - GĐPT CHÁNH VIÊN

👇 INTRO phiên bản mới của Kênh YouTube GĐPT Chánh Viên Channel với sự đầu tư của các anh chị trưởng GĐPT Chánh Viên hứa hẹn đem đến cho các em GIÂY PHÚT LAM HƠN - THẮM TÌNH PHẬT TỬ HƠN trong những ngày nghỉ dịch coronavirus đợt 2 này...

Các em đoàn sinh Nhà Lam Chánh Viên nhớ giờ phát sóng sinh hoạt trực tuyến vào lúc 8h30 mỗi sáng Chủ nhật nha! Địa điểm tại NHÓM THÔNG TIN NỘI BỘ GĐPT CHÁNH VIÊN —> 🌐 https://facebook.com/groups/ThongTinChanhVien 👍👍👍

https://youtu.be/1k_0cjfc1dU

INTRO PHIÊN BẢN MỚI - GĐPT CHÁNH VIÊN --------------------------------------------------------------------- * Những người thực hiện: - Thị Thạnh - Tâm Phương...

youtube.com

🎵 Chánh Viên ca (Sáng tác: Đức Quảng) | PHIÊN BẢN MỚI

🎵 CHÁNH VIÊN CA (Bài ca chính thức GĐPT Chánh Viên) - Nhạc và lời: Đức Quảng - Hoà âm: Đặng Dung - Trình bày: Đặng Dung -------------------------------------...

Department of Health Seychelles

✍🏻 Clip hay, dễ hiểu
Thương mời các em đoàn sinh Chánh Viên cùng xem nhé! 💖

Take necessary measures to prevent the spread of COVID-19;
1) Sanitise after touching any surfaces
2) Avoid touching your face (ear, nose, mouth & eyes)
3) Cough or sneeze into your elbow
4) Wear your cloth mask properly in shared public places
5) Wash your hands frequently with soap & water
6) Keep at least 1 meter distance (physical distancing)

🏕 Trại hè Ưu-ba-ly 2020
-18.07.2020-

Các đoàn chụp hình lưu niệm ở Đài Lục Hoà, Trại trường thành phố ngàn thông Đà Lạt.

🏕 Trại hè Ưu-ba-ly 2020
🌲 18.07.2020

GĐPT Chánh Viên đứng trước Đài Lục Hoà, cùng anh Thiện Pháp NGUYỄN VĂN PHẢI ôn lại những sự kiện ở Trại trường, những hình ảnh lịch sử của bao thế hệ áo lam, của những cuộc trại huấn luyện đã diễn ra nơi đây.

Nhà Lam Chánh Viên chúng em vô cùng cảm ơn tấm chân tình của người anh áo lam Đà Lạt - Thiện Pháp đã đưa chúng em ngược dòng thời gian để hoà mình vào những câu chuyện kể lịch sử ấy. Giọng kể dõng mãnh, có lúc trầm lắng, có lúc nghẹn ngào, có lúc vang vang như gió rừng Tây Nguyên đã làm cho những áo lam non trẻ của GĐPT Chánh Viên như tiếp thêm sức mạnh của đàn anh, đàn chị đi trước truyền trao lại cho chúng em.

Chúng em không biết nói gì hơn, chỉ biết thật trang nghiêm, ngưỡng vọng lên Đài Lục Hoà, ngắm nhìn những viên gạch, những hòn sỏi, những dòng chữ lịch sử đang hiện diện nơi Trại trường này. 🙏🏻

Cảm ơn anh vì tất cả, đã đưa chúng em trở về với “Nhà” của mình. 💖

#gdptChanhVien
#traiheUuBaLy2020

Gia Đình Phật Tử Chánh Viên (Chanh-Vien Buddhist Youth Association)

(Đang cập nhật)

· Gia trưởng THỊ THẠNH - NGUYỄN DUY ĐOÀI

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

- Ngưỡng bái bạch Quý Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng

- Kính thưa BHD Quảng Đức Sài Gòn, các GĐPT trực thuộc BHD.

- Kính thưa toàn thể quý quan khách, quý phụ huynh, quý huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Chánh Viên thân mến.

Hôm nay, ngày 03-11-2019, GĐPT Chánh Viên tổ chức Lễ công nhận chính thức tại trú xứ Tổ đình Giác Viên này, một ngôi tổ đình có lịch sử hơn 200 năm gắn liền với dòng chảy trong đời sống văn hoá của người Sài Gòn – Gia Định nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Như Hoà thượng Mãn Giác đã viết:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của Tổ tông”

Cho nên trong dòng chảy văn hoá lịch sử Việt Nam, GĐPTVN đã đang và sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đạo pháp – Dân tộc. Vì vậy, GĐPT Chánh Viên ra mắt chính thức hôm nay cũng là sự kế thừa những giá trị được gầy dựng, tô bồi từ các anh chị huynh trưởng. Chúng con rất lấy làm hạnh phúc khi được tiếp nối với dòng Lam sử để tổ chức ngày Lễ ra mắt quan trọng trong gia đình Lam Viên như thế này! Đó cũng là sự thể hiện lòng “tri ân và báo ân” của chúng con vậy! Dường như trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm này, mọi cảnh vật thiên nhiên như cùng với chúng con hoà quyện chung vui để đón mừng ngày đại hỷ này vậy!

Để có được như ngày hôm nay, trong suốt 9 tháng qua, chúng con được sự thương yêu đùm bọc, khuyến tấn tu học từ Quý Chư tôn thiền đức tại Tổ đình Giác Viên này. Trong giờ sinh hoạt chúng con cũng được Quý thầy luôn dõi theo, nhắc nhở động viên.

Vì vậy, càng ngày chúng con đã ổn định đi vào nề nếp sinh hoạt, học tập Phật pháp. Chúng con thành kính tri ân Hoà thượng Cố vấn giáo hạnh, BHD Quảng Đức Sài Gòn đã luôn động viên để chúng con hoàn thành hạnh nguyện này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã bảo trợ, chung tay đồng hành với GĐPT Chánh Viên, từ những ngày mới thành lập.

Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn hai anh chị LĐT ngành nam – ngành nữ đã gầy dựng GĐPT Chánh Viên này trong những ngày đặt viên đá đầu tiên của Mái nhà lam thân yêu của tất cả chúng ta. Xin chân thành cảm ơn Ban Huynh trưởng Chánh Viên đã phát nguyện dấn thân, thực hành hạnh nguyện của mình trên tinh thần phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát đạo: “Vì đàn em và Cho đàn em” để tiếp tục giữ lửa, thắp sáng truyền thống và lý tưởng của người huynh trưởng GĐPTVN. Bởi các anh chị, các bậc phụ huynh mặc dù đường sá xa xôi, bận bịu với gia đình, với công việc nhưng vẫn coi Gia Đình Chánh Viên là gia đình thứ hai của mình để để lo lắng, chăm nom cho đàn em bằng tình thương yêu đùm bọc hết mực.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các Gia Đình bạn đã đến đây tham dự Lễ công nhận chính thức GĐPT Chánh Viên hôm nay, cùng chung vui chia sẻ với toàn thể Gia đình Chánh Viên trong ngày trọng đại này.

Sau cùng, Chúng con tin chắc rằng sau buổi Lễ ra mắt chính thức này, mỗi anh chị trong Ban Huynh trưởng với hạnh nguyện của mình sẽ đưa GĐPT Chánh Viên thêm những kế hoạch tốt trong tu học, trong sinh hoạt để Chánh Viên phát triển mạnh hơn nữa phù hợp với Nội quy – Quy chế của GĐPT Việt Nam, được Quý Thầy thương yêu hơn, được BHD tin yêu hơn và có nhiều bậc phụ huynh đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn.

Chúng con nguyện dấn thân trong niềm tin vào Đấng Từ phụ để đền đáp ơn Tam Bảo, góp phần phụng sự Chánh Pháp và trở thành những người Phật tử chân chính, dắt dìu đàn em đi theo con đường lý tưởng cao đẹp.

Cuối cùng, chúng con ngưỡng chúc Quý chư Tăng nội tự pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành; chân thành kính chúc quý anh chị Ban Hướng dẫn Quảng Đức Sài Gòn, quý anh chị Ban Huynh trưởng Chánh Viên, quý phụ huynh cùng các em đoàn sinh thân tâm thường an lạc, thành tựu việc lành.

