EXCEL KẾ TOÁN

EXCEL KẾ TOÁN

Học Excel miễn phí qua các bài giảng trực tuyến

Operating as usual

Kế Toán Trưởng

Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.
👍 File được thiết kế động, sử dụng Chart kết hơp Slicer để có thể xem được báo cáo theo nhiều kỳ, theo từng đối tượng quản lý, khu vực chỉ bằng cách click chọn.
👍 Các biểu đồ đối chiếu thực tế với kế hoạch giúp doanh nghiệp luôn kiếm soát được tình hình bán hàng theo như kế hoạch đặt ra.
👍 Việc kiểm soát xu hướng khách hàng tăng thêm giúp doanh nghiệp có thể dự báo được doanh số trong tương lai từ đó lập kế hoạch kinh doanh cho các kỳ sắp tới
👍 Các báo cáo TOP 10 giúp doanh kiểm soát được chất lượng nhân viên của mình, từ đó đưa ra các quyết định khen thưởng phù hợp khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn
👍 File chỉ sử dụng các công thức, thủ thuật Excel cơ bản, đơn giản và dễ thực hiện.
http://danketoan.com/threads/tang-file-sales-dashboard-kiem-soat-ban-hang-rat-hay.277059/#post-1264085

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Clip demo
https://www.youtube.com/watch?v=6kuy5TEiMpg
https://www.youtube.com/watch?v=GZpd8clAeJg&t=177s

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

Kế Toán Trưởng

File excel phân tích báo cáo tài chính mẫu theo ngành
http://thuvienketoan.com/threads/file-excel-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-mau-theo-nganh.22/

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học. http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

Bộ tài liệu về các khoản doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN

Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh tiếp theo được tiến hành liên tục do vậy nếu doanh nghiệp không tiêu thụ được hàng hóa hoặc tiêu thụ chậm sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng về mặt tài chính.

File excel tổng hợp 25 khoản doanh thu tính vào thu nhập chịu thuế TNDN, kèm theo đó là phân tích về các rủi ro cũng như biện pháp kiểm soát các khoản chi này để tránh gặp sai sót khi quyết toán thuế.

File này còn tổng hợp cho các bạn các công văn liên quan đến các khoản doanh thu này từ đầu năm 2019 đến hiện tại để các bạn nắm rõ hơn về vấn đề.
http://danketoan.com/threads/bo-tai-lieu-ve-cac-khoan-doanh-thu-tinh-thu-nhap-chiu-thue-tndn.277759/

Tham khảo thêm sách chuẩn bị quyết toán thuế nhà CleverCFO để giúp quản trị rủi ro thuế cho công ty mình ạ
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2245007892277392/

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để nhận file đọc thử sách trước khi mua ạ.

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

Bộ tài liệu về các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Flie excel tổng hợp 37 khoản chi phí nếu thỏa mãn 3 điều kiện về chi phí được trừ nêu trên và một số điều kiện được quy định cụ thê trong thông tư thì sẽ được tính vào chi phí được trừ.
http://danketoan.com/threads/bo-tai-lieu-ve-cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn.277805/

Tham khảo thêm sách chuẩn bị quyết toán thuế của CleverCFOn để quản trị rủi ro thuế cho doanh nghiệp nhé cả nhà!
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2245007892277392/

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để nhận file đọc thử trước khi đăng ký nhé cả nhà.

