P.R.A Communication

P.R.A Communication

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát và tự tin

Operating as usual

P.R.A Communication's cover photo

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT TỪ TRUNG TÂM MRS.GIANG TOEIC

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT TỪ TRUNG TÂM MRS.GIANG TOEIC

P.R.A Communication's cover photo

KHÓA HỌC TOEIC 4 THÁNG.
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ
10% cho 1 học viên
15% cho nhóm 5 học viên
25% % cho nhóm 10 học viên
👉 Đăng ký học :

Nhắn tin : họ và tên? trường? điện thoại? toeic cần? lớp ? qua :
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

Sau khóa học 4 tháng, nếu đi thi không đạt mục tiêu TOEIC đăng ký, học viên có thể quay lại học miễn phí học phí cho đến lúc thi lại.
- Tháng 1: Học 5 - 6 tuần, học viên học ngữ pháp nền căn bản, kĩ năng làm bài TOEIC, kĩ năng nghe và đọc
- Tháng 2,3,4: Học viên làm test 200 câu.

💲 Học phí: 3920k/ khoá 4 tháng
- 1 bạn: giảm 10% còn 3560K/4 tháng
- nhóm 5 bạn : giảm 15% còn 3380K/4 tháng
- Nhóm > 10 bạn: giảm 25% còn 3020k/4 tháng.
( Các bạn học viên đăng kí theo nhóm gửi danh sách nhóm trước ngày khai giảng)

LỚP GIÀI ĐỀ TOEIC 200 CÂU THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Đối tượng: học viên đã từng luyện toeic ( trình độ 350), muốn nâng cao hoặc cải thiện điểm.

💲 Học phí: 800 / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)
Từ tháng thứ 5 trở đi nếu học tiếp học viên chỉ đóng phí tài liệu 200K/ lớp cho đến lúc đi thi.

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Đề lớp 2,4,6,CN KHÁC ĐỀ lớp 3,5,7,CN
- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miễn phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ ( 8-11 a,m or 6 - 9 p.m),
THỨ 5 ( 8 -11 a.m or 6 - 9 p.m)
CHỦ NHẬT ( 7-9 a.m or 9.30- 11.30 p.m)

P.R.A Communication's cover photo

LỚP GIÀI ĐỀ TOEIC 200 CÂU THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Đối tượng: học viên đã từng luyện toeic ( trình độ 350), muốn nâng cao hoặc cải thiện điểm.

💲 Học phí: 800 / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)

Sau 4 tháng nếu học tiếp học viên không phải đóng học phí cho đến lúc đi thi.

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Đề lớp 2,4,6,CN KHÁC ĐỀ lớp 3,5,7,CN
-Hai lớp sáng và tối song song, học viên tham gia linh động
- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miễn phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ ( 8-11 a,m or 6 - 9 p.m),
THỨ 5 ( 8 -11 a.m or 6 - 9 p.m)
CHỦ NHẬT ( 7-9 a.m or 9.30- 11.30 p.m)

Chúc mừng bạn Uyên Phương - học viên 19K02 , đạt 795 điểm sau khóa luyện thi toeic tại trung tâm!

Hình ảnh lớp khai giảng 22/7 ( 2-4-6: 8-11 a,m or 6-9 p.m, CN ( 7-9 a,m or 2 - 4 p.m)!

P.R.A Communication's cover photo

P.R.A Communication's cover photo

KHÓA HỌC TOEIC 4 THÁNG.
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ
10% cho 1 học viên
15% cho nhóm 5 học viên
25% % cho nhóm 10 học viên
👉 Đăng ký học :

Nhắn tin : họ và tên? trường? điện thoại? toeic cần? lớp ? qua :
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

Sau khóa học 4 tháng, nếu đi thi không đạt mục tiêu TOEIC đăng ký, học viên có thể quay lại học miễn phí học phí cho đến lúc thi lại.
- Tháng 1: Học 5 - 6 tuần, học viên học ngữ pháp nền căn bản, kĩ năng làm bài TOEIC, kĩ năng nghe và đọc
- Tháng 2,3,4: Học viên làm test 200 câu.

