THPT Nguyễn An Ninh quận 10

THPT Nguyễn An Ninh quận 10

Comments

𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
THEO ĐUỔI ĐAM MÊ THIẾT KẾ THỜI TRANG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.

⭐Chương trình đào tạo: https://goeco.link/depBx
⭐Phương thức tuyển sinh: https://goeco.link/KpPfO
⭐Fanpage: Ngành Thiết kế Thời trang - trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật HCM
(https://bitly.com.vn/o9nchh)

Thời trang chỉ cần đam mê, liệu đã đủ🤔? Khơi dậy tiềm năng trong bạn cùng ngành Thiết kế Thời trang trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. HCM ngay sau đây nhé!

Quá trình phát triển
Ra đời vào năm 2001 với 20 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, ngành Thiết kế Thời trang - trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp.HCM đã đào tạo nên những thế hệ sinh viên vững chuyên môn, giỏi tay nghề, cung cấp đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành Dệt may và Thời trang tại Việt Nam. Các sinh viên khi còn học tập tại trường cũng đã gặt hái được một số thành tích tại các cuộc thi lớn như:
Top 7 Fashion Voyage Designer 2021
Quán quân cuộc thi Wings Up 2018
Quán quân cuộc thi Sakura collection fashion 2017
Quán quân cuộc thi Sakura collection fashion 2016
Giải nhất cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2012
Giải nhất cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2008

Chương trình đào tạo
Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ mọi kiến thức và kỹ năng để có thể thiết kế và thực hiện hoàn chỉnh bộ sưu tập thời trang mang tính thẩm mỹ và tính ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng (Phát triển ý tưởng, nghiên cứu thị trường, vận dụng xu hướng và phong cách thời trang, vẽ tay, vẽ máy, làm rập, cắt, may, xử lí chất liệu, marketing sản phẩm,...). Đây đều là những kỹ năng cần thiết mà các nhà thiết kế tương lai cần có.

Định hướng chương trình đào tạo
Đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 06 thạc sĩ chuyên ngành. Một số tiến sĩ và thạc sĩ đã được đào tạo và làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài (Đức, Úc, Thái Lan,... ). Ngoài ra, còn có các giảng viên thỉnh giảng là những nhà thiết kế nổi tiếng, các chuyên gia và doanh nhân thành đạt.
“Practice makes perfect” (Có rèn luyện mới hoàn thiện) chính là tiêu chí tiên quyết mà các giảng viên của ngành luôn hướng đến. Vì thế, sinh viên theo học tại trường sẽ luôn được thực hành sản phẩm và thực hiện các đồ án thực tế.
Với định hướng đào tạo gắn kết doanh nghiệp và thực tiễn, sinh viên học tập tại trường được trải nghiệm nghiên cứu thị trường; được tham quan, học tập tại các làng nghề truyền thống; tham dự các cuộc thi, các chuyên đề và trải nghiệm thực tế tại rất nhiều Công ty May và Thời trang có quy mô lớn.

Cơ hội nghề nghiệp
Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang, bạn có thể trở thành:
Nhân viên thiết kế trang phục, phụ kiện thời trang (Fashion Designer)
Nhân viên diễn họa thời trang (Fashion Illustrator)
Nhân viên thiết kế bản vẽ kỹ thuật trang phục (Technical Form Designer)
Nhân viên tạo mẫu trang phục (Pattern Maker)
Nhân viên thiết kế hoa văn, mẫu vải (Pattern Designer)
Chuyên viên định hình phong cách thời trang (Stylist)
Nhân viên tổ chức sự kiện – truyền thông trong lĩnh vực thời trang.
Biên tập viên thời trang.
Chuyên viên tư vấn chiến lược tiếp thị và kinh doanh thời trang.
Quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng trong lĩnh vực may mặc, thời trang.
Quản lý kinh doanh và phân phối sản phẩm may mặc – thời trang.
Giáo viên ngành thiết kế thời trang.
________________________________________________________________
📝Thông tin liên hệ:
📞0918 136 465 (Thầy Nguyễn Xuân Trà)
📞0918 326 790 (Thầy Võ Nguyên Thư)
📞 0904 588 857 (Cô Nguyễn Thị Luyên)
📞 0914 378 228 (Cô Lê Thùy Trang)
✉ Email: [email protected]
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.
Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/.../phan-hieu-hoc-vien-ky...
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien...
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn

Trường THPT Nguyễn An Ninh Q10.
Địa chỉ: 93 Trần Nhân Tôn P2, Q10.

