Trường THCS Lý Phong

Trường THCS Lý Phong

28/08/2010 Tạo cầu nối gắn kết thầy cô, các em học sinh và cựu học sinh trường Lý Phong; đồng thời tạo mối quan hệ giao lưu chia sẻ với thầy cô các trường và các bạn trên cộng đồng Facebook

Mission: Giáo Dục

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

KỸ NĂNG SỐNG - CHỦ ĐỀ: MẠNG XÃ HỘI

TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 QUẬN 5 -
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ - TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG - TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - Diễn đàn trẻ em năm 2020
Chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em"

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 9 QUẬN 5 -
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ - TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG - TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - Diễn đàn trẻ em năm 2020
Chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em"

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 5 VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH "VÌ QUẬN 5 VĂN MINH - HIỆN ĐẠI - NGHĨA TÌNH"
-----------------------------------------------------------
Công Đoàn và Chi Đoàn Trường THCS Lý Phong thực hiện tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch đẹp khu vực cổng trường và khuôn viên nhà trường

LỊCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KÌ 2 CÁC KHỐI LỚP

NĂM HỌC 2019-2020

HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN LỚP 7
HK2 - NĂM HỌC 2019-2020

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI
(19/05/1890 - 19/05/2020)
-------------------------------------------
Trong sổ lưu niệm tại nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin viết:
"Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ hòa bình, tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai… Và vì thế lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân”.
-------------------------------------------
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.
Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, Người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước.
Tháng 6 năm 1911, Người đi ra nước ngoài, suốt 30 năm hoạt động, Người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa mình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đây, Người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.
Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội Những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Pháp) Bản yêu sách của nhân dân An Nam, yêu cầu Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam .
Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại thành phố Tours, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản.
Năm 1921, tại Pháp, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, nhằm tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Người viết nhiều bài đăng trên các báo “Người cùng khổ”, “Đời sống thợ thuyền”, ... Đặc biệt, Người viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” lên án mạnh mẽ chế độ thực dân, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân các nước thuộc địa. Tất cả các bài viết của Người đều được bí mật chuyển về nước và lưu truyền trong mọi tầng lớp nhân dân.
Ngày 30/6/1923, Người đến Liên Xô và bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập và nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, về chế độ xã hội chủ nghĩa ngay trên đất nước Lênin vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ I Quốc tế Nông dân (10/1923), Người được bầu vào Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được cử làm cán bộ Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản, đồng thời là Ủy viên Đoàn chủ tịch Quốc tế Nông dân, Nguyễn Ái Quốc được giao theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước Châu Á .
Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về trong nước, đồng thời mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.
Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hồng Kông), Người triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ năm 1930 đến năm 1940, Người tham gia công tác của Quốc tế Cộng sản ở nước ngoài, đồng thời theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước và có những chỉ đạo đúng đắn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.
Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, năm 1941 Người về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật, thành lập Mặt trận Việt Minh, gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng quần chúng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Sam Cao, thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy.
Tháng 8 năm 1945, Người cùng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Đại hội tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người đã phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người tuyên bố trước nhân dân cả nước và nhân dân thế giới quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.
Tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp câu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực lượng phản động Quốc dân Đảng (Trung Quốc) trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Quân đội Pháp mở rộng đánh chiếm miền Nam và lấn dần từng bước kéo quân đánh chiếm miền Bắc, âm mưu tiến tới xóa bỏ Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 9/1/1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lần đầu tiên trong cả nước. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người tiếp tục cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Tháng 7 năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, Hiệp định Géneva được ký kết. Miền Bắc được giải phóng. Miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Người cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Ngày 2/9/1969, mặc dù đã được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu Người đã từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.
Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Giáo dục - Văn hóa - Khoa học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất”.
(Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh)

LỊCH HỌC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÝ PHONG TỪ NGÀY 13/05/2020

TRƯỜNG THCS LÝ PHONG
---------------------------------------
THÔNG BÁO LỊCH ĐI HỌC CHO HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP
---------------------------------------
Căn cứ kế hoạch 14/KH-LP (ngày 29/04/2020) của Trường THCS Lý Phong - Thông báo về việc đi học trở lại của học sinh.
và thực hiện công văn 1221/KH-GDĐT-VP (ngày 29/04/2020) của Sở Giáo Dục Đào Tạo TP.HCM - Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại
---------------------------------------
Vào trang website của nhà trường để xem thông báo thời gian biểu hằng ngày cho học sinh khi đi học trở lại
http://thcslyphong.hcm.edu.vn/van-ban-cong-van/thong-bao-pho-bien/thong-bao-thoi-gian-bieu-hang-ngay-cho-hoc-sinh-sau-dich-cov.html

CHÀO MỪNG 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975-30/04/2020)
VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
---------------------------------
HÌNH ẢNH LỄ THƯỢNG CỜ
TẠI LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(Hình ảnh: Phạm Tùng - Người đưa tin)

LỊCH ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA HỌC SINH TP.HỒ CHÍ MINH
-----------------------------------------------------------------
Thực hiện công văn số 1221/KH-GDĐT-VP (ngày 29/04/2020) của Sở Giáo Dục Đào Tạo TP.HCM - Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại

CÁC EM HỌC SINH LƯU Ý
LỊCH KIỂM TRA TRỰC TUYẾN 4 KHỐI
--------------------------------------
HỌC SINH LÀM BÀI XONG GHI ĐẦY ĐỦ HỌ TÊN, LỚP VÀ GỬI BÀI TRỰC TIẾP CHO GVBM (QUA ZALO HOẶC EMAIL ĐÃ THÔNG TIN TRONG ĐỀ)
--------------------------------------
ĐÚNG GIỜ TRONG LỊCH Ở HÌNH BÊN DƯỚI NHÀ TRƯỜNG SẼ GỬI LIÊN KẾT BÀI KIỂM TRA CHO HỌC SINH
(Riêng môn TOÁN chỉ kiểm tra phần ĐẠI SỐ)
--------------------------------------
Vào liên kết bên dưới để tải và làm bài kiểm tra theo lịch
http://thcslyphong.hcm.edu.vn/tin-tuc-su-kien

THỰC HIỆN CÔNG VĂN 1398/BGDĐT-GDĐT (ngày 23/4/2020) CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.
----------------------------------------------
KHI HỌC SINH ĐI HỌC LẠI
----------------------------------------------
THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH
CẦN LƯU Ý VÀ THỰC HIỆN ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID-19

khaosatngoaingu.hcm.edu.vn

Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM

HỌC SINH KHỐI 9 LƯU Ý
THAM GIA KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ LỚP 9
-----------------------------------
- Đối tượng: 100% HỌC SINH LỚP 9 TẠI TRƯỜNG THCS LÝ PHONG
- Nội dung: Tiếng Anh (Theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English).
- Hình thức:
+ Mỗi học sinh làm 01 bài trắc nghiệm khách quan (trong đó bao gồm các kỹ năng nghe, đọc và viết) thời lượng là 90 phút.
+ Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc smartphone, thực hiện tại nhà bắt đầu từ 7g00 đến 21g00.
- Thời gian khảo sát:
+ THỨ HAI, ngày 27/04/2020
+ THỨ BA, ngày 28/04/2020
Liên kết để tham gia khảo sát: https://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn/
------------------------------------
Vào liên kết bên dưới để tải và xem hướng dẫn chi tiết
http://thcslyphong.hcm.edu.vn/van-ban-cong-van/thong-bao-pho-bien/huong-dan-cap-nhat-thog-tin-hs-va-lam-bai-khao-sat-ngoai-ngu.html

khaosatngoaingu.hcm.edu.vn Luyện thi trắc nghiệm trực tuyến các môn Toán, Lý, Hóa, Anh văn, sinh, lịch sử, công dân

thcslyphong.hcm.edu.vn

TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

Căn cứ công văn số 1420/UBND-VX (ngày 18/04/2020) của UBND TP.Hồ Chí Minh - Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19
-------------------------------------------
NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO:
TẤT CẢ HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 03/05/2020
-------------------------------------------
* Do tình hình dịch bệnh Covid-19:
- Mong quý PH quản lý con em tại nhà, hạn chế đến chỗ đông người và không di chuyển đến vùng có dịch bệnh.
- Vào trang web của trường để tải bài ôn tập cho học sinh tại nhà: http://thcslyphong.hcm.edu.vn/

thcslyphong.hcm.edu.vn

MỜI CÁC BẠN ĐỘI VIÊN
CÙNG THAM GIA CUỘC THI
"BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI - THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ"
------------------------------------------
Vào kết nối bên dưới để đăng ký và tham gia:
http://BacHovoithieunhi.vn

docs.google.com

PHIẾU KHẢO SÁT NHANH VỀ DỊCH BỆNH COVID-19

CÙNG THỰC HIỆN
PHIẾU KHẢO SÁT NHANH VỀ DỊCH BỆNH COVID-19

docs.google.com Để có thêm thông tin nhằm đánh giá sự quan tâm, niềm tin của người dân cũng như hiệu quả thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi thực hiện cuộc thăm dò dư luận xã h.....

HÃY Ở NHÀ!
NẾU KHÔNG CẦN THIẾT THÌ ĐỪNG RA NGOÀI!

BỘ MÔN THỂ DỤC Bài tập nhảy dây tại nhà cho học sinh

BỘ MÔN THỂ DỤC
Bài tập nhảy dây tại nhà cho học sinh

HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP LƯU Ý
LỊCH PHÁT SÓNG CÁC MÔN HỌC TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
(Từ ngày 6/4 đến ngày 11/4/2020)
KÊNH 1: KHỐI 9
KÊNH 2: KHỐI 6, 7, 8
-------------------------------------------
Vào links bên dưới để xem:
http://hanoitv.vn/hoc-tren-truyen-hinh-cv400/

LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
MÙNG 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH
-------------------------------------------------
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
(Chủ tịch Hồ Chí Minh - 19/9/1954)

thcslyphong.hcm.edu.vn

TRƯỜNG THCS LÝ PHONG

Căn cứ công văn số 1156/UBND-VX (ngày 28/3/2020) của UBND TP.Hồ Chí Minh - Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19
-------------------------------------------
NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO:
TẤT CẢ HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 19/4/2020
-------------------------------------------
* Do tình hình dịch bệnh Covid-19:
- Mong quý PH quản lý con em tại nhà, hạn chế đến chỗ đông người và không di chuyển đến vùng có dịch bệnh.
- Vào trang web của trường để tải bài ôn tập cho học sinh tại nhà: http://thcslyphong.hcm.edu.vn/

thcslyphong.hcm.edu.vn

OneLink.To

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh trên toàn quốc hãy thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện.
Hãy tải phần mềm ứng dụng NCOVI tại địa chỉ https://onelink.to/3e6wap hoặc truy cập cổng khai báo điện tử (https://suckhoetoandan.vn/; https://tokhaiyte.vn/) để điền thông tin và làm theo các bước hướng dẫn.
Các gia đình học sinh hãy giúp đỡ, động viên con em mình trong việc khai báo. Khai báo y tế tự nguyện - Hành động thiết thực chiến thắng dịch bệnh Covid-19 - Hãy thực hiện ngay hôm nay !

beta.onelink.to

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS LÝ PHONG:
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931-26/03/2020)
------------------------------------------------
Kỷ niệm ấy cả đời tôi nhớ mãi
Phút thiêng liêng tôi được kết nạp đoàn
Cả đất trời hôm ấy như bừng sáng
Trước ngọn cờ ảnh Bác trang nghiêm
Ôi sung sướng được thét vang lời nguyện
Vì tổ quốc tôi một dạ hi sinh
Vì nhân dân tôi phục vụ quên mình
Luôn sẵn sàng cho cuộc đời đẹp tươi
Trái tim lớn luôn đập cùng lí tưởng
Đem sức mạnh cùng đoàn ta vững bước
Trong hơi thở sớm chiều tôi nhớ mãi
Kỷ niệm ấy suốt đời tôi khi vào đoàn
------------------------------------------------
Mỗi năm lại đến, một ngày đặc biệt, ngày mà bao thanh niên mong đợi để có thể khoác lên mình chiếc áo xanh màu hi vọng, mang theo hoài bão của bản thân và ước mơ góp phần dựng xây đất nước. Nhằm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn than niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020), chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lịch sử thành lập của Đoàn.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện
Tổ chức này được coi là vườn ươm cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là cánh tay nối dài của nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước.
Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề "... tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết", chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Thời kỳ năm 1936 đến năm 1955
Năm 1936, Mặt trận Dân chủ Đông Dương được thành lập, một tổ chức thanh niên hoạt động công khai trên cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, lấy tên lặ Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Ngày 5 tháng 5 năm 1938, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương đã họp công khai ở Hà Nội và bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
Năm 1939, khi chính quyền thực dân đàn áp phong trào dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương rút vào hoạt động bí mật. Năm 1940, Trung ương Đảng đã thành lập Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương để tổ chức quần chúng thanh niên đấu tranh chống đế quốc.. Đoàn Thanh niên phản đế đã tham gia Khởi nghĩa Bắc Sơn, Khởi nghĩa Nam Kỳ.
Trong suốt 20 năm, do điều kiện lịch sử, nhiều tổ chức thanh niên do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập cùng hoạt động song song. Ngày 28 tháng 9 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương có Chỉ thị gửi các cấp bộ Đảng "Về việc củng cố Thanh niên Cứu quốc, phát triển Đoàn thanh niên Việt Nam để thống nhất Mặt trận thanh niên". Tháng 6 năm 1949, Hội nghị Thanh vận của Đảng được tổ chức tại Việt Bắc, do ông Hoàng Quốc Việt chủ trì. Tại Hội nghị này, một quyết định thành lập Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc Trung ương được đưa ra, Nguyễn Lam được chỉ định làm Trưởng tiểu Ban thanh vận Trung ương đồng thời là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
Thời kỳ năm 1955 đến năm 1976
Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tên gọi này được chính thức thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
Tại miền Nam, một tổ chức bộ phận của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hoạt động với tên gọi Đoàn Thanh niên Cách mạng miền Nam, là một tổ chức thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Tại miền Bắc, tháng 2 năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh để kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời trước đó 5 tháng. Cùng thời gian này, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam cũng đổi tên thành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh.
Sau năm 1976
Sau khi Việt Nam thống nhất, tháng 12 năm 1976, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh hợp nhất với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
----------------------------------------------------
Những hoạt động dành cho Thanh niên
Đoàn Thanh niên (ĐTN) trong suốt những năm qua luôn là một trong những đội ngũ đi đầu trong công tác thanh niên, bám sát, giúp đỡ, rèn luyện cho thanh niên cả nước. Chẳng những thế, ĐTN còn tạo sân chơi cho thanh niên cả nước để thỏa sức sáng tạo, đóng góp ý tưởng dựng xây đất nước
Trên trang web của ĐTN, chúng ta dễ dàng thấy mục Chiến dịch tình nguyện hè (bao gồm chiến dịch Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh), nơi các bạn trẻ ở các lứa tuổi khác nhau có thể tham gia để đóng góp sức mình cho cộng đồng

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

BỘ MÔN THỂ DỤC Bài tập nhảy dây tại nhà cho học sinh
HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI QUẬN 5
HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI QUẬN 5
BẢN TIN HTV9 - NGÀY 26/12/2019

Location

Telephone

Address


83 Nguyễn Duy Dương, P9/Q5
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 17:00
Other Junior High Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trường THCS Nguyễn Huệ Quận 11 Trường THCS Nguyễn Huệ Quận 11
429/9 Hẻm 429 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
Ho Chi Minh City

Đây là trang chính thức của trường THCS Nguyễn Huệ. https://docs.google.com/forms/d/1gYBVQPfI987em2K7bSkWumZjRNUc4Ibr7utdwH0HEWM/viewform

Trường Thcs- thpt Nam Sài Gòn Trường Thcs- thpt Nam Sài Gòn
Khu A - Đô Thị Mới Nam Sài Gòn - Phường Tân Phú - Quận 7 - Tp.HC
Ho Chi Minh City, 70000

THCS Hoàng Long THCS Hoàng Long
Hanoi
Ho Chi Minh City, 91902

NVT Confessions NVT Confessions
112/24 Nguyễn Tuân Phường 3 Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Gửi tâm tư của các bạn ở đây nhé: https://goo.gl/wcqNPU

Forever Young Forever Young
2A Đinh Công Tráng P.Tân Định Q.1
Ho Chi Minh City, 88888

2A Đinh Công Tráng P. Tân Định Q.1

Trường THCS Tân Kiên Trường THCS Tân Kiên
D9/13D, Dương Đình Cúc, Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Ho Chi Minh City

D9/13D, Dương Đình Cúc, Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM Số điện thoại: (08)37 602 798

THCS Bàn Cờ THCS Bàn Cờ
16 Duong So 3, Cu Xa Do Thanh P.4 Q.3
Ho Chi Minh City, 700000

Trường THCS & THPT Việt Thanh Trường THCS & THPT Việt Thanh
261 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trường bán trú và nội trú chuyên đào tạo học sinh từ khối 6 đến khối 12

THCS - THPT Quang Trung Nguyễn Huệ THCS - THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
223 Nguyễn Tri Phương P.9 Q.5
Ho Chi Minh City

Nhà trường Việt Nam, phương pháp dạy học Quốc tế

Trường THCS Điện Biên - Bình Thạnh, TP.HCM Trường THCS Điện Biên - Bình Thạnh, TP.HCM
200/108 Điện Biên Phủ, P.17 , Q.Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 7000

Fanpage chính thức của trường THCS Điện Biên (Bình Thạnh, TP.HCM)

Trường THCS Cửu Long Trường THCS Cửu Long
102 Ngô Tất Tố. Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Trang cập nhật những thông tin mới nhất và bổ ích cho các bạn đã và đang học tập tại trường.

Trường THCS Lê Văn Việt Trường THCS Lê Văn Việt
15 Nguyễn Bá Luật - Phường Bình Thọ - Q.Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Trang thông tin chình thức của trường THCS Lê Văn Việt.