Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh

Trang chia sẻ từ vựng tiếng anh chuyên ngành may qua hình ảnh, cùng chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nhé. Cảm ơn cả nhà.

youtube.com

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
https://youtu.be/GOp15gmfsMs

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUA HÌNH ẢNH
Tổng hợp một số từ vựng qua hình ảnh (phần 1)
https://www.facebook.com/tienganhchuyenganhmaymac/

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Từ vựng về các loại túi và cổ áo.
https://www.facebook.com/tienganhchuyenganhmaymac/

Không liên quan đến chuyên ngành may nhưng ad thấy cũng thú vị nên lưu lại chia sẻ với mọi người nè

TỪ VỰNG VỀ RAU CỦ QUẢ
Không liên quan đến chuyên ngành nhưng ad thấy cũng hay lắm, mọi người cùng tham khảo nhé.

Tiếng Anh Chuyên Ngành May

VIDEO TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH MAY VỀ "Underwear"
Shared by Sunny advertising
#tienganhchuyenganhmay
#Underwear
#Englishforgarmenttechnology
#Garmenttechnology
#Fashion

VIDEO TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH MAY VỀ "Underwear"
Shared by Sunny advertising
#tienganhchuyenganhmay
#Underwear
#Englishforgarmenttechnology
#Garmenttechnology
#Fashion

TỔNG HỢP TỪ VỰNG BẰNG HÌNH ẢNH VỀ ĐỒ LÓT 
Nguồn: Sưu tầm
Admin: Peter

TỔNG HỢP TỪ VỰNG BẰNG HÌNH ẢNH VỀ ĐỒ LÓT
Nguồn: Sưu tầm
Admin: Peter

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH PART 2

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH PART 2

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh
Từ vựng về các bộ phận trên áo sơ mi

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỪ VỰNG VỀ ÁO LÓT

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

Từ vựng về áo lót

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh

Chúng ta cùng ôn lại một số từ vựng mà page và mọi người đã cùng chia sẻ với nhau trong thời gian qua nhé
Admin: Peter Trương

#28 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY
Sleeve opening: Cửa tay
Sleeve Placket: Thép tay
Sleeve panel: Nẹp tay
Sleeve pleat: Li tay
Sleeve pocket: Túi ở tay
Sleeve seam: Đường may tay
Page: https://www.facebook.com/tienganhchuyenganhmaymac/
Admin: Peter
Cùng chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nhé các bạn.
#Englishforgarmenttechnology #Garmenttechnology #Englishforfashion

#27 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY
- PPC (Production Planning Control)
Hệ thống kiểm tra và lập kế hoạch sản xuất
- PPIC (Production Planning Inventory & Control
Lập kế hoạch và điều phối sản xuất
Page: https://www.facebook.com/tienganhchuyenganhmaymac/
Admin: Peter
Cùng chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nhé các bạn.

Cùng chia sẻ để bạn bè cùng học nhé các bạn :)
Rainwear - Quần áo đi mưa
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
#Englishforgarment #garmenttechnology #Englishforfashiondesign

Chúng ta cùng ôn lại một số từ vựng mà page và mọi người đã cùng chia sẻ với nhau trong thời gian qua nhé
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÁY MÓC NGÀNH MAY 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Admin: Peter.
Share để bạn vè cùng tham khảo nhé.

TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÁY MÓC NGÀNH MAY
Nguồn: Internet
Sưu tầm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Admin: Peter.
Share để bạn vè cùng tham khảo nhé.

Common defects in garment field
Những lỗi thường gặp trong ngành may. 
Nguồn: Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc 
Link gốc bài viết: https://www.facebook.com/TiengAnhChuyenNganhMayMac/posts/763720213752990
Share để bạn bè cùng học nhé các bạn.

Common defects in garment field
Những lỗi thường gặp trong ngành may.
Nguồn: Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc
Link gốc bài viết: https://www.facebook.com/TiengAnhChuyenNganhMayMac/posts/763720213752990
Share để bạn bè cùng học nhé các bạn.