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích
👍 File được thiết kế rất đơn giản, giúp doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về tình trạng hàng tồn kho của doanh nghiệp.
👍 File sử dụng các hàm excel đơn giản, tự động, giúp mọi người có thể theo dõi tình hình tồn kho của từng nhóm sản phẩm cụ thể
👍 Sử dụng stacker column kết hợp với line cho thấy mức tồn kho của từng nhóm sản phẩm: tồn kho an toàn ở mức dưới 30 ngày, trên 45 ngày là cần phải xem xét lại về chất lượng sản phẩm, thị phần của nhóm hàng hóa này trên thị trường, tình hình biến động giá cả, các yếu tố nào dẫn đến mức tồn kho cao như vậy,...
👍 Hàng hóa khi tồn kho quá lâu đều phải lập mức dự phòng cho từng nhóm sản phẩm : đối với mỗi công ty tồn kho dưới 5% là an toàn, trên 10% là mức đáng báo động.
👍 So sánh mức tồn kho an toàn, nhóm sản phẩm nào đang tồn dư quá nhiều cũng như đang trong tình trạng tồn kho quá ít.
http://danketoan.com/threads/tang-file-dashboard-quan-ly-hang-ton-kho-cuc-huu-ich.278549/

Tham khảo khóa Excel dashboard online để có thể chinh phục bất cứ báo cáo quản trị dashboard nào nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Clip demo
https://www.youtube.com/watch?v=6kuy5TEiMpg
https://www.youtube.com/watch?v=GZpd8clAeJg&t=177s

Hotline tư vấn hỗ trợ 0916 022 247 nhé cả nhà!

Cộng Đồng Dân Kế Toán

CleverCFO tặng các bạn slide tóm tắt các nghiệp vụ cơ bản của kế toán xây dựng ❤❤❤
Để hoàn thành tốt các công việc của kế toán xây dựng, đầu tiên các bạn cần phải nắm rõ các phương pháp hạch toán nghiệp vụ. Để giúp đỡ các bạn hiểu rõ được cách hạch toán, CleverCFO gửi tặng các bạn slide tóm tắt các nghiệp vụ cơ bản trong kế toán xây dựng do CleverCFO soạn nhé.
http://danketoan.com/threads/clevercfo-tang-cac-ban-slide-tom-tat-cac-nghiep-vu-co-ban-cua-ke-toan-xay-dung.280410/

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học. http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

File excel bao gồm 14 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, đồng thời file có kèm những các rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải nếu không tuân theo các quy định trong thông tư cũng như các biện pháp phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp và các phương pháp để kiểm tra sai phạm.
http://danketoan.com/threads/cac-khoan-thu-nhap-duoc-mien-thue-tncn.278023/

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học. http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

CleverCFO tặng slide đánh giá dở dang - tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng

CleverCFO tặng slide đánh giá dở dang - tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng

Hiện nay có bao nhiêu phương pháp đánh giá dở dang trong DN xây dựng, mỗi phương pháp được áp dụng như thế nào, cách tính giá thành ra sao,...đều là những thắc mắc của các bạn đang làm kế toán cho công ty xây dựng. Để giúp các bạn giải đáp thắc mắc, CleverCFO tặng các bạn slide tóm tắt các phương pháp tính đánh giá dở dang và tính giá thành trong DN xây dựng.
http://danketoan.com/threads/clevercfo-tang-slide-danh-gia-do-dang-tinh-gia-thanh-trong-doanh-nghiep-xay-dung.280412/

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học. http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

[01/07/21]   Khóa học tài chính dành cho lãnh đạo ưu đãi cực sốc chỉ từ 500k. Anh chị nào quan tâm liên hệ CleverCFO 0916 022 247 tư vấn nhé!

Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính ❤❤❤
File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính ❤❤❤
File excel được xây dựng dựa trên số liệu tài chính của tập đoàn Hòa Phát từ năm 2016 đến năm 2019, được thiết kế rất linh hoạt, bằng cách sử dụng Pivot table có thể xem số liệu theo từng năm, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán là hai báo cáo quan trọng khi nhìn vào sức khỏe tài chính của một DN, các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu,... sẽ giúp các nhà quản lý mang lại kết quả chuẩn xác, hiệu quả nhất với mục tiêu của DN.

