Gia Sư Dương Minh

Gia Sư Dương Minh

Trung tâm gia sư Dương Minh nhận dạy kèm tại nhà các môn Toán Lý Hóa Văn Anh từ cấp 1 tới cấp 3, đảm bảo uy tín chất lượng. Trung tâm gia sư Dương Minh là một địa chỉ uy tín tphcm cho các GV và SV muốn kiếm thêm thu nhập trang trải học hành.

Operating as usual

[03/08/21]   Các lớp mới nhất ngày /6/ 3/ 2021
Môn dạy : Toán ,Lý ,Hóa ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Trần bình trọng ,q.5
Thời gian : Sáng T5 , Sáng thứ 7 ,rảnh các buổi tối
Mức lương: 2,4 triệu/ tháng
Số buổi : 4buổi / tuần
YC : Sinh viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Toán 11 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 Văn Thân , P.8 ,Q.6
Thời gian : Sáng T2 7h30 , T5 Tối 5h30 -7h , T6 Tối 5h30 trở đi , T7 Trưa 3h trở đi , chủ nhật 3h trở đi chọn
Mức lương: 3 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Giáo viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Anh văn 6 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 85 Bùi Minh Trực ,P.5 ,Q8
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Chọn tối 6h
Mức lương: 1,2 triệu / tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Văn ,anh văn 6 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 đường số 9 , bình hưng , bình chánh ( cầu nguyễn tri phương )
Thời gian : học sinh rảnh buổi tối 6h trở đi
Mức lương: 1,2triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Văn ,anh văn 6 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 đường số 9 , bình hưng , bình chánh ( cầu nguyễn tri phương )
Thời gian : học sinh rảnh buổi tối 6h trở đi
Mức lương: 1,2triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Anh Văn 11+ 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 Văn Thân , P.8 ,Q.6
Thời gian : T5 Tối 5h30 -7h , T6 Tối 5h30 trở đi , T7 Trưa 3h trở đi , chủ nhật 3h trở đi chọn
Mức lương: 4,5 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần ( 2 học sinh )
YC : Giáo viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Toán 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 150 Nguyễn Thị Nhỏ ,P.9 ,Q.Tân Bình
Thời gian : T4 ,T6 Tối 7h30 , chủ nhật rảnh sáng ,chiều chọn
Mức lương: 2,4 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán = Tiếng anh lớp 4 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Hồ Bá Kiện ,P.15 ,Q10
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Chiều 5h trở đi
Mức lương: 3triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
--------------------------------
Môn dạy : Văn 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------
Môn dạy : Toán 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 80 Hoàng Ngân Q.8
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Tối 7h-8h30
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------

[03/08/21]   Các lớp mới nhất ngày /6/ 3/ 2021
Môn dạy : Toán 11 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 Văn Thân , P.8 ,Q.6
Thời gian : Sáng T2 7h30 , T5 Tối 5h30 -7h , T6 Tối 5h30 trở đi , T7 Trưa 3h trở đi , chủ nhật 3h trở đi chọn
Mức lương: 3 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Giáo viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Toán ,Lý 6 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 đường số 9 , bình hưng , bình chánh ( cầu nguyễn tri phương )
Thời gian : học sinh rảnh buổi tối 6h trở đi
Mức lương: 1,8triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Văn ,anh văn 6 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 đường số 9 , bình hưng , bình chánh ( cầu nguyễn tri phương )
Thời gian : học sinh rảnh buổi tối 6h trở đi
Mức lương: 1,2triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Anh Văn 11+ 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 100 Văn Thân , P.8 ,Q.6
Thời gian : T5 Tối 5h30 -7h , T6 Tối 5h30 trở đi , T7 Trưa 3h trở đi , chủ nhật 3h trở đi chọn
Mức lương: 4,5 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần ( 2 học sinh )
YC : Giáo viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Toán 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 150 Nguyễn Thị Nhỏ ,P.9 ,Q.Tân Bình
Thời gian : T4 ,T6 Tối 7h30 , chủ nhật rảnh sáng ,chiều chọn
Mức lương: 2,4 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán = Tiếng anh lớp 4 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Hồ Bá Kiện ,P.15 ,Q10
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Chiều 5h trở đi
Mức lương: 3triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
--------------------------------
Môn dạy : Văn 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------
Môn dạy : Toán 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 80 Hoàng Ngân Q.8
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Tối 7h-8h30
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------