Operating as usual

18/11/2022
18/11/2022

20/11/2022
Xin gởi lời tri ân tới quý thầy cô . Những người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà .

Photos from Đoàn trường THPT Nguyễn An Ninh - Quận 10's post 12/07/2022

Photos from Đoàn trường THPT Nguyễn An Ninh - Quận 10's post

30/05/2022

Vô cùng thương tiếc báo tin
Thầy : TRẦN QUANG HIỆP
GV : giảng dạy môn ĐỊA LÝ
Đã mãi mãi đi xa
Một nén hương lòng của tất cả các học trò kính dâng lên thầy

20/04/2022

TIN BUỒN.
Cô giáo dạy môn Sinh Vật Nguyễn thị Phong Phô bị đột quỵ lần 2,gia đình đưa vào cấp cứu và hôn mê từ ngày thứ năm 14/4/2022 đến chiều thứ ba 19/4/ 2022
đã mất.
Sáng thứ 4 20/4/2022 tẩn liệm,sáng chúa nhật 24/4/2022 động quan.
Lể tang được tổ chức tại 214/19/8B Nguyễn văn Nguyễn P.Tân Định Q1.
Gia đình miễn chấp điếu.
Xin thông báo đến các thầy cô và các anh chị bạn bè cựu HS THPT Nguyễn An Ninh quận 10 được biết .
Thành thật chia buồn cùng gia đình
Nguồn : chị VÕ NHƯ MAI cựu hs nk 1971-1972

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 04/02/2022

Bánh kem ngon lắm nha

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 03/02/2022

Quang cảnh trường ngày 26/1/2022

11/01/2022

50 năm một chặng đường

02/01/2022

TIN BUỒN :
Cụ Nguyễn An Vĩnh, là con của nhà cách mạng yêu nước Nguyễn An Ninh, đã từ trần vào ngày 2/1/2022, hưởng thọ 85 tuổi.
Tập thể Giáo viên - CNV - Học sinh trường THPT Nguyễn An Ninh xin chia buồn cùng gia quyến.
Thành kính phân ưu.
Cảm ơn bạn Vu Cong Hoa đã thông tin

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 21/12/2021

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post

21/12/2021

4. Cô : VŨ THỊ BÍCH NGỌC
Quyền hiệu trưởng giai đoạn
1978 – 1979

21/12/2021

3. Cô PHẠM THỊ THANH NHÃ
Hiệu trưởng
Giai đoạn 1976 – 1978
1979 – 1982

21/12/2021

2.Thầy NGUYỄN THÁI HOÀNG
Trưởng ban điều hành lâm thời
Giai đoạn 1975 – 1976

21/12/2021

1. Thầy NGUYỄN TRUNG QUÂN
Hiệu trưởng
Giai đoạn 1971 – 1975
NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG ĐẦU TIÊN

21/12/2021

9. Thầy NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2009-2017
( đã mất năm 2017 )

21/12/2021

8. THẦY LÊ MINH ĐỨC
HIỆU TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 1997 - 2009

21/12/2021

10 . THẦY : TỐNG PHƯỚC LỘC
HIỆU TRƯỞNG
GIAI ĐOẠN 2017-2021

20/12/2021
20/12/2021

LỚP 12A1
NIÊN HỌC 2016-2019

20/12/2021

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường sắp đên . Chúng tôi sẽ cố gắng gởi lên một số hình ảnh của thầy cô mà chúng tôi sưu tầm được . Rất mong được sự đóng góp của tất cả mọi người để chúng ta có một nơi gặp gỡ những kỷ niêm về một thời áo trắng .
Muốn gởi hình kết nối các bạn nhớ ghi đầy đủ thông tin
1. Lớp :
2. Niên khóa
3. GVCN
4. Giảng dạy :
Xin trân trọng cảm ơn .

20/12/2021

6. Cô TRẦN THỊ PHƯỢNG
HIỆU TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 1982 -1990

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 18/12/2021

Mọi chi tiết xin liên hệ
THẦY HẢI SĐT : 090 3694151
ẤN PHẨM 50 NĂM | LỊCH VẠN NIÊN 2022

Nằm trong chuỗi thực hiện các ấn phẩm hướng đến Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Nguyễn An Ninh (15/12/1971 - 15/12/2021), nhà trường đã chính thức phát hành Lịch vạn niên 2022.

