HANNA'S FAMILY

HANNA'S FAMILY

Học thiết kế? Hãy đến với HANNA's FAMILY! Xem thêm thông tin tại website :
www.hannafamily.vn Chúng tôi không phải là những
designer giỏi nhất,
Chúng tôi không phải là những
marketer giỏi nhất,
Chúng tôi chẳng là gì cả khi chúng
tôi không đi cùng nhau.

Chúng tôi là ai? Chúng tôi là Hanna’s Family!

Operating as usual

28/08/2021

AD XIN CHÚC MỪNG TEAM HANNA'S FAMILY

"𝐂𝐎̂ 𝐗𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐀 Đ𝐀̃ Đ𝐀̣𝐈 𝐓𝐇𝐀̆́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐕𝐄̂̀
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐚̆̃𝐦 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐨̂̉ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐜

Giải chung cuộc cô giáo đang chuẩn bị lên mua quần áo với học make up đểcó thể cầm vé máy bay sắp tới tham dự sự kiện lớn

Bao gồm danh sách đoạt giải như sau:

𝟏/ 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀 𝐇𝐔𝐘̀𝐍𝐇
𝟐/ 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐋𝐘
𝟑/ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐀𝐍𝐇
𝟒/ Đ𝐎̂ Đ𝐎̂
𝟓/ 𝐌𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆
𝟔/ 𝐁𝐀̉𝐎 𝐓𝐑𝐀̂𝐌
𝟕/ 𝐃𝐈𝐄̂̃𝐌 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐂
𝟖/ 𝐕𝐀̂𝐍 𝐀𝐍


Cô rất vinh dự và cảm thấy tự hào vì bài thi của các em đã được mọi người đón nhận cũng như ủng hộ nhiệt tình trong suốt 2 tháng qua
Bên cạnh đó cám ơn các em trong danh sách sau:
𝟏/ 𝐇𝐎𝐀̀𝐈 𝐄𝐂𝐀
𝟐/ 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐍 𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍
𝟑/ 𝐋𝐈𝐂 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐍
𝟒/ 𝐑𝐄́𝐌𝐘 𝐇𝐔𝐘̀𝐍𝐇
𝟓/ 𝐕𝐔̃ 𝐏𝐇𝐀𝐍
𝟔/ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂
𝟕/ 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍
𝟖/ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐀̣𝐌

Các em đã góp phần công sức của mình và 1 phần khả năng vào các bài dự thi để cùng team thi mang lại nhiều màu sắc, sự đa dạng và phong phú cho bài thi

QUA BÀI VIẾT NÀY HANNA MUỐN LẦN NỮA XIN CÁM ƠN CHÂN THÀNH

CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN VÀ CÁC EM ĐÃ ỦNG HỘ RẤT NHIỆT TÌNH VÀ TRỞ THÀNH 1 PHẦN ĐẠI THẮNG CỦA TEAM ĐI THI CỦA HANNA’S FAMILY


𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 Đ𝐎̣̂𝐈 𝐋𝐀̀ 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐀̆́𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐍 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐔̛̣ 𝐇𝐀̀𝐎 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓

Thật sự là hơn 2 tháng qua HANNA đã nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước

Và 1 tháng qua không có lên bài viết vì đang có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho các dự án này nên sắp tới rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các hoạt động của team HANNA

Giữa đại dịch thế này không mong gì hơn là những tin tức tích cực làm động lực cá nhân cũng như mang đến với mọi người xung quanh niềm hy vọng lớn

AD XIN CHÚC MỪNG TEAM HANNA'S FAMILY

"𝐂𝐎̂ 𝐗𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐀 Đ𝐀̃ Đ𝐀̣𝐈 𝐓𝐇𝐀̆́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐕𝐄̂̀
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐚̆̃𝐦 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟎 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚𝐧 𝐓𝐨̂̉ 𝐂𝐡𝐮̛́𝐜

Giải chung cuộc cô giáo đang chuẩn bị lên mua quần áo với học make up đểcó thể cầm vé máy bay sắp tới tham dự sự kiện lớn

Bao gồm danh sách đoạt giải như sau:

𝟏/ 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀 𝐇𝐔𝐘̀𝐍𝐇
𝟐/ 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐋𝐘
𝟑/ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐀𝐍𝐇
𝟒/ Đ𝐎̂ Đ𝐎̂
𝟓/ 𝐌𝐘 𝐕𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆
𝟔/ 𝐁𝐀̉𝐎 𝐓𝐑𝐀̂𝐌
𝟕/ 𝐃𝐈𝐄̂̃𝐌 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐂
𝟖/ 𝐕𝐀̂𝐍 𝐀𝐍


Cô rất vinh dự và cảm thấy tự hào vì bài thi của các em đã được mọi người đón nhận cũng như ủng hộ nhiệt tình trong suốt 2 tháng qua
Bên cạnh đó cám ơn các em trong danh sách sau:
𝟏/ 𝐇𝐎𝐀̀𝐈 𝐄𝐂𝐀
𝟐/ 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐍 𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍
𝟑/ 𝐋𝐈𝐂 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐍
𝟒/ 𝐑𝐄́𝐌𝐘 𝐇𝐔𝐘̀𝐍𝐇
𝟓/ 𝐕𝐔̃ 𝐏𝐇𝐀𝐍
𝟔/ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂
𝟕/ 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍
𝟖/ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐀̣𝐌

Các em đã góp phần công sức của mình và 1 phần khả năng vào các bài dự thi để cùng team thi mang lại nhiều màu sắc, sự đa dạng và phong phú cho bài thi

QUA BÀI VIẾT NÀY HANNA MUỐN LẦN NỮA XIN CÁM ƠN CHÂN THÀNH

CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN VÀ CÁC EM ĐÃ ỦNG HỘ RẤT NHIỆT TÌNH VÀ TRỞ THÀNH 1 PHẦN ĐẠI THẮNG CỦA TEAM ĐI THI CỦA HANNA’S FAMILY


𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐀̆𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 Đ𝐎̣̂𝐈 𝐋𝐀̀ 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐀̆́𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐍 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐔̛̣ 𝐇𝐀̀𝐎 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓

Thật sự là hơn 2 tháng qua HANNA đã nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước

Và 1 tháng qua không có lên bài viết vì đang có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho các dự án này nên sắp tới rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các hoạt động của team HANNA

Giữa đại dịch thế này không mong gì hơn là những tin tức tích cực làm động lực cá nhân cũng như mang đến với mọi người xung quanh niềm hy vọng lớn

20/07/2021

Bây giờ là thời điểm chúng ta nên có những suy nghĩ tích cực về cuộc sống nhiều hơn ...

Cùng nhau vượt ra khỏi không gian sống trong suy nghĩ 1 chút ....

"Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có khát vọng chinh phục, khám phá những điều bí ẩn của thế giới này giống như đại dương sâu thẳm hay bầu trời rộng lớn. Không hẳn thế, những niềm tin ấy còn được đại diện cho những trí tưởng tượng tự do, nổi loạn của tuổi trẻ.

Thông qua 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐚 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐒𝟏𝟐𝟓 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 chúng ta cũng nhau trải nghiệm cảm giác này nhé "

https://www.youtube.com/watch?v=f9X1C7pTu-M

𝐌𝐨 𝐬𝐭𝐤𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭: KHÁNH LY
(DEIKOS+ PAINK+KOLOSEN)

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐒𝐤𝐞𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

----------------------
ART & DESIGN TRAINING: HANNA’S FAMILY
☎️ Hotline: (+84) 378 277 414
🌍 Website: www.hannafamily.vn
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ : 345/86 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘
#Photoshop #AI #Illustrator #PS
#Hannafamily #Hannahuynh
#ModernSketch #Sketch
#Digitalpainting
#Painting

#SacTreVespa
#VespaVietnam
#VespaColorsofYouth
#VespaColorContest

Photos from HANNA'S FAMILY's post 19/07/2021

Hôm nay nhận được bài vẽ của học trò dự thi..

Chợt thấy lại mọi thứ trong đời sống đều là 1 sự học tập..ko học cái này cũng phải học cái kia...

Không học trước cũng phải học sau ...
Vậy thì phải học sớm ...

Chí ít nếu ai nhận ra được rằng khi còn trẻ phải lo học hành tử tế thi sau này cuộc sống sẽ đỡ vất vã ...

Điều này chưa bao giờ là sai

"Nhiều người thường bảo
“Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”.

Còn tôi, học cũng giống như những chuyến đi chơi – học hỏi, khám phá, biết thêm nhiều người và hơn hết là hiểu hơn chính bản thân mình.
Đồng hành cùng tôi trong mọi chuyến đi là 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐚 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 – màu trắng giản đơn nhưng vẫn luôn nhiệt huyết, trẻ trung, sáng tạo khi bắt đầu những cuộc hành trình mới. "

𝐌𝐨 𝐬𝐭𝐤𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭: LIC TRẦN
(DEIKOS+ PAINK+KOLOSEN)

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐒𝐤𝐞𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

----------------------
ART & DESIGN TRAINING: HANNA’S FAMILY
☎️ Hotline: (+84) 378 277 414
🌍 Website: www.hannafamily.vn
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ : 345/86 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘
#Photoshop #AI #Illustrator #PS
#Hannafamily #Hannahuynh
#ModernSketch #Sketch
#Digitalpainting
#Painting

#SacTreVespa
#VespaVietnam
#VespaColorsofYouth
#VespaColorContest

19/07/2021

Dạo này khó khăn quá nên các em mong muốn mỗi người có thể đi lại bằng 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀𝐕𝐄𝐑𝐀 𝐆𝐑𝐄𝐘 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐁𝐀𝐘 thay vì đi thảm bay .....

Ước mơ đâu có bị đánh thuế đâu nên mấy em thoải mái mơ ước nhé

"Với ý tưởng từ mái tóc của người phụ nữ. Đó là một trong những điều đẹp nhất của thế giới này. Mái tóc bồng bềnh đen tuyền tựa như màn đêm tuyệt diệu của bầu trời chứng tỏ người phụ nữ đang thật hạnh phúc. Nhưng những người phụ nữ Ả Rập thường phải giấu đi mái tóc đẹp của mình sau những tấm khan. Họ không thể phô diễn một trong những nét đẹp nhất của mình. Họ thật sự bị gò bó khá nhiều trong cuộc sống. Thần đèn như là người đem đến những hi vọng, ước nguyện cho những người phụ nữ Ả Rập. Vị thần không phân biệt là chủ nhân của mình là nam hay nữ. Ông chỉ thực hiện điều ước của chủ nhân mình. Chúng em chỉ ước rằng tất cả phụ nữ trên thế giới đều có thể thể hiện bản thân của mình, tự do, tự tại và không bị gò bó bất cứ điều gì. Vì phụ nữ được sinh ra là để được yêu thương, không phải là để bó buộc bởi bất cứ điều gì.

Chiếc xe Vespa trở thành phương tiện quan trọng giúp ước mơ mong muốn của người phụ nữ Ả Rập trở thành sự thật"

𝐌𝐨 𝐬𝐭𝐤𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭: VŨ PHAN FT. NGUYỄN HOÀNG PHÚC
(DEIKOS+ PAINK+KOLOSEN)

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐒𝐤𝐞𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

----------------------
ART & DESIGN TRAINING: HANNA’S FAMILY
☎️ Hotline: (+84) 378 277 414
🌍 Website: www.hannafamily.vn
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ : 345/86 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘
#Photoshop #AI #Illustrator #PS
#Hannafamily #Hannahuynh
#ModernSketch #Sketch
#Digitalpainting
#Painting

#SacTreVespa
#VespaVietnam
#VespaColorsofYouth
#VespaColorContest

Dạo này khó khăn quá nên các em mong muốn mỗi người có thể đi lại bằng 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀𝐕𝐄𝐑𝐀 𝐆𝐑𝐄𝐘 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐁𝐀𝐘 thay vì đi thảm bay .....

Ước mơ đâu có bị đánh thuế đâu nên mấy em thoải mái mơ ước nhé

"Với ý tưởng từ mái tóc của người phụ nữ. Đó là một trong những điều đẹp nhất của thế giới này. Mái tóc bồng bềnh đen tuyền tựa như màn đêm tuyệt diệu của bầu trời chứng tỏ người phụ nữ đang thật hạnh phúc. Nhưng những người phụ nữ Ả Rập thường phải giấu đi mái tóc đẹp của mình sau những tấm khan. Họ không thể phô diễn một trong những nét đẹp nhất của mình. Họ thật sự bị gò bó khá nhiều trong cuộc sống. Thần đèn như là người đem đến những hi vọng, ước nguyện cho những người phụ nữ Ả Rập. Vị thần không phân biệt là chủ nhân của mình là nam hay nữ. Ông chỉ thực hiện điều ước của chủ nhân mình. Chúng em chỉ ước rằng tất cả phụ nữ trên thế giới đều có thể thể hiện bản thân của mình, tự do, tự tại và không bị gò bó bất cứ điều gì. Vì phụ nữ được sinh ra là để được yêu thương, không phải là để bó buộc bởi bất cứ điều gì.

Chiếc xe Vespa trở thành phương tiện quan trọng giúp ước mơ mong muốn của người phụ nữ Ả Rập trở thành sự thật"

𝐌𝐨 𝐬𝐭𝐤𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭: VŨ PHAN FT. NGUYỄN HOÀNG PHÚC
(DEIKOS+ PAINK+KOLOSEN)

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐒𝐤𝐞𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

----------------------
ART & DESIGN TRAINING: HANNA’S FAMILY
☎️ Hotline: (+84) 378 277 414
🌍 Website: www.hannafamily.vn
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ : 345/86 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘
#Photoshop #AI #Illustrator #PS
#Hannafamily #Hannahuynh
#ModernSketch #Sketch
#Digitalpainting
#Painting

#SacTreVespa
#VespaVietnam
#VespaColorsofYouth
#VespaColorContest

09/07/2021

"𝐂𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐦 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̣ 𝐥𝐮̀𝐧𝐠 .....

Sài Gòn dạo này bắt đầu có những gam màu thật khó mà để cho bản thân chúng ta chấp nhận.

Lúc em ấy làm bài này tôi lại trò chuyện. Em hỏi tôi:

- 𝐂𝐨́𝐜 𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐢́𝐚 𝐠𝐡𝐢𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐜𝐨̂?

Tự nhiên cô giáo hơi chột dạ, rồi tự nhiên nhớ thời học sinh. Lúc đó làm gì có bánh tráng trộn.

Bịch nước ngọt 500đ, 1 cây cóc được tỉa hoa, 1 bịch xoài được cắt lát sẵn, mấy miếng ổi đặt bên trên, và xung quanh cục nước đá rất to trong tủ trái cây xe đẩy ...Giá cũng chỉ 1000đ -2000đ mấy miếng rất là rẻ.
Thời đó làm gì đã có muối tôm. Trời nói tới đây thèm dĩa muối trắng dầm ớt chấm sơ ri.

Điệu cha cha cha hồi xưa là một trong những điệu nhảy được người Sài Gòn ưa chuộng

𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚 𝐋𝐞̣̂ 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̂𝐲 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ 𝐋𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐇𝐨𝐚...

Cùng quay ngược vài dòng thời gian của gam màu cũ và đôi khi có những điều ở hiện tại mà chúng ta buộc phải suy nghĩ ....

𝐃𝐚̣𝐨 𝐧𝐚̀𝐲 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐨𝐧𝐠 có vẻ dãn cách nhiều quá ....."

𝐌𝐨 𝐬𝐭𝐤𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭: VƯƠNG MY

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐊𝐨𝐝𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐒𝐤𝐞𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬

----------------------
ART & DESIGN TRAINING: HANNA’S FAMILY
☎️ Hotline: (+84) 378 277 414
🌍 Website: www.hannafamily.vn
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ : 345/86 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘
#Photoshop #AI #Illustrator #PS
#Hannafamily #Hannahuynh
#ModernSketch #Sketch #Digitalpainting #Painting
#SacTreVespa

#VespaVietnam
#VespaColorsofYouth
#VespaColorContest

Photos from HANNA'S FAMILY's post 09/07/2021

𝐗𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝟐 𝐁𝐀̀𝐈 Đ𝐎𝐀̣𝐓 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝟑
đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘

2 Bài thi được ban tổ chức bình chọn của tuần

Photos from HANNA'S FAMILY's post 02/07/2021

XIN CHÚC MỪNG 3 BÀI ĐOẠT GIẢI TUẦN 1 VÀ TUẦN 2 ĐẾN TỪ CÁC THÍ SINH NHÓM THI CỦA HANNA'S FAMILY

1/ Viet Anh: https://bitly.com.vn/ipz2h7
2/ Vânn Ann: https://bitly.com.vn/8bqt14
3/ Khánh Ly: https://bitly.com.vn/8j0nex

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐀:
https://bit.ly/3wf3pOp

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐀'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘
#Photoshop #AI #Illustrator #PS
#Hannafamily #Hannahuynh
#ModernSketch #Sketch #Digitalpainting #Painting

----------------------
ART & DESIGN TRAINING: HANNA’S FAMILY
☎️ Hotline: (+84) 378 277 414
🌍 Website: www.hannafamily.vn
📩 Email: [email protected]
📍 Địa chỉ : 345/86 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.1

#SacTreVespa
#VespaVietnam
#VespaColorsofYouth
#VespaColorContest

Videos (show all)

Location

Category

Products

Lớp học thiết kế và tư duy nghệ thuật

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Tư vấn pháp lý Tư vấn pháp lý
Ho Chi Minh City, 084

Pháp luật cho mọi người

GBCC - Staying Ahead GBCC - Staying Ahead
4/F., 133 Nguyen Trai, P.2, Q.5,
Ho Chi Minh City

GBCC is a training company focusing on financial skills, business English and executive courses. Our vision is to help you staying ahead through continuing professional development and being more connected with professional and industry network.

ETT Vietnam ETT Vietnam
345/23 Trần Hưng Đạo, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

ETT Vietnam chuyên về luyện thi TOEIC cấp tốc, TOEFL, IELTS, BEC và các khóa học tiếng Anh Giao tiếp

Hội Trường VAK - VAK HALL Hội Trường VAK - VAK HALL
Ho Chi Minh City, 70000

Cho thuê hội trường đào tạo theo tiêu chuẩn VAK

SÁCH CƠ ĐỐC Online SÁCH CƠ ĐỐC Online
Ho Chi Minh City, 70000

Sứ mạng của chúng tôi là giới thiệu, tặng cho, ... các sách Cơ Đốc giấy truyền thống lẫn sách điện tử; nhằm giúp cho con cái Chúa được lớn lên trong đức tin và sống vui lòng Chúa.

K-UA VIET NAM K-UA VIET NAM
Ho Chi Minh City, 100000

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC K-UA VIỆT NAM Hoạt động các lĩnh vực - Du học Hàn Quốc, Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản, Hàn Quốc * Cam kết không ra visa hoàn 100 lệ phí

Innovative Concept Academy (ICA) Innovative Concept Academy (ICA)
Tòa Nhà Trung Tâm Tin Học Thống Kê Khu Vực II, Lầu 4, Phòng 403, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, HCM
Ho Chi Minh City

Học viện Anh ngữ ICA 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh Điện thoại: (08) 6675 3305 Hotline: 0989.025.962 (Mr Hùng)

Event Management Academy Event Management Academy
Ho Chi Minh City, + 84

A service of IDG (International Data Group) Viet Nam. Aiming to have more creative events in this market and skilled managers in MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exposition) industry.

Phát Âm Hay - American Pronunciation Phát Âm Hay - American Pronunciation
243/2/64 Chu Văn An, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Lớp học chuyên đào tạo Tiếng Anh Phát Âm và Ngữ Điệu theo giọng Mỹ

CLB Chứng Khoán SeSC CLB Chứng Khoán SeSC
15 D5, Ward 25, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Chào mừng bạn đến với fanpage của CLB Tài chính - Chứng khoán SeSC! Securities Studying Club - Never Back Down

Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Giáo Viên TCCN Và Giảng Viên CĐ,ĐH Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Giáo Viên TCCN Và Giảng Viên CĐ,ĐH
Số 546 Đường Lê Hồng Phong – Phường 10 – Quận 10 – Tp HCM
Ho Chi Minh City

Liên tục khai giảng các khóa học Nghiệp vụ sư phạm Giáo Viên Cấp 1,2,3,TCCN Và Giảng Viên CĐ,ĐH. Liên hệ: 0989 288 539 - 0938 855 452

Ahedulinks Việt Nguyệt Ahedulinks Việt Nguyệt
Ho Chi Minh City

với hơn 10 năm kinh nghiệm về du học, công ty chúng tôi tiền thân là công ty của bộ quốc phòng nên luôn lấy phương châm hiệu quả của sinh viên làm đầu.