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ-tát Ma-ha-tát.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

🎵 LÒNG MẸ | LÂM TUYẾT AN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 [piano] GẶP MẸ TRONG MƠ | NGUYỄN AN TUỆ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 MẸ YÊU | NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 MẸ HIỀN | LÊ PHAN GIA HUY | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 GÁNH MẸ | TRẦN NGỌC BẢO HÂN & MẸ | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 TÌNH CHA | TRƯƠNG THÀNH PHÁT | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 VU-LAN NHẠC KHÚC | CHỊ THIÊN DIỆU SANG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 BA NGỌN NẾN LUNG LINH | HIẾU - HẢI - HIỀN | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
🎵 BÔNG HỒNG CÀI ÁO | BAN HUYNH TRƯỞNG | SINH HOẠT ONLINE MỪNG HỘI VU-LAN 2020
HƯỚNG DẪN LÀM ĐÈN HOA ĐĂNG BẰNG GIẤY || GĐPT CHÁNH VIÊN

Location

Category

Telephone

Address


161/35/20 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Chi hội khoa học tâm lý giáo dục ALincom Chi hội khoa học tâm lý giáo dục ALincom
Số 19- 19/2A Đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 08

DGM Vietnam - Dangerous Goods Management DGM Vietnam - Dangerous Goods Management
Ho Chi Minh City

Dangerous Goods Management; Dangerous Goods Trainings; Dangerous Goods Logistics Alliance at http://dangerousgoodslogisticsalliance.com/eng/default.asp

Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn
01 Trương Đình Hợi P18 Q.04
Ho Chi Minh City

TTDN Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn

Tour Tham Quan Hướng Nghiệp - TriViet Edu Tour Tham Quan Hướng Nghiệp - TriViet Edu
202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 08

Cung cấp dịch vụ giáo dục và hỗ trợ học sinh - sinh viên. Tổ chức tham quan hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp và trường học,...

Tiếng Anh Kinh Doanh SEFL - BUSINESS ENGLISH Tiếng Anh Kinh Doanh SEFL - BUSINESS ENGLISH
Lầu 2, 449 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Ho Chi Minh City

SEFL là khoá học tiếng anh với mô hình lớp học trực tuyến, lịch học linh hoạt giúp bạn hoàn toàn chủ động về thời gian và địa điểm

Kari Store Kari Store
145/7 Nguyễn Đình Chính, P11, Quận PN
Ho Chi Minh City, +84909864642

Chuyên sỉ lẻ hàng xách tay Nga Pháp

HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG KHÔNG BIÊN GIỚI - Tổ chức phi chính phủ Pháp HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG KHÔNG BIÊN GIỚI - Tổ chức phi chính phủ Pháp
Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

HIệp hội Năng Lượng Không Biên Giới - tổ chức phi chính phủ Cộng hòa Pháp (chi nhánh Việt Nam)

MiMon MiMon
B15.01 Riverside Residence, Nguyễn Lương Bằng
Ho Chi Minh City, 70000

Phân tích sinh trắc học dấu vân tay Tư vấn định hướng tính cách và khả năng thiên bẩm của mỗi người thông qua phân tích vân tay

NTTGroup - Du học và Làm việc Singapore NTTGroup - Du học và Làm việc Singapore
Tầng 08 Tòa Nhà VTP, 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Moving people, connecting the world.

LIFEDANCE.Studio LIFEDANCE.Studio
79 - 81 - 83 , đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
Ho Chi Minh City, 7000

LIFEDANCE Studio SĐT: 0906601887 (Mr. Hoàng)

Tuyển dụng nhân viên kế toán quận 9 Tuyển dụng nhân viên kế toán quận 9
Quận 9
Ho Chi Minh City, 500000

Tuyển dụng nhân viên kế toán quận 9

HONG AN Bookstore HONG AN Bookstore
20C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dakao, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chuyên sách tham khảo sỉ và lẻ Chuyên các sản phẩm in trên giấy Giảm: 15% trên giá bìa Phân phối Lịch BLOCK và AGENDA các loại Liên hệ: 028.627501187

About   Privacy   Login C