Bộ lịch bao gồm những hình ảnh nhà trường trong 50 năm hình thành và phát triển được thiết kế với những layout vô cùng bắt mắt, sinh động.

Giá phát hành: 100.000/quyển.

Bộ lịch sẽ được phát hành trực tiếp tại Thư viện nhà trường. Mọi số tiền thu được từ việc phát hành ấn phẩm Lịch vạn niên 2022 sẽ được sử dụng cho Hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.

BTC rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người vì đó là những đóng góp rất cần thiết trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

17/12/2021

✨NHỮNG DÒNG CẢM XÚC | "TRƯỜNG CŨ" 🏫
Sáng tác: Thầy Đào Xuân Văn - Nguyên Tổ trưởng Tổ Toán trường THPT Nguyễn An Ninh.

💌Có lẽ khi nghe hai tiếng "Trường cũ", ắt hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ có chút bồi hồi, xao xuyến.

Bởi lẽ, nơi được gọi là "Trường cũ" ấy chính là chiếc hộp, dung chứa biết bao ký ức thanh xuân...

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 17/12/2021

📸 HÌNH ẢNH | Trường THPT Nguyễn An Ninh - Những ngày đầu tiên sau Giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước 🌟

Thật hạnh phúc khi được nhìn lại hình ảnh của nhà trường vào những ngày đầu tiên sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất.

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 16/12/2021

🎞 KỶ YẾU ĐẦU TIÊN 🌟

📖 Trong không khí hân hoan của ngày kỷ niệm 50 năm Thành lập trường THPT Nguyễn An Ninh, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại vài hình ảnh của quyển kỷ yếu đầu tiên của trường chúng ta.

Điểm đặc biệt của quyển kỷ yếu này là gì nhỉ? Đó chính là được trang trí bằng những nét vẽ tay của chính tập thể Thầy, Cô của nhà trường.

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 15/12/2021

💌 THƯ CẢM ƠN ✨
V/v Ủng hộ các hoạt động Kỉ niệm 50 năm ngày thành lậpTrường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh.

🌟 Ban Tổ chức Kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Nguyễn An Ninh rất mong muốn và đang nỗ lực để tổ chức các hoạt động kỉ niệm một cách trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Tính đến ngày 01 tháng 12 năm 2021, Ban Tổ chức Kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Nguyễn An Ninh đã nhận được 61.100.000đ ủng hộ cho công tác tổ chức các hoạt động. Xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các cá nhân đã hỗ trợ cho hoạt động ý nghĩa của nhà trường.

💞 Công tác tổ chức rất khẩn trương và nhà trường rất mong muốn sẽ tiếp tục được nhận sự quan tâm, ủng hộ của Ban Liên lạc Cựu học sinh, của các thế hệ thầy cô giáo và cựu học sinh Trường Nguyễn An Ninh.

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 15/12/2021

✨NHỮNG DÒNG CẢM XÚC | "NHỚ TRƯỜNG MÌNH!"✨

Cảm xúc có lẽ là thứ duy nhất không bị phai màu bởi thời gian. Và những cảm xúc về ngôi trường Nguyễn An Ninh sẽ mãi luôn trong trái tim của những ai đã từng công tác, học tập tại nơi đây.

💌 Cùng nhìn lại những cảm xúc của cô Lưu Thị Lương - Nhà giáo, nhà văn của trường THPT Nguyễn An Ninh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Thành lập trường THPT Nguyễn An Ninh (1971-2011)

15/12/2021

🎊✨ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH || 15/12/1971 - 15/12/2021✨🎊

💠Ban giám hiệu:
🔹 Thầy Nguyễn Thành Trung - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn An Ninh.
🔹 Cô Lê Thị Phượng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn An Ninh.

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 10/12/2021

Chuẩn bị đi học nha

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 26/09/2021

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post

Thông báo nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2021 – 2022 24/08/2021

Thông báo nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC 2021-2022
➡️➡️➡️https://www.thptnan.com/tin-tuc/tin-truong/2580-thong-bao-nop-ho-so-nhap-hoc-lop-10-nam-hoc-2021-2022.html?fbclid=IwAR2tVXFpIPa6Dn3pU3HkkxWifMT5iaNY9Aeyjb6jccUQZZIsIx8V9AZrcEU

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
➡️➡️➡️ https://www.thptnan.com/images/stories/tintuc/2021/Danhsachtuyensinh10_20212022.htm