[03/05/21]   Các lớp mới nhất ngày /5/ 3/ 2021
Môn dạy : Anh Văn 3 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 130 Lê Quang Sung ,P.6 ,Q.6
Thời gian : T3 ,T5 tối 6h 0
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Anh Văn 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 Đặng Văn Ngữ ,P.10 ,Q. Phú Nhuận
Thời gian : T3 ,T5 Chiều 5h30
Mức lương: 1,2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
-------------------------------
Môn dạy : Toán 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 150 Nguyễn Thị Nhỏ ,P.9 ,Q.Tân Bình
Thời gian : T4 ,T6 Tối 7h30 , chủ nhật rảnh sáng ,chiều chọn
Mức lương: 2,4 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán = Tiếng anh lớp 4 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Hồ Bá Kiện ,P.15 ,Q10
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Chiều 5h trở đi
Mức lương: 3triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
--------------------------------
Môn dạy : Văn 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------
Môn dạy : Toán 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 80 Hoàng Ngân Q.8
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Tối 7h-8h30
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 411 / 40 Bến Phú Lâm ,P.9 ,Q.6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------

[01/23/21]   Môn dạy : Toán = Tiếng anh lớp 4 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Hồ Bá Kiện ,P.15 ,Q10
Thời gian : SẮP XẾP
Mức lương: 3triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Anh Văn 9 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 192 Phạm Văn Chí ,P.4 ,Q.6
Thời gian : T2 ,T5 ,T6 Chọn chiều 5h30 -7h
Mức lương: 1,3triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán ,Lý 7 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 60 An Phú Đông 9,P.An Phú Đông ,Q.12
Thời gian : Học sinh rảnh buổi sáng
Mức lương: 3 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Giáo Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Sinh 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 551 Hương Lộ 2 , P.Bình Trị Đông Q.Bình Tân
Thời gian : T5 ,Thứ 7 tối 6h trở đi
Mức lương: 2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Hóa 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ :301 Lê Văn Sỹ ,P.13 ,Q.3
Thời gian : T5 ,T7 ,Chủ nhật Chọn Trưa 2h trở đi
Mức lương: 1,4 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Anh Văn 3 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Vĩnh Viễn , P.5 ,Q.10
Thời gian : T2 ,T4 Chiều 5h - 7h
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
--------------------------------
Môn dạy : Toán + TV 3 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : Vĩnh Viễn ,P.5 ,Q.10
Thời gian : T7 ,Chủ nhật sáng 8h30 -10h30
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
--------------------------------
Môn dạy : Toán ,LÝ 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Văn 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 80 Hoàng Ngân Q.8
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Tối 7h-8h30
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Anh văn 10 ( chưa giao) phí 35 % ( THPT NGUYỄN HỮU THỌ )
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T7 ,Chủ nhật chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 600 trăm/ tháng
Số buổi : 1buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
----------------------------------
Môn dạy : Toán 10 ( chưa giao) phí 35 % ( THPT NGUYỄN HỮU THỌ )
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T3 ,T6 chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
----------------------------------
Môn dạy : Toán 10 ( chưa giao) phí 35 %
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T3 ,T6 chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 1,2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------

[01/20/21]   Các lớp mới nhất ngày 20/1/ 2021
Môn dạy : Hóa 12 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ :301 Lê Văn Sỹ ,P.13 ,Q.3
Thời gian : T5 ,T7 ,Chủ nhật Chọn Trưa 2h trở đi
Mức lương: 1,4 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán ,LÝ 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Văn 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 80 Hoàng Ngân Q.8
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Tối 7h-8h30
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Anh văn 10 ( chưa giao) phí 35 % ( THPT NGUYỄN HỮU THỌ )
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T7 ,Chủ nhật chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 600 trăm/ tháng
Số buổi : 1buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
----------------------------------
Môn dạy : Toán 10 ( chưa giao) phí 35 % ( THPT NGUYỄN HỮU THỌ )
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T3 ,T6 chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
----------------------------------
Môn dạy : Toán 10 ( chưa giao) phí 35 %
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T3 ,T6 chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 1,2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------