Chỉ với vài công thức đơn giản, một số chart thông dụng là mọi người có thể có một dashboard dùng cho mọi công ty cũng như phân tích số liệu của bất kỳ năm nào.
http://danketoan.com/threads/tang-file-dashboard-phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh.278657/

Tham khảo khóa Excel dashboard online của CleverCFO để có thể chinh phục bất cứ báo cáo nào nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz4zu1kI5nzvg-J4xybmFv2ha7jAY4_PMA0rK86YV3sfzB2w/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=259690665031552
https://www.facebook.com/clevercfo/posts/2671280129650164/

Clip demo
https://www.youtube.com/watch?v=6kuy5TEiMpg
https://www.youtube.com/watch?v=GZpd8clAeJg&t=177s

Hotline tư vấn và hỗ trợ 0916 022 247!

Tài liệu tổng hợp các trường hợp được xem là thanh toán qua ngân hàng

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng với chứng từ là giấy báo có của ngân hàng. Tuy nhiên, tại khoản 4 điều này đưa ra 11 trường hợp cũng được xem là thanh toán qua ngân hàng mọi người cần lưu ý.
http://danketoan.com/threads/tai-lieu-tong-hop-cac-truong-hop-duoc-xem-la-thanh-toan-qua-ngan-hang.277932/

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học. http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

Bộ tài liệu tổng hợp các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Chia sẻ với mọi người bộ tài liệu tổng hợp 6 trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT.
http://danketoan.com/threads/bo-tai-lieu-tong-hop-cac-phuong-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat.277935/

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Đặc biệt CleverCFO có chương trình trải nghiệm HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ làm file dòng tiền hoặc dashboard quản trị trước khi đăng ký học nhé cả nhà!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXC5alyuaJ8Wkgl6yZEh4xrsGEGPPJzno81F4boLTXh_kRkA/viewform

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để được tư vấn hỗ trợ trước khi đăng ký học. http://clevercfo.edu.vn/ke-toan-truong.html
http://clevercfo.edu.vn/giam-doc-tai-chinh.html

Đừng chần chừ nữa mà đánh mất cơ hội để chăm lo cho gia đình tốt hơn!
CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng!

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU BẰNG BIỂU ĐỒ ĐỘNG THEO NHIỀU CHIỀU

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU BẰNG BIỂU ĐỒ ĐỘNG THEO NHIỀU CHIỀU
http://excelketoan.vn/ung-dung/563-bao-cao-ke-toan-quan-tri-doanh-thu-bang-bieu-do-dong-theo-nhieu-chieu.html

Rất nhiều clip hỗ trợ tại
https://www.youtube.com/c/clevercfo/videos

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Để có thể chăm lo cho gia đình và những người thân yêu tốt hơn, ĐỪNG CHẦN CHỪ nữa, vì cơ hội không đến quá nhiều lần.

CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng => KHÔNG RỦI RO.

VẬY CÒN LÝ DO GÌ mà không cho mình cơ hội trở thành nhân sự được các công ty săn đón.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để THAM GIA TRẢI NGHIỆM LÀM FILE FREE 100% và tham khảo clip, tài liệu trước khi đăng ký nhé cả nhà!

TỔNG HỢP 35 PHÍM TẮT THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL

TỔNG HỢP 35 PHÍM TẮT THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL
http://excelketoan.vn/thu-thuat/481-tong-hop-35-phim-tat-thuong-dung-trong-excel.html

Rất nhiều clip hỗ trợ tại
https://www.youtube.com/c/clevercfo/videos

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5ZHtZ7xnC1ByEmDeOJiueSz6ovYpr7rbmDnXZOKhd9ZxAw/viewform

Để có thể chăm lo cho gia đình và những người thân yêu tốt hơn, ĐỪNG CHẦN CHỪ nữa, vì cơ hội không đến quá nhiều lần.

CleverCFO cam kết hoàn trả 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu anh chị không hài lòng chất lượng => KHÔNG RỦI RO.

VẬY CÒN LÝ DO GÌ mà không cho mình cơ hội trở thành nhân sự được các công ty săn đón.

