Khoá Học Hát Bolero

Công Ty Tây Nguyên Phim Chuyên dạy hát bolero - luyện thi bolero - luyện hát tiếng há

Operating as usual

20/11/2023

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tây Nguyên Phim Entertainment xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy/Cô đã luôn đồng hành cùng Công Ty. Chúc Thầy/Cô luôn được dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và ngày một vững tin, thành công hơn nữa trong sự nghiệp chèo lái con thuyền.

18/11/2023

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐨̛𝐢, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐞𝐦 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢
𝐍𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨́ 𝐦𝐮̛𝐚 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐨̂̉𝐢
======================
𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐋𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


17/11/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 ( 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 )
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟖.𝟏𝟏 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟖𝐡
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭16/11/2023

𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐁𝐞́ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐍𝐡𝐢
✅𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟐𝟎/𝟏𝟏
✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 - 𝟒
✅𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟖𝐡 - 𝟐𝟎𝐡
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭

15/11/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 ( 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 )
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟖.𝟏𝟏 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟖𝐡
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̀𝐮
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


14/11/2023

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢
𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧 𝐜𝐮̃
𝐍𝐚́𝐨 𝐧𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̛𝐢 𝐱𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐦
𝐀́𝐧𝐠 𝐦𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̂𝐮 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂𝐢.
======================
𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


13/11/2023

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 - 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝗟𝗼̛́𝗽 𝗧𝗼̂́𝗶 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟐 - 𝟒: 𝟭𝟴𝗵𝟯𝟬 - 𝟮𝟬𝗵𝟯𝟬
👉 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 _ 𝐊𝟕𝟕
✅ 𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
👉 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗮̂𝗻 Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗞𝘆́ 𝗖𝗵𝗶̉ 𝗖𝗼̀𝗻 𝟐 𝗕𝗼̣̂ 𝗛𝗼̂̀ 𝗦𝗼̛ 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗟𝗼̛́𝗽
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
=========================
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑 𝟐𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/

11/11/2023

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 - 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒: 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 - 𝐂𝐍: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝐇𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟏𝟖/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
===========================
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
✅ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://taynguyenfilm.edu.vn/


10/11/2023

𝐋𝐚̀𝐦 𝐆𝐢̀ Đ𝐞̂̉ 𝐇𝐞̂́𝐭 𝐑𝐮𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐋𝐞̂𝐧 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮?
𝟏. 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐚́𝐭 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐚́𝐭: hãy tập hát trên sân khấu những bài bạn bạn cảm thấy quen thuộc và có thể cảm nhận được màn trình diễn của bạn trở nên lôi cuốn nhất.
𝟐. 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐚́𝐭: trước khi quyết định thể hiện bất kỳ ca khúc nào bạn nên dành thời gian nghe nhạc, cảm nhận lời bài hát. hãy tưởng tượng truyền tải cảm xúc riêng của mình vào bài hát, thay vì chỉ bắt chước theo các ca sĩ.
𝟑. 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐨̛̉ 𝐧𝐮̣ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢: hãy kết nối với khán giả bằng nụ cười thật tươi, nụ cười của bạn sẽ gây được cảm tình và làm tâm lý của bạn sẽ thoải mái hơn.
𝟒. 𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐚̣𝐜: trên sân khấu bạn nên di chuyển, thả lỏng cơ thể và nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc một chút sẽ giúp hút ánh mắt khán giả và sẽ khiến mình đỡ căng thẳng hồi hộp hơn.
𝟓.𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧: có thể lần đầu bạn hát chưa hay và run nhưng dần dần sẽ quen với việc hát trước đám đông.