[01/18/21]   Các lớp mới nhất ngày 19/1/ 2021
Môn dạy : Toán ,LÝ 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Văn 6 ( kèm dò bài ) ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 16 a đường 44 ,P.Phước Long ,Q.9
Thời gian : T2 ,T4 ,T6 Tối 6h trở đi ,T7 ,chủ nhật rảnh sáng , chiều
Mức lương: 1 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Toán 8 ( chưa giao) phí 35%
Địa chỉ : 80 Hoàng Ngân Q.8
Thời gian : T3 ,T5 ,T7 Tối 7h-8h30
Mức lương: 1,5 triệu/ tháng
Số buổi : 3buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học khá
--------------------------------
Môn dạy : Anh văn 10 ( chưa giao) phí 35 % ( THPT NGUYỄN HỮU THỌ )
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T7 ,Chủ nhật chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 600 trăm/ tháng
Số buổi : 1buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
----------------------------------
Môn dạy : Toán 10 ( chưa giao) phí 35 % ( THPT NGUYỄN HỮU THỌ )
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T3 ,T6 chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Giáo Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
----------------------------------
Môn dạy : Toán 10 ( chưa giao) phí 35 %
Địa chỉ : Đoàn Văn Bơ ,P.14 ,Q.4
Thời gian : T3 ,T6 chọn tối 6h trở đi
Mức lương: 1,2 triệu/ tháng
Số buổi : 2buổi / tuần
YC : Sinh Viên nữ
Liên hệ nhận lớp: 0387475917 ( C .Dung)
Địa chỉ Văn Phòng : 219 / 19 MAI XUÂN THƯỞNG ,P.6,Q6
ghi chú : học sinh học trung bình
--------------------------------

Location

Category

Address


411/40, Bến Phú Lâm, P9, Q6
Ho Chi Minh City
08

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Số 02 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4
Ho Chi Minh City, 754005

Cung cấp các thông tin, hoạt động chính thức của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Học Thử Tiếng Anh Miễn Phí Tại Các Trung Tâm ở TP.HCM Học Thử Tiếng Anh Miễn Phí Tại Các Trung Tâm ở TP.HCM
Ho Chi Minh City, +84

- "Học thử để biết thật" - Xem chi tiết --> About

Anh Văn Cấp Tốc Anh Văn Cấp Tốc
268 Tô Hiến Thành Phường 15 Quận 10
Ho Chi Minh City, 70999

268 Tô Hiến Thành Phường 15 Quận 10 TP Hồ Chí Minh. Sđt: 0906 72 55 39

CED CED
49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) trực thuộc Viện Nghiên Cứu Châu Á là trung tâm chuyên đào tạo nâng cao và chuyên sâu các ngành khoa học kinh tế.

Trà Sữa Túi Lọc Cozy - Tốt Cho Sức Khỏe Mọi Người Trà Sữa Túi Lọc Cozy - Tốt Cho Sức Khỏe Mọi Người
Lê Văn Sỹ
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên dạy tiếng anh giao tiếp cho người đi làm và sinh viên, luyện nghe nói với giáo viên bản ngữ có chuyên môn cao

Easy English House Easy English House
Cao Ốc Phúc Thịnh 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên luyện IELTS / IELTS Writing Cấp Tốc (1 kèm 1, Nhóm nhỏ) cho học viên giỏi đạt 7.5, học viên yếu đạt 5.5- www.easyenglishhouse.com

VietnamBankers - Dịch vụ kế toán VietnamBankers - Dịch vụ kế toán
35 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

VietnamBankers CS1: 236 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội CS2: 252 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội CS3: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội CS4: 326 Cách Mạng, Quận 3, HCM

Simply Easy English - Tiếng Anh Thật Dễ Simply Easy English - Tiếng Anh Thật Dễ
549/14/7 Xo Viet Nghe Tinh Street, Binh Thanh
Ho Chi Minh City, 70000

We believe that Learning can be fun and exciting!

PuzzleSuccess PuzzleSuccess
Tan Hiep, Hoc Mon
Ho Chi Minh City, 700000

Học Viện BO Học Viện BO
2 Truong Quoc Dung, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City, 70000

Học Viện BO chuyên đào tạo và tư vấn marketing online cho các cá nhân và doanh nghiệp. Học viện Bo với tiêu chí " Học Được, Làm Được" là kim chỉ nam.

Anton Music Center Anton Music Center
35 Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70000

Trung Tâm Âm Nhạc AnTôn ĐC: 35 Lê Văn Chí - Linh Trung - Thủ Đức - Tp. HCM Đào Tạo Âm nhạc- Tổ chức sự kiện - Thu Âm - Hòa Âm - Phối khí...

USA Scholarships for Vietnamese students USA Scholarships for Vietnamese students
Đường Điện Biên Phủ
Ho Chi Minh City

Tổng hợp học bổng du học Mỹ các bậc học: - Phổ thông - Cao đẳng - Đại học - Thạc sĩ