Trung tâm Gia sư ÁNH MINH HOÀNG

Nơi Học tập - Chia sẻ và phát triển toàn diện cho HS Tiểu học.

Operating as usual

12/06/2018

💝💝 TÓM TẮT TOÀN BỘ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TIỂU HỌC 🌿🌿

1. TOÁN LỚP 1
*-Số tự nhiên: Các số từ 1 đến 10; 100. Tia số _ Liền trước, liền sau.
*-So sánh các số có 2 chữ số.
-Nhiều hơn, ít hơn. Dấu > ; < ; =
-Các biểu tượng: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
*-Phép cộng, trừ trong phạm vi 10 _ Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
-Số 0 trong phép công và phép trừ.
-Phép cộng, trừ Trong phạm vi 100 (không nhớ).
-Giải toán có lời văn (có 1 phép tính).
-Hình học: Điểm, đoạn thẳng _ xăng-ti-mét _ Đo độ dài.
-Các ngày trong tuần lễ _ Đồng hồ _ Thời gian

2. TOÁN LỚP 2
*.SỐ TỰ NHIÊN:
-Các số trong phạm vi 1000.
-So sánh các số có 3 chữ số
-Viết số thành tổng các trăm, chục,…
-Bốn phép tính trên số tự nhiên:
+.Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, 1000 (không nhớ).
Bảng cộng
Số hạng - Số hạng - Tổng
Tìm số hạng trong một tổng.
+.Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, 1000 (không nhớ).
Bảng trừ
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
Tìm số bị trừ _ Tìm số trừ
+.Phép nhân (Tổng các số hạng bừng nhau thành phép nhân)
Thừa số - Thừa số - Tích
Tìm một thừa số của phép nhân.
+.Phép chia (Nhân, chia đến 5)
Số bị chia – Số chia – Thương
Tìm số bị chia.
Một phần 2; 3; 4; 5
Số 1 và số 0 trong phép nhân, phép cộng.
*.HÌNH HỌC:
-Đề-xi-mét
-Mét _ Ki-lô-mét _ Mi-li-mét
-Hình chữ nhật _ Hình tứ giác.
-Đường thẳng _ Đường gấp khúc _ Độ dài đường gấp khúc.
-Chu vi hình tam giác _ Chu vi hình tứ giác.
*.TOÁN GIẢI:
-Bài toán nhiều hơn – ít hơn
*.ĐO LƯỜNG:
-Kí-lo-gam
-Giờ, ngày, tháng _ Xem đồng hồ _Xem lịch

3. TOÁN LỚP 3
*.Số tự nhiên: Các số đến 10 000; 100 000
So sánh các số trong phạm vi 100000.
Làm quen với chữ số La Mã
*.Bốn phép tính trên số tự nhiên
CỘNG
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Phép cộng các số trong phạm vi 100000
TRỪ
Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Phép trừ các số trong phạm vi 100000
NHÂN
Gấp 1 số lên nhiều lần
Nhân số có 2 chữ số với số có 1chữ số (không nhớ)
Nhân số có 2 chữ số với số có 1chữ số (có nhớ)
Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số
Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
Giới thiệu bảng nhân
CHIA
Giảm đi 1số lần
Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số
Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.
Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số
Chia số có 5 chữ số với số có 1chữ số
Giới thiệu bảng chia
Phép chia hết, Phép chia có dư
Tìm số chia
*.Hình học:
Góc vuông,góc không vuông
Đề-ca-mét, Hec-tô-mét
Bảng đơn vị đo độ dài.
Hình chữ nhật _ Hình vuông
Chu vi hình chữ nhật
Chu vi hình vuông
Điểm ở giữa -Trung điểm của đoạn thẳng
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Diện tích của 1 hình
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình vuông
*.Toán giải:
Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị
*.Tính giá trị biểu thức:
Tính giá trị biểu thức
Làm quen với Thống kê số liệu
*.Đo lường:
Gam
Tháng – Năm
Thực hành xem đồng hồ
Tiền Việt Nam.