08/11/2023

𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 - 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐚 𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
=========================
𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐮̣𝐜 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐨̛́𝐩
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 + 𝐂𝐍 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 + 𝟒 - 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
=========================
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 _ 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐇𝐚́𝐭 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 𝐂𝐚 𝐒𝐢̃ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 - 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐓𝐫𝐮̛̃ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐞̂ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐚̂́𝐭 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐇𝐚́𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
===========================
👉👉 𝐂𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
👉👉 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://goo.gl/Wrcn6K
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧:
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/05/11/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


04/11/2023

𝗡𝗴𝗼̂̀𝗶 𝗹𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝗽 𝗰𝗵𝗲́𝗻 𝘀𝗮𝘆
𝗟𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗮̆́𝗻𝗴 𝗰𝗮𝘆
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗱𝗮̀𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝗺 𝘁𝗵𝗼𝗮́𝘁 𝗿𝗼̛𝗶
𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 𝗾𝘂𝗲̂𝗻 đ𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗯𝗲̀𝗼 𝘁𝗿𝗼̂𝗶
==================
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗮̣𝗰 𝗩𝗮̆𝗻 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴
𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟰/𝟭𝟭
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

04/11/2023

𝐂𝐚́𝐜 𝐘𝐞̂́𝐮 𝐓𝐨̂́ 𝐂𝐨̛ 𝐁𝐚̉𝐧 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐁𝐚̣𝐧 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 Đ𝐮́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡
𝐌𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠: Đây có thể nói là một bài tập đơn giản nhưng hiệu quả rất cao nên bạn cần chú ý nhé
𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩: Bạn cần có dáng đứng thoải mái thẳng lưng và thả lỏng toàn bộ cơ thể sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong quá trình luyện tập.
𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐚̂𝐦: Để có được một giọng hát cao và đủ lực, cao, bạn cần phải chịu khó thường tập phát âm. Cố gắng dành khoảng 2 – 4 phút luyện tập mỗi ngày. Như vậy sẽ giúp bạn có một giọng hát hay hơn – cảm xúc hơn.
𝐔𝐨̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̃𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐨̀𝐦 𝐦𝐨̂𝐢: Quá trình luyện thanh bạn phải tập uốn lưỡi chạm vào hàm dưới, việc này sẽ giúp bạn giữ được hơi lâu hơn. Khi hát bạn sẽ không bị chênh giọng hoặc hụt hơi.
𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐢́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̉: Tập hít thở đều sẽ giúp bạn kiểm soát được hơi thở của mình. Cố gắng thoải mái khi những lúc hát lên cao. Nếu bạn không thoải mái thì khi hát rất dễ bị phô.
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd

03/11/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
✅𝗕𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝗧𝗿𝗲̂𝗻 𝗡𝗲̂̀𝗻 𝗡𝗵𝗮̣𝗰
✅𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟎𝟑/𝟏𝟎
✅𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂𝐧: 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐲𝐞̂𝐧
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭03/11/2023

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 - 𝐂𝐍: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂𝐧: 𝐋𝐞̂ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 - Đ𝐚𝐦 𝐌𝐞̂ 𝐂𝐚 𝐇𝐚́𝐭 Đ𝐞̂́𝐧 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
===========================
𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐢́ Đ𝐞̂̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐂𝐨̀𝐧 𝟑 𝐇𝐨̂̀ 𝐒𝐨̛ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐋𝐨̛́𝐩
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐚́𝐦 Đ𝐨̂𝐧𝐠
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
===========================
👉👉 𝐂𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́:
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/02/11/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐊𝐢𝐦 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭a


Photos from Khoá Học Hát Bolero's post 01/11/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐂𝐚̂̀𝐦 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
-------------------------------------------
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂̉
👉 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐚́𝐭
👉 𝐂𝐚̉𝐦 𝐚̂𝐦, 𝐧𝐡𝐢̣𝐩 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧
👉 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̃ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂̉, 𝐠𝐢𝐨̣𝐧𝐠, 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜, 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠
👉 𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐬𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮
👉 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐚́𝐭
👉 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐂𝐚̂̀𝐦 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨
-------------------------------------------
👉👉 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://goo.gl/Wrcn6K
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧:
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 ->𝟎𝟗𝟑𝟐 𝟐𝟔𝟗 𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: http://www.taynguyenfilm.vn
31/10/2023

𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 - 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐚 𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟎𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑
=========================
𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐮̣𝐜 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐨̛́𝐩
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 + 𝐂𝐍 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎
✅ 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 + 𝟒 - 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
=========================
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 _ 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐢 𝐇𝐚́𝐭 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 𝐂𝐚 𝐒𝐢̃ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐫𝐨 - 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐓𝐫𝐮̛̃ 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐞̂ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐚̂́𝐭 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜
👉 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐇𝐚́𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
===========================
👉👉 𝐂𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
👉👉 𝐊𝐞̂𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://goo.gl/Wrcn6K
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧:
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/30/10/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐧
👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐗𝐮̛̉ 𝐋𝐲́ 𝐁𝐚̀𝐢 𝐇𝐚́𝐭
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟑𝟎/𝟏𝟎
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭29/10/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
✅ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟗/𝟏𝟎 _ 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭27/10/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 " 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 "
✅ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟔/𝟏𝟎_𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭26/10/2023

𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 Đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐚́𝐦 Đ𝐨̂𝐧𝐠
𝐔̛𝐨̛́𝐜 𝐌𝐨̛ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐌𝐞̣
✅ 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐚̀𝐲: 𝐍𝐢𝐥𝐞 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠
✅ 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/aY7BV_hjaDc?si=OnbZLXMPPuiLIO0S
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁


25/10/2023

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 - 𝐂𝐍: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟐𝟖/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
===========================
𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐢́ Đ𝐞̂̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐂𝐨̀𝐧 𝟐 𝐇𝐨̂̀ 𝐒𝐨̛ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐋𝐨̛́𝐩
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐚́𝐦 Đ𝐨̂𝐧𝐠
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
===========================
👉👉 𝐂𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́:
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/25/10/2023

𝟏. 𝐕𝐢̀ 𝐒𝐚𝐨 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐚̂́𝐲 𝐇𝐨̛𝐢 𝐊𝐡𝐢 𝐇𝐚́𝐭?
Đầu tiên trước khi vào học cách lấy hơi khi hát các bạn cần biết tại sao mình cần lấy hơi . Lấy hơi khi hát không chỉ giúp cho tiếng hát của bạn được đầy đặn và khỏe khoắn mà còn giúp bài hát được khởi sắc hơn. Ngoài ra, lấy hơi khi hát còn góp phần biểu đạt cảm xúc, tâm tư tình cảm của người hát đến khán giả.

𝟐. 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐋𝐚̂́𝐲 𝐇𝐨̛𝐢 𝐊𝐡𝐢 𝐇𝐚́𝐭
Thông thường có 4 cách lấy hơi khi hát là lấy hơi lớn, lấy hơi nhỏ, lấy hơi trộm và cướp hơi. chúng ta cùng nói kỹ về từng cách nhé.

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟏: Lấy hơi lớn lấy hơi một cách thong d**g, không vội vàng, thường thực hiện ở đoạn vào đầu bài hát hoặc những chỗ có dấu lặng tương ứng với một phách trong nhịp độ vừa. Thời gian ngắt giống như khi đọc tới dấu chấm trong bài văn.

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟐: Lấy hơi nhỏ lấy hơi ngắn hơn, dưới một phách cho đến 1/4 phách, thường gặp ở cuối tiết nhạc (chi nhạc). Thời gian ngắt giống như khi đọc tới dấu phẩy trong bài văn.

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟑: Lấy hơi trộm lấy hơi thật nhanh và nhẹ nhàng mà không để người khác nhận ra (như là không lấy hơi vậy). Thường áp dụng trong câu nhạc dài, cần lấy hơi bổ sung mà vẫn bảo toàn ý nghĩa lời ca, hoặc trong chỗ ngắt câu phù hợp với ý nghĩa lời ca. Được ký hiệu bằng dấu ('), còn trong thanh nhạc dùng dấu (v).Trong hợp ca, có những câu nhạc dài, hoặc những chỗ ngân dài không được để đứt hơi, các ca viên phải nối hơi bằng cách thay nhau, kẻ trước người sau lấy hơi trộm: khi tiếp tục lại, phải vào bè nhẹ nhàng cũng như lúc mình hết hơi vậy