DANH SÁCH THÍ SINH TUYỂN THẲNG
➡️➡️➡️ https://www.thptnan.com/images/stories/tintuc/2021/Danhsachtuyensinh10_tuyenthang_20212022.htm

LINK NỘP HỒ SƠ ONLINE
➡️➡️➡️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevkthYK2GKn-1FSleOHYovZBngEKPQ-CV2hjRItbEQ_Du9iA/viewform?fbclid=IwAR3QI8sMZB4C5qDFZWlX1h7ph2fjJ8EMIqqNPn--8oU0Mo58n1R39tTXnyg&pli=1

⭕️⭕️⭕️ Thời gian nộp hồ sơ
Từ ngày 24/8/2021 đến 16 giờ 30 ngày 27/8/2021.

Thông báo nộp hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2021 – 2022 Nơi cung cấp các thông tin về trường THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, Phường 02 Quận 10 Tp Hồ Chí Minh

22/08/2021

Kính viếng hương hồn thầy kính yêu

22/05/2021
Văn nghệ ngành Nguyễn An Ninh 2021 17/04/2021

Văn nghệ ngành Nguyễn An Ninh 2021

Với thời gian tập chỉ có ba tuần trường THPT Nguyễn An Ninh đã xuất sắc doạt giải ba toàn đoàn trong hội diễn văn nghệ ngành GDDT Năm 2021 . Xin chúc mừng trường của chúng ta .
https://youtu.be/RLO7qVp96-4

Văn nghệ ngành Nguyễn An Ninh 2021

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 10/04/2021

Tiết mục mở màn

Photos from THPT Nguyễn An Ninh quận 10's post 07/04/2021

Màu xanh

Videos (show all)

Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò. Quỷ ma không có học trò thứ 1 luôn
ky niêm

Location

Category

Address


93 Trần Nhân Tôn
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 22:00

Other High Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trường THPT Gia Định Trường THPT Gia Định
Quận Bình Thạnh/thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Gia Định - Quận Bình Thạnh - TPHCM Email: [email protected]

Đoàn Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Đoàn Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Dãy J, 280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5
Ho Chi Minh City, 70000

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH EXPERIMENTAL HIGH SCHOOL HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO - NHÂN VĂN - TIÊN PHONG - HỘI NHẬP

Trường THPT Hàn Thuyên Trường THPT Hàn Thuyên
37 Đặng Văn Ngữ/Phuờng 10/Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Trung Học Phổ Thông Hàn Thuyên được thành lập vào năm 1987 do cô Nguyễn

Le Quy Don High School Alumni Le Quy Don High School Alumni
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Ho Chi Minh City

Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn là trường trung học xưa nhất thành phố

Học Văn cùng anh Chí Hướng Học Văn cùng anh Chí Hướng
Ho Chi Minh City, 70000

Kênh thông tin chia sẻ kiến thức môn Ngữ văn lớp 10,11 và 12

Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN Gia Sư LÊ QUÝ ĐÔN
110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư LÊ QUÝ ĐÔN cung cấp dịch vụ Gia sư chất lượng cao - Luyện thi Đại học

Công ty Giải pháp Khoa học Công nghệ Việt Nam Công ty Giải pháp Khoa học Công nghệ Việt Nam
Tổ 4, KP4, Tân Đồng
Ho Chi Minh City, 084

- Kinh doanh chữ ký số: Khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, bảo hiểm xã h?

Chuyên Anh Luyện thi THPT QG và Đại Học thầy Lê Thạnh Chuyên Anh Luyện thi THPT QG và Đại Học thầy Lê Thạnh
177A Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City

Chuyên Anh luyện thi THPT và Đại học uy tín chất lượng tại TPHCM

Trại Paylak 12A08 PN Trại Paylak 12A08 PN
Ho Chi Minh City

https://docs.google.com/forms/d/1KTN3t7biAkMdCSvIsF_LVg2TXhJt4fM_9l0csyQMTz4/viewform?chromeless=1&e

Trường THPT Trần Phú HCMC Trường THPT Trần Phú HCMC
18 Lê Thúc Hoạch
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THPT Trần Phú - Quận Tân Phú - TP. HCM Số 18, đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú

Chi Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thị trấn Nhà Bè Chi Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thị trấn Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 70000

Chỉ Đoàn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà Bè

KeyOn English - Luyện thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT KeyOn English - Luyện thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT
Ho Chi Minh City

Ứng dụng tuyệt vời để cải thiện điểm số kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia