Foresta Studio

Foresta Studio

Comments

Mình đã tham gia khóa học tại Foresta, thầy hướng dẫn rất nhiệt tình và chu đáo. Mình đã học được rất nhiều để có thể áp dụng vào công việc hiện tại. Giáo trình gần với thực tế và đơn giản, dễ hiểu.
Như vậy là Mình cũng kết thúc khóa học Corona interior ,Chân thành cảm ơn Thầy Lam Tuan Kiet đã tận tình giúp đỡ ,cảm thấy một khóa học đã cho một khóa học bổ ích ,chất lượng để phục vụ công việc chuyên sâu diễn họa về kiến trúc nội thất . Một khóa học rất dễ hiểu ,dễ nhớ để thành kĩ năng làm hành trang chuẩn bị cho công việc sắp tới ! Một lần nữa cảm ơn Bạn (Thầy) ,Cảm ơn các bạn cùng khóa học đã rất nhiệt tình chia sẻ !Hi vọng được gặp gỡ ,cùng chia sẻ với mọi người !
Đã kết thúc khóa học corona interior t6, học xong mà cứ lưu luyến muốn học tiếp ^^ Khóa rất chất lượng, phương dạy hay, học xong cảm thấy mình lên tay hẳn ra ^^ dù đã biết cơ bản về 3dmax, vray nhưng sau khi học khóa corona này, thực sự ngộ ra rất nhiều thứ :) Cảm ơn foresta studio, cảm ơn thầy Lam Tuan Kiet Sẽ luôn ủng hộ Foresta Studio 😘😘😘
Yên tâm về chất lượng. Thầy Kiệt rất tận tâm.rõ ràng.kỹ tính trong từng bài giảng.
Thấy bạn mình kêu học từ đây ra, giờ cải thiện tốt lên rất là nhiều, cám ơn thầy kiệt ạ..👍🏻👍🏻 Thật sự rất tốt😍😍

We are architects and 3D artists with a passion for visualizing architecture. Foresta aims for a high-level international architectural visualization studio, with a unique and engaging visual style for an affordable and competitive price.

Our visualizatio

Operating as usual

https://superrendersfarm.com/
Amazing render farm service I 've ever used. Struggle with 100 shot per day, not anymore. Plus affordable budget. Hope it will help you, artists.

enjoy life everyday

Are you getting bored with traditional theory way and looking for a practical shortcut to achieve higher level of Corona rendering? If so this series is what you expect. Welcome to 1st lesson of Corona Exterior English Program

We will show you
- Import architecture modelled by Sketchup to 3ds Max
- Setup camera, lighting, material in super easy methodology
- Build up a realistic landscape as a landscape architect 's way
- Improve quality of rendering using render elements in Photoshop

This lesson requires
- Unzip file by 7z in order to avoid any mistake https://www.7-zip.org/
- 3ds Max 2015-2018
- Relink Bitmaps http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/relink-bitmaps
- Connecter https://www.designconnected.com/connecter
- Image Glass https://imageglass.org/
- Corona Renderer 2.0 - 5.0 (in this video is 5.0)

I wish somebody taught me this before so I could save years to achieve this level. Now is my turn to share to you. My name is Kiet from forestastudio.com and I am honored to be your instructor for this course.

Link for this course https://gum.co/tnNmlL

[06/15/20]   Are you getting bored with traditional theory way and looking for a practical shortcut to achieve higher level of Corona rendering? If so this series is what you expect. Welcome to 1st lesson of Corona Exterior English Program

We will show you
- Import architecture modelled by Sketchup to 3ds Max
- Setup camera, lighting, material in super easy methodology
- Build up a realistic landscape as a landscape architect 's way
- Improve quality of rendering using render elements in Photoshop

This lesson requires
- Unzip file by 7z in order to avoid any mistake https://www.7-zip.org/
- 3ds Max 2015-2018
- Relink Bitmaps http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/relink-bitmaps
- Connecter https://www.designconnected.com/connecter
- Image Glass https://imageglass.org/
- Corona Renderer 2.0 - 5.0 (in this video is 5.0)

I wish somebody taught me this before so I could save years to achieve this level. Now is my turn to share to you. My name is Kiet from forestastudio.com and I am honored to be your instructor for this course.

Link for this course https://gum.co/tnNmlL

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

SKETCHUP TO CORONA ARCHVIZ WORKSHOP (Vietnamese only)

Workflow tận dụng thế mạnh dựng hình nhanh chóng, chính xác của Sketchup và sự mô phỏng chân thật, dễ dàng của Corona.

Thời lượng: Interior 8 buổi, Exterior 8 buổi
Hình thức học: Online Video + Live Support qua Ultraviewer hoặc Messenger
Nội dung Interior: https://www.forestastudio.com/coronainterior
Nội dung Exterior: https://www.forestastudio.com/coronaexterior
Phần mềm: 3dmax 2015-2019, Corona 2.0 - 5.0, các plugin kèm theo sẽ được gửi lần lượt theo bài học
Portfolio: https://www.behance.net/ktslamtuankiet
Các bài học nâng cao free: youtube.com/c/ForestaStudio

Corona Interior: 2.500.000
Corona Exterior: 2.500.000
Corona Interior + Exterior: 4.000.000

Khoá học online được thiết kế dành cho người bận rộn không theo học lịch cố định được. Các bài giảng được truyền đạt qua video, bạn xem và làm bài thực hành rồi nộp vào group lớp. Nếu có khúc mắc tuỳ mức độ khó dễ, giảng viên sẽ trả lời bằng chat, video sửa bài hoặc can thiệp live vào máy của bạn. Sau đó học bài mới. Ưu điểm linh hoạt về thời gian nên bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất học phí, bạn được học thử 1/2 buổi 1, nếu thấy không phù hợp có thể được rút lại 100% học phí ngay tại thời điểm đó.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciGCRwAepTpgzTvEO6F5cescpXrjlm8EdhuHqyfjh7j2GVPA/viewform

Corona Archviz

"When the professional photographer captures the beauty of design after it has been built, we simply do the same thing but on the first stage."

Kiet Lam Architect - Founder

We are architects and 3D artists with a passion for visualizing architecture. Foresta aims for a high-level international architectural visualization studio, with a unique and engaging visual style for an affordable and competitive price. Our visualizations give voice to an architecture that is not yet built.

We see our role as design communication professionals with a strong architectural background, with the task of clearly translating conceptual architectural projects into engaging and engaging images.

We know that architectural visualization is much more than a nice rendering of future buildings. Our creations are composed to transmit stories, invoke feelings, inspire the public and invite the spectator to engage, just as traditional art forms do.

You will find us at: Website: https://www.forestastudio.com/ Behance: https://www.behance.net/ktslamtuankiet Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpJvD2oXHafYVe-6lzLCNdQ?view_as=subscriber

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Corona Exterior Course Promo
Corona Interior Course Promo
Procacci Studio Promo
Play around with Corona Volumetric Material
Making of Aluminum House

Location

Category

Telephone

Address


140, Nguyen Hong Dao, Tan Binh
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 09:00 - 22:00
Tuesday 09:00 - 22:00
Wednesday 09:00 - 22:00
Thursday 09:00 - 22:00
Friday 09:00 - 22:00
Saturday 09:00 - 22:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
United English Of Saigon United English Of Saigon
4/2 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

United English Of Saigon với slogan là Think of English, Think of UES. Đội ngũ nhân sự của UES luôn dốc toàn tâm toàn sức vì mục tiêu ai ai cũng có thể chinh phục được tiếng anh giao tiếp trong thời gian ngắn nh

Phần mềm làm phim và giáo trình tự học làm phim LH 01698647621 Phần mềm làm phim và giáo trình tự học làm phim LH 01698647621
758/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Ho Chi Minh City, +84

Cung cấp tài liệu học cắt ghép video đầy đủ nhất, dịch vụ làm phim tại TP HCM LH 01698647621

Humans Of The V Humans Of The V
34 Tran Quy Khoach
Ho Chi Minh City

Trung Tâm Đào Tạo Thợ Hàn Công Nghệ Cao Trung Tâm Đào Tạo Thợ Hàn Công Nghệ Cao
Lô 2,Công Viên Phấn Mềm Quang Trung,P. Tân Chánh Hiệp,Q.12
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên Đào Tào Thợ Hàn Nhận Chứng Chỉ Quốc Tế Đào Tạo Thợ Hàn 3g,4g,5g,6g Hàn Tig ,Hàn Mig,Lót Tig Phủ Tig,Lót Điện Phủ Điện,

Tâm Tâm Books Tâm Tâm Books
867/1 Nguyễn Kiệm Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 70000

Tâm Tâm Books - Từ Trái tim đến Trái tim

Trắc Nghiệm & Đề Thi - Alfazi Trắc Nghiệm & Đề Thi - Alfazi
25/24 Phung Van Cung, Ward 2, Phu Nhuan Dist.
Ho Chi Minh City, 700000

Chia sẻ đề thi, tài liệu ôn thi và bài tập trắc nghiệm giúp học sinh, sinh viên học hiệu quả hơn.

Trung tâm TAM KHÔI Trung tâm TAM KHÔI
2J, PHẠM HỮU CHÍ, PHƯỜNG 12, QUẬN 5 (BÊN HÔNG PARKSON HÙNG VƯƠNG)
Ho Chi Minh City

Địa chỉ: 2J Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5 Xem chi tiết tại: http://tamkhoi.edu.vn

Lớp Mỹ Thuật Sáng Tạo TỄU Lớp Mỹ Thuật Sáng Tạo TỄU
175 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Lớp Mỹ thuật Sáng tạo TỄU: Giáo dục Mỹ thuật Sáng tạo cho học sinh từ 4 đến 15 tuổi.

Đào Tạo Thiết Kế Rập Nhảy Size Trên Gerber - 259 Tân Sơn Đào Tạo Thiết Kế Rập Nhảy Size Trên Gerber - 259 Tân Sơn
259 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Lớp học đào tạo thiết kế rập nhảy size sơ đồ trên gerber, nhận thiết kế rập, in ấn sơ đồ

THUẾ KẾ TOÁN VAFT THUẾ KẾ TOÁN VAFT
Lầu 3 Số 48 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
Ho Chi Minh City, 10000

Công ty đào tạo kế toán VAFT KG khoá học kế toán tổng hợp A-Z tại TpHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đà nẵng - Đào tạo kế toán

Mr. Tít - A brand of SOC Mr. Tít - A brand of SOC
180/45/26 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Tập hợp những người anh/chị đang làm việc ở các Cty Logistics đa quốc gia, giàu tâm huyết với ngành, khát khao được chia sẻ kiến thức và...quá bực mình với chương trình giảng dạy ở ĐH.

GIA SƯ KHAI MINH GIA SƯ KHAI MINH
716 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ, TƯ VẤN, GIỚI THIỆU GIA SƯ KHẮP TP.HCM. Hotline: 0918.102.805

About   Contact   Privacy   Login C