THUY DUONG MUSIC SCHOOL

Dạy năng khiếu

Operating as usual

11/10/2023

𝐂á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐨̛i !𝐧h𝐚n𝐡 𝐭a𝐲 𝐥ê𝐧 𝐧à𝐨 !
's_Day
-10

30/09/2023

- 𝑩𝒐̣̂ 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒐̣̂𝒏𝒈💥
----------------------------------------------------------------


Photos from THUY DUONG MUSIC SCHOOL's post 22/09/2023
18/09/2023
22/07/2023

Đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗲̣𝗻 𝗹𝗮̣𝗶 𝗹𝗲̂𝗻 , 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 𝗪𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗹𝗮̀ 𝘀𝗮̂𝗻 𝗰𝗵𝗼̛𝗶 𝗮̂𝗺 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼́ 𝗰𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻.
---------------------------------
𝑯𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒔𝒊̃ 𝒏𝒉𝒊́ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒏𝒉𝒆́ !!!

18/07/2023

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐓𝟐𝟗-𝟎𝟕 đ𝐚̃ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂̉ ,
💥𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝐴̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐌𝐔𝐈𝐊𝐄𝐆𝐀 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝟏𝟐-𝟏𝟑 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝟖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 20 𝑐ℎ𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 ,
💝💝𝑋𝑖𝑛 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 , 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑆𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑜̂̃ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎́𝑡 , 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑥𝑒 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒́ !!
𝐏/𝐒: 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝟐𝟎 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐢 𝐧𝐡𝐞́ !
💝💝Cảm ơn cả nhà💝💝

Photos from THUY DUONG MUSIC SCHOOL's post 13/07/2023

𝗞𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 𝗔𝗦𝗜𝗔 𝗔𝗥𝗧 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝘃𝗼̛́𝗶
🥇 4 𝙃𝙪𝙮 𝙘𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙖̀𝙣𝙜
🥈6 𝙃𝙪𝙮 𝙘𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙗𝙖̣𝙘

❤️𝘊𝘢̉𝘮 𝘰̛𝘯 𝘣𝘢 𝘮𝘦̣ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘤𝘰̂ đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̉𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵 𝘷𝘰̛̀𝘪 .

30/06/2023

✈️✈️Hè này các bạn đi chơi mệt chưa ????????
------------------
🎸🎸🎸🪗🪗🪗🎻🎻Còn chúng mình thì chơi một nhạc cụ mới , nhỏ nhỏ xinh xinh , chơi đàn và đặc biệt là được ‼️ 𝑻𝑨̣̆𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑶 𝑪𝑨̂𝒀 Đ𝑨̀𝑵 𝑴𝑨𝑵𝑮 𝑽𝑬̂̀ ‼️ nè!

29/06/2023

Phan Anh Quân !
Sự kết hợp giữa cô dạy vẽ và chàng trai ít nói nhưng ấm áp với ca khúc " CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI "

15/06/2023

❌𝑽𝑬̃ 𝑫𝑨̃ 𝑵𝑮𝑶𝑨̣𝑰 ❌

#𝑴𝑼̃𝑰_𝑵𝑬́_𝑯𝑶̀𝑵_𝑹𝑶̛𝑴 👉𝑻𝑯𝑼̛́ 𝑵𝑨̆𝑴 29/6/23

Đ𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 (𝟓 𝐛𝐞́/𝐠𝐯)

‼️𝐇𝐎̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐁𝐈̣ ‼️
1/ màu vẽ
2/ đồ tắm biển
3/ quần áo thay đi về
————————————————
Ba mẹ vui lòng đăng kí trước 20/6/23 để trường đặt chổ và sắp xếp xe !
Trân trọng cảm ơn !

02/06/2023

𝐇𝐞̀ 𝐫𝐨̂̀𝐢 ! 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐨̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 !
🪗🪗🪗🪗𝑳𝒐̛́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒃𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒔𝒂́𝒖 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 9/6/23 . 𝑩𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒊́ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒏𝒉𝒆́ !
𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 !
___________________________


31/05/2023

ÂM NHẠC MANG YÊU THƯƠNG

13/05/2023

𝟏𝟕:𝟎𝟎 | 𝐂𝐍 𝟐𝟏/𝟓/𝟐𝟑

🥁𝐿𝑎̀ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 ,𝑛𝑜̛𝑖 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 .
🪘𝑇𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦 ,𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘𝑖̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 .
🥁🥁🥁𝑉𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑖̃ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 .
💐💐𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 !
𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 !

Photos from THUY DUONG MUSIC SCHOOL's post 13/05/2023

24/8/23 - 27/8/23

24/8/23 -27/8/23 -𝑄𝑈𝐸𝐸𝑁𝑆𝐿𝐴𝑁𝐷.

𝐶ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ Trường Nhạc Thùy Dương hoặc Guild Exam
Trân trọng cảm ơn !10/05/2023

𝑶𝒑𝒆𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒂𝒑𝒐𝒓𝒆 11/7/23 đ𝒆̂́𝒏 15/7/23
𝐶ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 Arts Festival hoặc Trường Nhạc Thùy Dương
Trân trọng cảm ơn !
05/05/2023

🌳𝑂̛̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑢́𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 đ𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 , 𝑐𝑎́𝑖 𝑎̆𝑛 , 𝑐𝑎́𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎̣̆𝑚 𝑐𝑢̣𝑖 đ𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃.
💐💐Đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒́ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 "𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔".
💥💥𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝐶𝐻𝑈̉ 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑇 21-5-23 tại QUẬN 1, 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒈𝒂̂𝒚 𝑸𝒖𝒚̃ 𝑯𝒐𝒄 𝒃𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 27/5/23 𝒕𝒂̣𝒊 𝒃𝒖𝒐̂𝒏 𝑳𝒂́𝒄𝒉.
🌸🌸𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑃ℎ𝑖́ 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2023 𝑡𝑎̣𝑖 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 𝐿𝑎́𝑐ℎ.
𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑄𝑢𝑦́ 𝑃ℎ𝑢̣ 𝐻𝑢𝑦𝑛ℎ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 !
❤️𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔!❤️

26/04/2023


𝑅𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 10. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̃𝑛 𝑙𝑒̃𝑛 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐. 𝐺𝑖𝑎 𝐵𝑎̉𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑜́𝑝 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5 đ𝑜́ 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̀ !


Photos from THUY DUONG MUSIC SCHOOL's post 22/04/2023

💥ĐÃ BÁN 💥

#𝗕𝗔́𝗡_𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛_𝗚𝗔̂𝗬_𝗤𝗨𝗬̃_𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡_𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡
❤️Đây là chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ ,ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại buôn Lách Ló .
-𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 : 𝓚𝓘́ 𝓤̛́𝓒
-𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ : 𝗟𝘂̛𝘂 𝗡𝗵𝗮̃ 𝗧𝗿𝘂́𝗰
𝙶𝚒𝚊́ 𝚋𝚊́𝚗 :500𝚔

Bạn 𝗡𝗵𝗮̃ 𝗧𝗿𝘂́𝗰 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ , 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 !

20/04/2023

#𝗕𝗔́𝗡_𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛_𝗚𝗔̂𝗬_𝗤𝗨𝗬̃_𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡_𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡
❤️Đây là chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ ,ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại buôn Lách Ló .
-𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝗧𝘆̀ 𝗕𝗮̀
-𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ : 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐆𝐢𝐚 𝐇𝐚̂𝐧
𝙶𝚒𝚊́ 𝚋𝚊́𝚗 :600𝚔
Chất liệu :cavas
👉𝚃𝚘𝚊̀𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚊́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 . Bạn HÂN 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚛𝚒́𝚌𝚑 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚚𝚞𝚢̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚎̀𝚘 Đ𝚊𝚔 𝙽𝚘̂𝚗𝚐.

19/04/2023

#𝗕𝗔́𝗡_𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛_𝗚𝗔̂𝗬_𝗤𝗨𝗬̃_𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡_𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡

❤️Đây là chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ ,ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại buôn Lách Ló .

-𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝐌𝐮̀𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞́
-𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ : 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
𝙶𝚒𝚊́ 𝚋𝚊́𝚗 :600𝚔
Chất liệu :cavas

👉𝚃𝚘𝚊̀𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚊́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 . Bạn Nhật 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚛𝚒́𝚌𝚑 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚚𝚞𝚢̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚎̀𝚘 Đ𝚊𝚔 𝙽𝚘̂𝚗𝚐.

19/04/2023

#𝗕𝗔́𝗡_𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛_𝗚𝗔̂𝗬_𝗤𝗨𝗬̃_𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡_𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡

❤️Đây là chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ ,ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại buôn Lách Ló .

-𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢
-𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ : 𝐇𝐨̂̀ 𝐕𝐨̃ Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐫𝐢́ 𝟖 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
𝙶𝚒𝚊́ 𝚋𝚊́𝚗 :𝟻00𝚔

👉𝚃𝚘𝚊̀𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚊́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 . Bạn Trí 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚛𝚒́𝚌𝚑 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚚𝚞𝚢̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚎̀𝚘 Đ𝚊𝚔 𝙽𝚘̂𝚗𝚐.

19/04/2023

#𝗕𝗔́𝗡_𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛_𝗚𝗔̂𝗬_𝗤𝗨𝗬̃_𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡_𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡

❤️Đây là chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ ,ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại buôn Lách Ló .

-𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝐂𝐚́ 𝐡𝐞𝐨
-𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ : 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝟖 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
𝙶𝚒𝚊́ 𝚋𝚊́𝚗 :𝟻00𝚔

👉𝚃𝚘𝚊̀𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚊́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 .Khang 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚛𝚒́𝚌𝚑 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚚𝚞𝚢̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚎̀𝚘 Đ𝚊𝚔 𝙽𝚘̂𝚗𝚐.

19/04/2023

#𝗕𝗔́𝗡_𝗧𝗥𝗔𝗡𝗛_𝗚𝗔̂𝗬_𝗤𝗨𝗬̃_𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡_𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡

❤️Đây là chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ ,ủng hộ cho trẻ em khó khăn tại buôn Lách Ló .

-𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝗛𝗼̣̂𝗶 𝗔𝗻 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗖𝘂𝗼̂́𝗶 𝗧𝗵𝘂
-𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ :Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝟏𝟎 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢
𝙶𝚒𝚊́ 𝚋𝚊́𝚗 :𝟻00𝚔

👉𝚃𝚘𝚊̀𝚗 𝚋𝚘̣̂ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚊́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 .𝙷𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙶𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚎̃ 𝚝𝚛𝚒́𝚌𝚑 𝚞̉𝚗𝚐 𝚑𝚘̣̂ 𝚐𝚊̂𝚢 𝚚𝚞𝚢̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚎𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚎̀𝚘 Đ𝚊𝚔 𝙽𝚘̂𝚗𝚐.

18/04/2023

𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐦𝐨̛̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐃𝐚𝐤 𝐍𝐨̂𝐧𝐠 ( 27-28 tháng 5)

𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 .𝐂𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐨 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐮́𝐢.

- 𝐵𝑢𝑜̂𝑛 𝐿𝑎́𝑐ℎ 𝐿𝑜́ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑠𝑎̂𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑟 .Đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃, 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑟𝑢̛̀𝑛𝑔 12 𝑐𝑎̂𝑦 𝑠𝑜̂́ đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
-𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑥𝑖𝑛 150 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑎̣𝑖 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 :
𝟏- 𝐀́𝐨 𝐦𝐮̛𝐚
𝟐-𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐮́𝐭
𝟑-𝐁𝐚𝐥𝐨 đ𝐢 𝐡𝐨̣𝐜
𝟒-𝐆𝐢𝐚̀𝐲 𝐝𝐞́𝐩
𝟓-𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐝𝐮̣𝐜
𝟔- 𝐀́𝐨 𝐚̂́𝐦

♥️𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗿𝗮 ,𝘃𝗶̀ 𝗻𝗼̛𝗶 đ𝗮̂𝘆 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗹𝗮̣̂𝗽 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗯𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 ,𝗻𝗲̂𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂 𝘆𝗲̂́𝘂 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 . Đặc biệt thuốc hạ sốt .cảm cúm ....
.
❤️𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗔̣𝗖 𝗦𝗘̃ 𝗧𝗢̂̉ 𝗖𝗛𝗨̛́𝗖 𝗕𝗜𝗘̂̉𝗨 𝗗𝗜𝗘̂̃𝗡 𝗚𝗔̂𝗬 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗛𝗢̂̃ 𝗧𝗥𝗢̛̣ 𝗖𝗔́𝗖 𝗘𝗠 𝗡𝗛𝗢̉ Đ𝗘̂́𝗡 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚.
Rất mong được sự hỗ trợ và đồng hành cùng các em .

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Bí mật ở những chàng trai...
Anh trai mưa ...chuẩn bị cho một chuyến phượt xa cùng âm nhạc.
Các bạn nhỏ tập luyện cho một mini show ở một nơi chỉ có âm nhạc #Guitardãngọai

Location

Category

Telephone

Address


70A Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 18:00
Other Specialty Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Học Viện Live Stream XinhXinh Học Viện Live Stream XinhXinh
480F Hẻm 456 Đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Ho Chi Minh City, 08480

XinhXinh - học viện Livestream hàng đầu VN - trong hệ sinh thái Livestream XinhXinh bao g

DCG DCG
Mai Thị Lựu
Ho Chi Minh City

Dominus Consulting Group là sự kết hợp của những thành viên có cùng hoài bão giúp

TKkidFashion TKkidFashion
Ho Chi Minh City

chuyên đồ trẻ em

Skills Bridge Skills Bridge
Tòa Nhà Fideco Riverview, Tầng Lửng, Số 14 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty đào tạo cung cấp kỹ năng giúp bạn phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

ANH NGỮ TÂY MỸ ANH NGỮ TÂY MỸ
51, Lý Thường Kiệt, Khu Phố 3, Hoc Môn
Ho Chi Minh City

Đào tạo Anh ngữ chuyên nghiệp: Tiếng Anh Mẫu Giáo, Thiếu Nhi, Thiếu Niên, Chứng Chỉ Cambridge

NgocTien Design NgocTien Design
223A Cống Quỳnh
Ho Chi Minh City

MỘT NGHỀ TRAO TAY ! 223A CỐNG QUỲNH Q.1 DẠY TRUYỀN NGHỀ DESIGN BẢO ĐẢM BẰNG HỢP ĐỒNG.0903827196 www.

John Robert Powers Vietnam John Robert Powers Vietnam
Toà Nhà Millennium, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
Ho Chi Minh City, 72808

Success is in you, and we know where it is!

Paradigm Subversion Inc. Paradigm Subversion Inc.
Ho Chi Minh City

A common sense socioeconomic, geopolitical think tank. Positive, solution based community organizing.

Dạy Lái Xe Trường an 0977603169 Dạy Lái Xe Trường an 0977603169
Lê Văn Khương Quân 12
Ho Chi Minh City, 123456

Truong day lai xe quan 7 Truong day lai xe quan 7
Ho Chi Minh City

TRƯỜNG DẠY LÁI XE THÀNH CÔNG chuyên đào tạo, sát hạch lái xe mô tô các hạng: A

Đào Tạo Lái Xe Đào Tạo Lái Xe
106 Đường 34, P. Bình Trị Đông B
Ho Chi Minh City

Trung tâm gia sư Sài Gòn Trung tâm gia sư Sài Gòn
Ho Chi Minh City

Trung tâm gia sư Hồ Chí Minh đỉnh cao về trí tuệ, nơi tin cậy để gửi g?