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟒: Cướp hơi lấy hơi thật nhanh và mạnh mẽ, thường xảy ra ở những đoạn nhạc sôi nổi, hùng tráng, hoặc lúc chuẩn bị cho cao trào của bài hát. Đây là một kỹ xảo cao trong nghệ thuật ca hát được rất nhiều ca sĩ áp dụng mỗi khi lên sân khấu

24/10/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠
👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐗𝐮̛̉ 𝐋𝐲́ 𝐂𝐚 𝐊𝐡𝐮́𝐜 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟒/𝟏𝟎
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭23/10/2023

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 - 𝐂𝐍: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟐𝟖/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜: https://bom.so/uzUWdd
===========================
𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚𝐲 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐢́ Đ𝐞̂̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐂𝐨̀𝐧 𝟑 𝐇𝐨̂̀ 𝐒𝐨̛ 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐋𝐨̛́𝐩
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 Đ𝐚́𝐦 Đ𝐨̂𝐧𝐠
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩
✅ 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞
===========================
👉👉 𝐂𝐥𝐢𝐤 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐞́:
𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
✍️ Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓 -> 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : http://www.taynguyenfilm.vn/22/10/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐢 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧
👉 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐗𝐮̛̉ 𝐋𝐲́ 𝐁𝐚̀𝐢 𝐇𝐚́𝐭
👉 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟐/𝟏𝟎
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭22/10/2023

𝐗𝐮̛̉ 𝐋𝐲́ 𝐂𝐚 𝐊𝐡𝐮́𝐜 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟐/𝟏𝟎
𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


20/10/2023

𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗣𝗵𝘂̣ 𝗡𝘂̛̃ 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝟮𝟬/𝟭𝟬
✅𝗦𝗮̉𝗻 𝗣𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗠𝗼̛́𝗶: 𝗖𝗼̂ 𝗚𝗶𝗮́𝗼 𝗧𝗵𝘂𝘆́ 𝗛𝗮̆̀𝗻𝗴
✅𝗟𝗶𝗻𝗸: https://youtu.be/QGMhG3-p-DM?si=yspOo9-crihCfCLe
✅𝐒𝐨̂́ 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂́𝐩
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

20/10/2023

CHIÊU SINH KHÓA HỌC THANH NHẠC - Cho Nhân Viên Văn Phòng - Người Đi Làm
✅ Chỉ cần đam mê ca Hát thì bạn sẽ làm được
👉 Ngày: 23/10/2023
=========================
Tiếp Tục Chiêu Sinh Lớp
✅ Lớp Thứ 7 + CN - 16h30 - 18h00
✅ Lớp Thứ 2 + 4 - 18h30 - 20h00
✅ Tây Nguyên Phim Entertainment
=========================
👉 Khóa Luyện Thanh
👉 Khóa Học Thanh Nhạc _ Tự Tin Khi Hát Với Nhạc Sống
👉 Khóa Đào Tạo Ca Sĩ Chuyên Nghiệp
👉 Khóa Học Hát Bolero - Nhạc Trữ Tình Quê Hương Đất Nước
👉 Khóa Học Hát Nhân Viên Văn Phòng - Hát Karaoke
===========================
👉👉 Clik vào đây để tìm hiểu thêm về khóa học nhé: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
👉👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/Wrcn6K
Mọi chi tiết xin:
Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
✍️ ĐC : 213 Cao đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲0916 955 085 ->0978618955
🌍 Website : http://www.taynguyenfilm.vn/
Kênh Youtube: https://goo.gl/Wrcn6K

19/10/2023

𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨
✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂́𝐧
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


18/10/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐀́𝐓 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
✅𝗕𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝗧𝗿𝗲̂𝗻 𝗡𝗲̂̀𝗻 𝗡𝗵𝗮̣𝗰
✅𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟕/𝟏𝟎
✅𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐡𝐮 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


17/10/2023

𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟕/𝟏𝟎
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭


15/10/2023

𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦
✅ 𝐋𝐚́ 𝐓𝐡𝐮̛ Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐌𝐞̣̂𝐧𝐡
👉 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://www.youtube.com/watch?v=OcPj-iz4bcE
𝐒𝐚̉𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
14/10/2023

𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦
✅ 𝐋𝐚́ 𝐓𝐡𝐮̛ Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐌𝐞̣̂𝐧𝐡
👉 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://youtu.be/5pLb5tx4CBE?si=hLOSxUklRRGdZ-Zk
𝐒𝐚̉𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭: 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
Photos from Khoá Học Hát Bolero's post 13/10/2023

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧
Đ𝐚̣𝐭 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐢́𝐜𝐡 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜
𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟑/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭13/10/2023

KHÓA HỌC THANH NHẠC - Cho Nhân Viên Văn Phòng - Người Đi Làm
✅ Chỉ cần đam mê ca Hát thì bạn sẽ làm được
👉 Ngày: 13/10/2023
=========================
Tiếp Tục Chiêu Sinh Lớp
✅ Lớp Thứ 7 + CN - 16h30 - 18h00
✅ Lớp Thứ 2 + 4 - 18h30 - 20h00
✅ Tây Nguyên Phim Entertainment
=========================
👉 Khóa Luyện Thanh
👉 Khóa Học Thanh Nhạc _ Tự Tin Khi Hát Với Nhạc Sống
👉 Khóa Đào Tạo Ca Sĩ Chuyên Nghiệp
👉 Khóa Học Hát Bolero - Nhạc Trữ Tình Quê Hương Đất Nước
👉 Khóa Học Hát Nhân Viên Văn Phòng - Hát Karaoke
===========================
👉👉 Clik vào đây để tìm hiểu thêm về khóa học nhé: http://taynguyenfilm.com/khoa-hoc-hat-chuyen-nghiep.html
👉👉 Kênh Youtube: https://goo.gl/Wrcn6K
Mọi chi tiết xin:
Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
✍️ ĐC : 213 Cao đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲0916 955 085 ->0978618955
🌍 Website : http://www.taynguyenfilm.vn/
Kênh Youtube: https://goo.gl/Wrcn6K

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM

Thành lập 15/04/2008

Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất chương trình truyền hình, Sản xuất phim, Sản xuất TVC quảng cáo ….


 • Đào tạo diễn viên – Diễn viên hài – Diễn viên kịch

 • Đào tạo diễn viên nhí
 • Videos (show all)

  𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐨̛𝐢, 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐞𝐦 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐫𝐨̂̀𝐢𝐍𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨́ 𝐦𝐮̛𝐚 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐨...
  𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 ( 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 )✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟖.𝟏𝟏 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟖𝐡✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐌...
  𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐁𝐞́ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐍𝐡𝐢 ✅𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟐𝟎/𝟏𝟏✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟐 - 𝟒✅𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟖𝐡 - 𝟐𝟎...
  𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 ( 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 )✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟏𝟖.𝟏𝟏 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟖𝐡✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏...
  𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧 𝐜𝐮̃𝐍𝐚́𝐨 𝐧𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̛𝐢 𝐱𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭...
  𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 - 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 - 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦 ✅ 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐚 𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛...
  𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦👉 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̣̂...
  𝗡𝗴𝗼̂̀𝗶 𝗹𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝗽 𝗰𝗵𝗲́𝗻 𝘀𝗮𝘆𝗟𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗮̆́𝗻𝗴 𝗰𝗮𝘆𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗱𝗮̀𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝗺 𝘁𝗵𝗼𝗮́𝘁 𝗿𝗼̛𝗶𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 𝗾𝘂𝗲̂𝗻 đ𝗶 𝗻𝗵𝘂̛...
  𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌✅𝗕𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝗧𝗿𝗲̂𝗻 𝗡𝗲̂̀𝗻 𝗡𝗵𝗮̣𝗰✅𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟎𝟑/𝟏𝟎 ✅𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂𝐧: 𝐍𝐠𝐨̣𝐜...
  𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐋𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 - 𝐂𝐍: 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠: 𝟒/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐...
  𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐊𝐢𝐦 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 ...
  𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 𝐇𝐚́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̣ Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦✅ 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̀𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨✅ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 : 𝐊𝐢𝐦 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 ...

  Location

  Address


  213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5
  Ho Chi Minh City
  700000
  Other Music Lessons & Instruction in Ho Chi Minh City (show all)
  Cho Thuê Đàn Piano Giá Rẻ TP HCM - Thu Nhạc Cho Thuê Đàn Piano Giá Rẻ TP HCM - Thu Nhạc
  Ho Chi Minh City

  - Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

  Minh Duc Music & Art Minh Duc Music & Art
  Ho Chi Minh City, 700000

  Trường Dạy nhạc Bình Thạnh !!!

  Hamila Arts Center Hamila Arts Center
  197-199 Đường 3 Tháng 2, Phường 9, Quận 10
  Ho Chi Minh City, 70000

  HaMiLa Arts Center chuyên về dạy: Piano trẻ em, Piano người lớn, Vẽ nghệ thuật, Nhảy hiện đại. 5 cơ

  Dạy Học Đàn Violin Tại TP Hồ Chí Minh - Thu Nhạc Dạy Học Đàn Violin Tại TP Hồ Chí Minh - Thu Nhạc
  Ho Chi Minh City

  - Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

  Passion Music Center Passion Music Center
  S7. 05 Vinhomes Grand Park, Thu Duc City
  Ho Chi Minh City, 71200

  Đào tạo PIANO chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Luyện thi các trường nhạ

  Học Đàn Ukulele Cho Người Mới Bắt Đầu - Thu Nhạc Học Đàn Ukulele Cho Người Mới Bắt Đầu - Thu Nhạc
  298 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân
  Ho Chi Minh City

  - Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

  Dạy Học Organ Cơ Bản Giá Rẻ Hiệu Quả - Thu Nhạc Dạy Học Organ Cơ Bản Giá Rẻ Hiệu Quả - Thu Nhạc
  298 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân
  Ho Chi Minh City

  - Nơi chuyên giảng dạy và cung cấp nhạc cụ, phụ kiện hàng đầu Việt Nam. - 4 C

  Lớp nhạc GuitarShare Quận 12 - Piano, Guitar, Ukulele Lớp nhạc GuitarShare Quận 12 - Piano, Guitar, Ukulele
  6/14 Tân Thới Nhất 21, Tân Thới Nhất, Quận 12
  Ho Chi Minh City, 70000

  Chuyên dạy các loại nhạc cụ như Guitar, Ukulele, Organ . Lớp học đàn ở quận 12,

  T&V Music Center T&V Music Center
  254/12 Go Xoai Street, Binh Hung Hoa A, Binh Tan
  Ho Chi Minh City, 10000

  T&V Music

  Dạy Guitar Gò Vấp Dạy Guitar Gò Vấp
  30 Hẻm 106 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Ho Chi Minh City, 727010

  Dạy Guitar Uy Tín Gò Vấp

  HỌC TRỐNG CAJON CÙNG - Nguyễn Sơn HỌC TRỐNG CAJON CÙNG - Nguyễn Sơn
  Ho Chi Minh City, 727010

  Nguyễn Sơn tạo ra trang này nhằm mang lại một khóa học Cajon mà bất kỳ cũng có thể học được

  BONI's Private Guitar Classes BONI's Private Guitar Classes
  56b Hoa Cau Phường 7 Quận Phú Nhuận
  Ho Chi Minh City

  Lớp nhạc cá nhân cho hai bộ môn Acoustic và Electric guitar. Cảm ơn các bạn yêu nh