Liên hệ ngay hotline 0916 022 247 để THAM GIA TRẢI NGHIỆM LÀM FILE FREE 100% và tham khảo clip, tài liệu trước khi đăng ký nhé cả nhà!

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kỹ thuật Vlookup ngược về phía bên trái
Tặng bạn file Excel Dashboard công nợ phải thu miễn phí
Trình bày chỉ số tài chính bằng Excel Column Chart
Kết hợp biểu đồ Stacked và Clustered tạo báo cáo quản trị khâu đo lường
Phân tích báo cáo lãi lỗ sử dụng Excel
Kỹ thuật gỡ bỏ mật khẩu bảng tính không cần phần mềm
Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng Pivotable
Bài 24: Lập bảng nhập xuất hàng hóa theo mã nghiệp vụ
Bài 23: Lập báo cáo bán hàng bằng chức năng Advanced Filter
Bài 22: Sử dụng tính năng Advanced Filter

Location

Category

Telephone

Address


408 Dien Bien Phu
Ho Chi Minh City
084
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Success Lab Hồ Chí Minh Success Lab Hồ Chí Minh
180 Paster _Phường Bến Nghé_Quận 1
Ho Chi Minh City

Nhằm mục đích truyền cảm hứng, giúp bạn trở thành một trong những chuyên gia chăm sóc da xuất sắc nhất thế giới bằng cách cung cấp cho bạn những công cụ và kinh nghiệm cần thiết để thành công tron

Nhật Ngữ Ichigo Nhật Ngữ Ichigo
57/14 Bàu Cát 8,Phường 14,Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của Nhật Ngữ Ichigo Việt Nam

National Key Laboratory of Digital Control and System Engineering National Key Laboratory of Digital Control and System Engineering
Đường Lý Thường Kiệt
Ho Chi Minh City, 70000

National Key Laboratory of Digital Control and System Engineering, (abbreviated as DCSELAB)

Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ Tomiluc Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ Tomiluc
164B Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 84

Trường dạy thẩm mỹ chuyên nghiệp uy tín nhất Sài Gòn. 164B Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Study Group Viet Nam Study Group Viet Nam
Suit 1003, Floor 10, 60 Nguyen Dinh Chieu, District 1
Ho Chi Minh City

Education specialists worldwide

Web Design Workshop Web Design Workshop
196 Pasteur, District 3
Ho Chi Minh City

Tham gia khóa học để có cơ hội nhận học bổng trị giá SGD$1,200 và thực tập tại công ty thiết kế CommonTown (Singapore)

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Môi trường Envi-School Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Môi trường Envi-School
628 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Envi-school hoạt động tư vấn và đào tạo: HSE, xây dựng các công trình BVMT

TT Thông Tin - Thư Viện Nhạc Viện Tp.HCM TT Thông Tin - Thư Viện Nhạc Viện Tp.HCM
112 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Q.1
Ho Chi Minh City, 70000

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NHẠC VIỆN TP.HCM

THCS Lê Lợi Q.3 (1998-2002) THCS Lê Lợi Q.3 (1998-2002)
THCS Le Loi
Ho Chi Minh City

Nếu bạn từng học khóa 1998-2002 trường THCS Lê Lợi Q.3 TPHCM thì hãy like nhé. Để những bạn thưở bé tìm lại được nhau.. ^^

Tự Động Hóa Bao Bì - Tension Controls System Tự Động Hóa Bao Bì - Tension Controls System
444/2/1A CMT8
Ho Chi Minh City

Trang lập ra với mục đích trao đổi kiến thức và mua bán sản phẩm tự động hóa

Viện SocialLife Viện SocialLife
51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City

Trang thông tin của Viện nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) Email: [email protected]

kUDU Café kUDU Café
66/10 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, +84

Quán cà phê gần gũi với thiên nhiên, tràn ngập cây xanh và ánh sáng

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C