4. TOÁN LỚP 4
*.SỐ TỰ NHIÊN:
Các số có 6 chữ số
Hàng và lớp
Dãy số tự nhiên
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
SS các số có nhiều cs.
*.PHÂN SỐ:
Phân số _ Phân số và phép chia số tự nhiên
Phân số bằng nhau
Rút gọn phân số
QĐMS các phân số
So sánh 2 phân số cùng mẫu số.
So sánh 2 phân số khác mẫu số.
Phép cộng phân số
Phép trừ phân số
Phép nhân phân số
Tìm phân số của 1 số
Phép chia phân số
Giới thiệu tỉ số
Tỉ lệ bản đồ _ Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
*.BỐN PHÉP TÍNH TRÊN SỐ TỰ NHIÊN:
CỘNG
Tính chất giao hoán của phép cộng
Tính chất kết hợp của phép cộng.
NHÂN
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10;100;.. Chia cho 10, 100,…
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Nhân 1 số với 1 tổng _ với 1 hiệu
Nhân với số có 2 cs.
Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11
Nhân với số có 3 chữ số
CHIA
Chia một tổng cho một số
Chia cho số có 1 chữ số
Chia 1 số cho 1 tích
Chia 1 tích cho 1 số
Chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0
Chia cho số có 2 chữ số
Thương có chữ số 0
Chia cho số có 3 chữ số
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 9, cho 3
*.HÌNH HỌC:
Góc nhọn, góc tù, góc...
Hai đường thẳng vuông góc _ song song _ Vẽ hình
Hình bình hành _ Diện tích hình bình hành
Hình thoi _ Diện tích hình thoi
*.ĐO LƯỜNG:
Yến, tạ, tấn
Bảng đơn vị đo khối lượng
Giây, thế kỉ
Đề-xi-mét vuông _ Mét vuông _ Ki-lô-mét vuông
*.TOÁN GIẢI:
Tìm số TRUNG BÌNH CỘNG
Tìm 2 số khi biết Tổng & Hiệu.
Tìm 2 số biết Tổng & Tỉ
Tìm 2 số biết Hiệu & Tỉ
*.BIỂU THỨC:
Biểu thức có chứa 1 chữ
Biểu thức có chứa 2chữ
Biểu thức có chứa 3 chữ
Biểu đồ

5. TOÁN LỚP 5
*.TỈ SỐ %:
Tỉ số phần trăm _ Giải toán về tỉ số %
Hỗn số
*.SỐ THẬP PHÂN
Khái niệm số thập phân
Hàng của số thập phân. Đọc,viết số thập phân
Số TP bằng nhau _ So sánh 2 số thập phân
Viết các số đo dưới dạng số thập phân.
Cộng, trừ, nhân, chia hai số thập phân
Nhân, chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
Các dạng chia có số thập phân.
Giới thiệu máy tính bỏ túi
*.HÌNH HỌC:
Hình tam giác _ Diện tích Hình tam giác
Hình thang _ Diện tích Hình thang
Hình tròn, đường tròn _ Chu vi, diện tích hình tròn.
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Thể tích của 1 hình
Thể tích Hình hộp chữ nhật _ Thể tích Hình lập phương
Giới thiệu hình trụ _ Giới thiệu hình cầu
*.ĐO LƯỜNG:
Đề-ca-mét vuông _ Héc-tô-mét vuông _ Héc-ta
Mi-li-mét vuông _ Bảng đơn vị đo diện tích
DTXQ và DTTP của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối
Bảng đơn vị đo thời gian
Cộng, Trừ, Nhân, Chia số đo thời gian
*.CHUYỂN ĐỘNG:
Vận tốc _ Quãng đường _ Thời gian
Giới thiệu biểu đồ hình quạt

"Rùa và Thỏ" - Phiên bản mới với 4 bài học ý nghĩa 29/05/2018

"Rùa và Thỏ" - Phiên bản mới với 4 bài học ý nghĩa

Câu chuyện Thỏ chạy thi với Rùa, chắc ai cũng biết kể cả những em nhỏ còn chưa đi học. Nhưng thật sự bất ngờ khi thầy Vũ Tiến Thành chia sẻ một phiên bản mới với video hấp dẫn. Nhưng quan trọng hơn gợi ý cho chúng ta sự sáng tạo trong giáo dục.

https://bigschool.vn/rua-va-tho-phien-ban-moi-voi-4-bai-hoc-y-nghia

"Rùa và Thỏ" - Phiên bản mới với 4 bài học ý nghĩa Câu chuyện Thỏ chạy thi với Rùa, chắc ai cũng biết kể cả những em nhỏ còn chưa đi học. Nhưng thật sự bất ngờ khi thầy Vũ Tiến Thành chia sẻ một phiên bản mới với video hấp dẫn. Nhưng quan trọng hơn gợi ý cho chúng ta sự sáng tạo ...

Photos from Trung tâm Gia sư ÁNH MINH HOÀNG's post 24/05/2018

🤔🤔Nắm được toàn bộ kiến thức Toán ở Tiểu học chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng đối với các em HS cả😓. Nay Thầy Thành tặng các bạn học sinh sơ đồ tóm tắt toàn bộ kiến thức Toán 5 bằng hình ảnh rất sống động các bạn nhé😉😉😉
👨‍🎓👩‍🎓👨‍⚕️👩‍⚕️👨‍🏫👩‍🏫

23/05/2018

🍀𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜â𝐮 𝐡ỏ𝐢 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐠ặ𝐩 𝐤𝐡𝐢 𝐦ù𝐚 𝐭𝐡𝐢 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜𝐡ứ𝐜 𝐥ạ𝐢 đế𝐧.🍀

1️⃣ ️Thi phòng và thi sở khác nhau ntn ?
Bạn thi Mầm non, Tiểu học, Thcs là Phòng giáo dục quản lý. Bạn thích thi quận nào thì vào Pgd quận đó coi thời gian dự tuyển để đăng kí thi. Sở giáo dục là dành cho Thpt. Ở Sở giáo dục không phân chia quận, bạn hên xui quận nào vào quận đó thôi (có cho chọn nguyện vọng, nhưng cũng...hên xui)

2️⃣️ Thi những gì ?
Ở từng Pgd sẽ có nội dung thi khác nhau, khi đăng kí và tham gia dự tuyển người ta sẽ giới hạn cho bạn. Sở giáo dục cũng thế. Mỗi năm hình thức mỗi khác. Cả lý thuyết và thực hành

3️⃣️Anh văn, vi tính ntn ?
Những năm trước Anh văn chỉ là A2 khung châu âu, năm nay chưa có thông tin ở TPHCM. Nhưng mình thấy giờ chuẩn chung là B1 rồi, bạn vào tuyencongchuc thấy các đơn vị nhà nước ngoài giáo dục B1 là chuẩn nên hãy cố gắng..đạt chuẩn. Còn Tin học thì chứng nhận CNTT cơ bản được rồi.

4️⃣️ Chuẩn bị gì cho kì thi ?
Luật giáo dục, luật viên chức, bộ máy hành chính (lý thuyết), xử lý tình huống - tập giảng(thực hành), bằng anh văn, vi tính

💥Ps: bạn nào có hỏi gì cứ hỏi nha, biết mình sẽ share hết.

Location

Category

Telephone

Website

Address


104 Trương Vĩnh Ký. F Tân Sơn Nhì. Q Tân Phú
Ho Chi Minh City
700000

Other Tutors/Teachers in Ho Chi Minh City (show all)
Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD Công TY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Great Ocean - DTD
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ cung ứng lao động và học tập sang thị trường Nhật Bản.

IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu IELTS Fighter - Tạ Quang Bửu
926B Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8
Ho Chi Minh City

IELTS Fighter- Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.

Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1 Chi đoàn Nguyễn Thái Học - Quận 1
71 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City

Chi đoàn Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học - Quận 1

Luyện chữ đẹp Thủ Đức Luyện chữ đẹp Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Chuyên luyện chữ đẹp và dạy vẽ tranh

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc 15 phút học Tiếng Anh mỗi ngày cho người mất gốc
Ho Chi Minh City

"PRACTICE MAKES PERFECT" - Try to learn about 10 new words per day/ Cố gắng học khoảng 10 t?

Hành Taiwan Hành Taiwan
17/25 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Mình tên là Hành, mình là giáo viên Đài Loan dạy tiếng Trung ở ĐH.Mở TP.HCM.

Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David Talk to Mr David - Giao tiếp với thầy David
Minh Phụng, P9, Q11 HCM
Ho Chi Minh City, 72614

Với hơn 8 năm kinh nghiệm của thầy David tại VN. Hãy đến với thầy để cải th

IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa IELTS BÉ TƯ VÕ - Người truyền lửa
Số 72/Đường Số 6/Khu Phố 2/Phường Linh Trung/Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

Với những khó khăn mà TƯ đã trãi qua Tư tự tin giúp bạn học TIẾNG ANH trở nê

SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG-Huỳnh Thiên Dương SIÊU TRÍ NHỚ HỌC ĐƯỜNG-Huỳnh Thiên Dương
14A/1 Đường 30, Linh Đông
Ho Chi Minh City, 720300

Tư vấn và bán khoá học Siêu Trí Nhớ Học Đường. Bộ phương tiện và công cụ

Tiếng Trung Thiên Phú Tiếng Trung Thiên Phú
Giao Lộ Ngã Tư Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM Gia Sư Thiên Phúc_Nhận Dạy Đàn Organ Tại Nhà Khu Vực TP.HCM
16/23 Đường Số 18, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 71914

Chuyên nhận dạy đàn Piano Organ tại nhà cho bé từ 6 tuổi Khu vực Thành Phố Hồ