Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ

Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ

LEARN - PLAY - GROW - TOGETHER
CÙNG HỌC - CÙNG CHƠI - CÙNG PHÁT TRIỂN

Operating as usual

11/07/2021

🍃Mang muộn phiền ra phơi để đón một ngày mới vui vẻ nào 😍😍
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

🍃Mang muộn phiền ra phơi để đón một ngày mới vui vẻ nào 😍😍
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

10/07/2021

Ba mẹ hãy hình lưu hình về để các bé nhà mình giải các ô chữ xem các em còn nhớ được tên của bao nhiêu động vật dưới đây nhé ạ 😚
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

Ba mẹ hãy hình lưu hình về để các bé nhà mình giải các ô chữ xem các em còn nhớ được tên của bao nhiêu động vật dưới đây nhé ạ 😚
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

09/07/2021

🦬📌'To take the bull by the horns' (ghì sừng bò) có nghĩa là đối phó với tình huống khó khăn một cách dũng cảm và mạnh mẽ.

⚠️Khi một con bò dở chứng muốn húc vào một người đứng gần đó thì có một cách để cho người đó tự vệ là nắm lấy sừng nó và vật nó xuống. Người Mỹ gọi đó là To Take the bull by the horns dùng để chỉ việc trực diện đương đầu với một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

🦬📌'To take the bull by the horns' (ghì sừng bò) có nghĩa là đối phó với tình huống khó khăn một cách dũng cảm và mạnh mẽ.

⚠️Khi một con bò dở chứng muốn húc vào một người đứng gần đó thì có một cách để cho người đó tự vệ là nắm lấy sừng nó và vật nó xuống. Người Mỹ gọi đó là To Take the bull by the horns dùng để chỉ việc trực diện đương đầu với một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

08/07/2021

💬💯Dùng những câu này trong giao tiếp hàng ngày để nâng cao khả năng speaking.

Lưu về luyện nói ngay thôi🥰
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

💬💯Dùng những câu này trong giao tiếp hàng ngày để nâng cao khả năng speaking.

Lưu về luyện nói ngay thôi🥰
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

07/07/2021

Nếu các sĩ tử hôm nay bận say cơn "SÓNG" đầy nữ tính của nhà thơ Xuân Quỳnh thì Trung tâm mình cũng say cơn "SÓNG" đầy thành tích💫 của các Thiên Thần Nhỏ 🤩 hehe

🙆‍♀️Chúc mừng bé NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY với thành tích 15/15 khiên Movers 💯
-------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

Nếu các sĩ tử hôm nay bận say cơn "SÓNG" đầy nữ tính của nhà thơ Xuân Quỳnh thì Trung tâm mình cũng say cơn "SÓNG" đầy thành tích💫 của các Thiên Thần Nhỏ 🤩 hehe

🙆‍♀️Chúc mừng bé NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY với thành tích 15/15 khiên Movers 💯
-------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

06/07/2021

🥰CÙNG GỬI LỜI CHÚC MAY MẮN ĐẾN CÁC SĨ TỬ CỦA CHÚNG TA🥰

Ngày mai các sĩ tử 2k3 sẽ bước vào kì thi vô cùng quan trọng - kì thi THPTQG. Việc nắm vững tinh thần và có cho mình một tâm thế tự tin, thoải mái là điều vô cùng quan trọng.

Và với bộ môn tiếng Anh, Trung tâm có và có 1 vài tips nho nhỏ dành cho các bạn khi bước vào phòng thi. Quan trọng nhất hãy tự tin - bình tĩnh và tỏa sáng nhé 🥰

🥰CÙNG GỬI LỜI CHÚC MAY MẮN ĐẾN CÁC SĨ TỬ CỦA CHÚNG TA🥰

Ngày mai các sĩ tử 2k3 sẽ bước vào kì thi vô cùng quan trọng - kì thi THPTQG. Việc nắm vững tinh thần và có cho mình một tâm thế tự tin, thoải mái là điều vô cùng quan trọng.

Và với bộ môn tiếng Anh, Trung tâm có và có 1 vài tips nho nhỏ dành cho các bạn khi bước vào phòng thi. Quan trọng nhất hãy tự tin - bình tĩnh và tỏa sáng nhé 🥰

05/07/2021

CHƠI GAME HAY - NHẬN NGAY QUÀ 💥💯

Đừng quên chương trình HOT này vẫn được tiếp diễn, thật nhiều phần quà vẫn đang chờ các thiên thần nhà mình rinh về🥰

💥Click vào một trong 3 đường link bên dưới, chọn level mà các em muốn chinh phục. Sau đó, nhập TÊN THẬT rồi trả lời các câu hỏi.

🍭Lưu ý: mua vật phẩm từ shop để đạt được mục tiêu nhanh nhất.

💯Mỗi cấp độ sẽ có 2 giải dành cho 2 bạn có thời gian làm nhanh nhất và số $ còn lại nhiều nhất.

👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
-------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

CHƠI GAME HAY - NHẬN NGAY QUÀ 💥💯

Đừng quên chương trình HOT này vẫn được tiếp diễn, thật nhiều phần quà vẫn đang chờ các thiên thần nhà mình rinh về🥰

💥Click vào một trong 3 đường link bên dưới, chọn level mà các em muốn chinh phục. Sau đó, nhập TÊN THẬT rồi trả lời các câu hỏi.

🍭Lưu ý: mua vật phẩm từ shop để đạt được mục tiêu nhanh nhất.

💯Mỗi cấp độ sẽ có 2 giải dành cho 2 bạn có thời gian làm nhanh nhất và số $ còn lại nhiều nhất.

👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
-------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

04/07/2021

🌈"Là cầu vồng trong đám mây u ám của một ai đó."

🍭Đôi khi sự vui vẻ, tích cực của bạn là niềm vui cho ai đó cả ngày, đôi khi sự quan tâm của bạn dành cho một người có thể giúp họ có động lực để bước tiếp...

Cuộc sống vốn không mấy dễ dàng, luôn tử tế với mọi người xung quanh đã một điều ý nghĩa 🥰
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

🌈"Là cầu vồng trong đám mây u ám của một ai đó."

🍭Đôi khi sự vui vẻ, tích cực của bạn là niềm vui cho ai đó cả ngày, đôi khi sự quan tâm của bạn dành cho một người có thể giúp họ có động lực để bước tiếp...

Cuộc sống vốn không mấy dễ dàng, luôn tử tế với mọi người xung quanh đã một điều ý nghĩa 🥰
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

03/07/2021

Thử đoán xem 2 loại nước dưới đây là gì?

Thả tim (❤) nếu bạn yêu thích loại ở trên và "like👍" cho fan của loại nước bên dưới nhé 😚
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

Thử đoán xem 2 loại nước dưới đây là gì?

Thả tim (❤) nếu bạn yêu thích loại ở trên và "like👍" cho fan của loại nước bên dưới nhé 😚
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

02/07/2021

Những từ vựng được "chốt chặn" 2 đầu bằng chữ "C"😉
Còn những từ nào khác, cả nhà kể thêm bên dưới để mọi người cùng biết với nhé 😻
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

Những từ vựng được "chốt chặn" 2 đầu bằng chữ "C"😉
Còn những từ nào khác, cả nhà kể thêm bên dưới để mọi người cùng biết với nhé 😻
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

01/07/2021

Cmt cung hoàng đạo của mọi người ở dưới nheeee😚

💥Cung hoàng đạo tiếng anh có nghĩa là Zodiac. Theo các nhà thiên văn học thời cổ đại, trong khoảng thời gian 30 đến 31 ngày, Mặt Trời sẽ đi qua một trong mười hai chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn Hoàng đạo.

🙀Điều này cũng tương ứng với người được sinh đúng khoảng thời gian mặt trời đi qua chòm sao nào thì họ sẽ được chiếu mệnh bởi chòm sao đó và tính cách của họ cũng bị ảnh hưởng bởi chòm sao đó.

12 Cung hoàng đạo là một trong những khái niệm được các bạn trẻ hiện nay, được sử dụng để tiên đoán tính cách, sở thích, công việc phù hợp trong tương lai 🙆‍♀️
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

Cmt cung hoàng đạo của mọi người ở dưới nheeee😚

💥Cung hoàng đạo tiếng anh có nghĩa là Zodiac. Theo các nhà thiên văn học thời cổ đại, trong khoảng thời gian 30 đến 31 ngày, Mặt Trời sẽ đi qua một trong mười hai chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn Hoàng đạo.

🙀Điều này cũng tương ứng với người được sinh đúng khoảng thời gian mặt trời đi qua chòm sao nào thì họ sẽ được chiếu mệnh bởi chòm sao đó và tính cách của họ cũng bị ảnh hưởng bởi chòm sao đó.

12 Cung hoàng đạo là một trong những khái niệm được các bạn trẻ hiện nay, được sử dụng để tiên đoán tính cách, sở thích, công việc phù hợp trong tương lai 🙆‍♀️
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

30/06/2021

🔥🔥CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐỢT 2🔥🔥
💯Chơi game hay - Nhận ngay quà💯

🤗Thời gian qua, thật vui vì trò chơi nhỏ này của Trung tâm đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các bé.

Dưới đây là các bạn nhỏ đã đạt điểm cao nhất để RINH QUÀ đợt này ạ:

👉Starters: Nguyễn Dương Phước Lộc
👉Flyers: Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Khánh Thy
👉Movers: Elly Ngô (bạn nhỏ sử dụng nick name này gửi tin nhắn hoặc comment tên thật bên dưới cho Miss biết nhé🤣)

📣Lưu ý: các em cần sử dụng TÊN THẬT khi chơi để thầy cô biết và trao giải chính xác đến các em nha 🥰 Yêu thương 🤗
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

🔥🔥CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐỢT 2🔥🔥
💯Chơi game hay - Nhận ngay quà💯

🤗Thời gian qua, thật vui vì trò chơi nhỏ này của Trung tâm đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các bé.