Garment Defects
Nguồn: Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc

Raincoat - Áo mưa
Cùng share để bạn bè cùng học nhé các bạn
Thank you.
#Tienganhchuyenganhmay
#Tienganhnganhmayquahinhanh
#Englishforgarmenttechnology
#Garmentindustry #Công_nghệ_may #Congnghemay #Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh
Admin: Peter

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

Share lại cho bạn nào vẫn chưa xem được bài viết nhé.

TỪ VỰNG KÈM HÌNH ẢNH CHUYÊN NGÀNH MAY - THỜI TRANG
__ST__

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh's cover photo

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH 
Nguồn: Internet 
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

TỔNG HỢP TỪ VỰNG NGÀNH MAY QUA HÌNH ẢNH
Nguồn: Internet
Sưu tầm: Tiếng Anh chuyên ngành may qua hình ảnh.
Admin: Peter Trương

Pen Pocket - Túi Cài Bút (Viết)
Cùng share để bạn bè cùng học nhé các bạn
Thank you.
#Tienganhchuyenganhmay
#Tienganhnganhmayquahinhanh
#Englishforgarmenttechnology
#Garmentindustry #Công_nghệ_may #Congnghemay #Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh
Admin:

Sample Sewing Staff - Nhân Viên May Mẫu
share về tường để học lại khi cần nhé các bạn.
Thank you..
#Tienganhchuyenganhmay
#Tienganhnganhmayquahinhanh
#Englishforgarmenttechnology
#Garmentindustry #Công_nghệ_may #Congnghemay #Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh's cover photo

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Qua Hình Ảnh

Mink Jacket - Áo khoác lông chồn
#Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh
#Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh

What is AQL ??
Acceptable Quality Levels
One of the most used terms in readymade garments industry.........
#Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh

TỪ VỰNG KÈM HÌNH ẢNH CHUYÊN NGÀNH MAY - THỜI TRANG 
__ST__

TỪ VỰNG KÈM HÌNH ẢNH CHUYÊN NGÀNH MAY - THỜI TRANG
__ST__

Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc.

60 từ vựng chủ đề quần áo - học ngay thôi!

-St-

cảm ơn trang Tiếng Anh Chuyên Ngành May Mặc đã chia sẻ nhé..

Theo yêu cầu của 1 số bạn, ad đã tổng hợp từ vựng các kiểu đường may để các bạn bổ sung vốn từ giúp cho công việc được thuận lợi.
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

#Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Mặc

#Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh
#016Sunnyadvertising
#Sunnyadvertising
Topstitch - Đường diễu
[CÁC BẠN NHỚ SHARE VỀ TƯỜNG ĐỂ TIỆN THAM KHẢO KHI CẦN NHÉ]
-------------------------------
QUẢNG CÁO BẢNG HIỆU GIÁ RẺ
QUẢNG CÁO - IN ẤN - MẶT DỰNG ALUMINIUM
Sunny Advertising
Facebook: https://www.facebook.com/sunny.advertising.G3/
Chuyên Thiết Kế Và Thi Công:
-->Bảng hiệu - hộp đèn - led
--> Mặt dựng alu
--> Chữ nỗi mica - đồng - inox..
--> Bảng số nhà - công ty
--> In ấn hiflex - pp - decal
--> Băng rôn - name card - tờ rơi...
--> Gián trang trí tường, kiếng
------------------------------------
Hotline:
- 0987 376 953 ( Mr. Ước )
- 0978 144 950 (Mr. Thịnh)
- 0978 750 338 (Mr. Trung)
#Sunnyadvertising
#Advertising
#led
#banghieu
#hopden

GIAO TIẾP TRONG CỬA HÀNG QUẦN ÁO

Cùng học tiếng anh chuyên ngành với Page "TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY MẶC" nhé các bạn.
Garment Testing Words - Thuật ngữ dùng trong kiểm định quần áo.

#Tiếng_Anh_Chuyên_Ngành_May_Qua_Hình_Ảnh
#015Sunnyadvertising
#Sunnyadvertising
Bra - Áo ngực/ Nịch ngực
[CÁC BẠN NHỚ SHARE VỀ TƯỜNG ĐỂ TIỆN THAM KHẢO KHI CẦN NHÉ]
-------------------------------
QUẢNG CÁO BẢNG HIỆU GIÁ RẺ
QUẢNG CÁO - IN ẤN - MẶT DỰNG ALUMINIUM
Sunny Advertising
Facebook: https://www.facebook.com/sunny.advertising.G3/
Chuyên Thiết Kế Và Thi Công:
-->Bảng hiệu - hộp đèn - led
--> Mặt dựng alu
--> Chữ nỗi mica - đồng - inox..
--> Bảng số nhà - công ty
--> In ấn hiflex - pp - decal
--> Băng rôn - name card - tờ rơi...
--> Gián trang trí tường, kiếng
------------------------------------
Hotline:
- 0987 376 953 ( Mr. Ước )
- 0978 144 950 (Mr. Thịnh)
- 0978 750 338 (Mr. Trung)
#Sunnyadvertising
#Advertising
#led
#banghieu
#hopden

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
729700
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Dạy Học Lái Xe Dạy Học Lái Xe
50E Hoa Cau Phường 7 Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

http://DayHocLaiXe.VN - Trường Đào Tạo và Sát hạch Lái Xe Thành Đạt. Chúng Tôi luôn cam kết đúng chất lượng dịch vụ.

Học Bổng - Sự Kiện Học Bổng - Sự Kiện
Australia
Ho Chi Minh City

Globally Foreign Language Centre Globally Foreign Language Centre
23/2A, Street 9, Truong Tho Ward
Ho Chi Minh City

Trung tâm Ngoại ngữ Globally

Sunwah Foundation Sunwah Foundation
Ho Chi Minh City, +84

Official page of Sunwah Foundation Vietnam

Edulife Vietnam Edulife Vietnam
Việt Nam
Ho Chi Minh City, VIỆT NAM

Edulife sẽ cùng bạn "học nữa, học mãi" và tạo dựng tương lai

Kênh Phổ Thông Trực Tuyến Kênh Phổ Thông Trực Tuyến
172 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 80000

Diễn đàn kiến thức SEO, nơi chia sẻ kiến thức làm SEO, học tập SEO trên diễn đàn kiến thức seo

Mẹo vặt Mẹo vặt
Tân Hòa 2
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên trang cập nhật mẹo vặt trong đời sống thường nhật!

Rich Haslam - Master Speaking Rich Haslam - Master Speaking
10/7 Xuan Dieu
Ho Chi Minh City, 700000

Master the art of speaking by pronouncing your words clearly

KizCiti HCM Phòng Kinh Doanh KizCiti HCM Phòng Kinh Doanh
đường 48 Khu Công Viên Khánh Hội,Phường 5,Quận 04
Ho Chi Minh City

Tổ chức chương trình hướng nghiệp học sinh. Tổ chức sự kiện,sinh nhật trọn gói tại KizCiti Liên hệ : 0908385059 [email protected]

Dạy Nghề Mộc - TP HCM Dạy Nghề Mộc - TP HCM
Số 1 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Ho Chi Minh City, 100000

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỢ MỘC - DẠY NGHỀ THỢ MỘC - DẠY NGHỀ MỘC TẠI TPHCM

Kế Toán Thực Hành - Accounting Group Kế Toán Thực Hành - Accounting Group
Ho Chi Minh City

Đào tạo Kế Toán Thực Hành - Nơi Tin Cậy Của Các Bạn Trẻ 084.0975 06 20 20

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Bầu Trời Xanh Công ty Cổ Phần Giáo Dục Bầu Trời Xanh
Tầng 7 Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bầu Trời Xanh (Blue Sky Eduaction) là một doanh nghiệp chuyên về giáo dục Mầm Non