💲 Học phí: 3920k/ khoá 4 tháng
- 1 bạn: giảm 10% còn 3560K/4 tháng
- nhóm 5 bạn : giảm 15% còn 3380K/4 tháng
- Nhóm > 10 bạn: giảm 25% còn 3020k/4 tháng.
( Các bạn đăng kí theo nhóm gửi danh sách trước ngày khai giảng)

LỚP GIÀI ĐỀ TOEIC 200 CÂU THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Đối tượng: học viên đã từng luyện toeic ( trình độ 350), muốn nâng cao hoặc cải thiện điểm.

💲 Học phí: 800 / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)
Từ tháng thứ 5 trở đi nếu học tiếp học viên chỉ đóng phí tài liệu 200K/ lớp cho đến lúc đi thi.

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Đề lớp 2,4,6,CN KHÁC ĐỀ lớp 3,5,7,CN
- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miễn phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ ( 8-11 a,m or 6 - 9 p.m),
THỨ 5 ( 8 -11 a.m or 6 - 9 p.m)
CHỦ NHẬT ( 7-9 a.m or 9.30- 11.30 p.m)

KHÓA HỌC TOEIC 4 THÁNG.
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ
10% cho 1 học viên
15% cho nhóm 5 học viên
25% % cho nhóm 10 học viên
👉 Đăng ký học :

Nhắn tin : họ và tên? trường? điện thoại? toeic cần? lớp ? qua :
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

Sau khóa học 4 tháng, nếu đi thi không đạt mục tiêu TOEIC đăng ký, học viên có thể quay lại học miễn phí học phí cho đến lúc thi lại.
- Tháng 1: Học 5 - 6 tuần, học viên học ngữ pháp nền căn bản, kĩ năng làm bài TOEIC, kĩ năng nghe và đọc
- Tháng 2,3,4: Học viên làm test 200 câu.

💲 Học phí: 3920k/ khoá 4 tháng
- 1 bạn: giảm 10% còn 3560K/4 tháng
- nhóm 5 bạn : giảm 15% còn 3380K/4 tháng
- Nhóm > 10 bạn: giảm 25% còn 3020k/4 tháng.

Chúc mừng bạn Phan Quỳnh Như đạt kết quả cao sau khóa luyện thi ở trung tâm!

LỚP GIÀI ĐỀ TOEIC 200 CÂU THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Đối tượng: học viên đã từng luyện toeic ( trình độ 350), muốn nâng cao hoặc cải thiện điểm.

💲 Học phí: 800 / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Đề lớp 2,4,6,CN KHÁC ĐỀ lớp 3,5,7,CN
- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miễn phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ ( 8-11 a,m or 6 - 9 p.m),
THỨ 5 ( 8 -11 a.m or 6 - 9 p.m)
CHỦ NHẬT ( 7-9 a.m or 9.30- 11.30 p.m)

LỚP GIÀI ĐỀ TOEIC 200 CÂU THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Đối tượng: học viên đã từng luyện toeic ( trình độ 350), muốn nâng cao hoặc cải thiện điểm.

💲 Học phí: 800 / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Đề lớp 2,4,6,CN KHÁC ĐỀ lớp 3,5,7,CN
- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miễn phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ ( 8-11 a,m or 6 - 9 p.m),
THỨ 5 ( 8 -11 a.m or 6 - 9 p.m)
CHỦ NHẬT ( 7-9 a.m or 9.30- 11.30 p.m)

KHÓA HỌC TOEIC 4 THÁNG.
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ
10% cho 1 học viên
15% cho nhóm 5 học viên
25% % cho nhóm 10 học viên
👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

Sau khóa học 4 tháng, nếu đi thi không đạt mục tiêu TOEIC đăng ký, học viên có thể quay lại học miễn phí học phí cho đến lúc thi lại.
- Tháng 1: Học 5 - 6 tuần, học viên học ngữ pháp nền căn bản, kĩ năng làm bài TOEIC, kĩ năng nghe và đọc
- Tháng 2,3,4: Học viên làm test 200 câu.

💲 Học phí: 3920k/ khoá 4 tháng
- 1 bạn: giảm 10% còn 3560K/4 tháng
- nhóm 5 bạn : giảm 15% còn 3380K/4 tháng
- Nhóm > 10 bạn: giảm 25% còn 3020k/4 tháng.