Dưới đây là các bạn nhỏ đã đạt điểm cao nhất để RINH QUÀ đợt này ạ:

👉Starters: Nguyễn Dương Phước Lộc
👉Flyers: Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Khánh Thy
👉Movers: Elly Ngô (bạn nhỏ sử dụng nick name này gửi tin nhắn hoặc comment tên thật bên dưới cho Miss biết nhé🤣)

📣Lưu ý: các em cần sử dụng TÊN THẬT khi chơi để thầy cô biết và trao giải chính xác đến các em nha 🥰 Yêu thương 🤗
-------
CHƠI GAME NHẬN QUÀ CÙNG NGOẠI NGỮ THIÊN THẦN NHỎ 🥰
👉Starters: https://www.gimkit.com/live/60a3725c755d26002248367e
👉Movers: https://www.gimkit.com/live/60a372b6755d260022483b17
👉Flyers: https://www.gimkit.com/live/60a372c8755d260022483b62
------------------
Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ - bồi dưỡng tương lai cho bé💞
☎Ms.Tiên (0973.097.702); Mr.Huy (0972.43.45.41)
⏰Giờ mở cửa tại Trung tâm:
Thứ 2 đến thứ 7 (17h - 21h).
Thứ 7 và chủ nhật (7h30 - 12h)

Videos (show all)

Mid Autumn Festival 2020
Peppa Pig - Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ
Vector tại Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ
Masha and the Bear - Masha tinh nghịch và chú gấu xiếc
Phát âm chuẩn "HELP"
'Ghen Cô Vy' NIOEH x KHẮC HƯNG x MIN x ERIK | ANIMATION VIDEO
Nhìn lại năm 2019 cùng Ngoại Ngữ Thiên Thần Nhỏ
Bao nhiêu điểm mới đủ cho sự đáng yêu này đây? :* :*
Trượt tuyết siêu vui nè :3
Colorful Summer
Do you want to build a snowman?

Location

Category

Telephone

Address


84 đường Số 13, ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 16:30 - 21:00
Tuesday 16:30 - 21:00
Wednesday 16:30 - 21:00
Thursday 16:30 - 21:00
Friday 16:30 - 21:00
Saturday 16:30 - 21:00
Saturday 07:30 - 11:00
Sunday 07:30 - 11:00
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Âu Úc Mỹ Âu Úc Mỹ
368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Trường Anh văn Âu Úc Mỹ đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp

Great Wall Chinese School - Hoa ngữ Trường Thành Great Wall Chinese School - Hoa ngữ Trường Thành
Lầu 6, 33C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Tín Dụng Thông Minh

ORI TOEIC ORI TOEIC
25/3 Thăng Long Phường 4 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

ORI TOEIC Tiếng anh cho người MẤT GỐC? Tiếng anh cho tiếp viên hàng không và sân bay 0906303373 CS1: 25/3 Thăng Long P4 Q Tân Bình Tphcm CS2: 26 Trần Hưng Đạo, P. Hiệp Phú, Tp. HCM (cách ngã tư Thủ Đức 300m)

Atlanta Language Educator Atlanta Language Educator
236 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City, 70000

“Atlanta Language Educator, mang lại lợi ích, sự khác biệt và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ đào tạo và tư vấn cho học viên Việt Nam”

ToBe - Anh Ngữ ToBe - Anh Ngữ
17-19 Nguyễn Văn Trỗi
Ho Chi Minh City, 84

cập nhật liên tục cho các bạn các phim clip hay để các bạn học Anh - Nhật ngữ

IDC English Training Center IDC English Training Center
40/19 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, HCM
Ho Chi Minh City

English Training

Khai Tri Language School Khai Tri Language School
607-609 3/2 Street, District 10
Ho Chi Minh City, 70000

MORE DRILLS, MORE SKILLS

One Life English & Visa One Life English & Visa
Landmark 81, Vinhomes Central Park – 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Our missions are enabling linguistic mastery, governing risks & facilitating knowledge-based startups via Mentorship.

DLC IELTS DLC IELTS
C18.6 Phú Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Thọ, TP HCM
Ho Chi Minh City

Lớp học IELTS mến thương cùng cô Đan Chi (8.5 IELTS)

Nhóm Anh ngữ TALK UP- Galaxy quận 10 Nhóm Anh ngữ TALK UP- Galaxy quận 10
7A/33/30 Thành Thái ,P14, Quận 10, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 0944372763

LỚP HỌC NHÓM GIAO TIẾP CẤP TỐC CHO SINH VIÊN, NGƯỜI ĐI LÀM tại QUẬN 10 và NHÀ BÈ Luyện Thi Starters, Movers, Flyers, B1, B2, Ielts, Toeic

ELC- English Language Club ELC- English Language Club
76/6 Quốc Hương , Thảo Điền , Quận 2
Ho Chi Minh City

Các khóa học và giao lưu tiếng Anh 100% với người nước ngoài

Trung tâm ngoại ngữ Jupiter Trung tâm ngoại ngữ Jupiter
13 đường 18, Khu Dân Cư Phước Kiển A, Phước Kiển, Nhà Bè
Ho Chi Minh City

Confidence in your English !