Lớp giải đề TOEIC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MỚI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Ngày khai giảng : 26/ 5/ 2019 - CHỦ NHẬT ( 7-9 a.m or 2-4 p.m).
- CHỦ NHẬT ( 9.30-11.30 a.m or 4.30 - 6.30 p.m)

- Đối tượng: học viên ( trình độ 350),

💲 Học phí: 800 k / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Đề lớp 2,4,6,CN KHÁC ĐỀ lớp 3,5,7,CN
- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miễn phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ ( 8-11 a,m or 6 - 9 p.m),
THỨ 5 ( 8 -11 a.m or 6 - 9 p.m)
CHỦ NHẬT ( 7 - 9 a.m or 9.30- 11.30 p.m)

KHÓA HỌC TOEIC 4 THÁNG.
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ
10% cho 1 học viên
15% cho nhóm 5 học viên
25% % cho nhóm 10 học viên
👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

Sau khóa học 4 tháng, nếu đi thi không đạt mục tiêu TOEIC đăng ký, học viên có thể quay lại học miễn phí học phí cho đến lúc thi lại.
- Tháng 1: Học 5 - 6 tuần, học viên học ngữ pháp nền căn bản, kĩ năng làm bài TOEIC, kĩ năng nghe và đọc
- Tháng 2,3,4: Học viên làm test 200 câu.

💲 Học phí: 3920k/ khoá 4 tháng
- 1 bạn: giảm 10% còn 3560K/4 tháng
- nhóm 5 bạn : giảm 15% còn 3380K/4 tháng
- Nhóm > 10 bạn: giảm 25% còn 3020k/4 tháng.

KHÓA TOEIC 4 THÁNG THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỌC PHÍ
10% cho 1 học viên
15% cho nhóm 5 học viên
25% % cho nhóm 10 học viên

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

Sau khóa học 4 tháng, nếu đi thi không đạt mục tiêu TOEIC đăng ký, học viên có thể quay lại học miễn phí học phí cho đến lúc thi lại.
- Tháng 1: Học 5 - 6 tuần, học viên học ngữ pháp nền căn bản, kĩ năng làm bài TOEIC, kĩ năng nghe và đọc
- Tháng 2,3,4: Học viên làm test 200 câu.

💲 Học phí: 3920k/ khoá 4 tháng
- 1 bạn: giảm 10% còn 3560K/4 tháng
- nhóm 5 bạn : giảm 15% còn 3380K/4 tháng
- Nhóm > 10 bạn: giảm 25% còn 3020k/4 tháng.

LỚP GIÀI ĐỀ TOEIC 200 CÂU THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA IIG
CAM KẾT BAO ĐẬU TỐI THIỂU 500

- Đối tượng: học viên đã từng luyện toeic ( trình độ 350)

💲 Học phí: 800 / tháng 1 ( bao gồm học phí, tài liệu,
ăn giữa giờ tháng 1)

👉 Đăng ký học qua:
Fanpage: Cô Giang Toeic
Facebook: Cô Giang Anh Văn , Cô Giang
📞 Mrs. Giang: 0903 653 614, Mrs. Oanh: 0932 926 138

- Học viên có thể đến trung tâm test thử trình độ miển phí vào các ngày trong tuần:
THỨ TƯ, THỨ 5 ( 6-9 P.M) ,
CHỦ NHẬT ( 7-9 A,M or 9.30- 11.30 A.M)

Anh văn Giao Tiếp P.R.A Communication
- Khai giảng ngày: 08/05/2017
- Tháng 1+2: Giao tiếp những chủ đề cơ bản trong cuộc sống hằng ngày

Timeline Photos

Khai giảng lớp giao tiếp ngày 4/7/2016

KHAI GIẢNG LỚP GIAO TIẾP THÁNG NỀN 14/6/2016

Khai giảng 5/5/2016

Ngày 16/5/2016 khai giảng 2 lớp giao tiếp tháng 2 và tháng 3
- Tháng 2 chủ đề Các tình huống trong đời sống hàng ngày
- Tháng 3 chủ đề Các tình huống ở nơi làm việc (Work Place)
Địa chỉ: 35/14/7 Nguyễn Tư Giản P.12, Q. Gò Vấp

Khai giảng lớp giao tiếp tháng nền P.R.A ngày 11/4/2016

Lớp giao tiếp tháng nền. Khai giảng 1/3/2016

Khai giảng lớp giao tiếp mới 1/3/2016

Ngày 22/2/2016 và 23/2/2016 khai giảng 2 lớp giao tiếp tháng 2 và tháng 3
- Tháng 2 chủ đề Các tình huống trong đời sống hàng ngày
- Tháng 3 chủ đề Các tình huống ở nơi làm việc (Work Place)
Địa chỉ: 35/14/7 Nguyễn Tư Giản P.12, Q. Gò Vấp

Khai giảng lớp giao tiếp mới 1/3/2016

Timeline Photos

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


35/14/7 Nguyễn Tư Giản P. 12 Q. Gò Vấp
Ho Chi Minh City
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Rock Out Rock Out
39 Le Duan
Ho Chi Minh City, 048

Rock Out! is a charity concert and a musical competition for students of many international schools in HCMC organized by the Global Issues Group of Saigon South International School.

Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM
Đường Số 8, đỗ Xuân Hợp Q9
Ho Chi Minh City, 7000

Chia sẻ những hoạt động của trường và lớp.

Phim song ngữ học tiếng anh Phim song ngữ học tiếng anh
Đường Nguyễn Du
Ho Chi Minh City, HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/PLACE/106+NGUY%E1%BB%85N+DU,+PH%C6%B0%E1%BB%9DNG+7,+

page chuyên cung cấp phim song ngữ học tiếng Anh

Học miễn phí bằng A, B vi tính Đại học khoa học tự nhiên tại Cầu Xáng Học miễn phí bằng A, B vi tính Đại học khoa học tự nhiên tại Cầu Xáng
Cầu Xáng
Ho Chi Minh City, 70000

Học miễn phí cho các bạn trên 16 tuổi có hộ khẩu tại xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Bình Lợi, Vĩnh Lộc A, B.

Triết Lý Cuộc Đời Triết Lý Cuộc Đời
Ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ho Chi Minh City

Tiếng Anh Thiếu Nhi - Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu Tiếng Anh Thiếu Nhi - Ngoại ngữ Tự Nhiên NEC Edu
76 - 76A Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 72118

🎓 Môi trường học năng động, lớp học thoải mái, tối đa 12 học viên/lớp. 🎓 Chú trọng cho học viên nghe, nói và phản xạ Tiếng Anh. 🎓 Tổ chức các trò chơi bằng tiếng Anh ngay tại lớp

Câu lạc bộ Tiếng Anh - Khoa Điện tử, Viễn thông - ETEC Câu lạc bộ Tiếng Anh - Khoa Điện tử, Viễn thông - ETEC
Phòng C.A207 273 An Dương Vương
Ho Chi Minh City

CLB Tiếng Anh Khoa Điện Tử - Viễn Thông

Công Ty Truyền Thông F - Fmedia Công Ty Truyền Thông F - Fmedia
Ho Chi Minh City

Chuyên Gia Về Quảng Cáo Trên Facebook, Google, đào tạo marketing online. www.fmedia.com.vn

Hoa Van SHZ1 _ Quận 5 Hoa Van SHZ1 _ Quận 5
768 Nguyễn Trãi, Q.5
Ho Chi Minh City, 084

SHZ - Trung tâm tiếng Hoa quận 5 chuyên giảng dạy tiếng Trung quốc dành cho người mới với nhiều khóa học tiếng Trung đa dạng, dành cho mọi cấp độ.

ĐOÀN - HỘI Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ĐOÀN - HỘI Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
Ho Chi Minh City

"Tuổi trẻ COFER, vì một thế hệ nhiệt huyết và đoàn kết"

Vietnam Australia International School Vietnam Australia International School
Ho Chi Minh City

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy Chương trình Học thuật Quốc tế Cambridge và chương trình MOET với gần 9,500 học sinh từ Mầm non đến lớp 12 đang theo học tại 7 cơ sở.

Học Word Excel Corel Photoshop Illustrator Ai tại Mỹ Lộc Học Word Excel Corel Photoshop Illustrator Ai tại Mỹ Lộc
C21/23 Liên Ấp 3 4 5, Hưng Long, Bình Chánh, đường Đinh Văn Ước
Ho Chi Minh City, 70000

dạy excel tại mỹ lộc, qui đức, long an, long trạch. khóa học excel cấp tốc tại phước hậu, quy đức, long khê, phước lợi, long định, phước vân, thuận thành, long can

About   Contact   Privacy   Login C